• Witaj na stronie i forum Związku Zawodowego Celnicy PL!
  Nasz Związek zrzesza 6750 członków.

  Wstąp do nas! (KLIKNIJ i zapisz się elektronicznie!)
  Albo jeśli wolisz zapisać się w tradycyjny sposób wyślij deklarację (Deklaracja do pobrania! Kliknij!)
  Korzyści i ochrona wynikająca z członkostwa w ZZ Celnicy PL (KLIKNIJ) plus inne benefity, np. zniżki na paliwo!
  Konto Związku 44 1600 1462 0008 2567 1607 7001 w BGŻ BNP PARIBAS

Służba celna

Opieka medyczna w LUXMED dla Funkcjonariuszy SCS i Pracowników KAS oraz ich rodzin

 • 1 067
 • 0
Szanowni Państwo,

Informujemy, iż z dniem 1 marca 2024 roku zmianie ulegną stawki za pakiety medyczne w LUXMED.
Do końca miesiąca lutego 2024 roku obowiązują aktualne stawki, składka za marzec płatna w nowej wysokości.
W załączeniu przekazujemy Państwu ulotkę z nowymi cenami pakietów oraz deklarację.

Osoby obecnie objęte Pakietem Medycznym w Grupie LUX MED w związku z wprowadzanymi zmianami proszone są o wypełnienie na nowo deklaracji przystąpienia.
Deklarację należy odesłać wyłącznie w formie skanu na adres e-mail: ubezpieczeniakas@wdbsa.pl
najpóźniej do dnia 22 lutego 2024 roku.
Osoby, które korzystały z potrącania składek z wynagrodzenia proszone są o kontakt z osobami obsługującymi w poszczególnych Izbach celem przedłożenia dokumentu dotyczącego potrącenia składki w nowej wysokości w terminie uzgodnionym z osobami obsługującymi.
Dane kontaktowe do osób w Izbach...

Projekt rozp. - postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej

 • 695
 • 0
Szanowni Państwo,

poniżej przesyłam link do projektu rozporządzenia zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

https://legislacja.gov.pl/projekt/12380550/katalog/13029902#13029902

Uprzejmie prosimy o przesłanie ewentualnych uwag do projektu w terminie do 31 stycznia 2024 r. na adres biurozg@celnicy.pl

Pozdrawiamy
Związek Zawodowy Celnicy PL

Czas służby funkcjonariuszy

 • 2 067
 • 1
Publikujemy odpowiedź MF w sprawie propozycji zmian w rozporządzeniu dot. czasu służby, zgodnie z innymi formacjami mundurowymi.

Zaproponowaliśmy MF, aby jeżeli jest taka potrzeba, uregulować podobnie czas służby pracowników UCS. Jest to możliwe np. poprzez ustanowienie i przejście na wniosek pracownika w status urzędnika SCS.

Potrzebujemy 10500 podpisów! Mamy na to 6 dni!

 • 3 630
 • 10
Koleżanki i Koledzy!

Aby projekt ustawy o Służbie Celno - Skarbowej, który da nam wiele korzyści, zapewni trwałość i usprawni działanie formacji oraz podniesie prestiż służby i naszego zawodu trafił do Sejmu, potrzebujemy jeszcze tylko 10 500 podpisów i mamy na to aż 6 dni!
To bardzo dobra wiadomość, gdyż to jest wystarczający czas, na mobilizację każdego!

16 stycznia do południa jest ostateczny termin
na nadanie listu priorytetowego na adres:
Komitet Inicjatywy Ustawodawczej lub ZZ Celnicy PL(jak kto woli) :)
48-300 Nysa; ul. Otmuchowska 50


Decydujący może być każdy podpis!


Nie zwlekaj i zbierz ile tylko zdołasz podpisów w tym czasie i odeślij na adres jw.!

Przekonuj do działania koleżanki i kolegów w służbie/pracy. Wydrukuj wykaz dla siebie i wręcz go także swoim koleżankom i kolegom w pracy/służbie i poproś ich o działanie, powiedz co mają...

Informacja o wysokości składki dla nowych emerytów i informacja o uldze podatkowej z tytułu składek członkowskich.

 • 1 221
 • 0
Uprzejmie informujemy, że w maju 2023 r. Zjazd zdecydował o zmianach do Statutu ZZ Celnicy PL.

Jedną z istotnych zmian jest zrównanie składek dla wszystkich członków do poziomu 15 zł.

Czyli nastąpiła zmiana wysokości składki dla nowych emerytów i osób zwolnionych. Prosimy zatem, aby nowi emeryci opłacali składkę w wysokości 15 zł/mies.

Wszyscy, którzy odeszli na emeryturę lub zostali zwolnieni przed datą 1 czerwca 2023 r. zachowują prawa nabyte i pozostają przy wcześniejszej wysokości składki i nic nie muszą zmieniać.

Jednocześnie Zarząd przypomina, że osoby w statusie cywilnoprawnym, nawet jeśli pobierają emeryturę i pracują w KAS, opłacają składkę w wysokości 15 zł/mies.

Członkowie, którzy samodzielnie opłacają składki, powinni je wpłacać na główne konto Związku nr 44 1600 1462 0008 2567 1607 7001 w BNP PARIBAS wpisując w tytule:

składka, Nazwisko i Imię, Izba w ……..

Przypominamy także o możliwości skorzystania z ulgi w wysokości 840 zł z...

Komunikat Prezydium Federacji Służb Mundurowych

 • 975
 • 0
Publikujemy Komunikat Prezydium Federacji ZZ Służb Mundurowych po posiedzeniu, które odbyło się w dniu 10.01.2024r. w Warszawie.

Koleżanki i Koledzy!
Funkcjonariusze Służby Celno - Skarbowej!
Wydrukujcie wykaz i zwracajcie się o poparcie i złożenie podpisu do funkcjonariuszy formacji mundurowych.
Ponadto działajcie wciąż szerzej wśród wszystkich obywateli RP, swojej rodziny i znajomych.

Ostateczny termin na nadanie podpisów listem priorytetowym jest do południa do dnia 16 stycznia 2024 r.

Potrzebujemy jeszcze tylko 10 tys. podpisów!

DOŁĄCZAJ I NIE USTĘPUJ W DZIAŁANIACH DO KOŃCA! LICZY SIĘ KAŻDY PODPIS!

Dlaczego projekt SCS jest korzystny dla pracowników?

 • 3 394
 • 0
Drodzy Pracownicy KAS i SCS!
Do ustawy o SCS zostanie przeniesiony projekt urzędnika KAS jako odrębny rozdział.
Ze względu na doniosłość zadań KAS i SCS podniesiony zostanie zdecydowanie status pracowniczy.
Powstanie na początek status urzędnika SCS z wszystkimi przywilejami i korzyściami dla pracowników oraz podnoszący status prawny - akt mianowania w ramach stosunku pracy - niemal ranga taka jak Prokurator.
W okresie przejściowym nie trzeba będzie spełniać żadnych wymagań, zdawać żadnych egzaminów, aby go uzyskać. Po prostu na wniosek, bez żadnych komplikacji, każdy pracownik będzie mógł ten status uzyskać w momencie wprowadzania ustawy. Potem już nie. Będzie wielomiesięczne vacatio legis na zastanowienie - tzn. rozważyć czy skorzystać, czy nie.
Zostanie wniesiona poprawka, która umożliwi obejmowanie stanowisk kierowniczych w niektórych działach przez pracowników, poza także działami wsparcia. Tylko działy wsparcia zostały wymienione ponieważ...

APEL w związku z osiągnięciem 86 tys. podpisów!

 • 4 127
 • 22
1704469164092.jpeg

W skarbówce zaczęła się czystka, ale wciąż nie wiemy, czy będzie audyt KAS?

 • 14 430
 • 17
Zmiany, zmiany, zmiany.
W większości wyczekiwane z utęsknieniem, ale nie wszystkie.
Oby nie wyszło tak, że "zamienił stryjek siekierkę na kijek".
Albo tam, gdzie było nieźle w dialogu, okazało się, że mamy zmianę na gorsze.

Pytanie zasadnicze, czy ktoś zrobi audyt KAS i rozliczy błędy reformy?
To jest kluczowa kwestia i najważniejsze pytanie, a nie to czy ten czy tamten dyrektor i naczelnik zostanie zmieniony.
Bez solidnego i rzetelnego audytu i rozliczenia sprawców wielu nieprawidłowości skutkujących stratami Skarbu Państwa i krzywdami tysięcy ludzi, nasze Państwo będzie tak samo psute w przyszłości.
Pożyjemy zobaczymy.

Zbieramy podpisy!

Każdy proszę postarajcie się zebrać jeszcze chociaż 5 nowych podpisów.

Prośba Koleżanki Grześka z KAS

 • 697
 • 0
Przy ogromnym wsparciu DIAS w Katowicach i oddolnym zaangażowaniu, w 20 miejscach IAS w województwie śląskim 11.01.2023 odbędą się akcje poszukiwania "bliźniaków genetycznych" dla Gosi i Grześka. Załączamy plakaty informacyjne, prosimy o wsparcie, im więcej osób się wymaże tym dla Nich większa szansa.
To tak niewiele dla nas, a tak dużo dla Grześka i innych chorych poszukujących bliźniaka genetycznego.

Apel do wszystkich w KAS! 80 tys. podpisów! Szczęśliwego Nowego Roku!

Czy istnieje problem spłaszczania siatki płac w KAS?

 • 8 129
 • 10
Prezentujemy tabelę mnożników w Służbie Cywilnej wg Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej.

Nieporozumieniem jest, że nawet stanowiska średniego szczebla zarządzania i stanowiska wspomagające rozpoczynają się od mnożnika 1,8 w rozporządzeniu. Powyższe stanowi zagrożenie nadmiernego spłaszczania płac, co nie jest praktykowane w żadnej szanującej się firmie.

W KAS przyjęto siatkę płac, która również nie zauważa problemu spłaszczania struktury płacowej, na które Związek Zawodowy Celnicy PL wskazywał podczas rozmów z poprzednim kierownictwem KAS. Nie było jednak odzewu, ani merytorycznego pochylenia się nad problemem, o czym informowaliśmy w...

Czy KAS przywróci zwolnionych fachowców?

 • 2 416
 • 4
Na grupie na FB Przewodniczący ZZ Celnicy PL napisał:
"Zapytamy SKAS czy u nas są gotowi zrobić podobnie, wszak KAS zwolnił całą rzeszę prawdziwych fachowców, zarówno z US, UKS i Służby Celnej"

Podwyżki jednak od stycznia

 • 6 120
 • 18

Art.19 i Art. 41 - pismo do Prezydenta

 • 7 618
 • 47
Pan Andrzej Duda

Prezydent RP


Szanowny Panie Prezydencie!

W imieniu funkcjonariuszy oraz emerytów służb mundurowych zwracamy się z uprzejmą prośbą do Pana Prezydenta jako strażnika Konstytucji RP

- o wycofanie z obiegu prawnego art.19 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024.

Czytaj więcej w załączonym piśmie.

Czas służby - nierówne traktowanie funkcjonariuszy SCS

 • 2 509
 • 0
Pan Andrzej Domański
Minister Finansów RP

Szanowny Panie Ministrze!

...
Pragniemy polecić Pana uprzejmej uwadze przeprowadzoną kontrolę nr P/23/068 przez Najwyższą Izbę Kontroli w zakresie organizacji i polityki kadrowej Służby Celno-Skarbowej w wyniku której, w wystąpieniu pokontrolnym z 25 października 2023 roku nr KBF.410.3.2.2023 P/23/008 stwierdzono i opisano nieprawidłowości w rozliczaniu czasu służby ...

W związku powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą do Pana Ministra o podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy służby celno - skarbowej.

Czytaj całość w załączonym piśmie.

D. Tusk do podwyżek 20% dodał dodatek do uposażeń dla policjantów, żołnierzy i celników. Od 1 marca 2024 r.

 • 3 485
 • 18
Rząd D. Tuska próbuje zatrzymać odejścia ze służb mundurowych. Podwyżki 20% połączył z brakiem wyrównania. Jest to kij na odchodzących z policji. I dodatkiem do wynagrodzenia - to marchewka. Dla tych policjantów, żołnierzy i celników, którzy zostaną w służbie.

WESOŁYCH ŚWIĄT!

Mamy już 68414 podpisów!

KAS zapowiada wyciągnięcie konsekwencji ws. afery zbożowej

 • 2 374
 • 5
Na pewno nowy Rząd będzie chciał rozliczyć tą aferę i znaleźć winnych. To nie ulega wątpliwości. I bardzo dobrze.
Jeżeli jednak ktoś zechce pójść na skróty i szukać "kozła ofiarnego" wśród szeregowych funkcjonariuszy, to napotka na naszą zdecydowaną odpowiedź i się skompromituje, że nie chce znaleźć i chroni faktycznych winowajców.
Zapisujcie się do Związku, bowiem w sprawach indywidualnych Związek reprezentuje zgodnie z prawem swoich członków.
W sprawach ogółu będziemy naturalnie także ostro reagować w razie potrzeby(już takie interwencje były wcześniej, gdy bez znajomości realiów i przepisów, wypowiadali się na ten temat niektórzy politycy).
Back
Do góry