Służba Celna

Szef KAS dla InfoSecurity24.pl: nie będziemy mogli w przyszłym roku zrealizować podwyżek, które zaplanowano

 • 13 790
 • 71
"Środki na modernizację zostaną uruchomione. Jednak zgodnie z ustawą budżetową i okołobudżetową, nie będziemy mogli w przyszłym roku zrealizować podwyżek, które zaplanowano" - mówi w rozmowie z InfoSecurity24.pl Magdalena Rzeczkowska, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów i Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Jak dodaje, jeśli chodzi o sprzęt oraz inwestycje, modernizacja nadal będzie trwała. "Będziemy się też skupiać na poprawie warunków służby i pracy" - mówi minister Rzeczkowska.

Chcą zabrać nagrody bezprawnie?

 • 12 543
 • 34
Pani Magdalena Rzeczkowska

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Szef Krajowej Administracji Skarbowej


Ustawa z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 zniosła obowiązek tworzenia funduszy nagród na podstawie art. 93 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz art. 220 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, a także art. 238 ust. 2. Ustawodawca nie dokonał zmiany w/w przepisów na rok 2020r. i do chwili obecnej nie weszły w życie żadne ustawowe ograniczenia w realizacji i stosowaniu w/w przepisów w 2020r.

Utworzenie funduszu nagród jest obowiązkiem wynikającym z przepisu rangi ustawowej.

Czytaj całość w zał piśmie.

JAK PAŃSTWU POLSKIEMU NIE JEST WSTYD?

 • 20 712
 • 79
1608107757903.jpeg
Pan Tadeusz Kościński

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej


Szanowny Panie Ministrze


Ponownie zwracamy się z wnioskiem o wycofanie blokady nagród 3% funduszu płac. Przesyłam stanowisko/poparcie z innych formacji mundurowych, gdzie żadnej blokady nagród nie ma i to Pan wyraził na to zgodę, co jest jak najbardziej słuszną decyzją, ale


brak nagród w KAS, jest KOLEJNĄ dyskryminacją funkcjonariuszy SCS w stosunku do funkcjonariuszy innych formacji.


Panie Ministrze, proszę by Pan z ręką na sercu odpowiedział nam wszystkim:


Jak Państwu Polskiemu nie jest wstyd, tak różnicować swoich funkcjonariuszy, którzy przecież ramię w ramię pełnią swoją służbę?


Dlaczego? W czym jesteśmy gorsi? Dlaczego Państwo tak nas traktuje?


Wymienię Panu kilka tylko przykładów DYSKRYMINACJI, z jaką mieliśmy do czynienia i co trwa nadal w ostatnim czasie:


1. 100% płatne L4 w związku z zakażeniem...

Cd. blokady środków w KAS

 • 40 066
 • 150
Publikujemy informację o przekazaniu pisma adresowanego do Premiera RP Pana Mateusza Morawieckiego w sprawie częściowej blokady środków w KAS do Ministra Finansów oraz pismo z MF stanowiące odpowiedź na naszą wcześniejszą korespondencję w tej sprawie.

Do Pani Prezes ZUS - emerytury

 • 2 540
 • 0
Pani prof. dr hab. Gertruda Uścińska

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych


Szanowna Pani Prezes.

W imieniu ZZ Celnicy PL zwracam się z prośbą o przekazanie do wszystkich oddziałów ZUS informacji w zakresie zasad ustalania świadczenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Celnej (Celno-Skarbowej) w przypadku, gdy wnioskodawca posiada już prawo do emerytury ustalone na podst. art. 15d ustawy z 18 lutego 1994r o zaopatrzeniu emertytalnym funkcjonariuszy Policji (...) oraz członków ich rodzin tj. gdy ma zastosowanie wyjątek od zasady wyboru jednego ze świadczeń.

Związek nadal otrzymuje zgłoszenia od funkcjonariuszy, którzy mają ustalone prawo do emerytury na podst. art. 15d, iż w różnych placówkach ZUS spotykają się z negowaniem ich prawa do emerytury z FUS za okres, za których nie jest ustalona emerytura policyjna.

Zazwyczaj dopiero w wyniku korespondencji z oddziałami i przedstawieniu stanowiska zawartego w pismach, które załączamy, pracownicy ZUS zmieniają zdanie.

W...

Nowa strategia KAS

 • 2 949
 • 12
Krajowa Administracja Skarbowa ma przedstawić nową strategię działania. Urzędnicy chcą uprościć procedury i zmienić język komunikacji.

Piotr Dziedzic złożył rezygnację ze stanowiska

 • 7 389
 • 31
Piotr Dziedzic złożył rezygnację ze stanowiska wiceministra finansów i wiceszefa Krajowej Administracji Skrabowej – ustalił Business Insider Polska. Do resortu trafił jako delegowany funkcjonariusz ABW i odpowiadał za walkę z przestępczością ekonomiczną.

Premier blokada środków

 • 37 571
 • 131
Pan Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów


Szanowny Panie Premierze.

Zarząd Główny Związku Zawodowego CELNICY PL uprzejmie Pana Premiera informuje, że informacja o częściowej blokadzie środków finansowych w Krajowej Administracji Skarbowej wpłynęła bardzo demotywująco na pracowników i funkcjonariuszy.

Od kilku miesięcy na organizowanych spotkaniach w RDS byliśmy informowani że, redukcje etatów oraz zmiany wynagrodzeń/uposażeń w jednostkach terenowych KAS nie będą miały miejsca! Ostatnie decyzje w tej sprawie były podejmowane w KPRM, w związku z powyższym zaistniała sytuacja związana z blokadą środków finansowych przez Ministra Finansów w Krajowej Administracji Skarbowej, była dla środowiska zawodowego ogromnym szokiem.

Odebrane to zostało jako kolejny przejaw dyskryminacji, gdyż otrzymujemy już od kilku dni informacje, na razie co prawda nieoficjalne, że w innych formacjach mundurowych środki są odblokowane i są wypłacane nagrody i inne dodatki.

Brak blokady...

Art.15a i nagrody w kontekście BREXITU

 • 7 610
 • 16
Pani Magdalena Rzeczkowska

Szef Krajowej Administracji Skarbowej

Szanowna Pani Minister

Piszę do Pani Minister bezpośrednio po posiedzeniu RDS ds. Służb Mundurowych, gdzie omawiano zmiany dot. art.15a.

Projekt zostanie skierowany dzisiaj na Komitet Stały Rady Ministrów wg deklaracji MSWiA.

Cieszę się z deklaracji Pana Ministra Piotra Dziedzica, które wyraził na posiedzeniu RDS, że sprawa jest otwarta jeżeli chodzi o dołączenie funkcjonariuszy SCS, bo rozumiem to tak, że usiądziemy pilnie i skierujemy na Komitet Stały RM nasze uwagi, tak aby na Rządzie stanął już kompletny projekt.
Wnioskuję o to od razu, aby nie było znowu za późno Pani Minister że Min. Finansów spóźnił się z wnioskiem, tak jak to już było przy dodatkach motywacyjnych.

Proszę o podjęcie takiego dialogu w bieżącym tygodniu i zamknięcie tej sprawy, abyśmy wiedzieli na czym stoimy i jakie decyzje dalej podejmować mamy.

Popieramy te zmiany co do zasady i wnioskujemy o dopisanie funkcjonariuszy SCS, ale pod...

Dyskryminacji ciąg dalszy?

 • 17 151
 • 45
Otrzymaliśmy informacje, na razie nieoficjalne, że w innych formacjach mundurowych nie będzie oszczędności kosztem funduszy nagrodowych i nagród rocznych, ani nie będą zamrażane żadne oszczędności na funduszach płac zarówno w tym, jak i w przyszłym roku. Premier i Minister SWiA dostrzegają zaangażowanie funkcjonariuszy w walce z COVID-19 i przy wykonywaniu obowiązków służbowych sensu largo.
My wczoraj usłyszeliśmy od Dyrektorów Departamentów Ministerstwa Finansów, że w KAS uruchomiono procedury, które mają zamrozić środki i tak:
 • nagród ma nie być za IV kwartał,
 • także zablokowane są oszczędności na DWR i wszelkie oszczędności na funduszu płac, które od lat zwiększały nasze nagrody na Święta.
Było wprawdzie zastrzeżenie, że ta procedura została uruchomiona i nie jest to przesądzone, ale jeżeli wczorajsze słowa Dyrektorów Departamentów MF się utrzymają, to będzie oznaczało, że przeciwnie do innych formacji, Pan Premier i Minister Finansów i Szef KAS, nie doceniają...

APEL DO INFORMATYKÓW

 • 2 318
 • 0
Pracownicy i funkcjonariusze IT
Informatycy KAS i SCS


Koleżanki i Koledzy!

W związku z procedurą przejścia pod CIRF, Związek Zawodowy Celnicy PL informuje, że z pełną determinacją angażuje się od kilku miesięcy w tę sprawę.

Zgłaszaliśmy wiele uwag i zastrzeżeń, otrzymujemy właśnie od DIAS informacje o warunkach przejścia zgodnie z ustawą o związkach zawodowych. Na podstawie art.26(1) ust.3 tej ustawy będziemy domagać się przystąpienia do negocjacji, na które DIAS będą mieli 30 dni od momentu przekazania informacji.

Ponad miesiąc temu zapytaliśmy Ministra Finansów o zagrożenia związane z ww. procedurą. Jednak dopiero po wysłaniu kolejnego pisma otrzymaliśmy krótką odpowiedź, którą załączamy. W jednych IAS alarmujecie i prosicie o wsparcie, w innych mimo pytań Przewodniczących czy oczekujecie pomocy, nie ma odpowiedzi od Was.

Będziemy starali się z największą starannością wspierać Was podczas tej procedury.

Prosimy Was także o wsparcie, wzmocnijcie naszą pozycję...

Pismo FZZSM do Ministra Finansów w sprawie blokady środków

 • 7 721
 • 26
Publikujemy pismo Federacji ZZ Służb Mundurowych skierowane do Ministra Finansów w sprawie blokady środków.
Pisma takie zostały wysłane także: jedno do Ministra Sprawiedliwości, drugie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Odpowiedź ZUS

 • 6 759
 • 36
Publikujemy odpowiedzi ZUS w sprawach emerytalnych oraz w sprawie pobranych składek od nagrody rocznej za 2017 r. wypłaconej w 2018 r.
Jesteśmy na etapie opracowania kierunku działań w związku z jednoznacznym określeniem się ZUS w tej sprawie. Wcześniej ZUS podejmował co najmniej trzy różne rodzaje rozpatrzenia wniosków o zwrot nienależnie pobranych składek.

Wyższe dodatki służbowe w SW także w grudniu

 • 1 780
 • 2
Czasowe dodatki służbowe i zasady usprawiedliwiania nieobecności w służbie w związku z COVID-19 - to część tematów, jakie omówili 25 listopada związkowcy z NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej z przedstawicielami Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Jak się okazuje, wyższe dodatki służbowe, związane ze wzmożonymi obowiązkami związanymi z pandemią koronawirusa, trafią do funkcjonariuszy formacji także w grudniu. Szefostwo SW zdradziło również ich wysokość i zasady przyznawania.

Blokada środków

 • 63 956
 • 262
Pan Tadeusz Kościński

Minister Finansów

Funduszy i Polityki Regionalnej


Szanowny Panie Ministrze.

Na podstawie otrzymanej informacji, że Ministerstwo Finansów wystosowało pismo/polecenie do Dyrektorów Izb Administracji Skarbowej dot. wstrzymania/zablokowania środków finansowych przeznaczonych na wypłaty dodatków zadaniowych i dodatków specjalnych w IV kwartale 2020 roku oraz wypłaty środków finansowych z § 19 klasyfikacji budżetowej tj. 3% odpis na nagrody, Zarząd Główny ZZ CELNICY PL wnioskuje o udzielenie odpowiedzi na podstawie art. 1 ust. 1, art. 2, art. 3 ust. 1 i 2, art. 4 i art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej na nw. pytania:

na jakiej podstawie prawnej zostało wydane ww. polecenie?

które z ww. środków zostały zablokowane dla poszczególnych IAS?

kto jest odpowiedzialny za podjęcie ww. decyzji?

Przekazanie informacji o kwotach wypłaconych nagród w departamentach KAS w ministerstwie oraz dodatków w 2019r i 2020r z...

RDS w sprawie art.15a

 • 6 492
 • 24
Uprzejmie informujemy, że w dniu 7 grudnia 2020r., z inicjatywy ZZ Celnicy PL, odbędzie się posiedzenie Podzespołu RDS ds. Służb Mundurowych w sprawie likwidacji art.15a.
Przypominamy, że ZZ Celnicy PL domaga się likwidacji tego artykułu z jednoczesnym wprowadzeniem prawa wyboru systemu na wniosek funkcjonariusza(stary względnie nowy system do wyboru przy składaniu wniosku o emeryturę). Rozmawiamy i mamy nadzieję, że konieczność wprowadzenia wyboru systemu zauważą także związkowcy z innych służb. Takie głosy pojawiają się już także w innych formacjach.
Co naturalne, negujemy także warunek pełnienia 25 lat, który jest w projekcie, a kwestie doliczenia stażu z "cywila" winny być na analogicznych zasadach jak w art.15.
Liczymy na wsparcie Koleżanek i Kolegów z innych formacji, aby ująć w nowelizacji także funkcjonariuszy SCS.
Wciąż mamy także nadzieję na refleksję w Ministerstwie Finansów i wsparcie naszych starań. Likwidacja art.15a z prawem wyboru systemu, mogłaby być akceptowalnym...

"Zachęty" do dalszej służby jak Yeti

 • 10 924
 • 40
Już kolejny raz nasza Szefowa obiecuje, że będą zachęty dla dłuższej pracy i służby. Mijają miesiące i nie ma żadnych konkretów, a obiecano przedstawienie do konsultacji na początku września :)

Za to SKAS odrzuciła propozycję Związku, by świadczenia socjalne dla funkcjonariuszy poszerzyć o pożyczki i dofinansowanie do pakietów medycznych.

Tak się składa, że te świadczenia są wykorzystywane w biznesie jako wabik dla kandydatów, a czym SKAS chce zachęcać, skoro nawet na to nie ma środków w budżecie.

Dlaczego MF jest na nie? Ano zasłania się pośrednio tym, że w innych służbach nie ma i przyznanie funkcjonariuszom SCS takich świadczeń spowoduje "impuls makro" dla pozostałych. No i trzeba by robić analizy itd. A w ogóle to jest COVID i nas nie stać.

Nic też nie wiadomo, by MF zrobił cokolwiek, aby funkcjonariusze zarażeni w związku z wykonywaniem obowiązków otrzymali 100% uposażenia...

Czy celnicy poradzą sobie z brexitem?

 • 745
 • 0
Ogólna liczba zgłoszeń celnych (do wszystkich procedur łącznie) dokonywanych w Polsce może wzrosnąć po brexicie nawet o ponad 20 proc. i przekroczy 6 mln, podlicza Piotr Sienkiewicz z zajmującej się usługami celnymi firmy Rusak Business Services.

Dwa lata od porozumienia, czyli co z tym art.15a

 • 860
 • 0
Od największego w ostatnich latach protestu służb mundurowych minęły dwa lata. W tym czasie większość z postulatów z 2018 roku udało się zrealizować, choć nie wszystkie sprawy doprowadzono do szczęśliwego finału. Jedną z nich są zmiany w art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym. Zgodnie z podpisanym porozumieniem problem ten miał zostać rozwiązany do końca 2019 roku. Tak się jednak nie stało i mimo kolejnych zapowiedzi płynących z resortu spraw wewnętrznych i administracji, do dziś gotowy projekt zmian nie ujrzał światła dziennego.

Notatka z posiedzenia Podzespołu RDS z dnia 23.11.2020r.

 • 7 918
 • 30
Notatka

z posiedzenia Podzespołu Problemowego RDS ds. KAS z dnia 23.11.2020r.​

Omówiono następujące tematy: (...)

Czytaj notatkę w zał. pliku
Do góry