Służba Celna

PODWYŻKI-FUNKCJONARIUSZE SCS-ZASADY

 • 3 159
 • 0
Przedstawiamy propozycję zawierającą zasady podziału podwyżek dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej z Uchwały modernizacyjnej. Jest to podwyżka ponad 6% z ustawy budżetowej.
Zapraszamy do dyskusji wszystkich funkcjonariuszy SCS na forum: https://celnicy.pl/threads/zasady-podzialu-podwyzek-funkcjonariusze-scs.16498/
ZG ZZ Celnicy PL, mając na uwadze konieczność obrony funkcjonariuszy SCS przed uznaniowością DIAS przy rozdysponowaniu podwyżek, co jak widzimy, zostało już Nam wszystkim zakomunikowane, przedstawia propozycję algorytmu, który proponujemy zastosować przy podziale podwyżek funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.
Czytaj więcej w załączniku.

Podwyżki KSC - zasady

 • 1 919
 • 0
Przedstawiamy propozycję zasad podziału podwyżek z Uchwały modernizacyjnej dla Korpusu Służby Cywilnej.
Prosimy o dyskusję wszystkich pracowników US, UCS i IAS pod linkiem: https://celnicy.pl/threads/zasady-podzialu-podwyzek-sluzba-cywilna.16496/#post-188551
ZG ZZ Celnicy PL, mając na uwadze konieczność obrony funkcjonariuszy i pracowników KAS przed uznaniowością DIAS przy rozdysponowaniu podwyżek pond 6% podwyżkę inflacyjną, co jak widzimy, zostało już Nam wszystkim zakomunikowane, przedstawia propozycję algorytmu, jaki proponujemy zastosować przy podziale podwyżek pracowników Korpusu Służby Cywilnej.
Czytaj więcej w załączniku.

WSA Wwa - sprawy "wygaszonych"

 • 1 761
 • 7
Jak nam wiadomo w WSA Wwa odbyły się dwie rozprawy "wygaszonych", na których sąd rozpatrzył już zagadnienie merytorycznie.
Dwie sprawy przegrane, ale były to sprawy funkcjonariuszy z absencją chorobową, a takich spraw w przeszłości już było dziesiątki przegranych. Od 2009 walczyliśmy z takim orzecznictwem, ale się nie udało.
Czy absencję chorobową można uznać za przesłankę ustawową art.165 ust.7 pwu KAS to się okaże w NSA, gdyż od tych wyroków zapowiedziano kasacje?
Czekamy na sprawy, gdzie uzasadnienie DIAS nie odwołuje się do licznych absencji chorobowych.

W dniu 28.02 jest wokanda II Sa/Wa 2010/19 stwierdzenie wygaśnięcia mandatu służbowego.
Proszę o kontakt, jeśli to dotyczy "wygaszonego" funkcjonariusza.
02.03. jest kolejna wokanda II Sa/Wa 2134/19, później 10.03, 19.03. i 20.03.
Proszę o kontakt osoby, których dotyczą te wokandy.

POZDRAWIAM
Sławomir Siwy
ZZ Celnicy PL

MF w sprawie art.15a

 • 4 590
 • 0
Publikujemy odpowiedź MF w sprawie artykułu 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji ...

Wzór wniosku o wydanie świadectwa oraz odprawę

 • 8 655
 • 16
W związku z Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 19.02.2020r. i oczekiwaniem środowiska publikujemy wzór wniosku o wydanie świadectwa służby i odprawę dla ucywilnionych.
Rekomendujemy wysłanie wniosku najpóźniej w dniu 21.02.2020r. przez wszystkich ucywilnionych funkcjonariuszy.
W najbliższym terminie będą udostępnione kolejne wzory w tej sprawie.
Prosimy regularnie śledzić publikowane komunikaty.

SŁAWOMIR SIWY
PRZEWODNICZĄCY
ZZ CELNICY PL

Wygrana w SN w sprawie świadectw służby

 • 7 989
 • 25
W dniu 19.02.2020r. Sąd Najwyższy podjął Uchwałę, że Dyrektor Izby Administracji Skarbowej ma obowiązek wydać świadectwo służby ucywilnionym funkcjonariuszom.
W rozprawie uczestniczył prawnik ZZ Celnicy PL, który wcześniej reprezentował funkcjonariuszy w Sądzie Okręgowym, który wystąpił z pytaniem prawnym do SN.
Sygnatura sprawy w Sądzie Najwyższym III PZP 7/19.

Ps. Wstyd dla organów państwowych. Potrzebna była ponad dwuletnia batalia, aby organy zrozumiały jasne i czytelne przepisy prawa.

Ograniczenie publikacji

 • 5 009
 • 14
PRACOWNICY KAS
FUNKCJONARIUSZE SCS

Koleżanki I Koledzy!

Zarząd Główny ZZ Celnicy PL rozważa ograniczenie publikacji części korespondencji i informacji na temat działań naszego związku zawodowego. Pełna informacja i korespondencja będzie dostępna wyłącznie dla członków związku.

Działania naszego związku spotykają się z nieustannym hejtem ze strony niektórych organizacji działających w KAS. ZZ Celnicy PL nigdy nie wdaje się w tego rodzaju polemikę i nie oglądając się na inne związki dąży do realizacji wyznaczonych celów, które określiliśmy w interesie wszystkich w KAS, tj. zarówno pracowników jak i funkcjonariuszy. Hejt niestety nie ustaje i nasila się w reakcji na prowadzoną przez nas działalność pro pracowniczą, merytorykę wystąpień i naszą skuteczność. Ów hejt jest szkodliwy dla ruchu związkowego i całego KAS, gdyż niestety, mimo iż nie odpowiadamy na to, hejt nie ustaje. Zmuszeni zatem jesteśmy ograniczyć niektóre informacje na temat naszych inicjatyw wyłącznie dla członków...

Akcyza dostała zadyszki

 • 815
 • 0
Rynek paliw rośnie, tak samo jak branża alkoholowa i liczba rejestrowanych w Polsce aut. Mimo to wpływy z akcyzy spadają. Eksperci tłumaczą, że w tej sprawie skarbówka doszła już do ściany.

KOMUNIKAT-SPOTKANIE W MF 30.01.20r.

 • 26 480
 • 74
KOMUNIKAT

ZE SPOTKANIA Z SZEFEM KAS W DNIU 30.01.2020r.​

Na spotkaniu w dniu 30.01.20r. Ministerstwo Finansów poinformowało, że w kwoty podwyżek 820zł brutto miesięcznie przeciętnie na etat dla pracowników Korpusu Służby Cywilnej i 729zł brutto miesięcznie przeciętnie na etat dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wchodzą dodatki kontrolerskie.

W lutym dodatki kontrolerskie będą finansowane ze środków własnych DIAS. Niestety, wzrost dodatku w kolejnym etapie MF planował sfinansować z części ww. środków na podwyżki, kosztem wzrostu uposażenia/wynagrodzenia zasadniczego. Związek otrzymał informacje z niektórych Izb granicznych, że DIAS proponowali już pełne finansowanie podwyżki w dodatku kontrolerskim, więc sprawa jest bardzo poważna.

Dodatek kontrolerski jest przyznawany okresowo i odnotowywaliśmy już wielokrotnie sytuacje, gdzie był znacząco obniżany, względnie całkowicie odbierany z chwilą przeniesienia.

To oznacza, że sygnatariusze...

Fikcyjny obrót olejem roślinnym

 • 779
 • 0
 • Grupę podmiotów, które kupowały na dużą skalę oleje roślinne zidentyfikowali pracownicy Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego, we współpracy z komórką szefa KAS ds. STIR w Ministerstwie Finansów.
 • Grupa wykorzystywała łańcuchy transakcji z udziałem tzw. znikających podatników i unikała zapłaty podatku VAT.
 • Na kontach kontrolowanego przedsiębiorcy zablokowane prawie 1,5 mln zł.
Podobny mechanizm już wiele lat temu wykryli funkcjonariusze komórki Grupy Mobilnej w Nowym Targu.
Niedługo potem referat zlikwidowano i do dzisiaj, mimo licznych monitów kierowanych do poprzedniego Szefa KAS i do Dyrektora Izby, referatu nie przywrócono.
Ujawnienie na zachodniej granicy obrotu olejem roślinnym to kolejny przykład, że wewnętrzna granica też powinna być należycie pilnowana.

[IMG...

Pilnie potrzebna reforma KAS - vlog nr 7

 • 2 347
 • 1
Bądź na bieżąco i subskrybuj kanał.

Zmiany do raportu NIK o KAS.

 • 879
 • 2
Główna teza raportu Najwyższej Izby Kontroli w sprawie Krajowej Administracji Skarbowej została przedstawiona na stronie internetowej izby. "Zdaniem NIK, odnotowany w ostatnich latach wzrost dochodów podatkowych to efekt dobrej koniunktury w gospodarce oraz zmian systemowych w tym właśnie przeprowadzonej konsolidacji" - napisano.

Jednak z kontroli, która zakończyła się przed przyjściem Mariana Banasia, wynikało coś innego. "NIK nie znajduje podstaw do stwierdzenia, że utworzenie KAS przyniosło wymierne efekty w postaci wzrostu dochodów" - wskazano we wnioskach.

- Generalnie reforma KAS spowolniła dynamikę wpływów budżetowych - ocenił w rozmowie z reporterami "Polski i Świata" Sławomir Siwy ze związku zawodowego Celnicy.pl.

ŚWIATOWY DZIEŃ CELNICTWA

 • 1 357
 • 3
26 stycznia na całym świecie obchodzimy ŚWIATOWY DZIEŃ CELNICTWA.
Z tej okazji składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim CELNIKOM POLSKIM.
Spokojnej i satysfakcjonującej służby dla wszystkich funkcjonariuszy oraz powrotu do munduru wygaszonych i ucywilnionych celników, którzy o to walczą.

Ucywilnienie funkcjonariuszy Służby Celno – Skarbowej

 • 1 578
 • 0

Odwołanie spotkania w MF 23.01.

 • 4 859
 • 13
Ministerstwo Finansów odwołało spotkanie, które zostało uzgodnione z ministrem T.Słaboszowskim i P.Dziedzicem na dzień 23.01.2020r.
Miało to być spotkanie bez udziału ministra(tak zostało uzgodnione) w ramach zespołu ds. wypracowania zasad podziału środków na podwyżki w 2020r.
Związek argumentował, że nie można dalej zwlekać i zasady można już ustalać, niezależnie od wiedzy, jaka kwota będzie przeciętnie na etat. Kierownictwo KAS zgodziło się z tą argumentacją. Dotąd bowiem MF nie rozpoczął ustaleń w tym zakresie, ani na poziomie centralnym, ani też w IAS i zespół powinien już dawno ustalić zasady. Tego wciąż nie mamy, a gdzie jeszcze poziom IAS.
To budzi niepokój pracowników i funkcjonariuszy odnośnie terminu wypłaty podwyżek.
Zostaliśmy zaproszeni na dzień 30.01.(ten termin także został już uzgodniony wcześniej).
MF zapowiedziało, że w spotkaniu uczestniczyć będą także eksperci z zakresu prawa pracy.
Spotkanie ma dotyczyć realizacji Uchwały modernizacyjnej, w tym realizacji...

Ważna informacja w sprawie art.15a

 • 6 061
 • 13
KOMUNIKAT

ZG ZZ Celnicy PL uprzejmie informuje, że liczne działania, w tym pisma do Szefa KAS oraz MSWiA, ale przede wszystkim udział naszego ZZ w posiedzeniu Komisji Sejmowej Administracji i Spraw Wewnętrznych w dniu 07.01. sprawiły, że MF podjął działania w sprawie art.15a w kontakcie z MSWiA.

Link do przebiegu posiedzenia Komisji AiSW:
http://sejm.pl/Sejm9.nsf/transmisje.xsp?unid=D11A594040A0C9FEC12584E0003DC898#

Kontynuujemy także dialog z MF w innych ważnych tematach dot. funkcjonariuszy SCS i pracowników KAS.

Dnia 13.01. odbędzie się kolejne spotkanie ZZ Celnicy PL z MF.

ZG ZZ Celnicy PL

Video: cel nr 4. Sprawa emerytur mundurowych.

 • 1 039
 • 0
Omówienie celu nr 4 dot. uporządkowania emerytur mundurowych w KAS.

Posiedzenie KAiSW - art.15a

 • 1 743
 • 0
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych
sala nr 312, bud. U
Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat stanu realizacji Porozumienia zawartego w dniu 8 listopada 2018 r. pomiędzy MSWiA, a związkami zawodowymi służb mundurowych.
Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 31 lipca 2020 r.
- przedstawia Przewodniczący Komisji.

Co czeka służby mundurowe w 2020?

 • 3 327
 • 0
"Wciąż nierozwiązana jest kwestia art. 15a. ustawy emerytalnej. Chodzi o zrównanie statusu funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 23 lipca 2003 z tymi, przyjętymi wcześniej. MSWiA ma przygotować warianty rozwiązania wraz z wyliczeniami finansowymi. Następnie propozycje te zostaną przedstawione do analizy stronie społecznej. Zgodnie z porozumieniem, projekt miał być gotowy do końca 2019 r. ale sprawa jest trudna i dotyczy także kadry zawodowej WP. Nie ma pewności czy będzie rozwiązana w przyszłym roku." - czytamy m.in. w artykule.


Jednocześnie zapewniamy funkcjonariuszy SCS, że ZZ Celnicy PL podejmuje działania w sprawach zarówno art.15a, jak i w innych kwestiach, np. dodatków dla funkcjonariuszy - vide notatka ze spotkania z Ministrem Finansów.
Zwróciliśmy się z przypomnieniem, że ta sprawa dotyczy także funkcjonariuszy SCS do...

Karta Praw Podatnika - uwagi do projektu

 • 1 119
 • 5
Publikujemy korespondencję z Kancelarii Sejmu, dotyczącą poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – KARTY PRAW PODATNIKA

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przesyłanie uwag do dnia 14.01.2020r. na adres jaceksosnecki@o2.pl

Pozdrawiam

Sławomir Siwy

ZZ Celnicy PL
Do góry