EMERYCI I ZWOLNIENI

Nowa opieka medyczna w Grupie LUX MED dla całego KAS, bliskich i rodzin

 • 4 870
 • 10
Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 1 lutego 2022 roku wszyscy Funkcjonariusze SCS i Pracownicy KAS oraz ich rodziny mogą skorzystać z nowej prywatnej opieki medycznej w placówkach Grupy LUX MED.

Grupa LUX MED zapewnia swoim Pacjentom pełną opiekę ambulatoryjną i
diagnostyczną. Prowadzi największą w Polsce sieć ponad 100 centrów
medycznych pod markami LUX MED i Medycyna Rodzinna oraz ponad 30 pracowni
diagnostycznych, a także współpracuje z placówkami partnerskimi w ponad 600
miastach. Szczegółowe informacje na temat Grupy LUX MED można znaleźć na
stronie www.luxmed.pl <http://www.luxmed.pl/>

Program Opieki Medycznej to aż 4 zakresy: PODSTAWOWY, ROZSZERZONY, PAKIET
NOWY COMFORT i NOWY COMFORT PLUS z możliwością wybrania typu indywidulanego,
partnerskiego oraz rodzinnego.

Pakiet indywidulany - funkcjonariusz/pracownik do 70 r.ż.

Pakiet partnerski - funkcjonariusz/pracownik oraz małżonek/partner do 70...

„Przekształcenie” stosunku służbowego celnika w stosunek pracy.

 • 1 623
 • 0
Zachęcamy do lektury artykułu „Przekształcenie” stosunku służbowego celnika w stosunek pracy.

Niniejszy tekst został przygotowany do Księgi Pamiątkowej z okazji 40-lecia pracy naukowej prof. Bolesława Ćwiertniaka, która ukaże się w 2021 roku. Zostaje umieszczony na niniejszej stronie za zgodą Autora i Redaktorów.

Autorem jest dr hab. Stefan Płażek, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, adwokat, któremu bardzo dziękujemy za współpracę i zaangażowanie w sprawy wygaszonych i ucywilnionych.

Fragment "nim zatem tego rodzaju akcja zostaje podjęta, ustawodawca wpierw usiłuje doprowadzić jej potencjalne ofiary do stanu bezbronności (prawnej oczywiście), a ich pracodawcom przekazuje się wiarę, iż pozbywają się oni wybranych przez nich uznaniowo osób definitywnie i bez żadnych konsekwencji."- jak nic przywołuje wspomnienia z 2017 r. , kiedy to my związkowcy z ust demiurgów ludzkich losów słyszeliśmy, jakoby mieli prawo do swobodnej decyzji i nie...

Impreza pożegnalna zorganizowana przez funkcjonariuszy - emerytów z Referatu Realizacji z Barwinka i Rzeszowa

 • 2 312
 • 0
29 maja 2021 r. w Woli Niżnej odbyła się impreza pożegnalna zorganizowana przez funkcjonariuszy - emerytów z Referatu Realizacji z Barwinka i Rzeszowa: Agnieszkę, Jana, Jurka, Ryszarda, Roberta, Tomka i Marcina.

Początek spotkania – dość oficjalny i bardzo dla nas uroczysty, szybko przerodził się w wesołą i radosną imprezę.

Dziękujemy bardzo naszym Koleżankom i Kolegom za życzenia, miłe słowa oraz upominki, ale przede wszystkim za to, że byliście razem z nami w tym ważnym dla nas dniu. Dzięki Wam nasza uroczystość odbywała się we wspaniałej i niezapomnianej atmosferze! To miłe i wesołe spotkanie w tak licznym, aczkolwiek ograniczonym ze względu na obostrzenia gronie i „luźnej atmosferze”, przesiąknięte rozmowami i wspomnieniami wspólnych lat służby pozostanie w naszych sercach na zawsze.

Serdecznie dziękujemy również Zarządowi Głównemu oraz Zarządowi Organizacji Izbowej w Rzeszowie, reprezentowanemu przez Martę, Andrzeja i Marcina za uświetnienie naszej imprezy swoją obecnością...

Do Pani Prezes ZUS - emerytury

 • 4 775
 • 0
Pani prof. dr hab. Gertruda Uścińska

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych


Szanowna Pani Prezes.

W imieniu ZZ Celnicy PL zwracam się z prośbą o przekazanie do wszystkich oddziałów ZUS informacji w zakresie zasad ustalania świadczenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Celnej (Celno-Skarbowej) w przypadku, gdy wnioskodawca posiada już prawo do emerytury ustalone na podst. art. 15d ustawy z 18 lutego 1994r o zaopatrzeniu emertytalnym funkcjonariuszy Policji (...) oraz członków ich rodzin tj. gdy ma zastosowanie wyjątek od zasady wyboru jednego ze świadczeń.

Związek nadal otrzymuje zgłoszenia od funkcjonariuszy, którzy mają ustalone prawo do emerytury na podst. art. 15d, iż w różnych placówkach ZUS spotykają się z negowaniem ich prawa do emerytury z FUS za okres, za których nie jest ustalona emerytura policyjna.

Zazwyczaj dopiero w wyniku korespondencji z oddziałami i przedstawieniu stanowiska zawartego w pismach, które załączamy, pracownicy ZUS zmieniają zdanie.

W...

Ubezpieczenie grupowe dla emerytów i rencistów, byłych pracowników KAS i funkcjonariuszy SC lub SCS.

 • 7 245
 • 7
Publikujemy przygotowaną przez ZZ Celnicy PL we współpracy z naszym Brokerem ofertę dla emerytów, osób którzy odeszli z KAS, ci którzy byli zatrudnieni w KAS lub pełnili służbę w SC lub SCS dla byłych funkcjonariuszy i pracowników, emerytów i rencistów.
Propozycja godna uwagi i na pewno będzie pomocna dla wielu naszych emerytów i rencistów i Ich Rodzin.
UWAGA! To jest ubezpieczenie dla osób spoza ZZ Celnicy PL. Członkowie Związku, którzy są już na emeryturze i są poza KAS, mogą kontynuować dotychczasowe ubezpieczenie w Generali i wpłacać korzystniejsze składki jakie dotąd opłacali.

Kalkulator emerytalny - wersja październik 2020

 • 10 121
 • 5
Na prośbę wielu funkcjonariuszy publikujemy zaktualizowany kalkulator emerytalny w wersji poprawionej i aktualnej na październik 2020r.

Wzory pozwów dla "wygaszonych"

 • 1 834
 • 0
Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W załączeniu Związek przedstawia wzory 2 alternatywnych pozwów dotyczących dyskryminacji za "wygaszenie" i bezprawne zwolnienie z służby (czyli tylko dla "wygaszonych")

a) dotyczący tylko zapłaty odszkodowania za sam fakt dyskryminacji i niezgodnego z prawem zwolnienia

b) dotyczący zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia (czyli dodatkowej opłaty za doznane krzywdy, ból, cierpienie, rozstrój zdrowia)


Są to pozwy dla osób zainteresowanych, które jeszcze żadnych spraw związanych z "wygaszeniem" w sądzie pracy nie zakładały, a wyrażają taką wolę (jest na to ostatni moment). O tym, który pozew wybrać piszemy poniżej (należy wybrać tylko jeden), podobnie jak o terminie składnia pozwu.

Jednocześnie Związek przestrzega, że z uwagi na nowatorski charakter spraw, brak szans na orzeczenie przez TK odgórnie niekonstytucyjności przepisów PwKAS ZWIĄZEK NIE DAJE GWARANCJI wygrania tych spraw...

Ustalanie emerytury (art.18f)

 • 28 756
 • 81
Arkusz służy do roboczego obliczenia emerytury. Wiążącą informacją w tym zakresie jest jedynie decyzja organu emerytalnego !!!!!

We wrześniu Sąd Rejonowy w Krakowie nakazał przywrócić pracownika do pracy na dotychczasowych warunkach.

 • 2 376
 • 1
16 maja 2019 roku przed SO w Krakowie odbyła się rozprawa w sprawie pracownika cywilnego bez propozycji. We wrześniu Sąd Rejonowy w Krakowie nakazał przywrócić pracownika do pracy na dotychczasowych warunkach. DIAS złożył apelację. Sąd apelację oddalił.

ZAKŁADAMY SEKCJĘ EMERYTÓW I RENCISTÓW ORAZ ZWOLNIONYCH - ZACHĘCAMY DO AKTYWNOŚCI WSZYSTKICH EMERYTÓW I RENCISTÓW ORAZ ZWOLNIONYCH

 • 3 569
 • 1
Pragniemy, by emeryci i renciści oraz byli funkcjonariusze i pracownicy korzystali z prawa do zrzeszania się w strukturach, z którymi dla wielu, wiąże się na pewno, bardzo duży sentyment.
Mamy tutaj na myśli tradycje Służby Celnej i wcześniej administracji celnej.

Chcemy też integracji środowiska emerytów i rencistów Służby Celnej i KAS oraz weteranów i osób zasłużonych dla formacji.
Planujemy organizowanie spotkań integrujących ww. środowiska i innych atrakcji wynikających z przynależności, o których sami także zdecydujecie w przyszłości.
W celu realizacji powyższego prosimy o zgłoszenia wszystkie osoby chętne do włączenia się w ww. plan, poprzez zgłoszenia na maila
zz.celnicypl@gmail.com
do końca roku 2018 wraz z deklaracją członkowską, którą załączamy.
Członkowie...

Komunikat dot. dokumentowania 5 lat tzw. zadań policyjnych

 • 6 210
 • 0
Uprzejmie informujemy, iż stosownie do treści pkt. I. 2. pouczenia zawartego w formularzu Wniosku o przyznanie emerytury/renty przez ZER MSWiA w brzmieniu ,,W celu potwierdzenia danych zawartych we wniosku zainteresowany powinien: dołączyć oryginały dokumentów lub pisemnych zeznań świadków, stwierdzające okresy składkowe (w tym także przebyte za granicą) oraz dokumenty stwierdzające okresy nieskładkowe, a także inne dokumenty stanowiące podstawę do ustalenia wysokości świadczenia (zaświadczenia, rozkazy służbowe, decyzje innych urzędów, legitymacje), wnioskodawca, zwłaszcza w sytuacjach wątpliwych, dotyczących 5 lat wykonywania zadań, określonych odpowiednio w art. 1 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej lub w art. 2 ust. 1 pkt 4-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, powinien skorzystać z prawa przedłożenia dowodów na tę okoliczność, w szczególności dowodów nie będących w...

Wyjaśnienia ZUS do przepisów emerytalnych

 • 9 668
 • 0
Publikujemy pismo ZUS Departamentu Świadczeń Emerytalno-Rentowych w zakresie uprawnień emerytalnych funkcjonariuszy Służby Celnej i Celno-Skarbowej.

Nie potwierdziły się obawy MF o masowych odejściach celników na emeryturę

 • 5 371
 • 0
Nie potwierdzają się obawy masowych odejść celników na emeryturę ale ucywilnieni już teraz powinni zadbać o zaświadczenie potwierdzające spełnienie warunku 5 lat zadań "policyjnych". ZZ Celnicy PL monitoruje stosowanie przepisów ustawy zaopatrzeniowej wobec funkcjonariuszy. Zgłosiliśmy już szereg zagadnień do ZUS, MF oraz Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW (ZER). W ciągu dwóch miesięcy obowiązywania wyczekanych i wywalczonych uprawnień zaledwie 112 funkcjonariuszy złożyło wnioski o emeryturę na ponad 1100 funkcjonariuszy w wieku powyżej 55 lat i ze stażem powyżej 15 lat służby. Przypominamy, że rząd wprowadził zmiany do projektu obywatelskiego ograniczające liczbę uprawnionych do otrzymania emerytury (warunek 55 lat) w obawie nagłej utraty wielu tysięcy funkcjonariuszy. Zaledwie 16 funkcjonariuszy otrzymało "€žjuż"€ świadczenia emerytalne w wysokości 40% średniego uposażenia, co oznacza wysłanie tylu wniosków do ZER. Dla porównania, w innych formacjach zwolnieni...

Arkusz do wyliczenia emerytury funkcjonariusza SCS- aktualizacja 2019r

 • 32 738
 • 23
W załączeniu publikujemy kalkulator do wyliczenia orientacyjnej emerytury funkcjonariuszy SCS wraz z przykładem wypełnienia.

Jak nas informują funkcjonariusze, którzy korzystali z kalkulatora i otrzymali decyzje emerytalne, różnica w wyliczeniu emerytury z pomocą kalkulatora to kilka złotych.
Do góry