• Witaj na stronie i forum Związku Zawodowego Celnicy PL!
  Nasz Związek zrzesza 6987 członków.

  Wstąp do nas! (KLIKNIJ i zapisz się elektronicznie!)
  Albo jeśli wolisz zapisać się w tradycyjny sposób wyślij deklarację (Deklaracja do pobrania! Kliknij!)
  Korzyści i ochrona wynikająca z członkostwa w ZZ Celnicy PL (KLIKNIJ) plus inne benefity, np. zniżki na paliwo!
  Składki członkowskie należy wpłacać na konto: 44 1600 1462 0008 2567 1607 7001 w BGŻ BNP PARIBAS

Ubezpieczenie grupowe

1 LIPCA OPIEKA MEDYCZNA W PZU ZDROWIE

 • 2 398
 • 5
Zdrowie jest bezcenne - bardzo dobre ceny w pakiecie ubezpieczeniowym PZU POMOC MEDYCZNA

Szanowni Państwo,

Program Opieki Medycznej w PZU Zdrowie ma szansę ruszyć w dacie 1 lipca 2024 roku!!!

To ostateczny termin jaki udało się wynegocjować z PZU. Łączna liczba osób wymagana do uruchomienia programu w skali całego kraju to: 332 pracowników będących jednocześnie członkami ZZ Celnicy PL.

Bez spełnienia limitu program nie zostanie uruchomiony.

Ostateczny termin na zgłaszanie się chętnych to 21 czerwca 2024 roku, do tego dnia wszystkich chętnych prosimy o przesyłanie skanów deklaracji na adres e-mail ubezpieczeniakas@pib-broker.pl a następnie oryginałów deklaracji na adres naszego biura: PIB Broker S.A. ul. Migdałowa 4 lok. 28, 02-796 Warszawa.

W przypadku osób aktualnie korzystających z programu PZU Opieka Medyczna, a chcących przystąpić do programu oferującego korzystniejsze warunki tego samego ubezpieczenia- promowanego...

Nowy Program OPIEKI MEDYCZNEJ dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych KAS oraz członków ich rodzin

 • 1 207
 • 4
Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do poniższego komunikatu przekazujemy informację, że program Opieki Medycznej w PZU Zdrowie z uwagi na niespełnienie limitu niezbędnego do uruchomienia programu nie zacznie funkcjonować. Do uruchomienia programu brakuje 104 osoby/pracowników będących jednocześnie członkami ZZ Celnicy PL.
Ponadto informujemy, iż w chwili obecnej prowadzimy rozmowy z LUX MED dotyczące poprawy aktualnie obowiązujących warunków oraz rozmowy z innymi dostawcami programów opieki medycznej.
Wszystkie dodatkowe pytania i wątpliwości możecie Państwo kierować bezpośrednio do Biura Ubezpieczeń Grupowych:

PIB BROKER S.A. (dawniej WDB S.A.)

Ul. Migdałowa 4 lok.28
02-796 Warszawa
T: +48 22 628 46 41
E: ubezpieczeniakas@pib-broker.pl
W nawiązaniu do poniższego komunikatu informujemy, iż do uruchomienia programu Opieki Medycznej w PZU Zdrowie brakuje nam jeszcze 160 osób/pracowników będących jednocześnie członkami ZZ Celnicy PL...

Nowy Program OPIEKI MEDYCZNEJ dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych KAS oraz członków ich rodzin

 • 4 072
 • 14
Szanowni Państwo,

Informujemy, że w odpowiedzi na prośby Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych KAS Związek Zawodowy Celnicy PL we współpracy z brokerem PIB Broker S.A. (dawniej WDB S.A.) zakończył z sukcesem rozmowy na temat ponownego wdrożenia grupowego programu opieki medycznej w PZU Zdrowie.

Nowy program zdrowotny zaczyna funkcjonować od dnia 1 maja 2024 roku i dedykowany jest wszystkim Funkcjonariuszom i Pracownikom Cywilnym KAS, którzy są członkami ZZ Celnicy PL oracz członkom ich rodzin.

Już teraz zachęcamy Państwa do zapisu do programu!


Największe zalety programu opieki medycznej w PZU Zdrowie to:
 • Trzy zakresy: KOMFORT, KOMFORT PLUS, OPTIMUM
 • Pakiety: Indywidualny, Partnerski, Rodzinny
 • Szeroki zakres zabiegów ambulatoryjnych, badań diagnostycznych
 • Dostęp do lekarzy specjalistów bez limitów i bez skierowań
 • Dostęp do internisty, lekarza rodzinnego i pediatry do 2 dni, a lekarza specjalisty do 5 dni...

Opieka medyczna w LUXMED dla Funkcjonariuszy SCS i Pracowników KAS oraz ich rodzin

 • 1 533
 • 0
Szanowni Państwo,

Informujemy, iż z dniem 1 marca 2024 roku zmianie ulegną stawki za pakiety medyczne w LUXMED.
Do końca miesiąca lutego 2024 roku obowiązują aktualne stawki, składka za marzec płatna w nowej wysokości.
W załączeniu przekazujemy Państwu ulotkę z nowymi cenami pakietów oraz deklarację.

Osoby obecnie objęte Pakietem Medycznym w Grupie LUX MED w związku z wprowadzanymi zmianami proszone są o wypełnienie na nowo deklaracji przystąpienia.
Deklarację należy odesłać wyłącznie w formie skanu na adres e-mail: ubezpieczeniakas@wdbsa.pl
najpóźniej do dnia 22 lutego 2024 roku.
Osoby, które korzystały z potrącania składek z wynagrodzenia proszone są o kontakt z osobami obsługującymi w poszczególnych Izbach celem przedłożenia dokumentu dotyczącego potrącenia składki w nowej wysokości w terminie uzgodnionym z osobami obsługującymi.
Dane kontaktowe do osób w Izbach...

Dedykowany Program grupowego ubezpieczenia na życie dla Funkcjonariuszy i Pracowników Krajowej Administracji Skarbowej oraz członków ich rodzin

 • 1 710
 • 0
Szanowni Państwo,

Przypominamy o możliwości zmiany wariantu!! W związku z rocznicą polisy w Programie Grupowego Ubezpieczenia na Życie dla Funkcjonariuszy i Pracowników Krajowej Administracji Skarbowej ich współmałżonków, konkubentów oraz pełnoletnich dzieci w Generali Życie TU SA przypadającą na dzień 1 października 2023 roku informujemy o możliwości zmiany wariantu ubezpieczenia.

Zmiana wariantu możliwa jest tylko raz w roku w rocznicę polisy.

Przy zmianie wariantu obowiązuje karencja do różnicy wysokości świadczeń względem wariantu obecnie obowiązującego.

Funkcjonariusze i Pracownicy KAS mają możliwość wyboru jednego z sześciu dostępnych wariantów zaś członkowie rodzin mogą wybrać tylko wariant I lub II ze składkami 41,50 zł i 54 zł.
W załączeniu przekazujemy Państwu ulotkę z zakresem ubezpieczenia, Ogólne Warunki Ubezpieczenia oraz formularz zmiany wymagany do uzupełnienia przy zmianie wysokości składki.

Chcesz zmienić wariant...

Rocznica polisy - zniesienie karencji przy zmianie wariantu ubezpieczenia

 • 1 117
 • 0
Publikujemy informację o zniesieniu karencji dedykowanego przez ZZ CELNICY PL ubezpieczenia na życie w Generali

- dla dotychczasowych ubezpieczonych możliwość zmiany wariantu ubezpieczenia.

Jeśli w Waszej IAS jest osoba wyznaczona do obsługi przedmiotowego ubezpieczenia, należy przyjąć następujący tryb postępowania:

- w przypadku podjęcia decyzji o zmianie wariantu na wyższy: deklarację należy wysłać do dnia 25 września 2023 r. do WDB S.A., Migdałowa 4 lok. 28, 02-796 Warszawa, natomiast zgodę na potrącenie składki do osoby obsługującej. Różnicę między składką dotychczasową a obecnie wybraną należy wpłacić indywidualnie na rachunek bankowy:

40 2130 0004 2001 0334 3969 0016

WDB S.A.

ul. Migdałowa 4/28

02-796 Warszawa

Tytuł: imię i nazwisko.

Składka za październik płatna jest najpóźniej do 30 września br.

- w przypadku podjęcia decyzji o zmianie wariantu na niższy: deklarację należy wysłać do dnia 25 września 2023 r. do WDB S.A., Migdałowa 4 lok. 28...

Grupowe Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych KAS i ich Dzieci

 • 1 428
 • 0
Szanowni Pracownicy KAS i Funkcjonariusze SCS
W związku z rozpoczęciem roku szkolnego przypominamy o możliwości skorzystania z Programu Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

Program dedykowany jest dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych KAS oraz dla ich dzieci bez względu na wiek.
Ubezpieczenie polecamy w szczególności dla dzieci i młodzieży, jeżeli nie są one ubezpieczone w szkole/na studiach lub jako dodatkowe ubezpieczenie, które zapewni dużo szerszy zakres ochrony oraz wyższe sumy świadczeń.
Funkcjonariusze i pracownicy KAS dzięki programowi NNW mają możliwość rozszerzenia ochrony grupowego ubezpieczenia na życie.

Do wyboru macie Państwo aż 4 warianty ubezpieczenia ze zróżnicowanymi sumami ubezpieczenia oraz składką miesięczną, z czego aż 3 z nich zapewniają ochronę dla dzieci do 18 roku życia uprawiających wyczynowo sporty.

Ubezpieczenie NNW gwarantuje Państwu szereg świadczeń związanych z wypadkami oraz zapewnia ochronę ubezpieczeniową 24 godziny...

Ubezpieczenie medyczne

 • 2 766
 • 1
Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 1 lutego 2022 roku wszyscy Funkcjonariusze SCS i Pracownicy KAS oraz ich rodziny mogą skorzystać z nowej prywatnej opieki medycznej w placówkach Grupy LUX MED.

Grupa LUX MED zapewnia swoim Pacjentom pełną opiekę ambulatoryjną i
diagnostyczną. Prowadzi największą w Polsce sieć ponad 100 centrów
medycznych pod markami LUX MED i Medycyna Rodzinna oraz ponad 30 pracowni
diagnostycznych, a także współpracuje z placówkami partnerskimi w ponad 600
miastach. Szczegółowe informacje na temat Grupy LUX MED można znaleźć na
stronie www.luxmed.pl

Program Opieki Medycznej to aż 4 zakresy: PODSTAWOWY, ROZSZERZONY, PAKIET
NOWY COMFORT i NOWY COMFORT PLUS z możliwością wybrania typu indywidulanego,
partnerskiego oraz rodzinnego.

Pakiet indywidulany - funkcjonariusz/pracownik do 70 r.ż.

Pakiet partnerski - funkcjonariusz/pracownik oraz małżonek/partner do 70
r.ż. lub dziecko do 26 r.ż.

Pakiet rodzinny -...

Ubezpieczenie emerytów

 • 1 645
 • 0
Szanowni Państwo,

W związku z licznymi zapytaniami emerytów o możliwość ubezpieczenia informujemy, że są dwie możliwości ubezpieczenia po zwolnieniu ze służby/pracy w KAS:

1. Osoby, które są członkami ZZ Celnicy PL i przed zwolnieniem miały ubezpieczenie na życie w Tu Generali, po zakończeniu pracy/ służby mogą kontynuować ubezpieczenie na dotychczasowych warunkach.

Jeżeli nadal zostajesz członkiem ZZ Celnicy PL i chcesz kontynuować ubezpieczenie to prześlij nam na maila ubezpieczeniakas@wdbsa.pl informację, iż jesteś emerytem, członkiem ZZ Celnicy PL i chcesz kontynuować ubezpieczenia.

Jeżeli Twoja składka była potrącana przez DIAS, to zwrotnie otrzymasz swój indywidulny numer rachunku bankowego do opłaty dalszych składek.

W przypadku osób opłacających dotąd składki samodzielnie nic w sposobie opłacania składki się nie zmienia.

Informujemy, że składka członkowska dla emerytów (tzn...

Rocznica polisy - byli pracownicy i funkcjonariusze/emeryci i zwolnieni

 • 2 915
 • 3
Publikujemy jeszcze komunikat w związku z rocznicą polisy i zmianami dla emerytów i byłych funkcjonariuszy i pracowników, którzy nie są członkami ZZ Celnicy PL.
Członkowie ZZ Celnicy PL, jeżeli są ubezpieczeni w Generali w trakcie służby/pracy, mogą kontynuować po odejściu to samo ubezpieczenie w Generali, z którego korzystali w KAS, gdy po odejściu ze służby/pracy są wciąż w strukturach ZZ Celnicy PL.

Pozdrawiam
Sławomir Siwy
Przewodniczący
ZZ Celnicy PL

Szanowni Państwo,


W związku ze zbliżającą się rocznicą polisy w Programie Grupowego Ubezpieczenia na Życie dla byłych Funkcjonariuszy i byłych Pracowników Krajowej Administracji Skarbowej oraz członków ich rodzin w Generali Życie TU SA przypadającą na dzień 1 października 2022 roku informujemy, iż zmianie ulegają warunki tego ubezpieczenia.
Podwyższeniu ulega zakres świadczeń oraz składka miesięczna.


Wszystkie osoby obecnie ubezpieczone w związku z wprowadzanymi zmianami proszone są o...

Rocznica polisy - dla funkcjonariuszy SCS i pracowników KAS oraz członków ich rodzin

 • 2 575
 • 0
Dedykowany Program grupowego ubezpieczenia na życie dla Funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i Pracowników Krajowej Administracji Skarbowej oraz członków ich rodzin

Szanowni Państwo,

W związku z rocznicą polisy w Programie Grupowego Ubezpieczenia na Życie dla Funkcjonariuszy i Pracowników Krajowej Administracji Skarbowej ich współmałżonków, konkubentów oraz pełnoletnich dzieci w Generali Życie TU SA przypadającą na dzień 1 października 2022 roku informujemy, iż zmianie ulegają warunki tego ubezpieczenia.

Podwyższeniu ulega zakres świadczeń oraz składka miesięczna.


Osoby obecnie ubezpieczone w związku z wprowadzanymi zmianami nie muszą wypełniać na nowo deklaracji przystąpienia.

Dotychczas ubezpieczeni proszeni są o kontakt z osobami obsługującymi w poszczególnych Izbach celem przedłożenia dokumentu dotyczącego potrącenia składki w nowej wysokości w terminie uzgodnionym z osobami obsługującymi. Składka...

Informacja - ubezpieczenia na życie Generali

 • 4 716
 • 24
Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu ZZ Celnicy PL informujemy, że rocznica polisy w programie Grupowego Ubezpieczenie na Życie dla Funkcjonariuszy i Pracowników KAS oraz członków ich rodzin przypadająca na dzień 1 czerwca 2022 roku została przesunięta na dzień 1 września 2022 roku. W chwili obecnej trwają prace nad modyfikacją programu, o zmianach będziemy informować Państwa w najbliższym czasie.

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu:
WDB S.A. , Migdałowa 4 lok. 28 , 02-796 Warszawa
Tel. kom.: 885 390 800, Tel.: 22 628 46 41, e-mail: ubezpieczeniakas@wdbsa.pl

Grupowe ubezpieczenie dla osób odchodzących z KAS, którzy nie są w ZZ Celnicy PL

 • 3 957
 • 15
Szanowni Państwo,

Przypominamy o możliwości skorzystania z kontynuacji ubezpieczenia grupowego Generali Życie dla odchodzących z pracy Funkcjonariuszy i Pracowników Krajowej Administracji Skarbowej oraz członków ich rodzin.

Do programu zapisać mogą się wszyscy Funkcjonariusze i Pracownicy odchodzący z KAS oraz członkowie ich rodzin korzystający do tej pory z programów grupowych w Generali Życie, PZU Życie oraz w innych Towarzystwach Ubezpieczeniowych funkcjonujących w ramach KAS.

Członkowie ZZ Celnicy PL aktualnie posiadający ubezpieczenie Grupowe w Generali Życie TU SA po zakończeniu pracy mogą kontynuować ubezpieczenie na dotychczasowych warunkach.

Nowa opieka medyczna w Grupie LUX MED dla całego KAS, bliskich i rodzin

 • 15 531
 • 13
AKTUALNA OPIEKA MEDYCZNA I WNIOSKI LUXMED POD LINKIEM:

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 1 lutego 2022 roku wszyscy Funkcjonariusze SCS i Pracownicy KAS oraz ich rodziny mogą skorzystać z nowej prywatnej opieki medycznej w placówkach Grupy LUX MED.

Grupa LUX MED zapewnia swoim Pacjentom pełną opiekę ambulatoryjną i
diagnostyczną. Prowadzi największą w Polsce sieć ponad 100 centrów
medycznych pod markami LUX MED i Medycyna Rodzinna oraz ponad 30 pracowni
diagnostycznych, a także współpracuje z placówkami partnerskimi w ponad 600
miastach. Szczegółowe informacje na temat Grupy LUX MED można znaleźć na
stronie www.luxmed.pl <http://www.luxmed.pl/>

Program Opieki Medycznej to aż 4 zakresy...

Nowe ubezpieczenie NNW dla KAS

 • 4 380
 • 11
Szanowni Państwo,


Z przyjemnością informujemy, że Związek Zawodowy Celnicy PL we współpracy z brokerem ubezpieczeniowym WDB S.A. i Towarzystwem Ubezpieczeniowym Generali TU SA przygotował nowy program Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla Funkcjonariuszy oraz Pracowników Cywilnych KAS ich Dzieci.

Ubezpieczenie polecamy w szczególności dla dzieci i młodzieży jeżeli nie są one ubezpieczone w szkole/na studiach lub jako dodatkowe ubezpieczenie, które zapewni dużo szerszy zakres ochrony oraz wyższe sumy świadczeń.

Do ubezpieczenia mogą przystępować dzieci Funkcjonariuszy i Pracowników KAS bez względu na wiek.

Funkcjonariusze i pracownicy KAS dzięki programowi NNW mają możliwość rozszerzenia ochrony grupowego ubezpieczenia na życie.


Do wyboru macie Państwo aż 4 warianty ubezpieczenia ze zróżnicowanymi sumami ubezpieczenia oraz składką miesięczną, z czego aż 3 z nich zapewniają ochronę dla dzieci do 18 roku życia uprawiających wyczynowo...

Zniesienie karencji - ubezpieczenia na życie Generali

 • 5 781
 • 5
Program grupowego ubezpieczenia na życie dla Funkcjonariuszy SCS i Pracowników Krajowej Administracji Skarbowej oraz członków ich rodzin
TO NAJKORZYSTNIEJSZE UBEZPIECZENIE W KAS!


Szanowni Państwo,


Uprzejmie informujemy, iż w odpowiedzi na bardzo duże zainteresowanie programem Generali Życie TU SA w datach 1 MAJA i 1 CZERWCA 2021 roku Funkcjonariusze SCS i Pracownicy KAS mogą przystępować do Grupowego Ubezpieczenia na życie w Generali Życie TU SA z zachowaniem stażu ubezpieczeniowego z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia grupowego (w tym okresie zniesiona karencja).

Towarzystwo w okresie 6-ciu lub 9-ciu miesięcy od daty przystąpienia do Generali (czas zależny od zdarzenia) wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie do różnicy wysokości poprzedniego ubezpieczenia.

Przypominamy, iż poza powyższymi informacjami wszyscy Funkcjonariusze i Pracownicy nowo zatrudniani w KAS mogą w ciągu 3 miesięcy od daty zatrudnienia przystąpić do umowy bez...

LUXMED - ubezpieczenia medyczne

 • 4 339
 • 0
Dziękujemy, że obdarzyłeś nas zaufaniem. Cieszymy się, że możemy się o Ciebie troszczyć.
Jesteśmy liderem rynku prywatnych usług medycznych w Polsce. Naszym Pacjentom zapewniamy opiekę w największej sieci prywatnych placówek medycznych na terenie kraju. LUX MED jest częścią Grupy Bupa, od blisko 70 lat zajmującej się dostarczaniem usług medycznych na świecie.
Naszą misją jest otaczanie Pacjentów kompleksową opieką: ambulatoryjną, stomatologiczną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, szpitalną i długoterminową. Grupa LUX MED oferuje również ubezpieczenia. Każdego dnia dokładamy starań, aby ułatwić korzystanie z opieki medycznej.
Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem, w którym znajdziesz podsumowanie najważniejszych zagadnień dotyczących korzystania z usług medycznych oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Kontynuacja ubezpieczenia dla CIRF

 • 954
 • 0
Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w związku z reorganizacją komórek informatycznych w Krajowej Administracji Skarbowej i przeniesieniami pracowników do nowej instytucji - Centrum Informatyki Resortu Finansów, od dnia 01.01.2021 roku wszyscy pracownicy korzystający do tej pory z grupowego ubezpieczenia na życie w Generali Życie TU SA będą mogli kontynuować ubezpieczenie grupowe w niezmienionej formie.

Osoby, które miały dotychczas potrącenia składki z wynagrodzenia prosimy o kontakt na adres e-mail: ubezpieczeniakas@wdbsa.pl celem otrzymania swojego indywidulanego numeru rachunku bankowego do opłaty dalszych składek.
W przypadku osób opłacających dotąd składki samodzielnie nic się nie zmienia.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do dyspozycji i prosimy o kontakt z naszym biurem: WDB S.A. , Migdałowa 4 lok. 28 , 02-796 Warszawa Tel.: 22 628 46 41, Tel. kom.: 885 390 800, e-mail: ubezpieczeniakas@wdbsa.pl

Nowe atrakcyjne Pakiety medyczne LUX MED

 • 3 098
 • 0
Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że jako Pracownicy i Funkcjonariusze w KAS macie Państwo dostęp do kompleksowych usług Grupy LUX MED. Lider polskiego rynku opieki medycznej nieustannie wzbogaca swoją ofertę, dostosowując ją do zmieniających się potrzeb Klientów.Z myślą o Państwa komforcie stworzyliśmy nową ofertę, dzięki której możliwy jest wybór jednego z pięciu poniższych wariantów opieki.

Pakiet Podstawowy
Pakiet Rozszerzony
Pakiet Nowy Comfort
Pakiet Nowy Comfort od 26 r.ż.
Pakiet Nowy Comfort Plus
Pakiet Senior dedykowany dla osób, które nie ukończyły 80 r.ż. (rodzic, teść, emeryt)
Korzyści dla Pacjentów:
• szeroki zakres dostępnych usług i ich cen;
• bardzo korzystne zasady refundacji kosztów usług abonamentowych zrealizowanych poza LUX MED (zwrot 70% do limitu 500 zł na kwartał na osobę) - dot. pakietów pracowniczych;
• dogodniejsze terminy wizyt;
• dostęp do wizyt realizowanych stacjonarnie, telefonicznie i online;
• Portal Pacjenta – nowoczesne narzędzie...

Ubezpieczenie grupowe dla emerytów i rencistów, byłych pracowników KAS i funkcjonariuszy SC lub SCS.

 • 8 803
 • 7
Publikujemy przygotowaną przez ZZ Celnicy PL we współpracy z naszym Brokerem ofertę dla emerytów, osób którzy odeszli z KAS, ci którzy byli zatrudnieni w KAS lub pełnili służbę w SC lub SCS dla byłych funkcjonariuszy i pracowników, emerytów i rencistów.
Propozycja godna uwagi i na pewno będzie pomocna dla wielu naszych emerytów i rencistów i Ich Rodzin.
UWAGA! To jest ubezpieczenie dla osób spoza ZZ Celnicy PL. Członkowie Związku, którzy są już na emeryturze i są poza KAS, mogą kontynuować dotychczasowe ubezpieczenie w Generali i wpłacać korzystniejsze składki jakie dotąd opłacali.
Back
Do góry