Służba Celna

Odpowiedź na interpelację Posła J.Kowalskiego

 • 2 630
 • 13
Publikujemy odpowiedź Szefa KAS Pani Magdaleny Rzeczkowskiej na interpelację Posła Pana Janusza Kowalskiego.
Miejmy nadzieję, że Poseł złoży kolejną interwencję, wszak nie odpowiedziano na dwa pytania, jak również Szef KAS zasłoniła się ustawą budżetową na 2022 r., choć dobrze wie, że podwyżki mogą być przyznane jedną decyzją MF, bez zmiany ustawy budżetowej.

Interpelacja Posła Marka Rząsy do Ministra Finansów

 • 3 481
 • 21

Interpelacja nr 29133
w sprawie funkcjonowania KAS w perspektywie kryzysu migracyjnego oraz inflacyjnego oraz odpowiedź Szefa KAS​

Policjanci oburzeni. Wielu z nich dostało niższe pensje, niektórzy nawet o 600 zł

 • 2 765
 • 8
Wczoraj Salon24.pl jako pierwszy opisał temat niższych pensji wśród nauczycieli, którzy ucierpieli po wejściu nowych przepisów zawartych w Polskim Ładzie. Ten sam problem jest wśród policjantów, których nowy rok przywitał okrojoną pensją. - Nawet jak ktoś skorzysta z ulgi dla klasy średniej to i tak nadal sporo traci - mówi nasze źródło z policji. Policjanci dostali już styczniowe wypłaty, bo pensje wypłacane są im z góry.

Uposażenia netto POLSKI ŁAD - monit do MF

 • 3 937
 • 0
Publikujemy monit do MF wraz ze stanowiskiem MSWiA, w związku z brakiem odpowiedzi Ministra Finansów na możliwe obniżanie uposażeń netto funkcjonariuszy z uwagi na "porządek" prawny związany z wejściem w życie POLSKIEGO ŁADU.

Prośba SKAS o propozycje podziału podwyżek

 • 28 330
 • 153
Koleżanki i Koledzy!

Zarząd Główny Związku Zawodowego Celnicy PL informuje, że Szef KAS poprosiła o przedstawienie w miesiącu styczniu 2022 roku propozycji podziału podwyżek w wysokości:

432 zł funkcjonariusze SCS średnio na etat

497 zł pracownicy KSC średnio na etat

337 zł pracownicy poza mnożnikowi.

Mając na uwadze powyższe prosimy o przesłanie w terminie do 7 stycznia 2022 roku na adres jharon@tlen.pl propozycji, jak środki te mogłyby być rozdzielone.

Jednocześnie informujemy, że związek nie ustaje w działaniach o pozyskanie wyższych środków na podwyżki, tak aby odpowiadały kwocie 677zł średnio na etat, tak jak w innych formacjach. W tej sprawie będziemy dążyć do zwołania posiedzenia Komisji Finansów Publicznych. Tej sprawy nie wolno nam nigdy odpuścić.

Cd. w zał piśmie.

Pozdrawiam

Sławomir Siwy
ZZ Celnicy PL

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

 • 523
 • 1
1640335990352.png

Ojców to naszych obyczaj prastary,
Polskiego kraju maluje dostatek,
Symbol braterstwa, miłości i wiary;
Święty opłatek.

(…)
Ale my - czcimy, co obyczaj święci,
Czy ty za światem, czy ja w naszej chacie,
Więc ten opłatek w dowód mej pamięci
Przyjm, miły bracie.


Kajetan Kraszewski

Błogosławionych, pełnych Jedności, Pokoju i Miłości

Świąt Bożego Narodzenia

oraz

Szczęśliwego Nowego Roku 2022

życzy Zarząd Główny ZZ Celnicy PL

Będzie posiedzenie Komisji Finansów Publicznych

 • 5 821
 • 21
Publikujemy interwencję do Szefa Komisji Finansów Publicznych.
Związek Zawodowy Celnicy PL chce doprowadzić już w Nowym Roku do posiedzenia Komisji w sprawie zbyt niskich płac oraz innych problemów związanych z funkcjonowaniem KAS.
Jak wielokrotnie to deklarowaliśmy, nie wolno nam jako środowisku odpuścić tego, że zaproponowano nam niższe uposażenia niż w innych formacjach mundurowych.
To jest skandal, którego nigdy nie zaakceptujemy i będziemy stale podejmować działania, by to zniwelować.

Czy mundurowi stracą na Polskim Ładzie? Funkcjonariusze chcą pilnych wyliczeń

 • 6 634
 • 23
Wchodzące w życie 1 stycznia 2022 roku przepisy podatkowe, będące częścią tzw. Polskiego Ładu, spędzają sen z powiek wielu przedsiębiorcom, ale jak się okazuje także części mundurowego środowiska. NSZZ Policjantów zwrócił się do szefa MSWiA z "pilnym wnioskiem o przeprowadzenie i przekazanie wyliczeń wskazujących na to, którzy policjanci zyskają, a którzy stracą na wprowadzeniu nowych rozwiązań". O podobne wyliczenia do szefa resortu finansów zawnioskowali przedstawiciele ZZ Celnicy PL, reprezentujący m.in. funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

13 grudnia 21 r. Przewodniczący ZZ Celnicy PL wrócił do służby!

 • 886
 • 1
Sławomir Siwy, celnik i związkowiec znany z nagłaśniania wątków afer spirytusowych, hazardowych i paliwowych wrócił do służby 13 grudnia 2021 roku.

Czy od stycznia 2022 funkcjonariusze zarabiający od 4900 zł/mies. będą tracić?

 • 9 990
 • 20
Pan Tadeusz Kościński

Minister Finansów RP


Szanowny Panie Ministrze,

W związku z niepokojami funkcjonariuszy przekazywanymi do związku zawodowego, prosimy o informację:

- czy to prawda, że funkcjonariusze służb mundurowych, zarabiający więcej niż 4900 złotych brutto miesięcznie, zaczynają tracić na uposażeniach od stycznia 2022 roku, w związku z wejściem w życie POLSKIEGO ŁADU?

Prosimy o pilną odpowiedź, a jeśli ktoś rzeczywiście popełnił błąd w ww. zakresie, prosimy o jego prawne anulowanie, tak aby nie dochodziło do dyskryminacji funkcjonariuszy.

Do wiadomości:

Prezes Rady Ministrów

Z poważaniem

Przewodniczący

ZZ Celnicy PL

Sławomir Siwy

Prośba o wsparcie Kolegów Policjantów!!!

 • 2 760
 • 10
ZAPADŁ BARDZO NIEBEZPIECZNY DLA FUNKCJONARIUSZY I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI WYROK SĄDU!
Najpierw Sąd uniewinnił interweniujących Policjantów, a potem ten sam sąd ich skazał na bezwzględny rok pozbawienia wolności.
Chuligani kpią na mieście, że wsadzili do więzienia Policjantów.
Pod linkiem opis całej sytuacji.
Koleżanki i Koledzy Policjanci z Gdańska proszą naszą formację o wsparcie. Liczą bardzo na nas jako środowisko zawodowe i podziwiają, gdyż pamiętają naszą skuteczność w akcjach obywatelskich. Prosili, abym przekazał wszystkim wyrazy uznania i Pozdrowienia, co niniejszym czynię.
Przewodniczący Zarządu NSZZ Policjantów z Gdańska wspierał nas na pikiecie w czerwcu pod Sejmem w 2016 roku.
To On był przedstawicielem Zarządu Głównego NSZZ Policjantów na tej pikiecie.
Bardzo nam kibicował i wspierał w wielu działaniach w tamtym czasie i trwa to nadal. Policjanci w całym kraju bardzo licznie wsparli nasz projekt obywatelski.
Pamiętamy i dziękujemy! Podziękujmy Im konkretnym...

Sąd Najwyższy zdecydował. Jedna emerytura dla mundurowych

 • 7 615
 • 40
Na środową uchwałę Sądu Najwyższego czekało nawet kilkadziesiąt tysięcy emerytowanych mundurowych, nie tylko wojskowych, ale także policyjnych czy byłych funkcjonariuszy służb specjalnych, którzy po zakończeniu służby przepracowali później nawet kilkadziesiąt lat w cywilu.

Do SKAS dodatki kontrolerskie

 • 4 984
 • 11
Pani Magdalena Rzeczkowska

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Szef Krajowej Administracji SkarbowejSzanowna Pani Minister.W przestrzeni publicznej ukazała się informacja o procedowaniu przez kierownictwo KAS uszczegółowienia zasad prawnych dot. przyznawania dodatków kontrolerskich.

Związek pozytywnie ocenia dążenie Ministerstwa Finansów do ujednolicenia zasad.

Negatywnie odnosimy się jednak do braku wymaganych prawem uzgodnień.

Dodatki kontrolerskie wchodzą w skład wynagrodzenia/uposażenia, stąd zasady wymagają uzgodnień zgodnie z art.27 ust.3 ustawy o Związkach zawodowych.

Powyższe stanowi kolejny już przykład prowadzenia przez resort pozorowanego dialogu społecznego.

Pani Minister.

Składamy wniosek o przestrzeganie reguł prawnych i uzgodnienie szczegółów dot. zasad wynagradzania w zakresie dodatków kontrolerskich.

Jednocześnie podkreślamy, że w takich miejscach jak granica, realizacja, OC, CKR dodatki powinny wynosić 1000 zł – jest to...

Dodatki kontrolerskie

 • 13 824
 • 54
Ministerstwo Finansów w konspiracji przygotowuje zmiany zasad dotyczące przyznawania dodatków kontrolerskich.
Zakłócimy nieco "prace" MF, wnioskując o to, by pamiętali o zewnętrznej granicy UE oraz komórkach Realizacji, Oddziałach Celnych wewnętrznych i CKR, paru innych komórkach.
Gdzie jak gdzie, ale w tych komórkach dodatek powinien wynosić od stycznia 2022 roku 1000 zł.
Miejmy nadzieję, że MF nie chce ponownie skrzywdzić funkcjonariuszy pełniących służbę w tych newralgicznych punktach, którzy są "solą ziemi" cła i kontroli.
To jest wstyd dla Polski, żeby funkcjonariusze na zewnętrznej granicy UE, otrzymywali w większości dodatki w wysokości od 100 do 300zł brutto.

Zatrzymany rajdowiec Leszek K. jest twarzą kampanii e-toll. Ministerstwo finansów komentuje sprawę

 • 1 122
 • 4
Nowe fakty na temat znanego kierowcy rajdowego Leszka K. Mężczyzna, któremu przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (zajmującej się oszustwami podatkowymi) został zatrzymany na polecenie Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Teraz głos w sprawie zabrało ministerstwo finansów. To ono bowiem zleciło kampanię e-toll, której twarzą jest Leszek K. Rajdowiec występuje w spotach pn. "Komu w drogę, temu e-TOLL".

Wracam do służby!

 • 10 203
 • 65
INFORMUJĘ, ŻE PO PONAD 4 LATACH WALKI WRACAM DO SŁUŻBY.
JAK JUŻ WRÓCĘ, DO SPRAWY SZERZEJ ODNIESIE SIĘ ZARZĄD.

✌️✌️✌️ SPRAWIEDLIWOŚĆ I PRAWDA ZAWSZE ZWYCIĘŻY✌️✌️✌️
WALKA DO KOŃCA ZAWSZE PRZYNOSI EFEKTY.
POTRZEBA TYLKO CIERPLIWOŚCI.

DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM ZA WSPARCIE.

Po 0,5 % do emerytury ZER też trzeba będzie pójść do Sądu.

 • 2 159
 • 0
Witam.

W całej KAS wydano niewiele zaświadczeń wskazujących na pełnienie służby przez funkcjonariuszy Służby Celnej/Służby Celno-Skarbowej w warunkach szczególnie zagrażających życiu lub zdrowiu, co pozwala na podwyższenie o 0,5% podstawy wymiaru emerytury za każdy rok służby pełnionej w tych warunkach.

Wiele osób składa wnioski, których niektóre izby w ogóle nie rozpatrują i nie wydają postanowień o odmowie, inne wydają postanowienia odmowne wskazując, na brak dokumentacji za okres wskazany we wniosku.

Jak wynika z odpowiedzi DIAS, w niektórych izbach działają zespoły i mają określone procedury, a w innych nie. TAKA WOLNA AMERYKANKA W URZĘDACH PAŃSTWOWYCH.

Za to w Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu wydano kilka zaświadczeń – niestety nie wiemy za wykonywanie jakich czynności.

Do chwili obecnej SKAS nie wydał wewnętrznego aktu dot. dokumentowania i wydawania zaświadczeń - a ustawa emerytalna w części dot. funkcjonariuszy SCS obowiązuje 4 lata !!!!!

Jakie prowadzimy...

Interwencja poselska w sprawie wynagrodzeń w KAS

 • 2 135
 • 6
Publikujemy interwencję poselską Posła na Sejm Pana Janusza Kowalskiego do Premiera RP w sprawie motywacyjnego systemu wynagrodzeń w KAS.
Dziękujemy tym wszystkim z Was, którzy odpowiadają na Apel Związku o interweniowanie w biurach poselskich i senatorskich.
Każde działanie jak widać przynosi efekty i ma sens.
Prosimy o dalsze przesyłanie maili do biur poselskich i telefonowanie do Posłów i Senatorów. Skala ma tutaj kluczowe znaczenie.
Sprawy nie wolno nam odpuścić.
Związek będzie podejmował także inne inicjatywy w Parlamencie i nie tylko i wsparcie środowiska jest bardzo potrzebne.
Wyślij maila co najmniej do Parlamentarzystów ze swojego regionu. Jak znajdziesz trochę więcej czasu poświęć go dla siebie i organizacji i zadzwoń choć do jednego czy drugiego biura Posła. Umów się na spotkanie.
Jeżeli masz jakieś obawy i nie chcesz się ujawniać, wyślij chociaż anonimowy mail i podpisz go funkcjonariusz SCS lub pracownik KAS.
Mail do Posła to imię.nazwisko@sejm.pl...

Kolejna "wspaniała" aplikacja MF. Tym razem e-Toll

 • 5 885
 • 39
Budżet przeznaczony na tą aplikację to ok. 450 mln zł. Wydano dotąd już ponad 200 mln zł. Działa źle i trzeba ją poprawiać, żeby budżet się domknął?

Na wszystkie aplikacje wydano potężne miliardy i powinny być dymisje w MF, bo ogół licznych systemów, z małymi wyjątkami, to koszmar, który tragicznie komplikuje wykonywanie obowiązków w KAS i Służbie Celno-Skarbowej.
Funkcjonariusze SCS i pracownicy KAS alarmują, że gro czasu trzeba poświęcać na obsługę dublujących się systemów, zamiast zajmować się zwalczaniem przestępczości ekonomicznej.
Te wieszające się permanentnie i powielające systemy wydłużają także obsługę uczciwych podatników.
Co najgorsze w tym wszystkim, to docierają też informacje, że algorytmy systemów szybko da się rozpoznać z zewnątrz i czynią to grupy przestępcze i wykorzystują je do omijania obowiązków podatkowych.

Może przy okazji skandalu z e-Toll ktoś wreszcie tym się zainteresuje co dzieje się w tej materii w MF.

O absurdzie wdrażania tylu systemów alarmowali...

Ustawa modernizacyjna uchwalona przez Sejm. 12 mld złotych na rozwój służb

 • 7 372
 • 59
W czwartek Sejm opowiedział się za przyjęciem ustawy o ustanowieniu programu modernizacji w służbach podległych MSWiA oraz w Służbie Więziennej w latach 2022-2025. Ustawa zakłada m.in. podwyżki dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Przez 4 lata modernizacja służb mundurowych, zarówno tych nadzorowanych przez resort spraw wewnętrznych i administracji jak i Ministerstwo Sprawiedliwości, kosztować będzie ponad 12 mld złotych.
Do góry