Związki Zawodowe

APEL DO CAŁEGO ŚRODOWISKA ZAWODOWEGO KAS! FUNKCJONARIUSZE I PRACOWNICY KAS! KOLEŻANKI I KOLEDZY!

 • 2 762
 • 0
Pracownicy i Funkcjonariusze KAS

Koleżanki i Koledzy!

ZZ CELNICY PL jest największym jednolitym związkiem zawodowym w KAS, zrzeszającym funkcjonariuszy i pracowników US, IAS i UCS – liczymy ok. 5 tys. członków.

Po przyjęciu ustawy o KAS podejmujemy szereg działań, by poprawić status prawny i materialny pracowników IAS, US i UCS oraz funkcjonariuszy SCS i doprowadzić do tego, by najniższe wynagrodzenie/uposażenie w KAS wynosiło trzykrotność płacy minimalnej.

Podwyżki, jakie otrzymujemy w br. są jednym z efektów tych działań(m.in. inicjatywa zbierania podpisów pod projektem obywatelskim dot. modernizacji KAS, Uchwała w sprawie referendum protestacyjnego i włączenie w protest służb mundurowych poprzez medialne nagłośnienie konieczności uwzględnienia pracowników i funkcjonariuszy KAS w tożsamej podwyżce jak w innych formacjach, wiele innych).

Dzięki temu każdy pracownik i funkcjonariusz IAS, US i UCS otrzymał/otrzyma podwyżkę w br. na poziomie podwyżek innych...

Statut ZZ Celnicy PL po zmianach z 19 kwietnia 2018r.

 • 274
 • 0
Publikujemy Statut ZZ Celnicy PL po zmianach z dnia 19 kwietnia 2018r.
Pokaż załącznik: statut zmiany 2018_04_19_tekst jednolity.doc

Prezydium/Zarząd Główny - Związek Zawodowy Celnicy PL

 • 1 392
 • 0
Przewodniczący -
Sławomir Siwy

Wiceprzewodniczący -
Maria Mrugała
Jolanta Haron
Danuta Pencarska
Edyta Biernat
Tomasz Ziobrowski
Jacek Opara

Członkowie Zarządu Głównego:
Joanna Stępień
Dagmara Kapczyńska
Andrzej Marciniec
Krzysztof Skibiński
Sebastian Weber
Marcin Bach

Sprawozdanie 10.17-06.18

 • 61
 • 0
Publikujemy sprawozdanie za okres od 10.17 do 06.18.
Stan konta to ok. 900 tys zł.
Pokaż załącznik: Sprawozdanie 10.17-06.18.xls[SUB][SUP]
[/SUP][/SUB]

Sprawozdanie 2017r.

 • 609
 • 0
Publikujemy sprawozdanie z wydatków za 2017 rok do miesiąca września.
Stan kont na sierpień 2017r.
rachunek bieżący 195349,67zzł
lokacyjny rachunek 608151,53zł
Fundusz solidarnościowy 24994,00zł
rachunek do obsługi pożyczek 54734,00zł
lokata 55727,79zł
Sprawozdanie sporządzono na podstawie dokumentów dostarczonych do biura rachunkowego. Część dokumentów wydatkowych zostanie jeszcze dostarczona i wtedy sprawozdanie zostanie uzupełnione
Pokaż załącznik: Sprawozdanie_2017.xls

STATUT ZZ CELNICY PL

CELNIKU ZDEKLARUJ SIĘ! WARTO WSPIERAĆ RUCH ZWIĄZKOWY W SŁUŻBIE CELNEJ

 • 4 110
 • 0
Jeżeli należysz do ZZ Celnicy PL masz prawo do:

- ochrony swojego stosunku służbowego i płacy
- wsparcia Związku w indywidualnych negocjacjach z pracodawcą lub przełożonym
- współdecydowania w kwestiach związkowych i uczestniczyć możesz w zebraniach organów statutowych Związku
- profesjonalnych porad prawnych udzielanych przez adwokata zatrudnionego przez Związek za pośrednictwem organów Związku
- bezpłatnego adwokata w sytuacji prowadzonych wobec Ciebie postępowań wynikających ze stosunku służbowego
- udziału Związku na prawach strony w toczonych wobec Ciebie postępowaniach i wspieraniu Twojej argumentacji
- bezpłatnej pomocy prawnej w sprawach cywilnych dotyczących Twojego stosunku służbowego np. sprawa o mobbing, dyskryminację, o zapłatę należnych świadczeń, odszkodowawczych, innych
- wypłaty zapomóg w uzasadnionych sytuacjach
- natychmiastowego udzielenia pożyczki na preferencyjnych zasadach do wysokości 5 tys. zł
- uzyskania od właściwych organów lub działaczy Związku...
Do góry