Służba celna

Wyciekły dane osobowe ponad 20 000 policjantów, strażaków, celników, pograniczników i innych

 • 10 100
 • 50
Upubliczniono następujące dane funkcjonariuszy:
 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Pełna nazwa jednostki
 • Adres (Ulica i numer budynku, Kod pocztowy, Miejscowość)
 • Imię i nazwisko pracownika
 • Numer telefonu komórkowego do pracownika
 • PESEL pracownika
 • Seria i numer dowodu tożsamości / paszportu (spokojnie, na szczęście ta kolumna była pusta)
 • CreationDate

Kolejna sprawa o ucywilnienie wygrana w sądzie II instancji.

 • 2 949
 • 17
Otrzymaliśmy informację o kolejnej wygranej sprawie w Sądzie Okręgowym w Legnicy z 23 marca 2021 r. sygn. akt V Pa 9/21 (sygn. akt I instancji IV P 113/19). Sąd ocenił, że przeprowadzony proces ucywilniania naruszał konstytucyjne normy. Nasz kolega został przywrócony do służby.

Gratulujemy Koledze i Panu Mecenasowi !!!!!

Polecamy wszystkim lekturę wyroków.

Komunikat ZZ Celnicy PL 22/2021 ws. waloryzacji emerytur ZER wraz z wzorem wniosku oraz odwołania

 • 4 132
 • 18
Komunikat ZZ Celnicy PL na temat trybu postępowania w sprawach o waloryzację emerytur, w przypadkach gdy między zwolnieniem ze służby, a przyznaniem świadczenia przypadały waloryzacje.

To znaczy, że dotyczy głównie sytuacji ucywilnionych i zwolnionych przed 1.01.2018r. , a którzy złożyli wniosek o emeryturę po 1.03.20118r.

Bardzo proszę o UWAŻNE przeczytanie komunikatu.

Pozdrawiam

Maria Mrugała

w/z Przewodniczącego

ZZ Celnicy PL

Potrzebna pomoc dla bliskiej osoby z rodziny naszej Członkini

 • 521
 • 0
Kieruję gorącą prośbę o pomoc w walce z rakiem rdzenia kręgosłupa (glejak). Zbieramy na opiekę medyczną, rehabilitację i leczenie dla mojego zięcia – ojca moich dwóch wnuczek. Szczegóły w załączonym linku.

Bardzo dziękuję za wsparcie i okazaną pomoc,
Teresa Hajdasz

Wg M.Banasia żadnej afery M.Banasia nie było

 • 2 208
 • 4

Zniesienie karencji - ubezpieczenia na życie Generali

 • 3 188
 • 5
Program grupowego ubezpieczenia na życie dla Funkcjonariuszy SCS i Pracowników Krajowej Administracji Skarbowej oraz członków ich rodzin
TO NAJKORZYSTNIEJSZE UBEZPIECZENIE W KAS!


Szanowni Państwo,


Uprzejmie informujemy, iż w odpowiedzi na bardzo duże zainteresowanie programem Generali Życie TU SA w datach 1 MAJA i 1 CZERWCA 2021 roku Funkcjonariusze SCS i Pracownicy KAS mogą przystępować do Grupowego Ubezpieczenia na życie w Generali Życie TU SA z zachowaniem stażu ubezpieczeniowego z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia grupowego (w tym okresie zniesiona karencja).

Towarzystwo w okresie 6-ciu lub 9-ciu miesięcy od daty przystąpienia do Generali (czas zależny od zdarzenia) wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie do różnicy wysokości poprzedniego ubezpieczenia.

Przypominamy, iż poza powyższymi informacjami wszyscy Funkcjonariusze i Pracownicy nowo zatrudniani w KAS mogą w ciągu 3 miesięcy od daty zatrudnienia przystąpić do umowy bez...

Komunikat - składki ZUS od nagrody rocznej

 • 6 810
 • 23
Koleżanki i Koledzy!

ZZ Celnicy PL w związku ze sprawami jakie toczą się przed sądami w sprawie składek ZUS za 2018 r. od nagrody rocznej, rekomendujemy złożenie pisma do sądu z wnioskiem o zawieszenie z uwagi na zadane pytanie do Sądu Najwyższego przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku.
W załączeniu wzór wniosku.

Pozdrawiam
Sławomir Siwy
Przewodniczący
ZZ Celnicy PL

Konieczność podniesienia drugiego progu podatkowego

 • 2 575
 • 5
Publikujemy pismo skierowane do Forum ZZ o podjęcie działań w sprawie podniesienia drugiego progu podatkowego, który wynosi 85528zł i nie był zmieniany od 2009r.
Trzeba podnieść drugi próg podatkowy, bo to, ze nie jest zmieniany, to jest ukryty wzrost opodatkowania. Dotyczy to osób, które odchodzą na emeryturę czy rentę i w związku z odejściem otrzymują odprawę. A to są środki, które powinny mieć charakter socjalny, co do zasady i nie powinny być w znacznej części oddawane państwu. To ostatnie duże środki, które emeryt czy rencista ma do dyspozycji.

SENT UWAGI

 • 6 771
 • 42
Publikujemy projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowym z prośbą o przesłanie uwag/opinii.
Uprzejmie prosimy o przesłanie ewentualnych uwag do projektu w terminie 15.03.2021 r.

Zwracam się także z prośbą o przesłanie wszelkich uwag na temat nieścisłości w systemie monitorowania przewozu towarów.
Jeżeli zauważacie jakieś nieścisłości, nieprawidłowości, luki to piszcie. Termin na takie ogólne zgłoszenia proszę przesyłać na spokojnie do końca miesiąca marca 2021r., natomiast konkretne uwagi do projektu rozporządzenia do dnia 15.03.2021r.

Proszę o przesyłanie na maila slawomir.siwy@celnicy.pl

Pozdrawiam
Sławomir Siwy
ZZ Celnicy PL

Decyzja i odwołanie - wygaszenie

 • 6 083
 • 20
Publikujemy decyzję DIAS w Opolu zwalniającą ze służby Przewodniczącego Sławomira Siwego i odwołania od decyzji.
Jest to druga decyzja, pierwsza została uchylona przez Szefa KAS, wydana po 3,5 latach od zwolnienia.
W aktach znajduje się dowód - pismo DIAS w Opolu, w którym potwierdza, że organ nie musiał stosować żadnych kryteriów przy braku propozycji.
Ponownie decyzja odnosi się w znacznej mierze do prowadzonej przez Przewodniczącego działalności związkowej, wbrew wytycznym Szefa KAS, które wyraził w decyzji uchylającej, kierując sprawę do ponownego rozpatrzenia.
Publikujemy odwołanie Przewodniczącego i odwołanie ZZ Celnicy PL od tej decyzji.
W decyzji organ próbuje uzasadnić, że krytyka projektu ustawy jest zakazana w Polsce! Chodzi o zgłaszane uwagi do projektu ustawy o KAS.
Czy takie mamy już standardy w Polsce, czy to tylko odosobniona opinia organu I instancji? Niebawem się przekonamy.
Czekamy na decyzję Szefa KAS. Decyzja wraz z odwołaniami została przekazana do Szefa KAS 1...

COVID-19. Zmarł urzędnik skarbówki. Zachorował po kontroli w terenie

 • 3 311
 • 7
Po zakażeniu koronawirusem zmarł 32-letni kontroler Urzędu Skarbowego Warszawa Bemowo. Brał udział w ogólnopolskiej kontroli warsztatów samochodowych. Pracownicy urzędu pytają, jak można było wysłać w teren osobę z problemami z sercem? Ministerstwo Finansów twierdzi, że uczestnictwo w kontroli było dobrowolne.

Poczta Polska przejmie funkcje służb celnych. Już rekrutuje pracowników

 • 4 913
 • 19
Poczta Polska uruchomiła rekrutacje pracowników do obsługi dokumentacji celnej przesyłek. Poczta ma odciążyć służby celno-skarbowe.

Wyniki referendum protestacyjnego w KAS

 • 3 211
 • 12
WYNIKI REFERENDUM PROTESTACYJNEGO W KAS


Zarząd Główny ZZ Celnicy PL dokonał analizy ankiety protestacyjnej w KAS.

W wyniku analizy stwierdzono, że:

91,91% (głosów ważnych) popiera ogłoszenie akcji protestacyjnej.

Z tego 73,46% weźmie czynny udział w akcji.

Spośród osób głosujących:

57% to funkcjonariusze,
28,81% pracownicy KSC,
10,65% byli funkcjonariusze.

Ankieta pokazuje jasno niezadowolenie środowiska zawodowego i poparcie dla akcji protestacyjnej.


Przewodniczący
ZZ Celnicy PL
Sławomir Siwy

Dezyderat w sprawie zniesienia 5 lat

 • 4 935
 • 14
Komisja ds. Petycji skierowała Dezyderat do Ministra Finansów ws. zniesienia warunku 5 lat zadań policyjnych.

Prosimy wszystkich, którzy nadal walczą o stosowne zaświadczenie, aby przekazały na ten temat informację do Posłów Komisji ds. Petycji.

Wiele trudu, czasu i pism wymagało, by w 2020r. uzyskać "Dobre praktyki", które pomagają w ustaleniu faktów i ich oceny do celów wydania zaświadczenia. Dopiero w 2020r udało się "wywalczyć" oczywiste prawo do trybu administracyjnego przy wydawaniu zaświadczeń. Dyrektorzy wielu izb konsekwentnie odmawiali wydania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia potwierdzającego 5 lat wykonywanie zadań, o których mowa w art. 12 ust.2 ustawy zaopatrzeniowej. Tym samym pozbawiali prawa do skierowania sprawy do wyższej instancji.

To nadal jednak nie rozwiązuje problemu.

Nawet po uzyskaniu postanowienia od DIAS i jego uchyleniu przez SKAS nadal wiele osób jest "czołganych" w izbach.

Nadal jest problem w ustaleniu faktów...

ŻYCZENIA DLA WSZYSTKICH KOBIET

 • 524
 • 2
1615192526301.png


MOC SERDECZNYCH ŻYCZEŃ DLA WSZYSTKICH PAŃ. ŻYCZĘ DUŻO SZCZĘŚCIA I RADOŚCI W ŻYCIU I JAK NAJWIĘCEJ UŚMIECHU NA CO DZIEŃ.

POZDRAWIAM
SŁAWOMIR SIWY
PRZEWODNICZĄCY
ZZ CELNICY PL

Kolejki na wschodniej granicy. Nawet 27 godzin oczekiwania na odprawę

 • 1 018
 • 2
Kolejki na wschodniej granicy w Lubelskiem.

Na wyjazd z Polski przez polsko-ukraińskie przejście graniczne Dorohusk – Jagodzin oczekuje około 600 pojazdów ciężarowych. Czas oczekiwania na odprawę to 27 godzin – informuje Krajowa Administracja Skarbowa.

Skarbówka jest nieskuteczna. Państwo traci rocznie miliardy złotych

 • 1 490
 • 5
Jak informuje „Puls Biznesu”, przez ostatnie sześć lat Skarb Państwa mógł stracić nawet 83 mld złotych z podatków. Egzekucja wykrytych nieprawidłowości kuleje.

Znowu przemyt środków ochrony roślin w Medyce

 • 386
 • 1
Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej udaremnili przemyt 80 litrów/kg środków ochrony roślin podczas kontroli 2 pojazdów na przejściu granicznym w Medyce.

Dwa nielegalne transporty odpadów

 • 542
 • 1
Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej zatrzymali dwa nielegalne transporty odpadów do Polski. Transporty z Niemiec obejmowały 24 tony złomu i 16 ton używanej odzieży. O zdarzeniu poinformowała Krajowa Administracja Skarbowa (KAS).

Funkcjonariusze celni w strukturze KAS - uwagi wybrane

 • 4 760
 • 13
1614877184262.png
Zachęcam do zapoznania się z artykułem dr Ireneusza Nowaka pt. Funkcjonariusze celni w strukturze Krajowej Administracji Skarbowej – uwagi wybrane, opublikowanym w Kwartalniku Prawa Podatkowego 2019, nr 2 (i tu dać link do tekstu): https://czasopisma.uni.lodz.pl/tax/article/view/9260/9104
Ponadto podaję link do całego numeru Kwartalnika Prawa Podatkowego 2/2019 r. https://czasopisma.uni.lodz.pl/tax/issue/view/695
Do góry