Służba celna

Reklama

WDB - Programy ubezpieczeniowe

Fundacja Świętego Mateusza

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej

Nowe posty

Statystyki

Tematy
13 906
Posty
177 551
Użytkownicy
10 938
Ostatni użytkownik
hybryda

Interweniujmy w Senacie

 • 1 429
 • 4
"Szanowna Pani/ Szanowny Pan
Senator RP

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zgłoszenie poprawki porządkującej w ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (druk senacki nr 235, druki sejmowe nr 683, 684, 685, 686, 698),

Sprawa dotyczy równego traktowania funkcjonariuszy służb mundurowych, którzy są tak samo narażeni na zakażenie podczas wykonywania obowiązków służbowych.
Załączam stosowną poprawkę dot. zmiany ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.
Bardzo proszę o pomoc

Podpis"

Powyższy tekst(oczywiście jest to wersja przykładowa) proponujemy, by wysłał do Senatu każdy funkcjonariusz do Senatorów ze swojego regionu lub szerzej, załączając poprawkę.
Związek nie zdążył podjąć interwencji na Komisji w Sejmie, ale zwróciliśmy się wcześniej do Szefowej KAS licząc na zgłoszenie tematu przez MF. Niestety wsparcia nie uzyskaliśmy ze strony resortu, dlatego musimy brać sprawy we własne ręce.
Publikujemy pismo...
Kontynuuj…

Komunikat Szefa KAS

 • 8 804
 • 47
Komunikat Szefa KAS nt. zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej,W związku z pojawiającym się informacjami dotyczącymi prac nad zmianą przepisów ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 288, z późn. zm.) w zakresie zabezpieczenia emerytalnego funkcjonariuszy objętych tą ustawą potwierdzam istnienie takich działań. Działania te zostały podjęte z inicjatywy innych służb, których również dotyczy ustawa. Żadna kwestia nie dotyka i nie zmienia obecnych regulacji dotyczących funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Jeszcze raz zapewniam Państwa, że obecnie nie...
Kontynuuj…

Notatka ze spotkania z kierownictwem KAS 14.10.2020r.

 • 9 444
 • 10
Publikujemy notatkę ze spotkania z kierownictwem KAS, które odbyło się 14.10.2020r.
Kontynuuj…

Jak MF to tłumaczy?

 • 7 135
 • 27
Posłuchajcie jak Pan Minister Piotr Dziedzic tłumaczy na Komisji ds. Petycji zaliczenie stażu pracy dla części obecnych funkcjonariuszy SCS jako tożsamych ze służbą przy równoczesnym pominięciu innych.
Setki funkcjonariuszy, którzy spędzili wiele lat na granicy czy w OC wewnętrznych przy rewizjach przed 99r. dzwoni i pyta: jak MF to tłumaczy?
Dzwonią także funkcjonariusze, którzy przyszli z UKS w 2003 i pytają: jak MF to tłumaczy?
Ja nie potrafię Im odpowiedzieć.
Posłuchajcie od 10:11:00.

Sławomir Siwy
ZZ Celnicy PL
Kontynuuj…

Dezyderat do Premiera o wykreślenie 5 lat zadań policyjnych

 • 1 638
 • 1
Komisja ds. Petycji wystosowała Dezyderat do Prezesa Rady Ministrów o wykreślenie art.12 ust.2 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji ...
Oglądaj od 13:49:00
Kontynuuj…

Projekt zmian do ustawy o KAS

 • 20 538
 • 116
Publikujemy projekt zmian do ustawy o KAS, który został rozesłany do konsultacji wewnętrznych(nie do ZZ).

Poinformowałem dzisiaj na spotkaniu w MF, że projekt zawiera pozytywne rozwiązania dla wielu funkcjonariuszy i pracowników i tego nie negujemy i temu się nie sprzeciwiamy (np. dodatki, ochrona prawna, wysługa emerytalna, inne).
Wyraziłem także głos środowiska domagający się równego traktowania, zgodnie zresztą z uzasadnieniem do projektu, przy ustalaniu prawa do wysługi emerytury mundurowej, czyli:
 • równego traktowania funkcjonariuszy SC za lata w administracji celnej przed 99r.
 • równego traktowania funkcjonariuszy, którzy są z UKS i przyszli do SC w 2003r.
 • równego traktowania wszystkich z UKS, którzy przeszli w 2017r., którzy także przed przejściem w status mundurowy wykonywali takie same zadania.
Związek nie neguje zatem projektu w tej części, ale funkcjonariusze SCS powinni być spójnie traktowani. Wszelka dyskryminacja bowiem, zawsze prowadzi do...
Kontynuuj…

LIST OTWARTY DO SZEFA KAS!

 • 7 786
 • 20
Publikujemy LIST OTWARTY do Szefa KAS do szerokiego rozpowszechnienia przez funkcjonariuszy SCS i pracowników KAS

LIST OTWARTY

mł. inspektor Magdalena Rzeczkowska

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Szef Krajowej Administracji Skarbowej

Szanowna Pani Minister.

Mając na uwadze ubiegłotygodniowy Komunikat Pani Minister w sprawie braku realizacji Uchwały Modernizacyjnej dla KAS przekazujemy niniejszym opinię środowiska.

Środowisko zawodowe czuje się oszukane i utraciło zaufanie do Ministerstwa Finansów! Ministerstwo Finansów postępuje w sposób niehonorowy! Nie jest możliwe prowadzenie rzeczowego i konstruktywnego dialogu społecznego opartego na wprowadzaniu w błąd swoich podwładnych! Takie działanie jest przeciwko interesowi publicznemu!

To już kolejny raz, jak Ministerstwo Finansów składa gwarancje i obietnice wdrożenia danych rozwiązań, po czym nie wywiązuje się z tych zobowiązań.

Wcześniej dotyczyło to dodatków motywacyjnych.

Przyzna Pani, że dialog...
Kontynuuj…

Odpowiedź ZUS-nagroda roczna 2017

 • 4 568
 • 12
Publikujemy odpowiedź ZUS w sprawie niesłusznie pobranych składek od nagrody rocznej wypłaconej w 2018r.
Niebawem informacja na temat dalszych kroków.
Na ten moment związek rekomendował składanie wniosków do ZUS. Apelujemy, by każdy taki wniosek miał już złożony. Na dniach opublikujemy cd. działań.
Kontynuuj…

Art.15a - odpowiedź MF

 • 5 032
 • 19
Publikujemy pismo MF stanowiące odpowiedź na wystąpienie ZZ Celnicy PL w sprawie art.15a po Komisji ds. Petycji, która nie przyjęła odpowiedzi na Dezyderat w tej sprawie i oczekuje na stanowisko Rządu.
Kontynuuj…

Konferencja Izbowa ZZ Celnicy PL Rzeszów 08.10.2020 r.

 • 849
 • 0
Przypominamy, że Zarząd ZOZ ZZ Celnicy PL Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie serdecznie zaprasza członków ZZ Celnicy PL na konferencję izbową, która rozpocznie się w dniu 8 października 2020 r. o godz. 16:00 w Hotelu B&B Rzeszów Centrum, ul. Grottgera 28, 35-005 Rzeszów...

Szczegóły pod poniższym linkiem:

Kontynuuj…

Celnicy bez części podwyżek

 • 5 579
 • 14
Kontynuuj…

Informacja Szefa KAS do Pracowników i Funkcjonariuszy

 • 8 663
 • 23
06 października 2020

Szanowni Państwo,
Pracownicy i Funkcjonariusze KAS

Kryzys światowy wywołany pandemią Covid-19 gwałtownie wyhamował wszelkie aktywności w obszarze gospodarczym. Stało się to powodem zasadniczych, niekorzystnych zmian w budżecie państwa w roku bieżącym i założeń do konstruowania budżetu na rok 2021. Pandemia nie pozostała bez wpływu również na realizację postanowień Uchwały Modernizacyjnej Rady Ministrów 44/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie programu wieloletniego „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022” (Uchwała Modernizacyjna). Dotyczy to zarówno obszaru związanego z budowaniem systemu motywacyjnego i konkurencyjności systemu wynagrodzeń oraz uposażeń w jednostkach organizacyjnych KAS, jak i obszarów związanych z wydatkami inwestycyjnymi.

Uwarunkowania te uniemożliwiają realizację w tym roku pełnej wysokości podwyżek wynikających z Porozumienia Szefa KAS z Komitetem Protestacyjnym z 29 stycznia 2020 r. W ww. Porozumieniu zawarty...
Kontynuuj…

Komunikat ZZ Celnicy PL w Rzeszowie w sprawie podwyżek

 • 3 741
 • 2
Długotrwałe i pełne dramatycznych zwrotów negocjacje w sprawie podwyżek zakończyły się podpisaniem w dn. 21.09.2020 r. porozumienia przez wszystkie trzynaście organizacji związkowych działających w IAS w Rzeszowie oraz przez Dyrektora IAS w Rzeszowie...

Więcej w załączniku
Kontynuuj…

PPK- ogólne założenia

 • 1 503
 • 3
1. PPK nie jest systemem emerytalnym! Jest to system długoterminowego oszczędzania.

2. PPK jest obowiązkowy dla pracodawcy, ale nie dla pracownika.

3. Pracownik w wieku do 55 lat (wiek pracownika jest ustalany na dzień zawiązania umowy o pracę) jest uczestnikiem PPK z ustawy. Jeśli nie będzie chciał w nim uczestniczyć, musi złożyć stosowne oświadczenie. Dotyczy to pracowników, którzy są związani umową z pracodawcą od 3 ms-cy. Aby zrezygnować z PPK należy złożyć stosowny wniosek po 1 stycznia 2021 r, ale do momentu, gdy pracodawca wejdzie do systemu.

4. Osoby w wieku 55- 70 lat , aby przystąpić do PPK muszą złożyć wniosek, ale nie wcześniej, niż pracodawca do systemu przystąpi .

5. Do PPK można zapisać się raz na 4 lata. Pracodawca ma obowiązek przypomnieć pracownikowi, że może się zapisać do PPK. Jeśli nie zostanie przez pracownika złożone stosowne oświadczenie, to „z urzędu” przystępuje on do PPK.

6. Podstawa do naliczenia wpłat do PPK: 2% wynagrodzenia lub min 0,5 % (na...
Kontynuuj…

Wyrok SN w sprawie wygaszonego funkcjonariusza SCS

 • 2 050
 • 3
Publikujemy artykuł z Rzeczpospolitej, który dotyczy funkcjonariusza, który nie otrzymał propozycji do KAS.
Kontynuuj…

Propozycje zmiany art. 15a wreszcie gotowe

 • 8 831
 • 26
Ale tylko w MSWiA! Czekamy jeszcze chwilę na odpowiedź Ministra Finansów, do którego zwróciliśmy się niezwłocznie po posiedzeniu Komisji ds. Petycji o uregulowanie tej sprawy w SCS.
Kontynuuj…

ZAPROSZENIE

 • 1 467
 • 8
Zarząd ZOZ ZZ Celnicy PL Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie serdecznie zaprasza członków ZZ Celnicy PL na konferencję izbową, która rozpocznie się w dniu 8 października 2020 r. o godz. 16:00 w Hotelu B&B Rzeszów Centrum, ul. Grottgera 28, 35-005 Rzeszów...

Szczegóły z załączniku
Kontynuuj…

Notatka ze spotkania z Szefem KAS

 • 10 743
 • 32
"Z informacji przekazanych przez Panią Magdalenę Rzeczkowską wg stanu na dzień 24.09.2020 r. jednostki terenowe KAS, ZUS, KRUS nie zostaną objęte redukcją zatrudnienia. Szef KAS poinformowała, że przeprowadzono analizy zatrudnienia pod kątem ubytku pracowników/funkcjonariuszy od roku 2017, struktury wiekowej, stażu zatrudnienia, skali zadań do realizacji ilości wakatów. Redukcją maja być objęte jednostki centralne - KPRM oraz Ministerstwa. ..."

Druga transza podwyżek także nie jest zagrożona.

Czytaj więcej w zał notatce
Kontynuuj…

Akcja składania wniosków do ZUS

 • 16 246
 • 63
KOMUNIKAT

w sprawie dotyczącej zwrotu nienależnie pobranych składek do ZUS od wypłaconej w 2018 r. nagrody rocznej dla funkcjonariuszy Służby Celno – Skarbowej​

Koleżanki i Koledzy!

Mając na uwadze wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 27.06.2019 r., sygn. 111A Ua 84/19 - w załączeniu (1), w którym Sąd oddalił apelację Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie w sprawie wniesionej przez funkcjonariusza, a dotyczącej braku istnienia obowiązku naliczenia i przekazania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe z tytułu wypłaty funkcjonariuszowi nagrody rocznej należnej za 2017 rok, wypłaconej w 2018 roku, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy policji, (...), rekomendujemy składanie wniosków do właściwego dla danego IAS Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o dokonanie stosownych korekt i zwrot nienależnie pobranych kwot, jeśli...
Kontynuuj…

Art.15a Komisja ds. Petycji i pismo do MF

 • 8 672
 • 29
W dniu 22.09. odbyło się posiedzenie Komisji ds. Petycji, która w pkt 1 rozpatrzyła odpowiedź na Dezyderat nr 21 dot. art.15a.
ZZ Celnicy PL uczestniczył w posiedzeniu Komisji.
Załączamy pismo do Ministra Finansów, które zostało wysłane 23.09.20r. w związku z zasygnalizowanym na posiedzeniu niespójnym z MSWiA stanowiskiem MF do tej sprawy. Pkt 1 rozpoczyna się od 08 min transmisji - godz. 13:08
Kontynuuj…
Do góry