Służba Celna

Koronawirus do Szefa KAS-11.03.(2)

 • 1 024
 • 0
Kolejny mail z 11.03.20r. do Szefa KAS

Pani Magdalena Rzeczkowska
Szef Krajowej Administracji Skarbowej


Szanowna Pani Minister.

W nawiązaniu do naszych wcześniejszych wystąpień dot. narażania pracowników i funkcjonariuszy na zarażenie koronawirusem, jak również e-maila z dnia dzisiejszego w tej sprawie, prosimy o pilne działania w zgłoszonych przez nas sytuacjach, w tym dot. pracowników sal obsługi bezpośredniej.
Załączam poniżej e-mail jaki otrzymaliśmy w tej sprawie od pracowników wykonujących obowiązki na sali obsługi bezpośredniej w Urzędach Skarbowych.

Uważam, że sprawa powinna być niezwłocznie załatwiona w ramach KAS, bez ingerencji mass mediów. Prosimy o pilne działania.

Z Poważaniem
Sławomir Siwy
ZZ Celnicy PLW dniu 11.03.2020 o 09:36, pisze:

Szanowny Panie,

Jesteśmy pracownicami zatrudnionym w Urzędzie Skarbowym Warszawa Ursynów ul. Wynalazek 4 na sali obsługi podatnika...

Wezwanie do próby ugodowej

 • 2 357
 • 2
KOMUNIKAT

odprawy dla ucywilnionych i kasacja do Sądu Najwyższego​

Koleżanki i Koledzy!

Przesyłamy do wykorzystania wzór WEZWANIA DO PRÓBY UGODOWEJ, które przerywa bieg przedawnienia odnośnie roszczeń finansowych związanych ze zwolnieniem ze służby.

Przedmiotowym pismem wzywamy Izbę Administracji Skarbowej, reprezentowaną przez Panią/Pana Dyrektor/a do zawarcia ugody i polubownego zakończenia sprawy poprzez wypłacenie odprawy. "Zwykłe", pozasądowe wezwanie do zapłaty nie przerywa biegu przedawnienia roszczenia majątkowego o odprawy.

Wezwanie, po uzupełnieniu elementów zaznaczonych na żółto (dotyczących kwestii indywidulanych) , należy podpisać i wysłać do Sądu Rejonowego (Pracy) według właściwości (siedziby IAS lub miejsca pełnienia służby np. siedziby Urzędu Celnego). Doprecyzowując, chodzi o właściwość miejscową sądu do którego kierowane jest wezwanie. Należy wybrać pomiędzy sądem we właściwości siedziby IAS, bądź sądem we właściwości miejsca...

Koronawirus do Szefa KAS-12.03.

 • 531
 • 0
Pismo z dnia 12.03.2020r.

Pani Magdalena Rzeczkowska
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Szef Krajowej Administracji Skarbowej


Szanowna Pani Minister.

Związek Zawodowy Celnicy PL z uwagi na pandemię koronawirusa i zgodnie z zaleceniami Rządu RP uprzejmie prosi o jak najszybsze wprowadzenie rozwiązań zmniejszających ryzyko rozprzestrzeniania się tej choroby wśród pracowników i funkcjonariuszy KAS.

Kolejnym z rozwiązań, poza tymi, które już Pani Minister zgłaszaliśmy w poprzedniej korespondencji jest praca w domu.
O możliwości pracy zdalnej, telepracy na wielu stanowiskach w KAS, mówił już w lipcu Pan Minister Piotr Walczak.

Wnosimy o wydanie polecenia Dyrektorom Izb w ww. zakresie. Potrzebny jest jedynie jasny sygnał Pani jako Szefa KAS. Sytuacja jest dynamiczna i wymaga szybko podejmowanych decyzji. Wierzymy, że mając na uwadze zdrowie swoich pracowników i funkcjonariuszy oraz ryzyko zagrożenia życia...

Koronawirus do Szefa KAS-11.03.

 • 582
 • 2
"W naszej ocenie powinniśmy teraz podejmować takie działania, które do minimum ograniczają kontakt np. przywrócenie szyb w salach obsługi lub "urn", zakaz przyjmowania stron w innych miejscach niż sale odpraw. Ograniczenie przesłuchań i innych czynności do tych niezbędnych i terminowych. Odwołanie szkoleń, ograniczenie narad, itp." - napisał ZZ Celnicy PL w dniu 11.03. do Szefa KAS.

Publikujemy kolejny mail z dnia 11.03.2020r. do Szefa KAS w sprawie zagrożenia koronawirusem.

Pani Magdalena Rzeczkowska

Szef Krajowej Administracji Skarbowej


Szanowna Pani Minister.

Dzień dobry,

W imieniu ZZ Celnicy PL zwracam się z prośbą o informację kiedy pracownicy, a w szczególności funkcjonariusze mający bezpośredni kontakt z podróżnymi z obcych krajów, otrzymają środki ochrony przed wirusem?

Nasi funkcjonariusze uczestniczą już w działaniach z sanepidem na granicach, ale nie mają żadnego zabezpieczenia. W patrolach kontrolnych mają bezpośredni kontakt z kierowcami TIRów z...

Zapytaliśmy także Pana Premiera

 • 2 126
 • 1
Pan Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów.


Szanowny Panie Premierze.


Od kilku miesięcy daje się zauważyć znaczny wzrost odejść ze służby funkcjonariuszy celnych. Dotyczy to wszystkich szczebli służbowych, w tym ostatnio wyższej kadry kierowniczej włącznie z poprzednim szefem KAS. W środowisku zawodowym odejścia te kojarzone są, nie bez podstaw, z zamiarami zmian legislacyjnych mogących skutkować pogorszeniem sytuacji prawnej funkcjonariuszy Celno-Skarbowych.

Ogólnikowe zapewnienia Ministerstwa Finansów kolportowane w środowisku nie są w ocenie funkcjonariuszy wystarczające, gdyż już wielokrotnie przekonali się oni o braku realizacji wcześniejszych licznych obietnic i ustaleń ze związkami zawodowymi. Reforma KAS w materii praw pracowniczych w zasadzie nic dobrego nie wniosła, a wręcz przeciwnie coraz częściej powoduje skutki szkodliwe dla interesu publicznego.

W tym stanie rzeczy Związek Zawodowy Celnicy PL zwraca się z uprzejmą prośbą o osobiste...

Koniec prac Zespołu ds. 5 lat

 • 1 492
 • 0
KOMUNIKAT

Informujemy, że zakończył pracę Zespół powołany przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w sprawie powołania Zespołu do opracowania „Dobrych Praktyk” dla komórek kadrowych w jednostkach organizacyjnych KAS (Zarządzenie nr 1 Szefa KAS z 7 stycznia 2020 r.).

Celem prac Zespołu, zgodnie z § 3 była: analiza stanu faktycznego, określenie rozbieżności stosowanych praktyk oraz opracowanie dokumentu „Dobrych praktyk’. Jak poinformowała na spotkaniu w dniu 03.03.2020r. Przewodnicząca Zespołu Pani Dyrektor Marzena Dąbrowska, rzeczywiście stwierdzono w pracach zespołu liczne rozbieżności w praktyce wydawania zaświadczeń w poszczególnych IAS.

W dniu 5 marca br. powstał końcowy dokument, który miejmy nadzieję jeszcze w marcu zostanie przesłany do Dyrektorów Izb oraz zostanie opublikowany na stronach intranetowych izb.

W pracach zespołu uczestniczył ekspert w tym zakresie dr Andrzej Halicki oraz w jednym ze spotkań udział wzięli przewodniczący...

"Nie przestraszą mnie przeszukania". Marian Banaś nie poda się do dymisji

 • 818
 • 0
"Będę niezależnym kontrolerem działalności organów administracji rządowej, NBP i innych państwowych jednostek organizacyjnych, w tym również TVP - powiedział w wywiadzie dla "DGP" prezes NIK Marian Banaś. Zarzuca się mu zatajenie stanu majątkowego i posiadanie nieudokumentowanych źródeł dochodów."

NIEDAWNO UKAZAŁ SIĘ RAPORT NIK O WDROŻENIU KAS. MEDIA DOTARŁY DO WCZEŚNIEJSZEGO WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO I DOWIODŁY, ŻE RAPORT KOŃCOWY ZOSTAŁ ZMODYFIKOWANY NA KORZYŚĆ ORGANU PAŃSTWOWEGO - SZEFA KAS I TWÓRCÓW KAS.

TO TAK MA DZIAŁAĆ? TO JEST TA NIEZALEŻNOŚĆ?

Służby będą badać pasażerów przyjeżdżających do Polski z zagranicy

 • 1 618
 • 4
Pasażerowie przyjeżdżający do Polski autokarami i busami z Niemiec i Czech będą poddawani kontroli sanitarnej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa wywołującego chorobę COVID-19. Premier Mateusz Morawiecki, a także ministrowie Mariusz Kamiński i Łukasz Szumowski poinformowali o tym na specjalnej konferencji prasowej. Dziś (9 marca 2020 r.) utworzonych zostanie pięć punktów kontroli sanitarnej na zachodniej granicy Polski – znajdą się one w miejscowościach: Kołbaskowo, Olszyna, Jędrzychowice, Gorzyczki i Świecko.

Trójmiasto: Próba PRZEMYTU heroiny wartej 60 MLN ZŁ!

 • 331
 • 0
To mógł być naprawdę gigantyczny przemyt. W gdyńskim porcie w 80-tonowym ładunku znaleziono prawie 275 kilogramów narkotyków. Wartość zabezpieczonej przez funkcjonariuszy heroiny na czarnym rynku wyniosłaby ponad 60 milionów złotych. Towar przechwycono dzięki współpracy Krajowej Administracji Skarbowej oraz Centralnego Biura Śledczego Policji. Ich działania koordynował Europol. Zdjęcia z akcji znajdziesz w galerii u góry artykułu.

Wiceministrowie szykują się do wyjścia. Zmiany w resorcie finansów

 • 1 317
 • 0
Po ubiegłorocznej fali odwołań dyrektorów kluczowych departamentów do opuszczenia Ministerstwa Finansów szykują się wiceministrowie – czytamy w poniedziałkowym wydaniu „Dziennika Gazety Prawnej”. Według gazety kierownictwo resortu może opuścić aż trzech z nich

Pismo do MSWiA z 28.02.20r.

 • 3 309
 • 2
Nysa, dnia 28.02.2020r.

Pan Mariusz Kamiński
Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji


Szanowny Panie Ministrze.

Związek Zawodowy Celnicy PL zwraca się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, w trybie i na zasadach ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Prosimy o informację w przedmiocie zmian jakie są przygotowywane w MSWiA w zakresie zaopatrzeniowego systemu emerytalnego służb mundurowych, które dotyczą funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

UZASADNIENIE

W dniu 07.01.2020r. na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, Pan Minister Maciej Wąsik poinformował, że powinniśmy prowadzić dialog w tej sprawie z Ministrem Finansów.

Uprzejmie informuję, że dialog w tej materii nie jest prowadzony w Ministerstwie Finansów, a to z uwagi na fakt, że zostaliśmy poinformowani, iż MF oczekuje na wynik prac MSWiA.

Wśród funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej...

Pismo Szefa KAS do funkcjonariuszy SCS

 • 11 010
 • 37
W związku z pojawiającym się wśród funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej niepokojem związanym ze zmianą przepisów ustawy ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, ...
Czytaj więcej w zał. piśmie

Odejścia doświadczonej kadry

 • 2 666
 • 0
Publikujemy pismo do SZEFA KAS z dnia 31.01.2020r., na które dotąd nie wpłynęła odpowiedź.

Nawiązując do spotkania w dniu 30.01.2020r. pragnę Panu podziękować za wykazane zrozumienie dla wielu trapiących środowisko zagadnień.

Mam też jednak refleksję negatywną, gdyż niemal każdego dnia otrzymuję informacje od doświadczonej kadry z KAS o odejściach na emeryturę, w związku z brakiem jakichkolwiek namacalnych działań ze strony MF, które zachęciłyby ich do pozostania, tak jak ma to miejsce w innych formacjach. Doświadczona kadra czuje się zapomniana, niechciana i ignorowana przez kierownictwo. Wyrażają to w mailach i sms-ach licznych, których nie będę cytował.

Tego kapitału ludzkiego nie da się odbudować. Odchodzą naprawdę bardzo merytoryczni eksperci i fachowcy.

Niepokoi mnie w związku z powyższym przekazywana na spotkaniu informacja Pani Dyrektor o planach na trzyletni okres modernizacji.

Panie Ministrze.

Ta Uchwała powinna zostać skrócona do 2021r.(skumulowanie środków z dwóch...

Sekundy na wagę złota. Akcja mazowieckich celników.

 • 373
 • 0
Funkcjonariusze Krajowej Administracji Krajowej eskortowali do szpitala chłopca z wszczepioną zastawką serca, która przestała sprawnie działać. Dziecko miało duszności, jego stan zaczął się gwałtownie pogarszać. Dzięki eskorcie na sygnale pacjent na czas dotarł do Centrum Zdrowia Dziecka.

Witamy nowego Szefa KAS

 • 432
 • 0
Pani Magdalena Rzeczkowska

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Szef Krajowej Administracji Skarbowej

Szanowna Pani Minister.

W imieniu Zarządu Głównego Związku Zawodowego Celnicy PL serdecznie gratuluję Pani powołania na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów i Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Ufając w bardzo dobrą współpracę, życzymy Pani samych sukcesów w sprawowaniu tej niezwykle trudnej i odpowiedzialnej funkcji.

Z poważaniem

Przewodniczący

ZZ Celnicy PL

Sławomir Siwy

Koronawirus 2 - pismo do Pani Minister

 • 1 077
 • 0
Pani Magdalena Rzeczkowska

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Szef Krajowej Administracji Skarbowej


Szanowna Pani Minister.

Zwracamy się do Pani Minister o pilną interwencję w sprawie bezpieczeństwa funkcjonariuszy celno-skarbowych i pracowników Urzędów Skarbowych pełniących służbę w kontakcie z osobami przybywającymi do naszego kraju z rejonów świata zagrożonych epidemią nowego koronowirusa SARS-CoV-2, jak również obywatelami naszego kraju, którzy także mogą już być nosicielami tego wirusa.

Wielokrotność kwoty bazowej

 • 2 451
 • 11
Pani Magdalena Rzeczkowska

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Szef Krajowej Administracji Skarbowej

Szanowna Pani Minister.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podjęcie prac w trybie obiegowym nad zmianą rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Otrzymujemy już liczne zgłoszenia w tej sprawie, stąd uprzejma prośba jw.

Załączamy jedno z opracowań, które wskazuje także wysokość mnożnika jaki powinien zostać uwzględniony w rozporządzeniu. Wielokrotność kwoty bazowej w rozporządzeniu powinna zostać określona na poziomie 3,60.

Mając na uwadze, iż odpowiednie rozporządzenia w innych formacjach, jak informują media, zostały wczoraj przyjęte przez Radę Ministrów, prosimy o podjęcie działań w trybie obiegowym.

Infosecurity24 – 100 dni później… w mundurówce

 • 990
 • 0
"15a czeka na…

Niczym bumerang wraca też temat zmian w artykule 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym. Choć rozwiązanie tej kwestii miało zostać przedstawione przez resort spraw wewnętrznych i administracji – zgodnie z porozumieniem z 2018 roku – do końca ubiegłego roku, tak się nie stało. Wystarczy przejrzeć media społecznościowe, by dostrzec zniecierpliwienie jakie rośnie w związku z tą sprawą w mundurowym środowisku."

Pozytywny wyrok WSA Wwa - wygaszony funckjonariusz

 • 1 507
 • 14
W dniu 28 lutego 2020 w WSA odbyła się z udziałem prawnika ZZ Celnicy PL sprawa osoby, która nie otrzymała propozycji pracy/służby i złożyła odwołanie od decyzji stwierdzającej wygaszenie jej stosunku służbowego. Sąd uchylił zaskarżoną decyzję uznając argument, że "wygaszenie" musiało mieć miejsce przez pryzmat art. 165 ust. 7 PwKAS i organ musi szczegółowo uzasadnić zastosowanie tych przesłanek do sytuacji braku wręczenia propozycji, podać konkretne motywy decyzji. W sprawie tego zabrakło, uzasadnienie było ogólnikowe i opierało się na hasłach ogólnych. (sygn. II SA/Wa 1906/19) To dobry kierunek linii orzeczniczej bo oznacza, że Sądy będą merytorycznie analizować zasadność "wygaszenia"

Pozdrawiam
SŁAWOMIR SIWY

Magdalena Rzeczkowska na czele KAS.

 • 4 135
 • 8
Piotr Walczak w poniedziałek złożył rezygnację ze stanowiska szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Jego miejsce zajmie Magdalena Rzeczkowska, która do tej pory kierowała Departamentem Ceł w Ministerstwie Finansów.
Do góry