Ubezpieczenie grupowe

Dedykowany Program grupowego ubezpieczenia na życie dla Funkcjonariuszy i Pracowników Krajowej Administracji Skarbowej oraz członków ich rodzin

 • 523
 • 0
Szanowni Państwo,

Przypominamy o możliwości zmiany wariantu!! W związku z rocznicą polisy w Programie Grupowego Ubezpieczenia na Życie dla Funkcjonariuszy i Pracowników Krajowej Administracji Skarbowej ich współmałżonków, konkubentów oraz pełnoletnich dzieci w Generali Życie TU SA przypadającą na dzień 1 października 2023 roku informujemy o możliwości zmiany wariantu ubezpieczenia.

Zmiana wariantu możliwa jest tylko raz w roku w rocznicę polisy.

Przy zmianie wariantu obowiązuje karencja do różnicy wysokości świadczeń względem wariantu obecnie obowiązującego.

Funkcjonariusze i Pracownicy KAS mają możliwość wyboru jednego z sześciu dostępnych wariantów zaś członkowie rodzin mogą wybrać tylko wariant I lub II ze składkami 41,50 zł i 54 zł.
W załączeniu przekazujemy Państwu ulotkę z zakresem ubezpieczenia, Ogólne Warunki Ubezpieczenia oraz formularz zmiany wymagany do uzupełnienia przy zmianie wysokości składki.

Chcesz zmienić wariant...

Rocznica polisy - zniesienie karencji przy zmianie wariantu ubezpieczenia

 • 539
 • 0
Publikujemy informację o zniesieniu karencji dedykowanego przez ZZ CELNICY PL ubezpieczenia na życie w Generali

- dla dotychczasowych ubezpieczonych możliwość zmiany wariantu ubezpieczenia.

Jeśli w Waszej IAS jest osoba wyznaczona do obsługi przedmiotowego ubezpieczenia, należy przyjąć następujący tryb postępowania:

- w przypadku podjęcia decyzji o zmianie wariantu na wyższy: deklarację należy wysłać do dnia 25 września 2023 r. do WDB S.A., Migdałowa 4 lok. 28, 02-796 Warszawa, natomiast zgodę na potrącenie składki do osoby obsługującej. Różnicę między składką dotychczasową a obecnie wybraną należy wpłacić indywidualnie na rachunek bankowy:

40 2130 0004 2001 0334 3969 0016

WDB S.A.

ul. Migdałowa 4/28

02-796 Warszawa

Tytuł: imię i nazwisko.

Składka za październik płatna jest najpóźniej do 30 września br.

- w przypadku podjęcia decyzji o zmianie wariantu na niższy: deklarację należy wysłać do dnia 25 września 2023 r. do WDB S.A., Migdałowa 4 lok. 28...

Grupowe Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych KAS i ich Dzieci

 • 905
 • 0
Szanowni Pracownicy KAS i Funkcjonariusze SCS
W związku z rozpoczęciem roku szkolnego przypominamy o możliwości skorzystania z Programu Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

Program dedykowany jest dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych KAS oraz dla ich dzieci bez względu na wiek.
Ubezpieczenie polecamy w szczególności dla dzieci i młodzieży, jeżeli nie są one ubezpieczone w szkole/na studiach lub jako dodatkowe ubezpieczenie, które zapewni dużo szerszy zakres ochrony oraz wyższe sumy świadczeń.
Funkcjonariusze i pracownicy KAS dzięki programowi NNW mają możliwość rozszerzenia ochrony grupowego ubezpieczenia na życie.

Do wyboru macie Państwo aż 4 warianty ubezpieczenia ze zróżnicowanymi sumami ubezpieczenia oraz składką miesięczną, z czego aż 3 z nich zapewniają ochronę dla dzieci do 18 roku życia uprawiających wyczynowo sporty.

Ubezpieczenie NNW gwarantuje Państwu szereg świadczeń związanych z wypadkami oraz zapewnia ochronę ubezpieczeniową 24 godziny...

Ubezpieczenie medyczne

 • 2 265
 • 1
Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 1 lutego 2022 roku wszyscy Funkcjonariusze SCS i Pracownicy KAS oraz ich rodziny mogą skorzystać z nowej prywatnej opieki medycznej w placówkach Grupy LUX MED.

Grupa LUX MED zapewnia swoim Pacjentom pełną opiekę ambulatoryjną i
diagnostyczną. Prowadzi największą w Polsce sieć ponad 100 centrów
medycznych pod markami LUX MED i Medycyna Rodzinna oraz ponad 30 pracowni
diagnostycznych, a także współpracuje z placówkami partnerskimi w ponad 600
miastach. Szczegółowe informacje na temat Grupy LUX MED można znaleźć na
stronie www.luxmed.pl

Program Opieki Medycznej to aż 4 zakresy: PODSTAWOWY, ROZSZERZONY, PAKIET
NOWY COMFORT i NOWY COMFORT PLUS z możliwością wybrania typu indywidulanego,
partnerskiego oraz rodzinnego.

Pakiet indywidulany - funkcjonariusz/pracownik do 70 r.ż.

Pakiet partnerski - funkcjonariusz/pracownik oraz małżonek/partner do 70
r.ż. lub dziecko do 26 r.ż.

Pakiet rodzinny -...

Ubezpieczenie emerytów

 • 1 232
 • 0
Szanowni Państwo,

W związku z licznymi zapytaniami emerytów o możliwość ubezpieczenia informujemy, że są dwie możliwości ubezpieczenia po zwolnieniu ze służby/pracy w KAS:

1. Osoby, które są członkami ZZ Celnicy PL i przed zwolnieniem miały ubezpieczenie na życie w Tu Generali, po zakończeniu pracy/ służby mogą kontynuować ubezpieczenie na dotychczasowych warunkach.

Jeżeli nadal zostajesz członkiem ZZ Celnicy PL i chcesz kontynuować ubezpieczenie to prześlij nam na maila ubezpieczeniakas@wdbsa.pl informację, iż jesteś emerytem, członkiem ZZ Celnicy PL i chcesz kontynuować ubezpieczenia.

Jeżeli Twoja składka była potrącana przez DIAS, to zwrotnie otrzymasz swój indywidulny numer rachunku bankowego do opłaty dalszych składek.

W przypadku osób opłacających dotąd składki samodzielnie nic w sposobie opłacania składki się nie zmienia.

Informujemy, że składka członkowska dla emerytów (tzn...

Rocznica polisy - byli pracownicy i funkcjonariusze/emeryci i zwolnieni

 • 2 426
 • 3
Publikujemy jeszcze komunikat w związku z rocznicą polisy i zmianami dla emerytów i byłych funkcjonariuszy i pracowników, którzy nie są członkami ZZ Celnicy PL.
Członkowie ZZ Celnicy PL, jeżeli są ubezpieczeni w Generali w trakcie służby/pracy, mogą kontynuować po odejściu to samo ubezpieczenie w Generali, z którego korzystali w KAS, gdy po odejściu ze służby/pracy są wciąż w strukturach ZZ Celnicy PL.

Pozdrawiam
Sławomir Siwy
Przewodniczący
ZZ Celnicy PL

Szanowni Państwo,


W związku ze zbliżającą się rocznicą polisy w Programie Grupowego Ubezpieczenia na Życie dla byłych Funkcjonariuszy i byłych Pracowników Krajowej Administracji Skarbowej oraz członków ich rodzin w Generali Życie TU SA przypadającą na dzień 1 października 2022 roku informujemy, iż zmianie ulegają warunki tego ubezpieczenia.
Podwyższeniu ulega zakres świadczeń oraz składka miesięczna.


Wszystkie osoby obecnie ubezpieczone w związku z wprowadzanymi zmianami proszone są o...

Rocznica polisy - dla funkcjonariuszy SCS i pracowników KAS oraz członków ich rodzin

 • 2 300
 • 0
Dedykowany Program grupowego ubezpieczenia na życie dla Funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i Pracowników Krajowej Administracji Skarbowej oraz członków ich rodzin

Szanowni Państwo,

W związku z rocznicą polisy w Programie Grupowego Ubezpieczenia na Życie dla Funkcjonariuszy i Pracowników Krajowej Administracji Skarbowej ich współmałżonków, konkubentów oraz pełnoletnich dzieci w Generali Życie TU SA przypadającą na dzień 1 października 2022 roku informujemy, iż zmianie ulegają warunki tego ubezpieczenia.

Podwyższeniu ulega zakres świadczeń oraz składka miesięczna.


Osoby obecnie ubezpieczone w związku z wprowadzanymi zmianami nie muszą wypełniać na nowo deklaracji przystąpienia.

Dotychczas ubezpieczeni proszeni są o kontakt z osobami obsługującymi w poszczególnych Izbach celem przedłożenia dokumentu dotyczącego potrącenia składki w nowej wysokości w terminie uzgodnionym z osobami obsługującymi. Składka...

Informacja - ubezpieczenia na życie Generali

 • 3 939
 • 24
Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu ZZ Celnicy PL informujemy, że rocznica polisy w programie Grupowego Ubezpieczenie na Życie dla Funkcjonariuszy i Pracowników KAS oraz członków ich rodzin przypadająca na dzień 1 czerwca 2022 roku została przesunięta na dzień 1 września 2022 roku. W chwili obecnej trwają prace nad modyfikacją programu, o zmianach będziemy informować Państwa w najbliższym czasie.

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu:
WDB S.A. , Migdałowa 4 lok. 28 , 02-796 Warszawa
Tel. kom.: 885 390 800, Tel.: 22 628 46 41, e-mail: ubezpieczeniakas@wdbsa.pl

Grupowe ubezpieczenie dla osób odchodzących z KAS, którzy nie są w ZZ Celnicy PL

 • 3 424
 • 15
Szanowni Państwo,

Przypominamy o możliwości skorzystania z kontynuacji ubezpieczenia grupowego Generali Życie dla odchodzących z pracy Funkcjonariuszy i Pracowników Krajowej Administracji Skarbowej oraz członków ich rodzin.

Do programu zapisać mogą się wszyscy Funkcjonariusze i Pracownicy odchodzący z KAS oraz członkowie ich rodzin korzystający do tej pory z programów grupowych w Generali Życie, PZU Życie oraz w innych Towarzystwach Ubezpieczeniowych funkcjonujących w ramach KAS.

Członkowie ZZ Celnicy PL aktualnie posiadający ubezpieczenie Grupowe w Generali Życie TU SA po zakończeniu pracy mogą kontynuować ubezpieczenie na dotychczasowych warunkach.

Nowa opieka medyczna w Grupie LUX MED dla całego KAS, bliskich i rodzin

 • 13 314
 • 13
AKTUALNA OPIEKA MEDYCZNA I WNIOSKI LUXMED POD LINKIEM:

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 1 lutego 2022 roku wszyscy Funkcjonariusze SCS i Pracownicy KAS oraz ich rodziny mogą skorzystać z nowej prywatnej opieki medycznej w placówkach Grupy LUX MED.

Grupa LUX MED zapewnia swoim Pacjentom pełną opiekę ambulatoryjną i
diagnostyczną. Prowadzi największą w Polsce sieć ponad 100 centrów
medycznych pod markami LUX MED i Medycyna Rodzinna oraz ponad 30 pracowni
diagnostycznych, a także współpracuje z placówkami partnerskimi w ponad 600
miastach. Szczegółowe informacje na temat Grupy LUX MED można znaleźć na
stronie www.luxmed.pl <http://www.luxmed.pl/>

Program Opieki Medycznej to aż 4 zakresy...

Nowe ubezpieczenie NNW dla KAS

 • 3 914
 • 11
Szanowni Państwo,


Z przyjemnością informujemy, że Związek Zawodowy Celnicy PL we współpracy z brokerem ubezpieczeniowym WDB S.A. i Towarzystwem Ubezpieczeniowym Generali TU SA przygotował nowy program Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla Funkcjonariuszy oraz Pracowników Cywilnych KAS ich Dzieci.

Ubezpieczenie polecamy w szczególności dla dzieci i młodzieży jeżeli nie są one ubezpieczone w szkole/na studiach lub jako dodatkowe ubezpieczenie, które zapewni dużo szerszy zakres ochrony oraz wyższe sumy świadczeń.

Do ubezpieczenia mogą przystępować dzieci Funkcjonariuszy i Pracowników KAS bez względu na wiek.

Funkcjonariusze i pracownicy KAS dzięki programowi NNW mają możliwość rozszerzenia ochrony grupowego ubezpieczenia na życie.


Do wyboru macie Państwo aż 4 warianty ubezpieczenia ze zróżnicowanymi sumami ubezpieczenia oraz składką miesięczną, z czego aż 3 z nich zapewniają ochronę dla dzieci do 18 roku życia uprawiających wyczynowo...

Zniesienie karencji - ubezpieczenia na życie Generali

 • 5 232
 • 5
Program grupowego ubezpieczenia na życie dla Funkcjonariuszy SCS i Pracowników Krajowej Administracji Skarbowej oraz członków ich rodzin
TO NAJKORZYSTNIEJSZE UBEZPIECZENIE W KAS!


Szanowni Państwo,


Uprzejmie informujemy, iż w odpowiedzi na bardzo duże zainteresowanie programem Generali Życie TU SA w datach 1 MAJA i 1 CZERWCA 2021 roku Funkcjonariusze SCS i Pracownicy KAS mogą przystępować do Grupowego Ubezpieczenia na życie w Generali Życie TU SA z zachowaniem stażu ubezpieczeniowego z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia grupowego (w tym okresie zniesiona karencja).

Towarzystwo w okresie 6-ciu lub 9-ciu miesięcy od daty przystąpienia do Generali (czas zależny od zdarzenia) wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie do różnicy wysokości poprzedniego ubezpieczenia.

Przypominamy, iż poza powyższymi informacjami wszyscy Funkcjonariusze i Pracownicy nowo zatrudniani w KAS mogą w ciągu 3 miesięcy od daty zatrudnienia przystąpić do umowy bez...

LUXMED - ubezpieczenia medyczne

 • 4 005
 • 0
Dziękujemy, że obdarzyłeś nas zaufaniem. Cieszymy się, że możemy się o Ciebie troszczyć.
Jesteśmy liderem rynku prywatnych usług medycznych w Polsce. Naszym Pacjentom zapewniamy opiekę w największej sieci prywatnych placówek medycznych na terenie kraju. LUX MED jest częścią Grupy Bupa, od blisko 70 lat zajmującej się dostarczaniem usług medycznych na świecie.
Naszą misją jest otaczanie Pacjentów kompleksową opieką: ambulatoryjną, stomatologiczną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, szpitalną i długoterminową. Grupa LUX MED oferuje również ubezpieczenia. Każdego dnia dokładamy starań, aby ułatwić korzystanie z opieki medycznej.
Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem, w którym znajdziesz podsumowanie najważniejszych zagadnień dotyczących korzystania z usług medycznych oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Kontynuacja ubezpieczenia dla CIRF

 • 820
 • 0
Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w związku z reorganizacją komórek informatycznych w Krajowej Administracji Skarbowej i przeniesieniami pracowników do nowej instytucji - Centrum Informatyki Resortu Finansów, od dnia 01.01.2021 roku wszyscy pracownicy korzystający do tej pory z grupowego ubezpieczenia na życie w Generali Życie TU SA będą mogli kontynuować ubezpieczenie grupowe w niezmienionej formie.

Osoby, które miały dotychczas potrącenia składki z wynagrodzenia prosimy o kontakt na adres e-mail: ubezpieczeniakas@wdbsa.pl celem otrzymania swojego indywidulanego numeru rachunku bankowego do opłaty dalszych składek.
W przypadku osób opłacających dotąd składki samodzielnie nic się nie zmienia.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do dyspozycji i prosimy o kontakt z naszym biurem: WDB S.A. , Migdałowa 4 lok. 28 , 02-796 Warszawa Tel.: 22 628 46 41, Tel. kom.: 885 390 800, e-mail: ubezpieczeniakas@wdbsa.pl

Nowe atrakcyjne Pakiety medyczne LUX MED

 • 2 856
 • 0
Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że jako Pracownicy i Funkcjonariusze w KAS macie Państwo dostęp do kompleksowych usług Grupy LUX MED. Lider polskiego rynku opieki medycznej nieustannie wzbogaca swoją ofertę, dostosowując ją do zmieniających się potrzeb Klientów.Z myślą o Państwa komforcie stworzyliśmy nową ofertę, dzięki której możliwy jest wybór jednego z pięciu poniższych wariantów opieki.

Pakiet Podstawowy
Pakiet Rozszerzony
Pakiet Nowy Comfort
Pakiet Nowy Comfort od 26 r.ż.
Pakiet Nowy Comfort Plus
Pakiet Senior dedykowany dla osób, które nie ukończyły 80 r.ż. (rodzic, teść, emeryt)
Korzyści dla Pacjentów:
• szeroki zakres dostępnych usług i ich cen;
• bardzo korzystne zasady refundacji kosztów usług abonamentowych zrealizowanych poza LUX MED (zwrot 70% do limitu 500 zł na kwartał na osobę) - dot. pakietów pracowniczych;
• dogodniejsze terminy wizyt;
• dostęp do wizyt realizowanych stacjonarnie, telefonicznie i online;
• Portal Pacjenta – nowoczesne narzędzie...

Ubezpieczenie grupowe dla emerytów i rencistów, byłych pracowników KAS i funkcjonariuszy SC lub SCS.

 • 8 345
 • 7
Publikujemy przygotowaną przez ZZ Celnicy PL we współpracy z naszym Brokerem ofertę dla emerytów, osób którzy odeszli z KAS, ci którzy byli zatrudnieni w KAS lub pełnili służbę w SC lub SCS dla byłych funkcjonariuszy i pracowników, emerytów i rencistów.
Propozycja godna uwagi i na pewno będzie pomocna dla wielu naszych emerytów i rencistów i Ich Rodzin.
UWAGA! To jest ubezpieczenie dla osób spoza ZZ Celnicy PL. Członkowie Związku, którzy są już na emeryturze i są poza KAS, mogą kontynuować dotychczasowe ubezpieczenie w Generali i wpłacać korzystniejsze składki jakie dotąd opłacali.

Opieka Medyczna ZZ Celnicy PL

 • 2 415
 • 0
Szanowni Państwo

Informujemy, iż w związku wprowadzeniem z dniem 01.10.2020 roku nowych pakietów OPIEKI MEDYCZNEJ dla ZZ Celnicy PL prosimy osoby, które dotychczas nie przystąpiły do ubezpieczenia o wypełnienie deklaracji przystąpienia wraz z wyborem pakietu. Do ubezpieczenia bez karencji można przystąpić do 20 grudnia 2020 roku, a wymagany limit w skali całego kraju to 388 osób.

Przystępując do ubezpieczenia prowadzonego przez ZZ CELNICY PL wspieracie Państwo Związek, z którego pomocy korzystacie w trudnych sytuacjach życiowych.

Im więcej będzie osób ubezpieczonych, tym lepsze warunki będziemy mogli negocjować dla Państwa w przyszłości.

Program Zdrowotny – PZU Opieka Medyczna
zapewnia Państwu możliwość korzystania z ponad 2140 placówek medycznych w całej Polsce.

W ramach Opieki Medycznej wizyty u specjalistów są nielimitowane i nie wymagają skierowań, badania również są nielimitowane.
PZU Opieka Medyczna...

Nowe atrakcyjne Pakiety medyczne LUX MED

 • 2 200
 • 4
Szanowni Państwo

miło nam poinformować, że jako Pracownicy i Funkcjonariusze w KAS macie Państwo dostęp do kompleksowych usług Grupy LUX MED. Lider polskiego rynku opieki medycznej nieustannie wzbogaca swoją ofertę, dostosowując ją do zmieniających się potrzeb Klientów.
Z myślą o Państwa komforcie stworzyliśmy nową ofertę, dzięki której możliwy jest wybór jednego z pięciu poniższych wariantów opieki.
Pakiet Podstawowy
Pakiet Rozszerzony
Pakiet Nowy Comfort
Pakiet Nowy Comfort od 26 r.ż.
Pakiet Nowy Comfort Plus
Pakiet Senior dedykowany dla osób, które nie ukończyły 80 r.ż. (rodzic, teść, emeryt)
Korzyści dla Pacjentów:
• szeroki zakres dostępnych usług i ich cen;
• bardzo korzystne zasady refundacji kosztów usług abonamentowych zrealizowanych poza LUX MED (zwrot 70% do limitu 500 zł na kwartał na osobę) - dot. pakietów pracowniczych;
• dogodniejsze terminy wizyt;
• dostęp do wizyt realizowanych stacjonarnie, telefonicznie i online;
• Portal Pacjenta – nowoczesne narzędzie...

Grupowe ubezpieczenie na życie dla byłych pracowników Krajowej Administracji Skarbowej i członków ich rodzin

 • 2 004
 • 0
Szanowni Państwo

Informujemy, iż w związku z rocznicą polisy Grupowego ubezpieczenia na życie dla byłych pracowników Krajowej Administracji Skarbowej i członków ich rodzin, która miała miejsce 01.09.2020 roku polisa na obecnych warunkach została przedłużona o dwa miesiące tj. do dnia 31.10.2020 roku.

Od dnia 01.11. 2020 roku ulegają zmianie warunki Grupowego ubezpieczenia na życie byłych pracowników Krajowej Administracji Skarbowej i członków ich rodzin.

Obniżeniu uległy wysokości niektórych świadczeń, szczegóły poniżej (na żółto zostały zaznaczone świadczenia, których wysokości nieznacznie spadły).

Składka pozostaje bez zmiany.

Szczegóły w załącznikach

UWAGA! Zmiana stawek ubezpieczenia medycznego PZU

 • 6 042
 • 20
KONIECZNOŚĆ WYPEŁNIENIA NOWEJ DEKLARACJI JEŚLI CHCEMY KONTYNUOWAĆ UBEZPIECZENIE oraz
MOŻLIWOŚĆ PRZYSTĄPIENIA NOWYCH OSÓB DO OPIEKI MEDYCZNEJ BEZ KARENCJI.

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w związku z rocznicą polisy OPIEKI MEDYCZNEJ dla ZZ
Celnicy PL przypadającą na dzień 01.10.2020 roku informujemy o
zmianie stawek za poszczególne pakiety.

Obecnie obowiązujące pakiety przestają funkcjonować z dniem 30.09.2020 roku.
Prosimy o wypełnienie nowego druku deklaracji przystąpienia wraz z
wyborem nowego pakietu.

W chwili przystąpienia do programu nie obowiązują okresy karencji.

Program Zdrowotny - PZU Opieka Medyczna zapewnia Państwu możliwość
korzystania z ponad 2140 placówek medycznych w całej Polsce.

W ramach Opieki Medycznej wizyty u specjalistów i badania się
nielimitowane i bez skierowań.
PZU Opieka Medyczna daje Państwu również możliwość skorzystania z
REFUNDACJI w przypadku chęci wykonania badania poza placówką medyczną
PZU - zgodnie z cennikiem refundacyjnym.
Program...
Back
Do góry