Wyroki Sądów

Bardzo ważna informacja dla funkcjonariuszy, którzy mają zawieszone postępowanie sądowe w sprawie nagrody rocznej za 2017 rok

 • 690
 • 7
Dzień dobry,

W związku z przyjęciem do rozpoznania sprawy o odprawę, przez Sąd Najwyższy (sygn. akt: I PSKP 64/21) , Sądy Powszechne na terenie kraju w większości zawieszają sprawy o odprawę.
W naszej ocenie jest to słuszne stanowisko.
Jednakże proszę pamiętać o jednym drobnym haczyku.
Czym innym jest zawieszenie postępowania z urzędu (jeśli Sąd zawiesza postępowanie z urzędu terminy nie mają znaczenia).

Jeśli jednak dochodzi do zawieszenia postępowania na tzw. zgodny wniosek stron, bardzo proszę dobrze zapisać datę wydania postanowienia Sądu o zawieszeniu postępowania, ponieważ jeśli w ciągu roku nie złożycie Państwo wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania, Sąd umorzy postepowanie.
Wydaje, się że jest to zagrożenie pozorne, ponieważ w ciągu roku czasu Sąd Najwyższy na 99% rozpozna sprawę o odprawę i wtedy niezwłocznie należy złożyć wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania.

Jednak gdyby Sąd Najwyższy nie rozpoznał w ciągu najbliższych 12 miesięcy sprawy o odprawę...

Wygrane sprawy w Sądzie Okręgowym w Elblągu w sprawie składek ZUS od nagrody rocznej w 2018 r.

 • 1 219
 • 5
Dzień dobry,

Informujemy o wygranych sprawach z ZUS o składki od nagrody rocznej wypłaconej w 2018 roku.
Sąd Okręgowy w Elblągu sygn. akt IV U 17/21 w sprawie z odwołania od decyzji ZUS (łącznie rozpatrywał cztery decyzje) zmienił zaskarżone decyzje ZUS w ten sposób, że stwierdził, iż nie istnieje obowiązek naliczenia i przekazania składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe z tytułu wypłaty ubezpieczonemu nagrody rocznej należnej za 2017 rok w lutym 2018 roku.

Także Sąd Okręgowy w Elblągu sygn. akt IV U 983/20 uchylił 5 decyzji ZUS (sprawy również rozpatrywane łącznie) i także stwierdził, że nie istnieje obowiązek naliczenia i przekazania składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe z tyt. wypłaty ubezpieczonym nagrody rocznej należnej za 2017r w lutym 2018r.

W wielu przypadkach sądy na wniosek strony pozwanej zawieszają procedowanie.

Pozdrawiamy

ZZ CELNICY PL

Maria Mrugała

Informacja ZZ CELNICY PL_ wygrana sprawa _sprostowanie świadectwa służb

 • 1 408
 • 0
Witamy,
Informujemy, że w piątek 28 maja 2021 r. Sąd Rejonowy Wrocław – Śródmieście wydał korzystny dla ucywilnionych wyrok w sprawie sprostowania świadectwa służby.
W wyroku wskazano, że należy wydać świadectwo służby na wzorze obowiązującym na dzień 1 czerwca 2017 r. i wpisać: „zwolnienie ze służby”.
Zatem mamy korzystne w tej sprawie rozstrzygnięcie z SR w Legnicy oraz z SR we Wrocławiu.

Rozwija się też kwestia sporów o niezgodne z prawem ucywilnienie, to trudne sprawy, wielowątkowe i wymagające powoływania świadków. O rezultatach tych postępowań będziemy informować na bieżąco.

ZZ CELNICY PL

W imieniu Zarządu

/-/ Maria Mrugała

Informacja o przyjęciu skargi kasacyjnej do rozpatrzenia przez Sąd Najwyższy

 • 1 304
 • 0
Informujemy, że otrzymaliśmy z Sądu Najwyższego Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych postanowienie z dnia 11 maja 2021 r. sygn. akt I PSK 57/21 (poprzednia sygn. akt I PK 61/20) o przyjęciu skargi kasacyjnej do rozpoznania w sprawie o wydanie świadectwa służby i odprawy dla funkcjonariusza zwolnionego ze służby z dniem 1 czerwca 2017 r. (ucywilnienie), która została zarejestrowana pod sygn. akt I PSKP 64/21.

Czekamy na wyznaczenie terminu przedmiotowej rozprawy, o wyniku której poinformujemy osobnym komunikatem.

Z poważaniem

/-/ Maria Mrugała

V-ce Przewodnicząca

ZZ Celnicy PL​

Czy organy KAS zaczną szanować rodzinę?

 • 1 338
 • 1
Zapadł wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 listopada 2020r. o sygn. akt III AUa 872/20, w którym przyznano prawo do ustalenia wysokości emerytury z uwzględnieniem za okres urlopu wychowawczego uposażenia należnego na stanowisku zajmowanym bezpośrednio przed urlopem wychowawczym.

Ciekawe czy to wystarczy, aby organy KAS zaczęły szanować rodzinę i rodzicielstwo?
Wysłaliśmy pismo do DIAS.
Informujcie czy są poprawiane zaświadczenia dot. emerytur w tym zakresie?

Wyrok Sądu Apelacyjnego-waloryzacja

 • 3 312
 • 6
Publikujemy ważny dla "wygaszonych" i "ucywilnionych", ale nie tylko dla Nich, wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie.
W sprawie waloryzacji wypowiedział się Sąd Apelacyjny w Warszawie, który zmienił wyrok I instancji i decyzję Dyrektora ZER MSWiA w ten sposób, że przy ustalaniu podstawy wymiaru emerytury funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej nakazał uwzględnienie waloryzacji emerytur i rent inwalidzkich przypadających w okresie między zwolnieniem ze służby, a ustaleniem prawa do emerytury – sygn.. Akr III AUa 1203/20

Informacja o wyrokach - odprawy dla ucywilnionych

 • 3 907
 • 9
UCYWILNIENI FUNKCJONARIUSZE

Koleżanki i Koledzy!

Otrzymaliśmy informację o dwóch ciekawych wyrokach dotyczących odpraw pieniężnych dla ucywilnionych funkcjonariuszy.

Poniżej linki do ew. wykorzystania.

Dla przypomnienia, w tej sprawie(odpraw) orzecznictwo ukształtowało się odmiennie w różnych okręgach i sprawa oczekuje na rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego, którą nasz ZZ wraz z prawnikami pilnuje.

Pozdrawiam
Sławomir Siwy
ZZ Celnicy PLJak wynika z rozważań Sądu poczynionych przy ocenie żądania o nakazanie pozwanemu wydania świadectwa służby, przekształcenie stosunku służby w stosunek pracy, o którym mowa w art. 171 ust. 1 pkt 1 pwKAS, w istocie jest zakończeniem jednego stosunku prawnego (administracyjno-prawnego) i powołaniem do życia całkowicie nowego stosunku (pracy).Ustanie w takiej sytuacji stosunku służbowego uzasadnia...

Komunikat-wzory pozwów dla ucywilnionych

 • 3 660
 • 10
KOMUNIKAT

dla osób ucywilnionych walczących w Sądach o powrót do służby i o zaliczenie okresu ucywilnienia do okresu służby​

Koleżanki, koledzy

z ogromną radością informujemy, że w dniu 14.10.2020 r. Sąd Okręgowy w Legnicy (sygn. akt V Pa 28/20 ) oddalił apelację DIAS we Wrocławiu od wyroku SR w Legnicy IV P 105/19 w sprawie ucywilnionych funkcjonariuszy w maju 2017 r.

Nasza koleżanka z dniem 01.06.2017 r. powróciła do służby !!!!

Wygraliśmy!!!

Kilka dni temu kolejna wygrana w SR w Legnicy – sygn. akt IV P 113/19.


Najprawdopodobniej jest to pierwszy prawomocny wyrok w kraju, w którym uznano, że proces ucywilnienia został przeprowadzony niezgodnie z konstytucją i w związku z tym należy przywrócić powoda do służby.

Wyrok Sądu Okręgowego potwierdził niekonstytucyjne działanie pracodawcy przy wprowadzaniu reformy KAS, to o czym nasz ZZ mówił co najmniej od września 2016 r.Co ten wyrok oznacza dla pozostałych osób ucywilnionych ?

W...

Wyrok SN w sprawie wygaszonego funkcjonariusza SCS

 • 2 486
 • 3
Publikujemy artykuł z Rzeczpospolitej, który dotyczy funkcjonariusza, który nie otrzymał propozycji do KAS.

Wyrok w sprawie chorobowego

 • 642
 • 0
Przed Sądem Okręgowym w Elblągu w dniu 30 października 2019r. zapadł prawomocny wyrok o sygn. IV Ua 33/19 w sprawie o zapłatę odsetek od decyzji ZUS po wypłacie świadczenia chorobowego za L4, po ustaniu stosunku służbowego.
SO w Elblągu jasno stwierdza, że jeżeli zasiłek chorobowy nie zostanie wypłacony w terminie, a tak było w niniejszej sprawie, to ZUS zobowiązany jest do wypłaty odsetek od tego zasiłku na zasadach i w wysokości określonych w ustawie on systemie ubezpieczeń społecznych.

Komunikat emerytury waloryzacja i wyrok SO

 • 2 453
 • 0
Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 listopada 2019r. SO w Warszawie wydał wyrok, w którym uwzględnił odwołanie funkcjonariusza i uznał prawo do emerytury od 01.01.2018 roku, ucywilnionego funkcjonariusza, który nie przyjął propozycji pracy.

Sygnatura akt XIII U 1101/18.

ZER MSWiA złożył wniosek o uzasadnienie, tak więc wyrok nie jest jeszcze prawomocny.

Istotą postępowania było ustalenie 5 lat wykonywania zadań z katalogu zadań wymienionego w ustawie przez funkcjonariusza pełniącego służbę w komórkach postępowania celnego, przeznaczeń celnych i postępowania podatkowego w sprawach akcyzowych.

Ponadto związek udostępnia krótki wzór odwołania do Sądu Okręgowego w związku z odmowami ZER MSWiA dot. waloryzacji świadczeń, gdy od czasu zwolnienia do czasu ustalenia emerytury były waloryzacje tego świadczenia(dot. renty lub emerytury). W naszej ocenie sprawa ma szanse na pozytywne rozpatrzenie. Uprzedzamy jednak, że jak w każdej sprawie sądowej, trzeba mieć także na uwadze możliwą...

Pieniądze za bezprawne wygaszenie etatu - wyrok SN

 • 1 055
 • 0
Kierowca wygrał 16 tys zł za to, że trafił na bruk po likwidacji Agencji Nieruchomości Rolnych. Na wyrok czeka 100 spraw.

Wydanie świadectw służby - po ucywilnieniu

 • 3 000
 • 3
Publikujemy kolejny prawomocny wyrok w sprawie o wydanie świadectwa służby po ucywilnieniu zapadły w SO w Zielonej Górze - sygn. akt IV Pa 6/19.
Wiemy już o także o uprawomocnionych wyrokach z Białegostoku, m.in. prawomocny wyrok Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 23 sierpnia 2018 roku (sygnatura VI P 195/18).
Podobnie orzeczenie Sądu Okręgowego w Poznaniu – wyrok z dnia 08.06.2018r. sygn. akt VIII Pa 48/18.
Ponadto zapadło wiele pozytywnych dla funkcjonariuszy wyroków w SR o wydanie świadectwa służby, ale wciąż nie są prawomocne.
Jeżeli znacie inne wyroki prawomocne, to bardzo prosimy o poinformowanie ZZ Celnicy PL.
Jednocześnie prosimy o informacje w sprawie przebiegu spraw dot. wypłaty odprawy po ucywilnieniu.
W tej sprawie Związek nie występował z komunikatem o szeroką akcję, gdyż początkowo należy przeprowadzić kilka spraw pilotażowych.
Związek ma wiedzę jak dotąd o jednym wyroku w SR, od którego złożyliśmy apelację, albowiem Sąd nie uznał roszczenia ucywilnionego...

Wyrok NSA I OSK 1900/18

 • 3 457
 • 0
Publikujemy interesujący, kolejny wyrok NSA I OSK 1900/18 w sprawie osoby ucywilnionej.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - emerytury

 • 3 877
 • 0
Publikujemy wyrok SO w Warszawie w sprawie emerytur.
To pierwszy wyrok. Kolejne na razie nie zapadły. Sąd Okręgowy w Warszawie zauważył, że sprawa ma charakter instytucjonalny i szerzej pochyla się nad zagadnieniem.
Do tego stopnia, że w sprawie, która nie dotyczyła 5 lat tzw. zadań policyjnych, Sąd zamiast wyroku, wystąpił o akta osobowe pod kątem właśnie 5 lat tzw. zadań policyjnych.
Widać, że SO w Warszawie kompleksowo zaczął patrzeć na tę sprawę.
Wyrok nie jest prawomocny i przygotowujemy apelację.
Walczymy dalej. Prosimy o wsparcie.
Pokaż załącznik: SO WWA.pdf

Dyskryminacja w KAS

 • 1 535
 • 0
Rezygnacja z zatrudnienia tylko tych pracowników skarbówki, którzy osiągnęli wiek emerytalny, to dyskryminacja.
http://archiwum.rp.pl/artykul/139979...niu-pracy.html

Sąd Pracy w Olsztynie w sprawie osoby bez propozycji

 • 3 187
 • 0
Publikujemy wyrok Sądu Pracy, który zapadł niedawno w sprawie funkcjonariusza, który nie otrzymał propozycji służby do KAS
Pokaż załącznik: WYROK SP-BRAK PROPOZYCJI.pdf
Pokaż załącznik: WYROK SP-BRAK PROPOZYCJI2.pdf

Dyrektor izby musi uzasadnić degradację celnika- wyrok NSA

 • 2 144
 • 0
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej (IAS) nie miał prawa wydać decyzji obniżającej uposażenie funkcjonariuszce i przenoszącej ją na niższe stanowisko bez podania jasnych przyczyn – uznał Naczelny Sąd Administracyjny (NSA).

Sprawa dotyczyła skargi kasacyjnej od wyroku WSA, który utrzymał w mocy decyzję dyrektora IAS zmieniającego celniczce warunki służby. Powodem zmian była ustawa z 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1948 ze zm.). Na jej podstawie szef izby zaproponował funkcjonariuszce dalsze zatrudnienie, ale przy okazji obniżył jej wynagrodzenie oraz stanowisko. Bez zmiany został stopień służbowy.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1400091,dyrektor-izby-musi-uzasadnic-degradacje-celnika.html...

Wyrok SO w sprawie wysokości zasiłku chorobowego dla funkcjonariuszy bez propozycji

 • 1 160
 • 0
Publikujemy wyroki Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w sprawie wysokości zasiłku chorobowego dla funkcjonariuszy, którzy chorują po braku propozycji do KAS i chorowali wcześniej, a ich choroba trwa.
Wygraliśmy wcześniej batalię o to, że w ogóle zasiłek się należy, bo ZUS odmawiał w ogóle prawa do świadczenia, co wprost narusza Konstytucję.
Niestety ZUS nie pogodził się z przegraną i wciąż składa apelacje, mimo iż było w tej sprawie pismo do Prezes ZUS, powołujące się na orzecznictwo i na ciężki stan zdrowia wielu chorych.
ZUS po przegranej nie poddał się i postanowił zaszkodzić chorym w jeszcze inny sposób - zaczął wypłacać zaniżony zasiłek.
Na szczęście Sądy stają na wysokości zadania i nie zostawiają suchej nitki na argumentacji ZUS.
Wg Sądu zarzuty ZUS podniesione w apelacji są nie tylko nieuzasadnione, ale także niezrozumiałe. Mimo tego, ZUS nie bacząc na krzywdy ludzkie, składa apelacje.
Zachowanie ZUS jest nieetyczne i niemoralne, gdyż często mamy do czynienia z ludźmi...

Orzecznictwo SO w Łodzi w sprawie odprawy emerytalnej i odprawy w związku z brakiem propozycji

 • 2 700
 • 0
Sygn. akt VIII Pa 84/18 UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem z dnia 2 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi X Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu sprawy z powództwa E. S. przeciwko Izbie Administracji Skarbowej w Ł. ustalenie nieskuteczności wygaśnięcia stosunku pracy, odprawę emerytalną: 1.zasądził od I. Administracji Skarbowej w Ł. na rzecz E. S. kwotę 18.888,00 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 23 stycznia 2018 roku do dnia zapłaty, 2.umorzył postępowanie w pozostałym zakresie, 3.zasądził od E. S. na rzecz I. Administracji Skarbowej w Ł. kwotę 180 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Powyższe orzeczenie zapadło w oparciu o następujące ustalenia faktyczne: Powódka E. S. w dniu 1 kwietnia 1993 roku zawarła umowę o pracę z Pierwszym Urzędem S

Sygn. akt VIII Pa 84/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 maja 2018 roku Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie...
Do góry