• Witaj na stronie i forum Związku Zawodowego Celnicy PL!
  Nasz Związek zrzesza 6783 członków.

  Wstąp do nas! (KLIKNIJ i zapisz się elektronicznie!)
  Albo jeśli wolisz zapisać się w tradycyjny sposób wyślij deklarację (Deklaracja do pobrania! Kliknij!)
  Korzyści i ochrona wynikająca z członkostwa w ZZ Celnicy PL (KLIKNIJ) plus inne benefity, np. zniżki na paliwo!
  Konto Związku 44 1600 1462 0008 2567 1607 7001 w BGŻ BNP PARIBAS

Opieka medyczna w LUXMED dla Funkcjonariuszy SCS i Pracowników KAS oraz ich rodzin

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż z dniem 1 marca 2024 roku zmianie ulegną stawki za pakiety medyczne w LUXMED.
Do końca miesiąca lutego 2024 roku obowiązują aktualne stawki, składka za marzec płatna w nowej wysokości.
W załączeniu przekazujemy Państwu ulotkę z nowymi cenami pakietów oraz deklarację.

Osoby obecnie objęte Pakietem Medycznym w Grupie LUX MED w związku z wprowadzanymi zmianami proszone są o wypełnienie na nowo deklaracji przystąpienia.
Deklarację należy odesłać wyłącznie w formie skanu na adres e-mail: ubezpieczeniakas@wdbsa.pl
najpóźniej do dnia 22 lutego 2024 roku.
Osoby, które korzystały z potrącania składek z wynagrodzenia proszone są o kontakt z osobami obsługującymi w poszczególnych Izbach celem przedłożenia dokumentu dotyczącego potrącenia składki w nowej wysokości w terminie uzgodnionym z osobami obsługującymi.
Dane kontaktowe do osób w Izbach:

IAS Białystok - tel. 85 665 57 43

IAS Katowice - tel. 32 207 65 17, 696 816 425

IAS Kielce - tel. 41 364 26 95

IAS Kraków - Maria Mrugała
maria.mrugala@celnicy.pl tel. 668 380 349

IAS Olsztyn - tel. 89 525 42 06

IAS Wrocław - tel. 71 365 26 14

IAS Warszawa - tel. 22 561 80 96


Program Opieki Medycznej w Grupie LUX MED to aż 4 zakresy: PODSTAWOWY, ROZSZERZONY, PAKIET NOWY COMFORT i NOWY COMFORT PLUS z możliwością wybrania typu indywidulanego, partnerskiego oraz rodzinnego.
Pakiet indywidulany - funkcjonariusz/pracownik do 70 r.ż.
Pakiet partnerski - funkcjonariusz/pracownik oraz małżonek/partner do 70
r.ż. lub dziecko do 26 r.ż.
Pakiet rodzinny - funkcjonariusz/pracownik oraz małżonek/partner do 70 r.ż.
oraz wszystkie dzieci do ukończenia 26 r.ż. bez względu na ilość).
Członek rodziny może zostać zgłoszony wyłącznie do tego samego pakietu, do
którego przystąpił pracownik.
Dodatkowy zakres pakietu to NOWY COMFORT MOI BLISCY- dedykowany wszystkim bliskim każdego funkcjonariusza/pracownika bez żadnych ograniczeń osobowych (rodzina np. dziecko powyżej 26 roku życia i inni bliscy, którzy nie ukończyli 70 r.ż.
Pakiety dostępne są również dla członków ZZ Celnicy PL (byłych
funkcjonariuszy i pracowników w KAS).
Program Opieki Medycznej w LUX MED zapewnia Państwu również możliwość
refundacji. Refundacja obejmuje 70% kosztów za świadczenie wykonane poza placówkami Grupy Lux Med i współpracującymi. Limit to 500 zł kwartalnie, kwartały liczone są kalendarzowo tj. styczeń-marzec, kwiecień-czerwiec, lipiec-wrzesień, październik-grudzień.
Kwota abonamentu będzie waloryzowana raz w roku (1 lutego) o wskaźnik
wynikający z wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowany przez GUS.
Minimalny okres korzystania z pakietu wynosi 12 miesięcy.

Przed przystąpieniem do abonamentu należy sprawdzić dostępność placówek w swojej
miejscowości oraz zapoznać się z zakresem abonamentu. W razie rezygnacji funkcjonariusza/pracownika KAS ponowne przystąpienie jest możliwe po 12 miesiącach.
Wykreślenie członka rodziny z osób uprawnionych wyklucza możliwość ponownego
objęcia pakietem medycznym w ramach umowy chyba, że LUX MED wyrazi na to zgodę.

Wszystkie dodatkowe pytania i wątpliwości możecie Państwo kierować bezpośrednio do Zespołu Ubezpieczeń Grupowych:
WDB S.A. : ul. Migdałowa 4 lok. 28 , 02-796 Warszawa
Tel.: 22 628 46 41, Tel. kom.: 885 390 800, e-mail:
ubezpieczeniakas@wdbsa.plSYLWIA WIĘCKIEWICZ
Dyrektor Zespołu Ubezpieczeń Grupowych
Broker
 

Attachments

 • Deklaracja LuxMed - KAS_2024.pdf
  232,4 KB · Wyświetleń: 177
 • Ulotka Luxmed Opieka Medyczna w KAS_2024.pdf
  293,3 KB · Wyświetleń: 503
Back
Do góry