• Witaj na stronie i forum Związku Zawodowego Celnicy PL!
  Nasz Związek zrzesza 6987 członków.

  Wstąp do nas! (KLIKNIJ i zapisz się elektronicznie!)
  Albo jeśli wolisz zapisać się w tradycyjny sposób wyślij deklarację (Deklaracja do pobrania! Kliknij!)
  Korzyści i ochrona wynikająca z członkostwa w ZZ Celnicy PL (KLIKNIJ) plus inne benefity, np. zniżki na paliwo!
  Konto Związku 44 1600 1462 0008 2567 1607 7001 w BGŻ BNP PARIBAS

Służba celna

Zaproszenie na bieg PUT Pogórze Ultra Trail.

 • 98
 • 0
1718393772572.jpeg


Koleżanki i Koledzy

ZZ Celnicy PL już po raz drugi objął patronatem bieg PUT Pogórze Ultra Trail, który jest organizowany na malowniczych terenach Pogórza Strzyżowskiego.

Organizatorzy przygotowali kilka dystansów o różnej skali trudności. My zachęcamy Was do startu na dystansie „Połówka w Paryjach” tj. ok. 24km i 740 m przewyższenia, pozwalającego na skuteczne wyciśnięcie dobrej dawki endorfin.

Dla startujących funkcjonariuszy przygotowano odrębną klasyfikację służb mundurowych oraz nagrody finansowe.
Dotyczy ona następujących formacji:
 • Policja,
 • Państwowa Straż Pożarna,
 • Służba Celno-Skarbowa,
 • Straż Graniczna,
 • Służba Więzienna,
 • Wojsko Polskie.
Zapisów można dokonać wybierając odpowiednią opcję podczas rejestracji.

Więcej informacji znajdziecie:
https://www.facebook.com/PogorzeUltraTrail
Link do zapisów:
https://my.raceresult.com/273127/registration

Andrzej Marciniec...

Służby oddadzą hołd zmarłemu żołnierzowi. W całym kraju zawyją syreny

 • 873
 • 7
O godz. 12:00 w środę 12 czerwca niech w całym kraju zabrzmią syreny samochodów Służby Celno - Skarbowej w hołdzie dla Mateusza oraz solidarności służb mundurowych!

Czy funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej może zostać radnym?

 • 1 186
 • 3
"W Krajowej Administracji Skarbowej trwa spór o to, czy funkcjonariusze mogą kandydować do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego. Poskarżyli się nawet Rzecznikowi Praw Obywatelskich, że dyrektorzy izb administracji skarbowej opierają takie odmowy o ustawę o KAS twierdząc, że wykonywanie mandatu radnego to dodatkowe zajęcie zarobkowe, więc wymaga uzyskania zgody przełożonego na kandydowanie. Zdaniem prawników takie stanowisko jest sprzeczne z prawem."

Spór jest bezprzedmiotowy! Ww. sprawa dawno została rozstrzygnięta przez Ministerstwo Finansów w opinii prawnej. Funkcjonariusze SC byli radnymi i pobierali diety. W ustawie o KAS nie wprowadzono żadnych dodatkowych zakazów w stosunku do ustawy o SC, na podstawie której wydano opinię.
Wklejam link do odpowiedzi na interpelację, gdzie MF powołuje się na swoją opinię prawną:

Czytaj więcej na Prawo.pl:
[URL...

Nowy organ skarbówki. Ministerstwo Finansów ujawnia plany

 • 10 921
 • 42
Jeżeli MF ma w planach wyodrębnienie SCS ze struktur KAS, utworzenie Komendy Głównej SCS oraz wprowadzenie ustawy o SCS to byłoby to z korzyścią dla samego KAS i przede wszystkim działanie w interesie publicznym, co szeroko zostało uzasadnione w procesie obywatelskim, który niedawno prowadził ZZ Celnicy PL.
Skończyłyby się także wtedy absurdalna zawiść i podziały oraz animozje kreowane przez niektórych tzw. partnerów społecznych działających w KAS.
Oby tak było i jeżeli MF idzie w tym kierunku, to tylko należy przyklasnąć.
ZZ Celnicy PL będzie reprezentował wtedy swoich członków w obu organach.
Jeżeli jednak MF ma inne plany i jest to innego rodzaju podział KAS planowany, to taki temat powinien zostać szeroko skonsultowany, gdyż w mojej ocenie może nie być działaniem korzystnym dla skutecznego zwalczania zorganizowanej przestępczości i lepszej obsługi uczciwych podatników.
Osobiście uważam, że struktura taka jak SCS, która ma w swoim zakresie wszystkie podatki i cło jest dobrym...

1 LIPCA OPIEKA MEDYCZNA W PZU ZDROWIE

 • 1 109
 • 5
Zdrowie jest bezcenne - bardzo dobre ceny w pakiecie ubezpieczeniowym PZU POMOC MEDYCZNA

Szanowni Państwo,

Program Opieki Medycznej w PZU Zdrowie ma szansę ruszyć w dacie 1 lipca 2024 roku!!!

To ostateczny termin jaki udało się wynegocjować z PZU. Łączna liczba osób wymagana do uruchomienia programu w skali całego kraju to: 332 pracowników będących jednocześnie członkami ZZ Celnicy PL.

Bez spełnienia limitu program nie zostanie uruchomiony.

Ostateczny termin na zgłaszanie się chętnych to 21 czerwca 2024 roku, do tego dnia wszystkich chętnych prosimy o przesyłanie skanów deklaracji na adres e-mail ubezpieczeniakas@pib-broker.pl a następnie oryginałów deklaracji na adres naszego biura: PIB Broker S.A. ul. Migdałowa 4 lok. 28, 02-796 Warszawa.

W przypadku osób aktualnie korzystających z programu PZU Opieka Medyczna, a chcących przystąpić do programu oferującego korzystniejsze warunki tego samego ubezpieczenia- promowanego...

"1000 plus" w służbach MSWiA. Podwyżki dla policji, PSP, Straży Granicznej i SOP

 • 2 238
 • 9
"1000 plus" w służbach MSWiA. Podwyżki dla policji, PSP, Straży Granicznej i SOP

W ostatnich miesiącach kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) intensywnie pracowało nad zrównaniem pierwszej płacy w służbach podległych resortowi z poborami żołnierzy zawodowych. Zapowiadane zmiany wkrótce staną się rzeczywistością, bowiem odpowiednie rozporządzenia zostały już opublikowane w Dzienniku Ustaw i obowiązują wstecznie - od 1 maja.


Pomysł zrównania pierwszej płacy funkcjonariuszy MSWiA z poborami żołnierzy zawodowych został po raz pierwszy publicznie przedstawiony w połowie marca przez ówczesnego szefa resortu, Marcina Kierwińskiego. „Służba w Policji jest kompletnie niekonkurencyjna w porównaniu ze służbą w wojsku. Jest to nielogiczne, więc będziemy to zmieniać” – tłumaczył minister. Kierwiński wskazywał na konieczność uczynienia służby w formacjach mundurowych bardziej atrakcyjną, co ma...

STOP MOWIE NIENAWIŚCI

 • 1 145
 • 8
Witam,

Hejt jest pojęciem bardzo szerokim i nie znajdziemy tego określenia w kodeksie karnym, jednak czyny takie jak zniesławienie, znieważenie, uporczywe nękanie, groźby karalne już mogą sprawcy takich zachowań przysporzyć wielu kłopotów z prawem. Napisać o jedno zdanie za dużo w Internecie nie jest trudno. Zasłonięci ekranem monitora hejterzy mogą czuć się bezkarnie? Uważajmy na to, co publikujemy, ponieważ wszystko w sieci zostawia ślad. Czasami nawet jedno pojedyncze słowo może wyrządzić olbrzymią krzywdę

Pamiętajmy, że hejter może zostać pociągnięty do odpowiedzialności zarówno karnej jak i cywilnej !.

Niniejsza publikacja nie stanowi wiążącej porady prawnej, albowiem takowa winna być dostosowana do indywidualnego stanu faktycznego. To materiał opracowany na podstawie poniżej podanych materiałów źródłowych z omawianego zakresu.

Zarząd ZZ CELNICY PL

Notatka ze spotkania w dniu 03 czerwca 2024 roku z Ministrem Finansów, Szefem KAS i Zastępcą Szefa KAS z organizacjami ZZ.

 • 6 666
 • 32
Witam,

W załączeniu przesyłam notatkę ze spotkania w dniu 03 czerwca 2024 roku z Ministrem Finansów, Szefem KAS i Zastępcą Szefa KAS z organizacjami ZZ.

Ze strony Kierownictwa MF w spotkaniu udział wzięli min.:
Pan Andrzej Domański - Minister Finansów
Pan Marcin Łoboda - Sekretarz Stanu, Szef Krajowej Administracji Skarbowej
Pani Małgorzata Krok- Podsekretarz Stanu, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej
Pan Zbigniew Stawicki- Podsekretarz Stanu, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej
Pani Marta Niżałowska-Pactwa - Dyrektor Generalny

Serdecznie pozdrawiam
z up. Zarządu
ZZ Celnicy PL
Wiceprzewodnicząca
Jolanta Haron

Pismo do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej dotyczące podsumowania procesu modernizacji

 • 3 573
 • 13
Witam,

w związku z zakończeniem procesu rozdysponowania środków na podwyżki wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej oraz uposażeń funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej z budżetu określonego uchwałą Nr 2/2023 Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie ustanowienia programu „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2023-2025”, działając na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej poprosiliśmy o dane podsumowujące dwuletni proces modernizacji.

Pozdrawiam
z up. Zarządu
wz. Przewodniczącego
Wiceprzewodnicząca
ZZ Celnicy PL
Jolanta Haron

Pismo do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej dotyczące certyfikatów z języka rosyjskiego

 • 1 284
 • 2
Witam,

w związku z licznymi zgłoszeniami członków ZZ Celnicy PL dotyczącymi braku wydania zgody przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na zwolnienie z egzaminu z języka rosyjskiego, w przypadku przedłożenia stosownych certyfikatów dot. znajomości z języka obcego, poprosiliśmy o wyjaśnienie ten sytuacji.

Pozdrawiam
z up. Zarządu
wz. Przewodniczącego
Wiceprzewodnicząca
ZZ Celnicy PL
Jolanta Haron

Organizujemy Dzień Dziecka na Opolszczyźnie

 • 428
 • 0
Opolska Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych, w której zrzesza się ZZ Celnicy PL - zaprasza serdecznie dzieci funkcjonariuszy i pracowników Federacji ZZSM oraz ZZ Celnicy PL. Wymagane jest uprzednie zgłoszenie na adres biurozg@celnicy.pl w terminie do 23.05.
1716210784368.jpeg

I czytanie senackiego projektu do ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym

 • 6 011
 • 15
Publikujemy przesyłamy z Kancelarii Sejmu Biura Komisji Sejmowych Pełny zapis przebiegu z posiedzenia z dnia 20 marca 2024 roku łączonych Komisji X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej tj. - Komisji Finansów Publicznych ( nr 36) i Komisji Polityki Społecznej i Rodziny ( Nr 11).

W trakcie posiedzenia odbyło się :

- pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin ( druk nr 232).

W posiedzeniu z ramienia ZZ CELNICY PL udział brały:

Wiceprzewodnicząca Jolanta Haron
Wiceprzewodnicząca Joanna Kuś

Przedstawiono problem do uregulowania prawnie ucywilnianiach funkcjonariuszy strona 6-8 pełny zapis...

Nowy Program OPIEKI MEDYCZNEJ dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych KAS oraz członków ich rodzin

 • 1 044
 • 4
Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do poniższego komunikatu przekazujemy informację, że program Opieki Medycznej w PZU Zdrowie z uwagi na niespełnienie limitu niezbędnego do uruchomienia programu nie zacznie funkcjonować. Do uruchomienia programu brakuje 104 osoby/pracowników będących jednocześnie członkami ZZ Celnicy PL.
Ponadto informujemy, iż w chwili obecnej prowadzimy rozmowy z LUX MED dotyczące poprawy aktualnie obowiązujących warunków oraz rozmowy z innymi dostawcami programów opieki medycznej.
Wszystkie dodatkowe pytania i wątpliwości możecie Państwo kierować bezpośrednio do Biura Ubezpieczeń Grupowych:

PIB BROKER S.A. (dawniej WDB S.A.)

Ul. Migdałowa 4 lok.28
02-796 Warszawa
T: +48 22 628 46 41
E: ubezpieczeniakas@pib-broker.pl
W nawiązaniu do poniższego komunikatu informujemy, iż do uruchomienia programu Opieki Medycznej w PZU Zdrowie brakuje nam jeszcze 160 osób/pracowników będących jednocześnie członkami ZZ Celnicy PL...

VI Wyścig MTB Czudec

 • 430
 • 0
1715791863156.jpeg


Już po raz drugi ZZ Celnicy PL objął patronatem Wyścig Rowerowy MTB Czudec.

Zapraszamy wszystkich pasjonatów rowerowej rywalizacji na ścieżki podkarpackiego Pogórza Strzyżowsko-Dynowskiego.
15.06.2024 r. będziecie mogli wystartować w ramach odrębnej kategorii służb mundurowych.
Start i meta na Stadionie Sportowym w Czudcu k/Strzyżowa.
W programie:
8:00-10:30 odbiór numerów startowych i zapisy
11:00 start dystansu MEGA i EMEGA
11:30 start dystansu Mini
11:40 start zawodów KIDS
14:30 DEKORACJA
Więcej info w regulaminie

https://www.facebook.com/MTB.Czudec
https://competitions.timekeeper.pl/vi-wyscig-mtb-czudec

Do zobaczenia
🤛
[IMG...

Specjalna oferta kredytowa dla KAS od 1 lutego 2024 r.

 • 2 407
 • 9
1715105819942.png


Pracownicy KAS; Funkcjonariusze SCS
wszyscy

Koleżanki i Koledzy!

ZZ Celnicy PL, wychodząc naprzeciw zgłaszanym postulatom części środowiska, odnośnie uzyskania propozycji większych pożyczek dla pracowników KAS i funkcjonariuszy SCS, które były ponad nasze możliwości, nawiązał współpracę z Bankiem Pocztowym(mamy swój fundusz pożyczkowy, ale wyłącznie do 15 000 zł).

W załączonej ofercie jest możliwość pozyskania kredytu do 200 000 zł bez zabezpieczenia oraz oferta specjalna od 1 lutego 2024 r. na kredyt do 50 000 zł z oprocentowaniem od 9,99%.
Z propozycji może skorzystać każdy pracownik KAS i funkcjonariusz SCS i nie musi być nawet naszym członkiem.


Przesyłamy w załączniku ofertę na pozyskanie pożyczki lub kredytu konsolidacyjnego w Banku Pocztowym dla wszystkich zainteresowanych pracowników KAS i funkcjonariuszy SCS.

Przedstawiciele Banku w Waszych województwach są do Waszej dyspozycji telefonicznie i mailowo...

BRAKI KADROWE W KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ - WYBRANE NASTĘPSTWA

 • 3 067
 • 5
Witam,

Zarząd ZZ CELNICY PL przesyła dla zainteresowanych opracowanie dr Ireneusza Nowaka Adiunkta Katedry Prawa Podatkowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytet Łódzki pt ." Braki kadrowe” w Krajowej Administracji Skarbowej – wybrane następstwa.

Użyty w tytule publikacji zwrot „braki kadrowe” jest zamierzonym działaniem autora, przez który rozumie się nie tylko deficyt personalny, ale także permanentną fluktuację kadrową, na młodych i niedoświadczonych pracownikach/funkcjonariuszach Krajowej Administracji Skarbowej kończąc.

W opracowaniu pozytywnie zweryfikowano tezę, że „braki kadrowe” są negatywnym następstwem tak zwanej „rządowej reformy” administracji danin publicznoprawnych, konsolidującej administrację podatkową, skarbową i celną w Krajową Administrację Skarbową. Co więcej, rzeczona „reforma” wywołała trudny, a może trafniej określając niemożliwy do naprawienia w przeciągu kilkunastu lat chaos kadrowy, dewastujący służby podatkowo - skarbowe -...

Nowe rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach admin. rządowej

 • 1 510
 • 0
Witam,

Nastąpiła zmiana ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 19 kwietnia 2024 r. Dz.U. 2024 poz. 681 zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek.

Na podstawie art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2 w związku z art. 43 ust. 1 i 2, art. 44, art. 46 i art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1917) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. z 2023 r. poz. 467, 915, 1121, 1277 i 2675 oraz z 2024 r. poz. 586) w załączniku nr 1 do rozporządzenia tabele E i F otrzymują brzmienie określone w załączniku do niniejszego...

3. Pancerna Przeprawa - Podkarpackie Mistrzostwa Służb Mundurowych w biegu przeszkodowym

 • 792
 • 0
Witajcie,

1714402320577.jpeg


Zapisy na 3. Pancerną Przeprawę nie są już możliwe. Lista już dawno została zapełniona. Jednak kibicować jak najbardziej można.

Już 01.05.2024 r. o 10:00 w Żurawicy k/Przemyśla wystartują na dystansie 6 km również funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej i będą rywalizowali z kolegami z innych formacji w ramach kategorii służb mundurowych.

ZZ Celnicy PL objął swoim patronatem imprezę. Trzymamy kciuki za uczestników.

--
Andrzej Marciniec
Przewodniczący
Zespołu ds. Turystyki, Sportu i Integracji
ZZ Celnicy PL

Kalendarz imprez turystyczno-integracyjnych w roku 2024.

 • 1 441
 • 0
Kalendarz imprez organizowanych przez ZZ Celnicy PL

ZZ Celnicy PL podejmuje działania integrujące nasze środowisko. Z powodzeniem realizujemy od kilkunastu lat Zlot Służby Celnej Tatry oraz Spływ Kajakowy „Poznaj Swój Kraj”.

W 2022 r. rozpoczęliśmy realizację nowego projektu tj. wycieczki pod hasłem „Poznaj Europę” – podczas których odwiedziliśmy już Węgry oraz Rumunię.

W ubiegłym roku objęliśmy swoim patronatem dwie imprezy sportowe: wyścig rowerowy MTB Czudec oraz bieg górski PUT Pogórze Ultra Trail, gdzie nasi funkcjonariusze mogli rywalizować w ramach wydzielonej kategorii służb mundurowych.

W bieżącym roku nasza oferta jest bogatsza. Niżej znajdziecie kalendarium imprez, które zrealizujemy w 2024 r.

Mamy jeszcze miejsca na Trekking "W górach Europy - Dolomity Brenta 2024". To jest nowy projekt, w ramach którego chcemy odwiedzać każdego roku inne, piękne góry na naszym kontynencie. Zgłoszenia do 28.04.2024 r.

Drugie wydarzenie na które trwają zapisy to spływ...

Spotkanie ZZ CELNICY PL z Kierownictwem Departamentu Budżetu, Majątku i Kadr Krajowej Administracji Skarbowej w Ministerstwie Finansów.

 • 4 665
 • 18
Witam,

W dniu 24.04.2024 roku odbyło się spotkanie ZZ CELNICY PL z Kierownictwem Departamentu Budżetu, Majątku i Kadr Krajowej Administracji Skarbowej w Ministerstwie Finansów.
W spotkaniu udział wzięły Wiceprzewodnicząca Jolanta Haron i Wiceprzewodnicząca Joanna Kuś.
Tematy/problemy, które m. in. zostały na spotkaniu omówiono w załączonej notatce.

Pozdrawiam
Z up. Zarządu
wz Przewodniczącego
ZZ CELNICY PL
Wiceprzewodnicząca
Jolanta Haron
Back
Do góry