Służba celna

Czego śledczy szukali u Banasia?

 • 767
 • 1
Zakrojone na ogromną skalę przeszukania w sprawie majątku Mariana Banasia tylko w drobnej części dotyczą słynnej kamienicy w Krakowie. Z informacji Onetu wynika, że śledczy wiążą sprawę szefa NIK z gigantycznym praniem pieniędzy — chodzi o ponad 5 mln zł.

DOŁĄCZ DO GRUPY NA FACEBOOK

 • 2 520
 • 16
1581851628419.png
Zapraszamy także do naszej grupy na facebook. KLIKNIJ W LINK.

Wyrok SN w sprawie celników

 • 1 270
 • 0
Przeniesienie w 2017 r. funkcjonariuszy na etaty, gdy powstawała Krajowa Administracja Skarbowa, zakończyło ich służbę w mundurze, co powinno zostać odnotowane w świadectwie.

Wzór wniosku o wydanie świadectwa oraz odprawę

 • 7 872
 • 16
W związku z Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 19.02.2020r. i oczekiwaniem środowiska publikujemy wzór wniosku o wydanie świadectwa służby i odprawę dla ucywilnionych.
Rekomendujemy wysłanie wniosku najpóźniej w dniu 21.02.2020r. przez wszystkich ucywilnionych funkcjonariuszy.
W najbliższym terminie będą udostępnione kolejne wzory w tej sprawie.
Prosimy regularnie śledzić publikowane komunikaty.

SŁAWOMIR SIWY
PRZEWODNICZĄCY
ZZ CELNICY PL

Wygrana w SN w sprawie świadectw służby

 • 7 432
 • 25
W dniu 19.02.2020r. Sąd Najwyższy podjął Uchwałę, że Dyrektor Izby Administracji Skarbowej ma obowiązek wydać świadectwo służby ucywilnionym funkcjonariuszom.
W rozprawie uczestniczył prawnik ZZ Celnicy PL, który wcześniej reprezentował funkcjonariuszy w Sądzie Okręgowym, który wystąpił z pytaniem prawnym do SN.
Sygnatura sprawy w Sądzie Najwyższym III PZP 7/19.

Ps. Wstyd dla organów państwowych. Potrzebna była ponad dwuletnia batalia, aby organy zrozumiały jasne i czytelne przepisy prawa.

Nowe Prezydium ZG ZZ Celnicy PL

 • 1 588
 • 3
Trwa VII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy ZZ Celnicy PL.
Wiemy już jaki jest skład Prezydium ZG ZZ Celnicy PL.
Prezentujemy nowy skład Prezydium ZG ZZ Celnicy PL

PRZEWODNICZĄCY
SŁAWOMIR SIWY

WICEPRZEWODNICZĄCY
MARIA MRUGAŁA
JOLANTA HARON
JOANNA STĘPIEŃ
JACEK OPARA
DANUTA PENCARSKA
ANDRZEJ MARCINIEC

Dziękujemy wszystkim za zaufanie.

Informacja o podwyżkach 2020r.

 • 4 086
 • 2
FUNKCJONARIUSZE I PRACOWNICY KAS

Koleżanki i Koledzy!

Związek Zawodowy Celnicy PL uprzejmie informuje, że na przyszły tydzień otrzymaliśmy zaproszenie do Ministerstwa Finansów w sprawie kontynuacji rozmów, w tym ustalania zasad rozdysponowania środków na podwyżki 2020r.

Poprosiliśmy o wyznaczenie innego terminu spotkania w związku z odbywającym się w dniach 17.02.-20.02.2020 posiedzeniem Zarządu i Zjazdem Sprawozdawczo-Wyborczym, co już zostało uzgodnione. Niezależnie od powyższego zaprosiliśmy także na Zjazd Szefa KAS.

Środowisku należy się także informacja dlaczego ZZ osobno rozmawiają z Ministrem Finansów na te same tematy i prezentując takie samo stanowisko, tj. Uchwała modernizacyjna plus 6% wzrostu kwoty bazowej. Należy wyjaśnić, że jest to spowodowane brakiem zgody części ZZ do wspólnych spotkań. Inicjując dialog, Minister Finansów zaprosił ZZ na jedno wspólne spotkanie, ale kilka ZZ z tzw. Komitetu Protestacyjnego oprotestowało taką formę dialogu...

Zmiana na stanowisku Szefa KAS?

 • 6 984
 • 15
Piotr Walczak chce odejść ze stanowiska szefa Krajowej Administracji Skarbowej i jest wysoce prawdopodobne, że w marcu pozwoli mu na to premier – ustalił "Dziennik Gazeta Prawna".

Normy wyżywienia w SCS

 • 1 776
 • 0
Publikujemy odpowiedź w imieniu Szefa KAS na nasz wniosek z 15.01.2020r. stycznia o podniesienie norm za wyżywienie w SCS.

nadinsp. Piotr Walczak
Szef KAS

Związek Zawodowy Celnicy PL uprzejmie informuje, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, zmieniło stawki norm wyżywienia dla funkcjonariuszy podległych pod MSWiA.

Specjalne rozporządzenia, dotyczące mundurowych ze wszystkich formacji podległych MSWiA, tuż przed nowym rokiem zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 31.12.2019, poz. 2566.

Dotychczasową stawkę Minister SWiA uznał za zupełnie oderwaną od rzeczywistości.

Sprawa wysokości równoważników stała się tematem wyszydzanym w mediach na co zwrócił uwagę podczas posiedzenia sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Pan Minister Mariusz Kamiński.

Podobna sytuacja jest w Służbie Celno-Skarbowej.

W związku z powyższym prosimy o przyjęcie w trybie obiegowym zmian do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2018 r. (Dz.U. z dnia 12 lutego...

Ograniczenie publikacji

 • 4 874
 • 14
PRACOWNICY KAS
FUNKCJONARIUSZE SCS

Koleżanki I Koledzy!

Zarząd Główny ZZ Celnicy PL rozważa ograniczenie publikacji części korespondencji i informacji na temat działań naszego związku zawodowego. Pełna informacja i korespondencja będzie dostępna wyłącznie dla członków związku.

Działania naszego związku spotykają się z nieustannym hejtem ze strony niektórych organizacji działających w KAS. ZZ Celnicy PL nigdy nie wdaje się w tego rodzaju polemikę i nie oglądając się na inne związki dąży do realizacji wyznaczonych celów, które określiliśmy w interesie wszystkich w KAS, tj. zarówno pracowników jak i funkcjonariuszy. Hejt niestety nie ustaje i nasila się w reakcji na prowadzoną przez nas działalność pro pracowniczą, merytorykę wystąpień i naszą skuteczność. Ów hejt jest szkodliwy dla ruchu związkowego i całego KAS, gdyż niestety, mimo iż nie odpowiadamy na to, hejt nie ustaje. Zmuszeni zatem jesteśmy ograniczyć niektóre informacje na temat naszych inicjatyw wyłącznie dla członków...

Akcyza dostała zadyszki

 • 760
 • 0
Rynek paliw rośnie, tak samo jak branża alkoholowa i liczba rejestrowanych w Polsce aut. Mimo to wpływy z akcyzy spadają. Eksperci tłumaczą, że w tej sprawie skarbówka doszła już do ściany.

Odpowiedź ZER-urlop wychowawczy

 • 1 462
 • 2
Publikujemy odpowiedź ZER MSWiA w sprawie traktowania okresu urlopu wychowawczego dla celów emerytalnych.

CELNIK W POTRZEBIE!

 • 579
 • 0
Nasz Kolega Adam Kulec prosi o pomoc w walce z chorobą.
Pilnie potrzebny lek, który może Mu pomóc zatrzymać chorobę. Leczenie na tym etapie choroby jest poza NFZ.
Proszę Was wszystkich o dar serca dla Adama.
ADAM TRZYMAJ SIĘ! JESTEŚMY Z TOBĄ!
Z celniczym Pozdrowieniem:
Sławomir Siwy

INFORMACJA dot. Komunikatu MF z dnia 30.01.2020r.

 • 3 646
 • 5
Więcej na ten temat w video:
INFORMACJA
Dot. KOMUNIKATU KIEROWNICTWA KAS Z DNIA 31.01.2020r.

W związku z komunikatem Kierownictwa KAS z dnia 31.01.2020r., który odnosi się do komunikatu związku z dnia 30.01.2020r. i dot. zasad rozdysponowania podwyżek w 2020r. w zakresie ich finansowania w dodatkach kontrolerskich, uprzejmie informujemy, że już w grudniu 2019r. związek został poinformowany, że MF chciałby rozdysponować podwyżki wynagrodzeń/uposażeń w 2020r. podnosząc dodatki kontrolerskie kosztem niższej podwyżki uposażenia/wynagrodzenia zasadniczego.

Czyli, jeżeli ktoś pobiera dzisiaj dodatek 100zł, a zostanie mu podniesiony do 400zł, to jego uposażenie/wynagrodzenie zasadnicze miałoby wzrosnąć o 300zł mniej od przeciętnej.

Związek Zawodowy Celnicy PL już w grudniu zanegował taki sposób rozdysponowania podwyżek, czego potwierdzeniem jest video pt.„#3\S.Siwy\Wrzenie w KAS!”...

KOMUNIKAT MF-potwierdzenie zagrożenia!

 • 6 852
 • 24
Koleżanki i Koledzy!

Pojawił się Komunikat MF z dnia 31.01.2020r.(poniżej), który niestety nie odnosi się do meritum, a więc nie wspomina nic o sytuacji, gdy dodatek kontrolerski będzie podnoszony, co już sygnalizowali niektórzy DIAS i MF.

Po lekturze Komunikatu MF, do związku wpływają zgłoszenia od funkcjonariuszy i pracowników KAS, którzy informują, że MF nie pisząc wprost o tym co najważniejsze i o czym informuje Komunikat ZZ Celnicy PL z dnia 30.01.2020r., potwierdził tylko zagrożenie, o którym mowa w Komunikacie związku.

W tej sytuacji apelujemy raz jeszcze do wszystkich o pełną mobilizację i wsparcie związku, gdyż rzeczywiście, tak jak zresztą sygnalizujecie po lekturze Komunikatu MF, zagrożenie jest wciąż bardzo poważne.

Najpóźniej jutro rano, ukaże się INFORMACJA Zarządu Głównego ZZ Celnicy PL na ten temat.

Ps. Proszę o rozpowszechnienie niniejszej informacji w KAS.

Pozdrawiam
Sławomir Siwy
Przewodniczący
ZZ Celnicy PL


Warszawa, dnia 31 stycznia 2020 r...

KOMUNIKAT-SPOTKANIE W MF 30.01.20r.

 • 26 099
 • 74
KOMUNIKAT

ZE SPOTKANIA Z SZEFEM KAS W DNIU 30.01.2020r.​

Na spotkaniu w dniu 30.01.20r. Ministerstwo Finansów poinformowało, że w kwoty podwyżek 820zł brutto miesięcznie przeciętnie na etat dla pracowników Korpusu Służby Cywilnej i 729zł brutto miesięcznie przeciętnie na etat dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wchodzą dodatki kontrolerskie.

W lutym dodatki kontrolerskie będą finansowane ze środków własnych DIAS. Niestety, wzrost dodatku w kolejnym etapie MF planował sfinansować z części ww. środków na podwyżki, kosztem wzrostu uposażenia/wynagrodzenia zasadniczego. Związek otrzymał informacje z niektórych Izb granicznych, że DIAS proponowali już pełne finansowanie podwyżki w dodatku kontrolerskim, więc sprawa jest bardzo poważna.

Dodatek kontrolerski jest przyznawany okresowo i odnotowywaliśmy już wielokrotnie sytuacje, gdzie był znacząco obniżany, względnie całkowicie odbierany z chwilą przeniesienia.

To oznacza, że sygnatariusze...

Fikcyjny obrót olejem roślinnym

 • 733
 • 0
 • Grupę podmiotów, które kupowały na dużą skalę oleje roślinne zidentyfikowali pracownicy Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego, we współpracy z komórką szefa KAS ds. STIR w Ministerstwie Finansów.
 • Grupa wykorzystywała łańcuchy transakcji z udziałem tzw. znikających podatników i unikała zapłaty podatku VAT.
 • Na kontach kontrolowanego przedsiębiorcy zablokowane prawie 1,5 mln zł.
Podobny mechanizm już wiele lat temu wykryli funkcjonariusze komórki Grupy Mobilnej w Nowym Targu.
Niedługo potem referat zlikwidowano i do dzisiaj, mimo licznych monitów kierowanych do poprzedniego Szefa KAS i do Dyrektora Izby, referatu nie przywrócono.
Ujawnienie na zachodniej granicy obrotu olejem roślinnym to kolejny przykład, że wewnętrzna granica też powinna być należycie pilnowana.

[IMG...

Pilnie potrzebna reforma KAS - vlog nr 7

 • 2 293
 • 1
Bądź na bieżąco i subskrybuj kanał.

Podwyżki 2020r.

 • 11 752
 • 24
W dniu dzisiejszym zostaliśmy poinformowani przez Szefa KAS, że kierownictwo KAS przedstawia propozycję podwyżek na 2020r. w wysokości:

-820zł brutto miesięcznie przeciętnie na etat dla pracowników Korpusu Służby Cywilnej, co stanowi 12,90% wzrostu wynagrodzenia
-729zł brutto miesięcznie przeciętnie na etat dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, co stanowi 12,50% wzrostu wynagrodzeń
-714zł brutto miesięcznie przeciętnie na etat dla pracowników spoza KSC, co stanowi 16% wzrostu wynagrodzeń.

Szef KAS poinformował także, że różnice brutto wynikają z różnicy w składkach odprowadzanych na ubezpieczenia społeczne. Funkcjonariusze nie mają odprowadzanych składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, co powoduje, że kwoty netto przeciętne są na zbliżonym poziomie.
Dodać należy, że wyższe brutto dla pracowników KSC nie jest kosztem paragrafów płacowych funkcjonariuszy, ani też pracowników poza KSC.

Miejmy nadzieję, że w dniu 30.01. zostaną przedstawione i...

Zmiany do raportu NIK o KAS.

 • 836
 • 2
Główna teza raportu Najwyższej Izby Kontroli w sprawie Krajowej Administracji Skarbowej została przedstawiona na stronie internetowej izby. "Zdaniem NIK, odnotowany w ostatnich latach wzrost dochodów podatkowych to efekt dobrej koniunktury w gospodarce oraz zmian systemowych w tym właśnie przeprowadzonej konsolidacji" - napisano.

Jednak z kontroli, która zakończyła się przed przyjściem Mariana Banasia, wynikało coś innego. "NIK nie znajduje podstaw do stwierdzenia, że utworzenie KAS przyniosło wymierne efekty w postaci wzrostu dochodów" - wskazano we wnioskach.

- Generalnie reforma KAS spowolniła dynamikę wpływów budżetowych - ocenił w rozmowie z reporterami "Polski i Świata" Sławomir Siwy ze związku zawodowego Celnicy.pl.

Do góry