Wyroki Sądów

Wyrok WSA w Kielcach II SA/Ke 579/17 z dnia 14.11.2017 r. dotyczy braku propozycji.

  • 819
  • 0

II SA/Ke 579/17 - Wyrok

Data orzeczenia 2017-11-14
Data wpływu 2017-08-31
Sąd Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Sędziowie Dorota Pędziwilk-Moskal
Jacek Kuza /przewodniczący/
Krzysztof Armański /sprawozdawca/
Symbol z opisem 6197 Służba Celna
Skarżony organ Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku Uchylono zaskarżony akt
Sentencja
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jacek Kuza, Sędziowie Sędzia WSA Krzysztof Armański (spr.), Sędzia WSA Dorota Pędziwilk-Moskal, Protokolant Starszy inspektor sądowy Urszula Opara, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 października 2017r. sprawy ze skargi E. J. na akt Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia 23 maja 2017r. znak: [...] w przedmiocie określenia warunków zatrudnienia I. uchyla zaskarżony akt; II. uznaje obowiązek Dyrektora Izby Administracji Skarbowej do złożenia E. J. pisemnej propozycji określającej nowe warunki zatrudnienia albo pełnienia...
Do góry