• Witaj na stronie i forum Związku Zawodowego Celnicy PL!
  Nasz Związek zrzesza 6783 członków.

  Wstąp do nas! (KLIKNIJ i zapisz się elektronicznie!)
  Albo jeśli wolisz zapisać się w tradycyjny sposób wyślij deklarację (Deklaracja do pobrania! Kliknij!)
  Korzyści i ochrona wynikająca z członkostwa w ZZ Celnicy PL (KLIKNIJ) plus inne benefity, np. zniżki na paliwo!
  Konto Związku 44 1600 1462 0008 2567 1607 7001 w BGŻ BNP PARIBAS

Komunikat - zmiana procedury dot. art.41

Komunikat

w sprawie zmiany trybu postępowania w związku z art. 41 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023.​


Dot.: funkcjonariuszy zwolnionych ze służby w styczniu i lutym 2023r


ZZ Celnicy PL informuje, że ulega zmianie tryb określony w Komunikacie nr jw. z dnia 16.02.2023 r.


Powyższe wynika z wniosków emerytów SCS i zostaje przeprowadzone za Ich zgodą.

Chodzi o wyrażoną wolę naszych emerytów, aby udostępnić wzór odwołania także dla emerytów innych służb mundurowych.

W związku z tym znosimy procedurę podpisywania umów w celu uzyskania wzoru odwołania i uzyskania pomocy prawnej na pierwszych rozprawach w SO w Warszawie.
Wszyscy nasi członkowie w około kilkunastu początkowych rozprawach w SO w Warszawie uzyskają oczywiście pomoc w Sądzie, na takich samych zasadach jak było to zadeklarowane wcześniej, z tą różnicą, że nie trzeba przesyłać druków umów.

A zatem od tej chwili każdy kto nie jest członkiem ZZ Celnicy PL przesyła potwierdzenie wpłaty darowizny 100 zł na konto 44 1600 1462 0008 2567 1607 7001 w BNP PARIBAS z dopiskiem w przelewie "darowizna - art.41", pierwszą stronę decyzji ZER MSWiA z zamazanymi danymi dot. adresu domowego oraz można także zamazać wysokość przyznanej emerytury, składa deklarację członkowską do ZZ Celnicy PL oraz składa podpisane oświadczenie przesłane w pliku jpg lub pdf o treści:


"Ja niżej podpisany zobowiązuję się nie odstępować i nikomu nie udostępniać przekazanego mi wzoru odwołania od decyzji ZER MSWiA w związku z art.41 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2023 r. W razie udowodnienia przekazania wzoru osobie trzeciej zobowiązuję się ponieść wszelkie koszty związane z prawami autorskimi".


Członkowie Związku przesyłają oświadczenie i pierwszą stronę decyzji ZER MSWiA z zamazanymi danymi jw. Członkowie Związku nie mają obowiązku dokonania przelewu darowizny.

Powyższe przesyłacie na e-mail Przewodniczących ZOI oraz oryginał na adres ZOI.

Przewodniczący ZOI nie przesyłają otrzymanych oryginałów oświadczenia i przechowują je u siebie. Odsyłają po otrzymaniu e-maila z kompletem załączników wzór odwołania.Z pozdrowieniem

Sławomir Siwy

Przewodniczący ZZ Celnicy PL
 

Attachments

 • WZÓR OŚWIADCZENIA_ odwołania od decyzji ZER.docx
  25 KB · Wyświetleń: 662
Ostatnia edycja:
Back
Do góry