Służba Celna

Kilka pytań do SKAS

 • 4 496
 • 37
Nawiązując do uzgodnień poczynionych na ostatnim spotkaniu w miesiącu sierpniu br., zwracamy się z prośbą o przedstawienie zapowiedzianych rozwiązań dot. zachęt do pozostania w służbie dla osób z doświadczeniem zawodowym 15 lat stażu i więcej i tych, którzy rozpoczynają karierę w SCS i KAS.

Prosimy o przedstawienie do uzgodnień zarys ścieżki kariery zawodowej w KAS i SCS, odrębne dla pracowników i funkcjonariuszy z uwagi na różnorodność tych pragmatyk i odmienne stanowiska i stopnie oraz skrajności dot. wartościowania.

Po ostatnim spotkaniu tak zrozumieliśmy Panią Minister, że dokumenty te będą przedstawione na początku września. Deklarujemy pomoc w tych działaniach.

Ponadto prosimy o informację i odpowiedź na pytanie czy toczą się aktualnie jakiekolwiek prace w Rządzie i samym Ministerstwie Finansów dot. kwestii związanych z emeryturami mundurowymi?
(...)

Czytaj więcej w opublikowanym piśmie

Decyzja o zwolnieniu S.Siwego uchylona

 • 6 213
 • 23
Publikujemy decyzję Szefa KAS, która uchyla decyzję DIAS Opole o zwolnieniu ze służby Przewodniczącego ZZ Celnicy PL Sławomira Siwego i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Zwolnienie powinno dotyczyć przebiegu służby i kwalifikacji, a nie prowadzonej działalności związkowej.

DIAS Opole przesłał właśnie pismo, że sprawy nie załatwi w terminie i przedłużył postępowanie do dnia 09.10.2020r. DIAS napisał w zawiadomieniu o przedłużeniu terminu, że uzupełnia materiał dowodowy dokumentujący przebieg służby oraz realizowanych zadań.

Oczekujemy na ponowne rozstrzygnięcie DIAS Opole.

INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW KAS!

 • 3 476
 • 3
Pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej

Koleżanki i Koledzy!

W związku z zapowiedziami planowanych zwolnień w budżetówce, Związek Zawodowy Celnicy PL informuje, że wystąpił do Ministra Finansów ponawiając sprzeciw wobec możliwości redukcji zatrudnienia pracowników KAS, jak również o spotkanie z uwagi na niepokojące wypowiedzi Ministra Finansów w związku z tą sprawą.

Zwolnienia paru tysięcy osób, jakie miały miejsce wraz z wejściem w życie KAS doprowadziły już do pogorszenia efektywności struktury i tylko osoba pragnąca szkody dla finansów publicznych mogłaby chcieć to powtórzyć. To byłoby szaleństwo! Dlatego w interesie ogółu sprzeciwiamy się stanowczo takim ewentualnym pomysłom.

Zgodnie z ustawą o związkach zawodowych, w sprawach indywidualnych będziemy reprezentować, bronić i wspomagać profesjonalną pomocą prawną, w szczególności członków ZZ Celnicy PL, niezależnie od stażu członkostwa w naszym związku.Z Pozdrowieniem:

Przewodniczący

ZZ...

Ścigali przestępców, odzyskiwali nielegalnie podatki

 • 1 918
 • 4
Proceder wykrył mazowiecki wydział Biura Inspekcji Wewnętrznej Ministerstwa Finansów.
Ścigali przestępców podatkowych, a sami nielegalnie odzyskiwali podatek na granicy – jest śledztwo prokuratury i postępowanie wyjaśniające.

Projekt rozp.-wielokrotność kwoty bazowej

 • 5 105
 • 20
Pan Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów


Szanowny Panie Premierze.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zainteresowanie przebiegiem prac i podpisanie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. (...)

Więcej w załączonym piśmie

Nowa promocja pożyczek dla KAS

Składki ZUS od nagrody rocznej z 2017r.

 • 2 898
 • 5
Funkcjonariusze SCS

Koleżanki i Koledzy!

Uprzejmie informuję, iż w sprawie nienależnie pobranych składek ZUS od nagrody rocznej z 2017r. wypłaconej w 2018r. wysłaliśmy pismo do Prezesa ZUS, które publikujemy.

Otrzymaliśmy informację zwrotną od Pani Prezes, że ZUS przeanalizuje sprawę tak szybko jak to możliwe.

Prosimy zatem jeszcze o odrobinę cierpliwości, ale już też przygotowujemy się do złożenia wniosków do ZUS, ponieważ mija już trzeci tydzień od wysłania korespondencji.

W sytuacji, gdy będziemy musieli zainicjować taką akcję, jej wynik, będzie zależał od skali wniosków.

Takie wnioski przygotujemy i następnie kolejne kroki prawne także ZZ Celnicy PL przygotuje.

Jeżeli ktoś samodzielnie już działa, to proszę o kontakt i przesłanie decyzji ZUS, abyśmy mogli pomóc w profesjonalnym przygotowaniu odwołania do Sądu.

Pozdrawiam
Sławomir Siwy
Przewodniczący
ZZ Celnicy PL

UWAGA! Zmiana stawek ubezpieczenia medycznego PZU

 • 3 285
 • 20
KONIECZNOŚĆ WYPEŁNIENIA NOWEJ DEKLARACJI JEŚLI CHCEMY KONTYNUOWAĆ UBEZPIECZENIE oraz
MOŻLIWOŚĆ PRZYSTĄPIENIA NOWYCH OSÓB DO OPIEKI MEDYCZNEJ BEZ KARENCJI.

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w związku z rocznicą polisy OPIEKI MEDYCZNEJ dla ZZ
Celnicy PL przypadającą na dzień 01.10.2020 roku informujemy o
zmianie stawek za poszczególne pakiety.

Obecnie obowiązujące pakiety przestają funkcjonować z dniem 30.09.2020 roku.
Prosimy o wypełnienie nowego druku deklaracji przystąpienia wraz z
wyborem nowego pakietu.

W chwili przystąpienia do programu nie obowiązują okresy karencji.

Program Zdrowotny - PZU Opieka Medyczna zapewnia Państwu możliwość
korzystania z ponad 2140 placówek medycznych w całej Polsce.

W ramach Opieki Medycznej wizyty u specjalistów i badania się
nielimitowane i bez skierowań.
PZU Opieka Medyczna daje Państwu również możliwość skorzystania z
REFUNDACJI w przypadku chęci wykonania badania poza placówką medyczną
PZU - zgodnie z cennikiem refundacyjnym.
Program...

Odwołanie XI Zlotu Tatry 2020

 • 485
 • 0
Koleżanki i Koledzy.

W związku z sytuacją epidemiczną i obostrzeniami z tym związanymi, ZZ Celnicy PL zmuszony jest odwołać organizację Zlotu w Tatrach w roku bieżącym. Wpłaty zostaną zwrócone na indywidualne konta, z których dokonano przelewów.
Każdy, kto dokonał już rezerwacji, zostanie poinformowany o tej sytuacji mailowo.

Pozdrawiam
Sławomir Siwy
ZZ Celnicy PL

Rząd zaciska pasa. Przyszły rok bez funduszu nagród dla mundurowych?

 • 1 707
 • 2
"W roku 2021, co do zasady, proponuje się nie tworzenie oddzielnego, wynikającego z poszczególnych przepisów branżowych funduszu nagród" – czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021, która pod koniec sierpnia skierowana została do konsultacji publicznych. Jeśli przepisy te wejdą w życie, oddzielne fundusze nagród w przyszłym roku nie powstaną w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa, Służbie Celno-Skarbowej, Służbie Więziennej i wojsku. Nie oznacza to wprawdzie wprost, że mundurowi w ogóle nie mogą liczyć na nagrody, jednak te przyznawane będą "w ramach posiadanych (przez formacje – przyp. red.) środków na uposażenia".

Tajny proces urzędników z Ministerstwa Finansów

 • 2 107
 • 8
Arkadiusz B. i Krzysztof B. będą sądzeni za zamkniętymi drzwiami. Sąd utajnił proces na wniosek Prokuratury.

KAS "to moloch na glinianych nogach". Siwy: musimy jak najszybciej wyodrębnić Służbę Celno-Skarbową

 • 13 412
 • 27
"Musimy jak najszybciej precyzyjnie i zdecydowanie wyodrębnić Służbę Celno-Skarbową. Szef Służby Celno-Skarbowej musi stać się kimś na wzór komendanta głównego policji. (...) Musimy stworzyć komendę główną SCS" - mówi w rozmowie z InfoSecurity24.pl Sławomir Siwy, przewodniczący Związku Zawodowego Celnicy.pl. Jak dodaje, "jeszcze jakiś czas temu, za czasów ministra Walczaka, wydawało się, że jest to dla wszystkich jasne, że KAS nie funkcjonuje dobrze w tej wersji i sprawa wyodrębnienia SCS jest oczywista. (...) To się jednak nie stało i temat zniknął. Ktoś widocznie uznał, że nie czas na takie zmiany".

Będą cięcia w administracji. Minister komentuje

 • 2 970
 • 3
Myślę, że to dobry moment, by administracja publiczna dała przykład oszczędności - mówi w programie "Money. To się liczy" wiceminister finansów Piotr Patkowski. Tak odpowiedział na pytanie, czy należy spodziewać się oszczędności i cięć w administracji publicznej. - Na razie postanowiliśmy zamrozić kwotę bazową w sferze budżetowej. To oznacza, że pensje nie będą rosły, ale nad żadnymi cięciami w resorcie finansów nie pracujemy - mówił Piotr Patkowski. Zapewnił jednocześnie, że rząd nie będzie szukał oszczędności w inwestycjach publicznych. - To dzięki nim będziemy w stanie lepiej wyjść z kryzysu - twierdzi wiceminister finansów.
[/URL]

List Szefa KAS

 • 13 498
 • 58
Szanowni Państwo,

poniżej przesyłamy list Szefa KAS - z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie wśród podległych pracowników i funkcjonariuszy.


Szanowni Państwo,

Krajowa Administracja Skarbowa funkcjonuje już od ponad 3 lat, jednak jest nadal organizacją młodą, która nieustannie się rozwija i dostosowuje do dynamicznie zmieniającego się otoczenia społecznego i gospodarczego.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracowników i rynku pracy rozpoczęliśmy tworzenie programu, którego celem będzie z jednej strony usprawnienie procesów naboru i pozyskiwania oraz utrzymania w organizacji nowych kadr, a z drugiej zapewnienie rozwiązań pozwalających na wykorzystanie wiedzy oraz doświadczenia pracowników i funkcjonariuszy. Chcemy włączyć osoby posiadające wieloletni staż pracy lub służby w proces wdrażania nowych pracowników i funkcjonariuszy, następców w szeregach KAS. Program ma zakładać także odpowiednie elementy motywacyjne powiązane z procesem szkolenia nowych kadr.

Prace nad...

Wzory pozwów dla "wygaszonych"

 • 968
 • 0
Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W załączeniu Związek przedstawia wzory 2 alternatywnych pozwów dotyczących dyskryminacji za "wygaszenie" i bezprawne zwolnienie z służby (czyli tylko dla "wygaszonych")

a) dotyczący tylko zapłaty odszkodowania za sam fakt dyskryminacji i niezgodnego z prawem zwolnienia

b) dotyczący zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia (czyli dodatkowej opłaty za doznane krzywdy, ból, cierpienie, rozstrój zdrowia)


Są to pozwy dla osób zainteresowanych, które jeszcze żadnych spraw związanych z "wygaszeniem" w sądzie pracy nie zakładały, a wyrażają taką wolę (jest na to ostatni moment). O tym, który pozew wybrać piszemy poniżej (należy wybrać tylko jeden), podobnie jak o terminie składnia pozwu.

Jednocześnie Związek przestrzega, że z uwagi na nowatorski charakter spraw, brak szans na orzeczenie przez TK odgórnie niekonstytucyjności przepisów PwKAS ZWIĄZEK NIE DAJE GWARANCJI wygrania tych spraw...

AKCJA SEJM!

 • 11 775
 • 56
Koleżanki i Koledzy! Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej

WSZYSCY!

NIE ODPUSZCZAMY!

W związku z informacją o złożeniu poprawek w Senacie do ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

z uwagi na brak czasu, jednak mając nadzieję na przyjęcie poprawek przez Senat,

rozpoczynamy już dzisiaj ŚRODA) akcję skierowaną do Parlamentarzystów Sejmu RP.


Czasu na działanie jest bardzo mało, gdyż Sejm już rano w piątek będzie się tym zajmował i głosował.

Maile wysyłamy dzisiaj - ŚRODA(12.08), CZWARTEK(13.08), a kto nie zdąży to jeszcze w PIĄTEK(14.08) do godziny 12:00.

Prosimy by każdy funkcjonariusz, niezależnie od stażu(w piśmie jest także o funkcjonariuszach z krótkim stażem) wysłał maile do Sejmu i załączył pismo Związku, które udostępniamy.

Koniecznie wyślijcie...

Notatka ze spotkania z Szefem KAS

 • 27 380
 • 130
Funkcjonariusze SCS

Pracownicy KAS


NOTATKA

ze spotkania z Szefem KAS​

W dniu 12.08.2020r. odbyło się spotkanie z Szefem KAS.
(...)

Czytaj całość w zał pliku

13.08. pogrzeb Kolegi Zygmunta

 • 1 519
 • 2
Z bólem informujemy, że zmarł Kolega Zygmunt Wiśniewski z Izby w Łodzi.
Pogrzeb odbędzie się w czwartek 13 sierpnia o godz. 13 w Parafii Św. Ojca Pio w Kalonce.
To był Kolega, który wywalczył pierwszy wyrok w sprawie zaliczenia służby w referatach akcyzowych do tzw. zadań policyjnych.
PANIE ŚWIEĆ NAD JEGO DUSZĄ. NIECH ODPOCZYWA W POKOJU WIECZNYM. AMEN.

Posiedzenie Senatu RP

 • 3 454
 • 5
W dniu 11.08.2020r. o godz. 15:00 rozpoczyna się posiedzenie Senatu RP.
ZZ Celnicy PL przedstawia wciąż Senatorom uzasadnienie za włączeniem funkcjonariuszy SCS do Ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw.
Rozmowy stale trwają. Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierają.
Czy sprawa SCS zaistnieje, czy zostaną zgłoszone poprawki dot. funkcjonariuszy SCS, czy zostaniemy włączeni przez Senat RP do tej ustawy?
Obserwujmy posiedzenie Senatu RP.

Ubezpieczenie grupowe dla emerytów i rencistów, byłych pracowników KAS i funkcjonariuszy SC lub SCS.

 • 2 852
 • 3
Publikujemy przygotowaną przez ZZ Celnicy PL we współpracy z naszym Brokerem ofertę dla emerytów, osób którzy odeszli z KAS, ci którzy byli zatrudnieni w KAS lub pełnili służbę w SC lub SCS dla byłych funkcjonariuszy i pracowników, emerytów i rencistów.
Propozycja godna uwagi i na pewno będzie pomocna dla wielu naszych emerytów i rencistów i Ich Rodzin.
Do góry