KOMUNIKAT dot. dalszych działań w związku z wdrożeniem KAS - ucywilnieniem i brakiem propozycji

Związek Zawodowy Celnicy PL, odpowiadając na liczne prośby środowiska zawodowego, uprzejmie informuje, że przedstawi niebawem, w kolejnym Komunikacie, ścieżkę skargi do Komisji Petycji PE, Komisji Europejskiej, którą wykorzystują wszyscy zatrudnieni i pełniący służbę w KAS oraz zwolnieni z KAS/osoby, którym wygasł stosunek pracy/służbowy, którzy nie akceptują wykreowanego przez MF stanu, który pozbawia Obywatela drogi do Sądu w Rzeczypospolitej Polskiej. W ocenie Związku i Sądów I instancji mamy do czynienia w procesie wdrażania KAS z naruszeniem norm Prawa Wspólnotowego, naruszeniem Traktatów.

Czytaj więcej w zał. Komunikacie
 

Attachments

Komentarze

Do góry