Informacja o podwyżkach 2020r.

FUNKCJONARIUSZE I PRACOWNICY KAS

Koleżanki i Koledzy!

Związek Zawodowy Celnicy PL uprzejmie informuje, że na przyszły tydzień otrzymaliśmy zaproszenie do Ministerstwa Finansów w sprawie kontynuacji rozmów, w tym ustalania zasad rozdysponowania środków na podwyżki 2020r.

Poprosiliśmy o wyznaczenie innego terminu spotkania w związku z odbywającym się w dniach 17.02.-20.02.2020 posiedzeniem Zarządu i Zjazdem Sprawozdawczo-Wyborczym, co już zostało uzgodnione. Niezależnie od powyższego zaprosiliśmy także na Zjazd Szefa KAS.

Środowisku należy się także informacja dlaczego ZZ osobno rozmawiają z Ministrem Finansów na te same tematy i prezentując takie samo stanowisko, tj. Uchwała modernizacyjna plus 6% wzrostu kwoty bazowej. Należy wyjaśnić, że jest to spowodowane brakiem zgody części ZZ do wspólnych spotkań. Inicjując dialog, Minister Finansów zaprosił ZZ na jedno wspólne spotkanie, ale kilka ZZ z tzw. Komitetu Protestacyjnego oprotestowało taką formę dialogu, stąd osobny dialog i spotkania ZZ z MF i kierownictwem KAS.

Mamy także nadzieję, że w dalszych rozmowach w MF na temat podwyżek 2020, zdecydowany sprzeciw ZZ Celnicy PL wobec planów podwyższania dodatków kontrolerskich po lutym 2020r. ze środków na podwyżki, zostanie finalnie uwzględniony. Dziękujemy za Wasze wsparcie w tej kwestii.

Związek Zawodowy Celnicy PL, jako jedyna organizacja w Polsce reprezentuje Wasze interesy w kwestii zasad rozdysponowania podwyżek, nie tylko na szczeblu Ministerstwa, ale także w każdej IAS w Polsce oraz KIS. To Wasza oddolna wola, gdyż dzięki Waszemu wsparciu jesteśmy największym związkiem zawodowym w KAS i większości IAS w Polsce. Jesteśmy w każdej IAS i zrzeszamy wszędzie funkcjonariuszy SCS, wcześniej SC pracowników US, pracowników i funkcjonariuszy byłego UKS, osoby ucywilnione, emerytów.

Naszym zdaniem podział środków musi nastąpić wg ściśle określonego algorytmu, tak aby nie dopuścić do uznaniowości. Jest szansa rozpocząć proces naprawy wielu patologii płacowych w KAS i o to zabiegamy. Każdy funkcjonariusz/pracownik powinien dokładnie wiedzieć na podstawie ustalonych zasad, jakie środki otrzyma w ramach podwyżki, ponad 6% wzrost kwoty bazowej, który oczywiście jest obligatoryjny dla każdego.

Zwracamy się z apelem do wszystkich o przekazywanie do związku swoich spostrzeżeń na ten temat. Każda uwaga jest mile widziana i będzie analizowana. Prosimy o dalsze wsparcie osób niezrzeszonych, aby Wasza reprezentacja w każdej IAS była jeszcze silniejsza.

WSTĄP DO NAS!

Z Serdecznym Pozdrowieniem:
Sławomir Siwy
Przewodniczący
ZZ Celnicy PL
 

Attachments

  • celnicy21-20-Komunikat podwyżki 2020.pdf
    361,5 KB · Wyświetleń: 484
  • deklaracja_IAS_elektroniczna_RODO.doc
    41,5 KB · Wyświetleń: 400
Do góry