Służba celna

Będą podwyżki w budżetówce, ale nie dla wszystkich. Związkowcy podzieleni w sprawie protestów

 • 5 860
 • 24

Część związkowców ogłasza sukces​

Jednak NSZZ Solidarność twierdzi, że warunki przedstawione przez związkowców zostały niemal wypełnione. Chodzi o 12 proc. podwyżki w sferze budżetowej w 2022 roku. Przewodniczący Piotr Duda uważa, że rząd już niemal całkowicie spełnił postulaty związkowców.

Komunikat nr 2 - uchwała SN - składki ZUS od nagrody rocznej

 • 1 444
 • 0
Witam!

W związku z zapytaniami dot. przegranej w Sądzie Najwyższym - uchwała Sądu Najwyższego dot. składek do ZUS od wypłaconej w 2018 rok nagrody rocznej za 2017 rok dla funkcjonariuszy Służby Celno – Skarbowej

ZZ Celnicy PL publikuje KOMUNIKAT NR 2

SYTUACJA OSÓB MAJĄCYCH POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM II INSTANCJI ORAZ OSÓB MAJĄCYCH ZAWIESZONE POSTĘPOWANIA

Pozdrawiam
Sławomir Siwy
ZZ Celnicy PL

Komunikat dot. Uchwały SN w sprawie składek ZUS od nagrody rocznej

 • 6 034
 • 16
Koleżanki i Koledzy!

Publikujemy KOMUNIKAT w związku z Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 26 sierpnia 2021 r. sygn.. III UZP 1/21 , w której SN stwierdził, że​

nagroda roczna za 2017 r. wypłacona funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej w 2018 r., po ustaniu tytułu obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne (art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, jednolity tekst: Dz.U. z 2021 r., poz. 422 w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, jednolity tekst: Dz.U. z 2021 r., poz. 423).


Pozdrawiam

Sławomir Siwy
ZZ Celnicy PL

KAS w świetle "standardów" stanowionego prawa oraz polityki kadrowo-płacowej -uwagi krytyczne

 • 1 665
 • 2
Publikujemy pracę dr Ireneusza Nowaka z Uniwersytetu Łódzkiego "KAS w świetle "standardów" stanowionego prawa oraz polityki kadrowo-płacowej -uwagi krytyczne"

"Streszczenie. Przedmiotem rozważań i analiz w artykule jest m.in. ocena procesu
legislacyjnego związanego z utworzeniem Krajowej Administracji Skarbowej
wraz z następczą pragmatyką kadrowo-płacową w tym obszarze. Przeprowadzone
badania wykazały, że reforma rządowej administracji danin publicznoprawnych
w zakresie tzw. konsolidacji administracji podatkowej, służby celnej oraz kontroli
skarbowej nie została należycie przygotowana. W tym zakresie autor wskazuje
główne jej mankamenty, popierając swoje tezy materiałem empirycznym."

Instytucja radcy skarbowego

 • 769
 • 0
Publikujemy opracowanie dr Ireneusza Nowaka opisującą instytucję radcy skarbowego w KAS

Obchody 82 rocznicy wybuchu II wojny światowej w Szymankowie

 • 781
 • 0
1630868802429.jpeg
W dniu 01.09.2021r. w Szymankowie odbyły się obchody 82 rocznicy wybuchu II wojny światowej.
Po Mszy świętej uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty pod tablicą na peronie dworca kolejowego.
Główne uroczystości odbyły się pod pomnikiem poświęconym zamordowanym we wrześniu 1939r. celnikom i kolejarzom.
Po odegraniu hymnu państwowego, przedstawiciele m.in. Prezydenta RP, Marszałka Sejmu RP, Premiera RP odczytali listy okolicznościowe. W imieniu funkcjonariuszy SCS i pracowników KAS przemawiała szefowa KAS Pani Magdalena Rzeczkowska. Po odczytaniu apelu poległych i oddaniu salwy honorowej uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty pod pomnikiem. W obchodach wzięła również udział delegacja Związku Zawodowego Celnicy PL, Nasz związek reprezentowali członkowie ZOI ZZ Celnicy PL w IAS w Olsztynie.

Przewodniczący
ZOI ZZ Celnicy PL w IAS w Olsztynie
Sebastian Weber

Komunikat MSWiA

 • 4 044
 • 12

Komunikat MSWiA po spotkaniu wiceministra z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy służb mundurowych MSWiA.​


Informacja o proteście budżetówki

 • 6 629
 • 22
Pracownicy CIRF, MF i KAS
Funkcjonariusze SCS


Koleżanki i Koledzy!

W dniu 31.08. odbyło się spotkanie ZZ zrzeszonych w Forum ZZ, które wyraziły gotowość wzięcia udziału w pikiecie o uwzględnienie 12% podwyżki w budżetówce.

Centrale związkowe Forum ZZ, OPZZ i Solidarność nie uzgodniły wciąż terminu pikiety.

Niektóre branże zrzeszone w Forum ZZ ogłosiły już wcześniej samodzielne manifestacje i protesty. Zarząd solidaryzuje się z nimi i aktywnie poprze ich protesty.

Nie można wykluczyć protestu w samym KAS. W naszej ocenie jest on nieunikniony, jeśli byłaby wstrzymana modernizacja(na dzień dzisiejszy jest pisemna zapowiedź realizacji uchwały w 2022r.). Uchwała modernizacyjna powinna zwiększyć podwyżkę ponad to co zostanie wywalczone w proteście budżetówki(na dzień dzisiejszy 4,4% plus Uchwała modernizacyjna).

Protest w KAS jest też przewidywany jeśli doszłoby do naszej dyskryminacji w stosunku do innych formacji mundurowych, gdzie modernizacja także jest zapowiadana...

Wyrok Sądu Rejonowego w Legnicy IV U 185/21 dotyczący świadczenia rehabilitacyjnego z ZUS dla pracownika, który pobiera emeryturę z ZER

 • 553
 • 0
Dzień dobry,

Publikujemy sentencję nieprawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Legnicy sygn. akt IV U 185/21 z dnia 17 sierpnia 2021 r. dotyczącego świadczenia rehabilitacyjnego z ZUS dla pracownika, który pobiera emeryturę z ZER.

Członek Zarządu ZZ Celnicy PL

Joanna Kuś

II wojna światowa rozpoczęła się w Szymankowie

 • 714
 • 2
1 września 1939 roku, około godziny 4.30, w Szymankowie na Żuławach Niemcy zamordowali dwudziestu jeden polskich celników i kolejarzy. Pierwszą ofiarą II wojny światowej był Eugeniusz Jarszyński.

Czytaj więcej: https://histmag.org/II-wojna-swiatowa-rozpoczela-sie-w-Szymankowie-22796

Celnicy przegrywają batalię o należności do ZUS

 • 2 441
 • 5
Nagroda roczna za 2017 r. wypłacona funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej w 2018 r. stanowi podstawę wymiaru składek – uznał Sąd Najwyższy.

Polski Ład daje nowe uprawnienia KAS

 • 578
 • 0
Przedstawione propozycje nowego Polskiego Ładu dają nowe uprawnienia organom kontroli skarbowej m.in. tymczasowe zajęcie ruchomości lub nabycie sprawdzające. Został na to przewidziany również specjalny budżet, na poczet prowadzonych kontroli. Czym może skończyć się dla podatnika taka kontrola i co będzie podczas niej sprawdzane?

Jesień pod znakiem protestów. Budżetówka ma dość. Medycy zapowiadają największą manifestację w historii

 • 967
 • 2
Pracownicy budżetówki chcą co najmniej 12-proc. podwyżki płac. Na 4,4-proc. propozycję rządu mówią: niewystarczająca, i wskazują na inflację

Uchwała Rządu o wprowadzeniu stanu wyjątkowego

 • 762
 • 1
Rząd podjął uchwałę o wprowadzeniu stanu wyjątkowego na granicy z Białorusią

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc...nistra-zdrowia-i-szefa-mswia-ogladaj-od-1150/

Obchody Światowego Dnia Celnictwa

 • 2 206
 • 0
Szanowna Pani
Magdalena
Rzeczkowska
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Szef Krajowej Administracji Skarbowej

Szanowna Pani Minister,

W miesiącu wrześniu będziemy obchodzić uroczystości związane z Dniem Świętego Mateusza, który z mocy ustawy o KAS jest oficjalnym świętem całego KAS. Związek wyraża gotowość do zaangażowania w organizację i zwiększenie podniosłości tego święta. Cieszą nas liczne deklaracje płynące od niektórych Dyrektorów Izb Administracji Skarbowych i Ministerstwa Finansów o licznej liczbie awansów, przygotowywanych z tej okazji.
Pragniemy także zaprosić Panią Minister do współorganizowania Światowego Dnia Celnictwa, które jak co roku będziemy obchodzić w miesiącu styczniu.
Związek, pragnie podtrzymać tę tradycję i zorganizować obchody także tego święta.
Będzie nam bardzo miło jeśli Pani Minister przyjmie zaproszenie do wspólnej organizacji obchodów Światowego Dnia Celnictwa. Jeżeli tylko sytuacja epidemiczna na to pozwoli, funkcjonariusze i ucywilnieni...

ODEZWA, W IMIĘ SOLIDARNOŚCI SŁUŻB MUNDUROWYCH

 • 6 223
 • 54
ODEZWA

ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO CELNICY PL


DOT. WSPARCIA I WYRAZÓW UZNANIA

DLA KOLEŻANEK I KOLEGÓW ZE STRAŻY GRANICZNEJ I POLICJI,

A TAKŻE DLA ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO​

Zarząd Główny Związku Zawodowego Celnicy PL, solidaryzuje się z funkcjonariuszami Straży Granicznej i Policji oraz z żołnierzami Wojska Polskiego, którzy zostali skierowani do ochrony tzw. zielonej granicy – wschodniej granicy RP, stanowiącej jednocześnie zewnętrzną granicę UE. W szczególności funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy tak jak ślubowali, stale strzegą nienaruszalności tej granicy, nawet z narażeniem życia.

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, Policji i Straży Granicznej pełnią służbę ramię w ramię, nie tylko na przejściach granicznych, ale także często we wspólnych patrolach wewnątrz kraju, na misjach zagranicznych oraz wspólnie rozpracowują zorganizowane grupy przestępcze. Służby mundurowe stale współpracują i uzupełniają się.

Funkcjonariusze wszystkich...

Chcemy 12 proc. podwyżki dla budżetówki. Państwo na to stać.

 • 1 827
 • 1
Jeżeli rząd się nie ugnie i nie będzie 12-proc. podwyżek dla pół miliona zatrudnionych w budżetówce, to będą masowe protesty – ostrzegają związkowcy.
Plan na „kampanię wrześniową” przewiduje m.in. wielką manifestację w Warszawie, uciążliwe protesty w całym kraju, wchodzenie w spory zbiorowe z pracodawcami, a także strajk włoski w wielu urzędach. To efekt połączenia sił OPZZ i FZZ.

Budżet 2022 przyjęty przez rząd.

 • 3 770
 • 14
Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych nastąpi 1 marca 2022 roku. Wskaźnik waloryzacji ma wynieść 104,89 proc. Jak poinformował Sebastian Skuza, w przyjętym we wtorek przez rząd projekcie budżetu zaplanowana została także podwyżka funduszu płac w państwowej sferze budżetowej o 4,4 proc.
- O podwyżkach będą decydować urzędy, my tylko zapewniamy środki na ten cel. Dodatkowo przywracamy fundusz nagród, tzw. 3-procentówkę – zapowiedział minister.

Wyrok Sądu Najwyższego III PK 31/19 o konieczności zastosowania kryteriów selekcyjnych podczas reformy KAS

 • 1 649
 • 0
Dzień dobry,

Publikujemy ważny Wyrok Sądu Najwyższego sygn. akt III PK 31/19 z 9 lipca 2020 r. dotyczący osób wygaszonych i ucywinionych.

Sąd Najwyższy (…) uznał, że w świetle regulacji art. 170 ust. 1 pkt 1 ustawy wprowadzającej KAS, dla przyjęcia, że roszczenie skarżącego nie zasługuje na uwzględnienie, wystarczające było niezaproponowanie mu dalszego zatrudnienia, które doprowadziło wygaśnięcia jego stosunku pracy w określonej ustawowo dacie. Choć bowiem pozwana faktycznie nie miała ustawowego obowiązku złożenia skarżącemu takiej propozycji, a przynajmniej obowiązek taki nie wynikał wprost z ustawy, to jednak powinna wyjaśnić mu kryteria, którymi kierowała się w tym względzie. Ma zatem rację skarżący, podnosząc w swojej skardze kasacyjnej, że powinien zostać poinformowany przez pozwaną o przyczynach niezłożenia mu propozycji dalszego zatrudnienia w sytuacji, w której propozycje takie zostały złożone innym pracownikom pozwanej.

Członek Zarządu ZZ Celnicy PL

Joanna Kuś

Waloryzacja świadczeń ZER MSWiA

 • 3 121
 • 6
Szanowna Pani

Małgorzata Zdrodowska

Dyrektor

Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA


Szanowna Pani Dyrektor,Zarząd Główny ZZ Celnicy PL, nawiązując do wcześniejszej korespondencji w sprawie waloryzacji świadczenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej(dalej FSCS) – pismo ZER MSWiA nr ZER-WOP-602-1-7/2021-AZ z dnia 09.06.2021 rok, uprzejmie informuje, że także Sąd Okręgowy w Warszawie zmienił już swoje orzecznictwo w tej sprawie.

Sąd zobowiązuje ZER MSWiA do uwzględnienia wskaźników waloryzacji przypadających w okresie od zwolnienia do dnia przyznania emerytury.

Jest to już zatem jednolita linia orzecznicza zarówno Sądu I jak i II instancji, o czym wiedzę posiada ZER MSWiA, gdyż otrzymuje wszystkie zapadające w sprawie wyroki z Sadu Okręgowego w Warszawie jak i z Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Czytaj całość w zał piśmie
Do góry