Służba Celna

Pismo Szefa KAS do funkcjonariuszy SCS

 • 11 219
 • 37
W związku z pojawiającym się wśród funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej niepokojem związanym ze zmianą przepisów ustawy ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, ...
Czytaj więcej w zał. piśmie

Odejścia doświadczonej kadry

 • 2 700
 • 0
Publikujemy pismo do SZEFA KAS z dnia 31.01.2020r., na które dotąd nie wpłynęła odpowiedź.

Nawiązując do spotkania w dniu 30.01.2020r. pragnę Panu podziękować za wykazane zrozumienie dla wielu trapiących środowisko zagadnień.

Mam też jednak refleksję negatywną, gdyż niemal każdego dnia otrzymuję informacje od doświadczonej kadry z KAS o odejściach na emeryturę, w związku z brakiem jakichkolwiek namacalnych działań ze strony MF, które zachęciłyby ich do pozostania, tak jak ma to miejsce w innych formacjach. Doświadczona kadra czuje się zapomniana, niechciana i ignorowana przez kierownictwo. Wyrażają to w mailach i sms-ach licznych, których nie będę cytował.

Tego kapitału ludzkiego nie da się odbudować. Odchodzą naprawdę bardzo merytoryczni eksperci i fachowcy.

Niepokoi mnie w związku z powyższym przekazywana na spotkaniu informacja Pani Dyrektor o planach na trzyletni okres modernizacji.

Panie Ministrze.

Ta Uchwała powinna zostać skrócona do 2021r.(skumulowanie środków z dwóch...

Sekundy na wagę złota. Akcja mazowieckich celników.

 • 413
 • 0
Funkcjonariusze Krajowej Administracji Krajowej eskortowali do szpitala chłopca z wszczepioną zastawką serca, która przestała sprawnie działać. Dziecko miało duszności, jego stan zaczął się gwałtownie pogarszać. Dzięki eskorcie na sygnale pacjent na czas dotarł do Centrum Zdrowia Dziecka.

Witamy nowego Szefa KAS

 • 463
 • 0
Pani Magdalena Rzeczkowska

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Szef Krajowej Administracji Skarbowej

Szanowna Pani Minister.

W imieniu Zarządu Głównego Związku Zawodowego Celnicy PL serdecznie gratuluję Pani powołania na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów i Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Ufając w bardzo dobrą współpracę, życzymy Pani samych sukcesów w sprawowaniu tej niezwykle trudnej i odpowiedzialnej funkcji.

Z poważaniem

Przewodniczący

ZZ Celnicy PL

Sławomir Siwy

Koronawirus 2 - pismo do Pani Minister

 • 1 137
 • 0
Pani Magdalena Rzeczkowska

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Szef Krajowej Administracji Skarbowej


Szanowna Pani Minister.

Zwracamy się do Pani Minister o pilną interwencję w sprawie bezpieczeństwa funkcjonariuszy celno-skarbowych i pracowników Urzędów Skarbowych pełniących służbę w kontakcie z osobami przybywającymi do naszego kraju z rejonów świata zagrożonych epidemią nowego koronowirusa SARS-CoV-2, jak również obywatelami naszego kraju, którzy także mogą już być nosicielami tego wirusa.

Wielokrotność kwoty bazowej

 • 2 581
 • 11
Pani Magdalena Rzeczkowska

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Szef Krajowej Administracji Skarbowej

Szanowna Pani Minister.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podjęcie prac w trybie obiegowym nad zmianą rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Otrzymujemy już liczne zgłoszenia w tej sprawie, stąd uprzejma prośba jw.

Załączamy jedno z opracowań, które wskazuje także wysokość mnożnika jaki powinien zostać uwzględniony w rozporządzeniu. Wielokrotność kwoty bazowej w rozporządzeniu powinna zostać określona na poziomie 3,60.

Mając na uwadze, iż odpowiednie rozporządzenia w innych formacjach, jak informują media, zostały wczoraj przyjęte przez Radę Ministrów, prosimy o podjęcie działań w trybie obiegowym.

Infosecurity24 – 100 dni później… w mundurówce

 • 1 020
 • 0
"15a czeka na…

Niczym bumerang wraca też temat zmian w artykule 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym. Choć rozwiązanie tej kwestii miało zostać przedstawione przez resort spraw wewnętrznych i administracji – zgodnie z porozumieniem z 2018 roku – do końca ubiegłego roku, tak się nie stało. Wystarczy przejrzeć media społecznościowe, by dostrzec zniecierpliwienie jakie rośnie w związku z tą sprawą w mundurowym środowisku."

Pozytywny wyrok WSA Wwa - wygaszony funckjonariusz

 • 1 587
 • 14
W dniu 28 lutego 2020 w WSA odbyła się z udziałem prawnika ZZ Celnicy PL sprawa osoby, która nie otrzymała propozycji pracy/służby i złożyła odwołanie od decyzji stwierdzającej wygaszenie jej stosunku służbowego. Sąd uchylił zaskarżoną decyzję uznając argument, że "wygaszenie" musiało mieć miejsce przez pryzmat art. 165 ust. 7 PwKAS i organ musi szczegółowo uzasadnić zastosowanie tych przesłanek do sytuacji braku wręczenia propozycji, podać konkretne motywy decyzji. W sprawie tego zabrakło, uzasadnienie było ogólnikowe i opierało się na hasłach ogólnych. (sygn. II SA/Wa 1906/19) To dobry kierunek linii orzeczniczej bo oznacza, że Sądy będą merytorycznie analizować zasadność "wygaszenia"

Pozdrawiam
SŁAWOMIR SIWY

Magdalena Rzeczkowska na czele KAS.

 • 4 195
 • 8
Piotr Walczak w poniedziałek złożył rezygnację ze stanowiska szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Jego miejsce zajmie Magdalena Rzeczkowska, która do tej pory kierowała Departamentem Ceł w Ministerstwie Finansów.

Zagrożenie koronawirusem

 • 1 541
 • 2
Zwracamy się do Pana Ministra o pilną interwencję w sprawie bezpieczeństwa funkcjonariuszy celno-skarbowych pełniących służbę w kontakcie z osobami przybywającymi do naszego kraju z rejonów świata zagrożonych epidemią nowego koronowirusa SARS-CoV-2. Zagrożenie to dotyczy funkcjonariuszy oddziałów celnych granicznych, komórek realizacji i innych komórek organizacyjnych. Z przekazywanych nam informacji wynika, że gotowość do przeciwdziałania rozprzestrzenieniu się wirusa na teren Polski wygląda dramatycznie, a w zasadzie nie można powiedzieć, że jako Służba jesteśmy przygotowani do aktualnej sytuacji.
Czytaj więcej w zał piśmie

PODWYŻKI-FUNKCJONARIUSZE SCS-ZASADY

 • 3 230
 • 0
Przedstawiamy propozycję zawierającą zasady podziału podwyżek dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej z Uchwały modernizacyjnej. Jest to podwyżka ponad 6% z ustawy budżetowej.
Zapraszamy do dyskusji wszystkich funkcjonariuszy SCS na forum: https://celnicy.pl/threads/zasady-podzialu-podwyzek-funkcjonariusze-scs.16498/
ZG ZZ Celnicy PL, mając na uwadze konieczność obrony funkcjonariuszy SCS przed uznaniowością DIAS przy rozdysponowaniu podwyżek, co jak widzimy, zostało już Nam wszystkim zakomunikowane, przedstawia propozycję algorytmu, który proponujemy zastosować przy podziale podwyżek funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.
Czytaj więcej w załączniku.

Podwyżki KSC - zasady

 • 1 991
 • 0
Przedstawiamy propozycję zasad podziału podwyżek z Uchwały modernizacyjnej dla Korpusu Służby Cywilnej.
Prosimy o dyskusję wszystkich pracowników US, UCS i IAS pod linkiem: https://celnicy.pl/threads/zasady-podzialu-podwyzek-sluzba-cywilna.16496/#post-188551
ZG ZZ Celnicy PL, mając na uwadze konieczność obrony funkcjonariuszy i pracowników KAS przed uznaniowością DIAS przy rozdysponowaniu podwyżek pond 6% podwyżkę inflacyjną, co jak widzimy, zostało już Nam wszystkim zakomunikowane, przedstawia propozycję algorytmu, jaki proponujemy zastosować przy podziale podwyżek pracowników Korpusu Służby Cywilnej.
Czytaj więcej w załączniku.

WSA Wwa - sprawy "wygaszonych"

 • 1 807
 • 7
Jak nam wiadomo w WSA Wwa odbyły się dwie rozprawy "wygaszonych", na których sąd rozpatrzył już zagadnienie merytorycznie.
Dwie sprawy przegrane, ale były to sprawy funkcjonariuszy z absencją chorobową, a takich spraw w przeszłości już było dziesiątki przegranych. Od 2009 walczyliśmy z takim orzecznictwem, ale się nie udało.
Czy absencję chorobową można uznać za przesłankę ustawową art.165 ust.7 pwu KAS to się okaże w NSA, gdyż od tych wyroków zapowiedziano kasacje?
Czekamy na sprawy, gdzie uzasadnienie DIAS nie odwołuje się do licznych absencji chorobowych.

W dniu 28.02 jest wokanda II Sa/Wa 2010/19 stwierdzenie wygaśnięcia mandatu służbowego.
Proszę o kontakt, jeśli to dotyczy "wygaszonego" funkcjonariusza.
02.03. jest kolejna wokanda II Sa/Wa 2134/19, później 10.03, 19.03. i 20.03.
Proszę o kontakt osoby, których dotyczą te wokandy.

POZDRAWIAM
Sławomir Siwy
ZZ Celnicy PL

MF w sprawie art.15a

 • 4 651
 • 0
Publikujemy odpowiedź MF w sprawie artykułu 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji ...

Wzór wniosku o wydanie świadectwa oraz odprawę

 • 8 838
 • 16
W związku z Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 19.02.2020r. i oczekiwaniem środowiska publikujemy wzór wniosku o wydanie świadectwa służby i odprawę dla ucywilnionych.
Rekomendujemy wysłanie wniosku najpóźniej w dniu 21.02.2020r. przez wszystkich ucywilnionych funkcjonariuszy.
W najbliższym terminie będą udostępnione kolejne wzory w tej sprawie.
Prosimy regularnie śledzić publikowane komunikaty.

SŁAWOMIR SIWY
PRZEWODNICZĄCY
ZZ CELNICY PL

Wygrana w SN w sprawie świadectw służby

 • 8 155
 • 25
W dniu 19.02.2020r. Sąd Najwyższy podjął Uchwałę, że Dyrektor Izby Administracji Skarbowej ma obowiązek wydać świadectwo służby ucywilnionym funkcjonariuszom.
W rozprawie uczestniczył prawnik ZZ Celnicy PL, który wcześniej reprezentował funkcjonariuszy w Sądzie Okręgowym, który wystąpił z pytaniem prawnym do SN.
Sygnatura sprawy w Sądzie Najwyższym III PZP 7/19.

Ps. Wstyd dla organów państwowych. Potrzebna była ponad dwuletnia batalia, aby organy zrozumiały jasne i czytelne przepisy prawa.

Ograniczenie publikacji

 • 5 085
 • 14
PRACOWNICY KAS
FUNKCJONARIUSZE SCS

Koleżanki I Koledzy!

Zarząd Główny ZZ Celnicy PL rozważa ograniczenie publikacji części korespondencji i informacji na temat działań naszego związku zawodowego. Pełna informacja i korespondencja będzie dostępna wyłącznie dla członków związku.

Działania naszego związku spotykają się z nieustannym hejtem ze strony niektórych organizacji działających w KAS. ZZ Celnicy PL nigdy nie wdaje się w tego rodzaju polemikę i nie oglądając się na inne związki dąży do realizacji wyznaczonych celów, które określiliśmy w interesie wszystkich w KAS, tj. zarówno pracowników jak i funkcjonariuszy. Hejt niestety nie ustaje i nasila się w reakcji na prowadzoną przez nas działalność pro pracowniczą, merytorykę wystąpień i naszą skuteczność. Ów hejt jest szkodliwy dla ruchu związkowego i całego KAS, gdyż niestety, mimo iż nie odpowiadamy na to, hejt nie ustaje. Zmuszeni zatem jesteśmy ograniczyć niektóre informacje na temat naszych inicjatyw wyłącznie dla członków...

Akcyza dostała zadyszki

 • 842
 • 0
Rynek paliw rośnie, tak samo jak branża alkoholowa i liczba rejestrowanych w Polsce aut. Mimo to wpływy z akcyzy spadają. Eksperci tłumaczą, że w tej sprawie skarbówka doszła już do ściany.

KOMUNIKAT-SPOTKANIE W MF 30.01.20r.

 • 26 790
 • 74
KOMUNIKAT

ZE SPOTKANIA Z SZEFEM KAS W DNIU 30.01.2020r.​

Na spotkaniu w dniu 30.01.20r. Ministerstwo Finansów poinformowało, że w kwoty podwyżek 820zł brutto miesięcznie przeciętnie na etat dla pracowników Korpusu Służby Cywilnej i 729zł brutto miesięcznie przeciętnie na etat dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wchodzą dodatki kontrolerskie.

W lutym dodatki kontrolerskie będą finansowane ze środków własnych DIAS. Niestety, wzrost dodatku w kolejnym etapie MF planował sfinansować z części ww. środków na podwyżki, kosztem wzrostu uposażenia/wynagrodzenia zasadniczego. Związek otrzymał informacje z niektórych Izb granicznych, że DIAS proponowali już pełne finansowanie podwyżki w dodatku kontrolerskim, więc sprawa jest bardzo poważna.

Dodatek kontrolerski jest przyznawany okresowo i odnotowywaliśmy już wielokrotnie sytuacje, gdzie był znacząco obniżany, względnie całkowicie odbierany z chwilą przeniesienia.

To oznacza, że sygnatariusze...

Fikcyjny obrót olejem roślinnym

 • 804
 • 0
 • Grupę podmiotów, które kupowały na dużą skalę oleje roślinne zidentyfikowali pracownicy Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego, we współpracy z komórką szefa KAS ds. STIR w Ministerstwie Finansów.
 • Grupa wykorzystywała łańcuchy transakcji z udziałem tzw. znikających podatników i unikała zapłaty podatku VAT.
 • Na kontach kontrolowanego przedsiębiorcy zablokowane prawie 1,5 mln zł.
Podobny mechanizm już wiele lat temu wykryli funkcjonariusze komórki Grupy Mobilnej w Nowym Targu.
Niedługo potem referat zlikwidowano i do dzisiaj, mimo licznych monitów kierowanych do poprzedniego Szefa KAS i do Dyrektora Izby, referatu nie przywrócono.
Ujawnienie na zachodniej granicy obrotu olejem roślinnym to kolejny przykład, że wewnętrzna granica też powinna być należycie pilnowana.

[IMG...
Do góry