• Witaj na stronie i forum Związku Zawodowego Celnicy PL!
  Nasz Związek zrzesza 6783 członków.

  Wstąp do nas! (KLIKNIJ i zapisz się elektronicznie!)
  Albo jeśli wolisz zapisać się w tradycyjny sposób wyślij deklarację (Deklaracja do pobrania! Kliknij!)
  Korzyści i ochrona wynikająca z członkostwa w ZZ Celnicy PL (KLIKNIJ) plus inne benefity, np. zniżki na paliwo!
  Konto Związku 44 1600 1462 0008 2567 1607 7001 w BGŻ BNP PARIBAS

Wzory wezwań, pozwów, inne

Nowy wzór apelacji i pismo procesowe - art.41

 • 7 699
 • 62
Koleżanki i Koledzy!

Publikujemy wzory apelacji dot. art. 41 w dwóch wariantach z uwzględnioną już kwestią dodatkowej argumentacji dot. podpisania ustawy okołobudżetowej na 2024 r.

W związku z pytaniami o możliwości wsparcia przy skorzystaniu ze wzoru uprzejmie informujemy, że emerytowani funkcjonariusze, także innych formacji mundurowych, którzy chcą wesprzeć ZZ Celnicy PL w dalszej wspólnej walce o nasze prawa w związku z art. 41, mogą wpłacać dowolną kwotę darowizny na konto Związku 44 1600 1462 0008 2567 1607 7001 w BNP PARIBAS.

W opisie przelewu napiszcie: "Na walkę z art. 41"

Dziękujemy za wszelkie wsparcie.Koleżanki i Koledzy!

Przygotowane zostały nowe wzory apelacji do wykorzystania w postępowaniach sądowych dotyczące odwołań od decyzji ZER w zakresie art. 41 oraz pismo procesowe z uwzględnieniem nowej argumentacji dot. uchwalenia i podpisania przez Prezydenta tzw. ustawy okołobudżetowej na 2024 r.

Po przeanalizowaniu nadesłanych uzasadnień...

Składanie pozwów o odprawy - komunikat

 • 4 106
 • 7
KOMUNIKAT
dla funkcjonariuszy zwolnionych ze służby w 2017 r.,
którzy chcą złożyć pozew do sądu o wypłatę odprawy do sądu w związku z reorganizacją w 2017 r.

Otrzymujemy od Was wiele maili i telefonów w sprawie możliwości złożenia pozwu do sądu o wypłatę odprawy w związku z opublikowaniem wyroku SN I PSKP 20/22 z 17 maja 2023 r. w sprawie wypłaty odprawy dla funkcjonariusza Służby Celno - Skarbowej, który został zwolniony ze służby, poprzez złożenie propozycji pracy.

Nasi prawnicy rekomendują następujący tryb postępowania;

1. osoby, które wniosły do DIAS wniosek o wypłatę odprawy przed 1 czerwca 2020 r. i nie otrzymały odpowiedzi i kolejno wnosiły, co trzy lata wnioski i również nie otrzymywały odpowiedzi – MOGĄ SKŁADAĆ POZWY – tryb wskazany w komunikacie Komunikat dotyczący składania pozwów o wypłatę odprawy w związku ze...

Komunikat dot. art. 41 - wyroki wydawane na posiedzeniach niejawnych

 • 7 770
 • 27
Członkowie Związku Zawodowego Celnicy PL

Mając na uwadze, że Sąd Okręgowy w Warszawie wydał w tym miesiącu pierwsze rozstrzygnięcia dotyczące odwołań od decyzji ZER w zakresie art. 41, chciałbym poinformować, że w orzeczeniach, które zostały dotychczas wydane Sąd nie wyznaczał rozpraw i wydał wyroki zaoczne na posiedzeniach niejawnych, czyli bez udziału stron.

W sentencji wyroków Sąd niestety oddala odwołania. Skany wyroków zostały już przekazane do związkowego prawnika, który ustalił tryb dalszego postępowania.

Wyroki pierwszej instancji są nieprawomocne i w związku z powyższym, każdy zainteresowany emeryt może wnieść apelację do Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Aby odwołać się od wyroku pierwszej instancji, należy najpierw wystąpić do Sądu Okręgowego w Warszawie w terminie siedmiu dni od otrzymania wyroku, z wnioskiem o sporządzenie pisemnego uzasadnienia(wzór w załączeniu).

Gdy Sąd sporządzi pierwsze uzasadnienia wyroków, zostaną one przekazane do związkowego...

Art.41 - wzór repliki na odpowiedź ZER MSWiA na odwołanie

 • 2 502
 • 0
Publikujemy do wykorzystania wzór repliki na odpowiedź ZER MSWiA na odwołanie w sprawie art.41 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2023 r.

ZER MSWiA odpowiada na odwołania i Sąd przesyła do Was te odpowiedzi wskazując termin na ewentualne ustosunkowanie się.

Jak będziecie informowani przez Sąd o terminach pierwszych rozpraw to informujcie Związek. Wówczas do czasu utrwalenia linii orzeczniczej w I instancji będziemy starali się uczestniczyć z prawnikami - tak szacujemy może kilka, maksymalnie kilkanaście pierwszych wokand.

Następnie będziemy pilnować terminów w II instancji, mamy nadzieję z pozycji wygranego w I instancji sądowej i tego Wam i sobie życzę.

Pozdrawiam

Sławomir Siwy

Przewodniczący

ZZ Celnicy PL

Komunikat - zmiana procedury dot. art.41

 • 5 440
 • 2
Komunikat

w sprawie zmiany trybu postępowania w związku z art. 41 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023.​

Dot.: funkcjonariuszy zwolnionych ze służby w styczniu i lutym 2023r

ZZ Celnicy PL informuje, że ulega zmianie tryb określony w Komunikacie nr jw. z dnia 16.02.2023 r.

Powyższe wynika z wniosków emerytów SCS i zostaje przeprowadzone za Ich zgodą.

Chodzi o wyrażoną wolę naszych emerytów, aby udostępnić wzór odwołania także dla emerytów innych służb mundurowych.

W związku z tym znosimy procedurę podpisywania umów w celu uzyskania wzoru odwołania i uzyskania pomocy prawnej na pierwszych rozprawach w SO w Warszawie.
Wszyscy nasi członkowie w około kilkunastu początkowych rozprawach w SO w Warszawie uzyskają oczywiście pomoc w Sądzie, na takich samych zasadach jak było to zadeklarowane wcześniej, z tą różnicą, że nie trzeba przesyłać druków umów.

A zatem od tej chwili każdy kto...

Odpowiedź na zażalenie ZUS

 • 2 229
 • 0
Prosimy o rozpowszechnienie odpowiedzi na zażalenie ZUS skierowane do Sądu Apelacyjnego o nienakładanie kosztów zastępstwa procesowego.
Sprawa dotyczy składek od nagrody rocznej.
Wszyscy, którzy korzystają z tego i innych wzorów, a nie są członkami Związku, proszę o rozważenie wsparcia ZZ Celnicy PL.

Pozdrawiam
Sławomir Siwy
ZZ Celnicy PL

Komunikat dot. Uchwały SN w sprawie składek ZUS od nagrody rocznej

 • 10 031
 • 23
Koleżanki i Koledzy!

Publikujemy KOMUNIKAT w związku z Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 26 sierpnia 2021 r. sygn.. III UZP 1/21 , w której SN stwierdził, że​

nagroda roczna za 2017 r. wypłacona funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej w 2018 r., po ustaniu tytułu obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne (art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, jednolity tekst: Dz.U. z 2021 r., poz. 422 w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, jednolity tekst: Dz.U. z 2021 r., poz. 423).


Pozdrawiam

Sławomir Siwy
ZZ Celnicy PL

Komunikat - składki ZUS od nagrody rocznej

 • 14 359
 • 44
Koleżanki i Koledzy!

ZZ Celnicy PL w związku ze sprawami jakie toczą się przed sądami w sprawie składek ZUS za 2018 r. od nagrody rocznej, rekomendujemy złożenie pisma do sądu z wnioskiem o zawieszenie z uwagi na zadane pytanie do Sądu Najwyższego przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku.
W załączeniu wzór wniosku.

Pozdrawiam
Sławomir Siwy
Przewodniczący
ZZ Celnicy PL

Pozew w sprawie składek od nagrody rocznej

 • 18 686
 • 66
Publikujemy komunikat wraz z wzorem pozwu w sprawie składek pobranych niesłusznie od nagrody rocznej z prośbą o rozpowszechnienie.

Pozdrawiam
Sławomir Siwy
Przewodniczący
ZZ Celnicy PL

Odpowiedź na apelację ZUS

 • 4 218
 • 2
Związek Zawodowy Celnicy PL publikuje wzór odpowiedzi na apelację ZUS w sprawach dot. nienależnie pobranych składek. W niektórych IAS ZUS złożył pierwsze apelacje do Sądu Apelacyjnego i nalezy udzielić odpowiedzi na apelację.

Do odpowiedzi można dopisać akapit: "Taka linia orzecznicza jest utrzymywana także już w innych okręgach i wyrokach.
M.in. wyroki Sądu Okręgowego w Olsztynie sygn. akt. IV U/1491/20, IV U 1510/20, IV U 1576/20 i wiele innych oraz w Sądu Okręgowego w Suwałkach III U 870/20 i III U 896/20, Sądu Okręgowego w Legnicy V U 3632/20, Sądu Okręgowego w Bydgoszczy VI U 2410/20."


Pismo wysyłamy w 3 podpisanych egzemplarzach do Sądu Apelacyjnego, listem poleconym, jest ono bezpłatne

Niebawem opublikujemy także wzór pozwu przeciwko płatnikowi, które należy wnosić po wystosowaniu wezwania do DIAS, po upływie terminu, jaki wskazujemy w wezwaniu, np. po upływie 14 dni.

Pozdrawiam

Sławomir Siwy

ZZ Celnicy PL

Komunikat-wzory pozwów dla ucywilnionych

 • 6 105
 • 11
KOMUNIKAT

dla osób ucywilnionych walczących w Sądach o powrót do służby i o zaliczenie okresu ucywilnienia do okresu służby​

Koleżanki, koledzy

z ogromną radością informujemy, że w dniu 14.10.2020 r. Sąd Okręgowy w Legnicy (sygn. akt V Pa 28/20 ) oddalił apelację DIAS we Wrocławiu od wyroku SR w Legnicy IV P 105/19 w sprawie ucywilnionych funkcjonariuszy w maju 2017 r.

Nasza koleżanka z dniem 01.06.2017 r. powróciła do służby !!!!

Wygraliśmy!!!

Kilka dni temu kolejna wygrana w SR w Legnicy – sygn. akt IV P 113/19.


Najprawdopodobniej jest to pierwszy prawomocny wyrok w kraju, w którym uznano, że proces ucywilnienia został przeprowadzony niezgodnie z konstytucją i w związku z tym należy przywrócić powoda do służby.

Wyrok Sądu Okręgowego potwierdził niekonstytucyjne działanie pracodawcy przy wprowadzaniu reformy KAS, to o czym nasz ZZ mówił co najmniej od września 2016 r.Co ten wyrok oznacza dla pozostałych osób ucywilnionych ?

W...

NIENALEŻNE SKŁADKI ZUS

 • 10 751
 • 31
Publikujemy komunikat dot. trybu postępowania w związku z nienależnie pobranymi składkami ZUS.

Jeżeli chcemy mieć 100% pewność, że sprawa nam się nie przedawni, należy w terminie do trzech lat, licząc od dnia nienależnie pobranych składek, wystąpić z pozwem przeciwko płatnikowi(DIAS), ale najpierw należy złożyć wezwanie do DIAS. Jeżeli ktoś już składał wezwanie do DIAS, to może od razu wystąpić z pozwem. Wzór pozwu niebawem opublikujemy.

Proszę o rozpowszechnienie informacji.

Pozdrawiam

Sławomir Siwy

ZZ Celnicy PL

Wzór POZWU dla osób ucywilnionych

 • 7 252
 • 9
UCYWILNIENI FUNKCJONARIUSZE

KOLEŻANKI I KOLEDZY!

W dniu 1 lipca 2019 roku zapadła uchwała NSA (sygn I OPS 1/19), w myśl której przyjęcie przez funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej propozycji zatrudnienia i przekształcenie, z dniem określonym w tej propozycji, na podstawie art. 171 ust. 1 pkt 2 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej dotychczasowego stosunku służby w służbie przygotowawczej lub stałej w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę odpowiednio na czas nieokreślony albo określony, nie wiąże się z obowiązkiem właściwego organu do wydania decyzji orzekającej o zakończeniu stosunku służbowego.

Powyższa uchwała, oznacza że sprawy „ucywilnionych” o wręczenie propozycji pracy (zamiast propozycji służby) będą podlegać kontroli sądu pracy, finalnie to właśnie te sądy będą właściwe do tego typu spraw.

W związku z powyższym Związek pragnie wskazać, że osoby które nie skierowały w swoich sprawach pozwów do sądu pracy...

Wydanie świadectw służby - po ucywilnieniu

 • 3 913
 • 3
Publikujemy kolejny prawomocny wyrok w sprawie o wydanie świadectwa służby po ucywilnieniu zapadły w SO w Zielonej Górze - sygn. akt IV Pa 6/19.
Wiemy już o także o uprawomocnionych wyrokach z Białegostoku, m.in. prawomocny wyrok Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 23 sierpnia 2018 roku (sygnatura VI P 195/18).
Podobnie orzeczenie Sądu Okręgowego w Poznaniu – wyrok z dnia 08.06.2018r. sygn. akt VIII Pa 48/18.
Ponadto zapadło wiele pozytywnych dla funkcjonariuszy wyroków w SR o wydanie świadectwa służby, ale wciąż nie są prawomocne.
Jeżeli znacie inne wyroki prawomocne, to bardzo prosimy o poinformowanie ZZ Celnicy PL.
Jednocześnie prosimy o informacje w sprawie przebiegu spraw dot. wypłaty odprawy po ucywilnieniu.
W tej sprawie Związek nie występował z komunikatem o szeroką akcję, gdyż początkowo należy przeprowadzić kilka spraw pilotażowych.
Związek ma wiedzę jak dotąd o jednym wyroku w SR, od którego złożyliśmy apelację, albowiem Sąd nie uznał roszczenia ucywilnionego...

Pismo do Prezesa NSA o szybsze rozpatrzenie skargi

 • 2 356
 • 0
Publikujemy pismo do Prezesa NSA o szybsze rozpatrzenie skargi. Osoby, które wystąpiły z takim pismem otrzymały informację z NSA o rozpatrzeniu spraw w II kwartale br.
Pokaż załącznik: 6279

Akcja składania pozwów o wydanie świadectw służby

 • 3 216
 • 0
Publikujemy komunikat skierowany do osób "ucywilnionych" zawierający wskazania do składania pozwów o wydanie świadectw służby oraz wzór samego pozwu do wykorzystania
Pokaż załącznik: celnicy122-18-pismo do ucywilnionych fszy.pdf
Pokaż załącznik: CELNICY PL wzór pozwu o wydanie świadectwa służby.doc

Komunikat - dot. osób ucywilnionych - świadectwa służby i odprawy

 • 4 246
 • 0
Ucywilnieni funkcjonariusze celni

Koleżanki i Koledzy

Uprzejmie informujemy, że w Sądzie Okręgowym w Białymstoku zapadł wyrok, w którym oddalono apelację DIAS od wyroku Sądu Rejonowego, który nakazał wydanie świadectwa służby -€“ sentencje wyroków załączamy do komunikatu.

W dniu 23 sierpnia 2018r. w Sądzie Rejonowym w Białymstoku zapadł kolejny wyrok w tej sprawie, którego treść udostępniamy jako załącznik. W uzasadnieniu Sąd powołał się na rozstrzygnięcie ww. Sądu Okręgowego w Białymstoku o sygn. akt V Pa 11/18.

Związek Zawodowy Celnicy PL rekomenduje w chwili obecnej, aby każdy funkcjonariusz ucywilniony złożył wniosek do DIAS o wydanie świadectwa służby i wypłatę odprawy -€“ w jednym piśmie, które załączamy. To ważne, aby roszczenia nie uległy przedawnieniu.

Związek informuje, iż z udziałem mecenasa przygotował wezwanie także dla strony wygranej w ww. sprawie, które zostało już jakiś czas temu złożone w Izbie. Informujemy, że w razie odmowy DIAS...

Skarga do WSA na Postanowienie Szefa KAS, którym utrzymuje w mocy Postanowienie DIAS - dot. trybu z wnioskiem o wydanie decyzji zwalaniającej

 • 2 191
 • 0
Publikujemy Komunikat zawierający skargę do WSA Warszawa w sytuacji, gdy po wezwaniu do wydania decyzji o zwolnieniu (ucywilnienie, brak propozycji) - dot. osób, które przegrały w WSA - DIAS wydał Postanowienie i po zażaleniu tego do Szefa KAS, którego wzór był już udostępniany, Szef KAS utrzymał w mocy Postanowienie DIAS.
Pokaż załącznik: celnicy47-4-18-skarga do WSA na Postanowienie SKAS utrzymanie w mocy Postanowienia DIAS.doc
Pokaż załącznik: SKARGA DO WSA UNIWERS WZÓR NA POST SKAS O ODM WSZCZECIA POST ADM O ZWOLN.doc

KOMUNIKAT-wzory zażaleń do SZefa KAS, gdy DIAS wydał postanowienie o odmowie wydania decyzji zwalniającej

 • 2 341
 • 0
Publikujemy komunikat, do którego załączamy wzory zażaleń do Szefa KAS.
Dotyczy to sytuacji gdzie składaliśmy wniosek o wydanie decyzji zwalniającej.
Obecnie pojawiły się pierwsze postanowienia DIAS o odmowie wydania decyzji.
Wcześniej były pisma zwykłe albo milczenie i do tego trybu przedstawialiśmy drogę z ponagleniem Szefa KAS i następnie skargą do WSA.

W sytuacji, gdzie DIAS wydał postanowienie należy je zażalić do Szefa KAS i przedstawiamy takie wzory zażaleń w niniejszym komunikacie.

Pokaż załącznik: celnicy47-3-18-zażalenia do Szefa KAS o wydanie decyzji.doc
Pokaż załącznik: WZÓR ZAŻALENIA POSTANOWIENIE ZWOLN Z SŁUZBY os ucywilnione.doc
Pokaż załącznik: WZÓR ZAŻALENIA POSTANOWIENIE ZWOLN Z SŁUZBY os bez zadnej propozycji.doc
Pokaż załącznik: WZÓR ZAŻALENIA POSTANOWIENIE ZWOLN Z SŁUZBY os odrzuc propozycje.doc

ETPCZ - uzupełnienie uzasadnienia

 • 2 233
 • 0
Poniżej fragment z wyroku WSA w Łodzi sygn III SA/Łd 817/17 z dnia 15 maja 2018r., który dzisiaj odebraliśmy.
Proponujemy ten fragment koniecznie dopisać do uzasadnienia skargi do ETPCZ.

"Na zakończenie należy zwrócić uwagę, że Europejski Trybunał Praw Człowieka w swoich orzeczeniach wskazywał na konieczność zapewnienia prawa do rzetelnego procesu i obowiązek zapewnienia środków odwoławczych. Dla rozstrzygnięcia, czy prawo krajowe zapewniało skarżącemu możliwość skorzystania z prawa do sądu, w rozumieniu art. 6 ust. 1 Konwencji, Trybunał badał kwestię, czy droga cywilnych środków prawnych, wskazana przez (pozwany) rząd, stanowiła w tym czasie drogę odwołania wystarczająco pewną, aby zapewnić skarżącemu rozsądne perspektywy powodzenia. Stwierdził, że "istnienie środka odwoławczego w prawie krajowym musi być wystarczająco ustalone, gdyż inaczej będzie mu brakowało dostępności i skuteczności wymaganej przez art. 6 Konwencji. Skarżący nie ma obowiązku korzystania ze...
Back
Do góry