Wzór ponaglenia do Szefa KAS

Koleżanki i Koledzy!

Zgodnie z wcześniejszymi komunikatami przedstawialiśmy wzory wezwań do DIAS dla 3 grup osób (do wydania decyzji zwalniającej) dla osób:
1) którzy nie dostali żadnej propozycji
2) którzy dostali tylko propozycje pracy (ale jej nie przyjęli)
3) którzy dostali propozycję pracy i ją przyjęli.
Pojawiają się pierwsze odpowiedzi DIAS. Oczywiście organy niezmiennie uważają, że nie ma w Polsce drogi do Sądu.
W tej sytuacji należy złożyć ponaglenie do Szefa KAS, które załączamy.
Wzór jest uniwersalny dla wszystkich (ucywilnieni, osoby, które odrzuciły propozycję oraz w ogóle żadnej nie dostali).
Zgodnie z przepisami wysyłamy to do Szefa KAS, ale za pośrednictwem DIAS (czyli wysyłamy to fizycznie do DIAS).
Po wniesieniu ponaglenia dopiero otwiera się możliwość skargi do WSA na bezczynność.

Zał. Wzór ponaglenia
Pokaż załącznik: celnicy47-1-18-ponaglenie Szefa KAS-brak decyzji.doc
Pokaż załącznik: ponaglenie do Szefa KAS wzór DLA WSZYSTKICH.doc
 
Do góry