• Witaj na stronie i forum Związku Zawodowego Celnicy PL!
  Nasz Związek zrzesza 6750 członków.

  Wstąp do nas! (KLIKNIJ i zapisz się elektronicznie!)
  Albo jeśli wolisz zapisać się w tradycyjny sposób wyślij deklarację (Deklaracja do pobrania! Kliknij!)
  Korzyści i ochrona wynikająca z członkostwa w ZZ Celnicy PL (KLIKNIJ) plus inne benefity, np. zniżki na paliwo!
  Konto Związku 44 1600 1462 0008 2567 1607 7001 w BGŻ BNP PARIBAS

Sąd Najwyższy ugruntował stanowisko w sprawie wypłaty odprawy dla zwolnionych ze służby funkcjonariuszy Służby Celno – Skarbowej

Sąd Najwyższy ugruntował stanowisko w sprawie wypłaty odprawy dla zwolnionych ze służby funkcjonariuszy Służby Celno – Skarbowej.

Sąd Najwyższy 11 października 2023 r. odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej złożonej przez Prokuratorię Generalną od pozytywnego dla nas wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 15 lipca 2022 r., sygn. akt VII Pa 38/21 w sprawie odprawy – postanowienie SN o sygn. akt III PSK 8/23.

Skarga kasacyjna – zdaniem SN - nie zasługuje na przyjęcie do rozpoznania, bowiem nie doszło do wyodrębnienia nowego problemu prawnego i brak cech, o których mowa w art. 398 9 § 1 pkt 1 k.p.c. Zagadnienie pominięcia ustawowego dla wypłaty odprawy było przedmiotem wszechstronnej interpretacji tekstu prawnego przepisów prawa materialnego, dokonanej przez Sąd Najwyższy w uzasadnieniu do wyroku z dnia 27 kwietnia 2022 r., I PSKP 64/21.

Natomiast SN wyrokiem z 17 października 2023 r. sygn. akt II PSKP 88/22 uchylił wyrok SO w Białymstoku z dnia 30 czerwca 2021 r., sygn. akt V Pa 15/21 odmawiający prawa do otrzymania odprawy.

W konkluzji SN wskazał, że wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku jest sprzeczny z linią orzecznictwa Sądu Najwyższego, podlega zatem uchyleniu z mocy art. 398 15 § 1 oraz art. 108 § 2 w związku z art. 398 21 k.p.c.

Należy zatem uznać, że dalsze zawieszanie spraw w sądach nie powinno mieć miejsca, bowiem prowadzi jedynie do wzrostu wysokości wypłacanych odsetek.

Mamy nadzieję, że ośrodki sądownicze w całym kraju rozpoczną wydawanie wyroków zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem Sądu Najwyższego.Pozdrawiamy

Zespół ds. Ucywilnienia
 

Attachments

 • Postanowienie SN odprawa z dnia 11.10.2023r. III PSK 8_23.pdf
  6,3 MB · Wyświetleń: 552
 • Wyrok SN odprawa z dnia 17.10.2023r. II PSKP 88_22.pdf
  4,7 MB · Wyświetleń: 536
No i mamy prawie luty a Sądy Rejonowe dalej zawieszają sprawę nie majac już chyba podstaw.A Cieszyn juz po wygranych sprawach a odprawy wypłacone?Czy to tylko fikcja.
 
Doprecyzowując wyższe wyjaśnienia poprzedników dlaczego sądy się wstrzymują , ponieważ w dniu 6.02.2024 r. SN ma wydać UCHWAŁĘ dotyczącą odprawy lub odmówić podjęcia jej. Jeżeli odmówi, to wskaże, że linia orzecznicza jest ugruntowana w tej sprawie. To wszystko.
 
Doprecyzowując wyższe wyjaśnienia poprzedników dlaczego sądy się wstrzymują , ponieważ w dniu 6.02.2024 r. SN ma wydać UCHWAŁĘ dotyczącą odprawy lub odmówić podjęcia jej. Jeżeli odmówi, to wskaże, że linia orzecznicza jest ugruntowana w tej sprawie. To wszystko.
No a w takim razie co będzie z tymi wypłaconymi już odprawami na podst wyroków ,które zapadły 6 grudnia w Sadzie Rejonowym w Cieszynie jeśli SN będzie niekorzystne?
 
Wyrok sądowy jest prawomocny i nic nie odbierze tym ludziom. Nie podejrzewam żeby SN zmienił stanowisko w sprawie odpraw. Stary skład jest za odprawami od początku i dał temu wyraz w ostatnich wyrokach wskazując podstawę prawną do wypłacenia.
Być może Sądy czekają na wyjaśnienie SN w zakresie przedawnienia czy ono istnieje czy nie, bowiem jest dużo pozwów po 5 latach.
 
SN w dniu 06.02.2024r. podjął uchwałę:
Funkcjonariuszowi służby celnej, który zgodnie z art. 165 ust. 3ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawęo Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948) stałsię funkcjonariuszem Służby Celno-Skarbowej pełniącym służbę wjednostkach Krajowej Administracji Skarbowej i który następnie przyjąłpropozycję, o jakiej mowa w art. 165 ust. 7 tej ustawy, określającąnowe warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, stając sięzgodnie z art. 171 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy pracownikiemzatrudnionym w Krajowej Administracji Skarbowej na podstawieumowy o pracę, przysługuje - w związku z zakończeniem służby -prawo do odprawy pieniężnej (art. 163 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia2009 r. o Służbie Celnej, jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r., poz.1799 zezm., w związku ze stosowanym odpowiednio art. 170 ust. 1, 3 i 4Przepisów wprowadzających ustawę o Krajowej AdministracjiSkarbowej).
 
SN w dniu 06.02.2024r. podjął uchwałę:
Funkcjonariuszowi służby celnej, który zgodnie z art. 165 ust. 3ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawęo Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948) stałsię funkcjonariuszem Służby Celno-Skarbowej pełniącym służbę wjednostkach Krajowej Administracji Skarbowej i który następnie przyjąłpropozycję, o jakiej mowa w art. 165 ust. 7 tej ustawy, określającąnowe warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, stając sięzgodnie z art. 171 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy pracownikiemzatrudnionym w Krajowej Administracji Skarbowej na podstawieumowy o pracę, przysługuje - w związku z zakończeniem służby -prawo do odprawy pieniężnej (art. 163 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia2009 r. o Służbie Celnej, jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r., poz.1799 zezm., w związku ze stosowanym odpowiednio art. 170 ust. 1, 3 i 4Przepisów wprowadzających ustawę o Krajowej AdministracjiSkarbowej).
No i w końcu zaczną płacić, brawo 😁
 
Pytanie tylko czy uchwała będzie miała zastosowanie do tych spraw, które są w sądach, czy dotyczy wszystkich ucywilnionych z pominięciem przedawnienia roszczenia pienięznego?
 
SN w dniu 06.02.2024r. podjął uchwałę:
Funkcjonariuszowi służby celnej, który zgodnie z art. 165 ust. 3ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawęo Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948) stałsię funkcjonariuszem Służby Celno-Skarbowej pełniącym służbę wjednostkach Krajowej Administracji Skarbowej i który następnie przyjąłpropozycję, o jakiej mowa w art. 165 ust. 7 tej ustawy, określającąnowe warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, stając sięzgodnie z art. 171 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy pracownikiemzatrudnionym w Krajowej Administracji Skarbowej na podstawieumowy o pracę, przysługuje - w związku z zakończeniem służby -prawo do odprawy pieniężnej (art. 163 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia2009 r. o Służbie Celnej, jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r., poz.1799 zezm., w związku ze stosowanym odpowiednio art. 170 ust. 1, 3 i 4Przepisów wprowadzających ustawę o Krajowej AdministracjiSkarbowej).
Skąd ta informacja, daj proszę jakiegoś linka do tego info info (y)
 
Dzień dobry, dzisiaj wielki dzień dla wszystkich walczących . SN w uchwale rozstrzygnął kwestię prawa do otrzymania odprawy dla ucywilnionych jednoznacznie. ODPRAWA ZA ZWOLNIENIE ZE SŁUŻBY W MAJU 2017 R. NALEŻY SIĘ FUNKCJONARIUSZOM. Pozdrawiam
 

Attachments

 • uchwała SN - odprawa III PZP 2-23-2.pdf
  177,2 KB · Wyświetleń: 233
Dla tych co mają tak jak ja świeżo wygrane sprawy o odprawę w I instancji
Aby złożyć apelację, strony najpierw muszą w ciągu 7 dni od ogłoszenia lub doręczenia wyroku (jeśli wydany był na posiedzeniu niejawnym) złożyć wniosek o jego uzasadnienie a następnie w ciągu 14 dni od otrzymania uzasadnienia wyroku mogą wnieść apelację. W szczególnym wypadku możliwe jest także przedłużenie terminu na złożenie apelacji do 21 dni od otrzymania uzasadnienia.

Podsumowując wyrok może stać się prawomocny:
Po upływie 7 dni od jego ogłoszenia – jeśli żadna ze stron nie złożyła wniosku o uzasadnienie

Po upływie 14 dni (a w pewnych wypadkach 21 dni) od doręczenia uzasadnienia – jeśli strona, która wnioskowała o uzasadnienie nie złoży apelacji

Z momentem wydania wyroku sądu II instancji – jeśli któraś ze stron taką apelację wniosła.

Ciekawe czy po tej uchwale Izba będzie wnosić apelację??????? Jak myślicie?
 
Back
Do góry