Służba celna

Zaproszenie na Pielgrzymkę Służb Mundurowych

 • 708
 • 6
Moi drodzy!
Bardzo proszę o przekazanie zaproszenia z załącznika do wszystkich pracowników i funkcjonariuszy!
Co roku pielgrzymujemy razem ze służbami mundurowymi naszego kraju na Jasną Górę - ten dzień 14 sierpnia jest zawsze pięknym pokazaniem naszej jedności i wsparcia dla naszej Ojczyzny Polski oraz pokazania naszej Służby jako bardzo ważnej pośród innych służb mundurowych w naszym kraju.

Serdecznie zapraszam do udziału!
Kapelani w poszczególnych IAS zajmą się jak zawsze organizacją!


Dzięki i Szczęść Boże!

Ks. podinsp. dr Marian Midura
Dziekan KAS

tel.: +48 735 921 796
e-mail: marianjozef.midura@mf.gov.pl

Przebieg posiedzenie KAiSW dnia 16.07.2019r.

 • 2 354
 • 0
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (ASW)
sala nr 111, bud. U

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3604)
- uzasadnia Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

I czytanie ustawy emerytalnej - 16.07. godz. 16:30

 • 8 220
 • 19
W dniu 16.07. odbędzie się posiedzenie Komisji AiSW w sprawie pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3604)

- uzasadnia Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

KŚ ds VAT i AKCYZY przesłucha Przewodniczącego ZZ Celnicy PL

 • 13 681
 • 72
17.07. godz. 12.00- środa, przed Komisją Śledczą ds VAT i akcyzy będzie zeznawał Sławomir Siwy Przewodniczący ZZ Celnicy PL. Trzymajcie kciuki, bym potrafił czytelnie oraz w sposób zrozumiały dla wszystkich przekazać to co miało miejsce. Niektóre informacje od Was szokują nawet mnie, mimo iż dużo wiem. Gdyby ktoś chciał jeszcze coś przekazać to bardzo proszę - mail, sms lub messenger. Jako środowisko zawodowe nigdy nie mieliśmy takiej okazji i pewnie szybko ponownie mieć nie będziemy.

Pozdrawiam
Sławomir Siwy
ZZ Celnicy PL

Notatka z narady kadry kierowniczej w Świdrze

 • 7 750
 • 17
Publikujemy notatkę z narady kadry kierowniczej z udziałem Szefa KAS Pana Ministra gen. Piotra Walczaka, która odbyła się w dniu 08.07.2019r. w ośrodku w Świdrze koło Otwocka.

Minister Finansów kandydatem na Prezesa NIK

 • 643
 • 0
Minister Finansów Marian Banaś Prezesem NIK?

SKORZYSTAJ! - najlepsze ubezpieczenie medyczne w KAS

 • 2 983
 • 4
Pracownicy i funkcjonariusze

Krajowej Administracji Skarbowej

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że z dniem 1 sierpnia 2019 roku ZZ Celnicy PL przy współpracy z brokerem Europejskim Konsorcjum Ubezpieczeniowym wdraża dla Państwa nowy Program Zdrowotny – PZU Opieka Medyczna.

Program Zdrowotny – PZU Opieka Medyczna
zapewnia Państwu możliwość korzystania z ponad 2140 placówek medycznych w całej Polsce.

PZU Opieka Medyczna daje Państwu również możliwość skorzystania z REFUNDACJI w przypadku chęci wykonania badania poza placówką medyczną PZU - zgodnie z cennikiem refundacyjnym.

Program Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego prowadzony przez ZZ CELNICY PL zapewnia trzy warianty składek oraz bardzo szeroki zakres, niedostępny w innych pakietach.

Jest to ogromna korzyść dla ubezpieczonych a ochroną można objąć również osoby bliskie.

Do wyboru macie Państwu 3 zakresy: KOMFORT, KOMFORT PLUS i OPTIMUM z...

Rostowski, Parafianowicz i Grabowski popełnili przestępstwa w aferze VAT? Wniosek Horały o skierowanie zawiadomienia do prokuratury!

 • 622
 • 0
Marcin Horała, przewodniczący komisji śledczej ds. VAT złożył wniosek o skierowanie zawiadomienia do prokuratury w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa przez: Jana Vincenta Rostowskiego, byłego ministra finansów, Macieja Grabowskiego, byłego wiceministra finansów oraz Andrzeja Parafianowicza, byłego wiceministra finansów. Chodzi o przestępstwo z art. 231 par. 1 kodeksu karnego, tj. o niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego oraz art. 296 par. 3 tj. niedopełnienia obowiązków przez osobę, której powierzono prowadzenie spraw majątkowych, które doprowadziło do szkody w wielkich rozmiarach.

Dyrektor gdańskiej Izby Administracji Skarbowej wiceministrem finansów

 • 1 035
 • 0
Prezes Rady Ministrów powołał Tomasza Słaboszowskiego na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów i zastępcy szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Słaboszowski to dotychczasowy dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku.

Czytaj więcej na:

Wzór POZWU dla osób ucywilnionych

 • 4 065
 • 9
UCYWILNIENI FUNKCJONARIUSZE

KOLEŻANKI I KOLEDZY!

W dniu 1 lipca 2019 roku zapadła uchwała NSA (sygn I OPS 1/19), w myśl której przyjęcie przez funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej propozycji zatrudnienia i przekształcenie, z dniem określonym w tej propozycji, na podstawie art. 171 ust. 1 pkt 2 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej dotychczasowego stosunku służby w służbie przygotowawczej lub stałej w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę odpowiednio na czas nieokreślony albo określony, nie wiąże się z obowiązkiem właściwego organu do wydania decyzji orzekającej o zakończeniu stosunku służbowego.

Powyższa uchwała, oznacza że sprawy „ucywilnionych” o wręczenie propozycji pracy (zamiast propozycji służby) będą podlegać kontroli sądu pracy, finalnie to właśnie te sądy będą właściwe do tego typu spraw.

W związku z powyższym Związek pragnie wskazać, że osoby które nie skierowały w swoich sprawach pozwów do sądu pracy...

Ustawa o emeryturach mundurowych przyjęta przez Rząd

 • 4 621
 • 11

Uchwała NSA

 • 7 012
 • 32
Uchwała sędziów NSA w sprawie przekształcenia stosunku służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (sygn. akt I OPS 1/19)

W dniu 1 lipca 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów rozpoznał odpowiednio wnioski Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Rzecznika Praw Obywatelskich o podjęcie uchwał mających na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych.
W pierwszej sprawie NSA podjął następującą uchwałę:
„Przyjęcie przez funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej propozycji zatrudnienia i przekształcenie, z dniem określonym w tej propozycji, na podstawie art. 171 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 ze zm.) dotychczasowego stosunku służby w służbie przygotowawczej lub stałej w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę odpowiednio na czas...

Paweł Cybulski odchodzi ze stanowiska

 • 1 070
 • 0
To już trzecia zmiana w kierownictwie Ministerstwa Finansów w ostatnich tygodniach. Po wymianie Teresy Czerwińskiej na Mariana Banasia z fotelem wiceministra pożegnał się Filip Świtała. Teraz do tego grona dołącza Paweł Cybulski.

Przed KŚ zeznawał Jacek Skonieczny - Z-ca Dyr. Dep. KS

 • 636
 • 0
Z zeznań Jacka Skoniecznego, byłego wicedyrektora Departamentu Kontroli Skarbowej MF przed komisją VAT

1️.Nie wie dlaczego Polska z 2,5 rocznym opóźnieniem przystąpiła do platformy wymiany danych Eurofisc w obszarze grupy roboczej procedury celnej 42. (Trybunał Obrachunkowy ustalił, że straty państw członkowskich w tej procedurze wynosiły do 29% należnych wpływów).

2️.Nie było systemu natychmiastowego wykreślania firm-słupów z rejestru aktywnych podatników. Zależało to od szybkości przesyłania pisma przez dyrektora UKS do dyrektora US. Zdarzało się, że firma namierzona przez kontrolę skarbową jako oszust jeszcze długo była aktywnym podatnikiem i mogła dokonywać kolejnych wyłudzeń.

3️.W obrocie telefonami komórkowymi wyłudzenia na dużą skalę zaczęły się od 2012 roku. Pion kontroli wnioskował o zmiany systemowe, ale nie zostały one przeprowadzone do lata 2015.

4️.Kontrola skarbowa nie prowadziła szczególnych działań sprawdzających po zniesieniu zabezpieczeń w imporcie...

Nowi wiceministrowie w MF

 • 1 049
 • 1
Jak wynika z informacji DGP w piątek po południu w Ministerstwie Finansów pojawią się nowi wiceministrowie.

Tematy na spotkanie z Szefem KAS

 • 5 268
 • 25
Pracownicy i Funkcjonariusze KAS

Koleżanki i Koledzy.

W związku z zaproszeniem ZZ na spotkanie z Szefem KAS, które odbędzie się przy okazji narady kadry kierowniczej KAS, zwracam się z uprzejmą prośbą o przesyłanie zagadnień i tematów do poruszenia na spotkaniu.
Proszę o przesyłanie zagadnień wraz z uzasadnieniem.
Tematy można przesyłać w terminie do dnia 27.06.2019r. do godz. 20:00 na e-mail slawomir.siwy@celnicy.pl
Spotkanie odbędzie się w dniu 8.07. jednak strona ministerialna zastrzegła termin na zgłoszenia zagadnień do 28.06.2019r.
Proszę o rozpowszechnienie tej informacji w KAS. Jeżeli ktoś nie zdąży zgłosić zagadnień w ww. terminie to proszę o przekazanie ich wyjątkowo w takich przypadkach do dnia 28.06. do godz. 12:00

Pozdrawiam
Sławomir Siwy
ZZ Celnicy PL

"CHWAŁA OFIARNYM I NIEUSTRASZONYM" - wyróżnienie dla ZZ CELNICY PL

 • 542
 • 0
Związek Zawodowy Celnicy PL został uhonorowany orderem "CHWAŁA OFIARNYM I NIEUSTRASZONYM". W dniu 15.06. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego miałem zaszczyt uczestniczyć w uroczystej Mszy Świętej i przyjąć to prestiżowe odznaczenie z rąk Księdza Biskupa Polowego WP Józefa Guzdka.
Ps. Cieszy mnie niezmiernie, że działalność związku jest zauważana i doceniana. Wcześniej przez świat nauki - Medal "VIRTUS EST PERFECTA RATIO" i obecnie przez Ordynariat Polowy Wojska Polskiego i Koleżanki i Kolegów z Policji, za co bardzo serdecznie dziękuję.
Ośrodki władzy odbierają naszą działalność nieco inaczej, co jest znamienne, choć podłoże takiego podejścia jest dość czytelne. To mnie specjalnie nie martwi, bo władza dużo czerpie z naszych pism, pomysłów, ale oczywiście tym się nie chwali. Ważne, że wdraża, choć niedobrze, że dużo zniekształca, osłabiając tym samym możliwości skuteczniejszej walki z szarą strefą. Jestem przekonany, że także ośrodki władzy otworzą się prędzej czy później na...

Jak skarbówka walczy z handlem pustymi fakturami w internecie

 • 401
 • 0
Administracja skarbowa skutecznie likwiduje oferty pustych faktur. Na razie tylko w internecie, w świecie realnym sukcesów wciąż jest niewiele.

Wywiad z Ministrem Marianem Banasiem

 • 1 120
 • 4
Nowy minister finansów Marian Banaś: Polska dzięki walce z szarą strefą ma wysoki wzrost gospodarczy, większy niż Niemcy

Skarbówka ostrzega: ta pani u nas nie pracuje!

 • 519
 • 1
Także mieszkańcy Mielca otrzymali ostatnio e-maile z Urzędu Skarbowego zapowiadające wszczęcie kontroli. Urząd Skarbowy w Mielcu informuje, że to oszustwo.
- W związku z fałszywymi wiadomościami e-mail, w których autor informuje o zamiarze zainicjowania kontroli i wyznacza jej termin uprzejmie informujemy, że urzędy skarbowe nie są autorami takich wiadomości, a mgr Marzena F. nie jest pracownikiem żadnego urzędu skarbowego - informuje Urząd Skarbowy w Mielcu...

Do góry