• Witaj na stronie i forum Związku Zawodowego Celnicy PL!
  Nasz Związek zrzesza 6987 członków.

  Wstąp do nas! (KLIKNIJ i zapisz się elektronicznie!)
  Albo jeśli wolisz zapisać się w tradycyjny sposób wyślij deklarację (Deklaracja do pobrania! Kliknij!)
  Korzyści i ochrona wynikająca z członkostwa w ZZ Celnicy PL (KLIKNIJ) plus inne benefity, np. zniżki na paliwo!
  Konto Związku 44 1600 1462 0008 2567 1607 7001 w BGŻ BNP PARIBAS

Nowy wzór apelacji i pismo procesowe - art.41

Koleżanki i Koledzy!

Publikujemy wzory apelacji dot. art. 41 w dwóch wariantach z uwzględnioną już kwestią dodatkowej argumentacji dot. podpisania ustawy okołobudżetowej na 2024 r.

W związku z pytaniami o możliwości wsparcia przy skorzystaniu ze wzoru uprzejmie informujemy, że emerytowani funkcjonariusze, także innych formacji mundurowych, którzy chcą wesprzeć ZZ Celnicy PL w dalszej wspólnej walce o nasze prawa w związku z art. 41, mogą wpłacać dowolną kwotę darowizny na konto Związku 44 1600 1462 0008 2567 1607 7001 w BNP PARIBAS.

W opisie przelewu napiszcie: "Na walkę z art. 41"

Dziękujemy za wszelkie wsparcie.Koleżanki i Koledzy!

Przygotowane zostały nowe wzory apelacji do wykorzystania w postępowaniach sądowych dotyczące odwołań od decyzji ZER w zakresie art. 41 oraz pismo procesowe z uwzględnieniem nowej argumentacji dot. uchwalenia i podpisania przez Prezydenta tzw. ustawy okołobudżetowej na 2024 r.

Po przeanalizowaniu nadesłanych uzasadnień wyroków Sądu pierwszej instancji zostały przygotowane dwa warianty apelacji.

Pierwszy wariant dotyczy sytuacji, gdzie Sąd dokonał analizy zgodności z Konstytucją art. 41 i nie stwierdził istotnej niezgodności. Drugi wariant apelacji odnosi się do sytuacji, w której Sąd nie podjął się badania zgodności z Konstytucją tego przepisu.

W uzasadnieniach wyroków podane są motywy, którymi kierował się Sąd wydając rozstrzygnięcia. Należy więc przeanalizować uzasadnienie wyroku i wybrać odpowiedni wariant apelacji.

Apelację należy wysłać do Sądu, który wydał zaskarżony wyrok, czyli Sądu Okręgowego w Warszawie.

Termin na wniesienie apelacji wynosi dwa tygodnie, jednak w niektórych przypadkach (będzie to dotyczyło raczej pierwszych uzasadnień), tam gdzie Sąd przedłużył termin na sporządzenie uzasadnienia termin na wniesienie apelacji został przedłużony do trzech tygodni. Informacja o przedłużeniu okresu na wydanie uzasadnienia, a tym samym przedłużeniu terminu na wniesienie apelacji jest zawarta w pouczeniu na piśmie przewodnim, za którym został nadesłany z Sądu wyrok z uzasadnieniem.

Apelację wnosimy do Sądu w dwóch egzemplarzach, czyli apelacja oraz jej odpis dla strony przeciwnej. Pamiętajcie, aby dołączyć do każdego egzemplarza Uchwałę Senatu.

Wniesienie apelacji od wyroku jest bezpłatne i nie jest uzależnione od wniesienia dodatkowych opłat sądowych.

Oczywiście, o ile tylko będą wyznaczone rozprawy w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie od wniesionych przez Was apelacji, zostanie zapewnione wsparcie prawnika na pierwszych pilotażowych wokandach.

Informujcie zatem Związek o wyznaczeniu terminów rozpraw apelacyjnych.

Kto już złożył apelację wcześniej, składa jedynie pismo procesowe, które załączamy. Także w dwóch egzemplarzach wraz z Uchwałą Senatu RP.

Za Zarząd:

Sławomir Siwy
Przewodniczący
ZZ Celnicy PL
 

Attachments

 • apelacja art 41 gdy sad nie badał zgodności z konstytucją wzór word(1).doc
  73 KB · Wyświetleń: 533
 • apelacja art 41 wersja gdy sad sprawdził konstytucyjność.doc
  58,5 KB · Wyświetleń: 445
 • uchwała Senatu RP.pdf
  394,2 KB · Wyświetleń: 455
 • wzór pisma procesowe po przyjęciu ustawy okołobudżetowej r.doc
  35 KB · Wyświetleń: 567
Ostatnia edycja:
Każdy sobie, bo to miałaby być inicjatywa oddolna sic!
A już dawno powinna być gotowa petycja na https://www.petycjeonline.com/ i tysiące podpisów posypało by się tam. I taka petycja ma moc zbawczą (wniesiona w szczególności przez ZZ, w który kilkanaście lat wierzyłem), a nie inicjatywy oddolne.
 
Może warto zmienić barwy, tzn. związek zawodowy, któremu zależy na tych co odeszli ze służby (I, II 2023), a nie tylko na tych, którzy jeszcze chcą płacić składki w swej naiwności?
Któremu związkowi warto płacić składki???
 
Może warto zmienić barwy, tzn. związek zawodowy, któremu zależy na tych co odeszli ze służby (I, II 2023), a nie tylko na tych, którzy jeszcze chcą płacić składki w swej naiwności?
Któremu związkowi warto płacić składki???

Koło i w czoło, choć ciemność widzę, ciemność ...
 
Mam prośbę o wyrażenie opinii. Mam złożoną już apelację i dostałam już informację o przydzieleniu sędziego. Wobec powyższego muszę złożyć tylko pismo uzupełniające. Od razu odpowiadając @niunia, tak wyślę je na adres sądu apelacyjnego bezpośrednio. Ale do rzeczy. W piśmie uzupełniającym "popełniłam uwagę", żeby uświadomić sędziemu, że oni (i prokuratorzy), również byli tą ustawą okołobudżetową skrzywdzenia, ale im to już naprawiono... Wkleję tę moją poprawkę i proszę o opinie, czy jest ok, czy lepiej zostawić pismo bez zmiany.

"...Nadmieniam jednocześnie, iż w załączonej Uchwale Senatu RP poprzedniej kadencji do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 Senat uchwalił również przyjęcie poprawek przywracających ustalenie wynagrodzenia zasadniczego sędziów na zasadach określonych dla nich w art. 91 § 1c ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, sędziów Sądu Najwyższego na zasadach określonych dla nich w ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym oraz wynagrodzenia prokuratorów na zasadach określonych dla nich w ustawie z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze.

Z argumentacją zgodził się Trybunał Konstytucyjny, który w wyroku z dnia 8 listopada 2023r. orzekł, że zasady wynagradzania sędziów, określone w ustawie okołobudżetowej na 2023 r., są niezgodne z konstytucją.
Z niekonstytucyjnego zapisu dotyczącego wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów wycofał się sam Ustawodawca zmianą przepisów w Ustawie z dnia 21 grudnia 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (Dz.U.2023.2777 Akt jednorazowy).

Wobec powyższego można przyjąć per analogiam, że w prawnej przestrzeni funkcjonuje już przekonanie o niekonstytucyjności rozwiązania przyjętego w art. 41 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2023 oraz konieczności jego naprawy..."
 
Zastanowiłbym się, czy przed wyrokami SA warto uderzać do władzy wykonawczej szerzej.
Nie ulegajcie populizmowi i zastanówcie się czy dotychczas wykonane działania nie są wystarczające na tym etapie. Wiem i rozumiem niecierpliwość, ale potrzebna jest rozwaga. Dużo zostało zrobione i jest efekt, tzn. brak w nowym prawie tzw. ustawie okołobudżetowej odpowiednika art.41. To bardzo dużo i to co pójdzie do SA w pismach jest mocne, bo jeszcze Senat do tego dochodzi. Piszę pod rozwagę, aby się zastanowić, w trosce, aby ktoś nie przestawił wajchy.
 
Ostatnia edycja:
Mam prośbę o wyrażenie opinii. Mam złożoną już apelację i dostałam już informację o przydzieleniu sędziego. Wobec powyższego muszę złożyć tylko pismo uzupełniające. Od razu odpowiadając @niunia, tak wyślę je na adres sądu apelacyjnego bezpośrednio. Ale do rzeczy. W piśmie uzupełniającym "popełniłam uwagę", żeby uświadomić sędziemu, że oni (i prokuratorzy), również byli tą ustawą okołobudżetową skrzywdzenia, ale im to już naprawiono... Wkleję tę moją poprawkę i proszę o opinie, czy jest ok, czy lepiej zostawić pismo bez zmiany.

"...Nadmieniam jednocześnie, iż w załączonej Uchwale Senatu RP poprzedniej kadencji do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 Senat uchwalił również przyjęcie poprawek przywracających ustalenie wynagrodzenia zasadniczego sędziów na zasadach określonych dla nich w art. 91 § 1c ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, sędziów Sądu Najwyższego na zasadach określonych dla nich w ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym oraz wynagrodzenia prokuratorów na zasadach określonych dla nich w ustawie z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze.

Z argumentacją zgodził się Trybunał Konstytucyjny, który w wyroku z dnia 8 listopada 2023r. orzekł, że zasady wynagradzania sędziów, określone w ustawie okołobudżetowej na 2023 r., są niezgodne z konstytucją.
Z niekonstytucyjnego zapisu dotyczącego wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów wycofał się sam Ustawodawca zmianą przepisów w Ustawie z dnia 21 grudnia 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (Dz.U.2023.2777 Akt jednorazowy).

Wobec powyższego można przyjąć per analogiam, że w prawnej przestrzeni funkcjonuje już przekonanie o niekonstytucyjności rozwiązania przyjętego w art. 41 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2023 oraz konieczności jego naprawy..."
Ujęliśmy to w piśmie do Prezydenta, ale do SA nie i celowo.
Mam obawy, czy dla SA argumentacja TK w obecnej sytuacji będzie korzystna, czy raczej zadziała odwrotnie od zamierzonego celu.
Ale oczywiście każdy może sam argumentować jak to uzna. Moim zdaniem wystarczy argumentacja przedstawiona w piśmie uzupełniającym, bo jest oparta na uznaniu niekonstytucyjności przez Senat i Rząd i finalnie Sejm. Pamiętajmy, że Prezydent skierował ustawę do TK i tutaj już jest cienka linia oddzielająca sprawę od polityki. Argumentację TK w obecnej sytuacji wokół TK, sędziowie SA mogą różnie odbierać. Takie czasy. Dużo rozwagi dla dobra sprawy zalecam.
 
Ujęliśmy to w piśmie do Prezydenta, ale do SA nie i celowo.
Mam obawy, czy dla SA argumentacja TK w obecnej sytuacji będzie korzystna, czy raczej zadziała odwrotnie od zamierzonego celu.
Ale oczywiście każdy może sam argumentować jak to uzna. Moim zdaniem wystarczy argumentacja przedstawiona w piśmie uzupełniającym, bo jest oparta na uznaniu niekonstytucyjności przez Senat i Rząd i finalnie Sejm. Pamiętajmy, że Prezydent skierował ustawę do TK i tutaj już jest cienka linia oddzielająca sprawę od polityki. Argumentację TK w obecnej sytuacji wokół TK, sędziowie SA mogą różnie odbierać. Takie czasy. Dużo rozwagi dla dobra sprawy zalecam.
Sławku, dziękuję za uwagę. Dlatego zapytałam przed wysłaniem, żeby "nie przedobrzyć"... Stara zasada się kłania, lepsze jest wrogiem dobrego...
Jeszcze raz dziękuję

Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
 
Mam prośbę o wyrażenie opinii. Mam złożoną już apelację i dostałam już informację o przydzieleniu sędziego. Wobec powyższego muszę złożyć tylko pismo uzupełniające. Od razu odpowiadając @niunia, tak wyślę je na adres sądu apelacyjnego bezpośrednio. Ale do rzeczy. W piśmie uzupełniającym "popełniłam uwagę", żeby uświadomić sędziemu, że oni (i prokuratorzy), również byli tą ustawą okołobudżetową skrzywdzenia, ale im to już naprawiono... Wkleję tę moją poprawkę i proszę o opinie, czy jest ok, czy lepiej zostawić pismo bez zmiany.

"...Nadmieniam jednocześnie, iż w załączonej Uchwale Senatu RP poprzedniej kadencji do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 Senat uchwalił również przyjęcie poprawek przywracających ustalenie wynagrodzenia zasadniczego sędziów na zasadach określonych dla nich w art. 91 § 1c ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, sędziów Sądu Najwyższego na zasadach określonych dla nich w ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym oraz wynagrodzenia prokuratorów na zasadach określonych dla nich w ustawie z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze.

Z argumentacją zgodził się Trybunał Konstytucyjny, który w wyroku z dnia 8 listopada 2023r. orzekł, że zasady wynagradzania sędziów, określone w ustawie okołobudżetowej na 2023 r., są niezgodne z konstytucją.
Z niekonstytucyjnego zapisu dotyczącego wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów wycofał się sam Ustawodawca zmianą przepisów w Ustawie z dnia 21 grudnia 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (Dz.U.2023.2777 Akt jednorazowy).

Wobec powyższego można przyjąć per analogiam, że w prawnej przestrzeni funkcjonuje już przekonanie o niekonstytucyjności rozwiązania przyjętego w art. 41 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2023 oraz konieczności jego naprawy..."
@Magda66 brawo Ty!
 
Dzięki za miły aplauz, ale Przewodniczący już napisał, że moja propozycja poprawki do pisma nie jest najszczęśliwsza... Więc pismo złożyłam w wersji opracowanej przez zwiazkowych prawników wg zamieszczonych wzorów. Nie chciałabym, żeby ktoś sobie narobił bałaganu, uznając, że to co wymyśliłam jest świetne. Bo ocierając się o politykę, to chyba nie.

Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
 
Mam prośbę o wyrażenie opinii w poniższej sprawie.
W związku ze złożoną wcześniej apelacją dosłałem uzupełniająco pismo procesowe wraz z uchwałą senatu.
Dzisiaj dostałem z Sądu Apelacyjnego informację o nadaniu sprawie sygnatury oraz wylosowaniu sędziego referenta .Zgodnie z zawartą w piśmie informacją mam możliwość w terminie 7 dni od niniejszego zawiadomienia złożyć wniosek w trybie art42a par 3-14 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.-Prawo o ustroju sądów powszechnych o zbadanie spełnienia przez sędziego wymogów niezawisłości i bezstronności z uwzględnieniem okoliczności towarzyszących jego powołaniu .Wniosek powinien zawierać przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie wraz z dowodami na ich poparcie.
Moja wątpliwość jest dosyć istotna .Ustaliłem bowiem ,że do mojej sprawy został wyznaczony neo-sędzia.
Zapewne nie jest to jedyny przypadek ,że część spraw z art.41 będą rozpatrywać neo-sędziowie.
Tak więc celem zachowania jednolitości mam pytanie do Pana Przewodniczącego czy zasadnym jest kwestionowanie udziału neo-sędziów od samego początku czy też można będzie wrócić do tego później.
 
Mam prośbę o wyrażenie opinii w poniższej sprawie.
W związku ze złożoną wcześniej apelacją dosłałem uzupełniająco pismo procesowe wraz z uchwałą senatu.
Dzisiaj dostałem z Sądu Apelacyjnego informację o nadaniu sprawie sygnatury oraz wylosowaniu sędziego referenta .Zgodnie z zawartą w piśmie informacją mam możliwość w terminie 7 dni od niniejszego zawiadomienia złożyć wniosek w trybie art42a par 3-14 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.-Prawo o ustroju sądów powszechnych o zbadanie spełnienia przez sędziego wymogów niezawisłości i bezstronności z uwzględnieniem okoliczności towarzyszących jego powołaniu .Wniosek powinien zawierać przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie wraz z dowodami na ich poparcie.
Moja wątpliwość jest dosyć istotna .Ustaliłem bowiem ,że do mojej sprawy został wyznaczony neo-sędzia.
Zapewne nie jest to jedyny przypadek ,że część spraw z art.41 będą rozpatrywać neo-sędziowie.
Tak więc celem zachowania jednolitości mam pytanie do Pana Przewodniczącego czy zasadnym jest kwestionowanie udziału neo-sędziów od samego początku czy też można będzie wrócić do tego później.
Jak najbardziej pisz, że nie chcesz patałacha!
 
Back
Do góry