Deklaracja członkowska

Informacja o podwyżkach 2020r.

  • 4 601
  • 2
FUNKCJONARIUSZE I PRACOWNICY KAS

Koleżanki i Koledzy!

Związek Zawodowy Celnicy PL uprzejmie informuje, że na przyszły tydzień otrzymaliśmy zaproszenie do Ministerstwa Finansów w sprawie kontynuacji rozmów, w tym ustalania zasad rozdysponowania środków na podwyżki 2020r.

Poprosiliśmy o wyznaczenie innego terminu spotkania w związku z odbywającym się w dniach 17.02.-20.02.2020 posiedzeniem Zarządu i Zjazdem Sprawozdawczo-Wyborczym, co już zostało uzgodnione. Niezależnie od powyższego zaprosiliśmy także na Zjazd Szefa KAS.

Środowisku należy się także informacja dlaczego ZZ osobno rozmawiają z Ministrem Finansów na te same tematy i prezentując takie samo stanowisko, tj. Uchwała modernizacyjna plus 6% wzrostu kwoty bazowej. Należy wyjaśnić, że jest to spowodowane brakiem zgody części ZZ do wspólnych spotkań. Inicjując dialog, Minister Finansów zaprosił ZZ na jedno wspólne spotkanie, ale kilka ZZ z tzw. Komitetu Protestacyjnego oprotestowało taką formę dialogu...

APEL DO CAŁEGO ŚRODOWISKA ZAWODOWEGO KAS! FUNKCJONARIUSZE I PRACOWNICY KAS! KOLEŻANKI I KOLEDZY!

  • 3 331
  • 0
Pracownicy i Funkcjonariusze KAS

Koleżanki i Koledzy!

ZZ CELNICY PL jest największym jednolitym związkiem zawodowym w KAS, zrzeszającym funkcjonariuszy i pracowników US, IAS i UCS – liczymy ok. 5 tys. członków.

Po przyjęciu ustawy o KAS podejmujemy szereg działań, by poprawić status prawny i materialny pracowników IAS, US i UCS oraz funkcjonariuszy SCS i doprowadzić do tego, by najniższe wynagrodzenie/uposażenie w KAS wynosiło trzykrotność płacy minimalnej.

Podwyżki, jakie otrzymujemy w br. są jednym z efektów tych działań(m.in. inicjatywa zbierania podpisów pod projektem obywatelskim dot. modernizacji KAS, Uchwała w sprawie referendum protestacyjnego i włączenie w protest służb mundurowych poprzez medialne nagłośnienie konieczności uwzględnienia pracowników i funkcjonariuszy KAS w tożsamej podwyżce jak w innych formacjach, wiele innych).

Dzięki temu każdy pracownik i funkcjonariusz IAS, US i UCS otrzymał/otrzyma podwyżkę w br. na poziomie podwyżek innych...

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA DO POBRANIA

  • 14 981
  • 0
W związku z zapytaniami dotyczącymi możliwości wstępowania do Związku Zawodowego Celnicy PL publikujemy deklarację członkowską do Związku - wersję elektroniczną - plik deklaracja_IAS_elektroniczna.doc oraz wersję papierową - plik pt. deklaracja_IAS.doc

Wersję papierową proszę wysłać na adres 48-300 Nysa ul. Otmuchowska 50 lub złożyć u osób kontaktowych u siebie w regionie.
Wersję elektroniczną wysyłamy tylko mailem i jedynie upoważnienie do potrącania składek wysyłamy do Wydz. Finansowego

Wg paragrafu 6 STATUTU
1. Związek jest ogólnokrajową, dobrowolną, samorządną organizacją zawodową zrzeszającą:

-funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, pracowników Krajowej Administracji Skarbowej,

-byłych funkcjonariuszy Służby Celnej i Celno-Skarbowej, pracowników Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Celnej, Administracji Podatkowej, Urzędów Kontroli Skarbowej,

-emerytów i rencistów zatrudnionych uprzednio w Służbie Celnej, Administracji Podatkowej, Urzędach Kontroli Skarbowej...

Statut ZZ Celnicy PL

  • 3 841
  • 0
Do pobrania Statut Związku Zawodowego Celnicy PL

1. Związek jest ogólnokrajową, dobrowolną, samorządną organizacją zawodową zrzeszającą:

-funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, pracowników Krajowej Administracji Skarbowej,

-byłych funkcjonariuszy Służby Celnej i Celno-Skarbowej, pracowników Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Celnej, Administracji Podatkowej, Urzędów Kontroli Skarbowej,

-emerytów i rencistów zatrudnionych uprzednio w Służbie Celnej, Administracji Podatkowej, Urzędach Kontroli Skarbowej, Krajowej Administracji Skarbowej, Służbie Celno-Skarbowej

powołaną do reprezentowania i obrony ich interesów zawodowych i socjalnych.

Budujmy silne struktury oddolne. Załóż ZZ Celnicy PL u siebie w komórce organizacyjnej. Zachęć innych.

  • 7 347
  • 1
Zachęcamy wszystkich do wsparcia ZZ Celnicy PL i do działania.

Załączamy deklarację członkowską i wzory protokołów tworzących struktury Związku.

Dla zrealizowania celów, które dzisiaj wydają Nam się nieosiągalne, potrzebne są silne i liczne struktury oddolne.
Musimy zrozumieć wszyscy, że jeżeli stworzymy sobie sami silny oddolnie Związek, nic niemożliwego nie będzie dla Nas.

Zachęcamy do aktywności całe środowisko zawodowe, wszystkich, z całego Kraju. Zachęcamy do samodzielnego zakładania struktur Związku.

Pokaż załącznik: deklaracja_IAS_RODO.doc
Pokaż załącznik: deklaracja_IAS_elektroniczna_RODO.doc
Pokaż załącznik: 1850
Pokaż załącznik: w-prot-ustanawiajacy.doc
Pokaż załącznik: w-lista-obecnosci-czl-oddzialu.doc
Do góry