Służba Celna

Komunikat po spotkaniu w MF w dniu 24.02.

 • 16 472
 • 48
KOMUNIKAT

spotkanie w Ministerstwie Finansów w sprawie art.15aa​

W dniu 24.02.21r. w siedzibie Ministerstwa Finansów odbyło się spotkanie w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 723),

W dniu dzisiejszym ma być wydany oficjalny komunikat w tej sprawie. Jedyne co zostaje po spotkaniu to zobowiązanie MF, że w przypadku ukazania się projektu w oficjalnych konsultacjach strona społeczna otrzyma kolejne zaproszenie w celu wypracowania wspólnego stanowiska. Spotkanie miało być ograniczone wyłącznie do art.15, było to wyraźnie i wielokrotnie podkreślone bez dyskusji o...

MF liczy koszty naszej petycji

 • 2 755
 • 2
Wicemarszałek Sejmu Pan Włodzimierz Czarzasty poinformował o wystąpieniu Komisji ds. Petycji do Ministra Finansów o oszacowanie kosztów wprowadzenia rozwiązań legislacyjnych zawartych w Petycji ZZ Celnicy PL.
Pod linkiem jest do pobrania petycja ZZ Celnicy PL.
Petycja dostępna pod linkiem

Wyłudzone przez przestępców podatki prawdopodobnie nigdy już nie wrócą do budżetu.

 • 5 537
 • 27
Zastrzegający anonimowość długoletni pracownik Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w rozmowie z „Rzeczpospolitą" zauważa, że wśród przyczyn wzrostu kwot nieściągalnego VAT jest fatalna polityka kadrowa i braki organizacyjne. – Wielu doświadczonych inspektorów pracujących w urzędach kontroli skarbowej przestało się zajmować czynnościami kontrolnymi albo w ogóle odeszło z administracji – mówi nasz rozmówca. Nawiązuje przy tym do reformy dawnego wiceministra finansów Mariana Banasia, czyli utworzenia KAS. W jej rezultacie prokuratorzy prowadzący śledztwa w sprawie m.in. karuzel VAT nie mają po stronie administracji skarbowej merytorycznego partnera, który by ich wspomagał wiedzą. – A przecież prokuratorzy nie zawsze znają się na sprawach podatków czy w ogóle finansów – ocenia urzędnik.

Emerytury - spotkanie w MF 24.02.2021r.

 • 12 900
 • 24
Dzień dobry,

w związku z umieszczeniem w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów (nr UD183) projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 723), a tym samym zgodnie z wcześniejszym zapewnieniem zawartym w piśmie z dnia 7 grudnia 2020 r. Pana Piotr Dziedzica Podsekretarza Stanu Zastępcy Szefa Krajowej Administracji Skarbowej skierowanym do Pana Sławomira Siwego Przewodniczącego ZZ Celnicy PL, a także wobec oczekiwań pozostałych przedstawicieli strony społecznej, zapraszamy do udziału w spotkaniu w dniu 24 lutego 2021 r. o godz. 13:00 (sala nr 2163) w gmachu...

Burza po reportażu "Kłamstwo vatowskie"

 • 4 871
 • 20
Superwizjer TVN wyemitował reportaż zatytułowany "Kłamstwo vatowskie", który wywołał burzę. Jest już reakcja Premiera i Prokuratury.

Informacja z MF na temat projektu KAS

 • 18 070
 • 48
Publikujemy projekt ustawy o KAS na obecnym etapie procedowania w MF. To nie jest jeszcze projekt przesłany do konsultacji społecznych.
Proponowane zmiany w zakresie ustawy o KAS dotyczą, w szczególności:
(...)
d) przyznania odrębnego dodatku dochodzeniowo-śledczego dla funkcjonariuszy wykonujących czynności dochodzeniowo-śledcze z uwagi na wątpliwości korzystania przez funkcjonariuszy dochodzeniowo-śledczych z dodatku kontrolerskiego,
e) przyznanie dodatku motywacyjnego za wykonywanie okresowo zwiększonych obowiązków służbowych lub dodatkowo powierzonych zadań;
f) przyznanie wynagrodzenia prowizyjnego za wykonywanie czynności egzekucyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
g) umożliwienie osobie zatrudnionej w jednostce organizacyjnej KAS uzyskania zwrotu kosztów poniesionych na ochronę prawną, jeżeli wszczęte przeciwko niej postępowanie karne o przestępstwo popełnione w związku z wykonywaniem czynności...

Ostatnie pożegnanie Koleżanki Barbary Oknińskiej

 • 1 461
 • 0
Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 16 lutego 2021r. w wieku 48 lat odeszła od nas nasza serdeczna koleżanka Barbara Oknińska.
Służbę rozpoczęła w dniu 26 marca 1997r. Przez cały okres zatrudnienia była związana z Oddziałem Celnym w Siedlcach, gdzie wykonywała obowiązki służbowe na stanowisku kasowym. Zakończyła służbę na stanowisku starszego specjalisty Służby Celno – Skarbowej, w stopniu aspiranta.
Nasza Basia od dawna miała problemy zdrowotne, jednak pomimo nich, stawiała się na służbę pełna wigoru i chęci do pracy. Zawsze dopilnowała wszystkiego na czas. Wiele wymagała od siebie i innych, ale dzięki temu była mocnym, niezawodnym punktem zespołu.
Basiu, miałaś do nas wrócić po ciężkiej chorobie w marcu. Nie wróciłaś i już nie wrócisz….. Pozostaniesz jednak w naszej pamięci na zawsze, bo takiej luki nie da się łatwo wypełnić.
Basiu, spoczywaj w pokoju!

Zwiastun odwołania od decyzji

 • 1 988
 • 2
Publikuję początek uzasadnienia z mojego odwołania od decyzji, które wczoraj wysłałem.
Opublikuję całość wraz z decyzją, jak dotrze do adresata. Wyszło jakoś tak 68 stron odwołania, a i tak skracałem :)

"Zaskarżona decyzja jest niezgodna z prawem w sposób oczywisty. Dla czytelności wywodów, wątki tematyczne zostają podzielone na podpunkty.

Uwagi ogólne

Po pierwsze,
pragnę podkreślić że uzasadnienie zaskarżonej decyzji jest wybitnie wewnętrznie sprzeczne albowiem z jednej strony organ rzekomo w ogóle nie ocenia mojej dzialności związkowej (i pod tym pretekstem oddala wszystkie moje wnioski dowodowe), ale z drugiej strony kładzie niezwykle silny nacisk na moją działalność związkową, co zajmuje większość uzasadnienia. Należy podkreślić, że analizując moją działalność związkową DIAS działa sprzecznie z wytycznymi Szefa KAS.

Po drugie,
w dalszym ciągu podnoszę, że zaskarżona decyzja została wydana przez osobę piastującą funkcje w organie w postaci...

Uporządkowanie spraw emerytur

 • 7 148
 • 12
Pani Magdalena Rzeczkowska

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów


Szanowna Pani Minister.

W nawiązaniu do pisma wiceministra Pana Piotra Dziedzica z dnia 07 grudnia 2020r. uprzejmie informujemy, że 9 lutego br. w wykazie prac Rady Ministrów został uwzględniony projekt ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej, który przewiduje zmiany poprzez dodanie art.15aa.

Z zawartych informacji w BIP wynika, że projekt zostanie przyjęty przez Rząd do końca I kwartału br.

Ministerstwo zadeklarowało w w/w piśmie, iż ZZ Celnicy PL zostanie włączony do prac nad tym projektem, jak tylko zostanie wpisany do wykazu prac Rady Ministrów.

Wnioskujemy o spotkanie celem wypracowania...

WYNIKI ANKIETY PROTESTACYJNEJ W KAS

 • 5 685
 • 29
Publikujemy pełne wyniki ankiety protestacyjnej w KAS.

System generuje trzy ankiety: kompletne, niekompletne i wszystkie razem.

My obrobiliśmy kompletne (wielokrotne i bez wielokrotnych) oraz wszystkie.

Ankiety kompletne to takie gdzie ktoś po wypełnieniu wszystkich pól nacisnął przycisk "Zagłosuj".

Ankiety niekompletne to takie gdzie po otwarciu okna z ankietą ktoś zaznaczył np. jedno, dwa pola lub nie zaznaczył nic i zamknął okno.

Takich pustych ankiet (bez żadnej odpowiedzi) jest 4889.


Podsumowując:

W systemie mamy 13444 ankiety z czego 4889 to ankiety puste, niewypełnione, porzucone.

Pozostaje więc 8555 ankiet ogółem.

W tych 8555 znajduje się 6942 ankiet kompletnych (po usunięciu głosowania wielokrotnego 5634).

Wychodzi na to, że mamy 1613 ankiet niekompletnych, gdzie przynajmniej jedno pole zostało wypełnione.

Proszę o Wasze spostrzeżenia do wyników ankiety. Zarząd podsumuje wyniki na najbliższym...

To jak to teraz jest w Polsce? To pytanie do Premiera.

 • 5 082
 • 5
1613509549349.png
POMOCY, bo nie ogarniam? Premier spotyka się ze mną dwa razy i wsłuchuje z uwagą, konstruktywnie rozmawiamy, KAS - nieznacznie wprawdzie, ale jednak jest poprawiany, a DIAS OPO zwalnia za to ze służby-foto po zgłoszeniu błędów w projekcie ustawy o KAS, za które DIAS w Opolu dzisiaj uzasadnia zwolnienie ze służby!!!
Na moim facebooku zadałem pytanie Premierowi. Jak działać??? To może Zw. Zawodowy zgłaszać krytyczne uwagi do projektu ustawy, czy nie? Jak to jest teraz w Polsce? UDOSTĘPNIAJCIE!

Uchwała modernizacyjna KAS do zmiany

 • 5 203
 • 13

Uchwała modernizacyjna KAS do zmiany. W tym roku bez podwyżek​

Czy organy KAS zaczną szanować rodzinę?

 • 1 391
 • 1
Zapadł wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 listopada 2020r. o sygn. akt III AUa 872/20, w którym przyznano prawo do ustalenia wysokości emerytury z uwzględnieniem za okres urlopu wychowawczego uposażenia należnego na stanowisku zajmowanym bezpośrednio przed urlopem wychowawczym.

Ciekawe czy to wystarczy, aby organy KAS zaczęły szanować rodzinę i rodzicielstwo?
Wysłaliśmy pismo do DIAS.
Informujcie czy są poprawiane zaświadczenia dot. emerytur w tym zakresie?

Decyzja o zwolnieniu S.Siwego

 • 8 490
 • 31
Koleżanki i Koledzy!

Potwierdzam, że Dyrektor IAS w Opolu wydała ponowną decyzję o moim zwolnieniu ze służby.

Zamieszczam niektóre cytaty z decyzji:

"Działając dla "dobra wspólnego funkcjonariuszy" Strona już w początkowej fazie tworzenia skonsolidowanej administracji celno-skarbowej otwarcie negowała jej byt".

"Kreowany przez Stronę negatywny obraz efektów połączenia służb skarbowych i celnych, godzący bezpośrednio w dobro funkcjonariuszy i "odzierający dotychczasowych funkcjonariuszy celnych z ich mundurów" był systematycznie upowszechniany w mediach i na stronach internetowych".

"Strona wzywała do akcji protestacyjnej za pośrednictwem strony internetowej ZZ Celnicy PL, zamieszczała komunikaty medialne, nawołujące do protestu Służby Celnej. Wyszczególnione powyżej nagrania audycji radiowej i wydruków są dowodem negowania reformy Służby Celnej i administracji skarbowej przez Stronę".

"Ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika, iż Strona niejednokrotnie w...

92,50% KAS i SCS za protestem

 • 7 901
 • 81
W ankiecie głosowało dotąd 11781 osób.
92,50% opowiada się za protestem.

53,92% głosujących deklaruje, że jest z UCS
25,02% z US
12,85% IAS

54,47% funkcjonariuszy
32,54% pracownik KAS - Korpus Służby Cywilnej

48,63% należy do ZZ
50,72% nie należy
0,65% brak odpowiedzi

KPRM wykonuje ruch w sprawie zmian w art. 15a

 • 5 918
 • 11
Dokonanie zmian w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy, a dokładniej w art. 15a tego dokumentu, jest obecnie jedną z najważniejszych zmian na jakie czekają mundurowi. Takie wnioski można wysnuć przeglądając chociażby media społecznościowe, w których funkcjonariusze na bieżąco komentują to, co dotyczy ich formacji. Jak pisał InfoSecurity24.pl projekt zmian w przepisach został przygotowany przez resort spraw wewnętrznych i administracji i złożony w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 11 grudnia ubiegłego roku. Uwagi do projektu zgłosiło jednak Centrum Analiz Strategicznych, a te przekazane zostały do MSWiA. Resort odniósł się do nich 12 stycznia. Od tego momentu dokument czekał na włączenie do wykazu prac Rady Ministrów. Dziś wiemy już, że projekt znalazł się w wykazie 9 lutego i jak wynika z zawartych tam informacji, powinien zostać przyjęty przez rząd do końca pierwszego kwartału tego roku.
[URL...

Napięta sytuacja w KAS. Celnicy rozważają protest

 • 4 809
 • 11
Sławomir Siwy, szef związku zawodowego powiedział w rozmowie z money.pl, że ma nadzieję, że uda się zażegnać konflikt i nie dojdzie do protestu. Tak właśnie było w latach 2018 i 2020, gdy również doszło do sporów z Ministerstwem, ale ostatecznie spisano satysfakcjonujące obie strony rozstrzygnięcia. Nie wszystkie one zostały jednak zrealizowane w takim stopniu, w jakim było tu ustalone - przekonuje Sławomir Siwy. Stąd kolejny spór.
- Po 14 lutego, kiedy zakończy się referendum strajkowe, skontaktujemy się z Ministerstwem Finansów. Mamy nadzieję, że uda się wypracować rozwiązanie - powiedział.

Dodał, że przed kilkoma dniami, a więc już po ogłoszeniu referendum, otrzymał decyzję zwalniającą go ze służby. Jest przekonany, że to rodzaj kary za krytykę reformy KAS.
Poprosiliśmy Ministerstwo Finansów o komentarz w sprawie zapowiadanego protestu. Czekamy na stanowisko rzeczniczki KAS.
[URL...

Czy trwają prace w zakresie pogorszenia warunków emerytur?

 • 7 153
 • 19
Ponownie z wielu miejsc w Polsce docierają do Związku Zawodowego Celnicy PL informacje o nasilającej się liczbie wniosków o zwolnienie ze służby z uwagi na pogłoski o pogorszeniu warunków emerytury mundurowej.

Związek nie posiada żadnych informacji oficjalnych w tym zakresie, nie ma też żadnego dialogu na ten temat, mimo obietnic pisemnych MF, stąd zrozumiały jest niepokój w środowisku.

W tej sytuacji wystosowaliśmy zapytania w trzy miejsca, tj. do KPRM, do MF i MSWiA. MF pytamy także o ustawę o KAS i możliwe zmiany.

Odpowiedzi, jeżeli tylko się pojawią, będziemy niezwłocznie publikować.

Z uwagi na krytyczną sytuację z odejściami w niektórych lokalizacjach, sprawę należy traktować jako sprawę istotną z punktu widzenia bezpieczeństwa, stąd rozdzielnik pism.

Pozdrawiam
Sławomir Siwy
Przewodniczący
ZZ Celnicy PL

Jest już ponad 10 tys. głosów w ankiecie

 • 1 950
 • 5
FUNKCJONARIUSZE SCS
PRACOWNICY KAS

Koleżanki i Koledzy!


Do dnia 14.02.2021r. W KAS TRWA ANKIETA PROTESTACYJNA, w której można głosować wchodząc na stronę www.celnicy.pl.

Ankieta wyświetli się samodzielnie po kilku sekundach.

Do godziny 18:00 dnia 08.02.2021r. jest 10300 rekordów.Dziękujemy za zaangażowanie. Informujcie o akcji w swoich komórkach, jednostkach, oddziałach. Przesyłajcie tę informację. Rozmawiajcie o tym ze swoimi Koleżankami i Kolegami w pracy i służbie.
Zagłosuj w ankiecie wchodząc na www.celnicy.pl. Tam znajdziesz także postulaty.


Głosujemy do 14.02.2021r.Z POWAŻANIEM
SŁAWOMIR SIWY


PRZEWODNICZĄCY

ZZ CELNICY PL

Reprezentatywność ZZ. Tyle narzekamy wszyscy na mnogość ZZ, a mamy wszyscy przecież bezpośredni wpływ na to.

 • 4 180
 • 9
Pracownicy KAS
Funkcjonariusze SCS

Koleżanki i Koledzy!

Zakładowa Organizacja Izbowa ZZ Celnicy PL w Szczecinie jest jedyną reprezentatywną organizacją w IAS Szczecin.
DIAS musiał to w końcu przyznać po ponad roku i aż dwóch rozprawach w sądzie.
ZZ Celnicy PL ma status organizacji reprezentatywnej w każdej IAS i w KIS, a w wielu jest jedyną organizacją reprezentatywną tak jak w IAS w Szczecinie.
ZZ Celnicy PL jest największą organizacją związkową działającą w KAS, ale tego faktu wielu nie chce uszanować, próbując różnymi sposobami utrudniać udział w konsultacjach spraw pracowniczych oraz dotyczących stosunku służbowego.
W skali kraju blisko 1000 członków opłaca składkę bez pośrednictwa izby, ponieważ nie chcą ujawniać przed DIAS swojej przynależności.
Dwa razy w roku Związek przekazuje dane o liczbie członków do każdego DIAS. Dla DIAS w Szczecinie było niewiarygodne, by tak wiele osób należało do Związku, bo chyba nie było jego celem utrudnienie nam konsultacji w 2020r...
Do góry