Służba celna

Egzamin z języka obcego - wniosek do SKAS.

 • 7 201
 • 34
Nysa, dnia 24.07.2023 r.

Pan

insp. Bartosz Zbaraszczuk

Szef Krajowej Administracji Skarbowej

Szanowny Panie Ministrze.


Pragniemy polecić Pana uprzejmej uwadze problem z egzaminami z języka angielskiego. Do Związku wpływają zgłoszenia w tej sprawie, jak również rozmawiamy z funkcjonariuszami służby przygotowawczej i zwierzchnikami, aby potwierdzić szerzej sygnalizowane problemy.

Generalnie problem sprowadza się do tego, że bardzo dobrze przygotowany już przez dwa lata funkcjonariusz w statusie służby przygotowawczej, rokujący wg przełożonych, opiekunów i mentorów bardzo dobrze na przyszłość w zakresie realizacji zadań służbowych, często mający już konkretne wyniki w służbie, oczywiście pod nadzorem innego funkcjonariusza w służbie stałej, ale ewidentnie wynikające z jego tzw. „celniczego nosa”, jest eliminowany z mianowania do służby stałej na skutek wysublimowanego i specyficznego egzaminu z języka obcego. Egzaminu, którego po prostu nie...

Zadeklarowałeś się przez SORGA? Sprawdź czy wysłałeś upoważnienie.

 • 829
 • 0
Komunikat dla osób, które przystąpiły/będą przystępować do ZZ CELNICY PL poprzez system SORGA


Uprzejmie informujemy, że osoby, które dokonały/dokonają deklaracji przystąpienia do ZZ CELNICY PL poprzez system SORGA, mogą :

a/ płacić składki członkowskie samodzielnie na konto ZWIĄZKU 44 1600 1462 0008 2567 1607 7001 w BNP PARIBAS (Panie/Panowie emeryci i renciści mają tylko taką możliwość)

lub

b/ przekazać do komórek płacowo – finansowych UPOWAŻNIENIE (trzeba wydrukować z SORGA) UPOWAŻNIENIE – do potrącania składek przez pracodawcę.

Wobec powyższego bardzo prosimy, aby osoby, które wybrały opcje b/ sprawdziły, czy UPOWAŻNIENIE dotarło do komórek płacowo – finansowych, jeśli nie to bardzo prosimy wypełnić załącznik do niniejszego komunikatu i przesłać do komórki płacowo – finansowej w swojej Izbie.

Pozdrawiam

Sławomir Siwy
Przewodniczący
ZZ Celnicy PL

Relacja z biegu Pogórze Ultra Trail

 • 471
 • 1
Witajcie,

29.07.2023 r. Pogórze Ultra Trail - biegowa poniewierka w przepięknych okolicznościach podkarpackich krajobrazów na czterech dystansach 13km, 23km, 40+km, 60+km.

Porozumienie ZZ Służb Mundurowych Woj. Podkarpackiego, do którego należy ZZ Celnicy PL, objęło swoim patronatem dystans 23km, na którym organizatorzy utworzyli odrębną klasyfikację służb mundurowych.

Wśród kobiet w kategorii służb mundurowych, drugie miejsce zajęła nasza koleżanka Katarzyna Łanda z OC Rzeszów. Gratulujemy!

Wśród mężczyzn najlepsi okazali się koledzy z policji. Co warte jednak odnotowania, miejsce tuż za podium zajął nasz emerytowany kolega Andrzej Jaklik ze znakomitym wynikiem. Brawo!

Słowa uznania kierujemy do wszystkich uczestników tej sportowej rywalizacji. Pogoda była wspaniała a słońce bezlitośnie wytapiało siły. Wszyscy nasi funkcjonariusze ukończyli bieg. Życzymy Wam świetnej formy i do zobaczenia za rok.

Dziękujemy organizatorom za świetnie przygotowany bieg, znakomite oznakowane...

Zmiana definicji miejscowości pobliskiej - wniosek

 • 2 785
 • 7
Pan

insp. Bartosz Zbaraszczuk

Szef Krajowej Administracji Skarbowej


Szanowny Panie Ministrze.Funkcjonariusze zgłaszają nam sprawę dotyczącą dojazdów do służby i definicji miejscowości pobliskiej określonej w art.169 ust.2 ustawy o KAS, które ich zdaniem jest bardzo krzywdzący dla niektórych funkcjonariuszy. W ocenie Związku należy zgodzić się z tym poglądem. (...)

Czytaj więcej w zał. pliku.

Przelewy na dodatki stołeczne już uruchomione - przed nami etap obejmujący cały Kraj.

 • 1 537
 • 2
Koleżanki i Koledzy z IAS w Warszawie
❗

Pracownicy KAS i Funkcjonariusze SCS
❗

👍
Na Wasze konta bankowe wpłynął dzisiaj dodatek stołeczny lub wpłynie lada dzień
👍
❗
❗
❗

✅
Cieszymy się razem z Wami, że dzięki działaniom ZZ Celnicy PL(ZOI Warszawa), osiągnęliśmy ten kolejny sukces.
[IMG...

Możliwość płatnych nadgodzin dla pracowników przepadła w Senacie

 • 1 338
 • 3
MOŻLIWOŚĆ PŁATNYCH NADGODZIN PRZEPADŁA W SENACIE Z INICJATYWY M.IN. NSZZ SOLIDARNOŚĆ! CO TERAZ ZROBI SEJM?

Koleżanki i Koledzy – Członkowie Korpusu Służby Cywilnej(dalej KSC)

Jesteśmy krok od wprowadzenia możliwości skorzystania z płatnych nadgodzin dla członków KSC, a właściwie byliśmy.

Podstawy prawne wypłaty wynagrodzenia za nadgodziny członków KSC Sejm procedował w ustawie o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk Sejmu nr 3242).

W dniu 13 czerwca br. do przyjęcia tego rozwiązania z powodzeniem przekonywał ZZ Celnicy PL Posłów Komisji Finansów Publicznych, proponując także poprawki na korzyść pracowników KSC. Część poprawek została przyjęta, w tym m,in. zlikwidowano niekorzystne zapisy dot. urzędników Służby Cywilnej, które pogarszały Ich sytuację prawną w kwestii nadgodzin i wykorzystania dnia wolnego w zamian za pracę w święto czy Niedzielę. Nie udało się natomiast wprowadzić poprawki ZZ Celnicy PL, która dawałaby pełne prawo wyboru...

Zaproszenie na Zlot - TATRY 2023

 • 3 609
 • 2
Witam!

Publikujemy zaproszenie, program i regulamin XIV Ogólnopolskiego Zlotu Służby Celnej - TATRY 2023!

Zapraszamy serdecznie pracowników KAS oraz funkcjonariuszy SCS!

Pozdrawiam
Sławomir Siwy
ZZ Celnicy PL

Składanie pozwów o odprawy - komunikat

 • 2 989
 • 7
KOMUNIKAT
dla funkcjonariuszy zwolnionych ze służby w 2017 r.,
którzy chcą złożyć pozew do sądu o wypłatę odprawy do sądu w związku z reorganizacją w 2017 r.

Otrzymujemy od Was wiele maili i telefonów w sprawie możliwości złożenia pozwu do sądu o wypłatę odprawy w związku z opublikowaniem wyroku SN I PSKP 20/22 z 17 maja 2023 r. w sprawie wypłaty odprawy dla funkcjonariusza Służby Celno - Skarbowej, który został zwolniony ze służby, poprzez złożenie propozycji pracy.

Nasi prawnicy rekomendują następujący tryb postępowania;

1. osoby, które wniosły do DIAS wniosek o wypłatę odprawy przed 1 czerwca 2020 r. i nie otrzymały odpowiedzi i kolejno wnosiły, co trzy lata wnioski i również nie otrzymywały odpowiedzi – MOGĄ SKŁADAĆ POZWY – tryb wskazany w komunikacie Komunikat dotyczący składania pozwów o wypłatę odprawy w związku ze...

Komunikat dot. art. 41 - wyroki wydawane na posiedzeniach niejawnych

 • 2 294
 • 1
Członkowie Związku Zawodowego Celnicy PL

Mając na uwadze, że Sąd Okręgowy w Warszawie wydał w tym miesiącu pierwsze rozstrzygnięcia dotyczące odwołań od decyzji ZER w zakresie art. 41, chciałbym poinformować, że w orzeczeniach, które zostały dotychczas wydane Sąd nie wyznaczał rozpraw i wydał wyroki zaoczne na posiedzeniach niejawnych, czyli bez udziału stron.

W sentencji wyroków Sąd niestety oddala odwołania. Skany wyroków zostały już przekazane do związkowego prawnika, który ustalił tryb dalszego postępowania.

Wyroki pierwszej instancji są nieprawomocne i w związku z powyższym, każdy zainteresowany emeryt może wnieść apelację do Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Aby odwołać się od wyroku pierwszej instancji, należy najpierw wystąpić do Sądu Okręgowego w Warszawie w terminie siedmiu dni od otrzymania wyroku, z wnioskiem o sporządzenie pisemnego uzasadnienia(wzór w załączeniu).

Gdy Sąd sporządzi pierwsze uzasadnienia wyroków, zostaną one przekazane do związkowego...

Historia jednej decyzji i wielu wyroków

 • 2 502
 • 2
Historia jednej decyzji i wielu wyroków

W maju 2017 r. Dyrektor IAS we Wrocławiu podjął decyzję, że funkcjonariusza Służby Celnej Bogusię L. zwolni ze służby. Nie podał powodów, ani przyczyny dla której właśnie w odniesieniu do Niej podejmuje taką decyzję.

Nasza koleżanka poprosiła DIAS we Wrocławiu o wydanie decyzji dot. zwolnienia- odmówił, a zatem wniosła odwołanie do SKAS – utrzymał stanowisko DIAS we Wrocławiu.

Wniosła w 2017 r. skargę kasacyjną do WSA w Warszawie – sąd oddalił. Wniosła pozew do sądu powszechnego o przywrócenie do służby – sąd wskazał, że właściwe w sprawie rozpatrywania roszczeń funkcjonariuszy są sądy administracyjne.

Wróciła zatem nasza Koleżanka do NSA, który jednak podjął 1.07.2027 r. uchwałę I OPS 1/19, w której wskazał, że nasza Koleżanka może domagać się zaspokojenia swoich roszczeń przed sądem pracy.

Bogusia L. niezwłocznie, bo 8.07.2019 r. złożyła pozew do sądu pracy.

10 marca 2020 r. Sąd Rejonowy w Legnicy w sprawie o...

Panie Dyrektorze, gdzie dzisiaj jest mój komputer?

 • 3 983
 • 4
Związek Zawodowy Celnicy PL informuje, że Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku, a także w incydentalnych przypadkach Dyrektorzy innych Izb, powołując się na art. 158b ustawy o KAS, zmieniają w ostatnim czasie funkcjonariuszom miejsce pełnienia służby na dane województwo, bez określania jednostki oraz komórki organizacyjnej. W opinii adw. Rolanda Szymczykiewicza przepis art. 158b nie może być podstawą dokonania jakichkolwiek zmian dotyczących warunków pełnienia służby. Natomiast informacja udzielana na podst. tego przepisu powinna jasno wskazywać konkretny przepis leżący u źródła zmiany warunków służby. Gdyby miało być możliwe dokonanie miejsca pełnienia służby na całe województwo, to powinno być ono dozwolone na poziomie ustawy.

Zwracamy również uwagę, że w przypadku zmiany miejsca pełnienia służby na całe województwo, funkcjonariusze zostaną pozbawieni m.in. diet za delegacje czy podróże służbowe w obrębie tego województwa.

Problematyczna również staje się kwestia...

Pismo ZZ CELNICY PL do Szefa KAS w sprawie niezrealizowanych zamówień CMM

 • 3 405
 • 10
Dzień dobry,
Szanowny Panie Ministrze,

Przesyłam w załączeniu pismo Zarządu ZZ CELNICY PL ws. nie zrealizowanych zamówień sortów mundurowych w systemie CMM.

Z wyrazami szacunku
z up. Zarządu
wz Przewodniczącego
ZZ CELNICY PL
Wiceprzewodnicząca
Jolanta Haron

Komunikat ZZ CELNICY PL dotyczący awansowania zgodnie z Instrukcja Awansowania Szefa KAS

 • 2 698
 • 6
Dzień dobry,
Szanowny Panie Ministrze,

Zarząd ZZ CELNICY PL przesyła w załączeniu pismo Zarządu ZZ CELNICY PL ws. realizacji opracowanej przez Ministerstwo Finansów, Instrukcji Awansowania wraz z przynależnymi do niej załącznikami, a w tym z Procedurą w sprawie mianowania na wyższy stopień służbowy funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej.

Z wyrazami szacunku
z up. Zarządu
wz Przewodniczącego
ZZ CELNICY PL
Wiceprzewodnicząca
Jolanta Haron

Pismo ZZ CELNICY PL do Szefa KAS i Szefa Służby Cywilnej w sprawie Honorowych Dawców Krwi

 • 946
 • 2
Dzień dobry,
Szanowny Panie Ministrze,

Zarząd ZZ CELNICY PL w załączeniu przesyła pismo ws. rozpatrzenia możliwości podjęcia inicjatywy legislacyjnej mającej na celu wypełnienie dyspozycji art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi , w odniesieniu do członków służby cywilnej – zasłużonym honorowym dawcom krwi i honorowym dawcom krwi; poprzez uwzględnienie dni nieobecności usprawiedliwionej w celu honorowego oddania krwi, przy obliczaniu Dodatkowego Wynagrodzenia Rocznego (DWR).

Z wyrazami szacunku
z up. Zarządu
wz Przewodniczącego
ZZ CELNICY PL
Wiceprzewodnicząca
Jolanta Haron

WNIOSKI O ODWIESZANIE SPRAW SĄDOWYCH DOTYCZĄCYCH WYPŁATY ODPRAWY

 • 1 738
 • 0
Witamy,

Informujemy, że 21 września 2023 r. zostanie rozpoznania sprawa w SN III PZP 2/23 w związku z pytaniem prawnym - sygn. VII Pa 28/22 - postanowienie z dnia 6 marca 2023 r. - Sąd Okręgowy w Poznaniu - pytanie dotyczy wypłaty odprawy za zwolnienie ze służby ucywilionionemu w maju 2017 r. funkcjonariuszowi Służby Celno – Skarbowej.

Z uwagi na powyższe, po konsultacji ze wszystkimi kancelariami prawnymi, z którymi współpracujemy, informujemy, że cierpliwie czekamy na wydanie orzeczenia, o którym mowa wyżej.

Nie rekomendujemy składania wniosków o podjęcie zawieszonych spraw o odprawy w sądach powszechnych.
Zatem prosimy o nie przesyłanie maili w tej sprawie oraz nie kontaktowanie się z kancelariami prawnymi w kwestii wniosku do sądu o odwieszenie
.

Przy zawieszeniu przez sąd:
a/ z urzędu, gospodarzem postępowania są sądy i cierpliwe oczekujemy do 21 września br. ,
b/ na zgodny wniosek stron – pilnujemy tylko, aby zawieszenie nie przekroczyło 6 – miesięcy...

WYGRALIŚMY !!! ODPRAWĘ W SĄDZIE NAJWYŻSZYM !!!

 • 4 795
 • 15
Witamy,

dzisiaj na stronie Sądu Najwyższego opublikowany został wyrok SN I PSKP 20/22 z 17 maja 2023 r. w sprawie wypłaty odprawy dla funkcjonariusza Służby Celno - Skarbowej, który został zwolniony ze służby, poprzez złożenie propozycji pracy.
Funkcjonariusz nie miał żadnego wpływu i możliwości obrony przed zwolnieniem.

6 lat pracy
wszystkich kancelarii prawnych, z którymi współpracujemy, osób zaangażowanych z naszego związku oraz funkcjonariuszy, którzy podjęli trud przedstawienia przed sądem trybu, jaki został zastosowany wobec polskiego munduru w czasie wprowadzania reformy KAS, nie poszedł na marne.

GRATULUJEMY wszystkim i dziękujemy osobom kibicującym.

Skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego w tej sprawie, została złożona przez Mecenasa Rolanda Szymczykiewicza.

Jesteśmy na ostatniej prostej, w niwelowaniu skutków ucywilnienia, dokonanego w trakcie wprowadzania reformy KAS - przed nami zaliczenie pauzowania i mamy nadzieję, że podjęty dialog w tym zakresie z...

Podatkowe zachęty dla związkowców

 • 536
 • 0
Podatkowe zachęty dla związkowców

Od 1 stycznia 2024 r. członkowie związków zawodowych będą mogli odliczyć od swojego rocznego dochodu już nie 500 zł, jak obecnie, lecz aż 840 zł zapłaconych składek. Zdaniem związkowców, zwiększenie limitu odliczenia to sposób na ulżenie pracownikom, którzy z własnych pieniędzy wspierają działalność związkową.

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/kadry/podatkow...990501&utm_medium=email_newsletter&utm_crmid=

Komunikat ZZ CELNICY PL - kolejne przywrócenie do służby

 • 1 840
 • 4
Witamy,

Kolejny sąd przywrócił do służby, funkcjonariusza Służby Celno – Skarbowej ucywilnionego w maju 2017 r. - tym razem kolegę z IAS w Olsztynie - Sąd Okręgowy w Olsztynie IV Pa 22/23 - Sąd Rejonowy w Olsztynie IV P 97/22.

Motywy uzasadnienia analogiczne jak w innych wyrokach w tym zakresie: brak przedstawienia zwalnianemu funkcjonariuszowi powodów, dla których podjęto decyzję o zwolnieniu ze służby, brak dowodów na badanie przesłanek określonych w art. 165 ust. 7 ustawy wprowadzającą ustawę o KAS.

Serdecznie gratulujemy Koledze oraz wszystkim kancelariom prawnym, z którymi współpracujemy.

Pozdrawiamy
Zespół ds. Ucywilnienia

Odpowiedź MF na pismo ZZ CELNICY PL do Szefa KAS - świadczenia motywacyjne

 • 5 313
 • 9
Witam,

przesyłamy odpowiedź Ministerstwa Finansów na pismo naszego związku nr ZZ CELNICY PL -52-23 z 6 czerwca 2023 r. w sprawie zaliczenia do stażu służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej określonych okresów zatrudnienia przy ustalaniu prawa do świadczeń motywacyjnych.

Pozdrawiam
Jolanta Haron
z up. Zarządu
Wiceprzewodnicząca
ZZ CELNICY PL

Kolejne zwycięstwo w SN – funkcjonariusz z IAS Wrocław, ucywilniony w 2017 r. w trakcie wprowadzania reformy KAS - przywrócony do służby.

 • 1 812
 • 0
Witam,

9 maja br. Sąd Najwyższy wydał kolejny wyrok (III PSKP 31/22) w sprawie dot. funkcjonariusza Służby Celno – Skarbowej, który wskutek ukształtowania nowej struktury organizacyjnej (powołania Krajowej Administracji Skarbowej w miejsce Służby Celnej, administracji podatkowej i kontroli podatkowej) utracił swój status funkcjonariusza, a z konieczności ekonomicznej przyjął propozycję DIAS i podjął (kontynuował) pracę na podstawie stosunku pracy.

Istotne tezy z uzasadnienia:
- zachowanie właściwego dostępu do sądu utrwala pożądany wzorzec gwarancyjny, zapobiegając jednocześnie dewaluacji prawa, przez pozostawienie określonego rozstrzygnięcia poza zakresem kontroli sądowej lub gwarantującego tylko formalne (pozorne) postępowanie sądowe;

- Państwo co do zasady powinno wywiązywać się z przyjętych na siebie obowiązków (przyjęcie funkcjonariusza do służby), zaś potencjalne reformy prowadzące do utraty tego statusu muszą być transparentne i podejmowane z zachowaniem określonych...
Back
Do góry