Służba celna

Reklama

WDB - Programy ubezpieczeniowe

Fundacja Świętego Mateusza

LUXMED - ubezpieczenia medyczne - Programy ubezpieczeniowe

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej

Nowe posty

Statystyki

Tematy
15 173
Posty
211 918
Użytkownicy
12 494
Ostatni użytkownik
przepek@interia

10000 podpisów pod urzędnikiem KAS!

 • 2 054
 • 1
KOMUNIKAT

Koleżanki i Koledzy!

Uprzejmie informujemy, że przekroczyliśmy już liczbę 10000 podpisów, które wpłynęły do siedziby Komitetu. Dziękujemy!

Nie zwlekaj i koniecznie przyłącz się do akcji!

Nie daj się zwodzić - są w KAS organizacje, które celowo próbują podkopywać projekt, mówiąc o nim nieprawdę. Nie wierz w ani jedno słowo wyrażane w KAS przeciwko projektowi obywatelskiemu i przekonaj się sam, czytając załączony projekt, że to co niektórzy mówią, to jest nieprawda. Na szczęście to jest mniejszość.

Przepisy projektu przekazane do Marszałka Sejmu są bez możliwości przeniesienia urzędnika KAS do innej miejscowości. Projekt został także rozszerzony na KSS i KIS.

Co ważne, przejście w status urzędnika KAS jest wyłącznie na Twój wniosek i nie ma żadnych warunków poza pracą w KAS, które musisz spełnić, aby uzyskać status urzędnika KAS.

MSWiA już także proponowało swoim pracownikom odrębny status, gdyż są tam świadomi, że tylko w ten sposób można osiągnąć...

ŻYCZENIA Z OKAZJI ŚWIĄT WIELKANOCNYCH!

 • 464
 • 2
1680942107639.png

WAŻNA INFORMACJA I APEL DO PRACOWNIKÓW KAS!

 • 6 282
 • 0
PRACOWNICY KAS!

Koleżanki i Koledzy!

Uprzejmie informujemy, że Marszałek Sejmu wydał Postanowienie w sprawie przyjęcia projektu ustawy o zmianie ustawy o KAS, którą wprowadzamy możliwość przejścia na wniosek w status urzędnika KAS, przy czym nie trzeba spełniać żadnych warunków, aby ten status uzyskać w okresie przejściowym 90 dni – art. 2 projektu.

Aby osiągnąć cel, musimy zebrać minimum 100 tys. podpisów w 3 miesiące od Postanowienia. Klucz do sukcesu jest wyłącznie w Naszych jako środowiska rękach! Sami musimy się zmobilizować i działać! Nikt tego za Nas nie zrobi!

Wyznaczamy termin z kilkudniowym buforem bezpieczeństwa na 16.06.2023 r. na zakończenie akcji zbierania podpisów. To jest ostateczny termin!

UWAGA! BARDZO WAŻNA INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW KAS!

Wszystkie inne projekty zmiany ustawy o KAS, które pojawiły się po ukazaniu naszego projektu obywatelskiego w przestrzeni publicznej w KAS, znikną i powędrują do kosza wraz z końcem kadencji Sejmu –...

Jak powinna wyglądać efektywna służba zwalczająca przestępczość celno-skarbową?

 • 3 626
 • 9
Media po raz kolejny piszą o naszym projekcie ustawy o SCS.
Koleżanki i Koledzy!
Nie zatrzymujemy się, zbieramy podpisy!
Jeśli wniesiemy projekt do Sejmu, osiągniemy cel. Potrzebne jest do tego działanie każdego funkcjonariusza.
Proszę, aby każdy zebrał minimum 20 podpisów.
Oczywiście lepiej jeśli każdy zabierze jeszcze więcej, ale starajmy się minimum 20.
Najniższe uposażenie w SCS to 2,5 krotność minimalnej płacy.
Ustawa daje także gwarancje trwałości służby, co jest niezmiernie ważne w KAS.

Konferencja podatkowa 24.04.2023 r.

 • 696
 • 0
W załączeniu plan 161 konferencji podatkowej organizowanej przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, pt. Egzekucja administracyjna należności podatkowych, która odbędzie się 24 kwietnia 2023 r. (forma zdalna/Microsoft Teams).

Patronat:

a) Krajowa Administracja Skarbowa;

b) Izba Administracji Skarbowej w Łodzi;

c) Naczelny Sąd Administracyjny;

d) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi;

e) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie;

f) Krajowa Izba Doradców Podatkowych,

g) Adwokatura Polska,

h) Aureus Stowarzyszenie Prawa Finansowego,

i) Kwartalnik Prawa Podatkowego.

https://www.cdisp.uni.lodz.pl/konfe...=56386&cHash=9e5250518fc26fa294fcd6a9c055384e
...

Komunikat - zmiana procedury dot. art.41

 • 3 835
 • 2
Komunikat

w sprawie zmiany trybu postępowania w związku z art. 41 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023.​

Dot.: funkcjonariuszy zwolnionych ze służby w styczniu i lutym 2023r

ZZ Celnicy PL informuje, że ulega zmianie tryb określony w Komunikacie nr jw. z dnia 16.02.2023 r.

Powyższe wynika z wniosków emerytów SCS i zostaje przeprowadzone za Ich zgodą.

Chodzi o wyrażoną wolę naszych emerytów, aby udostępnić wzór odwołania także dla emerytów innych służb mundurowych.

W związku z tym znosimy procedurę podpisywania umów w celu uzyskania wzoru odwołania i uzyskania pomocy prawnej na pierwszych rozprawach w SO w Warszawie.
Wszyscy nasi członkowie w około kilkunastu początkowych rozprawach w SO w Warszawie uzyskają oczywiście pomoc w Sądzie, na takich samych zasadach jak było to zadeklarowane wcześniej, z tą różnicą, że nie trzeba przesyłać druków umów.

A zatem od tej chwili każdy kto...

Komunikat w sprawie pauzowania

 • 5 136
 • 11
Witajcie,

16 marca 2023 r. Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. akt III PSKP 19/22 uchylił wyrok Sąd Okręgowy Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy V Pa 28/20 - wyrok z dnia 14 października 2020 r. (przywracający do służby z dniem 1 czerwca 20217 r. ucywilnionego funkcjonariusza). Wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym i nie znamy motywów rozstrzygnięcia. Czekamy na uzasadnienie pisemne wyroku. Uzasadnienie wyroku jest bardzo istotne dla postępowań w sprawie m. in. pauzowania.

Rekomendujemy, aby osoby które chcą złożyć pozwy w sprawie zaliczenia do służby, okresu pauzowania oczekiwały na kolejny komunikat w sprawie, bowiem dalsze postępowania sądowe będą zależeć od uzasadnienia, o którym mowa wyżej.

Pamiętajmy, że kwestia dot. pauzowania nie przedawnia się.

Jednocześnie informujemy, że kolejny wyrok Sądu Najwyższego w sprawie przywrócenia do służby zostanie wydany 17 maja 2023 r. – I PSKP 94/21, po wpływie stanowiska Prokuratora Generalnego.

Pozdrawiamy...

Wstąp w nasze szeregi - ZOI Wrocław!

 • 500
 • 0
Witajcie
❗


Pragnę Was dzisiaj poinformować o kolejnej Zakładowej Organizacji Izbowej ZZ Celnicy PL, która rozwija się bardzo dynamicznie
❗
❗
❗

Mam na myśli ZOI ZZ Celnicy PL przy IAS we Wrocławiu, która od 2019 roku podwoiła swoją liczebność i jest już nas na Dolnym Śląsku 480 osób
❗
❗
❗


W dniu 17.03.23 r. powstało kolejne Koło ZZ Celnicy PL w OC III Port Lotniczy we Wrocławiu[IMG...

Umowa o współpracy ZZ podatkowych i celnych V4

 • 565
 • 0
Publikujemy umowę o współpracy Związków Zawodowych podatkowych i celnych państw Grupy Wyszehradzkiej (V4). Z ramienia Polski do współpracy zaproszony został Związek Zawodowy Celnicy PL.
1679343162135.png

1679343217856.png

BREXIT - IAS Gdańsk i IAS Bydgoszcz.

 • 6 191
 • 5
Publikujemy dane na temat przyznanych nagród z BAR związanych z BREXITEM z IAS Gdańsk i Bydgoszcz.
W IAS Gdańsk objęto wypłatą 337 funkcjonariuszy i 43 pracowników. Najwyższa nagroda - pracownik 4000 zł, funkcjonariusz 3920 zł.
W IAS Bydgoszcz nagrody otrzymało 57 funkcjonariuszy(najwyższa 19964,13 kierownik, 18323zł z-ca naczelnika UCS, następnie 16323 zł inni kierownicy i paru funkcjonariuszy poza kadrą kierowniczą, pozostali funkcjonariusze nieco niższe kwoty do sprawdzenia w załączonej tabeli) i 4 pracowników KSC odpowiednio po 22350zł, 17485zł, 22350zł i 21550zł.

Należy pamiętać, że wysokość nagród jest uzależniona od wysokości otrzymanych na ten cel środków, które wynikają ze wzrostu obciążenia pracą/służbą z tytułu BREXITU, jak również liczby funkcjonariuszy i pracowników podlegających tym wypłatom.
Dlaczego w poszczególnych IAS liczba funkcjonariuszy i pracowników, którzy zostali uwzględnieni jest tak bardzo różna, tego na razie nie wiadomo. ZZ nie uczestniczyły w...

BREXIT - IAS Katowice.

 • 3 171
 • 0
Publikujemy podział nagród z tytułu obciążenia związanego z BREXITEM w IAS Katowice.
Należy pamiętać, że wysokość nagród jest uzależniona od wysokości otrzymanych na ten cel środków, które wynikają ze wzrostu obciążenia pracą/służbą z tytułu BREXITU, jak również liczby funkcjonariuszy i pracowników podlegających tym wypłatom.
Dlaczego w poszczególnych IAS liczba funkcjonariuszy i pracowników, którzy zostali uwzględnieni jest tak bardzo różna, tego nie wiadomo. ZZ nie uczestniczyły w podziale.
W IAS Katowice tzw. wskaźnik BREXIT ustalono na poziomie 13,02%, a np w opublikowanej IAS Poznań 31,26% i jest to najwyższy wskaźnik w całej Polsce. Wysokość nagród można porównywać jedynie w IAS, w których ten wskaźnik jest na podobnym poziomie.
Oto one:
IAS Lublin - 3,51%
IAS Białystok - 3,76%
IAS Gdańsk - 6,01%
IAS Katowice - 13,02%
IAS Kielce - 15,11%
IAS Kraków - 10,55%
IAS Łódź - 30,12%
IAS Olsztyn - 8,36%
IAS Opole - 9,88%
IAS Poznań - 31,26%
IAS Rzeszów - 5,60%
IAS Zielona Góra -...

BREXIT - IAS Poznań.

 • 4 923
 • 9
Powoli napływają informacje z IAS na temat podziału środków z BAR dot. obciążenia związanego z BREXITEM.
Na początek IAS Poznań. Nagrodami z tego tytułu objęto 140 funkcjonariuszy i 106 pracowników KAS.
Najwyższe nagrody są w wysokości 19295,21zł.

Należy pamiętać, że wysokość nagród jest uzależniona od wysokości otrzymanych na ten cel środków, które wynikają ze wzrostu obciążenia pracą/służbą z tytułu BREXITU, jak również liczy funkcjonariuszy i pracowników podlegających tym wypłatom.
Dlaczego w poszczególnych IAS liczba funkcjonariuszy i pracowników, którzy zostali uwzględnieni jest tak bardzo różna, tego na razie nie wiadomo. ZZ nie uczestniczyły w podziale.

Oto te wskaźniki:
IAS Lublin - 3,51%
IAS Białystok - 3,76%
IAS Gdańsk - 6,01%
IAS Katowice - 13,02%
IAS Kielce - 15,11%
IAS Kraków - 10,55%
IAS Łódź - 30,12%
IAS Olsztyn - 8,36%
IAS Opole - 9,88%
IAS Poznań - 31,26%
IAS Rzeszów - 5,60%
IAS Zielona Góra - 22,97%
IAS Szczecin - 13,75%
IAS Bydgoszcz - 28,83%
IAS Warszawa -...

Przebieg spotkania ZZ podatkowych i celnych V4

 • 724
 • 0
1679170471659.png
W dniach 9.03. i 10.03.2023 r. odbyło się spotkanie związków zawodowych zrzeszających pracowników administracji podatkowych i celnych Państw Grupy Wyszehradzkiej.

Przeczytaj komunikat w załączonym pliku.
336553604_1546675382487240_5382693438969044527_n.jpg

Rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej

 • 16 746
 • 47
Publikujemy informację z Ministerstwa Finansów w sprawie procedowania rozporządzenia w sprawie wielokrotności kwoty bazowej

Pozdrawiam
Sławomir Siwy
Przewodniczący
ZZ Celnicy PL

Ubezpieczenie medyczne

 • 1 953
 • 1
Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 1 lutego 2022 roku wszyscy Funkcjonariusze SCS i Pracownicy KAS oraz ich rodziny mogą skorzystać z nowej prywatnej opieki medycznej w placówkach Grupy LUX MED.

Grupa LUX MED zapewnia swoim Pacjentom pełną opiekę ambulatoryjną i
diagnostyczną. Prowadzi największą w Polsce sieć ponad 100 centrów
medycznych pod markami LUX MED i Medycyna Rodzinna oraz ponad 30 pracowni
diagnostycznych, a także współpracuje z placówkami partnerskimi w ponad 600
miastach. Szczegółowe informacje na temat Grupy LUX MED można znaleźć na
stronie www.luxmed.pl

Program Opieki Medycznej to aż 4 zakresy: PODSTAWOWY, ROZSZERZONY, PAKIET
NOWY COMFORT i NOWY COMFORT PLUS z możliwością wybrania typu indywidulanego,
partnerskiego oraz rodzinnego.

Pakiet indywidulany - funkcjonariusz/pracownik do 70 r.ż.

Pakiet partnerski - funkcjonariusz/pracownik oraz małżonek/partner do 70
r.ż. lub dziecko do 26 r.ż.

Pakiet rodzinny -...

Ubezpieczenie emerytów

 • 1 048
 • 0
Szanowni Państwo,

W związku z licznymi zapytaniami emerytów o możliwość ubezpieczenia informujemy, że są dwie możliwości ubezpieczenia po zwolnieniu ze służby/pracy w KAS:

1. Osoby, które są członkami ZZ Celnicy PL i przed zwolnieniem miały ubezpieczenie na życie w Tu Generali, po zakończeniu pracy/ służby mogą kontynuować ubezpieczenie na dotychczasowych warunkach.

Jeżeli nadal zostajesz członkiem ZZ Celnicy PL i chcesz kontynuować ubezpieczenie to prześlij nam na maila ubezpieczeniakas@wdbsa.pl informację, iż jesteś emerytem, członkiem ZZ Celnicy PL i chcesz kontynuować ubezpieczenia.

Jeżeli Twoja składka była potrącana przez DIAS, to zwrotnie otrzymasz swój indywidulny numer rachunku bankowego do opłaty dalszych składek.

W przypadku osób opłacających dotąd składki samodzielnie nic w sposobie opłacania składki się nie zmienia.

Informujemy, że składka członkowska dla emerytów (tzn...

SKAS przeciwko KG SCS.

 • 2 133
 • 0
To już wiedzieliśmy wcześniej, choć trochę szkoda, że SKAS tego nie czuje, tak jak każdy funkcjonariusz.
Ale to nic nie szkodzi, bo i tak damy radę, wbrew MF❗
Tak samo jak wbrew MF, wprowadziliśmy funkcjonariuszy SC i SCS do zaopatrzeniowego systemu emerytalnego.
Stało się tak głównie dzięki projektowi obywatelskiemu❗
A zatem, aktualnie tym bardziej rozkręcamy się ze zbiórką podpisów.
Ogłaszamy pełną mobilizację i działamy pełną parą❗
❗❗❗WSZYSTKO W NASZYCH RĘKACH❗❗❗

Spotkanie ZZ podatkowych i celnych Państw Grupy Wyszehradzkiej

 • 1 815
 • 0
335449662_1034150247564867_4884632224119162205_n.jpg
Informujemy, że w ubiegłym tygodniu miało miejsce ważne wydarzenie
❗
❗
❗

✔️
Doszło do pierwszego w historii spotkania związków zawodowych Państw Grupy Wyszehradzkiej reprezentujących pracowników i funkcjonariuszy administracji podatkowych i celnych
❗
[IMG...

Metafizyka w stosowaniu prostego języka przez KAS cd.

 • 2 515
 • 2
Publikujemy tak tylko informacyjnie - na marginesie tego co ujęto już w tekście pt. Metafizyka w stosowaniu prostego języka przez Krajową Administrację Skarbową oraz Ministerstwo Finansów https://czasopisma.uni.lodz.pl/tax/article/view/14136/13655.

Okazuje się, że chyba autor miał rację - vide 2 wyroki WSA w Krakowie, cyt.: "W kontekście powyższego Sąd zauważa, że w rozpatrywanej sprawie organ sporządził postanowienia według wzoru mającego raczej charakter listu do Skarżącego, niż aktu władczego jaki ma wydać na podstawie O.p. Sąd dostrzega, chęć zmodyfikowania przez organ podejścia do szeroko rozumianej komunikacji z podatnikami w ramach realizowanego projektu "Ulga językowa" (...) i próby tych działań docenia, jednak nowe standardy komunikacji z podatnikami nie mogą prowadzić do naruszenia obowiązujących przepisów prawa. Sąd zwraca uwagę, że elementy decyzji, czy postanowienia i ich rola są ściśle określone przez przepisy...

Czas na rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej.

 • 10 325
 • 24
Nysa, dnia 22.02.2023 r.

Pan Bartosz Zbaraszczuk

Szef Krajowej Administracji Skarbowej


Szanowny Panie Ministrze.

W imieniu Związku Zawodowego Celnicy PL zwracamy się z wnioskiem o informację na jakim etapie jest zmiana rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej?

W związku z realizacją programu Modernizacji KAS wzrasta przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej od dnia 1 stycznia 2023r.

W wykazie prac legislacyjnych Rządu nie figuruje jednak projekt zmiany Rozporządzenia, chociaż kwota ta ma znaczenie dla ustalenia podstawy emerytury. Kwota podwyżki jest znana od wielu miesięcy. Wydawane przez IAS zaświadczenia do celów emerytalnych powinny być oparte o aktualne dane, w przeciwnym wypadku powoduje to ogromny dodatkowy nakład pracy związany z ponownym przeliczeniem świadczeń i koniecznością zmiany wszystkich zaświadczeń i decyzji emerytalnych.

W...
Do góry