Ubezpieczenie grupowe

PZU-OPIEKA MEDYCZNA-od 01.11. i 01.12 bez karencji

 • 353
 • 0
Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że z dniem 1 sierpnia 2019 roku ZZ Celnicy PL przy współpracy z brokerem Europejskim Konsorcjum Ubezpieczeniowym wdrożony został dla Państwa Program Zdrowotny – PZU Opieka Medyczna.
Program funkcjonuje od dnia 1 sierpnia 2019 roku.

Program Zdrowotny – PZU Opieka Medyczna
zapewnia Państwu możliwość korzystania z ponad 2140 placówek medycznych w całej Polsce.

W ramach Opieki Medycznej wizyty u specjalistów i badania się nielimitowane i bez skierowań.
PZU Opieka Medyczna daje Państwu również możliwość skorzystania z REFUNDACJI w przypadku chęci wykonania badania poza placówką medyczną PZU - zgodnie z cennikiem refundacyjnym.
Program Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego prowadzony przez ZZ CELNICY PL zapewnia trzy warianty składek oraz bardzo szeroki zakres, niedostępny w innych pakietach.
Jest to ogromna korzyść dla ubezpieczonych a ochroną można objąć również osoby...

Najlepsze ubezpieczenie medyczne w KAS

 • 5 024
 • 17
Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że z dniem 1 sierpnia 2019 roku ZZ Celnicy PL przy współpracy z brokerem Europejskim Konsorcjum Ubezpieczeniowym wdrożony został dla Państwa Program Zdrowotny – PZU Opieka Medyczna.
Program funkcjonuje od dnia 1 sierpnia 2019 roku.

Program Zdrowotny – PZU Opieka Medyczna
zapewnia Państwu możliwość korzystania z ponad 2140 placówek medycznych w całej Polsce.
W ramach Opieki Medycznej wizyty u specjalistów i badania się nielimitowane i bez skierowań.
PZU Opieka Medyczna daje Państwu również możliwość skorzystania z REFUNDACJI w przypadku chęci wykonania badania poza placówką medyczną PZU - zgodnie z cennikiem refundacyjnym.
Program Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego prowadzony przez ZZ CELNICY PL zapewnia trzy warianty składek oraz bardzo szeroki zakres, niedostępny w innych pakietach.
Jest to ogromna korzyść dla ubezpieczonych a ochroną można objąć również osoby...

OD 1 SIERPNIA DZIAŁA PROGRAM ZDROWOTNY - PZU OPIEKA MEDYCZNA

 • 845
 • 0
KOLEŻANKI I KOLEDZY!

Miło nam poinformować, że z dniem 1 sierpnia 2019 roku ZZ Celnicy PL przy współpracy z brokerem Europejskim Konsorcjum Ubezpieczeniowym wdrożony został dla Państwa Program Zdrowotny – PZU Opieka Medyczna.
Program funkcjonuje od dnia 1 sierpnia 2019 roku.

Wszystkie osoby, które już zapisały się do Opieki Medycznej mogą realizować zakres zgodnie z wybranym pakietem.
Przypominamy, że jeszcze od dnia 1 września 2019 i 1 października 2019 roku mogą Państwo przystępować do OPIEKI MEDYCZNEJ bez okresów karencji.
Wg informacji jakie w tej sprawie do mnie spływają z Polski, jest to najlepszy program medyczny w KAS.
Są też informacje, że w niektórych IAS działają programy medyczne do grupowych ubezpieczeń na Życie, przygotowane przez inne organizacje i innych brokerów. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się ich zakresem.
W naszej ofercie wizyty u specjalistów i badania są nielimitowane i bez skierowań.

W razie dodatkowych pytań...

Zmiana druków deklaracji przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie w GENERALI

 • 624
 • 0
Uprzejmie informujemy, iż ulegają zmianie druki deklaracji przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie w GENERALI TU SA.

Wszystkie osoby wypełniające deklarację przystąpienia po dacie 4 maja 2019 roku zobowiązane są do wypełniania deklaracji na nowym druku.

Uwaga- dodatkowo w dacie 1 maja 2018 roku zniesienie karencji w Grupowym Ubezpieczeniu na życie w Generali

 • 2 273
 • 0
Szanowni Państwo,

W związku z dużym zainteresowaniem z Państwa strony informujemy, iż jeszcze w dacie 1 maja 2018 roku możecie Państwo przystępować do Grupowego Ubezpieczenia na życie w Generali dla Funkcjonariuszy oraz Pracowników Cywilnych Krajowej Administracji Skarbowej i ich współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci z zachowaniem stażu ubezpieczeniowego z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia.
Warunkiem jest udokumentowanie rezygnacji z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia oraz dołączenie zakresu poprzedniej umowy tj. kopii polisy lub certyfikatu.

W załączeniu przekazujemy ulotkę informacyjną, Ogólne Warunki Ubezpieczenia, deklarację przystąpienia dla pracownika oraz dla członka rodziny oraz wzory uzupełnienia deklaracji.
Członkowie rodzin mogą przystępować do 1 i do 2 wariantu ze składką 36 zł i 47 zł.


Dla osób potrzebujących dodatkowej ochrony przygotowaliśmy dodatkowe ubezpieczenie z wysoką...

Zniesienie karencji w datach 1 marca i 1 kwietnia 2018 roku w Grupowym Ubezpieczeniu na życie w Generali

 • 2 299
 • 0
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w datach 1 marca 2018 roku i 1 kwietnia 2018 roku możecie Państwo przystępować do Grupowego Ubezpieczenia na życie w Generali dla Funkcjonariuszy oraz Pracowników Cywilnych Krajowej Administracji Skarbowej i ich współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci z zachowaniem stażu ubezpieczeniowego z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia.
Warunkiem jest udokumentowanie rezygnacji z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia oraz dołączenie zakresu poprzedniej umowy.

W załączeniu przekazujemy ulotkę informacyjną, Ogólne Warunki Ubezpieczenia, deklarację przystąpienia dla pracownika oraz dla członka rodziny oraz wzory uzupełnienia deklaracji.
Członkowie rodzin mogą przystępować do 1 i do 2 wariantu ze składką 36 zł i 47 zł.

Dla osób potrzebujących dodatkowej ochrony przygotowaliśmy dodatkowe ubezpieczenie z wysoką sumą ubezpieczenia 50 000 zł, ze składką 15 zł.
Opcja szczególnie...

Abonament Medyczny LUXMED

 • 3 419
 • 0
W imieniu Zarządu Głównego ZZ Celnicy PL informuję, iż za pośrednictwem Związku funkcjonariusze i pracownicy KAS mają możliwość wykupienia w firmie LUX MED abonamentu medycznego Benefitplan Comfort lub Comfort + rehabilitacja.
Zakres usług opisany jest w poradniku pacjenta, który załączamy. Wykaz placówek LUX MED oraz współpracujących dla każdej miejscowości można sprawdzić na stronie http://www.luxmed.pl/dla-pacjentow/centra-medyczne-grupy-lux-med.html.

Funkcjonariusze/pracownicy mająmożliwość wykupienia następujących pakietów:

 1. Indywidualny -dla pracownika/funkcjonariusza
 2. Partnerski -dla pracownika/funkcjonariusza oraz partnera/ współmałżonka
 3. Rodzinny -dla pracownika/funkcjonariusza z rodziną- dzieci uczące się na...

Ubezpieczenie grupowe dla pracowników i funkcjonariuszy KAS

 • 2 755
 • 0
Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 1 lutego 2018 roku ulegają zmianie warunki Grupowego ubezpieczenia na życie dla Funkcjonariuszy oraz Pracowników Cywilnych KAS (dawnej SC), ich współmałżonków oraz dorosłych dzieci.
Obniżeniu uległy wysokości niektórych świadczeń, natomiast dodane zostały świadczenia z tytułu refundacji kosztów naprawy lub zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków
pomocniczych w następstwie NW oraz refundacji kosztów leczenia w następstwie NW.
W związku z zerowym wykorzystaniem usunięte zostało świadczenie pomocy medycznej w kraju.
Składka pozostaje bez zmian.

NOWOŚĆ – dla osób potrzebujących dodatkowej ochrony przygotowaliśmy dodatkowe ubezpieczenie z wysoką sumą ubezpieczenia 50 000 zł, ze składką 15 zł.
Opcja ta szczególnie przydatna osobom posiadającym kredyty, może stanowić zabezpieczenie.
Wariant zostanie uruchomiony 1 marca 2018 roku bądź w kolejnych miesiącach w momencie...

Informacja o zmianie warunków Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla Funkcjonariuszy oraz Pracowników Cywilnych KAS (dawnej SC) i ich dz

 • 1 346
 • 0
Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 1 grudnia 2017 roku ulegają zmianie warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla Funkcjonariuszy oraz Pracowników Cywilnych KAS (dawnej SC) i ich dzieci oraz druki deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia NNW.
Obniżeniu uległy wysokości świadczeń z tytułu inwalidztwa ubezpieczonego oraz trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku.
Pozostałe wysokości świadczeń oraz składka pozostają bez zmiany.
Wszystkie osoby dotychczas ubezpieczone nie muszą wypełniać nowych deklaracji.

Zachęcamy do skorzystania wszystkich pracowników i ich dzieci do tej pory nie korzystających z ubezpieczenia NNW.

EUROPEJSKIE KONSORCJUM UBEZPIECZENIOWE Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 47/12, 00-697 Warszawa,

Tel.: 22 628 62 32,e-mail: biuro@eku.pl

Sylwia Więckiewicz, Tel.: 22 628 46 41, e-mail: s.wieckiewicz@eku.pl

Informacje dostępne są również na stronie internetowej...

Informacja o zmianie warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej i Ochrony Prawnej dla Funkcjonariuszy oraz Pracowników Cywilnych Krajowej Admin

 • 892
 • 0
Szanowni Państwo,

Informujemy, że uległy zmianie warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej i Ochrony Prawnej dla Funkcjonariuszy oraz Pracowników Cywilnych Krajowej Administracji Skarbowej.

Zmianie uległ zapis dotyczący Ochrony Prawnej na następujący:

„ ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje sytuacji gdy to Ubezpieczony dochodząc przysługujących mu (faktycznie lub rzekomo) praw inicjuje postępowanie.”

Pozostały zakres oraz wysokości składek pozostają bez zmiany.
Wszystkie osoby dotychczas ubezpieczone nie muszą wypełniać nowych deklaracji.

EUROPEJSKIE KONSORCJUM UBEZPIECZENIOWE Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 47/12, 00-697 Warszawa,

Tel.: 22 628 62 32,e-mail: biuro@eku.pl

Sylwia Więckiewicz, Tel.: 22 628 46 41, e-mail: s.wieckiewicz@eku.pl

Informacje dostępne są również na stronie internetowej: www.eku.pl w Strefie Klienta

Ubezpieczenie dla odchodzących z KAS i tych co odeszli wcześniej, emerytów i rencistów

 • 2 466
 • 0
eku.gifPublikujemy informacje o możliwości kontynuacji ubezpieczenia grupowego po odejściu z KAS. Do ubezpieczenia mogą przystępować także osoby z innych ubezpieczeń. Honorowany jest staż ubezpieczeniowy.
Poinformujcie prosimy Koleżanki i Kolegów, którzy nie otrzymali propozycji lub odeszli wcześniej. Wielu z Nich może oczekiwać takiej informacji, może być dla Nich pomocna.
Zapraszamy do skorzystania także pracowników i funkcjonariuszy byłej AP, UKS i SC.
Jednocześnie ZZ Celnicy PL pragnie zapewnić, że stale będzie podejmować działania w kierunku możliwości powrotu do służby/pracy wielu bezpodstawnie i wbrew interesowi publicznemu zwolnionych funkcjonariuszy i pracowników
Pokaż załącznik: celnicy129-17-ubezpieczenie dla odchodzących z KAS.doc
Pokaż załącznik: OWU Certum 7-light.pdf
Pokaż załącznik: Deklaracja do ubezpieczenia.pdf
Pokaż załącznik: Ubezpieczenie na życie-byli pracownicy SC, KAS.pdf

Ubezpieczenia obsługiwane przez ZZ Celnicy PL - kontynuacja w KAS

 • 3 223
 • 0
W związku z częstymi pytaniami od funkcjonariuszy informujemy, że grupowe ubezpieczenie na życie w Generali będzie kontynuowane po 1 stycznia w niezmienionej formie.

Ubezpieczającym jest Związek Zawodowy Celnicy PL, więc zmiany organizacyjne po stronie służbowej nie mają wpływu na funkcjonowanie programu.

Aby się ubezpieczyć wystarczy kliknąć w zakładkę "EKU Programy ubezpieczeniowe" z boku po lewej na stronie www.celnicy.pl. Wyszukać jakie to są świadczenia, pobrać deklarację, wypełnić i wysłać do Izby lub do EKU Sp. z o.o.

Rozszerzenie ubezpieczeń w Generali dla członków rodziny

 • 3 893
 • 0
generali.jpgUprzejmie informujemy, że nastąpiła modyfikacja ubezpieczenia dla członków rodziny funkcjonariuszy, którzy mogą teraz przystępować do wszystkich wariantów ubezpieczeń a nie tak jak dotychczas tylko do dwóch
Pokaż załącznik: Generali_Życie_-_ulotka_informacyjna.pdf
Pokaż załącznik: ZZ Celnicy - modyfikacja.pdf

Ubezpieczenie L4 dla funkcjonariuszy Służby Celnej - 100% płatne chorobowe

 • 7 198
 • 0
Publikujemy ofertę ubezpieczenia L4 dla funkcjonariuszy Służby Celnej. Oferta dostępna po kliknięciu w baner znajdujący się po lewej stronie na www. celnicy.pl
Pokaż załącznik: Oferta_L4_Służba_Celna.docx

Nowy kontakt do Brokera w związku z ubezpieczeniami grupowymi w Generali

 • 3 382
 • 0
generali.jpgPodajemy nowy kontakt w sprawie ubezpieczeń grupowych w firmie Generali. Przypominamy o zniesieniu karencji od kwietnia 2015r.

Nowy kontakt do Brokera to:
[FONT=&quot]S[/FONT][FONT=&quot]ylwia Więckiewicz[/FONT]
[FONT=&quot]Specjalista ds. ubezpieczeń[/FONT]
[FONT=&quot]795 478 726
s.wieckiewicz@eku.pl
[/FONT]

Zniesienie krencji dla przystępujących do ubezpieczenia Generali od kwietnia 2015

 • 2 538
 • 0
generali.jpgFunkcjonariusze i Pracownicy
Służby Celnej

Związek Zawodowy Celnicy PL uprzejmie informuje, że w związku z ogromnym zainteresowaniem bardzo korzystnym programem ubezpieczenia grupowego na życie funkcjonującego w Służbie Celnej, którego szczegóły i wszystkie wymagane druki są dostępne w „Strefie klienta” na stronie www.eku.pl po wpisaniu hasła „celnicy”
- jeszcze tylko od 01.04.2015r. zostaje zniesiona karencja dla przystępujących do ubezpieczenia.

To ostatnia szansa, aby przystąpić do tego ubezpieczenia ze zniesioną karencją.

Dla Funkcjonariuszy i Pracowników karencja jest zniesiona w 100%, natomiast dla członków rodzin, którzy nie byli nigdzie wcześniej ubezpieczeni występują pewne ograniczenia.

Wobec powyższego, wszyscy pragnący skorzystać z tych korzystnych, przygotowanych specjalnie dla Służby Celnej ubezpieczeń, prosimy o kontakt z Panem Jarosławem Kwiatkowskim pod nr telefonu
kom...

Zniesienie od 1 marca 2015r. karencji dla przystępujących do ubezpieczeń grupowych Generali

 • 2 970
 • 0
generali.jpg
Funkcjonariusze i Pracownicy
Służby Celnej


Związek Zawodowy Celnicy PL uprzejmie informuje, że w związku z ogromnym zainteresowaniem bardzo korzystnym programem ubezpieczenia grupowego na życie funkcjonującego w Służbie Celnej, którego szczegóły i wszystkie wymagane druki są dostępne w „Strefie klienta” na stronie www.eku.pl po wpisaniu hasła „celnicy”
- od 01.03.2015r oraz 01.04.2015r. zostaje zniesiona karencja dla przystępujących do ubezpieczenia.

Dla Funkcjonariuszy i Pracowników karencja jest zniesiona w 100%, natomiast dla członków rodzin, którzy nie byli nigdzie wcześniej ubezpieczeni występują ograniczenia zamieszczone w załączniku.

Wobec powyższego, wszyscy pragnący skorzystać z tych korzystnych, przygotowanych specjalnie dla Służby Celnej ubezpieczeń, prosimy o kontakt z Panem Jarosławem Kwiatkowskim pod nr telefonu
kom. 519 096 844
tel. 22 628 46 41 (wew.117)...

NOWE REWELACYJNE UBEZPIECZENIA GRUPOWE W SŁUŻBIE CELNEJ!

 • 5 022
 • 0
generali.jpgPod linkiem http://eku.pl/programy/strefa-klienta-sluzbacelna/ po wpisaniu hasła "celnicy" są dostępne dedykowane Funkcjonariuszom i Pracownikom Służby Celnej programy ubezpieczeniowe - ulotki, warunki i deklaracje przystąpienia do nowych rewelacyjnych ubezpieczeń grupowych, które funkcjonują w całej Służbie Celnej.
Każdy Funkcjonariusz i Pracownik może skorzystać z tej oferty.
Jeżeli chcesz się ubezpieczyć pytaj proszę o szczegóły osoby obsługujące w izbach oraz bezpośrednio w EKU Sp. z o.o.
Telefony kontaktowe oraz e-maile do przedstawicieli Brokera EKU Sp. z o.o.
kontakt z Panem Jarosławem Kwiatkowskim pod nr telefonu
kom. 519 096 844
tel. 22 628 46 41 (wew.117)
e-mail:j.kwiatkowski@eku.pl


Załączamy plik informujący o całym pakiecie ubezpieczeń grupowych dla Funkcjonariuszy i Pracowników Służby...

Numery kont dla programów ubezpieczeniowych i medycznych

 • 2 685
 • 0
Numery kont dla Programów ubezpieczeniowych i medycznych dla Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Celnej, na które należy deklarować wpłaty w przypadku wyboru danego Programu. Szczegóły na stronie www.eku.pl w strefie klienta po wpisaniu hasła "celnicy"

40 2130 0004 2001 0334 3969 0016 – program Grupowego Ubezpieczenia na Życie dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Służby Celnej ich współmałżonków, konkubentów oraz pełnoletnich dzieci

83 2130 0004 2001 0334 3969 0018 – program Grupowego Ubezpieczenia dla Emerytowanych Funkcjonariuszy i Pracowników cywilnych Służby Celnej ich współmałżonków, konkubentów oraz pełnoletnich dzieci

56 2130 0004 2001 0334 3969 0019 – SKOK – program Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego SALTUS

08 2130 0004 2001 0334 3969 0010 – Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej i Ochrony Prawnej oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Generali dla Funkcjonariuszy oraz Pracowników Służby Celnej

78 2130 0004 2001 0334 3969 0011 –...

Fundusz pomocy dla funkcjonariuszy

 • 4 591
 • 11
generali.jpg Przypominamy o możliwości skorzystania z FUNDUSZU POMOCY dla osób ubezpieczonych w GENERALI. Załączamy Uchwałę nr 2 Zarządu Głównego ZZ Celnicy PL zawierającą Regulamin
W SPRAWIE UTWORZENIA FUNDUSZU POMOCY ORAZ REGULAMINU OKREŚLAJĄCEGO ZASADY PRZYZNANIA POMOCY FINANSOWEJ Z FUNDUSZU POMOCY.

Pokaż załącznik: uchwała nr 2 regulamin generali.doc
Do góry