Służba celna

Reklama

WDB - Programy ubezpieczeniowe

Fundacja Świętego Mateusza

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej

Nowe posty

Statystyki

Tematy
14 038
Posty
182 595
Użytkownicy
11 087
Ostatni użytkownik
ciekawy_c

Dosyć usprawiedliwiania dyskryminacji przez MF!

 • 10 551
 • 39

"Zarząd Główny ZZ Celnicy PL zapoznał się z ostatnim wywiadem Pani Minister jaki został opublikowany w dniu 21.12.2020r. na portalu infosecurity.pl. – Szef KAS dla InfoSecurity24.pl: nie będziemy mogli w przyszłym roku zrealizować podwyżek, które zaplanowano”

Zarząd uznaje za wysoce nierozważne usprawiedliwianie dyskryminacji funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej w stosunku do funkcjonariuszy innych służb mundurowych przez przedstawiciela Rządu RP. (...)
Oczekujemy przystąpienia do pilnych rozmów, które podejmą wszystkie tematy nierównego traktowania, o których wielokrotnie była Pani informowana i które będą zmierzać w kierunku zniesienia dyskryminacji. Także rozmów na temat problemów, nieprawidłowości, warunków pracy i płacy oraz traktowania pracowników w całym KAS, gdzie napięcie i niezadowolenie jest równie wysokie.
Brak realizacji powyższego w terminie dwóch tygodni, spowoduje wszczęcie przez nasz...

1% NA REHABILITACJĘ DLA TOMKA

 • 150
 • 0
Zwracamy się z gorącą prośbą o pomoc naszemu koledze Tomkowi LOCHOWI, który był wieloletnim funkcjonariuszem celnym. W pracy zawsze odznaczał się koleżeństwem i życzliwością wobec innych. Niestety ze względu na zły stan zdrowia, okrutny los zmusił go w 2012 r. do przejścia na rentę chorobową. Stwierdzono u niego postępujące stwardnienie rozsiane, które jak wiemy nie można wyleczyć ani zatrzymać, jedynie można spowolnić postęp tej choroby. Na dzień dzisiejszy Tomek wymaga stałej opieki oraz rehabilitacji będącej bardzo ważnym elementem poprawy jego funkcjonowania. W ciągu roku Tomek korzysta dwukrotnie z sanatorium, jednakże koszty noclegów, wyżywienia itp. w kwocie około 3200 zł musi pokryć sam, co jest trudne przy niskiej rencie chorobowej.
Otwórzmy nasze serca na potrzeby innych, przekazując 1% naszego podatku na rehabilitację dla Tomka Locha.

1% NA REHABILITACJĘ DLA TOMKA
KRS 0000083356
TOMASZ LOCH

Pismo MF w sprawie służby przygotowawczej

 • 2 359
 • 19
Publikujemy pismo MF w sprawie służby przygotowawczej, które otrzymaliśmy po wystąpieniu w tej sprawie jakie wystosowaliśmy po zgłoszeniu uwag jakie wpływały do związku.
W międzyczasie otrzymaliśmy wiele zgłoszeń potwierdzających fatalną sytuację w tej służbie.
W dniu 04.01.2021r. zgłosiliśmy także nieprawidłowości związane z egzaminem, który odbył się przed Świętami Bożego Narodzenia, ale nie mamy wciąż odpowiedzi.
Pismo, które załączamy nie napawa optymizmem. Jest to ciąg dalszy przewlekania sprawy, stąd temat będzie kontynuowany.
Obserwujemy szybkie zmiany prawa MF na niekorzyść funkcjonariuszy, np. związane z CIRF czy wcześniej świadectwami służby. W takich sytuacjach MF potrafi zadziałać niezwłocznie.
Oczekujemy szybkich działań MF także w kierunku zmiany prawa w interesie publicznym. Niewytłumaczalna jest zwłoka w tym zakresie.

RPO pyta resort zdrowia i NFZ o sprawę szczepień p/COVID

 • 576
 • 2
Jak podkreśla, w kolejnych skargach napływających do jego biura, wskazywane są także dalsze grupy pominięte w pierwszych etapach szczepień. Chodzi np. o funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, a także o osoby mające - zgodnie z art. 47c ustawy o świadczeniach - prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością. A są nimi m.in.: kobiety w ciąży, osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, honorowi dawcy krwi i przeszczepów, inwalidzi wojenni i wojskowi, żołnierze zastępczej służby wojskowej, kombatanci, działacze opozycji antykomunistycznej i represjonowani, osoby deportowane do pracy przymusowej, a także uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30 proc.
RPO pyta resort zdrowia i NFZ o sprawę szczepień p/COVID | POLITYKA ZDROWOTNA

Celnikom szczepionki w I grupie się nie należą?

 • 2 739
 • 22
To funkcjonariusze służby celno-skarbowej byli na pierwszej linii kontroli podróżnych, kierowców i towarów, a teraz wyklucza się nas z I grupy szczepień - pisze rozgoryczony celnik.
Szczepionka na koronawirusa. Celnicy chcą być szczepieni w I grupie (wyborcza.pl)

Opole: KAS zajęła dziesięć automatów do nielegalnego hazardu

 • 619
 • 4
"Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej podczas kontroli lokali w powiatach namysłowskim i prudnickim zatrzymali dziesięć nielegalnych automatów do gier hazardowych. Jak informuje Izba Administracji Skarbowej w ub. roku zatrzymano 240 nielegalnych urządzeń."
Opole: KAS zajęła dziesięć automatów do nielegalnego hazardu - społeczeństwo (wnp.pl)

Jak to jest z tymi nagrodami w 2021?

 • 2 658
 • 17
Nowy rok to też nowe zasady dotyczące funduszy nagród w służbach mundurowych. Te, zgodnie z ustawą okołobudżetową, nie zostały powołane do życia. Czy oznacza to, że mundurowi nie mają co liczyć na nagrody w tym roku? Jak zapewnia w rozmowie z InfoSecurity24.pl Sławomir Koniuszy, przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów, fundusz nagród "jest z czego zastąpić", a mundurowi nie wyobrażają sobie "żeby tego systemu nagrodowego policjanci w tym roku byli pozbawieni".
Jak to jest z tymi nagrodami w 2021 roku? - InfoSecurity24

06.01.21 r. o godz.21:00 - Koncert charytatywny "Kolędy świata"

 • 297
 • 0
1609948085992.png

Odpowiedź na apelację ZUS

 • 1 797
 • 1
Związek Zawodowy Celnicy PL publikuje wzór odpowiedzi na apelację ZUS w sprawach dot. nienależnie pobranych składek. W niektórych IAS ZUS złożył pierwsze apelacje do Sądu Apelacyjnego i nalezy udzielić odpowiedzi na apelację.

Do odpowiedzi można dopisać akapit: "Taka linia orzecznicza jest utrzymywana także już w innych okręgach i wyrokach.
M.in. wyroki Sądu Okręgowego w Olsztynie sygn. akt. IV U/1491/20, IV U 1510/20, IV U 1576/20 i wiele innych oraz w Sądu Okręgowego w Suwałkach III U 870/20 i III U 896/20, Sądu Okręgowego w Legnicy V U 3632/20, Sądu Okręgowego w Bydgoszczy VI U 2410/20."


Pismo wysyłamy w 3 podpisanych egzemplarzach do Sądu Apelacyjnego, listem poleconym, jest ono bezpłatne

Niebawem opublikujemy także wzór pozwu przeciwko płatnikowi, które należy wnosić po wystosowaniu wezwania do DIAS, po upływie terminu, jaki wskazujemy w wezwaniu, np. po upływie 14 dni.

Pozdrawiam

Sławomir Siwy

ZZ Celnicy PL

Sprawy KAS przed ETPCZ

 • 5 653
 • 23
Pracownicy KAS i Funkcjonariusze SCS

byli pracownicy KAS i funkcjonariusze SCS

następcy prawni zmarłych funkcjonariuszy

członkowie ZZ Celnicy PL


Koleżanki i Koledzy!

W związku z procedurą wejścia w życie KAS i interwencjami jakie z tego tytułu wnosimy w Polsce od blisko już 4 lat i trudnościami na jakie napotykamy w merytorycznym rozpatrzeniu spraw oraz z uwagi na stanowisko organów państwowych, które próbują pozbawić nas podstawowych praw obywatelskich zagwarantowanych w Konstytucji, Prawie Wspólnotowym i Międzynarodowym, ZZ Celnicy PL proponował równoległe złożenie skarg przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w sprawach ucywilnienia i wygaszenia stosunków służbowych.

Trybunał przyjął do rozpoznania sprawy skarżących (30 osób według wykazu - zał. nr 3).

Przed Trybunałem - wyłącznie naszych członków - reprezentować będzie Kancelaria Adwokata Rolanda Szymczykiewicza z Warszawy oraz Mecenas Łukasz Oleśniewicz z Wrocławia

Z uwagi na powyższe prosimy w...

APEL-WYSYŁAMY ZAKRESY OBOWIĄZKÓW PRZED 1999 rokiem!!!

 • 9 590
 • 20
UWAGA! - PRZEDŁUŻAMY AKCJĘ DO 7 STYCZNIA 2021r.!

Odnawiamy akcję wysyłki listów do KPRM i Szefa KAS.
Reakcja KPRM jest taka jak przewidzieliśmy, tzn. list z KPRM jest przesyłany do MF z prośbą o udzielenie odpowiedzi funkcjonariuszowi/byłemu funkcjonariuszowi z zaleceniem przesłania tej odpowiedzi także do KPRM.
MF oczywiście odpowiada nie na temat i bardzo dobrze, bo to implikuje dalsze działania wysłanie kolejnego pisma.
Po otrzymaniu odpowiedzi z MF należy wówczas wysłać list ponownie do KPRM, z krótką informacją, że np. "Odpowiedź MF z dnia ... o nr ... nie odnosi się do mojej argumentacji, którą zawarłem w piśmie z dnia .... Wobec powyższego zwracam się z uprzejmą prośbą o ponowne zwrócenie się do MF z prośbą o ustosunkowanie się do tez postawionych w moim piśmie, w szczególności nierównego traktowania przez MF funkcjonariuszy w jednej formacji mundurowej w kwestii zaliczenia lat pracy do stażu służby, od którego wyliczana jest wysokość emerytury mundurowej. Oczekuję...

Szczęśliwego Nowego Roku!

 • 1 069
 • 2
1609423809128.png

W imieniu ZG ZZ Celnicy PL pragnę złożyć wszystkim pracownikom KAS i funkcjonariuszom SCS najserdeczniejsze życzenia noworoczne!
To był bardzo trudny rok, ale bywały przecież dużo trudniejsze i dawaliśmy radę.
Udało Nam się wspólnie, mimo wielu trudności, sporo osiągnąć, ale mamy także ogromny niedosyt, gdyż w wielu sprawach byliśmy wprowadzani w błąd przez decydentów.
Życzę byśmy wszyscy wkroczyli w Nowy Rok z Nadzieją, Miłością i Radością, wierząc, że razem wywalczymy to co Nam się należy.
Życzę Nam wszystkim, abyśmy się skonsolidowali w walce o Nasze prawa.
Wszyscy jesteśmy bardzo ważni i wykonujemy niezwykle istotne zadania dla Naszej Ojczyzny i Jej Obywateli.
Życzę Nam wszystkim, całemu środowisku zawodowemu KAS i SCS, by decydenci wreszcie to w pełni zrozumieli i słowa, którymi tę prawdę wielokrotnie na przestrzeni 2020r. potwierdzali, wprowadzili wreszcie w czyn w Nowym 2021 Roku.
Emerytom życzę dużo Zdrowia i udanej emerytury, wygaszonym...

Z głebokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że odszedł Nasz Kolega Ś.P. Dariusz Klauza

 • 2 464
 • 1
wieloletni funkcjonariusz Urzędu Celnego w Gdyni i Pomorskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Gdyni.

Msza Św. zostanie odprawiona 4 stycznia 2021 roku o godzinie 10.00 w kościele pw.bł. Edmunda Bojanowskiego w Rumi.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się o godzinie 11.00 na Cmentarzu Komunalnym w Rumi

CIRF-wniosek o potwierdzenie polecenia

 • 1 270
 • 0
Do związku dotarły informacje, że w niektórych lokalizacjach pracownicy, których dotyczy procedura przejścia do CIRF składają takie wnioski jak w załączonym pliku (do ewentualnego wykorzystania dla chętnych). Naszym zdaniem idelanie przydatne będzie takie pismo w późniejszej ewentualnej drodze prawnej, np. przed Sądem Pracy.

Nowe atrakcyjne Pakiety medyczne LUX MED

 • 1 260
 • 0
Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że jako Pracownicy i Funkcjonariusze w KAS macie Państwo dostęp do kompleksowych usług Grupy LUX MED. Lider polskiego rynku opieki medycznej nieustannie wzbogaca swoją ofertę, dostosowując ją do zmieniających się potrzeb Klientów.Z myślą o Państwa komforcie stworzyliśmy nową ofertę, dzięki której możliwy jest wybór jednego z pięciu poniższych wariantów opieki.

Pakiet Podstawowy
Pakiet Rozszerzony
Pakiet Nowy Comfort
Pakiet Nowy Comfort od 26 r.ż.
Pakiet Nowy Comfort Plus
Pakiet Senior dedykowany dla osób, które nie ukończyły 80 r.ż. (rodzic, teść, emeryt)
Korzyści dla Pacjentów:
• szeroki zakres dostępnych usług i ich cen;
• bardzo korzystne zasady refundacji kosztów usług abonamentowych zrealizowanych poza LUX MED (zwrot 70% do limitu 500 zł na kwartał na osobę) - dot. pakietów pracowniczych;
• dogodniejsze terminy wizyt;
• dostęp do wizyt realizowanych stacjonarnie, telefonicznie i online;
• Portal Pacjenta – nowoczesne narzędzie...

ŻYCZENIA - BOŻE NARODZENIE 2020

 • 1 573
 • 15
1608711875671.png

Wigilia

jacy jesteśmy w tym dniu
do siebie podobni
jeden niesie karpia
drzewko i życzenia
za nim setny i milionowy
kolejne całki tego samego Człowieka
który rozprysnął się kiedyś na Ziemi
w ułamki tęskniące za jednością

a kiedy już jesteśmy
upodobnieni wigilijnie
przychylamy sobie opłatek nieba
z pierwszą Gwiazdką
która choć raz w roku
wschodzi wszystkim w Oku równocześnie
i wszyscy łamiemy się Słowem
Które Było Na Początku Wszystkiego

Józef Baran

SPRAWY SKŁADEK ZUS

 • 8 051
 • 41
ZZ Celnicy PL informuje, że w sprawach ZUS pojawiły się już pozytywne dla nas orzeczenia Sądów I instancji, zgodne z orzeczeniem jakie jest już prawomocne Sądu Apelacyjnego w Szczecinie (wyrok z dnia 27 czerwca 2019, sygn. III AUa 84/19, LEX nr 2719350).

Taka linia orzecznicza jest utrzymywana także już w czterech innych okręgach.
M.in. wyroki Sądu Okręgowego w Olsztynie sygn. akt. IV U/1491/20, IV U 1510/20, IV U 1576/20 i wiele innych oraz w Sądu Okręgowego w Suwałkach III U 870/20 i III U 896/20, Sądu Okręgowego w Legnicy V U 3632/20, Sądu Okręgowego w Bydgoszczy VI U 2410/20.

Dopisujcie te sygnatury do pism i odwołań. Zasypujcie DIAS wezwaniami. Oczekujemy na wzór pozwu, który będzie opublikowany. Niech nikt nie ryzykuje, że organy ustąpią i otrzyma zwrot nienależnie pobranych składek dzięki działaniom innych, gdyż organy piszą, że każdy wyrok jest w sprawie indywidualnej. Takie niestety jak dotąd jest ich podejście. Roszczenie niebawem Wam się przedawni, dlatego, aby tego...

KAS DEMOTYWUJE JUŻ NA POCZĄTKU KARIERY

 • 6 905
 • 26
Szanowna Pani

Magdalena Rzeczkowska

Sekretarz Stanu,

Szef Krajowej Administracji Skarbowej

Szanowna Pani Minister


Zarząd Główny ZZ Celnicy PL, powtórnie przekazuje niniejszym Pani Minister informacje jakie otrzymujemy od funkcjonariuszy służby przygotowawczej, z prośbą o zajęcie stanowiska i zadbanie z poziomu Szefa KAS o bezpieczeństwo funkcjonariuszy służby przygotowawczej i poprawę sytuacji. Uprzejmie sygnalizujemy, iż zgłaszaliśmy m.in. ten temat w zakresie służby przygotowawczej na jednym ze spotkań. Związek sygnalizuje także problemy demotywacji służby przygotowawczej na Komisjach Sejmowych, zabiegamy także o opracowanie na poziomie Ministerstwa Finansów ścieżki kariery zawodowej dla funkcjonariuszy SCS i pracowników KAS

Czytaj całość w zał. pliku

NADUŻYCIA ZWIĄZANE Z CIRF

 • 1 280
 • 1
Pani Magdalena Rzeczkowska

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Szef Krajowej Administracji Skarbowej

Dyrektorzy Izb Administracji Skarbowych

- wszyscy,

Dyrektor KIS


W imieniu ZZ Celnicy PL zwracam się z uprzejmą prośbą o wycofanie obowiązku przeniesienia wszystkich informatyków do CIRF, bez uwzględnienia wyjątków. Związek jest informowany o przypadkach, w których pracownicy ze względów osobistych zabiegają o umożliwienie im pozostania w strukturze IAS, dla dyrektorów IAS są oni ważnymi pracownikami i też chcą ich zachować. Liczba takich osób nie jest wielka, ponieważ są to jednostkowe przypadki w ramach izby.(...)

Czytaj całość w zał. pliku.

Los przyszłorocznych funduszy nagród przesądzony

 • 2 716
 • 0
O tym, że projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 likwiduje fundusze nagród, InfoSecurity24.pl informował już na początku września. Od tego czasu, mimo zdecydowanego sprzeciwu przedstawicieli wszystkich mundurowych formacji, niewiele w tej kwestii się zmieniło, a Senat w podjętej dziś uchwale nie zaproponował poprawek w tym zakresie. Teraz ustawa trafi do Sejmu, ale los przyszłorocznych funduszy nagród jest już raczej przesądzony.
Do góry