Służba celna

Awanse generalskie w Służbie Celno-Skarbowej

 • 1 176
 • 0
Prezydent Andrzej Duda wręczył nominacje na stopień nadinspektora dwóm funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej.

Pieniądze za bezprawne wygaszenie etatu - wyrok SN

 • 590
 • 0
Kierowca wygrał 16 tys zł za to, że trafił na bruk po likwidacji Agencji Nieruchomości Rolnych. Na wyrok czeka 100 spraw.

APEL Zarządu Głównego ZZ CELNICY PL - WAŻNE !!!

 • 4 296
 • 10
Zarząd Główny ZZ Celnicy PL informuje, że Koledze Sławomirowi Siwemu, Przewodniczącemu Związku Zawodowego Celnicy Pl, nie uznano 5 lat, tzw. "zadań policyjnych", mimo iż znacznie ponad 5 lat pełnił służbę z Oddziałach Celnych...
PRZYBIJ PIĄTKĘ SŁAWKOWI! NR KONTA 40 1600 1462 0006 1807 1607 7041

Więcej w załączniku

MF chce zaoszczędzić 55zł na każdym funkcjonariuszu!!!

 • 1 798
 • 0
Pan Piotr Walczak

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Szef Krajowej Administracji Skarbowej


ZZ Celnicy PL-83/19

Szanowny Panie Ministrze.


W związku z zaplanowanymi podwyżkami na przyszły rok uprzejmie informujemy, że wg założeń resortu, funkcjonariusze SCS zostaną nierówno potraktowani w stosunku do funkcjonariuszy innych formacji mundurowych, gdyż w SCS nie zaplanowano kwoty 500zł średnio na etat tak jak w innych formacjach.

Jest to nie do przyjęcia, że w kolejnym roku funkcjonariusze SCS będą dyskryminowani.

Wnosimy o zawnioskowanie o przesunięcie środków z innych wydatków np. inwestycyjnych, tak aby funkcjonariusze SCS otrzymali podwyżkę, średnio na etat, tak jak w innych formacjach.

Uprzejmie informujemy, że pozostawienie kwoty 445zł, tak jak to zaplanowano, może oznaczać, że nie zostanie zrealizowane najważniejsze założenie uchwały modernizacyjnej, tj. czynnik motywacyjny, mimo dużych wydatków z budżetu. Po prostu nie warto...

Marian Banaś: Poproszę Marszałek Sejmu o urlop bezpłatny

 • 1 972
 • 7
Chcę pełnej transparentności. Jutro poproszę panią marszałek Sejmu o bezpłatny urlop, do czasu, aż CBA zakończy badanie mojego oświadczenia majątkowego. Nie pozwolę na szarganie mojego autorytetu – mówił w TVP Info prezes NIK Marian Banaś, odnosząc się do materiału "Superwizjera" TVN.

"Pancerny Marian i pokoje na godziny". Reportaż "Superwizjera"

 • 1 945
 • 4
Marian Banaś, niedawno został powołany na stanowisko prezesa Najwyższej Izby Kontroli, a wcześniej był ministrem finansów i szefem Krajowej Administracji Skarbowej...

Dzień KAS

 • 860
 • 0
Ustawodawca od dwóch lat wprowadził w dniu 21 września święto KAS.
Z tej okazji składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim pracownikom i funkcjonariuszom KAS.
Mam jednak pewną refleksję.
Ciekaw jestem czy ta konsolidacja sprzed dwóch lat spowoduje, tak samo jak już to uczyniła z 100 rocznicą powołania administracji skarbowej, że bez echa przejdzie także 100 rocznica powstania polskiej administracji celnej?
31 lipca była 100 rocznica powstania aparatu skarbowego i nikt w Polsce tego nie zauważył nawet, bo powstał KAS.
Dopiero obchody KAS obecnie, wczoraj w IAS Gdańsk, połączono z tym wydarzeniem.
4 listopada będzie 100 rocznica powstania polskiej administracji celnej w wolnej Polsce.
Pamiętamy o tych ważnych rocznicach.

"Pancerny Marian i pokoje na godziny". Reportaż "Superwizjera"

 • 2 958
 • 17

Mało skuteczna ochrona funkcjonariuszy

 • 572
 • 1
Policjanci są w gorszej sytuacji niż żołnierze, którzy po oczyszczeniu z zarzutów wracają do służby. Okazuje się, że ustawa z 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1091), wprowadzająca rehabilitację prawną i powrót uniewinnionego w postępowaniu karnym policjanta, nie rozwiązała wszystkich problemów.

Komunikat dot. osób ucywilnionych i wygaszonych

 • 6 996
 • 28
Publikujemy komunikat dot. osób ucywilnionych i wygaszonych.
Komunikat do pobrania w zał pliku

Spotkanie ZZ Celnicy PL i ZZ Celników Ukrainy

 • 660
 • 0
W dniu 13.09.2019r. w siedzibie IAS we Wrocławiu odbyło się spotkanie Związku Zawodowego Celnicy PL z Związkiem Zawodowym Celników Ukrainy.

W spotkaniu uczestniczyli:

Strona ukraińska:
 • Igor Tymofieiev - Przewodniczący Związku Zawodowego Celników na Ukrainie
 • Anatolii Havryshchuk - Zastępca Przewodniczącego Związku Zawodowego Celników na Ukrainie
 • Kateryna Kravchuk – Przewodnicząca Regionu Kijowskiego
 • Igor Lobodynskiy - Przewodniczący Regionu Lwowskiego
Strona polska:
 • Sławomir Siwy - Przewodniczący Związku Zawodowego Celnicy PL w Rzeczpospolitej Polskiej
 • Tomasz Ziobrowski – Wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Celnicy PL, Przewodniczący ZOI ZZ Celnicy PL przy IAS w Rzeszowie
 • Andrzej Marciniec – Członek Zarządu Głównego Związku Zawodowego Celnicy PL
 • Wojciech Szczepaniak – Przewodniczący Koła ZZ Celnicy PL przy OC w Medyce
 • Marcin Ziembikiewicz – Przewodniczący Koła ZZ Celnicy PL przy OC Krościenko
 • Joanna Kuś – Przewodnicząca...

Najlepsze ubezpieczenie medyczne w KAS

 • 5 024
 • 17
Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że z dniem 1 sierpnia 2019 roku ZZ Celnicy PL przy współpracy z brokerem Europejskim Konsorcjum Ubezpieczeniowym wdrożony został dla Państwa Program Zdrowotny – PZU Opieka Medyczna.
Program funkcjonuje od dnia 1 sierpnia 2019 roku.

Program Zdrowotny – PZU Opieka Medyczna
zapewnia Państwu możliwość korzystania z ponad 2140 placówek medycznych w całej Polsce.
W ramach Opieki Medycznej wizyty u specjalistów i badania się nielimitowane i bez skierowań.
PZU Opieka Medyczna daje Państwu również możliwość skorzystania z REFUNDACJI w przypadku chęci wykonania badania poza placówką medyczną PZU - zgodnie z cennikiem refundacyjnym.
Program Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego prowadzony przez ZZ CELNICY PL zapewnia trzy warianty składek oraz bardzo szeroki zakres, niedostępny w innych pakietach.
Jest to ogromna korzyść dla ubezpieczonych a ochroną można objąć również osoby...

Spotkanie Szefa KAS z Szefem ukraińskiej Państwowej Służby Celnej

 • 1 972
 • 10
1 września 2019 r. w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie Szefa KAS Piotra Walczaka z nowo powołanym Szefem ukraińskiej Państwowej Służby Celnej Maksymem Niefiodowem.

Raport komisji śledczej ds. VAT przyjęty.

 • 1 027
 • 0
Sejmowa komisja śledcza ds. VAT przyjęła w piątek, wraz z poprawkami, raport końcowy. Przygotowany przez jej szefa Marcina Horałę (PiS) raport postuluje m.in. Trybunał Stanu dla Donalda Tuska, Ewy Kopacz, Jacka Rostowskiego i Mateusza Szczurka.

Już w 2009r. pisaliśmy do Ministra Finansów:

"Niektórzy wysocy urzędnicy Departamentów, ... Zamiast poprawiać prawo oraz tworzyć sprawiedliwe i czytelne reguły oraz normy usprawniające życie gospodarcze i wspierać tym rozwój gospodarczy i zdrową konkurencję, osłabiali struktury państwa, tworzyli nieczytelne i wadliwe przepisy przychylne specyficznym interesom szarej strefy. Nie reagowano na krytykę poselską, dziennikarską, czy zaniepokojone głosy organizacji branżowych, co jest sprzeczne z zasadami demokracji. Poza wąską grupą bogacących się szybko „biznesmenów”, tracili wszyscy, a szczególnie uczciwi przedsiębiorcy oraz budżet państwa."

Pytanie, czy raport coś w tym zakresie wnosi? Tzn. czy daje jakąś szansę na zmianę w...

Pismo w sprawie art.15a!!!

 • 4 952
 • 12
Czy możemy liczyć na Szefa KAS w sprawie zniesienia art.15a oraz zniesienia innych nierówności funkcjonariuszy SCS w stosunku do funkcjonariuszy innych formacji?
Czytaj więcej w zał piśmie:

Nowy szef NIK. Marian Banaś wybrany przez Sejm

 • 2 104
 • 10
Sejm zagłosował za kandydaturą Mariana Banasia (od 4 czerwca był ministrem finansów) na stanowisko prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

Wstępny raport KŚ ds. VAT i AKCYZY

 • 777
 • 1
Prezentacja projektu raportu KŚ ds. VAT I AKCYZY.

X Zlot - WAŻNE !!!

 • 681
 • 0
Uprzejmie informujemy, że lista uczestników X Zlotu jest pełna.

Kolejni chętni będą przyjmowani na miejsca rezerwowe. Prosimy więc o przysłanie samego zgłoszenia bez dokonywania wpłaty.

O wpłatę prosimy dopiero po potwierdzeniu wpisania na listę.

Pismo do ZER - pytania po nowelizacji

 • 3 079
 • 0
W związku z przepisami wprowadzonymi ustawą z dnia 19 lipca 2019r o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie wytycznych w zakresie trybu postępowania oraz wymaganych wniosków w następujących sytuacjach:

Czytaj więcej w zał piśmie

Odpowiedź MF od kiedy liczymy 5 lat tzw. zadań policyjnych?

 • 6 054
 • 11
Publikujemy pismo MF zawierające odpowiedź na zapytanie ZZ Celnicy PL w sprawie liczenia okresu 5 lat tzw. zadań policyjnych po nowelizacji.
Do góry