Wezwania do wydania decyzji zwalniającej

Zgodnie z wcześniejszymi komunikatami udostępniamy w załączeniu wezwania dla 3 grup osób (do wydania decyzji zwalniającej) dla osób:

1) którzy nie dostali żadnej propozycji
2) którzy dostali tylko propozycje pracy (ale jej nie przyjęli)
3) którzy dostali propozycję pracy i ją przyjęli.

Po odpowiedzi DIAS lub milczeniu DIAS przedstawimy wzór skargi do WSA.
Pokaż załącznik: KAS wezwanie do decyzji osoby BEZ PROPOZYCJI ŻADNEJ.doc
Pokaż załącznik: KAS wezwanie do decyzji zwalniające OSOBA ODMAWIAJĄCE PROPOZYCJI 2.doc
Pokaż załącznik: KAS wezwanie do decyzji zwalniające OSOBA PRZYJMUJ PROPOZYCJE 2.doc
Pokaż załącznik: celnicy47-18-wezwania do wydania decyzji.doc
 

Komentarze

Do góry