• Witaj na stronie i forum Związku Zawodowego Celnicy PL!
  Nasz Związek zrzesza 6783 członków.

  Wstąp do nas! (KLIKNIJ i zapisz się elektronicznie!)
  Albo jeśli wolisz zapisać się w tradycyjny sposób wyślij deklarację (Deklaracja do pobrania! Kliknij!)
  Korzyści i ochrona wynikająca z członkostwa w ZZ Celnicy PL (KLIKNIJ) plus inne benefity, np. zniżki na paliwo!
  Konto Związku 44 1600 1462 0008 2567 1607 7001 w BGŻ BNP PARIBAS

Ubezpieczenie medyczne

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 1 lutego 2022 roku wszyscy Funkcjonariusze SCS i Pracownicy KAS oraz ich rodziny mogą skorzystać z nowej prywatnej opieki medycznej w placówkach Grupy LUX MED.

Grupa LUX MED zapewnia swoim Pacjentom pełną opiekę ambulatoryjną i
diagnostyczną. Prowadzi największą w Polsce sieć ponad 100 centrów
medycznych pod markami LUX MED i Medycyna Rodzinna oraz ponad 30 pracowni
diagnostycznych, a także współpracuje z placówkami partnerskimi w ponad 600
miastach. Szczegółowe informacje na temat Grupy LUX MED można znaleźć na
stronie www.luxmed.pl

Program Opieki Medycznej to aż 4 zakresy: PODSTAWOWY, ROZSZERZONY, PAKIET
NOWY COMFORT i NOWY COMFORT PLUS z możliwością wybrania typu indywidulanego,
partnerskiego oraz rodzinnego.

Pakiet indywidulany - funkcjonariusz/pracownik do 70 r.ż.

Pakiet partnerski - funkcjonariusz/pracownik oraz małżonek/partner do 70
r.ż. lub dziecko do 26 r.ż.

Pakiet rodzinny - funkcjonariusz/pracownik oraz małżonek/partner do 70 r.ż.
oraz wszystkie dzieci do ukończenia 26 r.ż. bez względu na ilość).

Członek rodziny może zostać zgłoszony wyłącznie do tego samego pakietu, do
którego przystąpił pracownik.

Dodatkowy zakres pakietu to NOWY COMFORT MOI BLISCY- dedykowany wszystkim
bliskim każdego funkcjonariusza/pracownika bez żadnych ograniczeń osobowych
(rodzina np. dziecko powyżej 26 roku życia i inni bliscy, którzy nie
ukończyli 70 r.ż.

Pakiety dostępne są również dla członków ZZ Celnicy PL (byłych
funkcjonariuszy i pracowników w KAS).

Program Opieki Medycznej w LUX MED zapewnia Państwu również możliwość
refundacji. Refundacja obejmuje 70% kosztów za świadczenie wykonane poza
placówkami Grupy Lux Med i współpracującymi. Limit to 500 zł kwartalnie,
kwartały liczone są kalendarzowo tj. styczeń-marzec, kwiecień-czerwiec,
lipiec-wrzesień, październik-grudzień.

Kwota abonamentu będzie waloryzowana raz w roku (1 lutego) o wskaźnik
wynikający z wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowany
przez GUS.

Minimalny okres korzystania z pakietu wynosi 12 miesięcy.

Przed przystąpieniem do abonamentu należy sprawdzić dostępność placówek w swojej
miejscowości oraz zapoznać się z zakresem abonamentu. W razie rezygnacji
funkcjonariusza/pracownika KAS ponowne przystąpienie jest możliwe po 12
miesiącach.

Wykreślenie członka rodziny z osób uprawnionych wyklucza możliwość ponownego
objęcia pakietem medycznym w ramach umowy chyba, że firma LUX MED wyrazi na
to zgodę.

Załączamy ulotkę z zakresem pakietów i deklarację przystąpienia, wszystkie
pozostałe dokumenty dostępne są pod wskazanym linkiem:

<https://www.wdbsa.pl/zakres-uslug/programy/zwiazek-zawodowy-celnicy-pl/>
https://www.wdbsa.pl/zakres-uslug/programy/zwiazek-zawodowy-celnicy-pl/

Aby przystąpić do programu należy wypełnić DEKLARACJĘ i wysłać ją w formie
skanu do 25 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc przystąpienia do pakietu
na adres e-mail ubezpieczeniakas@wdbsa.pl

Po otrzymaniu skanu zostanie Państwu przesłany indywidualny numer rachunku
bankowego do opłaty składek.

Osoby korzystające z potrącenia składki z wynagrodzenia w Izbie skan deklaracji
wysyłają na adres wskazany powyżej zaś dodatkowo zobowiązane są do kontaktu
z osobą z Izbie celem zgłoszenia upoważnienia do potrącania składki z wynagrodzenia/uposażenia. Upoważnienie musi być przekazane odpowiednio wcześniej tj. do ok. 10-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc przystąpienia do pakietu.


Dane kontaktowe do osób w Izbach:

IAS Białystok - tel. 85 665 57 43

IAS Katowice - tel. 32 207 65 17, 696 816 425

IAS Kielce - tel. 41 364 26 95

IAS Kraków - Maria Mrugała maria.mrugala@celnicy.pl tel. 668 380 349

IAS Olsztyn - tel. 89 525 42 06

IAS Wrocław - tel. 71 365 26 14

IAS Warszawa - tel. 22 561 80 96


Wszystkie dodatkowe pytania i wątpliwości możecie Państwo kierować
bezpośrednio do Zespołu Ubezpieczeń Grupowych:

WDB S.A. : ul. Migdałowa 4 lok. 28 , 02-796 Warszawa, Natpoll Business
Center, Klatka C, 2 piętro

Tel.: 22 628 46 41, Tel. kom.: 885 390 800, e-mail: ubezpieczeniakas@wdbsa.pl
 

Attachments

 • Ulotka Luxmed Opieka Medyczna w KAS_NOWA.pdf
  296,3 KB · Wyświetleń: 568
 • Deklaracja Luxmed Opieka Medyczna w KAS_NOWA.pdf
  243,7 KB · Wyświetleń: 206
Szkoda ze takie drogie i nasz pracodawca nie potrafi nam tańszej oferty zaproponować jak przykładowo w prywatnych firmach… oczywiście nie 1 do 1 co do ceny ale taniej niż to co jest nam obecnie oferowane.
 
Back
Do góry