Służba celna

Informacja MF na temat podwyżek w 2020r.

 • 40 934
 • 171
Publikujemy informację MF na temat podwyżek w 2020r.
Wg obowiązującego stanu prawnego, kwota bazowa rośnie o 6%, więc nie można jej dopełnić do 6%. To byłoby nielogiczne.
Trudno zrozumieć język urzędowy(czasem bywa niestety mało logiczny), ale jeśli jest jednak mowa w tym piśmie o 9% podwyżce(a tylko takie rozumienie jest słuszne, oczywiście jeśli odnosimy to do obowiązującego stanu prawnego, czyli 6% wzrostu kwoty bazowej), to jest to tyle o ile wnioskowaliśmy na spotkaniu 14.05. jako do wypłacenia bezpośrednio, bez ingerencji KPRM, na podstawie decyzji samego MF.
O pozostałą część z Uchwały modernizacyjnej trzeba zwrócić się do KPRM i tam o tę pozostałą część byśmy powalczyli.

PODZIĘKOWANIA ZA AKCJĘ INFORMACYJNĄ

 • 6 396
 • 26
PODZIĘKOWANIA

Koleżanki i Koledzy! Pracownicy KAS i Funkcjonariusze SCS!

Zarząd Główny ZZ Celnicy PL składa podziękowanie dla Was za akcję informacyjną jaką prowadziliście po spotkaniu 14.05.20r.

Wynik spotkania 14.05., na którym zostaliśmy poinformowani, że 6%(3% plus 3%) zamyka temat w roku bieżącym, a pozostała część może będzie przyznana w przyszłym roku, o ile sytuacja budżetu na to pozwoli(są świadkowie z innych ZZ na takie słowa kierownictwa KAS), spotkał się z ostrą negacją ogółu środowiska.

Powyższe, jak również próba przedstawienia środowisku, że 6% to sukces, zmusiło nas do podjęcia zdecydowanych działań.

Akcja informacyjna jaką przeprowadziliście przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Nastąpiło po niej bardzo dużo reakcji ze strony Parlamentarzystów, jak również mass mediów.

Dzięki Waszej akcji pojawiły się także informacje, które dają nadzieję na zniesienie Naszej dyskryminacji.

ZZ Celnicy PL wszczął we wszystkich IAS, KSS i KIS spory zbiorowe przedstawiając...

Robocze spotkania z Ministrem SWiA i KGP

 • 5 347
 • 20
Z mniejszą ilością konkretów potoczyła się rozmowa na temat art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy. Presja NSZZ Policjantów spowodowała, że MSWiA nie rezygnuje z uregulowania tej sprawy, jednak na jej załatwienie policjanci przyjęci po roku 1999 „będą musieli poczekać do chwili pojawienia się symptomów ożywienia gospodarczego po epidemii”.
Wiceminister nie wykluczył, że będzie to kolejny krok Rządu i uda się go wykonać jeszcze w tym roku. Jednym z wariantów, jaki bierze się pod uwagę przy wyliczaniu skutków likwidacji art. 15a jest to, że z rozwiązania tego skorzystają policjanci przyjęci do służby w latach 2000 – 2003, którzy osiągną minimum 25 lat służby. Ich emerytura mundurowa miałaby wzrosnąć o lata pracy w cywilu na zasadach określonych w art. 15 ust. 1.

Koronawirus wyhamował kontrole podatkowe. Mocno spadła też wartość uszczupleń

 • 2 776
 • 15
W ciągu dwóch miesięcy pandemii zostało wszczętych ponad 700 kontroli podatkowych. Według danych pochodzących z Krajowej Administracji Skarbowej, to blisko 4,5 razy mniej niż w marcu i kwietniu ub.r. Spadła też liczba zakończonych tego typu działań. Ostatnio było ich ponad 1300, a wcześniej – prawie 2,5 razy więcej.

SPORY ZBIOROWE WE WSZYSTKICH JEDNOSTKACH KAS!

 • 11 134
 • 21
Koleżanki i Koledzy!

Związek Zawodowy Celnicy PL wystosował do wszystkich DIAS, Dyrektora KIS i KSS w Polsce postulaty w Waszej obronie - w załączeniu.

Na spotkaniu w MF w dniu 14.05. wyraźnie zostało zakomunikowane, że 6% podwyżki(3% z ustawy budżetowej i 3% z uchwały modernizacyjnej) zamyka temat, a reszta może w przyszłym roku, jak sytuacja budżetu pozwoli i są na to świadkowie z innych ZZ, które uczestniczyły w tym spotkaniu, stąd nasza zdecydowana reakcja, która dzięki Waszemu zaangażowaniu, już przynosi pewne efekty. Jednocześnie nie udzielono żadnych gwarancji odnośnie utrzymania zatrudnienia w związku z specustawą tzw. tarczą antykryzysową oraz gwarancji utrzymania wynagrodzeń. W KAS nie może być mowy o tym, nigdy się na to nie zgodzimy i tego się domagamy, dlatego m.in. ZZ Celnicy PL wszczął spory zbiorowe w Waszej obronie.


ZZ Celnicy PL prowadzi w bieżącym tygodniu akcję informacyjną, do udziału w której zachęcamy wszystkich. Walczymy o realizację...

Szykuje się protest w Skarbówce z powodu nierównego traktowania względem innych służb

 • 8 182
 • 42
Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej są oburzeni pominięciem ich przy specjalnych podwyżkach związanych z epidemią koronawirusa. W grę wchodzi nawet protest w Skarbówce. Szefostwo KAS tłumaczy się koniecznością dokonania zmian w przepisach.

Gorąco w skarbówce, szykuje się protest. "Już jest wielkie wrzenie"

 • 15 479
 • 127
- W KAS już jest wielkie wrzenie i może w każdej chwili dojść do niekontrolowanego wybuchu niezadowolenia - mówią związkowcy w skarbówce. Żądają podwyżek i szykują akcję protestacyjną. Napisali w tej sprawie list do ministra finansów. Twierdzą w nim, że kierownictwo KAS wprowadza Tadeusza Kościńskiego w błąd.

Ruszamy na Parlament i do mediów!

 • 19 650
 • 82
APEL DO ŚRODOWISKA ZAWODOWEGO

Koleżanki i Koledzy!

ZZ Celnicy PL poinformował Ministra Finansów o Waszym niezadowoleniu i braku akceptacji środowiska dla ustaleń z dnia 14.05.2020 – pismo w załączeniu.

Jak wiadomo, informacja o tych ustaleniach została rozpowszechniona przez służby prasowe MF, jakoby środowisko przyjęło to z zadowoleniem. Bardzo ważne jest, by to odkręcić i przedstawić prawdziwą wersję zdarzeń w mass mediach.

Niezmiernie istotne jest też, by poinformować o tym masowo wszystkich Parlamentarzystów, gdyż pojawiają się z Ich strony deklaracje z gratulacjami dla nas.

Wobec powyższego proponujemy, by w dniach 18.05-22.05.20 r., każdy z Was wysyłał e-maile chociaż do kilku redakcji, kilku Parlamentarzystów i RPO.

Przykładowa treść do wykorzystania w załączeniu.

Zapraszamy wszystkich pracowników i funkcjonariuszy zrzeszonych i nie zrzeszonych w organizacjach związkowych do współpracy i działania zgodnie z oczekiwaniami ogółu środowiska. Zapraszamy...

O krok od protestu w KAS. Związki zarzucają kierownictwu nierówne traktowanie

 • 3 490
 • 19
Związek Zawodowy Celnicy PL skierował do Tadeusza Kościńskiego, ministra finansów pismo, w sprawie zrealizowania zapowiedzianych w Krajowej Administracji Skarbowej podwyżek. Jeśli w ciągu trzech dni ich postulat nie zostanie spełniony, rozpocznie się akcja protestacyjna. Informują też, że w tej kwestii minister Kościński został wprowadzony w błąd.

W TYM TYGODNIU TRWA AKCJA INFORMACYJNA w KAS!
Zachęcam, apeluję i proszę gorąco wszystkich o zaangażowanie.
Dziękujemy osobom zaangażowanym. Jeśli jeszcze nie zadziałałeś, zrób to. Wyślij maila do Parlamentarzystów, do RPO i do mediów. Mile widziana kreatywność i wysyłka na inne adresy i swobodna modyfikacja udostępnionych wzorów pism.
Działaj! To dopiero początek!
RAZEM ZWYCIĘŻYMY!
DZIĘKUJĘ WAM.

Pozdrawiam
Sławomir Siwy
ZZ Celnicy PL
[URL...

"Razem zwyciężymy". Celnicy zapowiadają akcję protestacyjną

 • 5 981
 • 46
Związek Zawodowy Celnicy PL poinformował resort finansów, że środowisko nie jest zadowolone z rozwiązań, które Ministerstwo zaproponowało w sprawie podwyżek w Krajowej Administracji Skarbowej. Związkowcy podkreślają w wiadomościach wysyłanych m.in. do mediów, że sytuacja jest napięta i jest zagrożenie wybuchem "niekontrolowanego protestu w KAS".
Akcja informacyjna trwa. To dopiero początek.
Wysyłajcie e-maile, listy, dzwońcie, alarmujcie, informujecie swoje Koleżanki i Kolegów o akcji, zachęcajcie do działania.
RAZEM ZWYCIĘŻYMY!
"Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni od was nie wymagali" - Św. Jan Paweł II

Zamykamy pewien etap i ruszamy do przodu!

 • 5 751
 • 6
Koleżanki i Koledzy!

Przez ostatnie dwa dni 14.05-15.05. zmieniłem indywidualnie styl działania ZZ Celnicy PL.
Przez dwa dni odnosiłem się bowiem do innych ZZ, czego normalnie od lat nie robimy.
Uczyniłem to jednak z pełnym przekonaniem i szybko, bo czas naglił, ale było to niezbędne. Od popołudnia 14.05. rozpoczęły się bowiem zmasowane i skoordynowane działania, które miały na celu przedstawienie tego co się stało 14.05. w sposób taki jakoby nic się nie stało, wbrew ewidentnej negatywnej ocenie tej sytuacji przez ogół środowiska zawodowego.
Manipulacja i socjotechnika poprzez "farmy trolli" to w dzisiejszym świecie bardzo groźne i silne narzędzie, wykorzystywane nawet przez rządy, by osłabić inne państwa, czy służby specjalne, agencje PR, itd. W ten sposób próbuje się zniekształcać rzeczywistość, a nawet ją kreować. Tak samo dzieje się, w adekwatnej skali, na naszym poletku. Oczywiście część z Was uległa tej narracji i nie mam do nikogo o to żalu, to prawo każdego do własnego...

LIST OTWARTY PRACOWNIKA US!

 • 6 656
 • 33
Publikujemy LIST OTWARTY wieloletniej pracownicy US, sali obsługi bezpośredniej.
Zachęcamy wszystkich do aktywności. Ona może być wyrażana w różny sposób. Forma listu otwrtego to jeden z przykładów.
Bardzo dziękuję za akapit na końcu w mojej sprawie(wklejam poniżej). To miłe i budujące.
RAZEM ZWYCIĘŻYMY!

Pozdrawiam
SŁAWOMIR SIWY

"Na koniec jeszcze jedna nieprzyjemna sprawa. Kategorycznie domagam się natychmiastowego przywrócenia do służby Pana Przewodniczącego Związku Zawodowego CELNICY PL – Sławomira Siwego. Decyzją Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Opolu został wydalony ze służby Celno – Skarbowej. Panie Ministrze, Pani Minister proszę przyjrzeć się tej sprawie, przeanalizować zgodność decyzji Pani Dyrektor z obowiązującym prawem oraz osobistym stosunkiem Pani Dyrektor wyrażonym w przedmiotowej decyzji w stosunku do osoby Pana Sławomira Siwego."

ZZ rozważają wyjście z Komitetu Uległościowego. Ludzie wypisują się z ZZ w KU, które popierają wczorajsze zachowanie sygnatariuszy.

 • 29 940
 • 230
Poniżej wklejam tekst jednego z ZZ, który wchodzi w skład Federacji, która jest w Komitecie Uległościowym(dalej KU).
Otrzymujemy też liczne sygnały od członków ZZ wchodzących w skład KU, którzy nie akceptują postawy swoich przedstawicieli i wypisują się z tych ZZ, które to popierają i od całego wzburzonego środowiska zawodowego, wobec tego co się wczoraj stało i tego jak od wczorajszego popołudnia i dzisiaj sygnatariusze KU i komunikatu z Szefem KAS próbują zaprzepaścić i zmarnować Nasz potężny potencjał i siłę jaki stanowimy zjednoczeni.
Bądźmy razem a zwyciężymy!
ZZ Celnicy PL już podjął działania. Niebawem będziemy Was informować.
Proszę o Wasze wsparcie jako środowiska zawodowego.

Poniżej wklejam tekst jednego ZZ, który wchodzi w skład KU.

Pozdrawiam
Sławomir Siwy
ZZ Celnicy PL

"Chciałabym napisać „dzień dobry”, ale taki niestety on nie jest.
Wczorajsze spotkania w MF w sprawie naszych tegorocznych podwyżek nie przyniosły, wbrew temu co zapowiadał Szef KAS, propozycji dla...

Komitet Uległościowy

 • 18 537
 • 96
Dzisiejsze spotkanie z Ministrem Finansów odbywało się w osobnych gabinetach. Ten żenujący spektakl odbywa się na wniosek Komitetu, który mimo woli MF, nie wyraża zgody na wspólne spotkania. Tak samo było już w grudniu 19r. jeszcze przed porozumieniem.
Przestrzegano mnie przed spotkaniem, że Komitet może podpisać 6%, bo Solidarność pisała w ostatnich pismach tylko o 6%. Odpowiadałem, że to byłoby tak jakby popełnili seppuku, że środowisko im tego nie wybaczy i chyba to rozumieją, więc nie mogą tego zrobić. A jednak stało się. Tekiej "ustawki" się nie spodziewałem. Przyznam, że jestem zszokowany taką postawą, zresztą jak zapewne większość z Was.
Gdyby nie zachowanie Komitetu mielibyśmy na dzień dzisiejszy co najmniej równe traktowanie służb mundurowych zatwierdzone z wypłatą w maju(oczywiście wszyscy, pracownicy KAS i funkcjonariusze SCS) i otwartą walkę o to co zależy od Premiera, w związku z wnioskiem o zmianę Uchwały modernizacyjnej.
Gdy powiedziałem, że ta propozycja to jest...

Statut ZZ Celnicy PL - tekst jednolity 19.02.20r.

 • 520
 • 0
Publikujemy Statut ZZ Celnicy PL(tekst jednolity), zawierający zmiany przyjęte przez Sąd po ostatnim Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym.

Pismo Komitetu Protestacyjnego do Ministra Finansów

 • 36 320
 • 217
Ktoś mówił o konieczności współdziałania i jedności dla dobra środowiska?
Publikujemy stanowisko Komitetu Protestacyjnego - BEZ KOMENTARZA.

Ps. Informacyjnie pragnę jedynie przekazać, że ZZ Celnicy PL jest największym związkiem zawodowym w KAS, który zrzesza funkcjonariuszy SCS, pracowników KAS zatrudnionych w US, UCS i wąsko IAS. Liczebność ZZ Celnicy PL nie odbiega znacząco od łącznej/zsumowanej liczebności wszystkich ZZ wchodzących w skład Komitetu.
ZZ Celnicy PL na spotkaniach z Ministrem Finansów podejmuje szereg tematów, nie tylko kwestie związane z wysokością płac.
Nasz Związek, mimo licznych nieustannych wieloletnich ataków innych partnerów społecznych, po prostu nie odnosi się do nich, robi swoje w interesie ogółu środowiska i nie widzi problemu współpracy wszystkich ZZ dla dobra środowiska.
Dobro całego środowiska jest dla nas najważniejsze!
Do tego potrzebna jest jednak wola obu stron.

Pozdrawiam
Sławomir Siwy
Przewodniczący
ZZ Celnicy PL

Spotkanie z Ministrem Finansów 14.05.20r.

 • 34 969
 • 178
Pracownicy KAS

Funkcjonariusze SCS


Koleżanki i Koledzy!

W czwartek 14.05.20r. jest bardzo ważny dzień dla Nas wszystkich jako środowiska zawodowego.

Kto wie, czy dla dziesiątek tysięcy pracowników KAS nie jest to jeden z najważniejszych dni w całej karierze zawodowej?

Dla funkcjonariuszy SCS jest to dzień, w którym rozstrzygnie się kwestia Naszej reputacji. Tego czy traktują Nas poważanie, czy nie będą chcieli pogłębić dyskryminacji wobec innych formacji?

W dniu 14.05. ZZ Celnicy PL spotka się z Ministrem Finansów. Na spotkaniu z Szefem KAS w dniu 08.05. uzyskaliśmy zapewnienie, że Minister przedstawi satysfakcjonujące środowisko propozycje.

Czy możemy ufać nowemu kierownictwu KAS, okaże się już w czwartek?

Zwracamy się do całego środowiska zawodowego KAS o wsparcie.

Bądźmy wszyscy w gotowości.

Oby nie było takiej potrzeby, ale musimy być przygotowani na kolejny krok, jeśli rozmowy w dniu 14.05. nie będą jednak satysfakcjonujące.

Dziękujemy, za...

Spanikował na widok celników. Był ścigany listami gończymi

Ktoś porzucił busa na autostradzie. W środku pełne worki

 • 1 390
 • 9

Dymisja DIAS w Wwie - podziękowania

 • 5 476
 • 13
W dniu 11.05.20r. odwołano Dyrektora IAS w Wwie.
Publikujemy podziękowanie Zakładowej Organizacji Izbowej ZZ Celnicy PL dla Dyrektora za dobrą współpracę w okresie ponad trzech lat pełnienia funkcji.

Osobiście spotkałem Dyrektora kilka razy w Sejmie i na jakiejś naradzie jednej czy drugiej. Udało nam się zamienić kilka zdań i odbieram Dyrektora jako osobę bardzo konstruktywną, kontaktową, życzliwą, wsłuchującą się w potrzeby środowiska zawodowego i przede wszystkim osobę merytoryczną. Członkowie Zarządu Związku spotykali się także z Dyrektorem w sprawach dot. uszczelniania systemu podatkowego i te spotkania wg sprawozdań jakie otrzymywałem, były bardzo owocne.

Nie znam następcy DIAS w Wwie.

Ps.
Na koniec pozwolę sobie publicznie na przekazanie informacji, która budzi mój niepokój. Niepokój, gdyż obawiam się, że to jest obrany kierunek przez KAS. Otóż informowano mnie, że propozycję pełnienia funkcji DIAS w Wwie proponowano innemu DIAS w Polsce z małej IAS. DIAS, który ma...
Do góry