• Witaj na stronie i forum Związku Zawodowego Celnicy PL!
  Nasz Związek zrzesza 6783 członków.

  Wstąp do nas! (KLIKNIJ i zapisz się elektronicznie!)
  Albo jeśli wolisz zapisać się w tradycyjny sposób wyślij deklarację (Deklaracja do pobrania! Kliknij!)
  Korzyści i ochrona wynikająca z członkostwa w ZZ Celnicy PL (KLIKNIJ) plus inne benefity, np. zniżki na paliwo!
  Konto Związku 44 1600 1462 0008 2567 1607 7001 w BGŻ BNP PARIBAS

Służba Celna

VI Wyścig MTB Czudec

 • 241
 • 0
1715791863156.jpeg


Już po raz drugi ZZ Celnicy PL objął patronatem Wyścig Rowerowy MTB Czudec.

Zapraszamy wszystkich pasjonatów rowerowej rywalizacji na ścieżki podkarpackiego Pogórza Strzyżowsko-Dynowskiego.
15.06.2024 r. będziecie mogli wystartować w ramach odrębnej kategorii służb mundurowych.
Start i meta na Stadionie Sportowym w Czudcu k/Strzyżowa.
W programie:
8:00-10:30 odbiór numerów startowych i zapisy
11:00 start dystansu MEGA i EMEGA
11:30 start dystansu Mini
11:40 start zawodów KIDS
14:30 DEKORACJA
Więcej info w regulaminie

https://www.facebook.com/MTB.Czudec
https://competitions.timekeeper.pl/vi-wyscig-mtb-czudec

Do zobaczenia
🤛
[IMG...

Specjalna oferta kredytowa dla KAS od 1 lutego 2024 r.

 • 1 432
 • 0
1715105819942.png


Pracownicy KAS; Funkcjonariusze SCS
wszyscy

Koleżanki i Koledzy!

ZZ Celnicy PL, wychodząc naprzeciw zgłaszanym postulatom części środowiska, odnośnie uzyskania propozycji większych pożyczek dla pracowników KAS i funkcjonariuszy SCS, które były ponad nasze możliwości, nawiązał współpracę z Bankiem Pocztowym(mamy swój fundusz pożyczkowy, ale wyłącznie do 15 000 zł).

W załączonej ofercie jest możliwość pozyskania kredytu do 200 000 zł bez zabezpieczenia oraz oferta specjalna od 1 lutego 2024 r. na kredyt do 50 000 zł z oprocentowaniem od 9,99%.
Z propozycji może skorzystać każdy pracownik KAS i funkcjonariusz SCS i nie musi być nawet naszym członkiem.


Przesyłamy w załączniku ofertę na pozyskanie pożyczki lub kredytu konsolidacyjnego w Banku Pocztowym dla wszystkich zainteresowanych pracowników KAS i funkcjonariuszy SCS.

Przedstawiciele Banku w Waszych województwach są do Waszej dyspozycji telefonicznie i mailowo...

BRAKI KADROWE W KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ - WYBRANE NASTĘPSTWA

 • 2 651
 • 5
Witam,

Zarząd ZZ CELNICY PL przesyła dla zainteresowanych opracowanie dr Ireneusza Nowaka Adiunkta Katedry Prawa Podatkowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytet Łódzki pt ." Braki kadrowe” w Krajowej Administracji Skarbowej – wybrane następstwa.

Użyty w tytule publikacji zwrot „braki kadrowe” jest zamierzonym działaniem autora, przez który rozumie się nie tylko deficyt personalny, ale także permanentną fluktuację kadrową, na młodych i niedoświadczonych pracownikach/funkcjonariuszach Krajowej Administracji Skarbowej kończąc.

W opracowaniu pozytywnie zweryfikowano tezę, że „braki kadrowe” są negatywnym następstwem tak zwanej „rządowej reformy” administracji danin publicznoprawnych, konsolidującej administrację podatkową, skarbową i celną w Krajową Administrację Skarbową. Co więcej, rzeczona „reforma” wywołała trudny, a może trafniej określając niemożliwy do naprawienia w przeciągu kilkunastu lat chaos kadrowy, dewastujący służby podatkowo - skarbowe -...

Nowe rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach admin. rządowej

 • 1 285
 • 0
Witam,

Nastąpiła zmiana ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 19 kwietnia 2024 r. Dz.U. 2024 poz. 681 zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek.

Na podstawie art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2 w związku z art. 43 ust. 1 i 2, art. 44, art. 46 i art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1917) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. z 2023 r. poz. 467, 915, 1121, 1277 i 2675 oraz z 2024 r. poz. 586) w załączniku nr 1 do rozporządzenia tabele E i F otrzymują brzmienie określone w załączniku do niniejszego...

3. Pancerna Przeprawa - Podkarpackie Mistrzostwa Służb Mundurowych w biegu przeszkodowym

 • 653
 • 0
Witajcie,

1714402320577.jpeg


Zapisy na 3. Pancerną Przeprawę nie są już możliwe. Lista już dawno została zapełniona. Jednak kibicować jak najbardziej można.

Już 01.05.2024 r. o 10:00 w Żurawicy k/Przemyśla wystartują na dystansie 6 km również funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej i będą rywalizowali z kolegami z innych formacji w ramach kategorii służb mundurowych.

ZZ Celnicy PL objął swoim patronatem imprezę. Trzymamy kciuki za uczestników.

--
Andrzej Marciniec
Przewodniczący
Zespołu ds. Turystyki, Sportu i Integracji
ZZ Celnicy PL

Kalendarz imprez turystyczno-integracyjnych w roku 2024.

 • 1 067
 • 0
Kalendarz imprez organizowanych przez ZZ Celnicy PL

ZZ Celnicy PL podejmuje działania integrujące nasze środowisko. Z powodzeniem realizujemy od kilkunastu lat Zlot Służby Celnej Tatry oraz Spływ Kajakowy „Poznaj Swój Kraj”.

W 2022 r. rozpoczęliśmy realizację nowego projektu tj. wycieczki pod hasłem „Poznaj Europę” – podczas których odwiedziliśmy już Węgry oraz Rumunię.

W ubiegłym roku objęliśmy swoim patronatem dwie imprezy sportowe: wyścig rowerowy MTB Czudec oraz bieg górski PUT Pogórze Ultra Trail, gdzie nasi funkcjonariusze mogli rywalizować w ramach wydzielonej kategorii służb mundurowych.

W bieżącym roku nasza oferta jest bogatsza. Niżej znajdziecie kalendarium imprez, które zrealizujemy w 2024 r.

Mamy jeszcze miejsca na Trekking "W górach Europy - Dolomity Brenta 2024". To jest nowy projekt, w ramach którego chcemy odwiedzać każdego roku inne, piękne góry na naszym kontynencie. Zgłoszenia do 28.04.2024 r.

Drugie wydarzenie na które trwają zapisy to spływ...

Spotkanie ZZ CELNICY PL z Kierownictwem Departamentu Budżetu, Majątku i Kadr Krajowej Administracji Skarbowej w Ministerstwie Finansów.

 • 4 243
 • 18
Witam,

W dniu 24.04.2024 roku odbyło się spotkanie ZZ CELNICY PL z Kierownictwem Departamentu Budżetu, Majątku i Kadr Krajowej Administracji Skarbowej w Ministerstwie Finansów.
W spotkaniu udział wzięły Wiceprzewodnicząca Jolanta Haron i Wiceprzewodnicząca Joanna Kuś.
Tematy/problemy, które m. in. zostały na spotkaniu omówiono w załączonej notatce.

Pozdrawiam
Z up. Zarządu
wz Przewodniczącego
ZZ CELNICY PL
Wiceprzewodnicząca
Jolanta Haron

Planowane posiedzenia nadzwyczajnej podkomisji sejmowej odwołane.

 • 2 433
 • 3
Witam,

Informujemy, że w nawiązaniu do komunikatu ze strony https://www.sejm.gov.pl/sejm10.nsf/PlanPosKom.xsp#row0 planowane posiedzenie komisji i podkomisji sejmowych w dniu 25 kwietnia 2024 (czwartek) o godz.16 zostało ODWOŁANE i dotyczyło posiedzenia:
Podkomisji nadzwyczajnej
do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 232).

Pozdrawiam
z up. Zarządu
wz Przewodniczącego
Wiceprzewodnicząca
ZZ CELNICY PL
Jolanta Haron

Spotkanie w KPRM z Szefem Służby Cywilnej

 • 1 376
 • 0
Witam,

W dniu 19.04.2024 roku jako ZZ CELNICY PL braliśmy udział w spotkaniu przedstawicieli Związków Zawodowych OPZZ, FORUM, SOLIDARNOŚCI w KPRM z Szefem Służby Cywilnej Panią Anitą Noskowską -Piątkowską.

Na spotkaniu został również poruszony temat podwyżek dla pracowników niemnożnikowych, rozporządzenia w tym temacie są obecnie w procesie legislacji.

W załączeniu przesyłam notatkę ze spotkania oraz sprawozdanie.

Serdecznie pozdrawiam
z up. Zarządu,
wz. Przewodniczącego
Wiceprzewodnicząca
ZZ Celnicy PL
Jolanta Haron

Stanowisko Szefa Służby Cywilnej dot. legislacji - projekt rozporządzenia - zasady ustalania przez kierowników niektórych urzędów rozkładu czasu pracy

 • 867
 • 0
Witam,

W załączeniu przesyłam odpowiedź Szefa Służby Cywilnej dotyczące legislacji - projektu rozporządzenia w sprawie zasad ustalania przez kierowników niektórych urzędów rozkładu czasu pracy w tygodniu oraz jego wymiaru w poszczególnych dniach tygodnia.

Pozdrawiam
z up. Zarządu
wz. Przewodniczącego
Wiceprzewodnicząca
ZZ Celnicy PL
Jolanta Haron

Pismo skierowane do szefa KAS dotyczące wdrożenia projektu Multikanałowe Centrum Komunikacji (eMCeK)

 • 2 172
 • 1
Witam

W załączeniu przesyłamy pismo skierowane do szefa KAS z uprzejmą prośbą o pochylenie się nad problem i przedstawionymi w złączonym piśmie kwestiami które, budzą największe kontrowersje wśród pracowników dotyczące wdrożenia projektu Multikanałowe Centrum Komunikacji (eMCeK).

Z wyrazami szacunku
z up. Zarządu
wz. Przewodniczącego
ZZ CELNICY PL
Wiceprzewodnicząca
Jolanta Haron

Zaproszenie na Zebranie ZOI ZZ Celnicy PL IAS w Rzeszowie

 • 861
 • 0
1712501681662.jpeg

Koleżanki i Koledzy,

W imieniu zarządu ZOI ZZ Celnicy PL IAS w Rzeszowie zapraszam członków związku na izbową konferencję sprawozdawczo-wyborczą, która odbędzie się 26.04.2024 r. w Siedlisku Janczar w Pstrągowej 815.

Zebranie rozpoczniemy o godz. 14:00. Przedstawimy sprawozdanie
z działalności ZOI za okres 2022-2024, wybierzemy 15 delegatów na zjazd krajowy ZZ Celnicy PL 18-20.06.2024 r. oraz wyróżnimy odznaczeniami związkowymi zasłużone osoby.

Szczegółowy program oraz mapkę dojazdu znajdziecie w załącznikach.

Andrzej Marciniec
Przewodniczący
ZOZ ZZ Celnicy PL
IAS w Rzeszowie

Trekking "W górach Europy - Dolomity Brenta 2024"

 • 1 972
 • 0
1711658751329.jpeg


24-30 CZERWCA 2024 R.

„W górach Europy – Dolomity Brenta 2024”

Związek Zawodowy Celnicy PL zaprasza Was do udziału w nowej imprezie mającej na celu odkrywanie najpiękniejszych gór Europy. Zaczynamy z wysokiego poziomu oferując Wam trekking w Dolomitach Brenta, które są łańcuchem górskim o długości ok 40 km. Ich niesamowite piękno oraz przyprawiająca o zawrót głowy różnorodność przyrody są w całości chronione w ramach parku krajobrazowego Parco Naturale Adamello – Brenta.

Nasza wyprawa odbędzie się w dniach od 24 do 30 czerwca 2024 roku. Wędrówkę poprzedzimy wieczorem integracyjnym podczas, którego omówimy szczegółowo nasze trasy, skosztujemy regionalne przysmaki i miło spędzimy czas.

W załącznikach:
1. Plakat,
2. Zaproszenie i program,
3. Regulamin,
4. Karta zgłoszenia,
5. Kalendarium imprez ZZ Celnicy PL w 2024 r.

Zapraszamy

Andrzej Marciniec...

XI Ogólnopolski Spływ Kajakowy "Poznaj Swój Kraj - Paklica 2024"

 • 1 574
 • 0
1711658234576.jpeg


20-23 CZERWCA 2024 R.

XI OGÓLNOPOLSKI SPŁYW KAJAKOWY

„Poznaj swój kraj - Paklica 2024”



ZZ Celnicy PL zaprasza obecnych i byłych funkcjonariuszy SCS, pracowników KAS na XI Spływ Kajakowy „Poznaj swój kraj” Paklica 2024. Impreza odbędzie się w dniach 20-23 czerwca 2024 roku, a uczestnicy zakwaterowani będą w Ośrodku wypoczynkowym Kormoran położonym na malowniczym jeziorem Niesłysz.

To już jedenaste miejsce, jedenasta rzeka. Można powiedzieć, że zjeździliśmy już Polskę wzdłuż i wszerz, ale wiele miejsc jeszcze ciągle przed nami. W tym roku przyszedł czas na poznawanie rzek województwa lubuskiego. Jeśli chcesz poznać koleżanki i kolegów z innych IAS, spędzić piękny czas z mega pozytywnymi ludźmi w otoczeniu cudownej przyrody, wyślij zgłoszenie, czekamy na Ciebie.

W załącznikach:

1. Plakat,

2. Zaproszenie i program,

3. Regulamin,

4. Karta zgłoszenia,

5. Kalendarium imprez ZZ Celnicy Pl w 2024...

SPOTKANIE FEDERACJI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH SŁUŻB MUNDUROWYCH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Z PANIĄ WOJEWODĄ PODKARPACKĄ

 • 1 236
 • 0
SPOTKANIE FEDERACJI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH SŁUŻB MUNDUROWYCH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Z PANIĄ WOJEWODĄ PODKARPACKĄ

W dn. 27.03.2024 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Federacji Związków Zawodowych Województwa Podkarpackiego z p. Teresą Kubacką-Hul - Wojewodą Podkarpacką.

W trakcie spotkania przewodniczący związków zawodowych przedstawili najważniejsze problemy funkcjonariuszy i pracowników swoich formacji. Omawiano sprawy dotyczące warunków pracy służb mundurowych w regionie, zarówno w kontekście bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, ich wynagrodzeń i warunków socjalnych. Szczególną uwagę zwracano na potrzebę modernizacji, m.in. sprzętu i infrastruktury służb oraz na konieczność podniesienia standardów szkoleniowych.

Ponadto zwróciłem uwagę Pani Wojewody m.in. na:
 • problemy wynikające z utworzenia KAS, w tym z włączeniem do jej struktur formacji mundurowej jaką jest SCS,
 • skutki ucywilnienia funkcjonariuszy, jego konsekwencje w wymiarze indywidualnym jak i...

Pomóżmy Andrzejowi

 • 1 210
 • 2
Witajcie,

Nasz kolega - Andrzej Walentukiewicz pilnie potrzebuje naszego wsparcia! Liczy się każda złotówka. Kwota potrzebna do zebrania na rehabilitację jest ogromna. Ma dopiero 41 lat i dwoje małych dzieci 4 i 10 lat. Pomóżmy Andrzejowi i jego rodzinie jak najszybciej dojść do normalności.

https://aplikacja.crm-ngo.pl/fundacjaskarbowosci-1008-andrzej-walentukiewicz

Koledzy
funkcjonariusze z Białegostoku

Życzenia Wielkanocne Zarządu ZZ CELNICY PL

 • 840
 • 1
1711364138433.png

Zdrowych pełnych spokoju i nadziei Świąt Wielkanocnych,
wiary w lepsze jutro, wiosennego optymizmu,
pogody w sercu i radości.
Wielu ciepłych i serdecznych spotkań w gronie rodziny,
wszelkiej pomyślności
w życiu prywatnym i zawodowym...

Asesorzy Krajowej Administracji Skarbowej „w półmroku tajemniczości”

 • 1 794
 • 0
Witamy,
Przesyłamy w załączeniu bardzo ciekawe opracowanie przygotowane przez dr Ireneusza Nowaka Adiunkta Katedry Prawa Podatkowego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Łódzki z zakresu - Asesorzy Krajowej Administracji Skarbowej z nadzieją, że tematyka zainteresuje.

Podjęte w opracowaniu rozważania uzasadniają postawioną tezę, że instytucja asesorów KAS nie przyczynia się do poprawy funkcjonowania organów administracji podatkowej, a wręcz jest szkodliwa ze względu na wiele „ułomności konstrukcyjnych”. Asesorzy KAS stali się – przynajmniej dla autorów niniejszej publikacji, ale chyba nie tylko – symbolem sui generis „tajności” w strukturach szeroko rozumianego resortu finansów, czyli jednostek organizacyjnych KAS oraz Ministerstwa Finansów.

O asesorach KAS nie znajdziemy żadnej „wzmianki” w aktach prawnych z zakresu administracji danin publicznych, a tym bardziej w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej czy też w ustawie o służbie cywilnej. Co więcej, o asesorach...

Nowy Program OPIEKI MEDYCZNEJ dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych KAS oraz członków ich rodzin

 • 3 918
 • 14
Szanowni Państwo,

Informujemy, że w odpowiedzi na prośby Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych KAS Związek Zawodowy Celnicy PL we współpracy z brokerem PIB Broker S.A. (dawniej WDB S.A.) zakończył z sukcesem rozmowy na temat ponownego wdrożenia grupowego programu opieki medycznej w PZU Zdrowie.

Nowy program zdrowotny zaczyna funkcjonować od dnia 1 maja 2024 roku i dedykowany jest wszystkim Funkcjonariuszom i Pracownikom Cywilnym KAS, którzy są członkami ZZ Celnicy PL oracz członkom ich rodzin.

Już teraz zachęcamy Państwa do zapisu do programu!


Największe zalety programu opieki medycznej w PZU Zdrowie to:
 • Trzy zakresy: KOMFORT, KOMFORT PLUS, OPTIMUM
 • Pakiety: Indywidualny, Partnerski, Rodzinny
 • Szeroki zakres zabiegów ambulatoryjnych, badań diagnostycznych
 • Dostęp do lekarzy specjalistów bez limitów i bez skierowań
 • Dostęp do internisty, lekarza rodzinnego i pediatry do 2 dni, a lekarza specjalisty do 5 dni...

Zaproszenie Delegatów na Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Związku Zawodowego Celnicy PL

 • 861
 • 0
Witam Koleżanki i Koledzy,

W związku z upływem kadencji Zarząd Główny ma zaszczyt zaprosić Delegatów na Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy zgodnie ze Statutem Związku Zawodowego Celnicy PL, który odbędzie się w Warszawie w Hotelu Holiday Park ul. Heroldów 1B, w dniach od 18.06.2024 roku do 20.06.2024 roku.

Wybory Delegatów przeprowadzany jest w każdym ZOI zgodnie ze Statutem Związku Zawodowego Celnicy PL.

Ilość Delegatów wyliczona zgodnie ze Statutem uzależniona jest od ilości członków w ZO Związku Zawodowego Celnicy PL.

Serdecznie pozdrawiam
Z up. za Zarząd
Wz. Przewodniczącego
Wiceprzewodnicząca
ZZ Celnicy PL
Jolanta Haron
Back
Do góry