Służba celna

Dedykowany Program grupowego ubezpieczenia na życie dla Funkcjonariuszy i Pracowników Krajowej Administracji Skarbowej oraz członków ich rodzin

 • 464
 • 0
Szanowni Państwo,

Przypominamy o możliwości zmiany wariantu!! W związku z rocznicą polisy w Programie Grupowego Ubezpieczenia na Życie dla Funkcjonariuszy i Pracowników Krajowej Administracji Skarbowej ich współmałżonków, konkubentów oraz pełnoletnich dzieci w Generali Życie TU SA przypadającą na dzień 1 października 2023 roku informujemy o możliwości zmiany wariantu ubezpieczenia.

Zmiana wariantu możliwa jest tylko raz w roku w rocznicę polisy.

Przy zmianie wariantu obowiązuje karencja do różnicy wysokości świadczeń względem wariantu obecnie obowiązującego.

Funkcjonariusze i Pracownicy KAS mają możliwość wyboru jednego z sześciu dostępnych wariantów zaś członkowie rodzin mogą wybrać tylko wariant I lub II ze składkami 41,50 zł i 54 zł.
W załączeniu przekazujemy Państwu ulotkę z zakresem ubezpieczenia, Ogólne Warunki Ubezpieczenia oraz formularz zmiany wymagany do uzupełnienia przy zmianie wysokości składki.

Chcesz zmienić wariant...

Dyrektor IAS w Kielcach naruszył przepisy prawa przy składaniu propozycji funkcjonariuszowi SCS w maju 2017 r. – kolejna wygrana w Sądzie Najwyższym

 • 1 286
 • 0
Dyrektor IAS w Kielcach naruszył przepisy prawa przy składaniu propozycji funkcjonariuszowi Służby Celno – Skarbowej w maju 2017 r. – kolejna nasza wygrana w Sądzie Najwyższym – wyrok z 17 maja 2023 r. I PSKP 94/21

SN rozstrzygnął sprawę o przywrócenie do służby funkcjonariusza Służby Celno – Skarbowej, wcześniej funkcjonariusza Służby Celnej, a przed wrześniem 2003 r. pracownika SZNP w UKS.

Funkcjonariusz został zwolniony ze służby z dniem 1 czerwca 2017 r., bez wskazania przyczyny zwolnienia i pomimo pozytywnej rekomendacji Zespołu powołanego przez Dyrektora IAS w Kielcach, co może potwierdzać, że Zespoły zostały powołane dla czynienia fikcji dialogu ze związkami zawodowymi.

Obniżono powodowi wynagrodzenie od czerwca 2017 r. o 30% (w stosunku do maja 2017 r.). Sytuacja Jego była jeszcze bardziej skomplikowana ponieważ małżonka zatrudniona w Urzędzie Skarbowym w ramach reformy nie otrzymała, ani propozycji pracy, ani propozycji służby i powód z dnia na...

Waloryzacja uposażeń jednak w marcu. Wąsik: liczę na zrozumienie tej sytuacji

 • 1 850
 • 0
Przykro nam Panie Ministrze, ale nie rozumiemy tej decyzji.
To wielki błąd.

Wzór APELACJI - Art. 41

 • 1 464
 • 0
Publikujemy wzory apelacji dot. art. 41 w dwóch wariantach. Szczegóły poniżej.
W związku z pytaniami uprzejmie informujemy, że emerytowani funkcjonariusze, także innych formacji mundurowych, którzy chcą wesprzeć ZZ Celnicy PL w dalszej wspólnej walce o nasze prawa w związku z art. 41, mogą wpłacać dowolną kwotę darowizny na konto Związku 44 1600 1462 0008 2567 1607 7001 w BNP PARIBAS.
W opisie przelewu napiszcie: "Na walkę z art. 41"
Dziękujemy za wszelkie wsparcie.Koleżanki i Koledzy!

Chciałbym poinformować, że w tym tygodniu zostały przygotowane wzory apelacji do wykorzystania w postępowaniach sądowych dotyczące odwołań od decyzji ZER w zakresie art. 41.

Po przeanalizowaniu nadesłanych uzasadnień wyroków Sądu pierwszej instancji zostały przygotowane dwa warianty apelacji.

Pierwszy wariant dotyczy sytuacji, gdzie Sąd dokonał analizy zgodności z Konstytucją art. 41 i nie stwierdził istotnej niezgodności. Drugi wariant apelacji odnosi się do...

Opinia Forum Związków Zawodowych do projektu budżetu Państwa na rok 2024 oraz projektu ustawy okołobudżetowej

 • 1 257
 • 0
Szanowni Państwo,

z upoważnienia Przewodniczącej Forum Związków Zawodowych Pani Doroty Gardias, w załączeniu przesyłam Opinię Forum Związków Zawodowych do projektu ustawy budżetowej na rok 2024 oraz projektu ustawy budżetowej.

Z poważaniem

Karolina Dąbrowska
Specjalista ds. administracyjno-merytorycznych
Forum Związków Zawodowych

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA ŚW. MATEUSZA

 • 2 180
 • 6
1695239069606.jpeg
W imieniu ZG ZZ Celnicy PL składam wszystkim funkcjonariuszom SCS i SC oraz pracownikom KAS, jak również naszym drogim emerytom - najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Świętego Mateusza.

Pozdrawiam
Sławomir Siwy
Przewodniczący
ZZ Celnicy PL

Rozprawa w SN dot. odpraw zdjęta z wokandy

 • 1 792
 • 1
Informujemy, że sprawa dot. odprawy , która miała odbyć się 21 września br. w SN została zdjęta z wokandy III PZP 2/23 - Sąd Najwyższy (sn.pl), bowiem strona pozwana złożyła zażalenie na postanowienie SN w sprawie najprawdopodobniej odmowy poszerzenia składu sądu lub zmiany sędziego.

Zatem rozstrzygnięcie przez Sąd Najwyższy kwestii odprawy dla zwolnionego funkcjonariusza zapadnie może do końca tego roku.


Przypominamy, że wszystkie osoby, które mają zawieszone sprawy w sądzie na wniosek, muszą pamiętać o zawitym terminie na odwieszenie .

Przypomnijmy, że Sąd Okręgowy w Poznaniu zadał pytanie do SN:

"Czy funkcjonariuszowi służby celnej, który zgodnie z art.165 ust.3 ustawy z dnia 16 listopada 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016r.,poz. 1948) (dalej...

Podsumowanie XIV ZLOTU SC - TATRY 2023

 • 889
 • 0
1695123261183.jpeg
„Hej wy góry sine góry

Zaklęte dokoła

Myśl orlimi leci pióry

Na wasze przyczoła”

/M. Konopnicka/

W dniach 6-10 września 2023 r. odbył się kolejny XIV OGÓLNOPOLSKI ZLOT SŁUŻBY CELNEJ „TATRY 2023” pod patronatem Związku zawodowego Celnicy PL, w którym udział wzięło 188 osób z 16 Izb Administracji Skarbowej.

W tym roku pogoda wyjątkowo korzystnie sprzyjała uczestnikom w wędrówkach po górach.

W pierwszym dniu Zlotu część uczestników wybrała trasę do schroniska Murowaniec na Hali Gąsienicowej, a stamtąd nad Czarny Staw Gąsienicowy i na przełęcz Karb. Natomiast pozostali uczestnicy pokonali trasę o większym stopniu trudności do Schroniska Murowaniec, a stamtąd przez Skrajny Granat na Przełęcz Krzyżne. To atrakcyjny kawałek Orlej Perci.

Drugi dzień Zlotu wszyscy spędzili na Słowacji w Tatrach Zachodnich, gdzie znaczna część uczestników pokonała trasę do Stawów Rohackich i Spaleńskich Siklaw. Natomiast grupa...

Rocznica polisy - zniesienie karencji przy zmianie wariantu ubezpieczenia

 • 531
 • 0
Publikujemy informację o zniesieniu karencji dedykowanego przez ZZ CELNICY PL ubezpieczenia na życie w Generali

- dla dotychczasowych ubezpieczonych możliwość zmiany wariantu ubezpieczenia.

Jeśli w Waszej IAS jest osoba wyznaczona do obsługi przedmiotowego ubezpieczenia, należy przyjąć następujący tryb postępowania:

- w przypadku podjęcia decyzji o zmianie wariantu na wyższy: deklarację należy wysłać do dnia 25 września 2023 r. do WDB S.A., Migdałowa 4 lok. 28, 02-796 Warszawa, natomiast zgodę na potrącenie składki do osoby obsługującej. Różnicę między składką dotychczasową a obecnie wybraną należy wpłacić indywidualnie na rachunek bankowy:

40 2130 0004 2001 0334 3969 0016

WDB S.A.

ul. Migdałowa 4/28

02-796 Warszawa

Tytuł: imię i nazwisko.

Składka za październik płatna jest najpóźniej do 30 września br.

- w przypadku podjęcia decyzji o zmianie wariantu na niższy: deklarację należy wysłać do dnia 25 września 2023 r. do WDB S.A., Migdałowa 4 lok. 28...

BIW w KAS przekroczył już czerwoną linię?

 • 9 224
 • 32
Publikujemy pismo do Szefa KAS w sprawie działań BIW w IAS w Lublinie.

Zapewne po raz pierwszy w historii SC i SCS funkcjonariusze, wobec których nie przedstawia się dowodów o przyjęcie przez nich korzyści majątkowej, zostali zatrzymani przez BIW i następnie zamknięci w areszcie tymczasowym po wykryciu przemytu papierosów w ilości kwalifikującej się na wykroczenie, po kontroli na BKS.
Stawia Im się zarzut niedopełnienia obowiązków.
ZZ Celnicy PL wielokrotnie skutecznie bronił funkcjonariuszy z udziałem prawników w takich sytuacjach w postępowaniach dyscyplinarnych, które ewentualnie można wszczynać i toczyć, jeżeli postępowanie wyjaśniające daje ku temu podstawy (mamy najskuteczniejszego prawnika w Polsce w postępowaniach dyscyplinarnych funkcjonariuszy). Choć to także uważamy za nadużycie w świetle ustawionych limitów i procedur i wymuszania pogoni za statystykami liczby samochodów przekraczających granicę czy tych, które muszą być skontrolowane na BKS na zmianie.

Jednak w tym...

Wycieczka do Rumunii

 • 776
 • 0
Cieszymy się, że propozycja ZZ Celnicy PL do zwiedzania Rumunii spotkała się z Waszym pozytywnym odzewem. Dołożymy wszelkich starań aby wycieczka zapisała się w waszej pamięci jako niezapomniane i wspaniałe przeżycie.

Informujemy, że na chwilę obecną zgłosiły się 53 osoby i w związku z tym cena wycieczki nie ulegnie zmianie.

Pragniemy przekazać kilka istotnych informacji w związku z wyjazdem.
1. Każda osoba, która wypełniła kartę uczestnika i wpłaciła zaliczkę znajduje się na liście osób biorących udział w wycieczce.
2. Zwolniły się 4 miejsca, zatem jeśli pojawią się chętni, to ostateczny termin zapisu na wycieczkę ustalamy na 25.09.2023 (poniedziałek do godz.9.00).
3. Od dzisiaj można dokonywać drugiej części wpłaty, przy czym:
 • osoby będące członkami związku powyżej sześciu miesięcy, które wpłaciły wymagane 700 zł zaliczki dopłacają 850 zł. (150 zł dopłaca związek),
 • osoby będące członkami związku poniżej sześciu miesięcy które wpłaciły wymagane 700 zł...

Kontynuacja tematu awansów

 • 4 830
 • 9
ZZ Celnicy PL prowadzi dalsze działania w sprawie przestrzegania polityki awansowej.
W załączeniu kolejna interwencja, po odpowiedzi MF.
Niezależnie od powyższego funkcjonariusze i pracownicy powinni wiedzieć, że te działania naszego ZZ oraz inne w ww. zakresie, mimo załączonej lakonicznej odpowiedzi MF, którą publikowaliśmy także już wcześniej, doprowadziły w wielu lokalizacjach do znaczącego zwiększenia puli awansów, które są przyznawane w miesiącu wrześniu, w stosunku do pierwotnych propozycji.
Ustaliliśmy także z Szefem KAS, że awanse są przyznawane również w święta państwowe oraz wróciła możliwość przyznawania awansów w styczniu z okazji ŚDC ( to już wcześniej). Pamiętamy, że po wejściu KAS początkowo chciano zapomnieć zupełnie o Światowym Dniu Celnictwa.
Mamy zatem poprawę sytuacji, choć do osiągnięcia celu jeszcze daleka droga, dlatego kontynuujemy działania, bo wciąż nie ma systemowych rozwiązań naprawy różnych, wskazywanych przez nas, nieprawidłowości awansowych.

Miejscowość pobliska

 • 730
 • 0
Ministerstwo Finansów póki co nie podjęło tematu zmiany definicji miejscowości pobliskiej, tak aby każdy funkcjonariusz, który ma odległość od miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby powyżej 30 km, otrzymywał należne świadczenia.
W załączeniu korespondencja z MF i nasza odpowiedź.

Wytyczne w zakresie specjalnego dodatku motywacyjnego

 • 4 989
 • 3
Witajcie,

W nawiązaniu do ustaleń z dzisiejszego spotkania dyrekcji Departamentu Budżetu, Majątku i Kadr KAS z Przedstawicielami Związków Zawodowych działających w KAS przesyłam w załączeniu skan podpisanych przez Przedstawicieli ZZ obecnych na spotkaniu
„Wytycznych w zakresie specjalnego dodatku motywacyjnego”

Pozdrawiam
Sławomir Siwy
ZZ Celnicy PL

Wybory władz ZOI ZZ Celnicy PL przy IAS w Poznaniu

 • 970
 • 2
Członkowie ZZ CELNICY PL zrzeszeni w Zakładowej Organizacji Izbowej ZZ Celnicy PL przy IAS w Poznaniu

Koleżanki i Koledzy!

Zapraszam Was serdecznie na zebranie wyborcze władz Związku Zawodowego Celnicy PL przy IAS w Poznaniu, które odbędzie się w dniu 28 września 2023 r. o godzinie 15:00 w budynku Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu przy ul. Dolna Wilda 80A w Poznaniu, Sala 069L.
W spotkaniu będę uczestniczył osobiście i przedstawię bieżące informacje istotne dla całego środowiska zawodowego SCS i KAS.
Będzie także możliwość rozmowy.
Zapraszam w szczególności funkcjonariuszy i pracowników z krótkim stażem, którzy rozważają przystąpienie do naszego ZZ. W wielu IAS zaangażowało się i wstąpiło do zarządów wiele osób ze stażem w formacji kilka lub kilkanaście lat. Zróbmy to także licznie w IAS w Poznaniu - wraz ze złożeniem deklaracji będzie można uczestniczyć w zebraniu.
W załączeniu zaproszenie Przewodniczącego ZOI w imieniu Zarządu ZOI Poznań.

Z Pozdrowieniem...

GLEJAK w głowie 5-letniej Natalki❗️PILNIE potrzebna pomoc❗️

 • 1 819
 • 2
PILNE ❗❗❗

Nasza Koleżanka i nasz Kolega - funkcjonariusze SCS, pełniący służbę w oddziałach celnych granicznych w IAS w Rzeszowie, potrzebują naszej pomocy❗

Pilnie potrzebna jedność i solidarność wszystkich funkcjonariuszy i pracowników. Ich 5 letnia córeczka zmaga się z ciężką chorobą.

Pomóż proszę i rozpowszechnij APEL w całej KAS❗

https://www.siepomaga.pl/natalia-kurasz

Przewodniczący
Zarządu Głównego ZZ Celnicy PL
Sławomir Siwy

Siedzę na korytarzu i zalewam się łzami. Jeszcze kilka dni temu moja malutka córeczka była wesołą i pełną energii dziewczynką. Dziś leży w sali obok na oddziale onkologicznym w Centrum Zdrowia Dziecka W Warszawie, ostatkiem sił i w ogromnych bólach walczy o życie. Życie, które stało się kruche jak lód, które w każdej chwili może ulecieć…

Dziś Natalka powinna rozpoczynać nowy rok w przedszkolu, ciesząc się i bawiąc z innymi dziećmi, lecz wszystko to, przestało mieć znaczenie...

Pismo z Ministerstwa Finansów dot. Budżetu w 2024r.

 • 3 951
 • 3
Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam pismo z Ministerstwa Finansów

Pozdrawiam

Elżbieta Ostrowska

Biuro Zarządu Głównego

Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego

Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa

ul. Wiśniowa 50, 02-520 Warszawa

tel. 22 640 80 23

Komunikat FZZ SM - 5 września 2023 rok

 • 1 656
 • 0
Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam Komunikat Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 5 września 2023 roku.

Pozdrawiam

Elżbieta Ostrowska

Biuro Zarządu Głównego

Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego

Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa

ul. Wiśniowa 50, 02-520 Warszawa

tel. 22 640 80 23

Grupowe Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych KAS i ich Dzieci

 • 903
 • 0
Szanowni Pracownicy KAS i Funkcjonariusze SCS
W związku z rozpoczęciem roku szkolnego przypominamy o możliwości skorzystania z Programu Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

Program dedykowany jest dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych KAS oraz dla ich dzieci bez względu na wiek.
Ubezpieczenie polecamy w szczególności dla dzieci i młodzieży, jeżeli nie są one ubezpieczone w szkole/na studiach lub jako dodatkowe ubezpieczenie, które zapewni dużo szerszy zakres ochrony oraz wyższe sumy świadczeń.
Funkcjonariusze i pracownicy KAS dzięki programowi NNW mają możliwość rozszerzenia ochrony grupowego ubezpieczenia na życie.

Do wyboru macie Państwo aż 4 warianty ubezpieczenia ze zróżnicowanymi sumami ubezpieczenia oraz składką miesięczną, z czego aż 3 z nich zapewniają ochronę dla dzieci do 18 roku życia uprawiających wyczynowo sporty.

Ubezpieczenie NNW gwarantuje Państwu szereg świadczeń związanych z wypadkami oraz zapewnia ochronę ubezpieczeniową 24 godziny...

Oddaliśmy cześć naszym poległym Kolegom - uroczyste obchody w Malborku Kałdowie i Szymankowie

 • 999
 • 0
1 września 1939 roku, około godziny 4.30, w Szymankowie na Żuławach, Niemcy zamordowali dwudziestu jeden polskich celników i kolejarzy.

Pierwszą ofiarą II wojny światowej był Eugeniusz Jarszyński.

Na dzisiejszych obchodach w Szymankowie i Malborku obecni byli m. in. przedstawiciele naszego związku.

W tym dniu sztandar ZZ CELNICY PL jest symbolem naszej pamięci o poległych kolegach.

CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM!
Back
Do góry