• Witaj na stronie i forum Związku Zawodowego Celnicy PL!
  Nasz Związek zrzesza 6783 członków.

  Wstąp do nas! (KLIKNIJ i zapisz się elektronicznie!)
  Albo jeśli wolisz zapisać się w tradycyjny sposób wyślij deklarację (Deklaracja do pobrania! Kliknij!)
  Korzyści i ochrona wynikająca z członkostwa w ZZ Celnicy PL (KLIKNIJ) plus inne benefity, np. zniżki na paliwo!
  Konto Związku 44 1600 1462 0008 2567 1607 7001 w BGŻ BNP PARIBAS

Wzory wezwań, pozwów, inne

Komunikat- wzór skargi, gdy sąd powszechny przekazał do Szefa KAS, a ten wydał postanowienie

 • 1 731
 • 0
Publikujemy komunikat zawierający wzór skargi do WSA w sytuacji, gdy sąd powszechny przekazał sprawę do rozpatrzenia Szefowi KAS, a ten wydał postanowienie i odmówił rozpatrzenia
Pokaż załącznik: celnicy62-18-komunikat skarga do WSA, gdy SKAS nie wykonał wyroku sądu powszechnego i wydał post.doc
Pokaż załącznik: wzór skargi do WSA na odmowę rozpoznania przez SKAS gdy SP przesłał do Szefa celem rozpatrzenia.doc

Celnicy składają skargi do Strasburga - wzór skargi do ETPCZ

 • 3 916
 • 0
Publikujemy w komunikacie opis trybu przy składaniu skarg do ETPCZ oraz wzory skarg do wykorzystania.
Dodatkowo informujemy, że omyłkowo w komunikacie jest mowa o dwóch plikach pdf. To jest jeden formularz skargi dla tych co nie przyjęli i osób, które przyjęły. To jest po prostu jednolity formularz skargi.
Pokaż załącznik: celnicy60-18-Komunikat ETPCZ.doc
Pokaż załącznik: skarga do ETPCZ.pdf
Pokaż załącznik: uzupełnienie stanu faktycznego osoby które przyjęły propozycję.doc

Wyjaśnienia do komunikatu w sprawie zmiany kancelarii prawnej

 • 2 129
 • 0
Publikujemy pismo, w którym udzielamy odpowiedzi na pytania w sprawie zmiany zasad obsługi prawnej i nowej kancelarii
Pokaż załącznik: celnicy57-2-18-Komunikat wyjasnienia.docx
Pokaż załącznik: Pełnomocnictwo - sąd administracyjny celnicy 2a.doc

Komunikat - skarga do WSA - brak decyzji zwalniającej

 • 2 320
 • 0
Publikujemy wzory skarg do WSA po ponagleniu Szefa KAS oraz komunikat.

Jest to tryb o wydanie decyzji zwalniającej.

Wysyłają tylko te osoby, które mają niekorzystne wyroki w WSA.

Pozostałe kwestie w zał. komunikacie

Publikujemy w uzupełnieniu skargę dla osób bez propozycji, której omyłkowo nie dostarczono wraz z pierwszym komunikatem

Pokaż załącznik: celnicy47-2-18-skargi do WSA po ponagleniu Szefa KAS o wydanie decyzji.doc
Pokaż załącznik: skarga do wsa na bezczynnosc BRAK DEC O ZW odrzuc prop.doc
Pokaż załącznik: skarga do wsa na bezczynnosc BRAK DEC O ZW przyjeta prop.doc
Pokaż załącznik: skarga do wsa na bezczynnosc BRAK DEC o zwoln OSOBY BEZ PROP.doc

Komunikat o zmianie Kancelarii

 • 2 530
 • 0
Publikujemy Komunikat dot. zmiany Kancelarii.
Na merytoryczne pytania odpowiemy zbiorczo w odrębnej korespondencji.
Proszę ewentualne pytania składać mailowo do Przewodniczących ZOI w terminie do 17 czerwca br. Tam, gdzie Przewodniczący ma absencję urlopową albo chorobową, proszę składać do kogoś z Zarządu ZOI lub wskazane osoby zastępujące. Jeżeli nie wskazano nikogo w zastępstwie Przewodniczącego w danej Izbie, to pytania można kierować na mail slawomir.siwy@celnicy.pl, ale tylko w takiej sytuacji.

Pokaż załącznik: WYROK ZUS Elbląg.pdf
Pokaż załącznik: wyrok SO ZUS - b-d_1.pdf

Pracownicy AP i UKS, którzy nie otrzymali propozycji do KAS - należą się Wam 6-o miesięczne odprawy!

 • 3 085
 • 0
Poseł Paweł Papke zapytał MF o skalę spraw dot. odpraw członków korpusu służby cywilnej oraz pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń.
Do 22 maja toczyło się tylko 47 spraw!
To niewiele, zważywszy, że sprawy są wygrywane. Mamy już takie pozytywne wyroki z kilku Sądów - dostępne informacje na ten temat w zakładce po lewej "WYROKI SĄDÓW"

Publikujemy wezwanie do zapłaty odprawy oraz pozew (przykładowy dla większej liczby osób i dla jednej osoby).

Droga wygląda tak, że trzeba zacząć od wezwania Dyrektora do wypłaty przysługującej odprawy (za potwierdzeniem) najlepiej z wyliczoną kwotą. Trzeba więc znać dokładną kwotę brutto otrzymanej odprawy (brutto bo taką podajemy jako wartość sporu) -€“ najlepiej więc udać się do Izby do działu płac i taką informację pobrać. Następnie trzeba policzyć przysługującą odprawę (nie każdemu należy się sześciomiesięczna - jest to uzależnione od stażu pracy zgodnie z...

Wzór ponaglenia do Szefa KAS

 • 2 940
 • 0
Koleżanki i Koledzy!

Zgodnie z wcześniejszymi komunikatami przedstawialiśmy wzory wezwań do DIAS dla 3 grup osób (do wydania decyzji zwalniającej) dla osób:
1) którzy nie dostali żadnej propozycji
2) którzy dostali tylko propozycje pracy (ale jej nie przyjęli)
3) którzy dostali propozycję pracy i ją przyjęli.
Pojawiają się pierwsze odpowiedzi DIAS. Oczywiście organy niezmiennie uważają, że nie ma w Polsce drogi do Sądu.
W tej sytuacji należy złożyć ponaglenie do Szefa KAS, które załączamy.
Wzór jest uniwersalny dla wszystkich (ucywilnieni, osoby, które odrzuciły propozycję oraz w ogóle żadnej nie dostali).
Zgodnie z przepisami wysyłamy to do Szefa KAS, ale za pośrednictwem DIAS (czyli wysyłamy to fizycznie do DIAS).
Po wniesieniu ponaglenia dopiero otwiera się możliwość skargi do WSA na bezczynność.

Zał. Wzór ponaglenia
Pokaż załącznik: celnicy47-1-18-ponaglenie Szefa KAS-brak decyzji.doc
Pokaż załącznik: ponaglenie do Szefa KAS wzór DLA WSZYSTKICH.doc

Ścieżka do Komisji Petycji PE - wzory dla wszystkich tj. zwolnionych pracowników byłej AP, UKS, SC oraz ucywilnionych i zwolnionych funkcjonariuszy SC

 • 3 176
 • 0
Funkcjonariusze i Pracownicy KAS
wszyscy
Zwolnieni pracownicy i Funkcjonariusze KAS
Ucywilnieni Funkcjonariusze

Koleżanki i Koledzy

Wobec braku dialogu z MF, na prośbę wielu funkcjonariuszy i pracowników, przedstawiamy ścieżkę do Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego.

Więcej w zał. plikach:

Pokaż załącznik: celnicy48-18-PETYCJA DO PE.doc
Pokaż załącznik: WZÓR KOMISJA PETYCJI.doc
Pokaż załącznik: do Prezesa NSA.pdf

Wezwania do wydania decyzji zwalniającej

 • 2 664
 • 0
Zgodnie z wcześniejszymi komunikatami udostępniamy w załączeniu wezwania dla 3 grup osób (do wydania decyzji zwalniającej) dla osób:

1) którzy nie dostali żadnej propozycji
2) którzy dostali tylko propozycje pracy (ale jej nie przyjęli)
3) którzy dostali propozycję pracy i ją przyjęli.

Po odpowiedzi DIAS lub milczeniu DIAS przedstawimy wzór skargi do WSA.
Pokaż załącznik: KAS wezwanie do decyzji osoby BEZ PROPOZYCJI ŻADNEJ.doc
Pokaż załącznik: KAS wezwanie do decyzji zwalniające OSOBA ODMAWIAJĄCE PROPOZYCJI 2.doc
Pokaż załącznik: KAS wezwanie do decyzji zwalniające OSOBA PRZYJMUJ PROPOZYCJE 2.doc
Pokaż załącznik: celnicy47-18-wezwania do wydania decyzji.doc

Komunikat - brak odpowiedzi DIAS na wniosek o emeryturę lub rentę

 • 2 806
 • 0
Pracownicy i Funkcjonariusze KAS, którzy złożyli wniosek o emeryturę i nie otrzymali odpowiedzi

Koleżanki i Koledzy

Wobec braku dialogu z MF, mając na uwadze brak reakcji na interwencje Związku w MF w tym zakresie, jak również brak odpowiedzi ze strony dyrektorów IAS na Wasze wnioski o wypłaty świadczenia pieniężnego w związku z wnioskiem o przejście na emeryturę lub policyjną rentę

Udostępniamy, wzór ponaglenia, które należy złożyć w swojej Izbie.

Następnie, o ile dyrektor, wciąż będzie milczał lub odpowie wymijająco, sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego

ZAŁ 1 szt

POZDRAWIAM

Przewodniczący
ZZ Celnicy PL
Sławomir Siwy

Pokaż załącznik: celnicy42-18-ponaglenie.doc
Pokaż załącznik: PONAGLENIE-wezwanie swiadczenie przedemerytalne-1.doc

Komunikat - wydanie zaświadczeń o wykonywaniu zadań policyjnych przez 5 lat

 • 4 880
 • 0
Funkcjonariusze i Pracownicy ("ucywilnieni") KAS

Dyrektor IAS w Szczecinie odmówił wydania zaświadczeń, o które zwracają się osoby zwolnione, ucywilnione, a także funkcjonariusze. Chodzi o odmowę wydania dwóch zaświadczeń (dotyczącego wykonywania przez okres 5 lat tzw. zadań policyjnych oraz zaświadczenia o wysokości uposażenia wraz z 1/12 nagrody rocznej w okresie służby Służbie Celnej oraz Służbie Celno-Skarbowej). Należy spodziewać się takiej samej reakcji innych DIAS. Postanowienia DIAS należy zażalić do Szefa KAS.
Publikujemy stosowny wzór zażaleń W załączeniu 2 wersje zażalenia:
- dla ucywilnionych i zwolnionych
- dla funkcjonariuszy
W zał. przykładzie, w jest zarazem odmowa 2 zaświadczeń, ale może się zdarzyć że wniosek był tylko o jedno - o 5 lat zadań policyjnych. Zaznaczyliśmy to we wzorach na czerwono na początku tekstu i proszę to dostosować do swojego przypadku...

KOMUNIKAT dot. dalszych działań w związku z wdrożeniem KAS - ucywilnieniem i brakiem propozycji

 • 3 888
 • 0
Związek Zawodowy Celnicy PL, odpowiadając na liczne prośby środowiska zawodowego, uprzejmie informuje, że przedstawi niebawem, w kolejnym Komunikacie, ścieżkę skargi do Komisji Petycji PE, Komisji Europejskiej, którą wykorzystują wszyscy zatrudnieni i pełniący służbę w KAS oraz zwolnieni z KAS/osoby, którym wygasł stosunek pracy/służbowy, którzy nie akceptują wykreowanego przez MF stanu, który pozbawia Obywatela drogi do Sądu w Rzeczypospolitej Polskiej. W ocenie Związku i Sądów I instancji mamy do czynienia w procesie wdrażania KAS z naruszeniem norm Prawa Wspólnotowego, naruszeniem Traktatów.

Czytaj więcej w zał. Komunikacie

KOMUNIKAT dla osób ucywilnionych i zwolnionych - etap NSA

 • 4 615
 • 0
Związek Zawodowy Celnicy PL informuje, że wkraczamy w decydującą fazę walki w Sądach. Już na koniec stycznia zaplanowano rozprawę w NSA, o czym informują nas sami Sędziowie. Jak poinformowano nas w WSA, w grudniu odbędzie się narada Prezesów WSA z Prezesem NSA w tej sprawie.
Czytaj więcej w zał. KOMUNIKACIE
Pokaż załącznik: celnicy157-17-komunikat do NSA.doc

Komunikaty dot. obsługi prawnej - nowe zasady

 • 3 217
 • 0
UWAGA!

W komunikacie nr 2 wkradł się błąd w adresie mailowym.
Powinno być celnicy@baraniewski.pl
Komunikat zamieszczamy z już poprawionym adresem e-mail
Pytania kierujemy przez Przewodniczących ZOI. Osoby zwolnione mogą pytać przez Przewodniczącego Koła zwolnionych.

Publikujemy dwa KOMUNIKATY, nr 1 to właściwie pismo przewodnie.
Komunikat nr 2 zawiera informację o zmianie zasad kontaktu z kancelarią. Wszystko jest wyjaśnione w pismach. Dla dobra sprawy, prosimy o ścisłe stosowanie tych zasad.

Pokaż załącznik: 5200
Pokaż załącznik: Komunikat 2 ZZ Celnicy PL obsługa prawna.docx

Komunikat dla osób walczących w Sądach z ucywilnieniem i zwolnieniem

 • 3 970
 • 0
Koleżanki i Koledzy

Związek Zawodowy Celnicy PL załącza pismo procesowe, które należy wysłać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w toczących się sprawach.


OSOBY, KTÓRE UDZIELIŁY PEŁNOMOCNICTWA KANCELARII, NIE WYSYŁAJĄ RZECZONEGO PISMA PROCESOWEGO, GDYŻ UCZYNI TO KANCELARIA.

Zał. pismo procesowe

Publikujemy też stary Komunikat, który był już wcześniej rozesłany.

Pokaż załącznik: celnicy120-3-17-Komunikat pismo procesowe.doc
Pokaż załącznik: WSA - pismo procesowe - wzór.doc
Pokaż załącznik: celnicy120-2-17-Komunikat poprawione terminy.doc
Pokaż załącznik: zalacznik_do_rozporzadzenia_ministra_sprawiedliwosci_z_dn_26_lutego_2014_poz_366.doc

Komunikat ws. możliwości uzyskania pomocy prawnej

 • 5 729
 • 0
Udostępniamy możliwość skorzystania z pomocy adwokata, dla członków Związku od ponad 6 m-cy bezpłatnie, a dla pozostałych członków i osób nienależących do Związku na zasadach wskazanych w Komunikacie.

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Komunikatu.

Z uwagi na zapytania odnośnie kosztów opłat sądowych dotyczących dochodzenia roszczeń w związku z wdrożeniem KAS i możliwością udzielenia pełnomocnictwa, Zarząd Główny ZZ Celnicy PL pragnie doprecyzować Komunikat nr ZZ Celnicy PL – 120/17 z dnia 20.07.2017r i wyjaśnić potencjalne nieporozumienia.
Czytaj więcej w Komunikacie
Pokaż załącznik: celnicy120-1-17- drugi KOMUNIKAT PEŁNOMOCNICTWO.doc

Komunikat na temat kosztów opłat sądowych

 • 3 028
 • 0
Z uwagi na zapytania odnośnie kosztów opłat sądowych dotyczących dochodzenia roszczeń w związku z wdrożeniem KAS i możliwością udzielenia pełnomocnictwa, Zarząd Główny ZZ Celnicy PL pragnie doprecyzować Komunikat nr ZZ Celnicy PL – 120/17 z dnia 20.07.2017r i wyjaśnić potencjalne nieporozumienia.
Czytaj więcej w Komunikacie
Pokaż załącznik: celnicy120-1-17- drugi KOMUNIKAT PEŁNOMOCNICTWO.doc

Ważne - Komunikat nr ZZ Celnicy PL - 88-13-1/17 dot sprostowania terminów

 • 3 277
 • 0
Związek Zawodowy zwraca uwagę, że w Komunikacie nr ZZ Celnicy PL-88-13-17 z dnia 27.07.2017r. wkradł się błąd.

Czytaj więcej w załączonym Komunikacie

Pokaż załącznik: celnicy88-13-1-17 - sprostowanie terminy.doc

Komunikat nr ZZ Celnicy PL - 88-14/17

 • 3 022
 • 0
Publikujemy Komunikat dot. skargi do WSA dla osób bez propozycji w ogóle i ucywilnionych(dla ucywilnionych jest to kontynuacja jednej z dróg prawnych)

Pozdrawiam
Sławomir Siwy
Pokaż załącznik: celnicy88-14-17 - wzór skargi do WSA - brak propozycji + terminy.doc
Pokaż załącznik: SKARGA WSA BEZCZYNNOSC BRAK PROPOZYCJI WZÓR 29062017.doc

Komunikat 88-13/2017 - wzory skarg do WSA dla ucywilnionych

 • 3 288
 • 0
Zarząd Główny ZZ Celnicy PL udostępnia wzory skarg do WSA dla osób ucywilnionych, które wcześniej składały Zażalenie do Szefa KAS na bezczynność DIAS (wg. wzoru nr 2) lub Wezwanie do Szefa KAS o usunięcie naruszenia prawa (wg. wzoru 3).

Skargę może wysłać osoba, która otrzymała odpowiedź z MF na to Wezwanie/Zażalenie lub gdy minęło 30 dni od wysłania Zażalenia/Wezwania.

Szczegóły postępowania są w Komunikacie.

Są dwa wzory, ponieważ niektóre odwołania DIAS wysłał do Szefa KAS, a na inne sam odpowiadał.

Z up.
Maria Mrugała
Wiceprzewodnicząca ZZ Celnicy PL

Pokaż załącznik: celnicy88-13-17 zał. 2.a skarga do WSA na bezczynność DIAS.doc
Pokaż załącznik: celnicy88-13-17 zał. 3.a skarga do WSA na bezczynność SZEFA KAS.doc
Pokaż załącznik: Celnicy88-13-17_KOMUNIKAT_skarga na bezczynność DIAS lub SKAS_1.doc
Back
Do góry