• Witaj na stronie i forum Związku Zawodowego Celnicy PL!
  Nasz Związek zrzesza 6750 członków.

  Wstąp do nas! (KLIKNIJ i zapisz się elektronicznie!)
  Albo jeśli wolisz zapisać się w tradycyjny sposób wyślij deklarację (Deklaracja do pobrania! Kliknij!)
  Korzyści i ochrona wynikająca z członkostwa w ZZ Celnicy PL (KLIKNIJ) plus inne benefity, np. zniżki na paliwo!
  Konto Związku 44 1600 1462 0008 2567 1607 7001 w BGŻ BNP PARIBAS

Służba Celna

Komunikat dotyczący reformy KAS - ocenia Sąd Najwyższy

 • 7 991
 • 25
Witamy,

Sprawy sądowe dotyczące przeprowadzenia reformy KAS weszły w decydującą fazą, bowiem wiele spraw zostało/zostanie rozpatrzonych przez Sąd Najwyższy w I i II kw. br.

I. Przywrócenie do służby

1. 16 marca 2023 r. Sąd Najwyższy rozpoznał skargę kasacyjną IAS we Wrocławiu od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14.10.2020 r. (sygn. akt: V Pa 28/20) oddalającego apelację IAS we Wrocławiu od wyroku Sądu Rejonowego w Legnicy IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10.03.2020 r. (sygn. akt: IV P 105/19) w przedmiocie przywrócenia do służby.

Z informacji które posiada pełnomocnik powoda Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania właśnie Sądowi II instancji. W tej chwili nie są znane jeszcze motywy rozstrzygnięcia. Można jedynie wnioskować, że Sąd Najwyższy dostrzega drogę sądową przed Sądem Powszechnym dla funkcjonariuszy zwolnionych...

Komunikat w sprawie pauzowania

 • 5 777
 • 11
Witajcie,

16 marca 2023 r. Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. akt III PSKP 19/22 uchylił wyrok Sąd Okręgowy Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy V Pa 28/20 - wyrok z dnia 14 października 2020 r. (przywracający do służby z dniem 1 czerwca 20217 r. ucywilnionego funkcjonariusza). Wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym i nie znamy motywów rozstrzygnięcia. Czekamy na uzasadnienie pisemne wyroku. Uzasadnienie wyroku jest bardzo istotne dla postępowań w sprawie m. in. pauzowania.

Rekomendujemy, aby osoby które chcą złożyć pozwy w sprawie zaliczenia do służby, okresu pauzowania oczekiwały na kolejny komunikat w sprawie, bowiem dalsze postępowania sądowe będą zależeć od uzasadnienia, o którym mowa wyżej.

Pamiętajmy, że kwestia dot. pauzowania nie przedawnia się.

Jednocześnie informujemy, że kolejny wyrok Sądu Najwyższego w sprawie przywrócenia do służby zostanie wydany 17 maja 2023 r. – I PSKP 94/21, po wpływie stanowiska Prokuratora Generalnego.

Pozdrawiamy...

Utworzenie Koła ZZ Celnicy PL w OC Korczowa

 • 916
 • 0
Witam wszystkich,
z przyjemnością informuję, że podczas zebrania 24.02.2023 r. powołaliśmy do życia kolejne koło ZZ Celnicy PL, tym razem w Oddziale Celnym w Korczowej. Nie tylko wzmacniamy się liczebnie, ale rozbudowujemy nasze struktury. Jest to bardzo ważne dla wyzwolenia energii, która drzemie w naszym środowisku.

W chwili obecnej w ramach ZOZ ZZ Celnicy PL IAS w Rzeszowie działają koła w:
 • OC Medyka,
 • OC Krościenko,
 • US w Łańcucie,
 • OC Korczowa.

Liczymy, że wkrótce powołamy kolejne. OC Budomierz, OC Rzeszów, OC Przemyśl, OC Krosno, PUCS, delegatury PUCS może to w waszych lokalizacjach są aktywni ludzie z pomysłami?

pozdrawiam
Andrzej Marciniec
Przewodniczący
ZOZ ZZ Celnicy PL
IAS w Rzeszowie

POROZUMIENIE PRZEMYSKICH ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH SŁUŻB MUNDUROWYCH

 • 1 845
 • 2
Komunikat

o zawarciu porozumienia związków zawodowych służb mundurowych
działających w Przemyślu i w powiecie przemyskim

16 lutego 2023 r. w siedzibie Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Komendzie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu, ZOZ ZZ Celnicy PL IAS
w Rzeszowie zawarła porozumienie o współpracy związków zawodowych służb mundurowych działających na terenie miasta Przemyśla oraz powiatu przemyskiego.

Naszym zasadniczym celem jest zacieśnianie współpracy i podejmowanie wspólnych działań na rzecz funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej, integracja środowiska służb mundurowych
a w szczególności podejmowanie działań w zakresie:

- popularyzacji i eksponowania tradycji służb mundurowych;

- prowadzenie działalności promującej poszczególne formacje mundurowe;

- organizowanie wspólnych przedsięwzięć kulturalno–oświatowych i sportowo-rekreacyjnych;

-...

Apel o 1,5% podatku dla naszego Kolegi z MUCS

 • 909
 • 0
Koleżanki i Koledzy!

Prosimy o wsparcie dla naszego Kolegi Mariusza z Mazowieckiego UCS!
Poniżej opis Jego trudnej sytuacji i prośba o pomoc.

Drodzy Państwo, Koleżanki i Koledzy,

nazywam się Mariusz i pracuję w Mazowieckim Urzędzie Celno-Skarbowym, od urodzenia choruję na rdzeniowy zanik mięśni, a w związku z wypadkiem od 12 lat poruszam się na wózku inwalidzkim.

Pomimo różnych przeciwności nadal „jadę” do przodu, ale przychodzi taki okres w roku, gdy trzeba wyciągnąć rękę i poprosić o pomoc. Dlatego tą drogą proszę Was o przekazanie Waszego 1,5% podatku na mnie.

Dla Was jest to tylko 1,5% podatku, a dla mnie jest to kolejny krok ku temu, by dalej utrzymać w sprawności wózek, by opłacić koszty prywatnej (ciągłej) rehabilitacji, która w połączeniu z leczeniem wolno, ale daje efekty.

Z góry serdecznie dziękuję, za Waszą pomoc i wsparcie.

Funkcjonariuszka SCS potrzebuje naszej pomocy❗

 • 1 211
 • 1
‼️‼️‼️GORĄCA PROŚBA O POMOC‼️‼️‼️

Córka naszej funkcjonariuszki nieoczekiwanie zachorowała. Nagle z dnia na dzień straciła wzrok.
To jakaś straszna choroba, która niestety nie jest leczona skutecznie w Polsce.
Dlatego rodzice poszukują specjalistów za granicą, co wiąże się z dużymi kosztami.
Prosimy wszystkich o solidarność i wsparcie naszej Koleżanki ze Służby Celno - Skarbowej w tych trudnych chwilach poprzez wpłaty na siepomaga.pl - link do zbiórki poniżej.
Liczy się każda złotówka! Prosimy,❤️okażmy wielkie serce❤️

Poparcie OZZ KAS dla statusu urzędnika KAS

 • 1 272
 • 2
Wpłynęło poparcie pierwszego Związku Zawodowego działającego w KAS dla projektu obywatelskiego i deklaracja współpracy w sprawie wprowadzenia w KAS statusu urzędnika KAS - OZZ KAS.

Oto treść Uchwały OZZ KAS.

Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 2 i 3 statutu – Zarząd Krajowy OZZ KAS uchwala, co następuje:

§ 1. Zarząd Krajowy oraz Zarządy Oddziałów Związku wraz ze swoimi członkami popierają i zaangażują się w przeprowadzenie obywatelskiej ścieżki legislacyjnej dotyczącej stworzenia Korpusu Urzędnika KAS. Wyrażone poparcie jest kontynuacją wieloletniej polityki OZZ KAS, w której wspólnie z CELNIKAMI.PL składaliśmy zbliżone propozycje w rozmowach z Ministrem Finansów Tadeuszem Kościńskim.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu OZZ KAS

Pismo w sprawie świadectw służby oraz odpowiedź Ministerstwa Finansów

 • 2 188
 • 4
Publikujemy odpowiedź Ministerstwa Finansów na nasze wystąpienie w sprawie świadectw służby.

Zaliczenie okresu pauzowania - KOMUNIKAT

 • 6 825
 • 15
Komunikat ZZ CELNICY PL _ zaliczenie okresu pauzowania_ emerytura ZER

Liczba funkcjonariuszy z „pauzą”


Kwestia pauzowania dotyczy funkcjonariuszy Służby Celno – Skarbowej, którzy w trakcie reformy KAS w 2017 r. stali się pracownikami cywilnymi, a następnie po upływie kilku miesięcy lub kilku lat ponownie przywracano ich do służby jako funkcjonariuszy Służby Celno – Skarbowej.

Z informacji uzyskanych z izb oraz z MF wynika, że powyższa kwestia dotyczy ponad 1500 funkcjonariuszy, zatem ok. 15% ogólnej liczby funkcjonariuszy Służby Celno – Skarbowej. Największy odsetek funkcjonariuszy przywróconych do służby na podstawie art. 150 ustawy o KAS ma 3 – letnią przerwę. (...)

Czytaj więcej w załączonym pliku

Zaświadczenia DIAS - 0,5 % do emerytury mundurowej

 • 2 784
 • 1
Witam,

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, […] - t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1626 ze zm. - emeryturę podwyższa się o 0,5% podstawy za każdy rok służby pełnionej w warunkach szczególnie zagrażających życiu i zdrowiu.

Zaświadczenia wydawane dla zdarzeń zaistniałych w służbie po 14.12.2021 r.

Zaświadczenia w tym zakresie, potwierdzające pełnienie służby w warunkach, o których mowa wyżej, wydają dla funkcjonariuszy Służby Celnej i Służby Celno – Skarbowej Dyrektorzy właściwej Izby Administracji Skarbowej na wniosek funkcjonariusza.

14 grudnia 2021 r. weszło w życie Zarządzenie Nr 62 Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie dokumentowania warunków uzasadniających podwyższenie emerytury funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej. Zarządzenie ma na celu określenie sposobu...

Projekt rozporządzenia MF zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

 • 6 501
 • 21
Witajcie
W załączeniu projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Pozdrawiam
Sławomir Siwy
ZZ Celnicy PL

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie otrzymywania przez FSCS wyżywienia lub równoważnika w zamian za wyżywienie

 • 1 513
 • 4
Witajcie

W załączeniu przekazuję projekt rozporządzenia Ministerstwa Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie otrzymywania przez FSCS wyżywienia lub równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie

Pozdrawiam
Sławomir Siwy
ZZ Celnicy PL

Skarbówka organizuje policję vatowską?

 • 4 919
 • 9
Od lutego w urzędach celno-skarbowych powstaną piony wyspecjalizowane w zwalczaniu przestępczości VAT-owskiej i akcyzowej. To będzie większa integracja komórek dochodzeniowo-śledczych, kontrolnych, analitycznych i tych zajmujących się odzyskiwaniem mienia. Zwalczanie przestępczości musi opierać się na większej współpracy – mówi w wywiadzie dla Business Insider Polska wiceminister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej Bartosz Zbaraszczuk.

VI Kongres Forum ZZ przyjął dwie Uchwały dot. KAS

 • 2 650
 • 2
Informujemy, że delegaci ZZ Celnicy PL - Sławomir Siwy, Maria Mrugała, Jolanta Haron, Joanna Stępień - uczestniczyli w VI Kongresie Sprawozdawczo-Wyborczym Forum ZZ, który obradował w dniach 9-10.01.2023 r.

Kongres wybrał na Przewodniczącą Koleżankę Dorotę Gardias. Jest to kolejna kadencja Przewodniczącej.

W skład Prezydium zostało wybranych trzech przedstawicieli służb mundurowych. Forum jest trzecią centralą w RP. Jest to jedyna apolityczna centrala związkowa w Polsce. W Forum są reprezentowane wszystkie służby mundurowe.

Na wniosek ZZ Celnicy PL Kongres FZZ przyjął dwie Uchwały:

- o podjęciu inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy o Służbie Cywilnej poprzez umożliwienie korzystania z płatnych nadgodzin dla pracowników KSC, czyli naszych pracowników US i IAS

- o podjęciu inicjatywy ustawodawczej w sprawie ustawowego wyodrębnienia Służby Celno-Skarbowej, poprzez przyjęcie ustawy o Służbie Celno-Skarbowej.


Link do galerii -...

Dodatki dla służb mundurowych po 15 latach służby.

 • 35 156
 • 114
Przyjęliśmy mechanizmy, które zachęcą funkcjonariuszy do pozostawania w służbie. Projektem ustawy w tej sprawie pilnie zajął się rząd, przed nami prace w Sejmie - poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Projekt przewiduje nowe dodatki motywacyjne dla mundurowych po 15 latach służby.

Instrukcja awansowania

 • 26 040
 • 64
Publikujemy Instrukcję awansowania, która po uwzględnieniu części uwag naszego ZZ, została przekazana do jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej.

WESOŁYCH ŚWIĄT dla Koleżanek i Kolegów z obrządku wschodniego

 • 953
 • 0
1673005143911.png
Wszyscy funkcjonariusze SCS i pracownicy KAS obchodzący 6 stycznia Wigilię Bożego Narodzenia, przyjmijcie proszę, najserdeczniejsze życzenia Zdrowych, Radosnych, Spokojnych, pełnych Pokoju, Miłości i Nadziei Świąt Narodzenia Pańskiego.
Foto J.Wolny/GN Ikona Bożego Narodzenia w katedrze w Koryncie

Stanowisko ZZ Celnicy PL dot. podziału środków z modernizacji

 • 12 449
 • 33
Pan Bartosz Zbaraszczuk
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Szef Krajowej Administracji Skarbowej


Szanowny Panie Ministrze.

Zarząd Główny ZZ Celnicy PL akceptuje kompromisową propozycję podziału środków na podwyżki z modernizacji KAS na lata 2023-2025 wg schematu 65% obligatoryjnie dla każdego, 30% na wyrównanie różnic płacowych poprzez dążenie do siatki płac, 5% na zaległe awanse w stanowisku oraz zaległe awanse płacowe w ramach stanowiska.

Zaznaczamy, że niezbędne będzie także w ww. okresie „nadrabianie” zaległości awansowych w stopniu ze środków wynikających z oszczędności na funduszu płac.

W Porozumieniu, które będzie podpisane na szczeblu centralnym w tej sprawie, prosimy o zapisanie:

a/ szczegółowe zasady dotyczące puli 5% oraz 30% zostaną uzgodnione na szczeblu lokalnym, biorąc pod uwagę cel wyodrębnienia środków,

b/ w sytuacji osiągnięcia minimalnych mnożników, wszystkie środki z puli 30% zostaną przeznaczone na podwyżki w danej IAS, po uzgodnieniu ze...

Uchwała modernizacyjna przyjęta

 • 5 118
 • 5
W dniu 3 stycznia br. Rząd przyjął Uchwałę modernizacyjną dla KAS na lata 2023-2025.
SKAS zrealizował Porozumienie z 21 września br. podpisane z kilkoma ZZ, w tym ZZ Celnicy PL.
Modernizacja, obok systemu motywacyjnego i wzrostu konkurencyjności na rynku pracy przy zatrudnieniu w KAS, wzmacnia także KAS poprzez inwestycje budowlane, inwestycje w sieci LAN, zakup sprzętu informatycznego oraz sprzęt do kontroli celno-skarbowej.

"Racjonalny ustawodawca"

 • 4 063
 • 7
W załączeniu odpowiedź na interpelację poselską, w której można przeczytać jak tłumaczy "racjonalnego ustawodawcę" Ministerstwo Finansów w kwestii dlaczego jedni funkcjonariusze SCS mają zaliczony staż pracy jako równorzędny ze służbą dla celów ustalenia emerytury mundurowej, a inni nie.

Właściwie brak w tej odpowiedzi sensownego wytłumaczenia, bo przecież ono nie istnieje.

Zarówno bowiem funkcjonariusze SC przed 1999 rokiem wykonywali zadania o charakterze policyjnym, jak i pracownicy UKS ze szczególnego nadzoru podatkowego, którzy od 2010 roku są funkcjonariuszami SC i następnie SCS. Każdy funkcjonariusz SCS powinien mieć prawo wyboru systemu. To nie byłby wydatek dla budżetu, bo przecież kto wybierze zaliczenie lat pracy nie będzie miał drugiej emerytury z ZUS i przepadają mu składki z OFE i Skarb Państwa na tym nie traci, a może nawet zyskuje. Nikt z rządzących nie potrafi/nie chce tego jednak policzyć sumarycznie, czyli prawidłowo. To tak samo jak ze świadczeniami...
Back
Do góry