Służba celna

Notatka po spotkaniu z Szefem KAS

 • 1 100
 • 5
W dniu 30.10.2019r. w siedzibie Ministerstwa Finansów doszło do spotkania Szefa KAS Nadinspektora Pana Piotra Walczaka z Związkiem Zawodowym Celnicy PL. Związek Zawodowy reprezentował Przewodniczący Sławomir Siwy.

Spotkanie dotyczyło omówienia kwestii podnoszonych w ostatniej korespondencji ZZ Celnicy PL kierowanej do Ministerstwa Finansów:

 1. W sprawie kontroli BHP na przejściach granicznych Szef KAS poinformował, że została udzielona odpowiedź na pismo. Ponadto poinformował, że wszelkie nieprawidłowości w tym zakresie są w zainteresowaniu Ministerstwa Finansów. Szef KAS poprosił o przekazywanie informacji o nieprawidłowościach, w celu ich weryfikacji.
 2. Poruszono kwestię zgłaszanych kilkukrotnie w korespondencji przez związek nieprawidłowości przy wydawaniu zaświadczeń wykonywania tzw. 5 lat „zadań policyjnych”. W tej kwestii Szef KAS zadeklarował powołanie zespołu na szczeblu ministerstwa, którego zadaniem będzie wypracowanie tzw. „dobrych praktyk postępowania”...

Zaproszenie na spotkanie z Szefem KAS

 • 2 477
 • 2
W dniu 18.11. 2019r. o godz. 13.30 w Ministerstwie Finansów odbędzie się spotkanie Szefa KAS ze związkami zawodowymi.

Tadeusz Kościński nowym ministrem finansów. To zaufany człowiek premiera Morawieckiego

 • 969
 • 0

Komunikat po spotkaniu w ZER MSWiA.

 • 3 702
 • 0
Publikujemy Komunikat po spotkaniu w ZER MSWiA.

Sprawa Banasia: Szefa ABW czeka dymisja

 • 924
 • 0
Okazuje się, że środowisko zawodowe nie myliło się w ocenie Pana Mariana Banasia i części ludzi, którymi się otoczył.

Już po powołaniu Mariana Banasia na prezesa NIK, media ujawniły, że wynajmuje on poniżej cen kamienicę, a jego bliski współpracownik z Ministerstwa Finansów siedzi w areszcie pod zarzutem wyłudzania VAT

04.11.2019r. - 100 ROCZNICA CELNICTWA W WOLNEJ POLSCE!!!

 • 544
 • 0
W dniu dzisiejszym obchodzimy 100 ROCZNICĘ POWOŁANIA ADMINISTRACJI CELNEJ W WOLNEJ POLSCE!

Data wynika z rozporządzenia Ministra Skarbu oraz Przemysłu i Handlu o taryfie celnej z dnia 4.11.1919 r. w wyniku, którego wszystkie przepisy dotyczące spraw celnych wydane przez zaborców i okupantów utraciły moc prawną.

To bardzo ważna data dla wszystkich celników.

W imieniu Zarządu Głównego ZZ Celnicy PL składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim celnikom polskim.

Pisząc celnicy mam na myśli funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, osoby "ucywilnione," "wygaszone" i wszystkich emerytów i rencistów administracji celnej, Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej.

Wszystkiego najlepszego dla wszystkich polskich celników życzy Zarząd Główny ZZ Celnicy PL

POZDRAWIAM
SŁAWOMIR SIWY
PRZEWODNICZĄCY
ZZ CELNICY PL

Ps. Ponieważ w roku obecnym MF nie zadbał o uczczenie tej ważnej daty, wklejamy link z Wiadomości Celnych z 90 rocznicy z 2009r. Warto poczytać.
[URL...

ABW zatrzymała byłego urzędnika skarbówki.

 • 782
 • 0
Agenci ABW zatrzymali byłego pracownika Urzędu Skarbowego w Będzinie. Podejrzany jest o przyjęcie łapówki za pomoc w uzyskaniu decyzji o umorzeniu egzekucji ponad 700 tys. zł.

Godusławski: Przez aferę Banasia ucierpi morale skarbowców [OPINIA]

 • 1 310
 • 0
Okazało się też, że swoją krakowską kamienicę obecny prezes NIK wynajmuje osobom z półświatka, a ci prowadzą w niej hotel na godziny. Do tego Banaś tłumaczył, że płacą niższy czynsz, bo mają się rozliczyć przy sprzedaży nieruchomości. To, w jaki sposób były szef skarbówki wszedł w posiadanie budynku, też rodzi wiele pytań. Co więcej, wśród jego bliskich współpracowników znalazło się dwóch, których prokuratura podejrzewa o wyłudzenie VAT i to na niebagatelnym poziomie, bo aż 5 mln zł.

Sporo jak na człowieka, który zapowiadał bezkompromisową walkę z przestępcami podatkowymi. Dla jego byłych podwładnych musi to być również cios i silne osłabienie morale. Tym bardziej że od opozycyjnych polityków słyszą już, że jedyne mafie vatowskie, jakie udało się znaleźć, to te w Ministerstwie Finansów. Bardzo to nieuczciwe stawianie sprawy i rzucanie cienia na służbę prawie 60 tys. osób, które pracują nad tym, aby do kasy...

Kolejne przemyty zatrzymane - Gdańsk i Kuźnica.

 • 404
 • 0
Próbę przemytu do Polski niemal 50 tysięcy paczek białoruskich papierosów udaremnili funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z drogowego przejścia granicznego w Kuźnicy. GRATULACJE!
Miliony papierosów w kontenerze z Azji. Służby przechwyciły towar. GRATULUJEMY!

Rekordowy przemyt ujawniony w Koroszczynie

 • 275
 • 0
Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z przejścia granicznego w Koroszczynie udaremnili przemyt nielegalnych wyrobów tytoniowych o wartości rynkowej ponad 6,3 mln zł. To jeden z większych w tym roku przemytów na terenie Polski. GRATULUJEMY!

Minister finansów: KAS działa dobrze.

 • 477
 • 0
Dochody podatkowe, w tym akcyza i cła na 29 października tego roku wyniosły 83,4 proc. tegorocznego planu - poinformował w środę minister finansów Jerzy Kwieciński. Ocenił, że Krajowa Administracja Skarbowa dobrze działa.

MF analizuje wciąż wysokość podwyżki w 2020r.

 • 5 392
 • 10
W związku z niepokojącymi sygnałami o niższych podwyżkach w 2020r. Związek Zawodowy Celnicy PL wystąpił do Szefa KAS z prośbą o równe traktowanie funkcjonariuszy SCS w stosunku do funkcjonariuszy innych formacji mundurowych w kwestii wysokości podwyżki w 2020r. Chodzi naturalnie o 500zł na etat.
Publikujemy odpowiedź Ministerstwa Finansów.

Pismo do Szefa KAS - ucywilnienie

 • 1 215
 • 0
Związek Zawodowy Celnicy PL zwraca się z do Pana Ministra z prośbą o podjęcie działań zmierzających do zakończenia sporów zbiorowych trwających w każdej IAS, m.in. w części dotyczącej naprawienia szkód związanych z procesem ucywilnienia funkcjonariuszy w trakcie wprowadzania reformy służb skarbowych - napislai związkowcy do Szefa KAS
Więcej w zał. piśmie

Nikt nie widział przekrętów w MF

 • 4 521
 • 21
Tytuł artykułu błędny. :)
ZZ Celnicy PL od początku, czyli listopada 2015r. wnioskował o audyt, uszczelnienie systemu podatkowego, oczyszczenie i naprawę MF.
Niestety Marian Banaś nas nie słuchał. Szybko zorientowaliśmy się, że stare układy i ludzie w MF i całej administracji podatkowej i Służbie Celnej, mogący mieć współudział w kreowaniu procedur i przepisów sprzyjających wyłudzeniom podatków, nie muszą martwić się o swój los.
To nimi otoczył się Marian Banaś. My natomiast, zaczęliśmy być zwalczani.
Ps. Odnosząc się do samego uszczelnienia podatków należy wspomnieć tylko tyle, że w naszej ocenie, dodatkowe wpływy budżetowe wynikające z uszczelnienia podatków mogą/powinny być znacznie większe. To także podnosimy od dawna.

Wcześniej NIK miał zastrzeżenia wobec działań Banasia. Teraz nie publikuje raportu (http://www.tvn24.pl)

Celnik potrzebuje pomocy - Prośba o pomoc!

 • 484
 • 0
Zwracamy się do wszystkich z prośbą o pomoc dla naszego kolegi Janusza Kałuży, pełniącego służbę w Izbie Administracji Skarbowej w Katowicach.

W 1992 roku Janusz miał wypadek, który spowodował złamanie prawej nogi. Za ciasno założony opatrunek gipsowy spowodował martwicę, skutkiem czego była amputacja części stopy. Jakby tego było mało nastąpiły dalsze powikłania i amputacja.
Potrzebna proteza, której koszt przewyższa możliwości finansowe Janusza.
Ewentualne Dary Naszych Serc, nawet te najmniejsze proszę przekazywać na poniższe, utworzone specjalnie w tym celu konto bankowe o nazwie "Pomoc dla Janusza":

35 1020 1390 0000 6102 0619 7687

Pismo do SKAS "wygaszeni" - wniosek o wydanie decyzji

 • 1 665
 • 1
Pan Piotr Walczak
Szef Krajowej Administracji Skarbowej

Szanowny Panie Ministrze.

Zgodnie z uzasadnieniem uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego w składzie siedmiu sędziów z dnia 01.07.2019r. wydanej w sprawie I OPS 1/19 droga sądowa przed sądem powszechnym przysługuje jedynie tym funkcjonariuszom, którzy otrzymali propozycję zatrudnienia do dnia 31.05.2017r., a więc wówczas, gdy następuje przekształcenie stosunku służbowego w stosunek pracy. W przypadku zaś funkcjonariuszy, którzy takowej propozycji nie otrzymali, w konsekwencji czego ich stosunek służbowy wygasł Naczelny Sąd Administracyjny jednoznacznie wskazał, iż wówczas mamy do czynienia z klasycznym zwolnieniem ze służby i w trybie administracyjnym. W takiej sytuacji pracodawca jest zobligowany do wydania decyzji administracyjnej, która podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego, który ostatecznie będzie badał brak złożenia propozycji zatrudnienia dla funkcjonariusza.

Mając na uwadze powyższe prosimy o przekazanie...

Pismo do SKAS dot. 5 lat tzw. zadań policyjnych

 • 3 191
 • 5
W związku z ogromną skalą problemów dot. nierzetelnego ustalania spełnienia warunku pełnienia służby przez 5 lat, o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 288 ze zm.) w związku z § 14 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin...

Prezydent o Prezesie NIK M.Banasiu

 • 1 196
 • 3
"Ta sprawa musi być szczegółowo wyjaśniona, to pewne. To jest zbyt poważna instytucja, żeby cokolwiek tu zlekceważyć. Odpowiednie służby muszą zrobić w tej sprawie wszystko. No mercy, nie ma litości" - powiedział Andrzej Duda o sprawie Mariana Banasia.

Czytaj więcej na https://fakty.interia.pl/polska/news-prezydent-dla-polski-times-jesli-ktorykolwiek-zarzut-okaze-s,nId,3287494#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Odpowiedź MF na pismo do Premiera w sprawie projektu rozporządzenia dot. wielokrotności kwoty bazowej

 • 2 767
 • 2
Publikujemy odpowiedź MF na pismo z dnia 2 października 2019 r. nr ZZ Celnicy PL – 86/19 skierowane do Pana Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów, w kwestii podpisania rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.
Do góry