Służba Celna

Pismo do Marszałka Sejmu RP - dot. niegodziwego projektu tzw. ustawy okołobudżetowej

 • 6 089
 • 24
Publikujemy pismo do Pani Marszałek Sejmu w związku z propozycją Rządu dot. rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023, który wzbudził ogromne niepokoje społeczne we wszystkich formacjach mundurowych z prośbą o uwzględnienie argumentów podniesionych w tej korespondencji i wykreślenie art. 38 tej ustawy.

..."Ponadto Związek Zawodowy Celnicy PL informuje, że popiera działania protestacyjne Związków Zawodowych w Policji o wzrost kwot bazowych w ustawie budżetowej dla pracowników i funkcjonariuszy Policji i innych formacji do takiego poziomu, aby podwyżki płac odzwierciedlały poziom aktualnej inflacji.
Konsekwencją tego, zgodnie z zasadą równości, powinien być identyczny wzrost kwoty bazowej dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i pracowników KAS."

Czytaj więcej w zał. pliku

Spotkanie z Dyrekcją ZER MSWiA

 • 4 789
 • 8
23 września 2022 r. Pani Małgorzata Zdrodowska, Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA spotkała się z Panem Sławomirem Siwym, Przewodniczącym Związku Zawodowego Celnicy PL, w sprawie omówienia istotnych zagadnień związanych z zaopatrzeniem emerytalnym funkcjonariuszy Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej. W spotkaniu uczestniczyły także Naczelnik Wydziału Obsługi Prawnej Pani Ewa Bogucka-Łopuszyńska, Naczelnik Wydziału Obsługi Klientów Pani Monika Miecznikowska oraz Pani Justyna Borowska p.o. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego.

Podczas spotkania Pani Dyrektor Małgorzata Zdrodowska przedstawiła działania, jakie Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA podjął na rzecz emerytów i rencistów Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej:
 • w związku ze zmianą wysokości kwoty bazowej Zakład przelicza podstawę wymiaru emerytury z urzędu - na dzień 23 września br. zostało zrealizowanych ponad 80% spraw w tym zakresie,
 • przeliczenia waloryzacji świadczeń Zakład dokonuje z urzędu (m.in. w...

Rząd kombinuje przy emeryturach mundurowych

 • 120 160
 • 75
Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023

przyjęty przez rząd 28 września 2022 r. (skierowany do Sejmu 30 września 2022 r.)

Materiały

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023

PREZES RADY MINISTRÓW

Warszawa, dnia /elektroniczny znacznik czasu/

RM-0610-137-22

UD378

Pani Elżbieta WITEK

Marszałek Sejmu

Szanowna Pani Marszałek,

na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiam Sejmowi

projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej

na rok 2023.

Do prezentowania stanowiska Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został

upoważniony Minister Finansów.

Z poważaniem

Mateusz Morawiecki

/podpisano kwalifikowanym podpisem...

Komunikat po konferencji izbowej ZOZ ZZ Celnicy PL IAS w Rzeszowie, która odbyła się 23.09.2022 r.

 • 1 340
 • 1
Witamy,

W dniu 23.09.2022 r. odbyła się konferencja izbowa ZOZ ZZ Celnicy PL IAS w Rzeszowie. W trakcie zebrania p.o. przewodniczącego Andrzej Marciniec przedstawił sprawozdanie z działalności ZOZ ZZ Celnicy PL IAS w Rzeszowie za okres 2020-2022, które koncentrowały się w następujących obszarach:

1. Komunikacja między ZG i członkami związku,
2. Opiniowanie aktów prawnych,
3. Reprezentowanie interesów indywidualnych i grupowych członków związku,
4. Sprawy socjalne, kulturalne, warunki pracy/służby, wspieranie różnych form wypoczynku i prozdrowotne działania, pożyczki, ubezpieczenia na życie i zdrowotne,
5. Pomoc prawna - ucywilnieni, zwolnieni,
6. Rozwijanie współpracy ze związkami zawodowymi innych służb mundurowych oraz innych środowisk,
7. Udział w różnych akcjach i wzmacnianie pozycji ZZ Celnicy PL.

Następnie odbyły się wybory do Zarządu ZOZ. Wyłoniono Zarząd ZOZ w osobach:

Andrzej Marciniec - przewodniczący,
Marcin Ziembikiewicz - wiceprzewodniczący,
Łukasz Kocyła -...

Stanowisko Forum Związków Zawodowych w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok 2023.

 • 1 373
 • 0
Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam Stanowisko Forum Związków Zawodowych w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok 2023.

Z poważaniem

Sławomir Siwy

5 lat KAS: z czego się składamy i czym się zajmujemy (wersja z lektorem)

KAS: Luka VAT spadła z 24,1 proc. w roku 2015 do 4,3 proc. w 2021 roku

 • 985
 • 5
Minister finansów Magdalena Rzeczkowska oceniła, że największym osiągnięciem Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) jest redukcja luki VAT-owskiej. KAS wyliczył, ze luka VAT spadła z 24,1 proc. w roku 2015 do 4,3 proc. w 2021 roku.

Czytaj więcej na https://biznes.interia.pl/podatki/n...e=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Heroina i kokaina w brzuchu. Nigeryjczyk zatrzymany na lotnisku

 • 574
 • 3
1,5 kg heroiny i kokainy - tyle próbował przemycić do Polski 36-letni Nigeryjczyk. Wpadł na lotnisku Chopina. Zatrzymali go celnicy.

Pracownicy laboratoriów KAS będą mieli 13-dniowy dodatkowy urlop wypoczynkowy jak laboranci Policji i SG

 • 1 075
 • 1
Rząd chce zwiększyć wymiar corocznego dodatkowego urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikom laboratoriów Krajowej Administracji Skarbowej z obecnych 5 lub 9 dni do 13 dni, czyli wymiaru, jaki przysługuje członkom korpusu służby cywilnej zatrudnionym w laboratorium kryminalistycznym Policji albo laboratorium kryminalistycznym Straży Granicznej. Projekt rozporządzenia w tej sprawie ma przygotować Szef KAS.

Czytaj więcej na Prawo.pl:

Podlaska KAS odzyskała ponad 8 mln zł zaległych podatków

 • 609
 • 0

Podlaska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) skontrolowała dwóch przedsiębiorców wspólnie prowadzących działalność handlową

Wywiad z Ministrem Finansów Panią Magdaleną Rzeczkowską

 • 2 923
 • 7

"Ciągle mamy nadzieję, że inflacja ma szczyt w tym roku. Prognozujemy, że wrzesień to może być wzrost do około 16,4 proc. inflacji" - mówiła na antenie RMF FM minister finansów. Magdalena Rzeczkowska podkreślała, że głównym powodem tak wysokiego poziomu są wywindowane ceny surowców energetycznych. Krzysztof Ziemiec zapytał swojego gościa, kiedy możemy spodziewać się spadku cen. Szefowa resortu finansów powiedziała, że widzi już efekt polityki NBP i podnoszenia stóp procentowych. Jej zdaniem może nas czekać jeszcze jedna podwyżka stóp.

Centralne obchody Święta KAS

 • 6 098
 • 10
Galeria foto z Centralnych obchodów Dnia Św. Mateusza, ustawowego Święta KAS.
SKAS zaprosił także Związki Zawodowe i uczestniczyliśmy w obchodach.
Zaproszenie ze strony kierownictwa KAS(wcześniej SC) zostało wysłane do ZZ po raz pierwszy od ponad 10 lat.
Dziennikarze fotografowali bardzo dużo i ja także nie umknąłem ich obiektywom. :)
Mamy obecnie SKAS, który słucha naszego oddolnego głosu i jeżeli chodzi o modernizację to także już realizuje.
Uważam, że to jest dla nas szansa, którą mądrze musimy wykorzystać, ale nie na zasadzie wszystko na już, tu i teraz, bo to niewykonalne. Poprawa naszej sytuacji prawnej i materialnej to jest proces, który wymaga także od nas rozważnego podejścia. Modernizacja to jest krok w tym kierunku i to jest wielki sukces. Już sama modernizacja jest sukcesem. W maju nikt o modernizacji nawet nie marzył. To był nasz postulat w sporach zbiorowych i mamy to.
Nieco więcej na ten temat piszę pod linkiem:
[URL...

POROZUMIENIE W SPRAWIE MODERNIZACJI 2023-2025

 • 24 279
 • 74
1663766033139.png

1663766063334.png

1663766094112.png

1663766113288.png

1663766346852.png

Życzenia z okazji Dnia Św. Mateusza!

 • 474
 • 0
WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO DLA NAS WSZYSTKICH Z OKAZJI DNIA ŚW. MATEUSZA!
1663765673413.png

Życzenia ZER MSWiA

 • 1 640
 • 4
Przekazujemy wszystkim przepiękne życzenia z okazji Dnia Św. Mateusza od Pani Dyrektor ZER MSWiA.
1663700216748.png

Podsumowanie XIII ZLOTU SC - TATRY 2022

 • 925
 • 0
Samotna limba szumi na zboczu stromem,

u stóp jej czarna przepaść zasłana złomem...

/Kazimierz Przerwa Tetmajer/

W dniach 7 – 11 września 2022 r. odbył się XIII Ogólnopolski Zlot Służby Celnej " Tatry 2022" pod patronatem Związku Zawodowego Celnicy PL.

Pierwszego dnia uczestnicy mieli do wyboru dwie opcje. Część osób przeszła trasę trudną z Kuźnic przez Halę Gąsienicowa do Schroniska Murowaniec, a stamtąd na Granaty. Pozostali z Kuźnic, przez Halę Gąsienicową udali się do Schroniska Murowaniec, a następnie nad Czarny Staw Gąsienicowy i na Przełęcz Karb.

W drugim dniu Zlotu wszyscy pojechali na Słowację, gdzie część uczestników pokonała trasę ze Smokowca Doliną Pięciu Stawów Spiskich do Chaty Téryego. Pozostali przeszli tą samą trasą aż do Czerwonej Ławki zaliczając tym samym trasę trudną.

Ostatniego dnia ze względu na załamanie pogody znaczna część uczestników Zlotu udała się do Jaskinii Bielańskiej na Słowacji, a pozostali odwiedzili Dolinę Kościeliską, z której skierowali...

Debata o hazardzie w RP - Forum Ekonomiczne w Karpaczu

 • 497
 • 0
Udział szarej strefy w rynku hazardowym online w Polsce zmalał w ciągu 4 lat z 80 do około 25 proc.
A jak kształtuje się rynek hazardowy na automatach?

Równoważnik w zamian za wyżywienie - wniosek do SKAS.

 • 4 299
 • 6
Pan Bartosz Zbaraszczuk

Szef Krajowej Administracji Skarbowej


Szanowny Panie Ministrze.

Zarząd Główny Związku Zawodowego Celnicy PL zwraca się z wnioskiem do Pana Ministra o przygotowanie i wprowadzenie zmian do Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie otrzymywania przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wyżywienia lub równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie, które spowodują podwyższenie kwot równoważników w zamian za wyżywienie przysługujących funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej.

Zgodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Finansów, funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej pełniącemu służbę w okresie zimowym na wolnym powietrzu przez co najmniej 4 godziny dziennie, w przypadku gdy nie jest mu zapewniony posiłek profilaktyczny (wg normy U w wymiarze 50%), przysługuje równoważnik pieniężny w wysokości 4 zł. Jest to kwota nieadekwatna do obecnych cen produktów żywnościowych oraz posiłków serwowanych w punktach gastronomicznych...

Projekt zmian do rozp. MSWiA - tryb dla ZER MSWiA

 • 13 489
 • 1
ZZ Celnicy PL informuje, że MSWiA projektuje zmiany do swojego rozporządzenia określającego tryb postępowania ZER MSWiA przy ustalaniu emerytur mundurowych(tytuł poniżej).
Publikujemy także w podpiętych plikach wcześniejsze teksty tego rozporządzenia oraz ustawę, do której się odnosi, w celu łatwiejszej analizy.

Projekt z dnia 23 sierpnia 2022 r.
etap: uzgodnienia i opiniowanie
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia <data wydania aktu> r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu...

Zaliczenie okresu tzw. "pauzowania"

 • 9 231
 • 51
Pan Bartosz Zbaraszczuk
Szef Krajowej Administracji Skarbowej


Szanowny Panie Ministrze.

Związek Zawodowy Celnicy PL zwraca się z wnioskiem o dokonanie zmian legislacyjnych mających na celu m. in. zakończenie części spraw sądowych związanych z reformą KAS.

Przedmiot wniosku

Z uwagi na powyższe wnosimy o zmiany legislacyjne, tj. o:

zmianę art. 150 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej z dnia 16 listopada 2016 r. [1] poprzez dodanie w ust. 8a, po przecinku zapisu o treści:
z wyjątkiem sytuacji gdy przeniesienie dotyczy funkcjonariusza Służby Celno – Skarbowej, który nie otrzymał propozycji służby w maju 2017 r.

lub wprowadzenie innej treści zmian prawa, które zniwelują ten problem.

CZYTAJ CAŁOŚĆ W ZAŁĄCZONYM PLIKU.[1] Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej Dz.U. z 2016 r. poz. 1947 t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 813 – dalej ustawa o KAS
Do góry