Służba celna

Podwyżki - Komunikat Rady Federacji ZZ SM oraz pismo ZZ Celnicy PL

 • 1 506
 • 5
1631881362299.png

Pan Krzysztof Oleksak
Przewodniczący
Federacji Związków Zawodowych
Służb Mundurowych


Drogi Kolego!

Związek Zawodowy Celnicy PL, w imię solidarności służb mundurowych, zwraca się z prośbą, aby Rada Federacji uwzględniła w słusznych roszczeniach wyrażonych w stanowisku Rady z dnia 16 września br., także naszą formację.

Deklarujemy gotowość do współdziałania i w razie konieczności wspólnych działań protestacyjnych.

Z Poważaniem:

Przewodniczący
ZZ Celnicy PL
Sławomir Siwy

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji ...

 • 2 888
 • 12
Publikujemy projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw, z prośbą o uwagi.

Uwagi przesyłamy na adres maria.mrugala@celnicy.pl w terminie do końca miesiąca września br.

Pozdrawiam
Sławomir Siwy
ZZ Celnicy PL

Departament MF pobłądził

 • 2 343
 • 0
Ten sam Departament MF organizuje prace zespołu w celu stworzenia jednolitych w skali kraju ram ogólnych, które powinny obowiązywać w każdym regulaminie nagradzania i być przestrzegane w każdej IAS. Jednocześnie w innym piśmie tenże Departament wskazuje, że właściwie regulamin jest nieistotny, bo DIAS ma uznaniowość i może zabrać nagrodę komu che, a my jako funkcjonariusze i pracownicy nie mamy roszczenia do Sądu o przyznanie nagrody.
Tak byśmy mogli streścić pokrótce załączone pismo MF.

Zobaczymy czy Szefowa KAS akceptuje funkcjonowanie dwóch niezależnych od siebie odmiennych zupełnie jaźni w tym Departamencie?
Zobaczymy czy zrywa de facto dialog z ZZ, bo takiej fikcji dialogu akceptować nie będziemy.

Koszty sądowe ZUS

 • 1 741
 • 1
Sz.P.

Gertruda Uścińska

Prezes

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Szanowna Pani Prezes

W dniu 26 sierpnia Uchwałą o sygn III UZP 1/21 Sąd Najwyższy orzekł w sprawie składek ZUS od wypłaconej w 2018 roku nagrody rocznej za 2017 rok dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Sąd Najwyższy w ww. Uchwale stwierdził, że:

„nagroda roczna za 2017 r. wypłacona funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej w
2018 r., po ustaniu tytułu obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, stanowi
podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne (art. 242 ust. 1 ustawy z
dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, jednolity tekst:
Dz.U. z 2021 r., poz. 422 w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 13 października
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, jednolity tekst: Dz.U. z 2021 r., poz.423).”


W związku z niejasnymi przepisami wielu funkcjonariuszy Służby Celno- Skarbowej weszło w spór prawny z ZUS w tym zakresie, a podstawą tego był m.in. prawomocny...

Pismo do MF dot. regulaminów NAGRÓD i ZFŚS

 • 1 453
 • 5
Publikujemy pismo ZZ Celnicy PL dotyczące stworzenia ogólnych ram Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i regulaminu nagradzania.

MSWiA ma nowe propozycje dla mundurowych. NSZZ Policjantów: piłka jest ciągle w grze

 • 1 365
 • 5
W przyszłym roku podwyżka w wysokości 500 złotych i 209 złotych w roku 2023, uwolnienie struktury etatowej w komendach i komisariatach, likwidacja drugiej grupy zaszeregowania i zapowiedź waloryzacji uposażeń, a także zwiększenie liczby etatów w policji o ponad 6,7 tys. – z takimi propozycjami, jak mówi w rozmowie z InfoSecurity24.pl Sławomir Koniuszy z NSZZ Policjantów, przyszedł dziś na spotkanie ze związkowcami Maciej Wąsik, wiceszef MSWiA. Z informacji, jakie przekazał Koniuszy wynika, że protestu na razie nie będzie a piłka wciąż jest w grze. Natomiast mundurowi przedstawili ministrowi listę swoich oczekiwań. Resort ma się do nich odnieść podczas spotkania 20 września.

Uroczystość odsłonięcia pomnika Bitwy Warszawskiej

 • 337
 • 0
Dzień dobry,

W Harcie koło Dynowa odsłonięto pomnik upamiętniający setną rocznicę Bitwy Warszawskiej. W uroczystości objętej honorowym patronatem Prezydenta RP wzięli również udział Przedstawiciele Porozumienia Związków Zawodowych Służb Mundurowych Województwa Podkarpackiego w tym ZZ Celnicy PL.

Odsłonięcie i poświęcenie pomnika, który stanął w centrum miejscowości przy remizie strażackiej, poprzedziła Msza Święta, która odbyła się w kościele pw. św. Mikołaja w Harcie. Następnie uczestnicy zgromadzili się przy Domu Strażaka, gdzie odczytano apel pamięci, oddano salwę honorową i złożono wiązanki kwiatów.
Należy podkreślić, że jest to społeczna inicjatywa mająca na celu upamiętnienie bohaterów i wydarzeń z sierpnia 1920 r. tj. zwycięskiej polskiej ofensywy. Wojsko Polskie zadało wówczas przeciwnikowi śmiertelny cios w bitwie warszawskiej i zepchnęło sowietów na wschód, by następnie pokonać ich w bitwie nad Niemnem.
Na pomniku umieszczono napis LIBERTAS INEASTIMABILIS RES EST -...

Komunikat o nowej ustawie modernizacyjnej dla służb MSWiA

 • 2 390
 • 6
W poniedziałek (13 września br.) odbyło się spotkanie wiceministra Macieja Wąsika z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy służb mundurowych MSWiA. Strona rządowa przedstawiła propozycje dotyczące nowej ustawy modernizacyjnej, której budżet – na cztery lata - wyniesie 10 miliardów 30 milionów złotych.

Podwyżki. Pismo do Ministra Finansów

 • 4 784
 • 22
Nysa, dnia 08.09.2021r.

Pan Tadeusz Kościński
Minister Finansów RP


Szanowny Panie Ministrze.

W dniu 07.07.21 r. Związek Zawodowy Celnicy PL zwrócił się do Pana Ministra o uruchomienie Uchwały modernizacyjnej dla KAS zaznaczając, że cyt:

„Należy mieć jednak także na uwadze wypowiedź Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Macieja Wąsika odnośnie wdrożenia modernizacji w innych formacjach mundurowych. Jeżeli plany te zostaną zrealizowane przez Rząd RP i funkcjonariusze jak i pracownicy innych formacji mundurowych zgodnie z tymi publicznymi zapowiedziami zostaną objęci modernizacją, która uwzględni m.in. wzrost płac na poziomie jak modernizacja w tych formacjach w latach 2019-2020, to oczywiste jest, że środowisko zawodowe KAS powinno być w takiej sytuacji równo traktowane. To by oznaczało konieczność nie tylko odwieszenia Uchwały modernizacyjnej dla KAS, ale także jej zasilenie nowymi środkami.”

Z informacji uzyskanych z MSWiA wynika, że resort ten...

Komunikat ze spotkania przedstawicieli służb mundurowych Województwa Pomorskiego

Policjanci znów chcą protestować. Będą pouczenia zamiast mandatów

 • 1 889
 • 8
Rządowa obietnica podwyżki w wysokości około 270 złotych nie uspokoiła policjantów, którzy zaczynają organizować oddolny protest - wynika z informacji tvn24.pl. Na początek, zamiast karać sprawców wykroczeń mandatami, będą ich jedynie pouczać.

Odpowiedź MF w sprawie dodatków motywacyjnych

 • 3 471
 • 9
Publikujemy pismo MF w sprawie dodatków motywacyjnych.

Pismo MF w sprawie art.15a

 • 2 928
 • 12
Publikujemy pismo MF w sprawie art.15a. Niestety wciąż nie mamy konkretów o dopisaniu SCS, poza rozmową z Przewodniczącym NSZZ Policjantów, który potwierdził po rozmowie z Panem ministrem M.Wąsikiem, że SCS została dopisana. Czekamy wciąż na projekt. MF nie potwierdził, a w załączonym piśmie poinformował jedynie, że projekt, po uwagach MF dopisujących SCS i dodatkowo kwestię waloryzacji, nie został ponownie do resortu przesłany.

Będą podwyżki w budżetówce, ale nie dla wszystkich. Związkowcy podzieleni w sprawie protestów

 • 3 781
 • 15

Część związkowców ogłasza sukces​

Jednak NSZZ Solidarność twierdzi, że warunki przedstawione przez związkowców zostały niemal wypełnione. Chodzi o 12 proc. podwyżki w sferze budżetowej w 2022 roku. Przewodniczący Piotr Duda uważa, że rząd już niemal całkowicie spełnił postulaty związkowców.

Komunikat nr 2 - uchwała SN - składki ZUS od nagrody rocznej

 • 1 294
 • 0
Witam!

W związku z zapytaniami dot. przegranej w Sądzie Najwyższym - uchwała Sądu Najwyższego dot. składek do ZUS od wypłaconej w 2018 rok nagrody rocznej za 2017 rok dla funkcjonariuszy Służby Celno – Skarbowej

ZZ Celnicy PL publikuje KOMUNIKAT NR 2

SYTUACJA OSÓB MAJĄCYCH POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM II INSTANCJI ORAZ OSÓB MAJĄCYCH ZAWIESZONE POSTĘPOWANIA

Pozdrawiam
Sławomir Siwy
ZZ Celnicy PL

Komunikat dot. Uchwały SN w sprawie składek ZUS od nagrody rocznej

 • 3 882
 • 8
Koleżanki i Koledzy!

Publikujemy KOMUNIKAT w związku z Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 26 sierpnia 2021 r. sygn.. III UZP 1/21 , w której SN stwierdził, że​

nagroda roczna za 2017 r. wypłacona funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej w 2018 r., po ustaniu tytułu obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne (art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, jednolity tekst: Dz.U. z 2021 r., poz. 422 w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, jednolity tekst: Dz.U. z 2021 r., poz. 423).


Pozdrawiam

Sławomir Siwy
ZZ Celnicy PL

KAS w świetle "standardów" stanowionego prawa oraz polityki kadrowo-płacowej -uwagi krytyczne

 • 1 604
 • 2
Publikujemy pracę dr Ireneusza Nowaka z Uniwersytetu Łódzkiego "KAS w świetle "standardów" stanowionego prawa oraz polityki kadrowo-płacowej -uwagi krytyczne"

"Streszczenie. Przedmiotem rozważań i analiz w artykule jest m.in. ocena procesu
legislacyjnego związanego z utworzeniem Krajowej Administracji Skarbowej
wraz z następczą pragmatyką kadrowo-płacową w tym obszarze. Przeprowadzone
badania wykazały, że reforma rządowej administracji danin publicznoprawnych
w zakresie tzw. konsolidacji administracji podatkowej, służby celnej oraz kontroli
skarbowej nie została należycie przygotowana. W tym zakresie autor wskazuje
główne jej mankamenty, popierając swoje tezy materiałem empirycznym."

Instytucja radcy skarbowego

 • 693
 • 0
Publikujemy opracowanie dr Ireneusza Nowaka opisującą instytucję radcy skarbowego w KAS

Obchody 82 rocznicy wybuchu II wojny światowej w Szymankowie

 • 732
 • 0
1630868802429.jpeg
W dniu 01.09.2021r. w Szymankowie odbyły się obchody 82 rocznicy wybuchu II wojny światowej.
Po Mszy świętej uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty pod tablicą na peronie dworca kolejowego.
Główne uroczystości odbyły się pod pomnikiem poświęconym zamordowanym we wrześniu 1939r. celnikom i kolejarzom.
Po odegraniu hymnu państwowego, przedstawiciele m.in. Prezydenta RP, Marszałka Sejmu RP, Premiera RP odczytali listy okolicznościowe. W imieniu funkcjonariuszy SCS i pracowników KAS przemawiała szefowa KAS Pani Magdalena Rzeczkowska. Po odczytaniu apelu poległych i oddaniu salwy honorowej uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty pod pomnikiem. W obchodach wzięła również udział delegacja Związku Zawodowego Celnicy PL, Nasz związek reprezentowali członkowie ZOI ZZ Celnicy PL w IAS w Olsztynie.

Przewodniczący
ZOI ZZ Celnicy PL w IAS w Olsztynie
Sebastian Weber

Komunikat MSWiA

 • 3 976
 • 12

Komunikat MSWiA po spotkaniu wiceministra z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy służb mundurowych MSWiA.​


Do góry