Służba Celna

Zbity tłum na przejściu w Medyce

 • 654
 • 3
1614778098003.png

Opinia BAS dot. petycji ZZ Cenicy PL

 • 2 718
 • 3
Publikujemy opinię Biura Analiz Sejmowych dotyczącą petycji obywatelskiej nr BKSP – 145 – IX – 101/19 w sprawie uprawnień emerytalnych funkcjonariuszy Służby Celno - Skarbowej.

4 rocznica KAS - LIST SZEFA KAS

 • 3 498
 • 25
Publikujemy list Szefa KAS Pani Magdaleny Rzeczkowskiej z okazji 4 rocznicy KAS.
Miłej lektury.

A JAK TY OCENIASZ KAS? CO O TYM WSZYSTKIM MYŚLISZ?
Napisz, czy podzielasz optymizm Pani Minister, że "Dzięki połączeniu administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej powstała jedna, nowoczesna organizacja, skuteczna oraz świadoma swojej misji i odpowiedzialności za finanse publiczne."

Kopiuję moją ocenę KAS, wpis, który popełniłem parę dni temu:

"Ja oceniam KAS jako nieprzypadkową reformę. Pomocną tym, którzy oszukują na podatkach. KAS powoływał się na raport MFW na temat administracji skarbowej w Polsce, ale poszedł w zupełnie innym kierunku. Przypadek? Nie sądzę.
Wystarczy logicznie pomyśleć. Mafie, w które KAS miał uderzyć wg zapowiedzi, w ogóle nie protestowały przeciwko KAS, a przecież są to grupy, które dysponują gigantycznymi środkami i mogły wywołać totalną burzę, lobbing, atak medialny, etc., aby zatrzymać KAS, a co najmniej znacznie spowolnić...

100-proc. płatne L-4 dla funkcjonariuszy SCS

 • 2 375
 • 5
Cały czas analizujemy (…) sytuację, także przy okazji zmiany ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, nad którą obecnie pracujemy" – tak mówiła jeszcze pod koniec ubiegłego roku w rozmowie z InfoSecurity24.pl Magdalena Rzeczkowska, szef Krajowej Administracji Skarbowej, pytana o to, czy funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej – podobnie jak strażacy, policjanci, czy strażnicy więzienni – w przypadku przebywania na kwarantannie lub izolacji otrzymają prawo do pełnopłatnego zwolnienia lekarskiego. Dziś wiemy, że resort finansów sytuacje przeanalizował i jak pisze w piśmie do przewodniczącego ZZ Celnicy PL Sławomira Siwego, Marek Kamać, zastępca dyrektora Departamentu Organizacji i Współpracy Międzynarodowej KAS, "w tej sprawie przygotowana została zmiana w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej". Jak na razie nie wiadomo jednak, kiedy nowe przepisy miałby wejść w życie.

Pismo MF - polemika dot. wywiadu Szefa KAS dla infosecurity24.pl

 • 4 548
 • 3
Publikujemy pismo MF stanowiące odpowiedź na nasze wystąpienie nr ZZ Celnicy PL-3/21, które także ponownie publikujemy.
W dniach 03.03.-05.03.2021r. odbędzie się posiedzenie Zarządu Głównego ZZ Celnicy PL, na którym podjęte zostaną decyzje odnośnie kierunku dalszych działań.

Komunikat po spotkaniu w MF w dniu 24.02.

 • 12 529
 • 44
KOMUNIKAT

spotkanie w Ministerstwie Finansów w sprawie art.15aa​

W dniu 24.02.21r. w siedzibie Ministerstwa Finansów odbyło się spotkanie w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 723),

W dniu dzisiejszym ma być wydany oficjalny komunikat w tej sprawie. Jedyne co zostaje po spotkaniu to zobowiązanie MF, że w przypadku ukazania się projektu w oficjalnych konsultacjach strona społeczna otrzyma kolejne zaproszenie w celu wypracowania wspólnego stanowiska. Spotkanie miało być ograniczone wyłącznie do art.15, było to wyraźnie i wielokrotnie podkreślone bez dyskusji o...

MF liczy koszty naszej petycji

 • 2 527
 • 2
Wicemarszałek Sejmu Pan Włodzimierz Czarzasty poinformował o wystąpieniu Komisji ds. Petycji do Ministra Finansów o oszacowanie kosztów wprowadzenia rozwiązań legislacyjnych zawartych w Petycji ZZ Celnicy PL.
Pod linkiem jest do pobrania petycja ZZ Celnicy PL.
Petycja dostępna pod linkiem

Wyłudzone przez przestępców podatki prawdopodobnie nigdy już nie wrócą do budżetu.

 • 4 584
 • 26
Zastrzegający anonimowość długoletni pracownik Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w rozmowie z „Rzeczpospolitą" zauważa, że wśród przyczyn wzrostu kwot nieściągalnego VAT jest fatalna polityka kadrowa i braki organizacyjne. – Wielu doświadczonych inspektorów pracujących w urzędach kontroli skarbowej przestało się zajmować czynnościami kontrolnymi albo w ogóle odeszło z administracji – mówi nasz rozmówca. Nawiązuje przy tym do reformy dawnego wiceministra finansów Mariana Banasia, czyli utworzenia KAS. W jej rezultacie prokuratorzy prowadzący śledztwa w sprawie m.in. karuzel VAT nie mają po stronie administracji skarbowej merytorycznego partnera, który by ich wspomagał wiedzą. – A przecież prokuratorzy nie zawsze znają się na sprawach podatków czy w ogóle finansów – ocenia urzędnik.

Emerytury - spotkanie w MF 24.02.2021r.

 • 11 673
 • 24
Dzień dobry,

w związku z umieszczeniem w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów (nr UD183) projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 723), a tym samym zgodnie z wcześniejszym zapewnieniem zawartym w piśmie z dnia 7 grudnia 2020 r. Pana Piotr Dziedzica Podsekretarza Stanu Zastępcy Szefa Krajowej Administracji Skarbowej skierowanym do Pana Sławomira Siwego Przewodniczącego ZZ Celnicy PL, a także wobec oczekiwań pozostałych przedstawicieli strony społecznej, zapraszamy do udziału w spotkaniu w dniu 24 lutego 2021 r. o godz. 13:00 (sala nr 2163) w gmachu...

Burza po reportażu "Kłamstwo vatowskie"

 • 4 524
 • 20
Superwizjer TVN wyemitował reportaż zatytułowany "Kłamstwo vatowskie", który wywołał burzę. Jest już reakcja Premiera i Prokuratury.

Informacja z MF na temat projektu KAS

 • 14 172
 • 44
Publikujemy projekt ustawy o KAS na obecnym etapie procedowania w MF. To nie jest jeszcze projekt przesłany do konsultacji społecznych.
Proponowane zmiany w zakresie ustawy o KAS dotyczą, w szczególności:
(...)
d) przyznania odrębnego dodatku dochodzeniowo-śledczego dla funkcjonariuszy wykonujących czynności dochodzeniowo-śledcze z uwagi na wątpliwości korzystania przez funkcjonariuszy dochodzeniowo-śledczych z dodatku kontrolerskiego,
e) przyznanie dodatku motywacyjnego za wykonywanie okresowo zwiększonych obowiązków służbowych lub dodatkowo powierzonych zadań;
f) przyznanie wynagrodzenia prowizyjnego za wykonywanie czynności egzekucyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
g) umożliwienie osobie zatrudnionej w jednostce organizacyjnej KAS uzyskania zwrotu kosztów poniesionych na ochronę prawną, jeżeli wszczęte przeciwko niej postępowanie karne o przestępstwo popełnione w związku z wykonywaniem czynności...

Ostatnie pożegnanie Koleżanki Barbary Oknińskiej

 • 1 276
 • 0
Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 16 lutego 2021r. w wieku 48 lat odeszła od nas nasza serdeczna koleżanka Barbara Oknińska.
Służbę rozpoczęła w dniu 26 marca 1997r. Przez cały okres zatrudnienia była związana z Oddziałem Celnym w Siedlcach, gdzie wykonywała obowiązki służbowe na stanowisku kasowym. Zakończyła służbę na stanowisku starszego specjalisty Służby Celno – Skarbowej, w stopniu aspiranta.
Nasza Basia od dawna miała problemy zdrowotne, jednak pomimo nich, stawiała się na służbę pełna wigoru i chęci do pracy. Zawsze dopilnowała wszystkiego na czas. Wiele wymagała od siebie i innych, ale dzięki temu była mocnym, niezawodnym punktem zespołu.
Basiu, miałaś do nas wrócić po ciężkiej chorobie w marcu. Nie wróciłaś i już nie wrócisz….. Pozostaniesz jednak w naszej pamięci na zawsze, bo takiej luki nie da się łatwo wypełnić.
Basiu, spoczywaj w pokoju!

Zwiastun odwołania od decyzji

 • 1 792
 • 2
Publikuję początek uzasadnienia z mojego odwołania od decyzji, które wczoraj wysłałem.
Opublikuję całość wraz z decyzją, jak dotrze do adresata. Wyszło jakoś tak 68 stron odwołania, a i tak skracałem :)

"Zaskarżona decyzja jest niezgodna z prawem w sposób oczywisty. Dla czytelności wywodów, wątki tematyczne zostają podzielone na podpunkty.

Uwagi ogólne

Po pierwsze,
pragnę podkreślić że uzasadnienie zaskarżonej decyzji jest wybitnie wewnętrznie sprzeczne albowiem z jednej strony organ rzekomo w ogóle nie ocenia mojej dzialności związkowej (i pod tym pretekstem oddala wszystkie moje wnioski dowodowe), ale z drugiej strony kładzie niezwykle silny nacisk na moją działalność związkową, co zajmuje większość uzasadnienia. Należy podkreślić, że analizując moją działalność związkową DIAS działa sprzecznie z wytycznymi Szefa KAS.

Po drugie,
w dalszym ciągu podnoszę, że zaskarżona decyzja została wydana przez osobę piastującą funkcje w organie w postaci...

Uporządkowanie spraw emerytur

 • 6 640
 • 12
Pani Magdalena Rzeczkowska

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów


Szanowna Pani Minister.

W nawiązaniu do pisma wiceministra Pana Piotra Dziedzica z dnia 07 grudnia 2020r. uprzejmie informujemy, że 9 lutego br. w wykazie prac Rady Ministrów został uwzględniony projekt ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej, który przewiduje zmiany poprzez dodanie art.15aa.

Z zawartych informacji w BIP wynika, że projekt zostanie przyjęty przez Rząd do końca I kwartału br.

Ministerstwo zadeklarowało w w/w piśmie, iż ZZ Celnicy PL zostanie włączony do prac nad tym projektem, jak tylko zostanie wpisany do wykazu prac Rady Ministrów.

Wnioskujemy o spotkanie celem wypracowania...

WYNIKI ANKIETY PROTESTACYJNEJ W KAS

 • 5 173
 • 29
Publikujemy pełne wyniki ankiety protestacyjnej w KAS.

System generuje trzy ankiety: kompletne, niekompletne i wszystkie razem.

My obrobiliśmy kompletne (wielokrotne i bez wielokrotnych) oraz wszystkie.

Ankiety kompletne to takie gdzie ktoś po wypełnieniu wszystkich pól nacisnął przycisk "Zagłosuj".

Ankiety niekompletne to takie gdzie po otwarciu okna z ankietą ktoś zaznaczył np. jedno, dwa pola lub nie zaznaczył nic i zamknął okno.

Takich pustych ankiet (bez żadnej odpowiedzi) jest 4889.


Podsumowując:

W systemie mamy 13444 ankiety z czego 4889 to ankiety puste, niewypełnione, porzucone.

Pozostaje więc 8555 ankiet ogółem.

W tych 8555 znajduje się 6942 ankiet kompletnych (po usunięciu głosowania wielokrotnego 5634).

Wychodzi na to, że mamy 1613 ankiet niekompletnych, gdzie przynajmniej jedno pole zostało wypełnione.

Proszę o Wasze spostrzeżenia do wyników ankiety. Zarząd podsumuje wyniki na najbliższym...

To jak to teraz jest w Polsce? To pytanie do Premiera.

 • 4 645
 • 5
1613509549349.png
POMOCY, bo nie ogarniam? Premier spotyka się ze mną dwa razy i wsłuchuje z uwagą, konstruktywnie rozmawiamy, KAS - nieznacznie wprawdzie, ale jednak jest poprawiany, a DIAS OPO zwalnia za to ze służby-foto po zgłoszeniu błędów w projekcie ustawy o KAS, za które DIAS w Opolu dzisiaj uzasadnia zwolnienie ze służby!!!
Na moim facebooku zadałem pytanie Premierowi. Jak działać??? To może Zw. Zawodowy zgłaszać krytyczne uwagi do projektu ustawy, czy nie? Jak to jest teraz w Polsce? UDOSTĘPNIAJCIE!

Uchwała modernizacyjna KAS do zmiany

 • 4 490
 • 13

Uchwała modernizacyjna KAS do zmiany. W tym roku bez podwyżek​

Czy organy KAS zaczną szanować rodzinę?

 • 1 120
 • 1
Zapadł wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 listopada 2020r. o sygn. akt III AUa 872/20, w którym przyznano prawo do ustalenia wysokości emerytury z uwzględnieniem za okres urlopu wychowawczego uposażenia należnego na stanowisku zajmowanym bezpośrednio przed urlopem wychowawczym.

Ciekawe czy to wystarczy, aby organy KAS zaczęły szanować rodzinę i rodzicielstwo?
Wysłaliśmy pismo do DIAS.
Informujcie czy są poprawiane zaświadczenia dot. emerytur w tym zakresie?

Decyzja o zwolnieniu S.Siwego

 • 8 056
 • 31
Koleżanki i Koledzy!

Potwierdzam, że Dyrektor IAS w Opolu wydała ponowną decyzję o moim zwolnieniu ze służby.

Zamieszczam niektóre cytaty z decyzji:

"Działając dla "dobra wspólnego funkcjonariuszy" Strona już w początkowej fazie tworzenia skonsolidowanej administracji celno-skarbowej otwarcie negowała jej byt".

"Kreowany przez Stronę negatywny obraz efektów połączenia służb skarbowych i celnych, godzący bezpośrednio w dobro funkcjonariuszy i "odzierający dotychczasowych funkcjonariuszy celnych z ich mundurów" był systematycznie upowszechniany w mediach i na stronach internetowych".

"Strona wzywała do akcji protestacyjnej za pośrednictwem strony internetowej ZZ Celnicy PL, zamieszczała komunikaty medialne, nawołujące do protestu Służby Celnej. Wyszczególnione powyżej nagrania audycji radiowej i wydruków są dowodem negowania reformy Służby Celnej i administracji skarbowej przez Stronę".

"Ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika, iż Strona niejednokrotnie w...

92,50% KAS i SCS za protestem

 • 6 985
 • 81
W ankiecie głosowało dotąd 11781 osób.
92,50% opowiada się za protestem.

53,92% głosujących deklaruje, że jest z UCS
25,02% z US
12,85% IAS

54,47% funkcjonariuszy
32,54% pracownik KAS - Korpus Służby Cywilnej

48,63% należy do ZZ
50,72% nie należy
0,65% brak odpowiedzi
Do góry