Służba Celna

WESOŁYCH ŚWIĄT dla Koleżanek i Kolegów z obrządku wschodniego

 • 862
 • 0
1673005143911.png
Wszyscy funkcjonariusze SCS i pracownicy KAS obchodzący 6 stycznia Wigilię Bożego Narodzenia, przyjmijcie proszę, najserdeczniejsze życzenia Zdrowych, Radosnych, Spokojnych, pełnych Pokoju, Miłości i Nadziei Świąt Narodzenia Pańskiego.
Foto J.Wolny/GN Ikona Bożego Narodzenia w katedrze w Koryncie

Stanowisko ZZ Celnicy PL dot. podziału środków z modernizacji

 • 11 997
 • 33
Pan Bartosz Zbaraszczuk
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Szef Krajowej Administracji Skarbowej


Szanowny Panie Ministrze.

Zarząd Główny ZZ Celnicy PL akceptuje kompromisową propozycję podziału środków na podwyżki z modernizacji KAS na lata 2023-2025 wg schematu 65% obligatoryjnie dla każdego, 30% na wyrównanie różnic płacowych poprzez dążenie do siatki płac, 5% na zaległe awanse w stanowisku oraz zaległe awanse płacowe w ramach stanowiska.

Zaznaczamy, że niezbędne będzie także w ww. okresie „nadrabianie” zaległości awansowych w stopniu ze środków wynikających z oszczędności na funduszu płac.

W Porozumieniu, które będzie podpisane na szczeblu centralnym w tej sprawie, prosimy o zapisanie:

a/ szczegółowe zasady dotyczące puli 5% oraz 30% zostaną uzgodnione na szczeblu lokalnym, biorąc pod uwagę cel wyodrębnienia środków,

b/ w sytuacji osiągnięcia minimalnych mnożników, wszystkie środki z puli 30% zostaną przeznaczone na podwyżki w danej IAS, po uzgodnieniu ze...

Uchwała modernizacyjna przyjęta

 • 4 844
 • 5
W dniu 3 stycznia br. Rząd przyjął Uchwałę modernizacyjną dla KAS na lata 2023-2025.
SKAS zrealizował Porozumienie z 21 września br. podpisane z kilkoma ZZ, w tym ZZ Celnicy PL.
Modernizacja, obok systemu motywacyjnego i wzrostu konkurencyjności na rynku pracy przy zatrudnieniu w KAS, wzmacnia także KAS poprzez inwestycje budowlane, inwestycje w sieci LAN, zakup sprzętu informatycznego oraz sprzęt do kontroli celno-skarbowej.

"Racjonalny ustawodawca"

 • 3 857
 • 7
W załączeniu odpowiedź na interpelację poselską, w której można przeczytać jak tłumaczy "racjonalnego ustawodawcę" Ministerstwo Finansów w kwestii dlaczego jedni funkcjonariusze SCS mają zaliczony staż pracy jako równorzędny ze służbą dla celów ustalenia emerytury mundurowej, a inni nie.

Właściwie brak w tej odpowiedzi sensownego wytłumaczenia, bo przecież ono nie istnieje.

Zarówno bowiem funkcjonariusze SC przed 1999 rokiem wykonywali zadania o charakterze policyjnym, jak i pracownicy UKS ze szczególnego nadzoru podatkowego, którzy od 2010 roku są funkcjonariuszami SC i następnie SCS. Każdy funkcjonariusz SCS powinien mieć prawo wyboru systemu. To nie byłby wydatek dla budżetu, bo przecież kto wybierze zaliczenie lat pracy nie będzie miał drugiej emerytury z ZUS i przepadają mu składki z OFE i Skarb Państwa na tym nie traci, a może nawet zyskuje. Nikt z rządzących nie potrafi/nie chce tego jednak policzyć sumarycznie, czyli prawidłowo. To tak samo jak ze świadczeniami...

Dodatki graniczne w SCS? Także inne wybrane kwestie poruszone na spotkaniu z SKAS w dniu 28.12.22r.

 • 7 692
 • 20
W Straży Granicznej funkcjonariusze pełniący służbę na tzw. zielonej granicy oraz na przejściach granicznych drogowych, a także w portach i na lotniskach otrzymają dodatek graniczny w wysokości 450 zł.
ZZ Celnicy PL domaga się wprowadzenia dodatku kontrolerskiego w maksymalnej wysokości dla funkcjonariuszy SCS pełniących służbę na granicy.
W efekcie mamy jedynie deklarację SKAS, że jest szansa na podniesienie nieznaczne dodatków kontrolerskich na granicy, ale ma szansę to nastąpić w ramach posiadanych środków na dodatki kontrolerskie.
Dlatego dzisiaj na spotkaniu w MF ZZ Celnicy PL ponownie zawnioskował o wprowadzenie dodatków granicznych w wysokości takiej samej jak otrzymają funkcjonariusze SG. Wcześniej wniosek taki złożyliśmy na początku grudnia, zaraz po tym jak informacja o tych dodatkach ukazała się w MSWiA.
Nie ma uzasadnienia na dyskryminację funkcjonariuszy jednej służby w stosunku do innej, w szczególności gdy ramię w ramię pełnią służbę na granicy.
Poinformowaliśmy...

65/30/5

 • 37 272
 • 132
Na dzisiejszym spotkaniu z SKAS Ministerstwo Finansów zaproponowało podział środków na podwyżki z modernizacji wg schematu 60% obligatoryjnie dla każdego, 35% na wyrównanie różnic płacowych poprzez dążenie do siatki płac, 5% na zaległe awanse w stanowisku oraz zaległe awanse płacowe w ramach stanowiska.
W tym momencie trwała dyskusja.
Ostatecznie większość ZZ i MF zaakceptowała propozycję kompromisową 65/30/5. W tym momencie trzy ZZ poprosiły o kilka dni w celu skonsultowania w ramach swoich Zarządów.

ZZ Celnicy PL w najbliższych dniach przedstawi informację MF w ww. zakresie. 65/30/5 jest to propozycja kompromisowa, czyli jak to z konsensusem bywa zazwyczaj, żadna strona nie jest w pełni usatysfakcjonowana. Ostateczny czas na podpisanie porozumienia w tej sprawie na szczeblu centralnym nastąpi do pocz. stycznia 2023, tak aby uzgodnienia mogły przejść już na szczebel IAS, gdzie prawo tego wymaga.
Większość ZZ i MF już zaakceptowała ten kierunek, stąd można uznać, że jest on...

r.pr. IAS powinni zajmować się zadaniami KAS, a nie sprawami kadrowymi.

 • 4 463
 • 12
"mł. insp. SCS Bartosz Zbaraszczuk

Szef Krajowej Administracji Skarbowej

Szanowny Panie Ministrze,

W imieniu ZZ Celnicy PL zwracam się z wnioskiem o zmianę wzoru świadectwa służby z uwagi na fakt, iż wzór wprowadzony rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (Dz. U. poz. 659 z 2021 r.)[1] wykracza poza delegację ustawową, co potwierdzają kolejne sądy np.: wyrok SO w Bydgoszczy sygn.. akt VI Pa 51.21 z 12.10.2021, SO w Bielski Białej VI Pa 31/2022 oraz VI Pa 47/2022.

Wyżej wskazane rozporządzenie zostało wydane z naruszeniem prawa, bowiem wykracza poza delegację ustawową. ..."


[1] Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej Dz.U. z 2018 r. poz. 413, t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1226

Czytaj więcej w załączonym pliku.

Życzenia Boże Narodzenie 2022

 • 1 098
 • 0
MARANATHA!

Zarząd Główny ZZ CELNICY PL

życzy wszystkim funkcjonariuszom SCS i pracownikom KAS z okazji Świąt Bożego Narodzenia przede wszystkim dużo Miłości.

Niech ta Miłość wzbudzi Nas do przekraczania utartych schematów i do zmian w naszym życiu, wszędzie tam, w tych wszystkich sferach, gdzie są one każdemu z Nas najbardziej potrzebne.

Nam wszystkim jako środowisku zawodowemu życzymy, aby czas tych Świąt natchnął Nas do Wizji wybiegającej daleko poza utarte standardy i opracowania wspólnych ambitnych celów, niosących Nadzieję dla Nas i Naszej organizacji.

Życzymy dużo Radości, Pokoju, Sprawiedliwości i prawdziwych relacji z bliskimi i ludźmi, którzy Was otaczają.

Błogosławieństwa dla Was i Waszych Rodzin!

Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku!

Członkowie Zarz
ądu Głównego ZZ Celnicy PL
1671697880833.png

Adwokat już za 2 lub 4 zł miesięcznie oraz zniesienie karencji na ubezpieczenie na życie.

 • 1 810
 • 0
Koleżanki i Koledzy!

Uprzejmie informujemy, że w związku z wykonywanymi obowiązkami, warto zainteresować się ochroną prawną jaką można sobie wykupić za 2 zł lub 4 zł miesięcznie do ubezpieczenia Odpowiedzialności cywilnej - ulotka OC i deklaracja w załączeniu.
Za dodatkowe do OC jedynie 2 zł przysługuje prawo do adwokata do 10 tys. zł plus 15 tys. zł w razie konieczności wpłacenia poręczenia. Natomiast w drugiej opcji za jedynie 4 zł jest prawo do adwokata do 20 tys. zł plus 20 tys. zł. poręczenia.
Naprawdę warto mieć taką ochronę przy wykonywaniu obowiązków służbowych. Wielu już z tego korzystało.

Ponadto informujemy o zniesieniu karencji. W dacie 1 STYCZNIA 2023 roku (termin na wysłanie deklaracji mija 25.12.2022 r.) Funkcjonariusze SCS i Pracownicy KAS mogą przystępować do Grupowego Ubezpieczenia na życie w Generali Życie TU SA z zachowaniem stażu ubezpieczeniowego z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia grupowego (w tym okresie zniesiona...

Informacja dla pracowników KAS

 • 12 893
 • 28
INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW KAS!

✅
Po wczorajszej publikacji komunikatu SKAS na temat dodatków z tytułu wysługi dla funkcjonariuszy SCS wpłynęły do nas pytania od pracowników czy także zostaną objęci takim dodatkiem?
Jak nas informujecie, temat rozpalił także niektóre osoby z innych ZZ, które zaczęły stosować populizm i płytkie pomówienia jakoby ZZ zrzeszające funkcjonariuszy i pracowników działały tylko w sprawie tych pierwszych.
✅
Dodatki te są dedykowane dla funkcjonariuszy wszystkich służb mundurowych i są odpowiedzią Rządu RP na krytyczną sytuację kadrową w związku z masowymi odejściami ze służby. Np. w SCS rok temu odeszło kilkanaście procent funkcjonariuszy, a odejścia w roku bieżącym zaplanowało już blisko 10% funkcjonariuszy i niestety to nie jest koniec odejść. Trochę lepiej jest w innych służbach, ale...

Dodatki z tytułu wysługi będą tożsame z innymi służbami

 • 23 324
 • 58
W dialogu z MF udało nam się na ten moment wywalczyć dodatki z tytułu wysługi jak w innych służbach.
Wciąż drążymy temat innych kwestii, które będą wdrażane dla funkcjonariuszy w innych formacjach.
Komunikat SKAS w załączeniu.

Broszury informacyjne ZER MSWiA

 • 3 676
 • 7
Zakład Emerytalno Rentowy przygotował i opublikował broszury informacyjne dot. świadczeń emerytalnych dla funkcjonariuszy.

Zachęcamy do zapoznania się z nimi, ponieważ są tam wyczerpujące informacje na pytania, które bardzo często kierowane są do naszego Związku.

Zachęcamy, korzystajcie z tych materiałów przed podjęciem decyzji.

Broszury informacyjne dotyczące świadczeń emerytalno-rentowych - Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

MS uwzględniło w SW rozwiązania wprowadzane w MSWiA

 • 3 609
 • 9
Premier otrzymał od ZZ Celnicy PL wniosek o wprowadzenie analogicznych rozwiązań w naszej formacji już 08.11 - tak jak wtedy projektowano już w MSWiA. Teraz wprowadzane są te rozwiązania w MS.
Nasza petycja trafiła do KPRM w dniu pikiety.
Wniosek następnie trafił do MF.
Jesteśmy w dialogu z SKAS i stale zwracamy uwagę na konieczność wprowadzenia analogicznych rozwiązań.
SKAS wielokrotnie zwracał uwagę, że będzie dążył do równego traktowania służb mundurowych.
Tak jak informowaliśmy w korespondencji. My nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie, że dyskryminacja u Nas miałaby być pogłębiana. To byłoby już przekroczenie Rubikonu.

Odpowiedź Ministerstwo Finansów dotycząca dalszych losów pracowników CIRF

 • 2 003
 • 1
Witajcie

Ministerstwo Finansów odpowiedziało na nasze pismo w sprawie dalszych losów pracowników CIRF.

Czekamy na konkrety i spotkanie z SKAS w tej sprawie.

Pozdrawiam
Przewodniczący
Sławomir Siwy

200 funkcjonariuszy KAS i CBA w akcji

 • 1 264
 • 0

600 firm podejrzanych o udział w zbrodni fakturowej​

Grupa przestępcza tworzyła sieć firm od 2012 roku. W procederze uczestniczyło ok. 600 podmiotów. Nierzetelne i poświadczające nieprawdę faktury VAT dokumentowały fikcyjne transakcje zakupu oraz sprzedaży towarów i usług w branży transportowej, budowlanej i IT.

Cztery tony nielegalnych substancji do e-papierosów

 • 611
 • 0
Funkcjonariusze warmińsko-mazurskiej Krajowej Administracji Skarbowej zabezpieczyli ponad cztery tony nielegalnych substancji wykorzystywanych do produkcji liquidów do e-papierosów - poinformowała rzeczniczka szefa KAS Justyna Pasieczyńska.

Staż, jako jeden z elementów wzrostu uposażeń

 • 4 285
 • 9
"Szef NSZZ Policjantów ocenił przy tym, że ministerstwo “wykonało ruch we właściwym kierunku”. “Z perspektywy związkowej najważniejsze jest to, że minister Kamiński wykonał pierwszy krok w stronę tego, co postulujemy od dawna. Żeby uposażenia rosły progresywnie, czyli razem ze stażem służby” – powiedział."

ZZ Celnicy PL jako jedyny Związek stara się zwrócić uwagę w dialogu z MF i innymi ZZ na to samo.

Tak jak pisaliśmy wielokrotnie. Kierunek działań do wprowadzenia ścieżki awansu i kariery zawodowej i wysokie mnożniki dla początkujących w służbie/pracy to inicjatywy, które zapoczątkował i wdrożył ZZ Celnicy PL(minimalne mnożniki w siatce płac to robota naszego ZZ, za co byliśmy krytykowani na różnych forach internetowych innych ZZ).

Związek stale podkreśla i tłumaczy to decydentom w MF, że na organizację trzeba patrzeć całościowo i nie może być sytuacji takiej, że ktoś po 10, 15 czy 20 latach służby na stanowisku specjalisty czy 6 latach na stanowisku referenta czy np. po 8 czy...

Dalsza walka MSWiA o swoich funkcjonariuszy

 • 5 589
 • 17
Po ustaleniach w MSWiA, dot. dodatkowych świadczeń dla funkcjonariuszy podległych pod ten resort, z całą pewnością Minister Sprawiedliwości wystąpi o wprowadzenie analogicznych rozwiązań w Służbie Więziennej. Tak robił ten resort już wcześniej, np. przy świadczeniach motywacyjnych.
A co zrobi Minister Finansów i SKAS?
ZZ Celnicy PL przedstawił część z ww. rozwiązań w KPRM w dniu 9.11. Sprawa trafiła do MF i od paru tygodni cisza!!! Związek poinformował już MF, że środowisko nie wyobraża sobie innego traktowania służb w tym i innych aspektach.
Na najbliższym spotkaniu z SKAS jednym z punktów jest sprawa wprowadzenia analogicznych rozwiązań dot. stażowego i świadczeń motywacyjnych w SCS oraz inne zagadnienia.
SKAS otrzymał także już wcześniej postulat podniesienia dodatku kontrolerskiego na granicy do 1 tys. zł.
W tym zakresie oczekujemy wdrożenia powyższego, względnie wprowadzenia wzorem MSWiA dodatku granicznego.
Funkcjonariusze SCS mają już dosyć dyskryminacji. Coraz bardziej...

Zaproszenie na zebranie reaktywujące Koło ZZ Celnicy PL w OC Krościenko

 • 542
 • 0
Witam,

W imieniu Zarządu ZOZ ZZ Celnicy PL Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie serdecznie zapraszam członków ZZ Celnicy PL pełniących służbę w OC Krościenko na zebranie reaktywujące Koło ZZ Celnicy PL w OC Krościenko.

Przewodniczący
ZOZ ZZ Celnicy PL
IAS w Rzeszowie

Andrzej Marciniec

Wykreślenie art. 41 (wcześniej art. 38)

 • 23 306
 • 98

Art. 41(wcześniej art. 38) ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2023r.

W związku z pytaniami od funkcjonariuszy informuję, że ZZ Celnicy PL zgłosił do Marszałka Senatu RP propozycję wykreślenia art. 41 ustawy jw.
Nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi z sekretariatu Marszałka. Interweniowaliśmy także u niektórych Senatorów, aby wyszli z taką inicjatywą.
Proszę o wzmocnienie tych działań i wysłanie e-maili z przykładową treścią jak niżej(do indywidualnej oceny i zmiany). Adresy do Senatorów są dostępne pod linkiem. Proszę, by każdy wybrał Senatorów, chociaż ze swojego okręgu.
Komisja Finansów i Budżetu Senatu RP zaproponowała wykreślenie tego artykułu, jednak warto wysłać e-maile do Senatorów, także partii rządzącej, aby po powrocie ustawy do Sejmu była świadomość polityczna, że temat jest ważny dla wielu funkcjonariuszy.
Proponuję (to bardzo ważne), aby wysyłać już także korespondencję na adres Klubów i Kół...
Back
Do góry