EMERYCI I ZWOLNIENI

Reklama

WDB - Programy ubezpieczeniowe

Fundacja Świętego Mateusza

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej

Nowe posty

Statystyki

Tematy
13 905
Posty
177 444
Użytkownicy
10 938
Ostatni użytkownik
hybryda

Wzory pozwów dla "wygaszonych"

 • 1 058
 • 0
Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W załączeniu Związek przedstawia wzory 2 alternatywnych pozwów dotyczących dyskryminacji za "wygaszenie" i bezprawne zwolnienie z służby (czyli tylko dla "wygaszonych")

a) dotyczący tylko zapłaty odszkodowania za sam fakt dyskryminacji i niezgodnego z prawem zwolnienia

b) dotyczący zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia (czyli dodatkowej opłaty za doznane krzywdy, ból, cierpienie, rozstrój zdrowia)


Są to pozwy dla osób zainteresowanych, które jeszcze żadnych spraw związanych z "wygaszeniem" w sądzie pracy nie zakładały, a wyrażają taką wolę (jest na to ostatni moment). O tym, który pozew wybrać piszemy poniżej (należy wybrać tylko jeden), podobnie jak o terminie składnia pozwu.

Jednocześnie Związek przestrzega, że z uwagi na nowatorski charakter spraw, brak szans na orzeczenie przez TK odgórnie niekonstytucyjności przepisów PwKAS ZWIĄZEK NIE DAJE GWARANCJI wygrania tych spraw...
Kontynuuj…

Ustalanie emerytury (art.18f)

 • 12 974
 • 26
Arkusz służy do roboczego obliczenia emerytury. Wiążącą informacją w tym zakresie jest jedynie decyzja organu emerytalnego !!!!!
Kontynuuj…

We wrześniu Sąd Rejonowy w Krakowie nakazał przywrócić pracownika do pracy na dotychczasowych warunkach.

 • 1 967
 • 1
16 maja 2019 roku przed SO w Krakowie odbyła się rozprawa w sprawie pracownika cywilnego bez propozycji. We wrześniu Sąd Rejonowy w Krakowie nakazał przywrócić pracownika do pracy na dotychczasowych warunkach. DIAS złożył apelację. Sąd apelację oddalił.

Kontynuuj…

ZAKŁADAMY SEKCJĘ EMERYTÓW I RENCISTÓW ORAZ ZWOLNIONYCH - ZACHĘCAMY DO AKTYWNOŚCI WSZYSTKICH EMERYTÓW I RENCISTÓW ORAZ ZWOLNIONYCH

 • 2 924
 • 1
Pragniemy, by emeryci i renciści oraz byli funkcjonariusze i pracownicy korzystali z prawa do zrzeszania się w strukturach, z którymi dla wielu, wiąże się na pewno, bardzo duży sentyment.
Mamy tutaj na myśli tradycje Służby Celnej i wcześniej administracji celnej.

Chcemy też integracji środowiska emerytów i rencistów Służby Celnej i KAS oraz weteranów i osób zasłużonych dla formacji.
Planujemy organizowanie spotkań integrujących ww. środowiska i innych atrakcji wynikających z przynależności, o których sami także zdecydujecie w przyszłości.
W celu realizacji powyższego prosimy o zgłoszenia wszystkie osoby chętne do włączenia się w ww. plan, poprzez zgłoszenia na maila
zz.celnicypl@gmail.com
do końca roku 2018 wraz z deklaracją członkowską, którą załączamy.
Członkowie...
Kontynuuj…

Komunikat dot. dokumentowania 5 lat tzw. zadań policyjnych

 • 5 648
 • 0
Uprzejmie informujemy, iż stosownie do treści pkt. I. 2. pouczenia zawartego w formularzu Wniosku o przyznanie emerytury/renty przez ZER MSWiA w brzmieniu ,,W celu potwierdzenia danych zawartych we wniosku zainteresowany powinien: dołączyć oryginały dokumentów lub pisemnych zeznań świadków, stwierdzające okresy składkowe (w tym także przebyte za granicą) oraz dokumenty stwierdzające okresy nieskładkowe, a także inne dokumenty stanowiące podstawę do ustalenia wysokości świadczenia (zaświadczenia, rozkazy służbowe, decyzje innych urzędów, legitymacje), wnioskodawca, zwłaszcza w sytuacjach wątpliwych, dotyczących 5 lat wykonywania zadań, określonych odpowiednio w art. 1 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej lub w art. 2 ust. 1 pkt 4-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, powinien skorzystać z prawa przedłożenia dowodów na tę okoliczność, w szczególności dowodów nie będących w...
Kontynuuj…

Wyjaśnienia ZUS do przepisów emerytalnych

 • 8 713
 • 0
Publikujemy pismo ZUS Departamentu Świadczeń Emerytalno-Rentowych w zakresie uprawnień emerytalnych funkcjonariuszy Służby Celnej i Celno-Skarbowej.
Kontynuuj…

Nie potwierdziły się obawy MF o masowych odejściach celników na emeryturę

 • 4 931
 • 0
Nie potwierdzają się obawy masowych odejść celników na emeryturę ale ucywilnieni już teraz powinni zadbać o zaświadczenie potwierdzające spełnienie warunku 5 lat zadań "policyjnych". ZZ Celnicy PL monitoruje stosowanie przepisów ustawy zaopatrzeniowej wobec funkcjonariuszy. Zgłosiliśmy już szereg zagadnień do ZUS, MF oraz Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW (ZER). W ciągu dwóch miesięcy obowiązywania wyczekanych i wywalczonych uprawnień zaledwie 112 funkcjonariuszy złożyło wnioski o emeryturę na ponad 1100 funkcjonariuszy w wieku powyżej 55 lat i ze stażem powyżej 15 lat służby. Przypominamy, że rząd wprowadził zmiany do projektu obywatelskiego ograniczające liczbę uprawnionych do otrzymania emerytury (warunek 55 lat) w obawie nagłej utraty wielu tysięcy funkcjonariuszy. Zaledwie 16 funkcjonariuszy otrzymało "€žjuż"€ świadczenia emerytalne w wysokości 40% średniego uposażenia, co oznacza wysłanie tylu wniosków do ZER. Dla porównania, w innych formacjach zwolnieni...
Kontynuuj…

Arkusz do wyliczenia emerytury funkcjonariusza SCS- aktualizacja 2019r

 • 28 070
 • 17
W załączeniu publikujemy kalkulator do wyliczenia orientacyjnej emerytury funkcjonariuszy SCS wraz z przykładem wypełnienia.

Jak nas informują funkcjonariusze, którzy korzystali z kalkulatora i otrzymali decyzje emerytalne, różnica w wyliczeniu emerytury z pomocą kalkulatora to kilka złotych.
Kontynuuj…
Do góry