Pozew w sprawie składek od nagrody rocznej

Publikujemy komunikat wraz z wzorem pozwu w sprawie składek pobranych niesłusznie od nagrody rocznej z prośbą o rozpowszechnienie.


Pozdrawiam
Sławomir Siwy
Przewodniczący
ZZ Celnicy PL
 

Attachments

  • Pozew ZUS 13stka wzór.doc
    49,5 KB · Wyświetleń: 2 098
  • celnicy9-21-komunikat w sprawie pozwu o zapłatę przeciwko DIAS.docx
    55,6 KB · Wyświetleń: 1 255
Pouczenie w decyzji ZUS : odwołanie wnosi się do Sądu Okręgowego Sądu pracy i Ubezpieczeń Społecznych,za pośrednictwem O/ZUS.
 
Masz rację jeśli chodzi odwołanie od decyzji ZUS.
Wzór dotyczy pozwu przeciwko DIASowi
Cały "myk" z formułowaniem pouczenia, zawsze polega na wygodnym ograniczeniu dostępnych
możliwości ale nie jest obowiązujący absolutnie - w wypadku niewłaściwego określenia kierunku,
organ jest zobowiązany do odpowiedniego "przekierowania" sprawy, razem z powiadomieniem
o tym strony. Tego rodzaju "błąd" w określeniu właściwości, nie może być przyczyną odrzucenia ...
 
Pozwy do Sądów na dyrektorów musimy składać . Inaczej dalej
będą się panoszyć . Są ponad prawem .
Teraz dochodzą nowe informacje dotyczące wykluczenia
z podwyżek należnych w 2020r. funkcjonariuszom , którzy odeszli
w 2020roku na zasłużone emki , a na dzień 01.01.2020r. byli
czynnymi funkcjonariuszami SCS . Takie chamskie podziekowanie
za 30 letnia służbę dla kraju . Myślę , że tutaj również zostało
złamane prawo .
 
Mam pytanie. Jak teraz naliczana jest nagroda jubileuszowa w SCS .
Za lata służby , czy za lata pracy ?
Czy jak otrzymuje się nagrodę jubileuszowom za lata 2016-2021 składki są również do zus odprowadzane ?
 
Dostałem pismo z Sądu Rejonowego do którego pozywałem płatnika DIAS o treści:

''Zobowiązuje powoda do uiszczenia w terminie 7 dni opłaty od pozwu w kwocie 100 zł - pod rygorem zwrotu pozwu (w sprawie powód występuje jako funkcjonariusz, a nie jako pracownik, wobec czego nie ma zastosowania ustawowe zwolnienie od kosztów sądowych)".

Korzystałem z naszego wzoru pozwu. Czy ktoś jeszcze dostał takie wezwanie zapłaty?
Proszę Sławka o skonsultowanie ww. kwestii z prawnikiem związku, czy nie jest to czasem nadinterpretacja sądu.
 
Chciałbym powitać wszystkich.
Ja również dostałem pismo z Sądu Rejonowego do którego pozywałem płatnika DIAS o treści:

''Zobowiązuje powoda do uiszczenia w terminie 7 dni opłaty od pozwu w kwocie 100 zł - pod rygorem zwrotu pozwu .

W związku z tym nie wiem czy płacić czy czekać na sprawę (pozwany ZUS) sprawa ma odbyć się 11 marca. Koledzy mają odroczone o miesiąc ogłoszenie wyroku (pozew ZUS) rozprawy odbyły się na początku lutego. Obawiam się, że może nastąpić przedawnienie jeśli przegram sprawę z ZUS. Zastanawiam się, czy jeśli bym wygrał sprawę z ZUS to 100zł za pozew przeciwko Dyrektorowi IAS zostanie zwrócone.
 
Chciałbym powitać wszystkich.
Ja również dostałem pismo z Sądu Rejonowego do którego pozywałem płatnika DIAS o treści:

''Zobowiązuje powoda do uiszczenia w terminie 7 dni opłaty od pozwu w kwocie 100 zł - pod rygorem zwrotu pozwu .

W związku z tym nie wiem czy płacić czy czekać na sprawę (pozwany ZUS) sprawa ma odbyć się 11 marca. Koledzy mają odroczone o miesiąc ogłoszenie wyroku (pozew ZUS) rozprawy odbyły się na początku lutego. Obawiam się, że może nastąpić przedawnienie jeśli przegram sprawę z ZUS. Zastanawiam się, czy jeśli bym wygrał sprawę z ZUS to 100zł za pozew przeciwko Dyrektorowi IAS zostanie zwrócone.
Ja zapłaciłem, koszty opłaty sądowej obciążają stronę przegraną. Wierzę, że będzie nią DIAS.
 
Witam. Na pozew złożony dnia 22 stycznia 2021r w VII Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych sądu właściwego miejscowo dla "mojego" DIAS, w dniu 19 lutego otrzymałem wezwanie do usunięcia braków formalnych pozwu, tj. podanie numeru PESEL lub NIP powoda w terminie 7 dni pod rygorem zwrotu pozwu. Co bardzo ciekawe, mój PESEL widnieje na pierwszym miejscu pozwu poniżej imienia i nazwiska. Odczytuję powyższe działanie sądu jako brak uwagi pracownika sądu lub przewlekanie postępowania. Z niecierpliwością oczekuję kolejnych wezwań do uzupełnienia jakichś wyimaginowanych braków formalnych.
 
Do góry