Służba Celna

Skarbówka organizuje policję vatowską?

 • 4 317
 • 9
Od lutego w urzędach celno-skarbowych powstaną piony wyspecjalizowane w zwalczaniu przestępczości VAT-owskiej i akcyzowej. To będzie większa integracja komórek dochodzeniowo-śledczych, kontrolnych, analitycznych i tych zajmujących się odzyskiwaniem mienia. Zwalczanie przestępczości musi opierać się na większej współpracy – mówi w wywiadzie dla Business Insider Polska wiceminister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej Bartosz Zbaraszczuk.

VI Kongres Forum ZZ przyjął dwie Uchwały dot. KAS

 • 1 715
 • 2
Informujemy, że delegaci ZZ Celnicy PL - Sławomir Siwy, Maria Mrugała, Jolanta Haron, Joanna Stępień - uczestniczyli w VI Kongresie Sprawozdawczo-Wyborczym Forum ZZ, który obradował w dniach 9-10.01.2023 r.

Kongres wybrał na Przewodniczącą Koleżankę Dorotę Gardias. Jest to kolejna kadencja Przewodniczącej.

W skład Prezydium zostało wybranych trzech przedstawicieli służb mundurowych. Forum jest trzecią centralą w RP. Jest to jedyna apolityczna centrala związkowa w Polsce. W Forum są reprezentowane wszystkie służby mundurowe.

Na wniosek ZZ Celnicy PL Kongres FZZ przyjął dwie Uchwały:

- o podjęciu inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy o Służbie Cywilnej poprzez umożliwienie korzystania z płatnych nadgodzin dla pracowników KSC, czyli naszych pracowników US i IAS

- o podjęciu inicjatywy ustawodawczej w sprawie ustawowego wyodrębnienia Służby Celno-Skarbowej, poprzez przyjęcie ustawy o Służbie Celno-Skarbowej.


Link do galerii -...

Dodatki dla służb mundurowych po 15 latach służby.

 • 25 383
 • 107
Przyjęliśmy mechanizmy, które zachęcą funkcjonariuszy do pozostawania w służbie. Projektem ustawy w tej sprawie pilnie zajął się rząd, przed nami prace w Sejmie - poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Projekt przewiduje nowe dodatki motywacyjne dla mundurowych po 15 latach służby.

Instrukcja awansowania

 • 15 880
 • 41
Publikujemy Instrukcję awansowania, która po uwzględnieniu części uwag naszego ZZ, została przekazana do jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej.

WESOŁYCH ŚWIĄT dla Koleżanek i Kolegów z obrządku wschodniego

 • 551
 • 0
1673005143911.png
Wszyscy funkcjonariusze SCS i pracownicy KAS obchodzący 6 stycznia Wigilię Bożego Narodzenia, przyjmijcie proszę, najserdeczniejsze życzenia Zdrowych, Radosnych, Spokojnych, pełnych Pokoju, Miłości i Nadziei Świąt Narodzenia Pańskiego.
Foto J.Wolny/GN Ikona Bożego Narodzenia w katedrze w Koryncie

Stanowisko ZZ Celnicy PL dot. podziału środków z modernizacji

 • 10 678
 • 33
Pan Bartosz Zbaraszczuk
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Szef Krajowej Administracji Skarbowej


Szanowny Panie Ministrze.

Zarząd Główny ZZ Celnicy PL akceptuje kompromisową propozycję podziału środków na podwyżki z modernizacji KAS na lata 2023-2025 wg schematu 65% obligatoryjnie dla każdego, 30% na wyrównanie różnic płacowych poprzez dążenie do siatki płac, 5% na zaległe awanse w stanowisku oraz zaległe awanse płacowe w ramach stanowiska.

Zaznaczamy, że niezbędne będzie także w ww. okresie „nadrabianie” zaległości awansowych w stopniu ze środków wynikających z oszczędności na funduszu płac.

W Porozumieniu, które będzie podpisane na szczeblu centralnym w tej sprawie, prosimy o zapisanie:

a/ szczegółowe zasady dotyczące puli 5% oraz 30% zostaną uzgodnione na szczeblu lokalnym, biorąc pod uwagę cel wyodrębnienia środków,

b/ w sytuacji osiągnięcia minimalnych mnożników, wszystkie środki z puli 30% zostaną przeznaczone na podwyżki w danej IAS, po uzgodnieniu ze...

Uchwała modernizacyjna przyjęta

 • 4 318
 • 5
W dniu 3 stycznia br. Rząd przyjął Uchwałę modernizacyjną dla KAS na lata 2023-2025.
SKAS zrealizował Porozumienie z 21 września br. podpisane z kilkoma ZZ, w tym ZZ Celnicy PL.
Modernizacja, obok systemu motywacyjnego i wzrostu konkurencyjności na rynku pracy przy zatrudnieniu w KAS, wzmacnia także KAS poprzez inwestycje budowlane, inwestycje w sieci LAN, zakup sprzętu informatycznego oraz sprzęt do kontroli celno-skarbowej.

"Racjonalny ustawodawca"

 • 3 453
 • 7
W załączeniu odpowiedź na interpelację poselską, w której można przeczytać jak tłumaczy "racjonalnego ustawodawcę" Ministerstwo Finansów w kwestii dlaczego jedni funkcjonariusze SCS mają zaliczony staż pracy jako równorzędny ze służbą dla celów ustalenia emerytury mundurowej, a inni nie.

Właściwie brak w tej odpowiedzi sensownego wytłumaczenia, bo przecież ono nie istnieje.

Zarówno bowiem funkcjonariusze SC przed 1999 rokiem wykonywali zadania o charakterze policyjnym, jak i pracownicy UKS ze szczególnego nadzoru podatkowego, którzy od 2010 roku są funkcjonariuszami SC i następnie SCS. Każdy funkcjonariusz SCS powinien mieć prawo wyboru systemu. To nie byłby wydatek dla budżetu, bo przecież kto wybierze zaliczenie lat pracy nie będzie miał drugiej emerytury z ZUS i przepadają mu składki z OFE i Skarb Państwa na tym nie traci, a może nawet zyskuje. Nikt z rządzących nie potrafi/nie chce tego jednak policzyć sumarycznie, czyli prawidłowo. To tak samo jak ze świadczeniami...

Dodatki graniczne w SCS? Także inne wybrane kwestie poruszone na spotkaniu z SKAS w dniu 28.12.22r.

 • 7 046
 • 20
W Straży Granicznej funkcjonariusze pełniący służbę na tzw. zielonej granicy oraz na przejściach granicznych drogowych, a także w portach i na lotniskach otrzymają dodatek graniczny w wysokości 450 zł.
ZZ Celnicy PL domaga się wprowadzenia dodatku kontrolerskiego w maksymalnej wysokości dla funkcjonariuszy SCS pełniących służbę na granicy.
W efekcie mamy jedynie deklarację SKAS, że jest szansa na podniesienie nieznaczne dodatków kontrolerskich na granicy, ale ma szansę to nastąpić w ramach posiadanych środków na dodatki kontrolerskie.
Dlatego dzisiaj na spotkaniu w MF ZZ Celnicy PL ponownie zawnioskował o wprowadzenie dodatków granicznych w wysokości takiej samej jak otrzymają funkcjonariusze SG. Wcześniej wniosek taki złożyliśmy na początku grudnia, zaraz po tym jak informacja o tych dodatkach ukazała się w MSWiA.
Nie ma uzasadnienia na dyskryminację funkcjonariuszy jednej służby w stosunku do innej, w szczególności gdy ramię w ramię pełnią służbę na granicy.
Poinformowaliśmy...

65/30/5

 • 33 001
 • 130
Na dzisiejszym spotkaniu z SKAS Ministerstwo Finansów zaproponowało podział środków na podwyżki z modernizacji wg schematu 60% obligatoryjnie dla każdego, 35% na wyrównanie różnic płacowych poprzez dążenie do siatki płac, 5% na zaległe awanse w stanowisku oraz zaległe awanse płacowe w ramach stanowiska.
W tym momencie trwała dyskusja.
Ostatecznie większość ZZ i MF zaakceptowała propozycję kompromisową 65/30/5. W tym momencie trzy ZZ poprosiły o kilka dni w celu skonsultowania w ramach swoich Zarządów.

ZZ Celnicy PL w najbliższych dniach przedstawi informację MF w ww. zakresie. 65/30/5 jest to propozycja kompromisowa, czyli jak to z konsensusem bywa zazwyczaj, żadna strona nie jest w pełni usatysfakcjonowana. Ostateczny czas na podpisanie porozumienia w tej sprawie na szczeblu centralnym nastąpi do pocz. stycznia 2023, tak aby uzgodnienia mogły przejść już na szczebel IAS, gdzie prawo tego wymaga.
Większość ZZ i MF już zaakceptowała ten kierunek, stąd można uznać, że jest on...

r.pr. IAS powinni zajmować się zadaniami KAS, a nie sprawami kadrowymi.

 • 4 067
 • 12
"mł. insp. SCS Bartosz Zbaraszczuk

Szef Krajowej Administracji Skarbowej

Szanowny Panie Ministrze,

W imieniu ZZ Celnicy PL zwracam się z wnioskiem o zmianę wzoru świadectwa służby z uwagi na fakt, iż wzór wprowadzony rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (Dz. U. poz. 659 z 2021 r.)[1] wykracza poza delegację ustawową, co potwierdzają kolejne sądy np.: wyrok SO w Bydgoszczy sygn.. akt VI Pa 51.21 z 12.10.2021, SO w Bielski Białej VI Pa 31/2022 oraz VI Pa 47/2022.

Wyżej wskazane rozporządzenie zostało wydane z naruszeniem prawa, bowiem wykracza poza delegację ustawową. ..."


[1] Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej Dz.U. z 2018 r. poz. 413, t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1226

Czytaj więcej w załączonym pliku.

Życzenia Boże Narodzenie 2022

 • 807
 • 0
MARANATHA!

Zarząd Główny ZZ CELNICY PL

życzy wszystkim funkcjonariuszom SCS i pracownikom KAS z okazji Świąt Bożego Narodzenia przede wszystkim dużo Miłości.

Niech ta Miłość wzbudzi Nas do przekraczania utartych schematów i do zmian w naszym życiu, wszędzie tam, w tych wszystkich sferach, gdzie są one każdemu z Nas najbardziej potrzebne.

Nam wszystkim jako środowisku zawodowemu życzymy, aby czas tych Świąt natchnął Nas do Wizji wybiegającej daleko poza utarte standardy i opracowania wspólnych ambitnych celów, niosących Nadzieję dla Nas i Naszej organizacji.

Życzymy dużo Radości, Pokoju, Sprawiedliwości i prawdziwych relacji z bliskimi i ludźmi, którzy Was otaczają.

Błogosławieństwa dla Was i Waszych Rodzin!

Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku!

Członkowie Zarz
ądu Głównego ZZ Celnicy PL
1671697880833.png

Adwokat już za 2 lub 4 zł miesięcznie oraz zniesienie karencji na ubezpieczenie na życie.

 • 1 495
 • 0
Koleżanki i Koledzy!

Uprzejmie informujemy, że w związku z wykonywanymi obowiązkami, warto zainteresować się ochroną prawną jaką można sobie wykupić za 2 zł lub 4 zł miesięcznie do ubezpieczenia Odpowiedzialności cywilnej - ulotka OC i deklaracja w załączeniu.
Za dodatkowe do OC jedynie 2 zł przysługuje prawo do adwokata do 10 tys. zł plus 15 tys. zł w razie konieczności wpłacenia poręczenia. Natomiast w drugiej opcji za jedynie 4 zł jest prawo do adwokata do 20 tys. zł plus 20 tys. zł. poręczenia.
Naprawdę warto mieć taką ochronę przy wykonywaniu obowiązków służbowych. Wielu już z tego korzystało.

Ponadto informujemy o zniesieniu karencji. W dacie 1 STYCZNIA 2023 roku (termin na wysłanie deklaracji mija 25.12.2022 r.) Funkcjonariusze SCS i Pracownicy KAS mogą przystępować do Grupowego Ubezpieczenia na życie w Generali Życie TU SA z zachowaniem stażu ubezpieczeniowego z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia grupowego (w tym okresie zniesiona...

Informacja dla pracowników KAS

 • 11 970
 • 28
INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW KAS!

✅
Po wczorajszej publikacji komunikatu SKAS na temat dodatków z tytułu wysługi dla funkcjonariuszy SCS wpłynęły do nas pytania od pracowników czy także zostaną objęci takim dodatkiem?
Jak nas informujecie, temat rozpalił także niektóre osoby z innych ZZ, które zaczęły stosować populizm i płytkie pomówienia jakoby ZZ zrzeszające funkcjonariuszy i pracowników działały tylko w sprawie tych pierwszych.
✅
Dodatki te są dedykowane dla funkcjonariuszy wszystkich służb mundurowych i są odpowiedzią Rządu RP na krytyczną sytuację kadrową w związku z masowymi odejściami ze służby. Np. w SCS rok temu odeszło kilkanaście procent funkcjonariuszy, a odejścia w roku bieżącym zaplanowało już blisko 10% funkcjonariuszy i niestety to nie jest koniec odejść. Trochę lepiej jest w innych służbach, ale...

Dodatki z tytułu wysługi będą tożsame z innymi służbami

 • 21 300
 • 58
W dialogu z MF udało nam się na ten moment wywalczyć dodatki z tytułu wysługi jak w innych służbach.
Wciąż drążymy temat innych kwestii, które będą wdrażane dla funkcjonariuszy w innych formacjach.
Komunikat SKAS w załączeniu.

Broszury informacyjne ZER MSWiA

 • 3 325
 • 7
Zakład Emerytalno Rentowy przygotował i opublikował broszury informacyjne dot. świadczeń emerytalnych dla funkcjonariuszy.

Zachęcamy do zapoznania się z nimi, ponieważ są tam wyczerpujące informacje na pytania, które bardzo często kierowane są do naszego Związku.

Zachęcamy, korzystajcie z tych materiałów przed podjęciem decyzji.

Broszury informacyjne dotyczące świadczeń emerytalno-rentowych - Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

MS uwzględniło w SW rozwiązania wprowadzane w MSWiA

 • 3 255
 • 9
Premier otrzymał od ZZ Celnicy PL wniosek o wprowadzenie analogicznych rozwiązań w naszej formacji już 08.11 - tak jak wtedy projektowano już w MSWiA. Teraz wprowadzane są te rozwiązania w MS.
Nasza petycja trafiła do KPRM w dniu pikiety.
Wniosek następnie trafił do MF.
Jesteśmy w dialogu z SKAS i stale zwracamy uwagę na konieczność wprowadzenia analogicznych rozwiązań.
SKAS wielokrotnie zwracał uwagę, że będzie dążył do równego traktowania służb mundurowych.
Tak jak informowaliśmy w korespondencji. My nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie, że dyskryminacja u Nas miałaby być pogłębiana. To byłoby już przekroczenie Rubikonu.

Odpowiedź Ministerstwo Finansów dotycząca dalszych losów pracowników CIRF

 • 1 829
 • 1
Witajcie

Ministerstwo Finansów odpowiedziało na nasze pismo w sprawie dalszych losów pracowników CIRF.

Czekamy na konkrety i spotkanie z SKAS w tej sprawie.

Pozdrawiam
Przewodniczący
Sławomir Siwy

200 funkcjonariuszy KAS i CBA w akcji

 • 1 035
 • 0

600 firm podejrzanych o udział w zbrodni fakturowej​

Grupa przestępcza tworzyła sieć firm od 2012 roku. W procederze uczestniczyło ok. 600 podmiotów. Nierzetelne i poświadczające nieprawdę faktury VAT dokumentowały fikcyjne transakcje zakupu oraz sprzedaży towarów i usług w branży transportowej, budowlanej i IT.

Cztery tony nielegalnych substancji do e-papierosów

 • 482
 • 0
Funkcjonariusze warmińsko-mazurskiej Krajowej Administracji Skarbowej zabezpieczyli ponad cztery tony nielegalnych substancji wykorzystywanych do produkcji liquidów do e-papierosów - poinformowała rzeczniczka szefa KAS Justyna Pasieczyńska.
Do góry