Służba celna

Reklama

WDB - Programy ubezpieczeniowe

Fundacja Świętego Mateusza

LUXMED - ubezpieczenia medyczne - Programy ubezpieczeniowe

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej

Nowe posty

Statystyki

Tematy
14 720
Posty
202 279
Użytkownicy
11 904
Ostatni użytkownik
Anna01

Ministerstwo Finansów w tarapatach!

 • 3 841
 • 11

Straż miejska będzie dawać mandaty za wykroczenia skarbowe. Posypią się kary za niewydanie paragonu?​

Ministerstwo Finansów przygotowało zmiany do Kodeksu Karnego Skarbowego.
Wprowadzenie KAS skutecznie rozproszyło zadania akcyzowe, co skutkuje wzrostem przestępczości w tej sferze.
Przestrzegaliśmy przed tym jeszcze przed uchwaleniem KAS. Alarmowaliśmy, że ta reforma, w tej wersji, nie może się udać.
Niemniej strona decyzyjna nie słuchała, co jak widać po 5 latach skutkowało rozwojem szarej strefy w tej i innych sferach.
Nie tędy droga Panie i Panowie z MF.
Pozwólcie nam realizować zadania ustawowe, a wszystko będzie dobrze. Nie będzie trzeba kombinować.
Chyba, że to tak ma być, tak nijako i z nagonką na ogół Bogu ducha winnych Obywateli, zamiast precyzyjnie trafiać i ograniczać rozwój szarej strefy.
Pozwólcie Służbie Celno-Skarbowej w pełni rozwinąć skrzydła. Dlaczego tego nie chcecie, dlaczego na to nie pozwalacie?
[URL...

Krajowa Administracja Skarbowa chce protestować, nawet idąc na masowe zwolnienia

 • 2 786
 • 4
Pracownicy i funkcjonariusze 50-tysięcznej Krajowej Administracji Skarbowej szykują się do akcji protestacyjnej. - Sytuacja w naszej formacji stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa finansowego państwa oraz codziennego bezpieczeństwa Polaków - ostrzega w rozmowie z tvn24.pl Sławomir Siwy, szef największego związku zawodowego w KAS. O fatalnych nastrojach świadczą nie tylko słowa związkowców, ale też wyniki badań, które przeprowadził sam resort finansów.

Prezydent podpisał nowelizację ustawy zaopatrzeniowej dla służb mundurowych

 • 4 648
 • 4
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację tzw. ustawy zaopatrzeniowej, której celem jest uregulowanie zasad doliczania pracy cywilnej do emerytury mundurowej i wojskowej - poinformowała w środę prezydencka kancelaria.

SCS doczekał się podwyżek

 • 4 867
 • 3
Czas na zmianę wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Dokumenty dotyczące tych modyfikacji pojawiły się na stronie Rządowego Centrum Legislacji i są obecnie na etapie konsultacji. Na kolejne, obiecane zwiększenie uposażenia, mundurowi czekali od 2020 roku.

Komunikat dotyczący spraw prowadzonych przed Sądem Najwyższym

 • 1 556
 • 0
Witam,

12 maja 2022 r. Sąd Najwyższy przyjął do rozpoznania sprawę III PSK 173/21 z powództwa B. L. o przywrócenie do służby ucywilnionego w maju 2017 r. funkcjonariusza Służby Celno - Skarbowej. (wyrok SR w Legnicy IV P 105/19, SO w Legnicy V Pa 28/20).

Wcześniej SN rozpatrzy sprawę ze skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 5.10.2020 r. sygn. akt: V Pa 124/19- sygn. akt w SN I PSKP 94/21 o przywrócenie do służby ucywilnionego w maju 2017 r. funkcjonariusza Służby Celno - Skarbowej.

Na rozstrzygnięcia musimy poczekać kilka miesięcy.
Poinformujemy o dalszych krokach w sprawach, które toczą się przed sądami powszechnymi.

Pozdrawiam
Przewodnicząca Zespołu
d/s Ucywilnienia
ZZ CELNICY PL

Jest nowy Szef KAS

 • 5 647
 • 19
Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra finansów powołał Bartosza Zbaraszczuka na stanowisko Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Zbaraszczuk to dotychczasowy dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

DOŚĆ FIKCJI DIALOGU W KAS!

 • 4 896
 • 13
Pani Magdalena Rzeczkowska Minister Finansów RP

Szanowna Pani Minister,

Związek Zawodowy Celnicy PL informuje, że nie będzie odtąd uczestniczył w „pracach” Zespołu ds. dialogu ze związkami zawodowymi.

Tak jak już informowaliśmy przed ostatnim posiedzeniem, spotkania Zespołu nie mają sensu, gdyż najważniejsze tematy, które są zgłaszane są pomijane. Nasza wcześniejsza informacja w ww. zakresie nic niestety nie wniosła odnośnie postawy Ministerstwa Finansów. Nic się nie zmieniło.

Ponadto podczas tych dwugodzinnych spotkań, raz w miesiącu, odmierzanych z zegarkiem w ręku, nie jest prowadzony rzeczywisty dialog, a jedynie chodzi o pozorację dialogu. Standardy demokracji wymagają dialogu społecznego, jest ten warunek zapisany w Konstytucji RP i tylko w tym celu w naszej ocenie odbywają się te spotkania. Tylko po to, aby móc odnotować, że oto w KAS trwa dialog społeczny.

A przecież nie o to chodzi w dialogu społecznym.

Dialog prowadzony w tej formie nie zmierza w...

Poprawka zaliczająca pracę w wywiadzie, realizacji i dla inspektorów UKS

 • 11 031
 • 26
Informacja o przyjęciu poprawki

W związku z licznymi pytaniami odnośnie poprawki jaką w dniu 10.05.22 r. przyjęła Komisja Administracji Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej dot. zaliczenia lat pracy dla wywiadu, realizacji i inspektorów UKS i Inspekcji Celnej po 2,6% do wysługi emerytury mundurowej informujemy, że poprawka pojawiła się już w Sejmie podczas pierwszych prac nad ustawą o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji ... Poprawka została odrzucona przez Sejm podczas pierwotnych prac. Ustawa trafiła do Senatu i tam poprawka ta została zgłoszona ponownie. Senat przyjął tę poprawkę i skierował ustawę do Sejmu. W dniu 10.05.2022 r. ww. Komisje rozpatrując Uchwałę Senatu przyjęły tą poprawkę z przewagą jednego głosu. Zaznaczyć należy, że Pan Min. M.Wąsik jako reprezentant rządu był przeciwko tej poprawce dot. wywiadu UKS i poprawka przeszła 31 ZA do 30 PRZECIW, przy 2 głosach WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. Ten wynik głosowania oznacza, że Komisja rekomenduje Sejmowi przyjęcie...

Rozporządzenie podpisane.

 • 8 976
 • 21
Rozporządzenie podpisane. Po naszej interwencji od razu przyspieszyło. Zostało najpierw skierowane do podpisu Min.Fin. i już jest podpisane i opublikowane w Dz.U.
A zatem. Otrzymamy ok. 400zł brutto mniej miesięcznie niż Nasze Koleżanki i Koledzy z innych służb.
Mam nadzieję, że nie zaakceptujemy jako środowisko takiego stanu rzeczy!
1652209344372.png

Wypłaty odpraw dla funkcjonariuszy SCS zwolnionych ze służby w maju 2017 r. , którzy przyjęli propozycję pracy.

 • 3 062
 • 14
Koleżanki i Koledzy,

27 kwietnia 2022 r. Sąd Najwyższy rozpoznał skargę kasacyjną od wyroku SO w Piotrkowie Trybunalskim I PSKP 64/21. SN przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia w zakresie pkt I i III wyroku. Po otrzymaniu uzasadnienia niezwłocznie je opublikujemy.

Mamy jeszcze 5 kasacji (oprócz ww.) złożonych do SN, które oczekują na przyjęcie do rozpoznania.

W SR w Olsztynie, w Białymstoku oraz w Szczecinie zapadły pozytywne wyroki w sprawie wypłaty odprawy, wszystkie wyroki są nieprawomocne – w załączeniu.

Pozdrawiamy

Zespół ds. Ucywilnienia

Wyrok Sądu Rejonowego w Rzeszowie sygn. akt IV P 238/19 z 7 marca 2022r. zaliczony do służby okres pauzowania

 • 981
 • 0
Witamy,

Mamy kolejny pozytywny wyrok, wydany dla funkcjonariusza, który w maju 2017 r. został ucywilniony, powrócił do służby po kilku latach na podstawie art. 150 ustawy o KAS, a teraz SR w Rzeszowie przywraca powoda do służby jako funkcjonariusza Służby Celno - Skarbowej owej na warunkach służby i uposażenia obowiązujących według stanu na dzień 31 maja 2017 r., czyli zalicza okres ucywilnienia, tzw. pauzowania.

Gratulujemy Koledze i dziękujemy Kancelarii Mecenasa dr hab. Stefana Płażka.

W ocenie Sądu, (...) brak zagwarantowania funkcjonariuszom w ww. ustawie prawa do odwołania od podejmowanych decyzji przez Dyrektora izby Administracji Skarbowej nie gwarantuje zgodności tych norm ze standardem wynikającym z art. 60 i art. 77 ust. 2 Konstytucji.
Wykonanie przepisu art. 167 ust. 7 p,w. KAS zakładało, że wobec każdego funkcjonariusza byłego Urzędu Celnego, zostanie przeprowadzony test uwzględniający spełnienie kryteriów tam wskazanych. Z materiału dowodowego wynika, że...

Brak rozporządzenia - interwencja do MF

 • 8 589
 • 35
Powyższe jest kolejnym potwierdzeniem, że dialog prowadzony pomiędzy Ministerstwem Finansów, Kierownictwem KAS, a stroną społeczną nie jest prowadzony z poszanowaniem podstawowych reguł systemów demokratycznych, nie są zachowane zasady partnerstwa i jest ów dialog prowadzony fikcyjnie i nierzetelnie.

Pani Minister.

Taki dialog, nie ma po prostu sensu!

Wnosimy o pilne podpisanie ww. noweli rozporządzenia.

Szykują się kolejne protesty w skarbówce

 • 1 916
 • 5
– Kontrola obrotu towarowego wymaga doświadczenia, nie tylko znajomości przepisów celnych, ale przede wszystkim towaroznawstwa. Tego się nie da nauczyć na kilkutygodniowym ani kilkumiesięcznym kursie – zauważa Sławomir Siwy. Jego zdaniem, jeśli kierownictwo MF nie dba o utrzymanie w pracy czy służbie doświadczonych osób, zakrawa to na sabotaż, grożący nawet bezpieczeństwu państwa i obywateli. – Dlatego w czerwcu planujemy kolejną akcję protestacyjną – zapowiada Siwy.

Minister Finansów w stopniu generała. Kim jest Magdalena Rzeczkowska?

 • 2 044
 • 6
Artykuł jest z 26.04., ale nie był publikowany. Warto przeczytać, bo dowiadujemy się z niego m.in, że posady Ministra Finansów nie przyjął poprzedni Szef KAS Pan Piotr Walczak. Potwierdzam, bo w tzw. kuluarach słyszałem wtedy, że był wymieniany jako kandydat na MF. Działo się to jeszcze jak był Szefem KAS. Czy w związku z tą odmową musiał także podać się do dymisji jako Szef KAS? Premierowi wszak się nie odmawia. Jeżeli już, to trzeba zrezygnować z wszystkich funkcji.

Informacja do DIAS i MF w sprawie protestu.

 • 5 305
 • 26
Dyrektorzy

Izb Administracji Skarbowych

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej


Szanowni Państwo!

Kierownictwo KAS nie podjęło dialogu w sprawie realizacji postulatów, które zostały Państwu przedstawione w ramach trwających sporów zbiorowych.

Państwo także, w drodze rokowań, nie wykazaliście woli zakończenia sporu w ramach porozumienia.

Innymi słowy nikt ze strony organów państwowych nie podjął w ogóle konstruktywnych rokowań.

W tym stanie rzeczy informujemy, że Związek Zawodowy, na podstawie art. 25 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych ogłosi akcję protestacyjną.

Powyższe nie stoi na przeszkodzie, aby prowadzić rzeczywiste mediacje, do czego Państwa wciąż usilnie zachęcamy, tak aby zakończyć spór w drodze porozumienia, do czego zobowiązuje strony sporu ww. ustawa.

Do wiadomości:

1.Minister Finansów - pełniący funkcję Szefa KAS

Z Poważaniem

Przewodniczący

ZZ Celnicy PL

Sławomir Siwy

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z 21 marca 2022 r. – sygn. akt VIII 12/21 - uznający okres pozostawania w stosunku pracy do okresu służby.

 • 2 032
 • 7
Witamy,

Publikujemy kolejny pozytywny wyrok wydany z powództwa funkcjonariusza, który w maju 2017 r. został ucywilniony i przyjął propozycję pracy– wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z 21 marca 2022 r. – sygn.. akt VIII 12/21. Sąd uznał, że okres pozostawania w stosunku pracy należy zaliczyć do okresu służby.

Wyrok wskazuje, że strona pozwana nie udowodniła jakimi konkretnie względami kierowała się przy wyborze funkcjonariuszy, którzy mieli otrzymać propozycję służby lub propozycję pracy. Brak czytelnych i jednoznacznych kryteriów uniemożliwiło przeprowadzenie jakiejkolwiek weryfikacji poprawności podjętej przez pozwanego decyzji o zakończeniu stosunku służbowego wobec przedstawienia propozycji pracy. Jak podkreślono, rolą sądu (…) jest ustalenie, czy dyrektor izby administracji skarbowej zastosował wobec powódki przesłanki wymienione w (…) art. 165 ust. 7 ustawy.

Opisany stan faktyczny sprawy odzwierciedla tryb i proces ucywilniania, jaki odbywał się w każdej z izb w okresie...

Podwyżki w CBA

 • 6 268
 • 56

Szykują się podwyżki w CBA, bo trudniej o pozyskanie "kompetentnych osób".​

Wynagrodzenia w CBA mają wzrosnąć nawet o 1000 zł, ...

Inne formacje podległe MSWiA otrzymały już w 2022 roku podwyżki. Na drodze i na granicy funkcjonariusze innych służb, pełniący służbę z funkcjonariuszami SCS informowali o podwyżkach dwukrotnych w 2022 roku.

W rozmowach podczas wspólnego wykonywania obowiązków słyszeliśmy, że otrzymali w lutym przelewy po 550 zł podwyżki, czyli kwota netto na konto. To jest tytułem wzrostu mnożnika za stopień.
Następnie otrzymali kolejne podwyżki w 2022 roku w związku z likwidacją drugiej grupy zaszeregowania (to coś jak odpowiednik w SCS stanowiska specjalistycznego).
Te niższe grupy w innych formacjach będą dalej likwidowane- kolejne grupy. To oznacza że funkcjonariusze w tych grupach będą otrzymywać dalsze podwyżki, ponad podwyżki dla ogółu. Ta zmiana mnożnika to kolejne podwyżki w widełkach od około 80 do 100 zł więcej netto, oprócz już...

Dochody budżetu niższe niż rok wcześniej. Po trzech miesiącach jest deficyt

 • 1 064
 • 3
Jeszcze w lutym Ministerstwo Finansów mogło się pochwalić dużą nadwyżką w budżecie. Miesiąc później już nic z niej nie zostało. Po pierwszych trzech miesiącach 2022 roku wydatki budżetowe przekroczyły dochody o 0,3 mld zł. Resort wskazuje na 5-proc. spadek dochodów w samym marcu, co ma związek z tarczą antyinflacyjną. Najgorzej w całym roku wypadają też wpływy z PIT.

Magdalena Rzeczkowska: Planujemy nowelę budżetu na 2022 r.

 • 5 828
 • 13
- Poza tym trzeba także spojrzeć na wpływy podatkowe, które Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zapewnia do budżetu. Mamy dane za marzec i choć w tym miesiącu mieliśmy drobny spadek rok do roku, wynikający głównie z działania tarczy antyinflacyjnej oraz zmian w sposobie przekazywania JST udziałów w PIT i CIT, to jednak w okresie styczeń-marzec 2022 r. dochody podatkowe państwa były wyższe o jedną piątą w stosunku do wykonania w okresie styczeń - marzec 2021 r. - powiedziała Magdalena Rzeczkowska.
Przyznała, że w danych o wykonaniu budżetu z marca zaskakujące okazały się informacje o wzroście wpływów z akcyzy, które w marcu były o blisko 23 proc. wyższe niż w marcu ubiegłego roku. "Poprosiłam o analizę wpływów z akcyzy. Musimy się przyjrzeć danym na poziomie poszczególnych grup towarów objętych akcyzą. Czasami inflacja wpływa na dochody budżetowe, ale w tym przypadku wzrostu wpływów z akcyzy inflacją się nie da wyjaśnić" - powiedziała minister finansów.
[URL...

Ścieżka kariery - informacja z MF

 • 4 175
 • 9
Publikujemy odpowiedź MF odnośnie ścieżki kariery.

Ścieżki, o której MF pisze jeszcze nie poznaliśmy.
Do góry