Dyrektor izby musi uzasadnić degradację celnika- wyrok NSA

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej (IAS) nie miał prawa wydać decyzji obniżającej uposażenie funkcjonariuszce i przenoszącej ją na niższe stanowisko bez podania jasnych przyczyn – uznał Naczelny Sąd Administracyjny (NSA).

Sprawa dotyczyła skargi kasacyjnej od wyroku WSA, który utrzymał w mocy decyzję dyrektora IAS zmieniającego celniczce warunki służby. Powodem zmian była ustawa z 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1948 ze zm.). Na jej podstawie szef izby zaproponował funkcjonariuszce dalsze zatrudnienie, ale przy okazji obniżył jej wynagrodzenie oraz stanowisko. Bez zmiany został stopień służbowy.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1400091,dyrektor-izby-musi-uzasadnic-degradacje-celnika.html

I OSK 2700/18 - Wyrok NSA
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/search
 
Do góry