Deklaracja członkowska

Pożyczki dla członków ZZ Celnicy PL

 • 1 197
 • 2
Publikujemy nowy regulamin przyznawania pożyczek dla członków ZZ Celnicy PL.

To nie Bareja, to dzieje się naprawdę.

 • 16 488
 • 52
Piszę z urlopu, bo mamy do czynienia z nietypową akcją w IAS Opole, o czym powinna wiedzieć cała Polska.

Dzwonią do mnie ludzie, że część kadry kierowniczej rozpoczęła zmasowaną agitację zapisywania do swoich ZZ.
To nie jest fake news, to dzieje się naprawdę w IAS Opole. To jest nierówne traktowanie ZZ, a co za tym idzie to jest łamanie prawa. Np. jeden z kierowników poinformował swoich podwładnych, że tę "delikatną sprawę", by zapisywać się do jednego z ZZ, przedstawia na prośbę Naczelnika Urzędu(sic!). A zatem mamy informacje z US, że kierownicy robią spotkania z podwładnymi i namawiają, aby zapisywać się do jednego z ZZ. To nie Bareja, to dzieje się naprawdę. Straszą przy tym Związkiem Zawodowym Celnicy PL mówiąc nieprawdziwe rzeczy na temat naszego stanowiska dot. zasad podziału podwyżek, jak również pojawiają się ze strony kadry kierowniczej groźby przekazywane podwładnym, że podwyżek nie będzie wcale, bo nasz związek nie przystąpił do porozumienia DIAS i innych ZZ.
Nasze...

Statut ZZ Celnicy PL - tekst jednolity 19.02.20r.

 • 1 719
 • 0
Publikujemy Statut ZZ Celnicy PL(tekst jednolity), zawierający zmiany przyjęte przez Sąd po ostatnim Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym.

Informacja o podwyżkach 2020r.

 • 5 229
 • 2
FUNKCJONARIUSZE I PRACOWNICY KAS

Koleżanki i Koledzy!

Związek Zawodowy Celnicy PL uprzejmie informuje, że na przyszły tydzień otrzymaliśmy zaproszenie do Ministerstwa Finansów w sprawie kontynuacji rozmów, w tym ustalania zasad rozdysponowania środków na podwyżki 2020r.

Poprosiliśmy o wyznaczenie innego terminu spotkania w związku z odbywającym się w dniach 17.02.-20.02.2020 posiedzeniem Zarządu i Zjazdem Sprawozdawczo-Wyborczym, co już zostało uzgodnione. Niezależnie od powyższego zaprosiliśmy także na Zjazd Szefa KAS.

Środowisku należy się także informacja dlaczego ZZ osobno rozmawiają z Ministrem Finansów na te same tematy i prezentując takie samo stanowisko, tj. Uchwała modernizacyjna plus 6% wzrostu kwoty bazowej. Należy wyjaśnić, że jest to spowodowane brakiem zgody części ZZ do wspólnych spotkań. Inicjując dialog, Minister Finansów zaprosił ZZ na jedno wspólne spotkanie, ale kilka ZZ z tzw. Komitetu Protestacyjnego oprotestowało taką formę dialogu...

APEL DO CAŁEGO ŚRODOWISKA ZAWODOWEGO KAS! FUNKCJONARIUSZE I PRACOWNICY KAS! KOLEŻANKI I KOLEDZY!

 • 3 982
 • 0
Pracownicy i Funkcjonariusze KAS

Koleżanki i Koledzy!

ZZ CELNICY PL jest największym jednolitym związkiem zawodowym w KAS, zrzeszającym funkcjonariuszy i pracowników US, IAS i UCS – liczymy ok. 5 tys. członków.

Po przyjęciu ustawy o KAS podejmujemy szereg działań, by poprawić status prawny i materialny pracowników IAS, US i UCS oraz funkcjonariuszy SCS i doprowadzić do tego, by najniższe wynagrodzenie/uposażenie w KAS wynosiło trzykrotność płacy minimalnej.

Podwyżki, jakie otrzymujemy w br. są jednym z efektów tych działań(m.in. inicjatywa zbierania podpisów pod projektem obywatelskim dot. modernizacji KAS, Uchwała w sprawie referendum protestacyjnego i włączenie w protest służb mundurowych poprzez medialne nagłośnienie konieczności uwzględnienia pracowników i funkcjonariuszy KAS w tożsamej podwyżce jak w innych formacjach, wiele innych).

Dzięki temu każdy pracownik i funkcjonariusz IAS, US i UCS otrzymał/otrzyma podwyżkę w br. na poziomie podwyżek innych...

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA ZZ CELNICY PL DO POBRANIA

 • 31 711
 • 0
W związku z zapytaniami dotyczącymi możliwości wstępowania do Związku Zawodowego Celnicy PL publikujemy deklarację członkowską do Związku.

Deklarację należy wydrukować i po wypełnieniu złożyć u osób funkcyjnych https://celnicy.pl/artykuly/categories/kontakt.8/ u siebie w regionie lub wysłać skan do nich. MOżna też wysłać deklarację na adres ZZ Celnicy PL 48-300 Nysa ul. Otmuchowska 50. W razie wysłania skanu oryginał może zostać doręczony w terminie późniejszym.
Jeżeli deklarujemy potrącanie składek przez IAS, to upoważnienie odcinamy i samodzielnie wysyłamy do Wydz. Finansowego.
Można zadeklarować opłacanie składki samodzielnie. Najlepiej poprzez zlecenie stałe z własnego rachunku bankowego na konto związku 44 1600 1462 0008 2567 1607 7001 w BGŻ BNP PARIBAS

Wg paragrafu 6 STATUTU
1. Związek jest ogólnokrajową, dobrowolną, samorządną organizacją zawodową zrzeszającą:

-funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, pracowników Krajowej Administracji Skarbowej,

-byłych...

Statut ZZ Celnicy PL

 • 4 571
 • 0
Do pobrania Statut Związku Zawodowego Celnicy PL

1. Związek jest ogólnokrajową, dobrowolną, samorządną organizacją zawodową zrzeszającą:

-funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, pracowników Krajowej Administracji Skarbowej,

-byłych funkcjonariuszy Służby Celnej i Celno-Skarbowej, pracowników Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Celnej, Administracji Podatkowej, Urzędów Kontroli Skarbowej,

-emerytów i rencistów zatrudnionych uprzednio w Służbie Celnej, Administracji Podatkowej, Urzędach Kontroli Skarbowej, Krajowej Administracji Skarbowej, Służbie Celno-Skarbowej

powołaną do reprezentowania i obrony ich interesów zawodowych i socjalnych.

Budujmy silne struktury oddolne. Załóż ZZ Celnicy PL u siebie w komórce organizacyjnej. Zachęć innych.

 • 7 820
 • 1
Zachęcamy wszystkich do wsparcia ZZ Celnicy PL i do działania.

Załączamy deklarację członkowską i wzory protokołów tworzących struktury Związku.

Dla zrealizowania celów, które dzisiaj wydają Nam się nieosiągalne, potrzebne są silne i liczne struktury oddolne.
Musimy zrozumieć wszyscy, że jeżeli stworzymy sobie sami silny oddolnie Związek, nic niemożliwego nie będzie dla Nas.

Zachęcamy do aktywności całe środowisko zawodowe, wszystkich, z całego Kraju. Zachęcamy do samodzielnego zakładania struktur Związku.

Pokaż załącznik: deklaracja_IAS_RODO.doc
Pokaż załącznik: deklaracja_IAS_elektroniczna_RODO.doc
Pokaż załącznik: 1850
Pokaż załącznik: w-prot-ustanawiajacy.doc
Pokaż załącznik: w-lista-obecnosci-czl-oddzialu.doc
Do góry