Wzory wezwań, pozwów, inne

Reklama

WDB - Programy ubezpieczeniowe

Fundacja Świętego Mateusza

LUXMED - ubezpieczenia medyczne - Programy ubezpieczeniowe

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej

Nowe posty

Statystyki

Tematy
14 389
Posty
192 999
Użytkownicy
11 613
Ostatni użytkownik
mlody1!

Wzór ponaglenia do Szefa KAS

 • 2 515
 • 0
Koleżanki i Koledzy!

Zgodnie z wcześniejszymi komunikatami przedstawialiśmy wzory wezwań do DIAS dla 3 grup osób (do wydania decyzji zwalniającej) dla osób:
1) którzy nie dostali żadnej propozycji
2) którzy dostali tylko propozycje pracy (ale jej nie przyjęli)
3) którzy dostali propozycję pracy i ją przyjęli.
Pojawiają się pierwsze odpowiedzi DIAS. Oczywiście organy niezmiennie uważają, że nie ma w Polsce drogi do Sądu.
W tej sytuacji należy złożyć ponaglenie do Szefa KAS, które załączamy.
Wzór jest uniwersalny dla wszystkich (ucywilnieni, osoby, które odrzuciły propozycję oraz w ogóle żadnej nie dostali).
Zgodnie z przepisami wysyłamy to do Szefa KAS, ale za pośrednictwem DIAS (czyli wysyłamy to fizycznie do DIAS).
Po wniesieniu ponaglenia dopiero otwiera się możliwość skargi do WSA na bezczynność.

Zał. Wzór ponaglenia
Pokaż załącznik: celnicy47-1-18-ponaglenie Szefa KAS-brak decyzji.doc
Pokaż załącznik: ponaglenie do Szefa KAS wzór DLA WSZYSTKICH.doc

Ścieżka do Komisji Petycji PE - wzory dla wszystkich tj. zwolnionych pracowników byłej AP, UKS, SC oraz ucywilnionych i zwolnionych funkcjonariuszy SC

 • 2 782
 • 0
Funkcjonariusze i Pracownicy KAS
wszyscy
Zwolnieni pracownicy i Funkcjonariusze KAS
Ucywilnieni Funkcjonariusze

Koleżanki i Koledzy

Wobec braku dialogu z MF, na prośbę wielu funkcjonariuszy i pracowników, przedstawiamy ścieżkę do Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego.

Więcej w zał. plikach:

Pokaż załącznik: celnicy48-18-PETYCJA DO PE.doc
Pokaż załącznik: WZÓR KOMISJA PETYCJI.doc
Pokaż załącznik: do Prezesa NSA.pdf

Wezwania do wydania decyzji zwalniającej

 • 2 310
 • 0
Zgodnie z wcześniejszymi komunikatami udostępniamy w załączeniu wezwania dla 3 grup osób (do wydania decyzji zwalniającej) dla osób:

1) którzy nie dostali żadnej propozycji
2) którzy dostali tylko propozycje pracy (ale jej nie przyjęli)
3) którzy dostali propozycję pracy i ją przyjęli.

Po odpowiedzi DIAS lub milczeniu DIAS przedstawimy wzór skargi do WSA.
Pokaż załącznik: KAS wezwanie do decyzji osoby BEZ PROPOZYCJI ŻADNEJ.doc
Pokaż załącznik: KAS wezwanie do decyzji zwalniające OSOBA ODMAWIAJĄCE PROPOZYCJI 2.doc
Pokaż załącznik: KAS wezwanie do decyzji zwalniające OSOBA PRZYJMUJ PROPOZYCJE 2.doc
Pokaż załącznik: celnicy47-18-wezwania do wydania decyzji.doc

Komunikat - brak odpowiedzi DIAS na wniosek o emeryturę lub rentę

 • 2 464
 • 0
Pracownicy i Funkcjonariusze KAS, którzy złożyli wniosek o emeryturę i nie otrzymali odpowiedzi

Koleżanki i Koledzy

Wobec braku dialogu z MF, mając na uwadze brak reakcji na interwencje Związku w MF w tym zakresie, jak również brak odpowiedzi ze strony dyrektorów IAS na Wasze wnioski o wypłaty świadczenia pieniężnego w związku z wnioskiem o przejście na emeryturę lub policyjną rentę

Udostępniamy, wzór ponaglenia, które należy złożyć w swojej Izbie.

Następnie, o ile dyrektor, wciąż będzie milczał lub odpowie wymijająco, sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego

ZAŁ 1 szt

POZDRAWIAM

Przewodniczący
ZZ Celnicy PL
Sławomir Siwy

Pokaż załącznik: celnicy42-18-ponaglenie.doc
Pokaż załącznik: PONAGLENIE-wezwanie swiadczenie przedemerytalne-1.doc

Komunikat - wydanie zaświadczeń o wykonywaniu zadań policyjnych przez 5 lat

 • 4 438
 • 0
Funkcjonariusze i Pracownicy ("ucywilnieni") KAS

Dyrektor IAS w Szczecinie odmówił wydania zaświadczeń, o które zwracają się osoby zwolnione, ucywilnione, a także funkcjonariusze. Chodzi o odmowę wydania dwóch zaświadczeń (dotyczącego wykonywania przez okres 5 lat tzw. zadań policyjnych oraz zaświadczenia o wysokości uposażenia wraz z 1/12 nagrody rocznej w okresie służby Służbie Celnej oraz Służbie Celno-Skarbowej). Należy spodziewać się takiej samej reakcji innych DIAS. Postanowienia DIAS należy zażalić do Szefa KAS.
Publikujemy stosowny wzór zażaleń W załączeniu 2 wersje zażalenia:
- dla ucywilnionych i zwolnionych
- dla funkcjonariuszy
W zał. przykładzie, w jest zarazem odmowa 2 zaświadczeń, ale może się zdarzyć że wniosek był tylko o jedno - o 5 lat zadań policyjnych. Zaznaczyliśmy to we wzorach na czerwono na początku tekstu i proszę to dostosować do swojego przypadku...

KOMUNIKAT dot. dalszych działań w związku z wdrożeniem KAS - ucywilnieniem i brakiem propozycji

 • 3 510
 • 0
Związek Zawodowy Celnicy PL, odpowiadając na liczne prośby środowiska zawodowego, uprzejmie informuje, że przedstawi niebawem, w kolejnym Komunikacie, ścieżkę skargi do Komisji Petycji PE, Komisji Europejskiej, którą wykorzystują wszyscy zatrudnieni i pełniący służbę w KAS oraz zwolnieni z KAS/osoby, którym wygasł stosunek pracy/służbowy, którzy nie akceptują wykreowanego przez MF stanu, który pozbawia Obywatela drogi do Sądu w Rzeczypospolitej Polskiej. W ocenie Związku i Sądów I instancji mamy do czynienia w procesie wdrażania KAS z naruszeniem norm Prawa Wspólnotowego, naruszeniem Traktatów.

Czytaj więcej w zał. Komunikacie

KOMUNIKAT dla osób ucywilnionych i zwolnionych - etap NSA

 • 4 286
 • 0
Związek Zawodowy Celnicy PL informuje, że wkraczamy w decydującą fazę walki w Sądach. Już na koniec stycznia zaplanowano rozprawę w NSA, o czym informują nas sami Sędziowie. Jak poinformowano nas w WSA, w grudniu odbędzie się narada Prezesów WSA z Prezesem NSA w tej sprawie.
Czytaj więcej w zał. KOMUNIKACIE
Pokaż załącznik: celnicy157-17-komunikat do NSA.doc

Komunikaty dot. obsługi prawnej - nowe zasady

 • 2 883
 • 0
UWAGA!

W komunikacie nr 2 wkradł się błąd w adresie mailowym.
Powinno być celnicy@baraniewski.pl
Komunikat zamieszczamy z już poprawionym adresem e-mail
Pytania kierujemy przez Przewodniczących ZOI. Osoby zwolnione mogą pytać przez Przewodniczącego Koła zwolnionych.

Publikujemy dwa KOMUNIKATY, nr 1 to właściwie pismo przewodnie.
Komunikat nr 2 zawiera informację o zmianie zasad kontaktu z kancelarią. Wszystko jest wyjaśnione w pismach. Dla dobra sprawy, prosimy o ścisłe stosowanie tych zasad.

Pokaż załącznik: 5200
Pokaż załącznik: Komunikat 2 ZZ Celnicy PL obsługa prawna.docx

Komunikat dla osób walczących w Sądach z ucywilnieniem i zwolnieniem

 • 3 654
 • 0
Koleżanki i Koledzy

Związek Zawodowy Celnicy PL załącza pismo procesowe, które należy wysłać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w toczących się sprawach.


OSOBY, KTÓRE UDZIELIŁY PEŁNOMOCNICTWA KANCELARII, NIE WYSYŁAJĄ RZECZONEGO PISMA PROCESOWEGO, GDYŻ UCZYNI TO KANCELARIA.

Zał. pismo procesowe

Publikujemy też stary Komunikat, który był już wcześniej rozesłany.

Pokaż załącznik: celnicy120-3-17-Komunikat pismo procesowe.doc
Pokaż załącznik: WSA - pismo procesowe - wzór.doc
Pokaż załącznik: celnicy120-2-17-Komunikat poprawione terminy.doc
Pokaż załącznik: zalacznik_do_rozporzadzenia_ministra_sprawiedliwosci_z_dn_26_lutego_2014_poz_366.doc

Komunikat ws. możliwości uzyskania pomocy prawnej

 • 5 412
 • 0
Udostępniamy możliwość skorzystania z pomocy adwokata, dla członków Związku od ponad 6 m-cy bezpłatnie, a dla pozostałych członków i osób nienależących do Związku na zasadach wskazanych w Komunikacie.

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Komunikatu.

Z uwagi na zapytania odnośnie kosztów opłat sądowych dotyczących dochodzenia roszczeń w związku z wdrożeniem KAS i możliwością udzielenia pełnomocnictwa, Zarząd Główny ZZ Celnicy PL pragnie doprecyzować Komunikat nr ZZ Celnicy PL – 120/17 z dnia 20.07.2017r i wyjaśnić potencjalne nieporozumienia.
Czytaj więcej w Komunikacie
Pokaż załącznik: celnicy120-1-17- drugi KOMUNIKAT PEŁNOMOCNICTWO.doc

Komunikat na temat kosztów opłat sądowych

 • 2 709
 • 0
Z uwagi na zapytania odnośnie kosztów opłat sądowych dotyczących dochodzenia roszczeń w związku z wdrożeniem KAS i możliwością udzielenia pełnomocnictwa, Zarząd Główny ZZ Celnicy PL pragnie doprecyzować Komunikat nr ZZ Celnicy PL – 120/17 z dnia 20.07.2017r i wyjaśnić potencjalne nieporozumienia.
Czytaj więcej w Komunikacie
Pokaż załącznik: celnicy120-1-17- drugi KOMUNIKAT PEŁNOMOCNICTWO.doc

Ważne - Komunikat nr ZZ Celnicy PL - 88-13-1/17 dot sprostowania terminów

 • 2 941
 • 0
Związek Zawodowy zwraca uwagę, że w Komunikacie nr ZZ Celnicy PL-88-13-17 z dnia 27.07.2017r. wkradł się błąd.

Czytaj więcej w załączonym Komunikacie

Pokaż załącznik: celnicy88-13-1-17 - sprostowanie terminy.doc

Komunikat nr ZZ Celnicy PL - 88-14/17

 • 2 729
 • 0
Publikujemy Komunikat dot. skargi do WSA dla osób bez propozycji w ogóle i ucywilnionych(dla ucywilnionych jest to kontynuacja jednej z dróg prawnych)

Pozdrawiam
Sławomir Siwy
Pokaż załącznik: celnicy88-14-17 - wzór skargi do WSA - brak propozycji + terminy.doc
Pokaż załącznik: SKARGA WSA BEZCZYNNOSC BRAK PROPOZYCJI WZÓR 29062017.doc

Komunikat 88-13/2017 - wzory skarg do WSA dla ucywilnionych

 • 2 987
 • 0
Zarząd Główny ZZ Celnicy PL udostępnia wzory skarg do WSA dla osób ucywilnionych, które wcześniej składały Zażalenie do Szefa KAS na bezczynność DIAS (wg. wzoru nr 2) lub Wezwanie do Szefa KAS o usunięcie naruszenia prawa (wg. wzoru 3).

Skargę może wysłać osoba, która otrzymała odpowiedź z MF na to Wezwanie/Zażalenie lub gdy minęło 30 dni od wysłania Zażalenia/Wezwania.

Szczegóły postępowania są w Komunikacie.

Są dwa wzory, ponieważ niektóre odwołania DIAS wysłał do Szefa KAS, a na inne sam odpowiadał.

Z up.
Maria Mrugała
Wiceprzewodnicząca ZZ Celnicy PL

Pokaż załącznik: celnicy88-13-17 zał. 2.a skarga do WSA na bezczynność DIAS.doc
Pokaż załącznik: celnicy88-13-17 zał. 3.a skarga do WSA na bezczynność SZEFA KAS.doc
Pokaż załącznik: Celnicy88-13-17_KOMUNIKAT_skarga na bezczynność DIAS lub SKAS_1.doc

KOMUNIKAT - skarga do WSA na inny akt lub czynność - dot tylko ucywilnionych

KOMUNIKAT - zażalenia do Szefa KAS dla ucywilnianych i dla osób, które nie otrzymały propozycji

 • 4 543
 • 0
Zarząd Główny ZZ Celnicy PL w załączeniu przedstawia 3 wzory pism do Szefa KAS:

1) zażalenie na brak przedstawienia propozycji służby do Szefa KAS -wzór nr 1
2) zażalenie ucywilnionych do Szefa KAS na bezczynność DIAS -€“ wzór nr 2
3) wezwanie do Szefa KAS o usunięcie naruszenia prawa -€“ wzór nr 3

Odnośnie powyższych wzorów przedstawiamy szczegółowe wyjaśnienia w treści załączonego komunikatu. Niestety, zgodnie z orzecznictwem zażalenia trzeba skierować do organu wyższego rzędu, musimy po prostu ten etap przejść. W kolejnym kroku będą skargi do sądów.

A. Wzór nr 1 dotyczy zarówno osób ucywilnionych (niezależnie, czy przyjęły propozycję służby czy też nie przyjęły) oraz osób, które żadnej propozycji nie otrzymały.

B. Wzór nr 2 dotyczy tylko osób ucywilnionych, które złożyły odwołania i u których DIAS nie przekazał sprawy do Szefa KAS (niezależnie od tego czy coś odpisał i co, czy też "€žmilczy"€) oraz u których DIAS nie rozpoznał...

Komunikat - skarga do WSA na ucywilnienie

 • 3 593
 • 0
Związek Zawodowy Celnicy PL przesyła wzór skargi do Sądu dla osób, które dostały od DIAS odpowiedź negatywną na odwołanie od ucywilnienia lub negatywną odpowiedź zarazem na odwołanie i na wezwanie do przedstawienia propozycji służby (w jednym piśmie).

Nie dotyczy to osób, które dostały wyłącznie negatywną odpowiedź na wezwanie do złożenia propozycji (wynika to z treści pisma) lub które w piśmie od DIAS dostały wyraźną informację, że odwołanie im nie przysługuje (i z uzasadnieniem, że ucywilnienie było zgodne z prawem)


Skargę trzeba złożyć w 30 dni od odbioru pisma od DIAS. Termin 30 dni liczymy od następnego dnia od odbioru, terminu nie przedłuża to jeżeli kończy się w Sobotę lub Niedzielę. Termin jest zachowany przez nadanie pisma na poczcie listem poleconym lub złożenie skargi osobiście na biurze podawczym u DIAS. Skargę trzeba złożyć do WSA, ale za pośrednictwem DIAS czyli fizycznie składamy ją do DIAS. Skarga nie podlega opłatom. Uprzejmie informuję, że dla...

Komunikat dot. świadectw służby

 • 3 998
 • 0
Zarząd Główny Związku Zawodowego Celnicy PL otrzymał informacje od członków Związku z różnych IAS w Kraju, iż odpowiedź DIAS na wezwanie do przedstawienia świadectwa służby wobec osób ucywilnianych jest negatywna. DIAS wskazuje na brak takiego prawnego obowiązku i brak stosownych zapisów ustaw o KAS oraz przepisów ustawy wprowadzających KAS. Sugeruje wydanie tego dokumentu po zwolnieniu całkowitym kogoś z KAS. Zarząd po konsultacjach z prawnikami ustalił, iż nowe i korzystniejsze przepisy dla osób ucywilnianych wchodzą w życie 1 stycznia 2018 roku. W związku z powyższym Zarząd będzie rekomendował drogę sądową po wskazanej dacie i wówczas uruchomi ogólną akcję (kampanię) składania pozwów w tej sprawie. Na dzień dzisiejszy taka akcja nie będzie prowadzona. Niezależnie od tego zachęcamy osoby, które jeszcze nie złożyły do DIAS wezwania do przedstawienia świadectwa służby by to uczyniły, przede wszystkim dla celów dowodowych do wykorzystania w przypadku postępowania przed...

KOMUNIKAT W SPRAWIE PILNEGO SKŁADNIA WEZWAŃ DO USUNIĘCIA NARUSZENIA PRAWA

 • 9 835
 • 0
WAŻNE !!!

Zarząd Główny Związku Zawodowego Celnicy PL publikuje w załączeniu wezwanie do usunięcia naruszenia prawa do PILNEGO ZŁOŻENIA przez osoby:

1. które nie otrzymały żadnej propozycji niezależnie od tego czy złożyły wcześniej wezwanie czy nie
2. osoby, które odmówiły przyjęcia propozycji pracy (odmówiły ucywilnienia), niezależnie od tego czy złożyły odwołanie czy nie
3. osoby, które przyjęły propozycję pracy, niezależnie od tego czy złożyły odwołanie czy nie

Z uwagi na to, że prawnicy zalecają najdalej idącą tzw. €žostrożność procesową€ - TERMIN DO ZŁOŻENIA W/W PISM jest do dnia 14 czerwca 2017 (włącznie).

Wezwania można składać na biurze podawczym (zalecamy) lub pocztą (listem poleconym).

Jeżeli ktoś nie zdąży w terminie do dnia 14 czerwca 2017 powinien niezwłocznie składać, kiedy tylko już będzie mógł to zrobić. Ww. terminu proszę jednak starać się nie przekraczać.

Zał. wezwanie

Z poważaniem...

Komunikat - odwołanie od ucywilnienia dla fszy z Izb plus obniżenie uposażenia o składkę chorobową

 • 4 778
 • 0
Publikujemy odwołanie od ucywilnienia dla funkcjonariuszy z Izb - wąsko.
Odwołanie zawiera dodatkowo kwestię obniżenia uposażenia o składkę chorobową.
Pokaż załącznik: celnicy88-7-17-Komunikat odwołanie ucywilnienie Izby i składka chorobowa.doc
Pokaż załącznik: odwołanie od ucywilnienia IZBY i obniżenie składki chorobowej.doc
Do góry