Służba celna

Najnowsze info o zarobkach w IAS Lublin

 • 8 308
 • 27
Publikujemy najnowszą informację o zarobkach funkcjonariuszy na jednym z wybranych przejść granicznych w IAS Lublin.
Jest duża dysproporcja w średnim uposażeniu funkcjonariuszy w IAS Lublin na dzień 31 marca 2020 - 3460,66zł, a podaną średnią z dodatkami o charakterze stałym w OCD Dorohusk 4876,67 zł.
Będziemy dopytywać o uposażenie zasadnicze i co zostało doliczone.

MF w sprawie świadectw służby

 • 2 462
 • 1
Publikujemy odpowiedź MF na pismo ZZ Celnicy PL w sprawie zmiany rozporządzenia dot. świadectw służby.

Zarobki w Straży Granicznej

 • 3 139
 • 12
Publikujemy informację o uposażeniach w Straży Granicznej, które obowiązują w PSG Dorohusk.
Średnie uposażenie w SG w Placówce SG w Dorohusku wynosi 5310,71zł z dodatkami stałymi.
Funkcjonariusze w wielu szanujących się krajach zarabiają dużo więcej niż ogół społeczeństwa. W Polsce wciąż powinni zarabiać więcej, gdyż to jest kwestia bezpieczeństwa Państwa. W SG także powinni zarabiać więcej.
W SCS jest dużo gorzej i to jest wstyd dla Polski, żeby funkcjonariusze zabezpieczający najdłuższą zewnętrzną granicę UE otrzymywali tak niskie uposażenia.
W SCS w IAS Lublin średnia to 3460,66zł prawdopodobnie bez dodatków stałych. Oczekujemy na szczegółowe dane z IAS.

Stażowo wygląda to następująco w SG:
0-2- 4465,70zł
2-5 - 4631,07zł
5-15 - 5238,54zł
pow. 15 lat - 6052,80zł

Podobnie ma się sprawa z pracownikami skarbówki. W wielu szanujących się krajach jest to praca wynagradzana dużo wyżej niż przeciętna dla ogółu społeczeństwa i wszyscy obywatele tych krajów to rozumieją i szanują. U nas...

Kancelaria Prezydenta o płacach w KAS

 • 2 729
 • 1
Dwukrotnie wystąpiliśmy do Prezydenta RP na temat sytuacji płacowej w KAS.
Poniżej e-mail jaki otrzymaliśmy w tych dniach w odpowiedzi. Wklejamy pismo pierwotne, kolejne to było pismo przypominające z prośbą o interwencję Pana Prezydenta.

Pan Sławomir Siwy

Szanowny Panie,

Dziękuję za korespondencję z 15 maja i 2 czerwca 2020 roku nadesłaną do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Uprzejmie informuję, że kierownictwo Kancelarii Prezydenta RP zapoznało się z jej treścią.

...

Ponieważ właściwy do rozpatrzenia podnoszonych kwestii jest Minister Finansów, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Pan Minister Andrzej Dera zwrócił się do Pana Ministra Tadeusza Kościńskiego o nadesłanie informacji odnośnie planowanych zmian wynagrodzeń i uposażeń pracowników i funkcjonariuszy KAS.

Z poważaniem

Grażyna Wereszczyńska

Dyrektor Biura Dialogu i Korespondencji

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

IAS Rzeszów - podwyżki

 • 2 422
 • 0
 • ZOZ Związku Zawodowego Celnicy PL Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie jako organizacja reprezentatywna oraz Związek Zawodowy Pracowników Skarbowych przy Urzędzie Skarbowym w Dębicy, Związek Zawodowy Pracowników Skarbowości Województwa Podkarpackiego „SUKURS”
uprzejmie informują, że odrzucają w całości projekt porozumienia w sprawie podwyżek przedstawiony przez DIAS w Rzeszowie organizacjom związkowym w dn. 19.06.2020 r.

Projekt zaproponowany przez Pana Dyrektora jest rażąco niesprawiedliwy. Pierwsza transza podwyżki premiuje osoby dobrze zarabiające, nie uwzględnia konieczności naprawienia wypaczeń spowodowanych błędną polityką kadrową oraz wieloletnimi zaniedbaniami w zakresie awansowania pracowników i funkcjonariuszy. Pańska propozycja pozwala na skrajną uznaniowość i swobodę kierownictwa w rozdysponowaniu środków na podwyżki.

Brak czytelnych zasad wskazujących kto, w jakiej wysokości i w oparciu o jakie przesłanki otrzyma podwyżkę...

Kolejna formacja zostanie objęta dodatkiem przedemerytalnym?

 • 13 270
 • 50
Ustawa wprowadzająca do służb mundurowych m.in. tzw. dodatek przedemerytalny trafiła do Sejmu. Nowe świadczenie, obliczone na zatrzymanie w służbie jak największej liczby funkcjonariuszy posiadających uprawnienia emerytalne ma przysługiwać policjantom, strażnikom graniczny, strażakom, funkcjonariuszom Służby Ochrony Państwa oraz Służby Więziennej. Batalię o to, by dodatek objął także mundurowych Służby Celno-Skarbowej, przedstawiciele tej formacji toczą niemal od momentu pojawienia się projektu ustawy. Okazuje się, że ich wysiłki mogą przynieść zamierzony efekt. Jeszcze przed przyjęciem projektu ustawy przez rząd, z pismem w tej sprawie do Łukasza Schreibera, sekretarza Rady Ministrów, zwrócił się Tadeusz Kosiński szef resortu finansów.

Komunikat i wzór wniosku-składki ZUS od nagrody rocznej w 2018r.

 • 12 494
 • 55
Publikujemy komunikat i wzór wniosku do wykorzystania.
Sprawa dotyczy nienależnie pobranych składek od nagrody rocznej w 2018r.

Wszyscy funkcjonariusze składają tego rodzaju wnioski do DIAS.

Następnie Związek Zawodowy Celnicy PL udostępni wzór pozwu, o ile składki niesłusznie pobrane, nie zostaną wszystkim zwrócone.

Pozdrawiam
Sławomir Siwy
ZZ Celnicy PL

Mundurowa superustawa przyjęta przez rząd. Wśród zmian m.in. specjalny dodatek przedemerytalny

 • 10 692
 • 39
Rząd przyjął "superustawę mundurową" zawierającą m.in. dodatki motywacyjne po 28,5 i 25 latach służby.
W załączeniu pismo Szefa KAS w tej sprawie, jakie dzisiaj wpłynęło na adres ZZ Celnicy PL.

KAS buduje struktury terenowe do zwalczania przestępczości [WYWIAD]

 • 3 258
 • 8
Powstają nowe Grupy Zabezpieczenia Działań. Mając jeden kilkunastoosobowy wydział w Ministerstwie Finansów, trudno było podołać zadaniu - mówi Piotr Dziedzic, zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

"Rz": Banaś ściąga znajomych do NIK

 • 1 019
 • 0
W artykule na łamach "Rzeczpospolitej" zauważono, że radcą prezesa NIK został Piotr Walczak, były szef stworzonej przez Banasia Krajowej Administracji Skarbowej. W biuletynie NIK widnieje, że pokonał on 12 innych kandydatów w wyścigu po to stanowisko. Walczak należał do najbardziej zaufanych ludzi szefa Izby, pracował z nim wiele lat. – To spłata długu wdzięczności i lojalności – skomentowali rozmówcy "Rz" z resortu finansów.

Projekt rozp. MF w sprawie świadectw służby

 • 3 599
 • 0
Stanowisko

w przedmiocie projektu rozporządzenia z dnia 21.05.2020

zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy

Służby Celno-Skarbowej

Informacja o spotkaniu w MF 05.06.

 • 31 793
 • 74
W dniu 05.06.2020r. odbyło się spotkanie z kierownictwem KAS.

Omówiono zgłaszane przez związek postulaty oraz inne zagadnienia.

Odnośnie podwyżek uzyskaliśmy zapewnienie Szefa KAS, że 3% z Uchwały modernizacyjnej jest niezagrożone bez względu na sytuację gospodarczą i ewentualną nowelizację budżetu.
W najbliższych dniach, najpóźniej do 15.06. MF złoży wniosek o uruchomienie ww. środków z rezerwy celowej.
Powyższe nastąpi po złożeniu przez DIAS stosownego zapotrzebowania na poszczególne paragrafy płacowe.
Związek wystąpił o uruchomienie całej puli z Uchwały modernizacyjnej w ww. terminach.
MF w odpowiedzi wskazało, że dalsza wypłata środków z Uchwały modernizacyjnej zależy od decyzji Rady Ministrów.
Stosowne projekty rozporządzeń wpisano w wykaz prac legislacyjnych Rady Ministrów, co zostało opublikowane przed naszym spotkaniem w BIP KPRM.

W sprawie dodatków motywacyjnych po 28,5 i 25 latach służby(z uwzględnieniem lat pracy w administracji celnej) Szef KAS zapewniła o swojej...

Spotkanie w MF 05.06.

 • 15 723
 • 42
Publikujemy informację o spotkaniu w MF w dniu 05.06. o godz. 11:30.
Bezpośrednio po spotkaniu opublikujemy relację z jego przebiegu oraz ewentualny apel w sprawie terminu akcji ostrzegawczej w KAS. To oczywiście zależy od przebiegu spotkania i jego wyniku.
ZZ Celnicy PL podejmuje wiele tematów trapiących środowisko zawodowe, w tym dot. zgłoszonych postulatów, ale także szereg innych ważnych zagadnień.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

 • 7 656
 • 23
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w lat

 • 2 118
 • 2

Kadrowa karuzela w MF kręci się w najlepsze. Nikt już nie kocha budżetu

 • 2 659
 • 9
Stanowisko ministra finansów od kilku lat jest traktowane jak przystanek w karierze. Obecny szef resortu stara się już oficjalnie o posadę w Londynie.
...
Tak jego otoczenie komentuje też krążącą w PiS plotkę o tym, że Jarosław Kaczyński miał zlecić poszukiwanie nowego ministra, który zastąpi Kościńskiego. – Rzekomo poszło o dwie nominacje na wiceministrów, które wywołały kilkudniowy kryzys wizerunkowy, czyli Piotra Patkowskiego oraz Annę Chałupę, która została wiceszefową KAS – podkreśla nasze źródło.
...

Tylko w tym roku zmienił się szef i wiceszef KAS. W połowie kwietnia z resortu odszedł jeden z najdłużej urzędujących wiceministrów Leszek Skiba (został p.o. prezesa Banku Pekao), a kilka dni temu wiceminister od budżetu Tomasz Robaczyński (do zarządu BGK).

INFORMACJA DO WSZYSTKICH W KAS!

 • 8 700
 • 33
PRACOWNICY KAS I FUNKCJONARIUSZE SCS

KOLEŻANKI I KOLEDZY!

Tylko Wasze działania w trakcie AKCJI INFORMACYJNEJ w dniach 18.05-22.05.20r. zmusiły MF do weryfikacji stanowiska. „Sukces” jaki MF ogłosiło Nam i światu po 14.05. okazał się wyłącznie dzięki Waszemu zaangażowaniu totalnym blamażem.

28.05. MF ogłosiło kolejny „sukces”, który analizując skalę i ton negatywnej reakcji środowiska, okazał się jeszcze większą porażką. Po spotkaniu próbowano wielu manipulacji, np. nieprawdziwa informacja, że niby Uchwała modernizacyjna uzależnia podwyżki od wzrostu wpływów budżetowych, ale środowisko z dużo większym zaangażowaniem i jeszcze większą mocą niż po 14.05., powiedziało MF „DOSYĆ”.

Dość dyskryminacji, poniżania, dość fikcji w zarządzaniu, ignorowania przepisów prawa, dość przedmiotowego traktowania, dość utrzymywania wakatów, gdy nie wiadomo w co ręce włożyć w pracy i na służbie z nadmiaru zadań i niedoborów kadrowych, dość braku płatnych nadgodzin, dość naruszania praw i wolności...

Dodatki motywacyjne - do Szefa KAS

 • 3 605
 • 11
Pani Magdalena Rzeczkowska

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Szef Krajowej Administracji Skarbowej


Szanowna Pani Minister.

Związek Zawodowy Celnicy PL zwraca się z zapytaniem na jakim etapie realizacji jest obietnica jaką Pani Minister złożyła środowisku zawodowemu w zakresie dodatków/świadczeń motywacyjnych po 28,5 i 25 latach służby w naszej formacji?

Przypominamy, że zadeklarowała Pani w formie komunikatu funkcjonariuszom SCS objęcie tą regulacją, obiecując uwzględnienie okresu pracy w administracji celnej.

Wg projektu z dnia 26 maja 2020r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej nie ma żadnych adnotacji o Służbie Celno-Skarbowej.

Związek apeluje także o uwzględnienie innych przepisów tej ustawy w zakresie dot. funkcjonariuszy SCS, tak aby nie dochodziło do nierównego traktowania służb w kolejnych aspektach.Do...

Dodatek przedemerytalny także dla funkcjonariuszy Służby Więziennej. MSWiA rozszerza superustawę

 • 5 164
 • 22
Kolejna sprawa, która pokaże nam czy możemy ufać kierownictwu KAS.
Na spotkaniu w MF z Szefem KAS w dniu 08.05.20r. zgłosiłem ten temat po raz n-ty. Szefowa KAS poinformowała, że już przygotowują wniosek do MSWiA w tej sprawie, by ująć także funkcjonariuszy SCS.
Warto przypomnieć także, że Szefowa KAS, po licznych naszych monitach, zobowiązała się wcześniej wobec środowiska na piśmie do włączenia funkcjonariuszy SCS do tego projektu.

Sławomir Siwy
ZZ Celnicy PL

Jak się okazuje, projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych nie nosi już takiej nazwy i nie dotyczy tylko Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej. W toku prac MSWiA dodało do katalogu służb, które objęte zostaną przepisami projektowanych zmian, Służbę Więzienną. Jeśli przepisy te wejdą w życie, funkcjonariusze SW mogą liczyć m.in. – analogicznie do mundurowych podległych MSWiA – na...

Problemy kadrowe w KAS. RPO prosi o wyjaśnienia

 • 2 406
 • 2
W urzędach skarbowych i celno-skarbowych są niedobory kadrowe, a ludzie są przeciążeni zadaniami – wskazuje rzecznik praw obywatelskich w wystąpieniu do Magdaleny Rzeczkowskiej, szefowej Krajowej Administracji Skarbowej.
Do góry