Służba celna

Jak Banaś napisał raport o sobie.

 • 1 592
 • 3
Puls Biznesu" pisze, że dotarł do wystąpienia pokontrolnego NIK w sprawie utworzenia Krajowej Administracji Skarbowej. Znacząco różni się od raportu, który izba opublikowała po długim zastanowieniu.
Ps. Czyżby Pan Prezes "podrasował" raport o sobie? Nie, to niemożliwe, to przecież "kryształ" jest :)

ŚWIATOWY DZIEŃ CELNICTWA

 • 1 317
 • 3
26 stycznia na całym świecie obchodzimy ŚWIATOWY DZIEŃ CELNICTWA.
Z tej okazji składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim CELNIKOM POLSKIM.
Spokojnej i satysfakcjonującej służby dla wszystkich funkcjonariuszy oraz powrotu do munduru wygaszonych i ucywilnionych celników, którzy o to walczą.

Ucywilnienie funkcjonariuszy Służby Celno – Skarbowej

 • 1 521
 • 0

Raport NIK. Dlaczego mafie nie protestowały przeciwko KAS?

 • 1 699
 • 6
BĄDŹ NA BIEŻĄCO I SUBSKRYBUJ MÓJ KANAŁ NA YOUTUBE!
Zgłoś tematy, które Twoim zdaniem należy poruszyć w kolejnych filmach!

Ustalanie emerytury (art.18f)

 • 5 067
 • 1
Arkusz służy do roboczego obliczenia emerytury. Wiążącą informacją w tym zakresie jest jedynie decyzja organu emerytalnego !!!!!

Odwołanie spotkania w MF 23.01.

 • 4 797
 • 13
Ministerstwo Finansów odwołało spotkanie, które zostało uzgodnione z ministrem T.Słaboszowskim i P.Dziedzicem na dzień 23.01.2020r.
Miało to być spotkanie bez udziału ministra(tak zostało uzgodnione) w ramach zespołu ds. wypracowania zasad podziału środków na podwyżki w 2020r.
Związek argumentował, że nie można dalej zwlekać i zasady można już ustalać, niezależnie od wiedzy, jaka kwota będzie przeciętnie na etat. Kierownictwo KAS zgodziło się z tą argumentacją. Dotąd bowiem MF nie rozpoczął ustaleń w tym zakresie, ani na poziomie centralnym, ani też w IAS i zespół powinien już dawno ustalić zasady. Tego wciąż nie mamy, a gdzie jeszcze poziom IAS.
To budzi niepokój pracowników i funkcjonariuszy odnośnie terminu wypłaty podwyżek.
Zostaliśmy zaproszeni na dzień 30.01.(ten termin także został już uzgodniony wcześniej).
MF zapowiedziało, że w spotkaniu uczestniczyć będą także eksperci z zakresu prawa pracy.
Spotkanie ma dotyczyć realizacji Uchwały modernizacyjnej, w tym realizacji...

NIK o Krajowej Administracji Skarbowej

 • 2 516
 • 9
Pojawił się zapowiadany przed Świętami Bożego Narodzenia raport NIK na temat KAS.
Pobieżny przegląd podpowiada, by skupić się na zdaniu: "Zmniejszeniu uległa natomiast kwota wyegzekwowanych zaległości z tytułu podatku akcyzowego (o 51,5%), podatku od gier (o 80,8%) oraz cła (o 47,0%), a łączna kwota wszystkich wyegzekwowanych należności scentralizowanych spadła o 42,5%."
To zdanie oddaje stan akcyzy jaki mamy po wprowadzeniu KAS oraz stan podatku od gier. Stan faktyczny jest taki, że KAS rozproszył akcyzę i znacząco osłabił działania kontrolne w tym obszarze! Także w zakresie cła. To powoduje, iż wiele osób w KAS uważa, że część mafii vatowskich przerzuciła się na podatek akcyzowy, gdzie KAS wprowadził spore ELDORADO.
Eksperci wskazują, że praktycznie w każdym rodzaju podatku akcyzowego oszustwa są w granicach 10% tj. po kilka miliardów na każdy strategiczny produkt akcyzowy(np. tytoń, papierosy, wyroby alkoholowe, paliwa). A przypominamy, że mamy jeszcze podwyżkę akcyzy w...

Wyrok WSA Wwa - wygaszony funkcjonariusz.

 • 2 920
 • 6
W dniu 17.01.2020r. w WSA Wwa zapadł pierwszy wyrok w sprawie funkcjonariusza, który nie otrzymał propozycji do KAS. Było to już rozstrzygnięcie po wydaniu decyzji zwalniającej. Sąd uznał decyzje organów za legalne, ponieważ uzasadnione. W decyzji organ powołał się na absencje chorobowe. Sąd odrzucił wszystkie wnioski dowodowe.
Został złożony wniosek o pisemne uzasadnienie wyroku.

Komunikat dot. kontaktów z prawnikami

 • 800
 • 2
Związek Zawodowy Celnicy PL zwraca się z uprzejmą prośbą o nie kontaktowanie się z prawnikami Związku bezpośrednio, chyba że jest to kontynuacja sprawy i jest to uzgodnione.

W pozostałych przypadkach kontakt odbywa się za pośrednictwem Związku:

E-maile proszę kierować za pośrednictwem następujących osób:

Maria Mrugała tel. 668 380 349 e-mail maria.mrugala@celnicy.pl - sprawy dot. emerytur,

Joanna Stępień tel. 664 743 488 e-mail stejoa1970@wp.pl - sprawy dot. ucywilnienia (świadectwa służby, odprawy, powrót do munduru, odszkodowania, inne z tego zakresu)

Przewodniczący ZOI - w innych sprawach (dyscyplinarki, postępowania karne itp.).

Z Przewodniczącymi ZOI można oczywiście kontaktować się także w sprawach ucywilnienia czy emerytur. Przewodniczący ZOI kontaktują się z prawnikami za pośrednictwem Przewodniczącego Związku.

W razie konieczności konsultacji telefonicznej, w/w osoby będą przekazywać numer telefonu do mecenasa, który następnie...

Ujawniamy: jest śledztwo w sprawie nieprawidłowości w skarbówkach

 • 1 085
 • 0
Jak ustaliła Wirtualna Polska, Zachodniopomorska Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie ewentualnych nieprawidłowości w urzędach skarbowych. Postępowanie dotyczy funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej i przekroczenia uprawnień służbowych. Śledczy prześwietlają okres, kiedy na czele KAS stał ówczesny wiceminister finansów - Marian Banaś.

WANDALIZM UCYWILNIENIA!

 • 3 207
 • 10
Czy Marian Banaś złamał prawo przy ucywilnieniu?
Gdzie jest raport NIK na temat wdrażania KAS? Media zapowiadały publikację w grudniu przed Świętami.
Czy Polska jest krajem, który daje Obywatelowi prawo do Sądu? Obywatelowi, który uważa, że jego prawa zostały naruszone przez organy państwowe.
Udostępnij video pro publico bono.

Spotkanie w MF 13.01.-KOMUNIKAT!

 • 7 679
 • 10
Publikujemy Komunikat ZZ Celnicy PL ze spotkania, które odbyło się w Ministerstwie Finansów z kierownictwem KAS w dniu 13.01.2020r.

OCZEKUJEMY URUCHOMIENIA PODWYŻEK W LUTYM 2020r.!

 • 13 530
 • 42
WYSTARCZY JUŻ TEJ GRY NA CZAS!
OCZEKUJEMY OD MF, ŻE PODWYŻKI W KAS BĘDĄ WYPŁACONE W MIESIĄCU LUTYM 2020r. Z WYRÓWNANIEM OD STYCZNIA!

nadinsp. Piotr Walczak

Szef Krajowej Administracji Skarbowej

Sekretarz Stanu

w Ministerstwie Finansów


ZZ Celnicy PL-2/20

Szanowny Panie Ministrze!

Związek Zawodowy Celnicy PL zwraca się z uprzejmą prośbą o przystąpienie do prac nad zasadami rozdysponowania podwyżek w 2020r. niezależnie od tego czy wiadomo już jaka to będzie kwota średnio na etat czy nie. Zasady można już ustalać. Związek uważa, że zgodnie z prawem powinna to być podwyżka w wysokości 6% wzrost kwoty bazowej plus 500zł z Uchwały modernizacyjnej.

Z informacji jakie otrzymujemy z innych formacji wiemy, że Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ma nadzieję na wypłatę podwyżek w podległych Jemu służbach już w miesiącu lutym 2020 z wyrównaniem od stycznia.

Należy mieć na uwadze, że w KAS z uwagi na brak komendy głównej konieczne będzie ustalanie zasad także na szczeblu...

Ważna informacja w sprawie art.15a

 • 5 944
 • 13
KOMUNIKAT

ZG ZZ Celnicy PL uprzejmie informuje, że liczne działania, w tym pisma do Szefa KAS oraz MSWiA, ale przede wszystkim udział naszego ZZ w posiedzeniu Komisji Sejmowej Administracji i Spraw Wewnętrznych w dniu 07.01. sprawiły, że MF podjął działania w sprawie art.15a w kontakcie z MSWiA.

Link do przebiegu posiedzenia Komisji AiSW:
http://sejm.pl/Sejm9.nsf/transmisje.xsp?unid=D11A594040A0C9FEC12584E0003DC898#

Kontynuujemy także dialog z MF w innych ważnych tematach dot. funkcjonariuszy SCS i pracowników KAS.

Dnia 13.01. odbędzie się kolejne spotkanie ZZ Celnicy PL z MF.

ZG ZZ Celnicy PL

Sprawy "wygaszonych"

 • 889
 • 0
ZZ Celnicy PL zaprasza wszystkich "wygaszonych" przez KAS do korzystania z forum dyskusyjnego na http://www.celnicy-wygaszeni.pl/ gdzie w jednym miejscu i bez podejmowania innych tematów są prowadzone dyskusje w przedmiocie zagadnień, które Was dotyczą i najbardziej interesują. Tematy te są i będą kontynuowane zarówno na niniejszej stronie, jak i na wyżej wskazanej. Zapraszajcie wszystkich zainteresowanych.
DIAS różnie traktują "wygaszonych" funkcjonariuszy. Przedstawiają propozycje pracy albo innych zwalniają z etapów postępowania kwalifikacyjnego, innych nie zwalniają i odrzucają na etapie rozmowy kwalifikacyjnej, jeszcze inni otrzymują propozycje służby bez nakazu sądowego. Funkcjonariusze, członkowie związku, którzy otrzymali propozycję pracy, jeśli mają wątpliwości jak się zachować, prosimy o kontakt telefoniczny bezpośrednio z przewodniczącym. Przewodniczący także jest "wygaszony" i zna orzecznictwo oraz możliwości działania. Porozmawiamy i skorzystamy w razie...

Video: cel nr 4. Sprawa emerytur mundurowych.

 • 1 010
 • 0
Omówienie celu nr 4 dot. uporządkowania emerytur mundurowych w KAS.

Posiedzenie KAiSW - art.15a

 • 1 709
 • 0
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych
sala nr 312, bud. U
Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat stanu realizacji Porozumienia zawartego w dniu 8 listopada 2018 r. pomiędzy MSWiA, a związkami zawodowymi służb mundurowych.
Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 31 lipca 2020 r.
- przedstawia Przewodniczący Komisji.

Co czeka służby mundurowe w 2020?

 • 3 231
 • 0
"Wciąż nierozwiązana jest kwestia art. 15a. ustawy emerytalnej. Chodzi o zrównanie statusu funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 23 lipca 2003 z tymi, przyjętymi wcześniej. MSWiA ma przygotować warianty rozwiązania wraz z wyliczeniami finansowymi. Następnie propozycje te zostaną przedstawione do analizy stronie społecznej. Zgodnie z porozumieniem, projekt miał być gotowy do końca 2019 r. ale sprawa jest trudna i dotyczy także kadry zawodowej WP. Nie ma pewności czy będzie rozwiązana w przyszłym roku." - czytamy m.in. w artykule.


Jednocześnie zapewniamy funkcjonariuszy SCS, że ZZ Celnicy PL podejmuje działania w sprawach zarówno art.15a, jak i w innych kwestiach, np. dodatków dla funkcjonariuszy - vide notatka ze spotkania z Ministrem Finansów.
Zwróciliśmy się z przypomnieniem, że ta sprawa dotyczy także funkcjonariuszy SCS do...

Karta Praw Podatnika - uwagi do projektu

 • 1 067
 • 5
Publikujemy korespondencję z Kancelarii Sejmu, dotyczącą poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – KARTY PRAW PODATNIKA

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przesyłanie uwag do dnia 14.01.2020r. na adres jaceksosnecki@o2.pl

Pozdrawiam

Sławomir Siwy

ZZ Celnicy PL

Życzenia na Nowy Rok 2020

 • 742
 • 2
1577788418285.png

U progu Nowego Roku 2020r. w imieniu ZZ Celnicy PL pragnę życzyć wszystkim, aby w tym Nowym Roku dokonała się w nas przemiana.

Życzę, byśmy wszyscy uwolnili się w pełni od stereotypów, które są nam wpajane na każdym kroku przez dzisiejszy świat. Podawane nam informacje mają na celu wzbudzać w nas pogardę do innych i mają polaryzować nastroje społeczne. Media nieprzypadkowo stale epatują nas sensacją i konfliktem.
Celowo robi się szum informacyjny, aby ważna informacja zginęła, a my sami poczuli się przytłoczeni i za mali, by cokolwiek realnie móc zadziałać. Chodzi o wywołanie w nas apatii i zniechęcenia i nie robienia nic poza wyrażaniem oburzenia w mediach społecznościowych, czym tylko pomagamy tej machinie.

Dosyć! Musimy to odrzucić! Każdy z nas może zrobić dużo, bardzo dużo! Życzę takiej przemiany, by każdy z nas zaczął wnosić swój własny wkład w rozwiązywanie problemów.
Wystarczy, że każdy z nas zacznie działać, szerzej niż tylko...
Do góry