Służba celna

Gdzie jest generał?

 • 6 816
 • 20
Nysa, dnia 14.04.2022 r.

Nadinspektor Służby Celno-Skarbowej

Pani Magdalena Rzeczkowska

Szef Krajowej Administracji SkarbowejSzanowna Pani Minister!

Gratulujemy Pani awansu na stanowisko nadinspektora, życząc samych sukcesów w służbie Ojczyźnie, mając jednocześnie nadzieję, że wraz z tą nominacją podejmie Pani w pierwszej kolejności działania, jakie powinien podjąć generał wobec swoich podwładnych, w sytuacji ich ewidentnego nierównego traktowania.

W imieniu ZZ Celnicy PL zwracam się z wnioskiem o podjęcie pilnego dialogu na temat ustawy modernizacyjnej na lata 2023-2025 i ujęcia planów w tym zakresie w budżecie.

Pani odpowiedź na pismo DIAS w Katowicach oraz pismo z KPRM przekierowane przez Pana Ministra Michała Dworczyka, wyczerpują niestety nasze starania o próbę porozumienia.

W tym stanie rzeczy kierownictwo KAS wymusza ogłoszenie akcji protestacyjnej w KAS, zamiast rozwiązywać istniejące problemy na drodze dialogu.
Czy kierownictwo KAS naprawdę nie rozumie...

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

 • 350
 • 2
1650111021900.png

Zadzwoniły już dzwony, dzień nastał wesoły.
Pod święconym pieczywem uginają się stoły.
Leży jajko święcone malowane farbami –
kto też dzisiaj tym jajkiem będzie dzielił się z nami?
A więc ojciec i matka – oni pierwsi najpewniej,
potem bracia i siostry, i sąsiedzi i krewni,
Potem ... nie wiem kto dalej, a odgadnąć to sztuka
może jakiś gość z drogi do drzwi chaty zapuka.
Może dziadziuś zgrzybiały, co się modli w kościele?

To się także tym jajkiem z biednym dziadkiem podzielę.

Maria Konopnicka


DRODZY CZŁONKOWIE ZZ CELNICY PL, WSZYSCY FUNKCJONARIUSZE SCS I PRACOWNICY KAS, EMERYCI!


W imieniu Zarządu Głównego ZZ Celnicy PL życzę Wam wszystkim ZDROWYCH i RADOSNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH, jak również chwil wyciszenia, zadumy i spokoju spędzonych w gronie najbliższych i przyjaciół.
Niech Chrystus Zmartwychwstały obdarzy Nas wszystkich jak największą i niezachwianą Nadzieją...

Służba Celno-Skarbowa ma już za sobą falę odejść?

 • 8 994
 • 51

Nadinsp. Rzeczkowska o sytuacji kadrowej formacji​

Łukaszenka dalej próbuje zarabiać na kontrabandzie.

 • 922
 • 1

Blisko 700 tys. paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy wartych ponad 10 mln złotych ujawnili funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału SG i Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).​

Wyrok Sądu Apelacyjnego sygn. akt III AUa 894/20 z 10 lutego 2022 r. dotyczący ustalenia emerytura z uwzględnieniem urlopu wychowawczego

 • 1 119
 • 6
Dzień dobry,

Publikujemy wyroki Sądu Apelacyjnego w Warszawie III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych: z dnia 10 lutego 2022 r. sygn. akt III AUa 894/20 oraz z 12 października 2021 r. sygn. akt III AUa 447/12 (wcześniejszy z 17 listopada 2020r. o sygn. akt III AUa 872/20).

W uzasadnieniu sąd nakazuje uwzględnić przy ustalaniu wysokości emerytury z ZER, prawo do przyjmowania za okres urlopu wychowawczego uposażenia należnego na stanowisku zajmowanym bezpośrednio przed urlopem wychowawczym.

ZER MSWiA ustala świadczenie emerytalne na podstawie zaświadczeń wystawionych przez właściwe organy.

Jak wynika z uzasadnienia ww. wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie zaświadczenia wystawiane przez Dyrektorów Izb w zakresie dot. wysokości uposażenia za okres urlopu wychowawczego (w wysokości 0 zł) są niezgodne ze stanowiskiem sądu.

Pozdrawiam

Przewodnicząca
Zespołu Emerytalno-Rentowego

Karty FitSport i FitProfit dla KAS

 • 8 167
 • 43
Pracownicy KAS i Funkcjonariusze SCS,

Koleżanki i Koledzy!
Związek Zawodowy Celnicy PL zaprasza wszystkich pracowników KAS i funkcjonariuszy SCS, niezależnie od przynależności związkowej lub jej braku, do korzystania z aktywności sportowych, basenów, siłowni i innych punktów poprzez zamówienie kart sportowych FitProfit oraz FitSport ofertowanych przez VanityStyle Sp. z o.o.
Dostępne programy benefitów
 • FitProfit - Karta OPEN - nieograniczona liczba wejść dziennie do różnych obiektów (lista obiektów: https://www.fitprofit.pl/)
 • FitSport - 8 wejść w miesiącu – do wykorzystania w dowolnym momencie (lista obiektów: https://www.kartafitsport.pl/)
 • Karty dla osób bliskich – osoby towarzyszące (spokrewnione lub nie), karty dla dzieci (basenowa do 15 r.ż. pełna do 15 r.ż., pełna do 18 r.ż.), seniorzy (powyżej 60 r.ż.).
Proces zamówienia kart
 1. Rejestracja pod...

Dodatki dopiero do konsultacji

 • 7 717
 • 17
W dniu dzisiejszym Ministerstwo Finansów przesłało do konsultacji projekt z dnia 31 marca 2022 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia.
Ministerstwo Finansów poprosiło o 21 dni na konsultacje, co oznacza, że podwyżki będą wypłacone dopiero w maju.

SKAS o awansie na stopień nadinspektora Służby Celno-Skarbowej

 • 13 433
 • 72
Nie zgadzam się!
Stopnie służbowe przynależą wyłącznie Służbie Celno-Skarbowej. Można awans na stopień nadinspektora rozpatrywać zatem jedynie w kategoriach służby mundurowej.
Starania SKAS do sztucznego utrzymywania hybrydy KAS, wbrew wielu dowodom na przestrzeni 5 lat, że to po prostu nie wypaliło, są błędem. SCS i KAS powinny zostać realnie, a nie tylko sztucznym zapisem ustawowym wyodrębnione i to powinien być cel podstawowy SKAS.
Współpraca na szczeblu centralnym, uregulowana ustawowo, jak najbardziej, czyli tak jako to postulowaliśmy przed reformą, ale nie tak jak to obecnie funkcjonuje. Wszyscy w KAS widzą, że to źle działa, poza niestety kierownictwem MF.
Związek będzie intensyfikował działania w tym kierunku.
1649493246778.png

Nominacja generalska SKAS

 • 9 973
 • 99

Pożyczki dla członków ZZ Celnicy PL

 • 794
 • 0
Publikujemy nowy regulamin przyznawania pożyczek dla członków ZZ Celnicy PL.

05.04 - posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych

 • 10 933
 • 42
W dniu 05.04.22 r. odbyło się posiedzenie Komisji AiSW, która rozpatrywała projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji ...

ZZ postulowały o zniesienie warunku 25 lat służby, aby móc skorzystać z doliczenia wcześniejszych lat pracy do stażu dla wysługi emerytury mundurowej oraz o prawo do doliczania za te lata 2,6 %, a nie ta jak proponuje się w projekcie 1,3%.
Strona rządowa odrzuca takie propozycje, a co za tym idzie Posłowie koalicji rządzącej także niestety.
Dlatego zaproponowaliśmy rozwiązania kompromisowe, np. skrócenie do 20 lat lub dopisanie warunku wieku 55 lat, jako drugie alternatywne rozwiązanie przy pozostawieniu warunku 25 lat.
Zadbaliśmy, aby poprawki jakie przygotowali w tym zakresie członkowie ZZ Celnicy PL, za co Wam bardzo serdecznie dziękuję, zostały zgłoszone przez Posłów.
Jednak przegraliśmy głosowanie 29 głosów ZA do 30 PRZECIW, przy 3 głosach WSTRZYMUJĄCYCH. Poprawki będą zapewne zgłaszane ponownie przy II czytaniu...

Program "tajemniczy klient" to absurd

 • 3 656
 • 5
Pani Insp. Służby Celno-Skarbowej

Magdalena Rzeczkowska

Szef

Krajowej Administracji Skarbowej


Szanowna Pani Minister!

W imieniu ZZ Celnicy PL zwracam się z wnioskiem o wstrzymanie realizacji programu Tajemniczy Klient w formule, w której koszt badania ankietowego i analizy poziomu usług KAS ma wynieść niemal 1,5 mln zł w obecnej sytuacji uważamy za zbędny.

Czytaj więcej w załączonym pliku.

Do Komisji ds. Petycji

 • 2 596
 • 2
Pan Sławomir Piechota

Przewodniczący Komisji ds. Petycji


Dot. Petycji BKSP-144-IX-321/21

Szanowny Panie Przewodniczący.

Związek Zawodowy Celnicy PL zapoznał się z odpowiedzią Ministra Finansów w sprawie Petycji nr BKSP-144-IX-321/21 z dnia 31.01.2021 roku w sprawie zmiany art.197 ust.1 ustawy z dnia 16.11.2016 roku o Krajowej Administracji Skarbowej poprzez skrócenie do 3 lat maksymalnego okresu pełnienia przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej służby w stopniach szeregowych, podoficerów i aspirantów.

Czytaj więcej w zał. piśmie

POMOC DLA NASZEJ KOLEŻANKI Z OC HREBENNE

 • 569
 • 1
26 marca 2022 r. w mieszkaniu naszej koleżanki z Oddziału Celnego w Hrebennem, miał miejsce pożar.
Prowadzona jest zbiórka z przeznaczeniem na remont mieszkania i zabezpieczenie podstawowych potrzeb rodziny. Pani Monika samotnie wychowuje dwójkę dzieci, w tym jedno z orzeczoną niepełnosprawnością. Stan mieszkania nie pozwala na pozostawanie w nim. Pomieszczenia jak i rzeczy osobiste zostały częściowo spalone oraz zalane w wyniku użycia piany gaśniczej, w mieszkaniu nie ma prądu.
PROSIMY O POMOC!

Ponad tysiąc ciężarówek na przejściu w Koroszczynie.

 • 1 789
 • 7
Około 1,3 tys. ciężarówek stoi w kolejce do towarowego przejścia granicznego z Białorusią w Koroszczynie. Czas oczekiwania na wyjazd z Polski wynosi ok. 43 godzin - poinformował rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś.

Inflacja w RP przebiła psychologiczną granicę

 • 2 270
 • 19

Stało się. Inflacja w Polsce przebiła psychologiczną granicę.​

A Polacy nie mają wciąż Ministra Finansów!

"Polityczno-kadrowa" KAS

 • 2 509
 • 5
Publikujemy kolejny interesujący artykuł, który ukazał się w Kwartalniku Prawa Podatkowego Nr 4/2021 pt. "Polityczno-kadrowa" Krajowa Administracja Skarbowa.
Zachęcamy do lektury.

"KAS - reasumpcja"

 • 1 399
 • 5
Ciekawy artykuł dr Ireneusza Nowaka - "Krajowa Administracja Skarbowa - reasumpcja", który ukazał się w Kwartalniku prawa podatkowego Nr 1/2022.
Zapraszamy do lektury.

Spotkanie w dniu 31.03. z SKAS.

 • 10 323
 • 57
W dniu 31.03. w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie ZZ z Szefem KAS.

Pani Minister poinformowała, że:

 • do końca maja br. w ustawie o KAS uwzględnione zostaną dodatki motywacyjne, tak jak w innych formacjach, wprowadzona zostanie ochrona prawna oraz zostanie wyrównana płatność za L4 w przypadku zarażenia covid-19 na służbie, tak jak w innych formacjach
 • do końca maja br. funkcjonariusze i pracownicy DŚ i orzecznictwa otrzymają specjalnie dedykowany dla tych komórek dodatek do uposażenia/wynagrodzenia
 • do końca kwietnia br. funkcjonariusze pełniący służbę na granicy, w OC, kontroli rynku oraz w GM otrzymają stały dodatek kontrolerski w wysokości 1000 zł z wyrównaniem od stycznia 2022 roku
 • Minister Finansów ujmie w budżecie ustawę modernizacyjną dla KAS na lata 2023-2025, przy czym zniesione zostaną dodatki specjalne i zadaniowe, a środki te zostaną przesunięte na wyrównanie wszystkim powstałych zaległości z zamrożonych kwot z Uchwały modernizacyjnej z lat...

Etap prac nad rozp. w sprawie wielokrotności KB i kwestia 100% L4 przy covid-19

 • 4 282
 • 10
Publikujemy w załącznikach informacje na temat dwóch poruszonych przez związek spraw:

- etap prac nad projektem rozporządzenia w sprawie wielokrotności kwoty bazowej

- niejednolitość w sprawie wypłaty 100% chorobowego w przypadku zarażenia covid-19 na służbie

Niestety w odpowiedzi jest mowa o tym, że SKAS nie wyda wytycznych dla DIAS w tym zakresie.

Poniżej w mailu także wniosek o informację publiczną. Wniosek został wysłany 19 lutego 2022 r., a odpowiedź wpłynęła dopiero 31.03.2022 r.

From: Sławomir Siwy [mailto:celnicy.pl@gmail.com]
Sent: Saturday, February 19, 2022 10:30 AM
To: koordynacja.DOM; Sekretariat Sekretarza Stanu 3
Subject: 2 razy wniosek o informację publiczną

Pani Magdalena Rzeczkowska
Szef Krajowej Administracji Skarbowej

Szanowna Pani Minister.

Na jednym z posiedzeń Zespołu ds. kontaktów ze związkami zawodowymi poinformowano nas, że Szef KAS wystąpi do DIAS o ujednolicenie zasad, tak aby wszyscy funkcjonariusze...
Do góry