Służba celna

Odpowiedź ZUS

 • 6 758
 • 36
Publikujemy odpowiedzi ZUS w sprawach emerytalnych oraz w sprawie pobranych składek od nagrody rocznej za 2017 r. wypłaconej w 2018 r.
Jesteśmy na etapie opracowania kierunku działań w związku z jednoznacznym określeniem się ZUS w tej sprawie. Wcześniej ZUS podejmował co najmniej trzy różne rodzaje rozpatrzenia wniosków o zwrot nienależnie pobranych składek.

Wyższe dodatki służbowe w SW także w grudniu

 • 1 780
 • 2
Czasowe dodatki służbowe i zasady usprawiedliwiania nieobecności w służbie w związku z COVID-19 - to część tematów, jakie omówili 25 listopada związkowcy z NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej z przedstawicielami Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Jak się okazuje, wyższe dodatki służbowe, związane ze wzmożonymi obowiązkami związanymi z pandemią koronawirusa, trafią do funkcjonariuszy formacji także w grudniu. Szefostwo SW zdradziło również ich wysokość i zasady przyznawania.

Blokada środków

 • 63 941
 • 262
Pan Tadeusz Kościński

Minister Finansów

Funduszy i Polityki Regionalnej


Szanowny Panie Ministrze.

Na podstawie otrzymanej informacji, że Ministerstwo Finansów wystosowało pismo/polecenie do Dyrektorów Izb Administracji Skarbowej dot. wstrzymania/zablokowania środków finansowych przeznaczonych na wypłaty dodatków zadaniowych i dodatków specjalnych w IV kwartale 2020 roku oraz wypłaty środków finansowych z § 19 klasyfikacji budżetowej tj. 3% odpis na nagrody, Zarząd Główny ZZ CELNICY PL wnioskuje o udzielenie odpowiedzi na podstawie art. 1 ust. 1, art. 2, art. 3 ust. 1 i 2, art. 4 i art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej na nw. pytania:

na jakiej podstawie prawnej zostało wydane ww. polecenie?

które z ww. środków zostały zablokowane dla poszczególnych IAS?

kto jest odpowiedzialny za podjęcie ww. decyzji?

Przekazanie informacji o kwotach wypłaconych nagród w departamentach KAS w ministerstwie oraz dodatków w 2019r i 2020r z...

RDS w sprawie art.15a

 • 6 491
 • 24
Uprzejmie informujemy, że w dniu 7 grudnia 2020r., z inicjatywy ZZ Celnicy PL, odbędzie się posiedzenie Podzespołu RDS ds. Służb Mundurowych w sprawie likwidacji art.15a.
Przypominamy, że ZZ Celnicy PL domaga się likwidacji tego artykułu z jednoczesnym wprowadzeniem prawa wyboru systemu na wniosek funkcjonariusza(stary względnie nowy system do wyboru przy składaniu wniosku o emeryturę). Rozmawiamy i mamy nadzieję, że konieczność wprowadzenia wyboru systemu zauważą także związkowcy z innych służb. Takie głosy pojawiają się już także w innych formacjach.
Co naturalne, negujemy także warunek pełnienia 25 lat, który jest w projekcie, a kwestie doliczenia stażu z "cywila" winny być na analogicznych zasadach jak w art.15.
Liczymy na wsparcie Koleżanek i Kolegów z innych formacji, aby ująć w nowelizacji także funkcjonariuszy SCS.
Wciąż mamy także nadzieję na refleksję w Ministerstwie Finansów i wsparcie naszych starań. Likwidacja art.15a z prawem wyboru systemu, mogłaby być akceptowalnym...

"Zachęty" do dalszej służby jak Yeti

 • 10 923
 • 40
Już kolejny raz nasza Szefowa obiecuje, że będą zachęty dla dłuższej pracy i służby. Mijają miesiące i nie ma żadnych konkretów, a obiecano przedstawienie do konsultacji na początku września :)

Za to SKAS odrzuciła propozycję Związku, by świadczenia socjalne dla funkcjonariuszy poszerzyć o pożyczki i dofinansowanie do pakietów medycznych.

Tak się składa, że te świadczenia są wykorzystywane w biznesie jako wabik dla kandydatów, a czym SKAS chce zachęcać, skoro nawet na to nie ma środków w budżecie.

Dlaczego MF jest na nie? Ano zasłania się pośrednio tym, że w innych służbach nie ma i przyznanie funkcjonariuszom SCS takich świadczeń spowoduje "impuls makro" dla pozostałych. No i trzeba by robić analizy itd. A w ogóle to jest COVID i nas nie stać.

Nic też nie wiadomo, by MF zrobił cokolwiek, aby funkcjonariusze zarażeni w związku z wykonywaniem obowiązków otrzymali 100% uposażenia...

Czy celnicy poradzą sobie z brexitem?

 • 745
 • 0
Ogólna liczba zgłoszeń celnych (do wszystkich procedur łącznie) dokonywanych w Polsce może wzrosnąć po brexicie nawet o ponad 20 proc. i przekroczy 6 mln, podlicza Piotr Sienkiewicz z zajmującej się usługami celnymi firmy Rusak Business Services.

Dwa lata od porozumienia, czyli co z tym art.15a

 • 860
 • 0
Od największego w ostatnich latach protestu służb mundurowych minęły dwa lata. W tym czasie większość z postulatów z 2018 roku udało się zrealizować, choć nie wszystkie sprawy doprowadzono do szczęśliwego finału. Jedną z nich są zmiany w art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym. Zgodnie z podpisanym porozumieniem problem ten miał zostać rozwiązany do końca 2019 roku. Tak się jednak nie stało i mimo kolejnych zapowiedzi płynących z resortu spraw wewnętrznych i administracji, do dziś gotowy projekt zmian nie ujrzał światła dziennego.

Notatka z posiedzenia Podzespołu RDS z dnia 23.11.2020r.

 • 7 918
 • 30
Notatka

z posiedzenia Podzespołu Problemowego RDS ds. KAS z dnia 23.11.2020r.​

Omówiono następujące tematy: (...)

Czytaj notatkę w zał. pliku

Dodatki zadaniowe i specjalne

 • 4 591
 • 1
Pani Magdalena Rzeczkowska

Szef Krajowej Administracji Skarbowej

Szanowna Pani Minister.

W nawiązaniu do dyskusji na posiedzeniu Podzespołu Problemowego RDS s KAS w dniu 23.11.2020r. na temat rozdysponowywania przez DIAS dodatków specjalnych i zadaniowych przesyłam uprzejmie w załączeniu opinię prawną.

W imieniu Związku Zawodowego Celnicy PL zwracam się z uprzejmą prośbą o odniesienie się Szefa KAS do argumentacji prawnej zawartej w opinii dotyczącej kwestii konieczności uzgadniania zasad przy rozdysponowywaniu dodatków zadaniowych i specjalnych.

Do wiadomości.

1. Dyrektorzy IAS

2. Podzespół Problemowy RDS ds. KAS

3. Główny Inspektorat Pracy

4. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Z Poważaniem
Sławomir Siwy

Przewodniczący

ZZ Celnicy PL

MS w sprawie art. 15a

 • 2 198
 • 5

Wiceminister rusza na pomoc. Ministerstwo Sprawiedliwości chce zmian w projekcie dot. 15a​

Kontynuacja w sprawie 100% L4

 • 3 734
 • 5
Szanowna Pani

Małgorzata Rzeczkowska

Szef Krajowej Administracji Skarbowej


Szanowna Pani Minister


Związek otrzymał z Departamentu Organizacji i Współpracy Międzynarodowej KAS pismo nr DOM8.105.7.2020 w odpowiedzi na wniosek skierowany do Pani Minister o działanie na rzecz zmiany w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie wprowadzenia 100% uposażenia w przypadku nieobecności w służbie funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej w razie zakażenia lub zachorowania na chorobę zakaźną w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych (lub izolacji w związku z taką chorobą) tj. wprowadzenie rozwiązań analogicznych jakie zostały uchwalone dla funkcjonariuszy np. Policji czy Straży Granicznej. (...)

Czytaj całość w zał. pliku

Do Ministra Finansów w związku z projektem zmian do ustawy o KAS

 • 15 389
 • 61
Szanowny Pan

Tadeusz Kościński

Minister Finansów RP


Szanowny Panie Ministrze.W konsultacjach wewnętrznych opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, który wzbudził ogromne kontrowersje w środowisku.

Najlepiej atmosferę w KAS przedstawią funkcjonariusze. Oto przykładowy głos, jeden z wielu:

„…Teraz sprawa dotyczy dyrektorów którzy żeby uniknąć ucywilnienia i w celu zapewnienia sobie dobrze płatnych posad w MF czy IAS, wzięli urlopy bezpłatne. Teraz chcąc brać emeryturę muszą się zwolnić z KAS. Wracając do munduru mają dziurę w stażu i stąd te kombinacje.
Żałosna próba załatwienia prywaty za pieniądze podatnika”

„…To jest prawdziwy skandal i bezczelność, zwłaszcza, że projekt nic nie mówi o okresach przymusowego ucywilnienia szarych coli. Projekt stworzony dla elit. Warto posłuchać jak Dziedzic wił się przed komisją, żeby udowodnić, że praca w UKS była podobna do służby, a praca w cle przed 1999 to inna...

Do Premiera-Służba Cywilna

 • 3 944
 • 6
"Pan Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów


dsc@kprm.gov.pl

Szanowny Panie Premierze,

W związku z wypowiedzią p. Łukasza Schreibera, Szefa Stałego Komitetu Rady Ministrów, zamieszczoną m.in. w Gazecie Prawnej z dnia 21.10.2020 r., Związek Zawodowy Celnicy PL stanowczo sprzeciwia się planowanym zmianom w Służbie Cywilnej.

Obecny kryzys związany z pandemią pokazał, jak istotna w takim czasie jest rola państwa, a osłabienie jego najlepiej wykwalifikowanych kadr może spowodować jedynie jego pogłębienie. Pozbawienie praw nabytych (poprzez mianowanie) wykształconej, dyspozycyjnej i apolitycznej kadry urzędniczej spowoduje narastanie kryzysu kadrowego w administracji publicznej.

Planowana likwidacja „mianowań” z którą wiąże się pozbawienie dodatku Służby Cywilnej oraz dodatkowego urlopu, to kolejne masowe odejścia urzędników, jak również mniej chętnych do pracy w administracji. (...)"

Czytaj więcej w załączonym pliku

Odpowiedź MF na interpelację

 • 4 034
 • 10
Publikujemy odpowiedź Szefa KAS na interpelację poselską oraz pismo w sprawie chorobowego w czasie kwarantanny lub zakażenia covid-19.

MSWiA pracuje nad zrównaniem praw do emerytury mundurowej

 • 7 717
 • 48
Obecnie o tym, czy cywilny staż jest doliczany do służby, decyduje data wstąpienia do formacji. Ma to zmienić projekt przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, do którego dotarł "DGP".

Zasady etyki w Ministerstwie Finansów

 • 1 334
 • 0
Nikt nie ma tyle urlopu, co po awansie w skarbówce.

Wysokie emerytury w Straży Marszałkowskiej

 • 1 178
 • 0
"Emerytury funkcjonariuszy strzegących Sejmu wielokrotnie przewyższają świadczenia w policji" - informuje "Rzeczpospolita". Jak wyjaśnia gazeta, średnia emerytura w Straży Marszałkowskiej to ponad 8 tys. zł netto. "To jest na poziomie niezłego skandalu" - mówi w rozmowie z gazetą były antyterrorysta Jerzy Dziewulski.

Projekt ustawy-likwidacja art.15a

 • 6 678
 • 14
Publikujemy projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji ... w wersji przekazanej przez MSWiA.
Projekt nie uwzględnia funkcjonariuszy SCS.
Będziemy w tej sprawie interweniować, aby projekt uwzględniał funkcjonariuszy SCS i dawał przede wszystkim prawo wyboru systemu. Nie mamy niestety wsparcia w Ministerstwie Finansów.

Art.15a- wniosek do MSWiA

 • 1 912
 • 1
Pan Mariusz Kamiński

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji


dks@mswia.gov.pl

biuroministra.BM@mswia.gov.pl


Szanowny Panie Ministrze.


Zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie do konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, który powstał w MSWiA i który dotyczy art.15a tej ustawy oraz ewentualnych innych zmian.


Proszę o przesłanie projektu na adres slawomir.siwy@celnicy.pl wyłącznie w wersji elektronicznej.

Uzasadnienie


Sprawa dot. art.15a dotyczy również funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej...

Mafia w Ministerstwie Finansów

 • 3 417
 • 7
Mafia w Ministerstwie Finansów, też mi nowość :), przecież nasz Związek alarmuje o tym od dawna.
Ps. W MF ogół urzędników to porządni, merytoryczni i uczciwi ludzie. Działa tam jednak silne lobby sprzyjające szarej strefie.
Panów z jedną literką nazwiska, którzy tworzyli KAS, a okazali się zamieszani w mafie podatkowe, jest już bardzo dużo, więcej niż w tym artykule.
Premier Mateusz Morawiecki powinien powołać zespół, który zbada proces wdrażania KAS i dokona audytu wpływu powołania KAS na skuteczność poboru danin publicznoprawnych. Gdyby taki zespół działał obiektywnie, wiele by wypłynęło.
Do góry