Służba celna

Celnicy nie zgodzą się na dyskryminację

 • 758
 • 0
Z Sławomirem Siwym, przewodniczącym Związku Zawodowego Celnicy.pl rozmawia Paulina Szewioła.

Pod koniec września centrale związkowe policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej zaakceptowały propozycję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przewidującą wzrost uposażeń dla funkcjonariuszy tych formacji. Dlaczego Służba Celno-Skarbowa nie była sygnatariuszem tego porozumienia?

Co prawda minister finansów negocjował z kierownictwem MSWiA kwestie związane z nowym programem rozwoju i modernizacji służb mundurowych na kolejne cztery lata, który uwzględniałby m.in. wydatki na podwyżki, ale rozmowy dotyczyły tylko formacji podległych resortowi spraw wewnętrznych. Dlatego nasz związek jeszcze w lipcu wystosował pierwsze pismo do MF, żeby pamiętało też o własnych podwładnych. Pod koniec września mieliśmy w tej sprawie spotkanie z szefową Krajowej Administracji Skarbowej, która zaproponowała podwyżkę w wysokości 448...

Pożegnanie ZZ Celnicy PL z Komitetem Protestacyjnym

 • 2 906
 • 41
Publikujemy informację o wystąpieniu ZZ Celnicy PL z Komitetu Protestacyjnego.
Mieliśmy nadzieję, że uda się zjednoczyć wszystkie ZZ w KAS w walce o wspólne cele.
Doprowadziliśmy do wniosku do KP w tej sprawie, który złożyły wspólnie wszystkie ZZ.
Byliśmy jako środowisko naprawdę blisko tego celu. To oznaczałoby wspólne działania i brak dwugłosu.
Wystarczyło zaakceptować ten wniosek i mielibyśmy jedność działania wszystkich ZZ.
Dosłownie na wyciągnięcie ręki było to czego oczekuje od ZZ ogół środowiska zawodowego.
Niestety nie udało się. Górę wzięły animozje niektórych liderów ZZ, którzy w imię zjednoczenia nie potrafią zakopać toporków wojennych. Szkoda.
Ale to nic, działamy dalej w realiach jakie były wcześniej. Przypominamy, że w 2018 roku udało się zagwarantować podwyżki na poziomie innych formacji, musi udać się i teraz. To wstyd, że musimy upominać się o elementarne zasady równego traktowania. Wstyd dla MF.
Utrudnieniem znaczącym obecnie jest zaangażowanie innych branż...

Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenie prawa

 • 183
 • 0
"Publikujemy projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (UC101) z prośbą o opinię.

Uprzejmie prosimy o przesłanie ewentualny uwag do projektu w terminie do 07.11.2021 r. na adres e-mail krzyskiks@gmail.com
Pozdrawiam

Sławomir Siwy

ZZ Celnicy PL

ZACZĄŁEM BARDZIEJ DBAĆ O ZDROWIE!

 • 7 569
 • 38
1634382778139.png
INFORMUJĘ, ŻE ZACZYNAM DBAĆ O ZDROWIE. ALE POZOSTAJĘ Z WAMI STALE NA ŁĄCZACH, BO CZAS W KAS MAMY BARDZO NAPIĘTY, GDYŻ ZWIERZCHNICY CHCĄ NAS DYSKRYMINOWAĆ!

Razem dla Jarka!

 • 2 662
 • 23
"W imieniu własnym, ale także pozostałych funkcjonariuszy i pracowników Oddziału Celnego w Wałbrzychu, zwracam się z prośbą o uruchomienie wśród naszej społeczności akcji pomocy dla naszego kolegi Jarosława Bączka, którego dotknęła ciężka choroba i wiele towarzyszących jej zdarzeń losowych.

Jarosław Bączek jest funkcjonariuszem od 1997 roku. Swoją drogę w strukturach celnych rozpoczynał na przejściu granicznym drogowym i towarowym w Oddziale Celnym w Wałbrzychu - Posterunek Celny w Mieroszowie. Po wejściu Polski do UE, pełnił służbę kolejno w komórkach egzekucji, dozoru i realizacji, a obecnie w Oddziale Celnym w Wałbrzychu. W styczniu tego roku, podczas rutynowych badań okresowych, zauważono u niego pierwsze symptomy wskazujące na zaburzenia wzroku. Po serii przeprowadzonych badań, zdiagnozowano nowotwór mózgu oponiak (o średnicy ponad 5 cm). Zapadła decyzja o natychmiastowym usunięciu guza. Dwunastogodzinna, skomplikowana operacja, która z...

Odpowiedź MF na zgłoszenia oddolne o trudnej sytuacji w Pionie Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej

 • 3 621
 • 14
Publikujemy pismo z Ministerstwa Finansów, które stanowi odpowiedź na naszą korespondencję dot. sytuacji w Pionie Zwalczana Przestępczości Ekonomicznej.
Jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi.

Wejście ZZ Celnicy PL do Komitetu Protestacyjnego

 • 7 162
 • 83
Nysa, dnia 15.10.21r.

KOMITET PROTESTACYJNY

Związków Zawodowych

działających w KAS

Odpowiadając na pismo z dnia 12.10.2021 rok, ZZ Celnicy PL informuje, że jest gotowy do ogłoszenia akcji protestacyjnej w KAS i podjęcia działań protestacyjnych, które mamy nadzieję wspólnie uzgodnimy i wdrożymy, ale proponujemy podjęcie takich działań po spotkaniu z Ministrem Finansów w zależności od wyniku rozmów.

Wchodząc do Komitetu lojalnie informujemy, że na zaplanowanej pikiecie dnia 23.10.2021 roku, ze względu na krótki czas i brak możliwości przygotowania przez nas przejazdów logistycznie, będzie jedynie reprezentacja naszego związku.

Proponujemy także rozważenie, czy wobec zaproponowanego terminu spotkania z Ministrem Finansów – 25 października - nie jest zasadne przesunięcie terminu pikiety.

Oczywiście w tej sprawie podporządkujemy się decyzji większości Komitetu Protestacyjnego.

Już jako członek Komitetu prosimy także o ponowne rozważenie rozszerzenia składu Komitetu o wszystkie...

Sąd orzekł, że ucywilnieni w maju 2017 r. funkcjonariusze zostali zwolnieni ze służby

 • 2 474
 • 15
Witam.

W Sądzie Okręgowym we Wrocławiu zapadł 7 października 2021 r. pozytywny wyrok (VIII Pa 92/21) w sprawie sprostowania świadectwa służby dla ucywilinionego funkcjonariusza Służby Celno – Skarbowej.
Podobnie jak Sąd Okręgowy w Legnicy (wyrok z 24 czerwca 2021 r. sygn. akt V Pa 47/21) Sąd Okręgowy we Wrocławiu nakazał w świadectwie wpisywać „zwolnienie ze służby”, bowiem uznał za , że „przekształcenie w trybie art. 171 ust. 1 ustawy p.w. KAS jest w rzeczywistości, de facto „zwolnieniem ze służby”, a więc jednym z trzech alternatywnych warunków otrzymania świadectwa służby przewidzianym w art. 188 ust. 1 ustawy o KAS.

Oba wyroki są prawomocne i niezaskarżalne.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu w uzasadnieniu ustnym do wyroku o sygn.. akt VIII Pa 92/21 podzielił stanowisko sądu I instancji, że proces przekształcenia stosunku służby w stosunek pracy (nieznany wcześniej polskiemu prawu) nie jest jednolitym procesem. Konstrukcję art. 165 ust. 7 p.w.K.A.S. w zw. z...

Ostatnie przygotowania do ogłoszenia akcji protestacyjnej w KAS

 • 4 124
 • 13
DIAS, MF i SKAS otrzymali pisma wszczynające spory zbiorowe.
ZZ Celnicy PL ma wprawdzie w każdej IAS zakończony etap procedury sporów zbiorowych upoważniający do ogłoszenia akcji protestacyjnej, ale postanowiliśmy na ostatnim posiedzeniu ZG, że wyślemy pisma nowe wszczynające spory, aby MF i SKAS dobrze wiedział o co nam chodzi.

Pan Tadeusz Kościński

Minister Finansów RPPani Magdalena Rzeczkowska

Szef

Krajowej Administracji Skarbowej


Szanowny Panie Ministrze! Szanowna Pani Minister!


Związek Zawodowy Celnicy PL, działając na podstawie art. 7 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. Nr 55, poz. 236 z późn. zm.), przedstawia następujące postulaty:

1. uruchomienie i wypłata dla każdego funkcjonariusza SCS i pracownika KAS z wyrównaniem od stycznia 2021 roku wszystkich zamrożonych kwot z Uchwały modernizacyjnej Rządu RP 44/2019 Rady Ministrów z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego...

Spotkanie z Ministrem Finansów

 • 2 739
 • 8
Dnia 25 października br. zaplanowane jest spotkanie ZZ z Ministrem Finansów.

Jeżeli Minister Finansów i Szef KAS zgodzi się na dyskryminację funkcjonariuszy SCS w stosunku do funkcjonariuszy innych formacji, środowisko zawodowe zmuszone zostanie do protestów.

Winę za ewentualne następstwa łamania zasady równości ponosić będzie kierownictwo Ministerstwa Finansów i kierownictwo KAS.
Szef KAS, jeżeli nie stanie za swoimi podwładnymi i nie zawnioskuje o odstąpienie od dyskryminacji, to tak jakby Komendant Główny godził się na gorsze, nierówne traktowanie swoich podwładnych.
Takie postępowanie każdego Komendanta Głównego byłoby jednoznaczne ze złożeniem wniosku o dymisję.

Federacja ZZSM do Ministra Fiansów

 • 5 037
 • 37
Publikujemy pismo jakie w sprawie równego traktowania służb mundurowych wysłała do Ministra Finansów Federacja ZZ Służb Mundurowych

Nowe ubezpieczenie NNW dla KAS

 • 2 335
 • 11
Szanowni Państwo,


Z przyjemnością informujemy, że Związek Zawodowy Celnicy PL we współpracy z brokerem ubezpieczeniowym WDB S.A. i Towarzystwem Ubezpieczeniowym Generali TU SA przygotował nowy program Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla Funkcjonariuszy oraz Pracowników Cywilnych KAS ich Dzieci.

Ubezpieczenie polecamy w szczególności dla dzieci i młodzieży jeżeli nie są one ubezpieczone w szkole/na studiach lub jako dodatkowe ubezpieczenie, które zapewni dużo szerszy zakres ochrony oraz wyższe sumy świadczeń.

Do ubezpieczenia mogą przystępować dzieci Funkcjonariuszy i Pracowników KAS bez względu na wiek.

Funkcjonariusze i pracownicy KAS dzięki programowi NNW mają możliwość rozszerzenia ochrony grupowego ubezpieczenia na życie.


Do wyboru macie Państwo aż 4 warianty ubezpieczenia ze zróżnicowanymi sumami ubezpieczenia oraz składką miesięczną, z czego aż 3 z nich zapewniają ochronę dla dzieci do 18 roku życia uprawiających wyczynowo...

Długie kolejki na granicy z Białorusią

 • 1 857
 • 7

Informacja dotycząca komisji lekarskiej w związku z Covid-19

 • 2 399
 • 2
Pani Magdalena Rzeczkowska
Szef Krajowej Administracji Skarbowej

Dyrektorzy Izb Administracji Skarbowych

Szanowna Pani Minister!
Szanowni Państwo!

Zwracam się z uprzejmą prośbą o informację w trybie dostępu do informacji publicznej i proszę o zajęcie się sprawą i pomoc w ustaleniu trybu dalszego postępowania. Zwróciła się do nas funkcjonariuszka, która w marcu zachorowałam na covid-19. Przebywała na zwolnieniu lekarskim 2-a miesiące. Potrącone zostało Jej w związku z tym uposażenie. W związku z pismem Pani Minister, które skierowane zostało do Dyrektorów IAS nr DBM5.131.5.2020 z dnia 10.02.2021r. , w którym określony został tryb ubiegania się o zwrot potrąconego uposażenia wz z covid, Dyrektor Izby skierował tą funkcjonariuszkę na komisję lekarską.
Niestety, Regionalna Komisja Lekarska umorzyła to postępowanie i stwierdziła, iż funkcjonariuszom SCS nie przysługuje uprawnienie do zwrotu pobranego uposażenia i kierowanie na komisję w tym przypadku. Od tego orzeczenia złożyła...

W imię jedności!

 • 9 790
 • 42
Sygnatariusze Komitetu Protestacyjnego
wszyscy​

W imię zjednoczenia wszystkich związków zawodowych działających w KAS, zgłaszamy akces przystąpienia do Komitetu Protestacyjnego w celu podjęcia wspólnych działań i inicjatyw na rzecz poprawy warunków pracy/służby i płacy.

W związku ze zbliżającym się terminem zamknięcia prac nad przyszłorocznym budżetem państwa w Parlamencie, jak również oczekiwaniami środowiska zawodowego, prosimy o odpowiedź w terminie 7 dni.

Podpisały:

Związki zawodowe obecne na spotkaniu w Warszawie w dniu 07.10.2021 roku:

- Związek Zawodowy Celnicy PL – slawomir.siwy@celnicy.pl

- Związkowa Alternatywa w KAS – a.k.jagodzinska@gmail.com

- ZZ CELKAS – ryszard.margas@mf.gov.pl

- Ogólnopolski Związek Zawodowy Krajowej Administracji Skarbowej – sadowskir@op.pl

Pismo w sprawie spotkania z Ministrem Finansów

 • 7 492
 • 47
Publikujemy pismo w sprawie spotkania z Ministrem Finansów, które odbędzie się po 11 października br.

Współpraca ZZ w KAS - ZAPROSZENIE

 • 14 836
 • 92
Związki Zawodowe

działające w Krajowej Administracji Skarbowej

wszystkie

Pracownicy KAS i Funkcjonariusze SCS

Koleżanki i Koledzy!

Związek Zawodowy Celnicy PL oczekuje od Ministra Finansów równego traktowania w stosunku do innych formacji mundurowych.


Tak samo działaliśmy w 2018 roku i to doprowadziło do przyjęcia przez Rząd RP Uchwały modernizacyjnej dla KAS i wszyscy otrzymali podwyżki na poziomie innych formacji.

Wczorajsze spotkanie z Szefem KAS nie przyniosło oczekiwanego przez nas rozwiązania, ale poinformowano, że sprawa jest w toku i będzie spotkanie z Ministrem Finansów.

Uważamy, że wszystkie Związki Zawodowe w KAS powinny uzgodnić wspólne postulaty i jak jedna zaciśnięta pięść walczyć do końca o ich realizację.

Zapraszamy wszystkich do współpracy!

Proponujemy spotkanie wszystkich ZZ w dniu 07.10.2021 roku o godz. 12.00 w siedzibie Forum ZZ ul. Jana III Sobieskiego 102A/U7

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w terminie do 05.10.21r. na adres...

Pomoc dla pieska wycofanego ze służby

 • 1 634
 • 10
Witam

Prosimy o rozesłanie informacji o pomocy dla pieska wycofanego ze służby i prosimy o wsparcie. Opiekunka psa nie otrzymała propozycji do KAS. Dyrektor IAS w Kielcach odmawia wsparcia wg informacji ze zrzutki. Wstyd Panie Dyrektorze!

"Kochani, ponownie potrzebuję Waszej pomocy. Dzięki Wam udało się uratować wzrok Fionki w zeszłym roku. Po bardzo długiej walce z powikłaniami, wyjazdami co tydzień co dwa na kontrolę do Krakowa w marcu udało się się wyjść na prostą. Niestety w trakcie rutynowej kontroli znowu zaczęło rosnąć ciśnienie w oku. Decyzja była szybka robimy kolejną operację. Obecnie muszę znowu zapłacić za zabieg, a że to nie mała kwota prosimy Was o pomoc. Cały czas próbuję uzyskać finansowanie na leczenie i koszty utrzymania wycofanego psa służbowego z szeregów Służby Celnej - jak wiecie nawet psy służbowe z Policji otrzymały taką możliwość. Pomimo, że Dyrektor Izby Celno-Skarbowej w Kielcach ma możliwość zgodnie z przepisami zwrócić te koszty - zderzamy się...

Informacja po spotkaniu 30.09

 • 20 789
 • 135
Koleżanki i Koledzy!

Po dzisiejszym spotkaniu z Panią Minister nie ma wciąż informacji o podwyżkach na poziomie innych formacji, a jedynie tyle co wynika ze wzrostu 4,4% funduszu wynagrodzeń i uposażeń z ustawy budżetowej plus tyle co wynika z Uchwały modernizacyjnej na 2022 rok, czyli 448zł dla funkcjonariuszy SCS i 541zł w KSC z DWR i 500zł dla pracowników niemnożnikowych.

Jest to dyskryminacja w stosunku do innych formacji i to przedstawiłem na spotkaniu oraz informację o tym, że nikt nie będzie przecież akceptował dyskryminacji i dojdzie do permanentnych protestów w KAS.

W odpowiedzi usłyszeliśmy, że w tej sprawie Pani Minister będzie jeszcze rozmawiać z Ministrem Finansów i ma być jeszcze spotkanie z udziałem Pana Ministra w tej sprawie. Zaproszenie będzie wystosowane do wszystkich ZZ.

Ponadto na spotkaniu informowano o nowej kwocie w ustawie budżetowej na inwestycje w wysokości 46 mln 875 tys. zł.

W sprawie dodatków motywacyjnych będzie wdrażany program, który obejmie...

Zbliża się "godzina zero" w KAS?

 • 12 549
 • 52
Funkcjonariusze zapowiadają, że informacja o fiasku rozmów 30.09., zlekceważenie swoich podwładnych przez MF w przeciwieństwie do MS, oznaczać będzie sygnał do większego dbania o swoje zdrowie.
Do góry