Służba Celna

Nominacja generalska SKAS

 • 9 973
 • 99

05.04 - posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych

 • 10 933
 • 42
W dniu 05.04.22 r. odbyło się posiedzenie Komisji AiSW, która rozpatrywała projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji ...

ZZ postulowały o zniesienie warunku 25 lat służby, aby móc skorzystać z doliczenia wcześniejszych lat pracy do stażu dla wysługi emerytury mundurowej oraz o prawo do doliczania za te lata 2,6 %, a nie ta jak proponuje się w projekcie 1,3%.
Strona rządowa odrzuca takie propozycje, a co za tym idzie Posłowie koalicji rządzącej także niestety.
Dlatego zaproponowaliśmy rozwiązania kompromisowe, np. skrócenie do 20 lat lub dopisanie warunku wieku 55 lat, jako drugie alternatywne rozwiązanie przy pozostawieniu warunku 25 lat.
Zadbaliśmy, aby poprawki jakie przygotowali w tym zakresie członkowie ZZ Celnicy PL, za co Wam bardzo serdecznie dziękuję, zostały zgłoszone przez Posłów.
Jednak przegraliśmy głosowanie 29 głosów ZA do 30 PRZECIW, przy 3 głosach WSTRZYMUJĄCYCH. Poprawki będą zapewne zgłaszane ponownie przy II czytaniu...

Program "tajemniczy klient" to absurd

 • 3 656
 • 5
Pani Insp. Służby Celno-Skarbowej

Magdalena Rzeczkowska

Szef

Krajowej Administracji Skarbowej


Szanowna Pani Minister!

W imieniu ZZ Celnicy PL zwracam się z wnioskiem o wstrzymanie realizacji programu Tajemniczy Klient w formule, w której koszt badania ankietowego i analizy poziomu usług KAS ma wynieść niemal 1,5 mln zł w obecnej sytuacji uważamy za zbędny.

Czytaj więcej w załączonym pliku.

Do Komisji ds. Petycji

 • 2 596
 • 2
Pan Sławomir Piechota

Przewodniczący Komisji ds. Petycji


Dot. Petycji BKSP-144-IX-321/21

Szanowny Panie Przewodniczący.

Związek Zawodowy Celnicy PL zapoznał się z odpowiedzią Ministra Finansów w sprawie Petycji nr BKSP-144-IX-321/21 z dnia 31.01.2021 roku w sprawie zmiany art.197 ust.1 ustawy z dnia 16.11.2016 roku o Krajowej Administracji Skarbowej poprzez skrócenie do 3 lat maksymalnego okresu pełnienia przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej służby w stopniach szeregowych, podoficerów i aspirantów.

Czytaj więcej w zał. piśmie

POMOC DLA NASZEJ KOLEŻANKI Z OC HREBENNE

 • 569
 • 1
26 marca 2022 r. w mieszkaniu naszej koleżanki z Oddziału Celnego w Hrebennem, miał miejsce pożar.
Prowadzona jest zbiórka z przeznaczeniem na remont mieszkania i zabezpieczenie podstawowych potrzeb rodziny. Pani Monika samotnie wychowuje dwójkę dzieci, w tym jedno z orzeczoną niepełnosprawnością. Stan mieszkania nie pozwala na pozostawanie w nim. Pomieszczenia jak i rzeczy osobiste zostały częściowo spalone oraz zalane w wyniku użycia piany gaśniczej, w mieszkaniu nie ma prądu.
PROSIMY O POMOC!

Ponad tysiąc ciężarówek na przejściu w Koroszczynie.

 • 1 789
 • 7
Około 1,3 tys. ciężarówek stoi w kolejce do towarowego przejścia granicznego z Białorusią w Koroszczynie. Czas oczekiwania na wyjazd z Polski wynosi ok. 43 godzin - poinformował rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś.

Inflacja w RP przebiła psychologiczną granicę

 • 2 270
 • 19

Stało się. Inflacja w Polsce przebiła psychologiczną granicę.​

A Polacy nie mają wciąż Ministra Finansów!

"Polityczno-kadrowa" KAS

 • 2 509
 • 5
Publikujemy kolejny interesujący artykuł, który ukazał się w Kwartalniku Prawa Podatkowego Nr 4/2021 pt. "Polityczno-kadrowa" Krajowa Administracja Skarbowa.
Zachęcamy do lektury.

"KAS - reasumpcja"

 • 1 399
 • 5
Ciekawy artykuł dr Ireneusza Nowaka - "Krajowa Administracja Skarbowa - reasumpcja", który ukazał się w Kwartalniku prawa podatkowego Nr 1/2022.
Zapraszamy do lektury.

Spotkanie w dniu 31.03. z SKAS.

 • 10 323
 • 57
W dniu 31.03. w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie ZZ z Szefem KAS.

Pani Minister poinformowała, że:

 • do końca maja br. w ustawie o KAS uwzględnione zostaną dodatki motywacyjne, tak jak w innych formacjach, wprowadzona zostanie ochrona prawna oraz zostanie wyrównana płatność za L4 w przypadku zarażenia covid-19 na służbie, tak jak w innych formacjach
 • do końca maja br. funkcjonariusze i pracownicy DŚ i orzecznictwa otrzymają specjalnie dedykowany dla tych komórek dodatek do uposażenia/wynagrodzenia
 • do końca kwietnia br. funkcjonariusze pełniący służbę na granicy, w OC, kontroli rynku oraz w GM otrzymają stały dodatek kontrolerski w wysokości 1000 zł z wyrównaniem od stycznia 2022 roku
 • Minister Finansów ujmie w budżecie ustawę modernizacyjną dla KAS na lata 2023-2025, przy czym zniesione zostaną dodatki specjalne i zadaniowe, a środki te zostaną przesunięte na wyrównanie wszystkim powstałych zaległości z zamrożonych kwot z Uchwały modernizacyjnej z lat...

Etap prac nad rozp. w sprawie wielokrotności KB i kwestia 100% L4 przy covid-19

 • 4 282
 • 10
Publikujemy w załącznikach informacje na temat dwóch poruszonych przez związek spraw:

- etap prac nad projektem rozporządzenia w sprawie wielokrotności kwoty bazowej

- niejednolitość w sprawie wypłaty 100% chorobowego w przypadku zarażenia covid-19 na służbie

Niestety w odpowiedzi jest mowa o tym, że SKAS nie wyda wytycznych dla DIAS w tym zakresie.

Poniżej w mailu także wniosek o informację publiczną. Wniosek został wysłany 19 lutego 2022 r., a odpowiedź wpłynęła dopiero 31.03.2022 r.

From: Sławomir Siwy [mailto:celnicy.pl@gmail.com]
Sent: Saturday, February 19, 2022 10:30 AM
To: koordynacja.DOM; Sekretariat Sekretarza Stanu 3
Subject: 2 razy wniosek o informację publiczną

Pani Magdalena Rzeczkowska
Szef Krajowej Administracji Skarbowej

Szanowna Pani Minister.

Na jednym z posiedzeń Zespołu ds. kontaktów ze związkami zawodowymi poinformowano nas, że Szef KAS wystąpi do DIAS o ujednolicenie zasad, tak aby wszyscy funkcjonariusze...

"Nie" dla zmian w noweli ustawy emerytalnej?

 • 3 310
 • 13

Szef NSZZP: to, co przekazał minister Wąsik, nie pozostawia żadnych złudzeń.​

Pismo do Min. Artura Sobonia - Nowy Nowy Ład

 • 1 960
 • 1
Publikujemy pismo do Pana Ministra Artura Sobonia w związku z konsultacjami projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ...

Czy nowy projekt rekompensuje straty dla funkcjonariuszy?

 • 1 080
 • 0
Ukazał się projekt zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych.
Jest bardzo krótki czas na konsultacje społeczne, bo do 2 kwietnia. Nie przesłali nam tego, ale chcemy zgłosić uwagi.

Dlatego osoby zaangażowane w temat tzw. Polskiego Ładu bardzo proszę o szybką analizę i odpowiedź na pytania:

1. Czy w tym projekcie jest tak, że składka zdrowotna nie może być odpisana w PIT, tak jak w obowiązującym aktualnie stanie prawnym, czy jest tutaj może zmiana jakaś w tym zakresie?
2. Jeżeli nie może być odpisana od podatku, to czy jest w projekcie ujęta, zapowiadana przez rządzących rekompensata dla funkcjonariuszy, którzy płacą wyższą składkę zdrowotną z uwagi na obliczenie jej wysokości od przychodu bez odjęcia składek na ubezpieczenie społeczne?

Proszę o merytoryczne wypowiedzi ze wskazaniem konkretnych przepisów lub na PW.

Ścieżka kariery zawodowej dla FSCS!

 • 8 396
 • 51
Publikujemy pismo skierowane do SKAS, zawierające ścieżkę kariery zawodowej dla funkcjonariuszy SCS wraz z propozycją wyrównania zaniedbań awansowych.
Ścieżka kariery dla pracowników KSC ze względu na odrębną specyfikę i wartościowanie, które obowiązuje w KSC, będzie opracowana osobno.
Otwarci jesteśmy na wszelkie merytoryczne i przemyślane uwagi w ww. zakresie.

Ostatnie pożegnanie

 • 937
 • 0
Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że 26 marca 2022 roku w wieku 51 lat po ciężkiej chorobie zmarł nasz kolega, starszy specjalista Służby Celno-Skarbowej Jacek Sosnowski.
Mianowany do służby 12 grudnia 2006 roku, przez wiele lat był funkcjonariuszem Oddziału Celnego Towarowego I w Warszawie, gdzie wykonywał zadania z zakresu kontroli celno-skarbowej oraz obsługi zgłoszeń celnych ...

Czytaj całość w załączonym pliku

Notatka ze spotkania w MF 23.03.

 • 6 453
 • 13
Publikujemy notatkę ze spotkania w MF, które odbyło się z dnia 23.03.2022 roku.

Ogólnopolski ZLOT "POZNAJ SWÓJ KRAJ"

 • 1 673
 • 0
ZAPROSZENIE

na ogólnopolski zlot “Poznaj swój kraj”

DRAWA 2022​

Związek Zawodowy Celnicy PL zaprasza funkcjonariuszy SCS i pracowników KAS na spływ kajakowy malowniczą rzeką Drawą, który odbędzie się w dniach 9-12 czerwca 2022 roku.

Szczegóły w załączonych plikach.

Ustawa zaopatrzeniowa w Sejmie

 • 22 342
 • 95
Rządowy projekt ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji ... trafił do do Sejmu.
Projekt zawiera prawo wyboru emerytury po 25 latach służby pod kątem zaliczenia lat z cywila do emerytury mundurowej albo korzystanie z obecnie obowiązującego rozwiązania prawnego, rozstrzyga kwestię waloryzacji od dnia zwolnienia do dnia wypłaty emerytury oraz skreśla warunek 5 lat wykonywania zadań policyjnych.
W pierwotnej wersji projekt ukazał się bez prawa wyboru oraz bez pozostałych ww. kwestii. Wszystkie one zostały wprowadzone do projektu na skutek działań ZZ Celnicy PL, które zostały zaakceptowane przez MF, zawnioskowane przez resort i ujęte finalnie w projekcie rządowym.
Chcielibyśmy uregulować jeszcze sprawę 25 lat jw. poprzez skrócenie tego okresu, co dotąd nie zostało zaakceptowane.
Wszystkie ZZ SM zabiegają o tę kwestię. Niebawem powinniśmy przekonać się jaki ostateczny kształt projektu uchwali Sejm.
[URL...

Granica - dodatki i wyrównanie średniej.

 • 3 813
 • 11
Pani Magdalena Rzeczkowska

Szef Krajowej Administracji SkarbowejSzanowna Pani Minister!

Mając na uwadze wzmożone obciążenie dodatkowymi zadaniami funkcjonariuszy pełniących służbę na zewnętrznej granicy UE, na granicy z Ukrainą, Rosją i Białorusią, apelujemy o kompleksowe i centralne wytyczne, polecające przyznanie dodatkowych środków pozwalających na stałe zwiększenie dodatków kontrolerskich do 1000 zł dla każdego funkcjonariusza.

Funkcjonariusze na granicy z Ukrainą realizują dodatkowe zadania związane z obsługą i pomocą Uchodźcom wojennym, co jest prawnym uzasadnieniem dla przyznania także co najmniej dodatków specjalnych.

Jak ważne dla naszej formacji i całej RP są realizowane przez Nich aktualnie dodatkowe czynności Pani Minister nie musimy przekonywać, gdyż jest Pani osobiście zaangażowana w sprawę i wizytowała Pani przejścia graniczne z Ukrainą kilka dni po wybuchu konfliktu.

Zasadne jest, aby zostały wyasygnowano dodatkowe środki na powyższe oraz równolegle...
Do góry