Służba celna

Informacja i sprawozdanie ze spotkania w ZER MSWiA

 • 2 704
 • 0
Publikujemy informację i sprawozdanie po spotkaniu ZZ Celnicy PL z dyrekcją ZER MSWiA, które odbyło się w miesiącu czerwcu br.

Pozdrawiam:
Sławomir Siwy
Przewodniczący
ZZ Celnicy PL

Informacja po spotkaniu z SKAS z dnia 04.08.22 r.

 • 12 032
 • 36
W dniu 04.08.2022 r. odbyło się spotkanie ZZ Celnicy PL i innych ZZ z Szefem KAS.
W spotkaniu uczestniczyli także dyrektorzy niektórych Departamentów MF.

W pierwszej kolejności przedstawiono stanowiska ZZ do modernizacji. Dwa zostały wyrażone na piśmie.
Dyskutowano o zasadności podpisania porozumienia.
ZZ Celnicy PL uważa, że podpisanie porozumienia, które będzie zawierało kompromis uwzględniający uwagi środowiska, ma swoje uzasadnienie.
Stanowisko jakie przedstawił na piśmie ZZ Celnicy PL jest wyrażone na podstawie uwag jakie wpłynęły do Związku od setek pracowników i funkcjonariuszy i te naszym zdaniem powinny zostać uwzględnione jako konsensus.

Zapytano w jakiej proporcji są przeznaczone środki na poszczególne składniki:
Mentorski 18 mln zł.
Stołeczny 43 mln zł
Wzrost uposażeń i wynagrodzeń 387 mln zł

MF przedstawiło fluktuację jaka ma miejsce w jednostkach KAS. Fluktuacja kadr w jednostkach KAS wynosi 7,9%
6,2% Katowice
Warszawa 9,96%
Natomiast te jednostki, które miałyby...

Stanowisko ZZ Celnicy PL do propozycji modernizacji

 • 4 041
 • 3
Przedstawiamy stanowisko ZZ Celnicy PL przesłane przed spotkaniem w dniu 02.08. do Szefa KAS.

Informacja z przebiegu spotkania w dniu 04.08. będzie przedstawiona w odrębnym komunikacie.

Pan Bartosz Zbaraszczuk

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Szef Krajowej Administracji Skarbowej


Szanowny Panie Ministrze.

Związek Zawodowy Celnicy PL proponuje podpisanie porozumienia z Szefem KAS działającym z upoważnienia Rady Ministrów, które odwołując się do norm konstytucyjnych – art.59 ust.2 Konstytucji, czyli z zaangażowaniem pracodawców, ZAGWARANTUJE modernizację dla KAS na lata 2023 – 2025, w której kwoty zapisane na wzrost motywacyjnego systemu wynagrodzeń pozostaną na tym samym lub wyższym poziomie. Związek w razie zachowania zapisów porozumienia zobowiązuje się do nie ogłaszania akcji protestacyjnej w sprawach ujętych w porozumieniu i zakończenia trwających sporów zbiorowych.

Związek akceptuje kwoty na podwyżki z prezentacji z dnia 14 lipca br. z następującymi...

Hazard: jednoręcy bandyci zamknięci, szefowie mafii na wolności

 • 1 337
 • 3
Służby skarbowe wymierzyły w ubiegłym roku ponad 462 mln zł kar za nielegalne używanie automatów do gier. Z tej kwoty udało się wyegzekwować jedynie milion złotych. Tymczasem skarbówka musiała zapłacić 2,6 mln zł za ekspertyzy w tych sprawach oraz 14,6 mln zł za przechowywanie zajętych maszyn. Prawdziwi szefowie hazardowych mafii pozostają nieuchwytni.

Czytaj więcej na Prawo.pl:

Dlaczego Państwo nie potrafi wciąż czerpać realnych zysków z automatów?

 • 2 895
 • 32
Ukazała się odpowiedź na interpelację poselską w sprawie automatów hazardowych, którą publikujemy.
Niestety odpowiedź na interpelację nie napawa optymizmem.
Czy całkiem dobry pomysł, aby Państwo wprowadziło monopol na tym rynku, został dobrze wykorzystany?
Jak wygląda aktualnie walka z "jednorękimi bandytami"?
Piszcie śmiało, ewentualnie co nie powinno znaleźć się w obiegu publicznym piszcie na PW, e-mail, tel.
Związek mocno działał w tym temacie w czasach JK, gdyż funkcjonariusze alarmowali i prosili o pomoc.
Powstało wiele bardzo mocnych felietonów, artykułów i reportaży z naszym udziałem.
Nieustannie dążymy do eliminacji szarej strefy, jej zmniejszenia, ale ...
No właśnie, jak to aktualnie wygląda? Jak wprowadzenie KAS wpłynęło na możliwości działania funkcjonariuszy? Jakie są stany magazynowe, koszty, istniejące wciąż nielegalne punkty gier na automatach hazardowych. Czy to jest ważny temat w IAS, czy jest marginalizowany? Dlaczego ściągany jest zaledwie promil z wymierzonych...

Komunikat - odsetki od waloryzacji

 • 1 792
 • 0
Publikujemy komunikat dot. odsetek od waloryzacji.
Wzory zostały przesłane do Przewodniczących ZOI, gdzie może zgłosić się każdy zainteresowany członek Związku o ich udostępnienie.

4 sierpnia - Spotkanie z SKAS

 • 8 806
 • 52
W dniu 4 sierpnia odbędzie się kolejne spotkanie z SKAS w sprawie modernizacji.

Na spotkaniu lub jeszcze przed jeśli zdążymy, przedstawimy stanowisko ZZ do propozycji MF.

Wasze uwagi spływały do 25.07.

Do dzisiaj spływają do mnie z ZOI i teraz potrzebujemy kilku dni, aby je przeanalizować, zestawić, sprawdzić, które podejście dominuje i przedstawić w jednym stanowisku.

Jeżeli ktoś jeszcze nie zdążył zabrać głosu, a chciałby bardzo i merytorycznie, to bardzo proszę.

Pozdrawiam

Sławomir Siwy
Przewodniczący
ZZ Celnicy PL

CZY TO JUŻ KONIEC PAŃSTWA PRAWA?

 • 3 422
 • 8
Czy to jest już dyktatura i anarchia w wykonaniu organów państwowych czy jeszcze coś w tej KAS z demokratycznego państwa prawa zostało?
Czy Dyrektor IAS w Poznaniu za nic ma wyroki sądów?


Dyrektor IAS w Poznaniu nie ustaje w dyskryminowaniu i szykanowaniu "wygaszonych" w 2017 r. funkcjonariuszy, a jego działania w naszej ocenie potwierdzają to, co NSA w wyroku III OSK 4234/21 z dnia 7.04.2022 r. określił jako przejaw uporczywego lekceważenia obowiązujących przepisów.

Wyrok uchylający decyzje DIAS i Szefa KAS stwierdzające wygaśnięcie stosunku służbowego funkcjonariusza zapadł 6 sierpnia 2020 roku.

Po zakończeniu postępowania dowodowego (nota bene wszczętego dopiero w skutek ponaglenia na bezczynność), zamiast wydać decyzję zgodnie z wytycznymi WSA, wszczął "dodatkowe postępowanie dowodowe i wyjaśniające w celu wyznaczenia miejsca pełnienia służby w SCS". Postępowanie to trwa od listopada 2021 r. i jest co miesiąc przedłużane.

Aktualnie do 21 sierpnia 2022 r.

Ile...

Zaproszenie na XIII ZLOT SC - TATRY 2022

 • 1 862
 • 5
ZAPROSZENIE

NA XIII OGÓLNOPOLSKI ZLOT SŁUŻBY CELNEJ

„TATRY 2022”

Związek Zawodowy Celnicy PL zaprasza wszystkich pracowników Krajowej Administracji Skarbowej i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej na XIII Ogólnopolski Zlot Służby Celnej „TATRY 2022”, który w tym roku odbędzie się w dniach od 7 do 11 września 2022 r. Uczestnicy zakwaterowani będą, jak w kilku poprzednich latach, w Pensjonacie LIMBA w Poroninie, ul. Kośne Hamry 15 a, 34-520 Poronin, e-mail: halina@limba-poronin.pl

Zmiany do ustawy Kodeks Pracy

 • 2 952
 • 3
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowana została najnowsza wersja projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (nr UC 118).

Najważniejsze rozwiązania przewidziane w projekcie ustawy, mają na celu implementowanie postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z 20 czerwca 2019 r.

w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L Nr 186, str. 105) oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE. L Nr 188, str. 79).

Czytaj więcej na Prawo.pl:

https://www.prawo.pl/kadry/zmiany-w-urlopach-rodzicielskich-nowe-przepisy-w-2023-roku,511830.html

Ucywilnienie WYGRANA w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie

 • 1 945
 • 0
Dzień dobry,

Ucywilnienie kolejna wygrana tym razem w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie

W naszej ocenie Sąd Rejonowy w Rzeszowie ocenił „w punkt” scenariusz, według którego przeprowadzono reformę KAS w całym kraju.
Poniżej kilka tez.
Należy przyznać, że treść wyroku sprawia przyjemność intelektualną.

Zdumiewające jest też, że Szef KAS swoimi wytycznymi wprost zmierzał do zastąpienia regulacji ustawowej (art. 167 ust. 7 powołanej wyżej ustawy).
Nie dość, że wprowadził on kryterium pozaustawowe tej oceny, to jeszcze wydźwięk tych wytycznych determinował ich uznanie przez kierowników jednostek organizacyjnych jako polecenie służbowe.
(…) nie stało jednak na przeszkodzie bezrefleksyjnemu i ślepemu procedowaniu w myśl wytycznych Szefa KAS, które już na „pierwszy rzut oka” nijak miały się do treści art. 165 ust. 7 Ustawy z dnia
16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

O dalszym losie prawnym i...

ODPRAWA DLA UCYWILNIONYCH FSCS WYGRANA – pierwszy prawomocny wyrok w kraju

 • 2 668
 • 9
Koleżanki, Koledzy

W dniu 15 lipca 2022 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu przyznał ucywilnionemu funkcjonariuszowi Służby Celno – Skarbowej, który przyjął propozycje pracy, prawo do otrzymania ODPRAWY.
Sąd, w uzasadnieniu ustnym wskazał, że prawo do wypłaty odprawy za zwolnienie ze służby wynika z art. 163 ust 4 ustawy o KAS w związku z art. 170 ust. 4 ustawy z 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o KAS przy zastosowaniu prokonstytucyjnej wykładni przepisów prawa (art. 32 ustawy zasadniczej).

Gratulujemy Koledze z Poznania oraz dziękujemy Kancelarii Mecenasa Łukasza Oleśniewicza.

Sygn. akt VII Pa 38/21


Zarząd ZZ CELNICY PL

Zaproszenie na spotkanie z Szefem KAS

 • 36 704
 • 144
W dniu 14.07. o godz. 10:00 odbędzie się spotkanie ZZ z Szefem KAS.

Wyrok NSA z 7 kwietnia 2022 r. wygaszony funkcjonaiusz - DIAS w Poznaniu działał z rażącym naruszeniem prawa

 • 1 710
 • 6
Dzień dobry,

Zamieszczamy wyrok sądu administracyjnego I i II instancji dotyczący prowadzonego przez 4 lata postępowania dot. bezczynności Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu w sprawie wydania decyzji dotyczącej zwolnienia w czasie reformy funkcjonariusza Służby Celno – Skarbowej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (wyrok z 17-12-2020 – sygn. akt II SAB/Po 31/18) wskazał:

Funkcjonariuszowi powinna zostać wydana decyzja administracyjna, co wynika wprost z art. 276 ust. 2 ustawy o KAS, zgodnie z którym zwolnienie ze służby następuje zawsze w drodze decyzji administracyjnej. Skoro ustawodawca nakazuje traktować wygaśnięcie stosunku służbowego jak zwolnienie ze służby, a zwolnienie ze służby dokonywane jest w trybie decyzji i obwarowane gwarancjami procesowymi oraz możliwością stosowania środków zaskarżenia, to w przypadku wygaśnięcia stosunku służbowego ze względu na brak propozycji dla funkcjonariusza, o jakiej mowa w art. 165 ust. 7 p.w. KAS...

Odpowiedź SKAS na interpelację

 • 4 412
 • 7
Publikujemy odpowiedź Szefa KAS na interpelację poselską wystosowaną w związku z dyskryminacją funkcjonariuszy SCS.

Do SKAS - opóźnienie w przekazaniu projektów

 • 3 796
 • 13
Pan Bartosz Zbaraszczuk

Szef Krajowej Administracji Skarbowej


Szanowny Panie Ministrze,

Na spotkaniu z Panem Ministrem w dniu 31 maja br. przedstawił Pan zapewnienie, że do końca miesiąca czerwca przekazane zostaną do konsultacji propozycje dotyczące ścieżki kariery zawodowej dla funkcjonariuszy, propozycje instrukcji awansowania oraz projekt nowej siatki płac, jak również przekazana zostanie informacja o kwotach modernizacji na lata 2023-2025....

Czytaj całość w załączonym pliku.

Pobyty w Holiday Park & Resort z 70% rabatem dla ZZ Celnicy PL

 • 1 184
 • 1
Koleżanki i koledzy,

W związku z licznymi telefonami od osób, które nie zdążyły nabyć voucherów HPR, a zadeklarowały taki zamiar, ponawiamy taką możliwość dla członków ZZ Celnicy PL jeszcze w miesiącu lipcu. Do współpracy z HPR powrócimy we wrześniu, ale ze zmienionymi warunkami- od sierpnia okres ważności zostanie skrócony do 3 lat.

Platforma jest aktywna do 25.07 do godz. 24:00!!!

Przesyłamy zatem informację w przedmiotowej sprawie poniżej oraz w załączniku.

Pozdrawiamy
Zarząd Główny
ZZ Celnicy PL
Szanowni Państwo,

Dla wszystkich członków ZZ Celnicy PL, którzy nie zdążyli jeszcze nabyć voucherów na 7-dniowe pobyty w ośrodkach Holiday Park & Resort z 70% rabatem, poniżej udostępniamy link do platformy zakupowej, który jest ważny do 25.07. Jest to ostatnia okazja, aby nabyć vouchery, które są ważne 4 lata, od sierpnia okres ważności skraca się do 3 lat. Przypominamy, że do dyspozycji jest 7 wyjątkowych ośrodków Holiday Park & Resort i komfortowe domki i...

Wycieczka do Budapesztu

 • 1 840
 • 2
Witajcie,

Mam przyjemność poinformować o organizowanej w terminie 30.09-02.10.2022 r. przez ZOZ ZZ Celnicy PL IAS w Rzeszowie wycieczce do Budapesztu. W zamyśle ma to być organizowane corocznie przedsięwzięcie poszerzające ofertę imprez turystycznych organizowanych przez ZZ Celnicy PL - spływ kajakowy (czerwiec); Zlot Służby Celnej "Tatry" (wrzesień); Holyday Park&Resort (cały rok poza wysokim sezonem).

Tym razem pod hasłem "Poznaj Europę" w formie autokarowej wycieczki na celownik weźmiemy stolicę Węgier. Szczegóły w załączniku. Proszę o rozpropagowanie tej informacji.

pozdrawiam
Andrzej Marciniec
p.o. Przewodniczący
ZOZ ZZ Celnicy PL IAS w Rzeszowie

Procedowanie uchwały modernizacyjnej na lata 2023-2025

 • 5 581
 • 21
Witamy,

w załączeniu przesyłamy pismo w sprawie uchwały modernizacyjnej na lata 2023 - 2025.

Pozdrawiamy
Zarząd ZZ CELNICY PL

Waloryzacja emerytur - informacja

 • 10 796
 • 36
Witamy,

W czerwcu br. odbyło się spotkanie Zarządu naszego ZZ z przedstawicielami ZER MSWiA .

Generalnie waloryzacja nie będzie wypłacana z urzędu, ale na wniosek i będzie wypłacona wstecz.

1. Jak ktoś nie składał wniosku o waloryzację lub składał, ale mu odmówiono i ma sprawę zamkniętą (nie odwoływał się do końca) - powinien złożyć wniosek o waloryzację.

2. Kto ma sprawę o waloryzację "na biegu"- nic nie musi robić. W tych sprawach z urzędu zostanie wydana decyzja przyznająca waloryzację. Jeżeli sprawa jest w sądzie, to sąd będzie poinformowany o zmianie decyzji.

Kto otrzymuje pisma procesowe - to wysyła stosowne do etapu postępowania odpowiedzi.

Są dwa możliwe przypadki:

a. ZER odmówił waloryzacji,emeryt składał odwołanie, ZER się ustosunkował. Sąd przekazuje stanowisko. Emeryt wysyła replikę.

b. ZER przegrał sprawę w sądzie, ale złożył apelację i tę apelację sąd przesyła do emeryta. Emeryt wysyła odpowiedź na apelację

Wzorami dla każdego etapu...
Do góry