ZWYCIĘŻYLIŚMY, ZWYCIĘŻYLIŚMY, ZWYCIĘŻYLIŚMY

Witamy,

Sąd Najwyższy 16 marca 2023 r. w sprawie o sygn. akt III PSKP 19/22 oddalił skargę kasacyjną Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu od wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 14 października 2020 r. o sygn. akt V Pa 28/20 - z punktu materialnoprawnego.

Teza merytoryczna: o ucywilnieniu powinny decydować tylko kryteria podmiotowe (przebieg służby i kwalifikacje), a nie organ.

Tego rodzaju rozwiązanie (jak ucywilnienie) jako ukierunkowane na przeniesienie szeregu osób z grona funkcjonariuszy w strefę prawa pracy, nie mogło być pozostawione (i nie jest) tylko w dyspozycji organów administracji skarbowej, bo wówczas ich działania nie podlegałby kontroli w tak istotnej kwestii, jak ustanie jednego stosunku prawnego i powstanie nowego.

Występujące w sprawie zagadnienia prawne wymagają odpowiedzi na pytanie, czy i jakie roszczenia przysługują funkcjonariuszowi Służby Celnej, który wskutek ukształtowania nowej struktury organizacyjnej (powołanie Krajowej Administracji Skarbowej w miejsce Służby Celnej, administracji podatkowej i kontroli podatkowej) utracił swój status, a akceptując jednocześnie propozycję pozwanego, podjął (kontynuował) pracę na podstawie stosunku pracy?

W przedmiotowym sporze rzecz dotyczyła oceny czy funkcjonariusz przyjmujący w trybie art. 165 ust. 7 p.w.KAS propozycję zatrudnienia na nowych warunkach (umowy o pracę), zachowuje możliwość domagania się przywrócenia do służby.

Roszczenia powódki nie może zniweczyć przyjęcie propozycji pracowniczej podstawy świadczenia pracy od 1 czerwca 2017 r.

Wybór zatrudnienia pracowniczego nie oznacza zatem, że stosunek służbowy nie kończy się. Ustanie w takiej sytuacji stosunku służbowego, wynikające w istocie z uzgodnienia, że funkcjonariusz będzie zatrudniony jako pracownik, uzasadnia stwierdzenie, że dochodzi w istocie do zwolnienia z dotychczasowej służby (zob. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 2020 r., III PZP 7/19, LEX nr 2780761). Co więcej w postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 4 lutego 2021 r.,
II PSKP 6/21 (LEX nr 3117767) podkreślono, że o ile możliwe jest przekształcenie tego samego stosunku prawnego przez zmianę jego warunków i uznaniu, że dochodzi do jego kontynuacji na zmienionych warunkach, o tyle nie ma możliwości kontynuacji administracyjnoprawnego stosunku prawnego przez zastąpienie go stosunkiem cywilnoprawnym. W konsekwencji zakończenie stosunku służbowego otwiera drogę do uznania żądania funkcjonariusza o przywrócenie do służby.

Przede wszystkim należy zauważyć, że w wyniku tej procedury funkcjonariusz, świadczący dotychczas pracę na podstawie stosunku służbowego – a zatem podstawy prawnej gwarantującej wysoką stabilność i pewność zatrudnienia – z dnia na dzień traci swój status. Jednakże tylko pozornie skutek ten następuje z mocy prawa. W rzeczywistości jest uzależniony od woli podmiotu wskazanego w ustawie (w sprawie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu).

(…) trafnie zdiagnozował Sąd Okręgowy, przywracając powódkę do służby. Aprobata tego poglądu nie może ujść uwadze przy ponownym rozpoznaniu sprawy.

Pozdrawiamy
Szczęśliwy Zespół ds. Ucywilnienia 😊
 

Attachments

  • Wyrok Sądu Najwyższego III PSKP 19_22.pdf
    328 KB · Wyświetleń: 578
Myślę, że tak. DIAS i MF wiedzą, że za okres ucywilnienia będzie trzeba przeliczyć wynagrodzenie, złożyć korekty do składek i powstanie też różnica uposażenia. To jest ok. 5000 za rok ucywilnienia dla każdego. MF może chcieć tego uniknąć i szybko przeprowadzić zmianę w ustawie zaliczającą ucywilnienie do służby ale bez prawa do kasy.
 
Myślę, że tak. DIAS i MF wiedzą, że za okres ucywilnienia będzie trzeba przeliczyć wynagrodzenie, złożyć korekty do składek i powstanie też różnica uposażenia. To jest ok. 5000 za rok ucywilnienia dla każdego. MF może chcieć tego uniknąć i szybko przeprowadzić zmianę w ustawie zaliczającą ucywilnienie do służby ale bez prawa do kasy.
Oby tak było!!!
Czekamy teraz na info od Sławka co dalej robić 😁
 
Dzień dobry, podczas weekendu majowego ukaże się komunikat w sprawie pozwów o zaliczenie okresu pauzowania.Obecnie prowadzimy dialog z SKAS oraz rozważamy różne opcje w uzgodnieniu z naszymi prawnikami.
Pozdrawiamy
chciałbym prosić żeby w tym komunikacie odnieść się do sytuacji, w której złożony już został pozew o odprawę, a korzystniejsze byłoby zaliczenie pauzowania - co wtedy? przypuszczam, że kilku z nas to dotyczy
 
Ostatnia edycja:
Co z tymi co zostali ucywilnieni i wygrali sprawę o świadectwo służby jako „zwolniony”, a nie „przekształcony”. Teraz w trakcie sprawy o odprawę ? 1 instancja prawie na finiszu?
 
Co z tymi co zostali ucywilnieni i wygrali sprawę o świadectwo służby jako „zwolniony”, a nie „przekształcony”. Teraz w trakcie sprawy o odprawę ? 1 instancja prawie na finiszu?
A także z tymi cywilnionymi którzy przegrali sprawę o sprostowanie świadectwa służby jako "przekształcony" i przegrali sprawę w okręgówce o odprawę i są na etapie skargi kasacyjnej? Składać pozwy o przywrócenie do Służby?
 
Ciekawe są te sytuacje w których się znaleźliśmy, a które spowodowało ucywilnienie, a jeszcze ciekawsze jest to jak wiele wariantów tego wszystkiego może być - to pokazuje chyba tylko skalę tego problemu. To systemowe rozwiązanie sprawy o którym wszyscy myślimy musiałoby objąć cały ten właśnie bajzel. Najbardziej mnie martwi jednak to, że mija już chyba 6 lat od reformy i im więcej wody upływa, tym jesteśmy też dalej od jakiegoś rozwiązana systemowego zaproponowanego przez SKAS (chociaż brakuje mi wiary w jego dobrą wolę). Analiza trwa...i ciekawe ile jeszcze potrwa
 
Dzień dobry, podczas weekendu majowego ukaże się komunikat w sprawie pozwów o zaliczenie okresu pauzowania.Obecnie prowadzimy dialog z SKAS oraz rozważamy różne opcje w uzgodnieniu z naszymi prawnikami.
Pozdrawiamy
Ważne również by w tych rozmowach z SKAS poruszyć kwestię funkcjonariuszy przywróconych do służby po sprawie karnej , czasem trwającej kilkanaście lat . Osoby takie przechodząc na emeryturę często nie mają 10 lat z uposażeniem i lata pozostawania poza służbą są liczone jako zero, gdyż nie pobierały pensji w tym czasie . Można wprowadzić jakieś regulacje , by lata zerowe liczyć według średniego lub minimalnego uposażenia . Czy toczą się jakieś rozmowy w tej kwestii. ?
 
Ważne również by w tych rozmowach z SKAS poruszyć kwestię funkcjonariuszy przywróconych do służby po sprawie karnej , czasem trwającej kilkanaście lat . Osoby takie przechodząc na emeryturę często nie mają 10 lat z uposażeniem i lata pozostawania poza służbą są liczone jako zero, gdyż nie pobierały pensji w tym czasie . Można wprowadzić jakieś regulacje , by lata zerowe liczyć według średniego lub minimalnego uposażenia . Czy toczą się jakieś rozmowy w tej kwestii. ?
 
Back
Do góry