Komunikat dla osób walczących w Sądach z ucywilnieniem i zwolnieniem

Koleżanki i Koledzy

Związek Zawodowy Celnicy PL załącza pismo procesowe, które należy wysłać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w toczących się sprawach.


OSOBY, KTÓRE UDZIELIŁY PEŁNOMOCNICTWA KANCELARII, NIE WYSYŁAJĄ RZECZONEGO PISMA PROCESOWEGO, GDYŻ UCZYNI TO KANCELARIA.

Zał. pismo procesowe

Publikujemy też stary Komunikat, który był już wcześniej rozesłany.

Pokaż załącznik: celnicy120-3-17-Komunikat pismo procesowe.doc
Pokaż załącznik: WSA - pismo procesowe - wzór.doc
Pokaż załącznik: celnicy120-2-17-Komunikat poprawione terminy.doc
Pokaż załącznik: zalacznik_do_rozporzadzenia_ministra_sprawiedliwosci_z_dn_26_lutego_2014_poz_366.doc
 

Komentarze

Do góry