• Witaj na stronie i forum Związku Zawodowego Celnicy PL!
  Nasz Związek zrzesza 6783 członków.

  Wstąp do nas! (KLIKNIJ i zapisz się elektronicznie!)
  Albo jeśli wolisz zapisać się w tradycyjny sposób wyślij deklarację (Deklaracja do pobrania! Kliknij!)
  Korzyści i ochrona wynikająca z członkostwa w ZZ Celnicy PL (KLIKNIJ) plus inne benefity, np. zniżki na paliwo!
  Konto Związku 44 1600 1462 0008 2567 1607 7001 w BGŻ BNP PARIBAS

Wzór POZWU dla osób ucywilnionych

UCYWILNIENI FUNKCJONARIUSZE

KOLEŻANKI I KOLEDZY!

W dniu 1 lipca 2019 roku zapadła uchwała NSA (sygn I OPS 1/19), w myśl której przyjęcie przez funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej propozycji zatrudnienia i przekształcenie, z dniem określonym w tej propozycji, na podstawie art. 171 ust. 1 pkt 2 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej dotychczasowego stosunku służby w służbie przygotowawczej lub stałej w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę odpowiednio na czas nieokreślony albo określony, nie wiąże się z obowiązkiem właściwego organu do wydania decyzji orzekającej o zakończeniu stosunku służbowego.

Powyższa uchwała, oznacza że sprawy „ucywilnionych” o wręczenie propozycji pracy (zamiast propozycji służby) będą podlegać kontroli sądu pracy, finalnie to właśnie te sądy będą właściwe do tego typu spraw.

W związku z powyższym Związek pragnie wskazać, że osoby które nie skierowały w swoich sprawach pozwów do sądu pracy lub sądy te uznały się za niewłaściwe (lub których spraw tam nie przekierowały skutecznie organy administracyjne) zdają się mieć ostatnią szansę na złożenie takiego pozwu do sądu pracy.

TERMIN NA ZŁOŻENIE POZWU DO DNIA 8 lipca 2019r.

Czytaj więcej w zał. komunikacie
 

Attachments

 • Celnicy63-19-UCHWAŁA NSA KOMUNIKAT.doc
  84 KB · Wyświetleń: 1 576
 • Pozew o ustalenie lub przywrócenie do służby.doc
  72 KB · Wyświetleń: 2 685
Wzór świetny!
Brakuje mi jednak jeszcze jednej, możliwej wersji - dla osób, które z różnych powodów
nie chcą / nie mogą wrócić do munduru, tracąc tym samym podwójnie ...
 
Ostatnia edycja:
Wzór świetny!
Brakuje mi jednak jeszcze jednej, możliwej wersji - dla osób, które z różnych powodów
nie chcą / nie mogą wrócić do munduru, tracąc tym samym podwójnie ...
I tu pytanie w sprawie osób ucywilnionych, które nadal pracują w KAS. Mimo wielokrotnych próśb do DIAS o przywrócenie do munduru, spotkały się z odmową DIAS.
Osoby te po listopadzie 2018r. nabyły prawa do emerytury mundurowej w niepełnej wysokości (od dnia wejścia ustawy o Służbie Celnej do 03.2017r.) i skorzystałały z tego prawa (pobierają niepełną emeryturę mundurową), ale chcą wrócić do służby w charakterze funkcjonariusza.
Czy w takim przypadku pozew do sądu pracy jest zasadny?

Sprawy w NSA w toku.
 
Ostatnia edycja:
Jeżeli wrócą do statusu funkcjonariusza to emerytura mundurowa zostanie zawieszona. Decyzję każdy podejmuje samodzielnie.
Dziękuję Panie Sławku.
To, że emerytura zostanie zawieszona rozumiem.
Tylko mam wątpliwości, czy w przypadku emerytów (mundurowych) sąd nie uzna, że stosunek służbowy wygasł i wydanie decyzji o zwolnieniu ze służby wraz z uzasadnieniem (art. 167 pkt7 ustawy wprowadzającej KAS)) jest już bezzasadny.
 
Ostatnia edycja:
Słuchajcie, czy pozew ten dotyczy też tych ucywilnionych, którzy na zażalenie złożone do MF nie dostali jeszcze odpowiedzi? Ja jeszcze czekam.
 
Back
Do góry