Służba Celna

Prezydent RP do awansowanych.

 • 1 709
 • 6
Wypowiedź Prezydenta RP podczas wręczenia awansów generalskich w Służbie Celno-Skarbowej

Szanowny Panie Ministrze, szefie Krajowej Administracji Skarbowej,
Szanowni Państwo Ministrowie,
Szanowny Panie Wojewodo,
Szanowni Panowie Nadinspektorzy,
Najbliżsi Przyjaciele Panów Nadinspektorów!


Z całego serca gratuluję! I – jak powiedziałem Panom przed momentem – z całego serca dziękuję za dotychczasową służbę dla Rzeczypospolitej, zwłaszcza w okresie ostatnich trzech lat, gdy przygotowywano i przeprowadzono reformę, która ostatecznie doprowadziła do powstania w 2017 roku właśnie Krajowej Administracji Skarbowej, w której połączono organa podatkowe z celnymi – czyli ze Służbą Celną – oraz z organami kontroli skarbowej.

Wszystko to zostało ujednolicone, by zmniejszyć biurokrację, by system sprawniej funkcjonował – przede wszystkim ten system poboru podatków. Panowie w swoich regionach – lubuskim i podlaskim – walnie przyczynili się do tego, że ten proces...

Komunikat dot. podwyżek w 2020r.

 • 4 283
 • 8
Związek Zawodowy Celnicy PL informuje, że podejmuje działania w sprawie szybkiej realizacji podwyżek w roku 2020.

Nasze wcześniejsze wnioski i działania doprowadziły do przesunięcia większych środków na podwyżki w ramach Uchwały modernizacyjnej.

Niestety nie został zrealizowany dotąd nasz wniosek o skrócenie modernizacji o jeden rok i jednoczesne zaplanowanie kolejnej na lata 2022-2024. Dzięki temu mielibyśmy solidne podwyżki także w roku 2021 i moglibyśmy dorównać kroku innym formacjom mundurowym.

Został także uwzględniony nasz wniosek, że podwyżki dla pracowników są w wyższej kwocie brutto o różnicę w odprowadzanych składkach ZUS, dzięki czemu netto będą na zbliżonym poziomie.

Czytaj więcej w zał piśmie

Nieprawidłowości na niektórych przejściach granicznych

 • 1 208
 • 0
Otrzymujemy wciąż zgłoszenia o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu oddziałów celnych granicznych. Głównie w IAS w Rzeszowie.
Są inne IAS i przejścia graniczne, gdzie funkcjonariusze przekazują też pozytywne sygnały, o poprawie sytuacji.
Krytyczna jest wciąż sytuacja kadrowa w wielu miejscach, co znacząco ułatwia przemyt, o czym informował już także NIK w przeszłości.

Awanse generalskie w Służbie Celno-Skarbowej

 • 1 224
 • 0
Prezydent Andrzej Duda wręczył nominacje na stopień nadinspektora dwóm funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej.

APEL Zarządu Głównego ZZ CELNICY PL - WAŻNE !!!

 • 4 459
 • 10
Zarząd Główny ZZ Celnicy PL informuje, że Koledze Sławomirowi Siwemu, Przewodniczącemu Związku Zawodowego Celnicy Pl, nie uznano 5 lat, tzw. "zadań policyjnych", mimo iż znacznie ponad 5 lat pełnił służbę z Oddziałach Celnych...
PRZYBIJ PIĄTKĘ SŁAWKOWI! NR KONTA 40 1600 1462 0006 1807 1607 7041

Więcej w załączniku

MF chce zaoszczędzić 55zł na każdym funkcjonariuszu!!!

 • 1 840
 • 0
Pan Piotr Walczak

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Szef Krajowej Administracji Skarbowej


ZZ Celnicy PL-83/19

Szanowny Panie Ministrze.


W związku z zaplanowanymi podwyżkami na przyszły rok uprzejmie informujemy, że wg założeń resortu, funkcjonariusze SCS zostaną nierówno potraktowani w stosunku do funkcjonariuszy innych formacji mundurowych, gdyż w SCS nie zaplanowano kwoty 500zł średnio na etat tak jak w innych formacjach.

Jest to nie do przyjęcia, że w kolejnym roku funkcjonariusze SCS będą dyskryminowani.

Wnosimy o zawnioskowanie o przesunięcie środków z innych wydatków np. inwestycyjnych, tak aby funkcjonariusze SCS otrzymali podwyżkę, średnio na etat, tak jak w innych formacjach.

Uprzejmie informujemy, że pozostawienie kwoty 445zł, tak jak to zaplanowano, może oznaczać, że nie zostanie zrealizowane najważniejsze założenie uchwały modernizacyjnej, tj. czynnik motywacyjny, mimo dużych wydatków z budżetu. Po prostu nie warto...

Marian Banaś: Poproszę Marszałek Sejmu o urlop bezpłatny

 • 2 016
 • 7
Chcę pełnej transparentności. Jutro poproszę panią marszałek Sejmu o bezpłatny urlop, do czasu, aż CBA zakończy badanie mojego oświadczenia majątkowego. Nie pozwolę na szarganie mojego autorytetu – mówił w TVP Info prezes NIK Marian Banaś, odnosząc się do materiału "Superwizjera" TVN.

"Pancerny Marian i pokoje na godziny". Reportaż "Superwizjera"

 • 1 991
 • 4
Marian Banaś, niedawno został powołany na stanowisko prezesa Najwyższej Izby Kontroli, a wcześniej był ministrem finansów i szefem Krajowej Administracji Skarbowej...

Mało skuteczna ochrona funkcjonariuszy

 • 595
 • 1
Policjanci są w gorszej sytuacji niż żołnierze, którzy po oczyszczeniu z zarzutów wracają do służby. Okazuje się, że ustawa z 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1091), wprowadzająca rehabilitację prawną i powrót uniewinnionego w postępowaniu karnym policjanta, nie rozwiązała wszystkich problemów.

Komunikat dot. osób ucywilnionych i wygaszonych

 • 10 615
 • 41
Publikujemy komunikat dot. osób ucywilnionych i wygaszonych.
Komunikat do pobrania w zał pliku

Spotkanie ZZ Celnicy PL i ZZ Celników Ukrainy

 • 704
 • 0
W dniu 13.09.2019r. w siedzibie IAS we Wrocławiu odbyło się spotkanie Związku Zawodowego Celnicy PL z Związkiem Zawodowym Celników Ukrainy.

W spotkaniu uczestniczyli:

Strona ukraińska:
 • Igor Tymofieiev - Przewodniczący Związku Zawodowego Celników na Ukrainie
 • Anatolii Havryshchuk - Zastępca Przewodniczącego Związku Zawodowego Celników na Ukrainie
 • Kateryna Kravchuk – Przewodnicząca Regionu Kijowskiego
 • Igor Lobodynskiy - Przewodniczący Regionu Lwowskiego
Strona polska:
 • Sławomir Siwy - Przewodniczący Związku Zawodowego Celnicy PL w Rzeczpospolitej Polskiej
 • Tomasz Ziobrowski – Wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Celnicy PL, Przewodniczący ZOI ZZ Celnicy PL przy IAS w Rzeszowie
 • Andrzej Marciniec – Członek Zarządu Głównego Związku Zawodowego Celnicy PL
 • Wojciech Szczepaniak – Przewodniczący Koła ZZ Celnicy PL przy OC w Medyce
 • Marcin Ziembikiewicz – Przewodniczący Koła ZZ Celnicy PL przy OC Krościenko
 • Joanna Kuś – Przewodnicząca...

Najlepsze ubezpieczenie medyczne w KAS

 • 5 190
 • 17
Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że z dniem 1 sierpnia 2019 roku ZZ Celnicy PL przy współpracy z brokerem Europejskim Konsorcjum Ubezpieczeniowym wdrożony został dla Państwa Program Zdrowotny – PZU Opieka Medyczna.
Program funkcjonuje od dnia 1 sierpnia 2019 roku.

Program Zdrowotny – PZU Opieka Medyczna
zapewnia Państwu możliwość korzystania z ponad 2140 placówek medycznych w całej Polsce.
W ramach Opieki Medycznej wizyty u specjalistów i badania się nielimitowane i bez skierowań.
PZU Opieka Medyczna daje Państwu również możliwość skorzystania z REFUNDACJI w przypadku chęci wykonania badania poza placówką medyczną PZU - zgodnie z cennikiem refundacyjnym.
Program Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego prowadzony przez ZZ CELNICY PL zapewnia trzy warianty składek oraz bardzo szeroki zakres, niedostępny w innych pakietach.
Jest to ogromna korzyść dla ubezpieczonych a ochroną można objąć również osoby...

Spotkanie Szefa KAS z Szefem ukraińskiej Państwowej Służby Celnej

 • 2 023
 • 10
1 września 2019 r. w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie Szefa KAS Piotra Walczaka z nowo powołanym Szefem ukraińskiej Państwowej Służby Celnej Maksymem Niefiodowem.

Raport komisji śledczej ds. VAT przyjęty.

 • 1 050
 • 0
Sejmowa komisja śledcza ds. VAT przyjęła w piątek, wraz z poprawkami, raport końcowy. Przygotowany przez jej szefa Marcina Horałę (PiS) raport postuluje m.in. Trybunał Stanu dla Donalda Tuska, Ewy Kopacz, Jacka Rostowskiego i Mateusza Szczurka.

Już w 2009r. pisaliśmy do Ministra Finansów:

"Niektórzy wysocy urzędnicy Departamentów, ... Zamiast poprawiać prawo oraz tworzyć sprawiedliwe i czytelne reguły oraz normy usprawniające życie gospodarcze i wspierać tym rozwój gospodarczy i zdrową konkurencję, osłabiali struktury państwa, tworzyli nieczytelne i wadliwe przepisy przychylne specyficznym interesom szarej strefy. Nie reagowano na krytykę poselską, dziennikarską, czy zaniepokojone głosy organizacji branżowych, co jest sprzeczne z zasadami demokracji. Poza wąską grupą bogacących się szybko „biznesmenów”, tracili wszyscy, a szczególnie uczciwi przedsiębiorcy oraz budżet państwa."

Pytanie, czy raport coś w tym zakresie wnosi? Tzn. czy daje jakąś szansę na zmianę w...

Pismo w sprawie art.15a!!!

 • 5 043
 • 12
Czy możemy liczyć na Szefa KAS w sprawie zniesienia art.15a oraz zniesienia innych nierówności funkcjonariuszy SCS w stosunku do funkcjonariuszy innych formacji?
Czytaj więcej w zał piśmie:

Nowy szef NIK. Marian Banaś wybrany przez Sejm

 • 2 135
 • 10
Sejm zagłosował za kandydaturą Mariana Banasia (od 4 czerwca był ministrem finansów) na stanowisko prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

X Zlot - WAŻNE !!!

 • 709
 • 0
Uprzejmie informujemy, że lista uczestników X Zlotu jest pełna.

Kolejni chętni będą przyjmowani na miejsca rezerwowe. Prosimy więc o przysłanie samego zgłoszenia bez dokonywania wpłaty.

O wpłatę prosimy dopiero po potwierdzeniu wpisania na listę.

Pismo do ZER - pytania po nowelizacji

 • 3 125
 • 0
W związku z przepisami wprowadzonymi ustawą z dnia 19 lipca 2019r o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie wytycznych w zakresie trybu postępowania oraz wymaganych wniosków w następujących sytuacjach:

Czytaj więcej w zał piśmie

Odpowiedź MF od kiedy liczymy 5 lat tzw. zadań policyjnych?

 • 6 165
 • 11
Publikujemy pismo MF zawierające odpowiedź na zapytanie ZZ Celnicy PL w sprawie liczenia okresu 5 lat tzw. zadań policyjnych po nowelizacji.

UNIEWINNIENIE

 • 2 295
 • 7
Sąd Rejonowy w Opolu uniewinnił Przewodniczącego Sławomira Siwego od zarzutu popełnienia wykroczenia polegającego na występowaniu w mundurze funkcjonariusza Służby Celnej na Zjeździe ZZ Celnicy PL z okazji X-lecia związku.
Jak podkreślił Sąd wyrok dotyczy tego konkretnego przypadku i tej konkretnej sytuacji.
Przypominamy, że zawiadomienie w sprawie złożył dyrektor jednej z Izb. Dyrektor ten jest zatrudniony w ramach stosunku cywilnoprawnego.
Z zawiadomienia wynika także, że dyrektorowi przeszkadza avatar Przewodniczącego(konkretnie mundur) na celnicy.pl.
Ps. Tak to już niestety mamy w KAS. Działania niektórych przełożonych w sprawach dotyczących stosunku administracyjnoprawnego, godności i honoru munduru, nieznane w innych formacjach mundurowych, są niestety częstym zjawiskiem w KAS, co wpływa bardzo niekorzystnie na funkcjonowanie SCS.
Do góry