Służba celna

Prezentacja "podwyżek 2022" przez MF

 • 4 791
 • 8
Pan Tadeusz Kościński

Minister Finansów


Pani Magdalena Rzeczkowska

Szef KAS


Szanowna Pani Minister. Szanowny Panie Ministrze.


Zapoznaliśmy się z prezentacją podwyżek na 2022 rok przedstawioną przez Departament MF.

Nie rozumiemy dlaczego MF dodaje do wzrostu wynagrodzeń 6% motywacyjny fundusz, skoro to jest świadczenie jednorazowe?
Także 3% funduszu nagród nie jest odejmowany w innych formacjach mundurowych, a jedynie DWR?

Oczekujemy wzrostu wynagrodzeń zgodnie z tym co zapowiedział Rząd RP w Uchwale modernizacyjnej Rady Ministrów nr 31 cyt: "Oczekiwania płacowe pracowników i funkcjonariuszy KAS kształtują jednak w największym stopniu podwyżki w innych służbach mundurowych państwa"

Nie potrafimy wytłumaczyć funkcjonariuszom dlaczego są dyskryminowani, dlaczego MF traktuje ich gorzej niż funkcjonariuszy innych formacji.

Zmuszeni zostaliśmy do wdrażania działań protestacyjnych.

Proszę o pilną reakcję i zagwarantowanie wzrostu płac na poziomie 677zł brutto bez...

Informacja po spotkaniu z Ministrem Finansów

 • 14 308
 • 78
Niestety MF proponuje wciąż dyskryminację, czyli nie mamy nic nowego niż było to przedstawione 30.09.
W skład tych 16,1%, które rozpowszechniają Naczelnicy UCS i IAS wchodzi 6% motywacyjnego, które jest po pierwsze okresowe i nie podwyższa funduszu wynagrodzeń, nie wchodzi do pensji zasadniczej i jest dla całej budżetówki, jak również jest w tych 16,1% także 3% fundusz nagrodowy.
Wzrost zasadniczej proponuje MF tak samo jak już przekazywaliśmy 30.09., czyli tylko 4,4% z ustawy budżetowej plus Uchwała modernizacyjna zaplanowana na 2022r.
Przypominam, że w innych formacjach mundurowych rośnie płaca zasadnicza z DWR o 677zł brutto i taką propozycję strony społecznej usłyszał Minister Finansów. Brakuje 229zł/mies. Wstyd, że trzeba się o upominać o taką kwotę, aby zachować równe traktowanie.
To nie koniec dialogu i kolejne spotkanie ma być dopiero w granicach 15.11. Jest to bardzo odległy termin i mając na uwadze, że jest to powtórka z 30.09., czas zacząć wdrażać konkretne działania...

ZACZĄŁEM BARDZIEJ DBAĆ O ZDROWIE!

 • 10 305
 • 43
1634382778139.png
INFORMUJĘ, ŻE ZACZYNAM DBAĆ O ZDROWIE. ALE POZOSTAJĘ Z WAMI STALE NA ŁĄCZACH, BO CZAS W KAS MAMY BARDZO NAPIĘTY, GDYŻ ZWIERZCHNICY CHCĄ NAS DYSKRYMINOWAĆ!

Budżetówka protestuje w Warszawie. "Zostaliśmy z marną pensją"

 • 5 926
 • 29
"Kilkaset osób zatrudnionych w budżetówce protestuje w Warszawie i domaga się 12 proc. podwyżek. Do stolicy przyjechali pracownicy administracji skarbowej, sądów i prokuratur, Izby Celnej, a także muzealnicy. Wszyscy przekonywali, że czują się zlekceważani przez rząd, który nie rekompensuje im nawet kosztów inflacji."

Czytaj więcej na https://www.rmf24.pl/zdjecie,iId,31...e=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

"Tysiące związkowców budżetówki protestują w Warszawie."Dlaczego rząd nie szanuje swoich pracowników?""

Pismo MF w sprawie spotkania 25.10.

 • 4 930
 • 10
Publikujemy pismo Ministra Finansów w sprawie spotkania, które odbędzie się 25.10 w sali kolegialnej MF
Ja wprawdzie dbam o zdrowie do końca miesiąca października, stąd nie mogę uczestniczyć, ale oczywiście w spotkaniu będzie brał udział przedstawiciel
ZZ Celnicy PL.
O wyniku rozmów postaramy się poinformować bezpośrednio po spotkaniu.

Pozdrawiam
Sławomir Siwy
Przewodniczący
ZZ Celnicy PL

Celnicy nie zgodzą się na dyskryminację

 • 2 165
 • 1
Z Sławomirem Siwym, przewodniczącym Związku Zawodowego Celnicy.pl rozmawia Paulina Szewioła.

Pod koniec września centrale związkowe policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej zaakceptowały propozycję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przewidującą wzrost uposażeń dla funkcjonariuszy tych formacji. Dlaczego Służba Celno-Skarbowa nie była sygnatariuszem tego porozumienia?

Co prawda minister finansów negocjował z kierownictwem MSWiA kwestie związane z nowym programem rozwoju i modernizacji służb mundurowych na kolejne cztery lata, który uwzględniałby m.in. wydatki na podwyżki, ale rozmowy dotyczyły tylko formacji podległych resortowi spraw wewnętrznych. Dlatego nasz związek jeszcze w lipcu wystosował pierwsze pismo do MF, żeby pamiętało też o własnych podwładnych. Pod koniec września mieliśmy w tej sprawie spotkanie z szefową Krajowej Administracji Skarbowej, która zaproponowała podwyżkę w wysokości 448...

Pożegnanie ZZ Celnicy PL z Komitetem Protestacyjnym

 • 9 896
 • 74
Publikujemy informację o wystąpieniu ZZ Celnicy PL z Komitetu Protestacyjnego.
Mieliśmy nadzieję, że uda się zjednoczyć wszystkie ZZ w KAS w walce o wspólne cele.
Doprowadziliśmy do wniosku do KP w tej sprawie, który złożyły wspólnie wszystkie ZZ.
Byliśmy jako środowisko naprawdę blisko tego celu. To oznaczałoby wspólne działania i brak dwugłosu.
Wystarczyło zaakceptować ten wniosek i mielibyśmy jedność działania wszystkich ZZ.
Dosłownie na wyciągnięcie ręki było to czego oczekuje od ZZ ogół środowiska zawodowego.
Niestety nie udało się. Górę wzięły animozje niektórych liderów ZZ, którzy w imię zjednoczenia nie potrafią zakopać toporków wojennych. Szkoda.
Ale to nic, działamy dalej w realiach jakie były wcześniej. Przypominamy, że w 2018 roku udało się zagwarantować podwyżki na poziomie innych formacji, musi udać się i teraz. To wstyd, że musimy upominać się o elementarne zasady równego traktowania. Wstyd dla MF.
Utrudnieniem znaczącym obecnie jest zaangażowanie innych branż...

Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenie prawa

 • 338
 • 0
"Publikujemy projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (UC101) z prośbą o opinię.

Uprzejmie prosimy o przesłanie ewentualny uwag do projektu w terminie do 07.11.2021 r. na adres e-mail krzyskiks@gmail.com
Pozdrawiam

Sławomir Siwy

ZZ Celnicy PL

Razem dla Jarka!

 • 4 140
 • 33
"W imieniu własnym, ale także pozostałych funkcjonariuszy i pracowników Oddziału Celnego w Wałbrzychu, zwracam się z prośbą o uruchomienie wśród naszej społeczności akcji pomocy dla naszego kolegi Jarosława Bączka, którego dotknęła ciężka choroba i wiele towarzyszących jej zdarzeń losowych.

Jarosław Bączek jest funkcjonariuszem od 1997 roku. Swoją drogę w strukturach celnych rozpoczynał na przejściu granicznym drogowym i towarowym w Oddziale Celnym w Wałbrzychu - Posterunek Celny w Mieroszowie. Po wejściu Polski do UE, pełnił służbę kolejno w komórkach egzekucji, dozoru i realizacji, a obecnie w Oddziale Celnym w Wałbrzychu. W styczniu tego roku, podczas rutynowych badań okresowych, zauważono u niego pierwsze symptomy wskazujące na zaburzenia wzroku. Po serii przeprowadzonych badań, zdiagnozowano nowotwór mózgu oponiak (o średnicy ponad 5 cm). Zapadła decyzja o natychmiastowym usunięciu guza. Dwunastogodzinna, skomplikowana operacja, która z...

Odpowiedź MF na zgłoszenia oddolne o trudnej sytuacji w Pionie Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej

 • 3 823
 • 14
Publikujemy pismo z Ministerstwa Finansów, które stanowi odpowiedź na naszą korespondencję dot. sytuacji w Pionie Zwalczana Przestępczości Ekonomicznej.
Jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi.

Wejście ZZ Celnicy PL do Komitetu Protestacyjnego

 • 8 131
 • 84
Nysa, dnia 15.10.21r.

KOMITET PROTESTACYJNY

Związków Zawodowych

działających w KAS

Odpowiadając na pismo z dnia 12.10.2021 rok, ZZ Celnicy PL informuje, że jest gotowy do ogłoszenia akcji protestacyjnej w KAS i podjęcia działań protestacyjnych, które mamy nadzieję wspólnie uzgodnimy i wdrożymy, ale proponujemy podjęcie takich działań po spotkaniu z Ministrem Finansów w zależności od wyniku rozmów.

Wchodząc do Komitetu lojalnie informujemy, że na zaplanowanej pikiecie dnia 23.10.2021 roku, ze względu na krótki czas i brak możliwości przygotowania przez nas przejazdów logistycznie, będzie jedynie reprezentacja naszego związku.

Proponujemy także rozważenie, czy wobec zaproponowanego terminu spotkania z Ministrem Finansów – 25 października - nie jest zasadne przesunięcie terminu pikiety.

Oczywiście w tej sprawie podporządkujemy się decyzji większości Komitetu Protestacyjnego.

Już jako członek Komitetu prosimy także o ponowne rozważenie rozszerzenia składu Komitetu o wszystkie...

Sąd orzekł, że ucywilnieni w maju 2017 r. funkcjonariusze zostali zwolnieni ze służby

 • 3 689
 • 19
Witam.

W Sądzie Okręgowym we Wrocławiu zapadł 7 października 2021 r. pozytywny wyrok (VIII Pa 92/21) w sprawie sprostowania świadectwa służby dla ucywilinionego funkcjonariusza Służby Celno – Skarbowej.
Podobnie jak Sąd Okręgowy w Legnicy (wyrok z 24 czerwca 2021 r. sygn. akt V Pa 47/21) Sąd Okręgowy we Wrocławiu nakazał w świadectwie wpisywać „zwolnienie ze służby”, bowiem uznał za , że „przekształcenie w trybie art. 171 ust. 1 ustawy p.w. KAS jest w rzeczywistości, de facto „zwolnieniem ze służby”, a więc jednym z trzech alternatywnych warunków otrzymania świadectwa służby przewidzianym w art. 188 ust. 1 ustawy o KAS.

Oba wyroki są prawomocne i niezaskarżalne.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu w uzasadnieniu ustnym do wyroku o sygn.. akt VIII Pa 92/21 podzielił stanowisko sądu I instancji, że proces przekształcenia stosunku służby w stosunek pracy (nieznany wcześniej polskiemu prawu) nie jest jednolitym procesem. Konstrukcję art. 165 ust. 7 p.w.K.A.S. w zw. z...

Ostatnie przygotowania do ogłoszenia akcji protestacyjnej w KAS

 • 4 265
 • 13
DIAS, MF i SKAS otrzymali pisma wszczynające spory zbiorowe.
ZZ Celnicy PL ma wprawdzie w każdej IAS zakończony etap procedury sporów zbiorowych upoważniający do ogłoszenia akcji protestacyjnej, ale postanowiliśmy na ostatnim posiedzeniu ZG, że wyślemy pisma nowe wszczynające spory, aby MF i SKAS dobrze wiedział o co nam chodzi.

Pan Tadeusz Kościński

Minister Finansów RPPani Magdalena Rzeczkowska

Szef

Krajowej Administracji Skarbowej


Szanowny Panie Ministrze! Szanowna Pani Minister!


Związek Zawodowy Celnicy PL, działając na podstawie art. 7 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. Nr 55, poz. 236 z późn. zm.), przedstawia następujące postulaty:

1. uruchomienie i wypłata dla każdego funkcjonariusza SCS i pracownika KAS z wyrównaniem od stycznia 2021 roku wszystkich zamrożonych kwot z Uchwały modernizacyjnej Rządu RP 44/2019 Rady Ministrów z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego...

Spotkanie z Ministrem Finansów

 • 8 088
 • 31
Dnia 25 października br. zaplanowane jest spotkanie ZZ z Ministrem Finansów.

Jeżeli Minister Finansów i Szef KAS zgodzi się na dyskryminację funkcjonariuszy SCS w stosunku do funkcjonariuszy innych formacji, środowisko zawodowe zmuszone zostanie do protestów.

Winę za ewentualne następstwa łamania zasady równości ponosić będzie kierownictwo Ministerstwa Finansów i kierownictwo KAS.
Szef KAS, jeżeli nie stanie za swoimi podwładnymi i nie zawnioskuje o odstąpienie od dyskryminacji, to tak jakby Komendant Główny godził się na gorsze, nierówne traktowanie swoich podwładnych.
Takie postępowanie każdego Komendanta Głównego byłoby jednoznaczne ze złożeniem wniosku o dymisję.

Federacja ZZSM do Ministra Fiansów

 • 5 255
 • 37
Publikujemy pismo jakie w sprawie równego traktowania służb mundurowych wysłała do Ministra Finansów Federacja ZZ Służb Mundurowych

Nowe ubezpieczenie NNW dla KAS

 • 2 631
 • 11
Szanowni Państwo,


Z przyjemnością informujemy, że Związek Zawodowy Celnicy PL we współpracy z brokerem ubezpieczeniowym WDB S.A. i Towarzystwem Ubezpieczeniowym Generali TU SA przygotował nowy program Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla Funkcjonariuszy oraz Pracowników Cywilnych KAS ich Dzieci.

Ubezpieczenie polecamy w szczególności dla dzieci i młodzieży jeżeli nie są one ubezpieczone w szkole/na studiach lub jako dodatkowe ubezpieczenie, które zapewni dużo szerszy zakres ochrony oraz wyższe sumy świadczeń.

Do ubezpieczenia mogą przystępować dzieci Funkcjonariuszy i Pracowników KAS bez względu na wiek.

Funkcjonariusze i pracownicy KAS dzięki programowi NNW mają możliwość rozszerzenia ochrony grupowego ubezpieczenia na życie.


Do wyboru macie Państwo aż 4 warianty ubezpieczenia ze zróżnicowanymi sumami ubezpieczenia oraz składką miesięczną, z czego aż 3 z nich zapewniają ochronę dla dzieci do 18 roku życia uprawiających wyczynowo...

Długie kolejki na granicy z Białorusią

 • 1 924
 • 7

Informacja dotycząca komisji lekarskiej w związku z Covid-19

 • 2 770
 • 2
Pani Magdalena Rzeczkowska
Szef Krajowej Administracji Skarbowej

Dyrektorzy Izb Administracji Skarbowych

Szanowna Pani Minister!
Szanowni Państwo!

Zwracam się z uprzejmą prośbą o informację w trybie dostępu do informacji publicznej i proszę o zajęcie się sprawą i pomoc w ustaleniu trybu dalszego postępowania. Zwróciła się do nas funkcjonariuszka, która w marcu zachorowałam na covid-19. Przebywała na zwolnieniu lekarskim 2-a miesiące. Potrącone zostało Jej w związku z tym uposażenie. W związku z pismem Pani Minister, które skierowane zostało do Dyrektorów IAS nr DBM5.131.5.2020 z dnia 10.02.2021r. , w którym określony został tryb ubiegania się o zwrot potrąconego uposażenia wz z covid, Dyrektor Izby skierował tą funkcjonariuszkę na komisję lekarską.
Niestety, Regionalna Komisja Lekarska umorzyła to postępowanie i stwierdziła, iż funkcjonariuszom SCS nie przysługuje uprawnienie do zwrotu pobranego uposażenia i kierowanie na komisję w tym przypadku. Od tego orzeczenia złożyła...

W imię jedności!

 • 10 009
 • 42
Sygnatariusze Komitetu Protestacyjnego
wszyscy​

W imię zjednoczenia wszystkich związków zawodowych działających w KAS, zgłaszamy akces przystąpienia do Komitetu Protestacyjnego w celu podjęcia wspólnych działań i inicjatyw na rzecz poprawy warunków pracy/służby i płacy.

W związku ze zbliżającym się terminem zamknięcia prac nad przyszłorocznym budżetem państwa w Parlamencie, jak również oczekiwaniami środowiska zawodowego, prosimy o odpowiedź w terminie 7 dni.

Podpisały:

Związki zawodowe obecne na spotkaniu w Warszawie w dniu 07.10.2021 roku:

- Związek Zawodowy Celnicy PL – slawomir.siwy@celnicy.pl

- Związkowa Alternatywa w KAS – a.k.jagodzinska@gmail.com

- ZZ CELKAS – ryszard.margas@mf.gov.pl

- Ogólnopolski Związek Zawodowy Krajowej Administracji Skarbowej – sadowskir@op.pl

Pismo w sprawie spotkania z Ministrem Finansów

 • 7 652
 • 47
Publikujemy pismo w sprawie spotkania z Ministrem Finansów, które odbędzie się po 11 października br.
Do góry