Służba celna

Sąd Najwyższy ugruntował stanowisko w sprawie wypłaty odprawy dla zwolnionych ze służby funkcjonariuszy Służby Celno – Skarbowej

 • 1 779
 • 1
Sąd Najwyższy ugruntował stanowisko w sprawie wypłaty odprawy dla zwolnionych ze służby funkcjonariuszy Służby Celno – Skarbowej.

Sąd Najwyższy 11 października 2023 r. odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej złożonej przez Prokuratorię Generalną od pozytywnego dla nas wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 15 lipca 2022 r., sygn. akt VII Pa 38/21 w sprawie odprawy – postanowienie SN o sygn. akt III PSK 8/23.

Skarga kasacyjna – zdaniem SN - nie zasługuje na przyjęcie do rozpoznania, bowiem nie doszło do wyodrębnienia nowego problemu prawnego i brak cech, o których mowa w art. 398 9 § 1 pkt 1 k.p.c. Zagadnienie pominięcia ustawowego dla wypłaty odprawy było przedmiotem wszechstronnej interpretacji tekstu prawnego przepisów prawa materialnego, dokonanej przez Sąd Najwyższy w uzasadnieniu do wyroku z dnia 27 kwietnia 2022 r., I PSKP 64/21.

Natomiast SN...

Cz.1- Ogólna idea projektu ustawy o SCS

APEL DO FUNKCJONARIUSZY SCS!

 • 2 403
 • 6
Czołem Funkcjonariusze SCS
1700425420475.png


Koleżanki i Koledzy.

✔️
Zwracam się do Was z APELEM o działanie w bardzo ważnej dla każdego z Nas sprawie zawodowej
❗
🇵🇱

✔️
Jestem przekonany, że chcemy wszyscy, aby Nasza służba była w pełni profesjonalną i samodzielną formacją, jak każda inna służba mundurowa w Polsce, aby każdy z Nas był sprawiedliwie traktowany w skali kraju, abyśmy byli godziwie i należycie wynagradzani.

✔️
Trwanie w KAS blokuje możliwości rozwoju Naszej służby[IMG...

I Ogólnopolski KULIG KAS - Regietów 2024

 • 985
 • 0
Związek Zawodowy Celnicy PL zaprasza pracowników Krajowej Administracji Skarbowej i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej na I Ogólnopolski KULIG KAS - Regietów 2024, który odbędzie się w dniach 26-28 stycznia 2024 r. Uczestnicy zakwaterowani będą w znanej Stadninie Koni Huculskich Gładyszów w Regietowie, www.huculy.com.pl

Karta zgłoszenia w załączeniu.

Zaktualizowana Instrukcja awansowania

 • 5 397
 • 18
INFORMACJA DLA CZŁONKÓW ZZ CELNICY PL

Informujemy, że na adresy e-mail członków ZZ Celnicy PL zatrudnionych i pełniących służbę, zgłoszone w systemie SORGA, zostały przesłane za pośrednictwem tej platformy materiały zawierające zmiany do Instrukcji awansowania. Materiałów nie publikujemy, gdyż zawierają dane, których nie należy rozprzestrzeniać w internecie dla dobra pracowników KAS oraz funkcjonariuszy i pracowników SCS.

Każdy członek Związku może sygnalizować i zgłaszać swoje uwagi do Instrukcji.

Jeżeli nie jesteś jeszcze zarejestrowany w SORGA to zrób to teraz https://celnicy.sorga.pl/rekrutacja?r=Czlonkowie

Pozdrawiam
Sławomir Siwy
Przewodniczący
ZZ Celnicy PL

Trzeba rozważyć, czy stworzenie KAS było sensowne

 • 1 348
 • 1
Należy wydzielić osobną służbę celno-skarbową – postulują celnicy i przedstawiają projekt ustawy.
Połączenie wszystkich służb skarbowych w 2017 r. nie przyniosło realnych korzyści budżetowi, a przy tym wyeliminowało wielu doświadczonych urzędników. Trzeba więc wrócić do oddzielnych służb: skarbowej i celnej. Tak można streścić inicjatywę porządków w Krajowej Administracji Skarbowej. Przybrała ona formę obywatelskiego projektu ustawy, pod którym zebrano już 32 tys. podpisów z wymaganych 100 tys.

Pomoc dla Zuzi – o wsparcie prosi nasz kolega z US w Kłodzku

 • 234
 • 0
Szanowni Państwo,

prosimy i zachęcamy do przyłączenia się do pomocy i wsparcia dla najbliższej rodziny pracownika z Urzędu Skarbowego w Kłodzku.

Zachęcamy do wsparcia Zuzi: Wsparcie dla rodzin chorych na raka - zbiórka pieniędzy - Wolniodraka.pl (kliknij w link)


Każda, nawet najmniejsza wpłata jest istotna, co w znaczny sposób poprawi komfort życia Zuzi i funkcjonowania w społeczeństwie oraz zmniejszy ryzyko pogłębienia niedosłuchu lub całkowitej jego utraty.

Z góry serdecznie dziękujemy, za Waszą pomoc i wsparcie.

Ponad 32 tys. podpisów - WSZYSCY DZIAŁAMY DALEJ!

 • 1 168
 • 0
Uprzejmie informujemy, że w siedzibie Komitetu jest już ponad 32 tys. podpisów. WSZYSTKIM ZAANGAŻOWANYM DZIĘKUJEMY! DZIAŁAMY DALEJ I ZACHĘCAMY WSZYSTKICH DO PRZYSTĄPIENIA DO AKCJI!

Ustawa o Służbie Celno - Skarbowej to nasz wspólny cel, który będzie miał ogromy i bardzo korzystny wpływ na nasz status prawny i materialny.

Musimy, dla zapewnienia trwałości służby i zwiększenia jej prestiżu, mieć ustawę pragmatyczną. SCS musi być niezależna od KAS i samodzielnie zarządzana, tak jak każda inna formacja mundurowa.

APELUJEMY o dalsze zbieranie podpisów, gdyż potrzebujemy minimum 100 tys., aby nadać bieg ustawie, a czas upływa bardzo szybko. Do końca akcji pozostało niecałe dwa miesiące! Wyznaczamy kolejny termin na zliczenie podpisów – do 30 listopada br. prześlij kolejne podpisy, które zbierzesz, ale działaj proszę dalej!

Sukces zależy od zaangażowania każdego i walki do samego końca akcji!

Rozmawiaj o akcji, rozdawaj wykazy koleżankom i kolegom, zbieraj wciąż podpisy wśród...

Rozkład czasu pracy członków KSC - zarządzenie PRM nr 525

 • 2 815
 • 0
Dnia 10.11.2023 r. wysłane zostało pismo do Premiera w związku z zarządzeniem nr 525

"Mając na uwadze treść Zarządzenia nr 525 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2023 r. w sprawie sposobu organizacji czasu pracy urzędów, w tym rozkład czasu pracy członków korpusu służby cywilnej, w części dotyczącej zapisu z § 2. 1. 2) regulującego kwestię godzin pracy w następujący sposób:

Dyrektor generalny urzędu ustala czas pracy urzędu, w tym rozkład czasu pracy członków korpusu służby cywilnej, w taki sposób, aby praca w urzędzie była rozpoczynana nie wcześniej niż o godzinie 7.00 i nie później niż o godzinie 10.00, z zastrzeżeniem § 4,

Związek Zawodowy Celnicy PL zwraca się do Pana Premiera o analizę, czy powyższe wpłynie negatywnie na dotychczasową organizację pracy, a jeśli tak, zmianę zapisów tegoż Zarządzenia w taki sposób, aby praca w urzędzie była rozpoczynana nie wcześniej niż o godzinie 6.00 i nie później niż o godzinie 10.00

Sprawa dotyczy...

Asesor KAS

 • 1 135
 • 0
W związku z powyższym, Związek Zawodowy Celnicy PL uprzejmie prosi o odpowiedź na poniższe pytania:

Czy w KAS powstało stanowisko/funkcja asesora KAS (jeśli tak to od kiedy) i ile jest osób zatrudnionych na przedmiotowym stanowisku z podziałem na MF, KIS, poszczególne IAS?;

Jaką rolę odgrywa asesor KAS i jaki jest jego zakres obowiązków ?;

Kto i na jakiej podstawie powołuje/zatrudnia asesora KAS?

Ile wynosi jego wynagrodzenie/uposażenie?

Jakie wykształcenie jest wymagane na stanowisku asesora KAS oraz jakie musiał przejść szkolenia w KAS od momentu powołania/mianowania go na takie stanowisko/funkcję?

Czy asesorzy KAS mają w zakresie swoich obowiązków kontrolę pracowników/funkcjonariuszy - jeśli tak to w jakich obszarach?

Czy przeprowadzali już kontrole w KAS - z jakimi wynikami?

Jak wyglądał tryb naboru i jakie kompetencje były decydujące?

Czytaj więcej w załączonym piśmie.

Podwyżka dla budżetówki, odpolitycznienie służb i likwidacja CBA. Przyszła koalicja pokazała umowę

 • 3 627
 • 6
Po pierwsze, już w 3. punkcie mowa o tym, że „jednym z najważniejszych zadań Koalicji będzie wspieranie zawodów kluczowych dla funkcjonowania państwa i przyszłości naszych dzieci”. Jak czytamy, „Strony Koalicji potwierdzają pilną potrzebę podwyżek dla nauczycieli, pracowników służby publicznej, w tym administracji, sądów i prokuratury”. Dodano też, że „niskie zarobki wypychają z zawodu ludzi zapewniających ciągłość działania naszego państwa oraz edukację dzieci i młodzieży. Powstrzymamy i odwrócimy ten proces”. Sygnatariusze umowy zobowiązali się też, że „stosowne akty prawne zapewniające podwyżki zostaną przedłożone w ciągu pierwszych stu dni rządów.”

Komunikat nr 1 - ponad 23 tys. podpisów!

 • 1 526
 • 1
Komitet Inicjatywy Ustawodawczej
zainicjowany przez Związek Zawodowy Celnicy PL
w celu poparcia wzmocnienia systemu motywacyjnego
i skuteczności działania Służby Celno – Skarbowej
w zwalczaniu szarej strefy oraz zwiększenia bezpieczeństwa obywateli
poprzez poparcie i wniesienie do Sejmu RP
projektu ustawy o Służbie Celno - Skarbowej oraz zmianie niektórych innych ustaw

adres korespondencyjny: 48-300 Nysa ul. Otmuchowska 50KOMUNIKAT nr 1

Uprzejmie informujemy, że do siedziby Komitetu wpłynęło już ponad 23000 podpisów. Dziękujemy!

Niedawno wystąpiliśmy z APELEM o przesłanie podpisów do 15 listopada br. i ten APEL jest aktualny, ale zbiórka podpisów przyspieszyła i już przed tą datą zdecydowanie wzrosła.

To bardzo dobra wiadomość i daje nadzieję na osiągnięcie celu, tj. minimum 100 tys. podpisów.

Aby to się udało, zbieraj wciąż i...

APEL❗ - TERMIN DO 15.11.2023r.❗

 • 7 792
 • 33
APEL❗

W sprawie projektu obywatelskiego i przyjęcia ustawy o Służbie Celno - Skarbowej❗

UWAGA TERMIN DO 15 LISTOPADA 2023 r.❗

✔️ Czego dotyczy?

Komunikat dotyczy działania w sprawie projektu obywatelskiego ustawy o Służbie Celno - Skarbowej każdego funkcjonariusza i każdej osoby, której zależy na wysokim statusie SCS 🇵🇱

Nie musisz być naszym członkiem, ale wiesz, że projekt jest ważny dla SCS.

Ta ustawa to jest POZYTYWNA ZMIANA O FUNDAMENTALNYM ZNACZENIU DLA FORMACJI - DUŻY SKOK w dobrym kierunku dla służby.

✔️ Co jest najważniejsze ?

Najważniejsze jest abyśmy zebrali 100 tys. podpisów. Najważniejszy jest zatem Twój entuzjazm do działania, Twoje zaangażowanie, rozmowy w służbie o akcji, przekazywanie informacji i listy do zbierania podpisów Koleżankom i Kolegom, ale i znajomym, przyjaciołom. Zachęcenie do działania jak największej liczby Koleżanek i Kolegów ze służby i wszystkich innych osób.✔️ O czym trzeba...

Ministerstwo Finansów o awansach w SCS

 • 5 690
 • 14
Publikujemy pismo Ministerstwa Finansów stanowiące odpowiedź na dwie nasze kolejne interwencje w sprawie polityki awansowej.

Jest pełna kwota! Dziękujemy za wsparcie pracownikom KAS i Funcjonariuszom SCS!

 • 580
 • 0
Moi Drodzy! Pracownicy KAS i Funkcjonariusze SCS!
Ponownie pokazaliście, że macie wielkie i czułe serca
♥️
, przyłączając się licznie do akcji pomocy dla wnuczki naszej Koleżanki z Urzędu Skarbowego.
Serdecznie dziękuję wszystkim za zaangażowanie.

Adam Mariański: Niełatwe wyzwania reformy systemu podatkowego dla nowego rządu

 • 1 786
 • 2
"Dużym wyzwaniem jest poważna reforma Krajowej Administracji Skarbowej. W krótkim terminie należy pilnie zakończyć naganne praktyki naruszania przepisów prawa. Niezbędne jest zbudowanie odpowiedniego systemu nadzoru, ale także odpowiedzialności dyscyplinarnej urzędników, w szczególności za przewlekłość postępowania. Pierwszym krokiem powinno być rozliczenie urzędników instrumentalnie wszczynających postępowania karnoskarbowe, nierzadko w celu ukrycia swojej nieudolności skutkującej przedawnieniem zobowiązań podatkowych."

APEL FEDERACJI ZZSM! DZIAŁAMY WSZYSCY!

 • 1 648
 • 2
Funkcjonariusze SCS!
wszyscy!
ROZMAWIAJCIE I PROŚCIE O PODPISY KOLEŻANKI I KOLEGÓW Z INNYCH SŁUŻB!
BĄDŹ W TYM KREATYWNY.
Bardzo nam pomogli w 2015, gdy zbieraliśmy podpisy pod inną ustawą obywatelską.
Wtedy akcja zakończyła się sukcesem i niemożliwe stało się możliwe.
Wykaz do pobrania jako załącznik.
1698392752117.jpeg

INSTYTUCJE I POLITYKA CELNA RP W DOBIE CYFRYZACJI

 • 625
 • 0
Kilka dni temu ukazała się książka, monografia, o tyt. INSTYTUCJE I POLITYKA CELNA RP W DOBIE CYFRYZACJI ,traktująca nt. tematyki celnej, i ogólnie szeroko pojętej problematyki KAS,
Link do strony wydawnictwa ELIPSA :
https://elipsa.pl/pl/p/Instytucje-i-polityka-celna-RP-w-dobie-cyfryzacji-Zbigniew-Chmielewski/1382
Przedmiotem badań w monografii jest wpływ wdrażanych innowacji na efektywność funkcjonowania polskiej administracji celnej, mającą znaczenie zarówno w wielowymiarowym kontekście społeczno-gospodarczych i finansowych interesów Polski i Unii Europejskiej, jak i z punktu widzenia zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa unijnego obszaru celnego. Autor przedstawia ją w perspektywie historycznej ostatnich kilkunastu lat związanych z ewolucją zarówno samej polityki celnej jak i organizacji struktur organizacyjnych związanych z przystąpieniem Polski do UE. Na tym tle wskazuje na dalsze możliwe i przewidywane zmiany zarówno tej polityki jak i tej służby.
Książka...

Relacja z wycieczki do Rumunii "Poznaj Europę" 02.10. - 06.10.2023 r.

 • 1 246
 • 0


RELACJA Z WYCIECZKI DO RUMUNII 02.10-06.10.2023

Rumunia to państwo w południowo-wschodniej części Europy. Graniczy z Węgrami i Serbią na zachodzie, Bułgarią na południu, wzdłuż Dunaju oraz Ukrainą i Mołdawią na północy. Kraj ma także dostęp do Morza Czarnego. Stolicą i największym miastem Rumunii jest Bukareszt.

Całkowita powierzchnia kraju to ponad 238 tyś. km2. Rumunia stanowi ciekawą mozaikę kultur, religii i narodowości. Powstała z połączenia różnych krain i podmiotów politycznych, przede wszystkim: Hospodarstwa Wołoskiego, Hospodarstwa Mołdawskiego oraz Siedmiogrodu, ale wspomnieć należy również o Bukowinie na północy, Banacie na zachodzie oraz Dobrudży na wschodzie.

Wzorem ubiegłego roku, kiedy zwiedzaliśmy Budapeszt, tym razem postanowiliśmy pod hasłem „Poznaj Europę” nieco przyjrzeć się Rumunii, a dokładniej jej ważnemu i ciekawemu regionowi jakim jest Siedmiogród.

W naszej wycieczce wzięło udział blisko 60 osób (mundurowi i cywile) z...

Podwyżki 2024, zapowiedzi przed i po wyborach,

 • 12 996
 • 24
Około miesiąc temu Przewodniczący KO Donald Tusk powiedział:
"Budżetówka musi dostać 20 procent i to jest zaledwie wyrównanie, a nauczyciele dostaną 30 procent, minimum 1500 zł od każdego etatu"

18 października rzecznik PO Jan Grabiec powiedział:
"Natomiast 20 proc. dla budżetówki – tam są różnego rodzaju stanowiska. Pewnie trzeba wejść w szczegóły, bo nie sądzę, żeby na stanowiskach kierowniczych była konieczność podwyższania tych pensji. Raczej trzeba by się było zastanowić nad chociażby zmniejszeniem liczby urzędników, a na pewno polityków" - podsumował.

Przypominamy, że KAS ma Porozumienie z ZZ na...
Back
Do góry