Służba celna

Prawomocne wyroki sądów w sprawie sprostowania świadectwa służby

 • 2 430
 • 4
Witamy,

Informujemy, że w kolejnej izbie funkcjonariusze Służby Celno – Skarbowej, ucywilnieni w maju 2017 r. otrzymają sprostowane świadectwa służby.
Prawomocne wyroki sądów powszechnych obligują IAS w: Bydgoszczy, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Rzeszowie oraz Wrocławiu, do sprostowania świadectwa służby.

W świadectwie zamiast słowa: przekształcenie – należy wpisać ZWOLNIENIE ZE SŁUŻBY.

Teraz do tej grupy dołączyła IAS w Gdańsku.
Po 7 grudnia br. opublikujemy komunikat dot. spraw sądowych w zakresie wypłaty odprawy w związku ze zwolnieniem ze służby z dniem 1 czerwca 2017 r.

W IAS w Poznaniu oraz IAS w Łodzi dokonano pierwszych wypłat odpraw dla ucywilnionych w maju 2017 r. funkcjonariuszy Służby Celno – Skarbowej.

Pozdrawiamy

Zespół ds. Ucywilnienia

Wykreślenie art. 41 (wcześniej art. 38)

 • 21 681
 • 98

Art. 41(wcześniej art. 38) ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2023r.

W związku z pytaniami od funkcjonariuszy informuję, że ZZ Celnicy PL zgłosił do Marszałka Senatu RP propozycję wykreślenia art. 41 ustawy jw.
Nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi z sekretariatu Marszałka. Interweniowaliśmy także u niektórych Senatorów, aby wyszli z taką inicjatywą.
Proszę o wzmocnienie tych działań i wysłanie e-maili z przykładową treścią jak niżej(do indywidualnej oceny i zmiany). Adresy do Senatorów są dostępne pod linkiem. Proszę, by każdy wybrał Senatorów, chociaż ze swojego okręgu.
Komisja Finansów i Budżetu Senatu RP zaproponowała wykreślenie tego artykułu, jednak warto wysłać e-maile do Senatorów, także partii rządzącej, aby po powrocie ustawy do Sejmu była świadomość polityczna, że temat jest ważny dla wielu funkcjonariuszy.
Proponuję (to bardzo ważne), aby wysyłać już także korespondencję na adres Klubów i Kół...

Pomoc dla Ukrainy - informacja podsumowująca.

 • 744
 • 2
Publikujemy Uchwałę w sprawie pomocy dla Ukrainy - rozliczenie wpłat.
Dziękujemy za Wasze zaangażowanie i wszystkie wpłaty. Dziękujemy wszystkim funkcjonariuszom, którzy przekazali wsparcie w postaci pasów, butów służbowych, rękawic i innych składników umundurowania. Dziękujemy wszystkim naszym funkcjonariuszom zaangażowanym w bezpośrednią pomoc przy załadunkach, przeładunkach i odprawach darów, a w szczególności funkcjonariuszom na pierwszej linii, którzy nieśli i niosą pomoc na granicy i dokonują odpraw towarów. To wciąż się dzieje na ogromną skalę. Odprawia się bardzo dużo towarów z całej Polski. To bardzo ciężka i odpowiedzialna służba, która nie jest adekwatnie doceniana przez Państwo.
Dziękujemy za organizację innych akcji zbiórek w Waszych lokalizacjach, itp. inicjatywach w całej Polsce. Dziękujemy Koleżankom i Kolegom z Ukrainy za pomoc w logistyce. Załączamy podziękowanie od celników UA.
Dziękujemy za wpłaty od Koleżanek i Kolegów celników ze Słowenii, SINDIKAT CARINIKOV...

ANKIETA

 • 3 567
 • 14
Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie. Czy specjalista SCS po służbie przygotowawczej powinien mieć taki sam mnożnik kwoty bazowej do uposażenia zasadniczego jak specjalista SCS z przykładowo 8, 10 czy 15 letnim stażem a nawet większym?
Wejdź w temat jeżeli chcesz oddać głos. Głosować mogą tylko zalogowani użytkownicy. Wynik ankiety widoczny będzie po oddaniu głosu.
Pracowników KSC zapraszamy na grupę na FB. Tam trwa głosowanie dot. przykładu z KSC. Na grupie trwa także głosowanie dot. przykładu specjalisty SCS jw.

Zabrakło merytorycznej dyskusji. Za to pojawił się populizm.

 • 6 498
 • 18
ZZ Celnicy PL zgłosił do projektu Polityki awansowej m.in. uwagę, aby także FSCS po służbie przygotowawczej awansował na stanowisku, tak jak pracownik w KSC. Oczywiście ponad awanse w stopniu.

Uwaga została uwzględniona przez MF.

ZZ Celnicy PL walczy o wysokie mnożniki dla początkującej kadry. To nasz ZZ zaproponował minimalną wysokość mnożników w siatce płac.

Uwaga została uwzględniona przez MF.

ZZ Celnicy PL walczy o wprowadzenie precyzyjnej, rzeczywistej i transparentnej ścieżki kariery zawodowej dla pracowników i funkcjonariuszy.

Wciąż w pełni nie uwzględniony postulat.

ZZ Celnicy PL walczy o tych na pierwszej linii, tych w dolnych granicach widełek, tych którzy są pomijani w awansach, mimo iż rzetelnie i prawidłowo realizują zadania.

Zarówno wśród ZZ, jak i w MF zabrakło jak dotąd dyskusji na temat uwzględnienia doświadczenia kadr w KAS i SCS i mam tutaj na myśli już nawet kilkuletnie doświadczenie! Zamiast konstruktywnej i merytorycznej debaty padają w...

Relacja z Rajdu Rowerowego Niepodległości 11.11.2022 r.

 • 511
 • 0
Witajcie,

Przesyłam relację z Rajdu Rowerowego Niepodległości, który zorganizowaliśmy 11 listopada 2022 r. w Przemyślu.

Relacja ze zdjęciami została również zamieszczona na profilu facebookowym Zarząd Główny Związku Zawodowego Celnicy PL.
https://www.facebook.com/CelnicyPl

Dziękuję Bartkowi Mazurkiewiczowi za pomysł i organizację.

Pozdrawiam
Andrzej Marciniec

Pismo do SKAS polityka awansowa i siatka płac

 • 2 799
 • 0
Pan Bartosz Zbaraszczuk

Szef Krajowej Administracji Skarbowej


Szanowny Panie Ministrze,

Zarząd Główny ZZ CELNICY PL, w kontekście prac nad regulacjami płac, apeluje o wprowadzenie równego traktowania funkcjonariuszy służb mundurowych w aspekcie uwzględnienia doświadczenia w służbie w naszej formacji, tak jak w innych formacji mundurowych.

Zarząd, tak jak wyrażał to w korespondencji dot. mentoringu oraz uwag do siatki płac i polityki awansowej, nie wyobraża sobie, że nasza formacja będzie funkcjonować w odmiennych regulacjach prawnych, aniżeli te już obowiązujące i projektowane, które za chwilę wejdą w życie w innych służbach. Chodzi o świadczenia motywacyjne i stażowe do 56%, które będą wzrastać o dodatkowy 1% od 15 roku służby.

Postulujemy wdrożenie tych rozwiązań, analogicznie jak w innych pragmatykach służbowych, jak również podjęcie inicjatywy, by świadczenia motywacyjne obowiązywały także po 15 latach służby.

Jednocześnie Zarząd przypomina o braku wciąż...

Interwencja w sprawie CIRF

 • 3 124
 • 1
Pani Magdalena Rzeczkowska
Minister Finansów RP

" Zwracamy się z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi dotyczącej kolejnej planowanej zmiany miejsca zatrudnienia pracowników Centrum Informatyki Resortu Finansów – dalej CIRF.

W styczniu 2021 r. podjęto decyzję o przeniesieniu pracowników IT z Krajowej Administracji Skarbowej do CIRF[1]. Wówczas członkowie korpusu Służby Cywilnej, w tym urzędnicy Służby Cywilnej utracili ww. status i zostali pracownikami na podstawie Kodeksu Pracy.

Po dwóch latach okazało się, że eksperyment oddzielenia części zadań z obszaru IT od struktury KAS (np. utrzymanie systemów) nie przyniósł oczekiwanych efektów, czego skutkiem jest planowany powrót części pracowników do struktur KAS.

W związku z powyższym zwracamy się z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi:

a/ jaki status pracowniczy otrzymają powracające do KAS osoby, które na 31.12.2020 r. posiadały status członka Korpusu Służby Cywilnej,

b/ jakie stanowisko w...

Petycja FZZSM przekazana do Ministra Finansów

 • 1 094
 • 0
Publikujemy Żądania Federacji ZZSM, która została wręczona podczas pikiety w dniu 9.11.2022r. i następnie została przekazana do Ministra Finansów.
W załączeniu także pismo z KPRM przekazujące do Ministra Finansów dodatkową Petycję ZZ Celnicy PL.

Notatka - spotkanie z SKAS 15.11.22 r.

 • 6 497
 • 12
Notatka ze spotkania SKAS ze stroną społeczną w dniu 15.11.2022 r.

Spotkanie poświęcone było zagadnieniom dotyczącym Korpusu Służby Cywilnej.​

 • Poruszono temat niedoetatyzowania w Urzędach Skarbowych oraz znacznego obciążenia pracą. Brak jest specjalizacji. W odpowiedzi SKAS wykazał, że od 2020 r. liczba zatrudnianych osób wzrasta. Stan zatrudnienia od 2020 roku kształtuje się następująco:
 • na 30.04.2020 roku 30 107 etatów, powinno być 36107(edycja)
 • na 30.12.2021 roku 35 635 etatów
 • na 30.09.2022 roku 36 651 etatów ... czytaj więcej w załączonym pliku

Uwagi ZZ Celnicy PL dot. polityki awansowania i siatki płac

 • 21 830
 • 88
Publikujemy uwagi ZZ Celnicy PL do przesłanej z MF siatki płac i polityki awansowania.

Okazja! Zniesienie karencji dla najkorzystniejszych ubezpieczeń w KAS

 • 1 790
 • 0
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w odpowiedzi na bardzo duże zainteresowanie programem Generali Życie TU SA w datach 1 GRUDNIA 2022 roku i 1 STYCZNIA 2023 roku Funkcjonariusze SCS i Pracownicy KAS mogą przystępować do Grupowego Ubezpieczenia na życie w Generali Życie TU SA z zachowaniem stażu ubezpieczeniowego z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia grupowego (w tym okresie zniesiona karencja). W załączeniu deklaracje przystąpienia i ulotka.
Towarzystwo w okresie 6-ciu lub 9-ciu miesięcy od daty przystąpienia do Generali (czas zależny od zdarzenia) wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie do różnicy wysokości poprzedniego ubezpieczenia.
Przypominamy, iż poza powyższymi informacjami wszyscy Funkcjonariusze i Pracownicy nowo zatrudniani w KAS mogą w ciągu 3 miesięcy od daty zatrudnienia przystąpić do umowy bez karencji.
Brak karencji oznacza wypłatę świadczenia za zdarzenia objęte zakresem ubezpieczenia od początku okresu...

Petycja służb mundurowych do Premiera

 • 9 493
 • 22
Publikujemy żądania Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych skierowane do Premiera w dniu manifestacji 9.11.2022 r.

Dziękujemy za wspaniały i duży udział w pikiecie. Zał. pismo do Premiera.

 • 5 033
 • 5
Koleżanki i Koledzy!

Pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim funkcjonariuszom SCS za tak liczną obecność na dzisiejszej manifestacji. Zaskoczyliście mnie niezwykle miło. Miałem obawy, ale przekonałem się po raz kolejny, że jesteśmy jako formacja solidną firmą i zawsze można na Was polegać. Zresztą, nigdy w to nie wątpiłem.
Wystawiliśmy liczną reprezentację, kilkuset funkcjonariuszy. To miłe zaskoczenie bacząc na liczebność naszej formacji i porozumienie z września.
Manifestacja była wielka, tak co najmniej 10 tys. funkcjonariuszy.
Przedstawiliśmy jako Federacja SM postulaty główne wzrostu kwot bazowych i waloryzacji od stycznia 2023 r. Ponadto złożyliśmy postulaty dodatkowe do Premiera, o których można przeczytać w załączonym piśmie. Chcemy sukcesywnie załatwiać tematy, dlatego są tylko dwa zasadnicze postulaty zrównujące nas z innymi formacjami w kwestii świadczeń motywacyjnych i dodatku z tytułu wysługi lat.

Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję.

W jedności siła!

Z...

WSTĄP DO ZZ CELNICY PL! ZAPRASZAMY!

Nie podcinajmy sobie skrzydeł, działajmy!

 • 3 502
 • 7
Koleżanki i Koledzy!

Zapraszam raz jeszcze funkcjonariuszy SCS na manifestację służb mundurowych w dniu 9.11.22 r. przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Gromadzimy się przed gmachem KPRM od strony Al. Ujazdowskich o godz. 11:15. Manifestacja rozpoczyna się o godz. 11.30 i potrwa do godz. 13:00.

Dzięki wspaniałym funkcjonariuszom, którzy wyrazili gotowość do działania - SCS będzie tam, ale musimy wystawić silniejszą reprezentację!
Dziękuję Wam za zaufanie i zrozumienie powagi sytuacji. Zachęcam pozostałych funkcjonariuszy.
Apeluję o zgłoszenia i obecność na manifestacji!

Federacja ZZSM postuluje o waloryzację płac od stycznia 2023 roku na poziomie 20%, ale

postaramy się także podjąć pod KPRM jeszcze inny temat, o którym mówiłem też w video na moim kanale na youtube.
Wszyscy dobrze wiemy czego potrzebuje Nasza Służba, aby poprawić jakość funkcjonowania i wyeliminować działania i zaniechania, które powodują, że Służba nie może w pełni rozwinąć skrzydeł.

Jedyna droga do tego...

Apel - zgłoszenia na pikietę 9.11.22 r.

 • 5 144
 • 21

Zwracam się z apelem do funkcjonariuszy SCS o zgłoszenia na pikietę w dniu 9.11.22r. w Warszawie pod KPRM.

Jest to pikieta, na którą zaproszenie otrzymaliśmy od organizatora - Federacji ZZ Służb Mundurowych i organizator zaprasza wyłącznie funkcjonariuszy.

Zgłoszenia trwają do jutra 3.11.22r. u Przewodniczących ZOI ZZ Celnicy PL, do których kontakty znajdziecie na www.celnicy.pl w zakładce KONTAKT po lewej stronie.
Jeśli odczytasz później, a chcesz jechać to także odpisz śmiało i zgłoś swój udział. Poinformuj Koleżanki i Kolegów ze służby.

Pikieta zaczyna się o 11:30 w Warszawie.

Chcemy przedstawić konieczność wzrostu kwoty bazowej. Inaczej możemy zostać w tym pominięci.

Ktoś kto podjął decyzję o odejściu do 1 marca 2023 r. ma możliwość powalczyć o zniesienie art.38 tzw. ustawy okołobudżetowej, bo ten temat także jest przewidziany. A...

Do zobaczenia pod KPRM 9.11.22 r.

 • 5 774
 • 20
Trwają zgłoszenia na manifestację! Udostępnij video koleżankom i kolegom ze służby!

Uwagi ZZ Celnicy PL do programu mentoringu

 • 3 416
 • 5
W związku z przekazanym na spotkaniu z Szefem KAS w dniu 17 października 2022 roku do konsultacji społecznych dokumentu ws. Założeń Programu Mentoringowego w KAS, Zarząd ZZ Celnicy PL uprzejmie informuję, że po wnikliwym przeanalizowaniu oraz przeprowadzeniu konsultacji wśród członków, Związek ww. program ocenia negatywnie min. z następujących względów: (...)"

"(...) Jednocześnie pragniemy zaznaczyć ponownie, że nawet najlepiej opracowany program mentoringu nie przyniesie oczekiwanych efektów, gdyż w przekazywanie wiedzy i doświadczenia zaangażowanych jest ogół funkcjonariuszy SCS i pracowników KAS. Dlatego niezbędne jest wprowadzenie zachęt do pozostania w służbie tak jak w innych formacjach mundurowych, czyli propozycja wzrostu stażowego do 56%, którą ostatnio zaproponowało MSWiA. Stażowe wzrastałoby o dodatkowy 1% co roku, począwszy od 15 roku służby. Przykładowo funkcjonariusz z 20 letnim stażem służby otrzyma dodatkowe 6 % do uposażenia, natomiast po 25 latach służby...

Polityka awansowania i siatka płac

 • 12 801
 • 20
Witam.

Informuję, że przesłaliśmy do Przewodniczących ZOI ZZ Celnicy PL materiały otrzymane z MF po spotkaniu 24.10.22 r. dot.

Polityki awansowania
Zgodnie z prośbą Szefa KAS z 24 października 2022 roku po przeanalizowaniu Instrukcji
awansowania wraz z załącznikami:
 docelowa siatka wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej
 przypisanie komórek organizacyjnych do obszarów
 siatka stanowisk w korpusie służby cywilnej
 docelowa siatka uposażeń funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej
 siatka stanowisk funkcjonariuszy SCS
 siatka stanowisk pracowników na stanowiskach niemnożnikowych
proszę o ewentualne wniesienie uwag zgodnie z załączoną tabelą – „uwagi do regulacji”,
zakładka „pol_aw”.
Dodatek stołeczny
W odniesieniu do przedstawionych na spotkaniu 24 października 2022 roku propozycji
wysokości dodatku stołecznego w załączonej tabeli w zakładce „dod_sto” zgodnie
z ustaleniami proszę o przedstawienie propozycji dotyczących wysokości tego dodatku dla
każdej z grup jednostek...
Do góry