Komunikat emerytury waloryzacja i wyrok SO

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 listopada 2019r. SO w Warszawie wydał wyrok, w którym uwzględnił odwołanie funkcjonariusza i uznał prawo do emerytury od 01.01.2018 roku, ucywilnionego funkcjonariusza, który nie przyjął propozycji pracy.

Sygnatura akt XIII U 1101/18.

ZER MSWiA złożył wniosek o uzasadnienie, tak więc wyrok nie jest jeszcze prawomocny.

Istotą postępowania było ustalenie 5 lat wykonywania zadań z katalogu zadań wymienionego w ustawie przez funkcjonariusza pełniącego służbę w komórkach postępowania celnego, przeznaczeń celnych i postępowania podatkowego w sprawach akcyzowych.

Ponadto związek udostępnia krótki wzór odwołania do Sądu Okręgowego w związku z odmowami ZER MSWiA dot. waloryzacji świadczeń, gdy od czasu zwolnienia do czasu ustalenia emerytury były waloryzacje tego świadczenia(dot. renty lub emerytury). W naszej ocenie sprawa ma szanse na pozytywne rozpatrzenie. Uprzedzamy jednak, że jak w każdej sprawie sądowej, trzeba mieć także na uwadze możliwą przegraną, gdyż ustawa jest wadliwie napisana i nie wiadomo czy sąd zechce sprawę rozpatrzeć zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami i w duchu zasady równości wobec prawa i odstępstwa od ewidentnej naszym zdaniem dyskryminacji funkcjonariuszy SCS i S.C. Ponieważ jest to jednak sąd pracy, przegrana nie powinna wiązać się z dużymi kosztami, aczkolwiek tych także niestety wykluczyć nie możemy.
 

Attachments

  • celnicy101-19-emerytury komunikat.pdf
    140,3 KB · Wyświetleń: 842
  • wzor skargi na waloryzacje.doc
    36,5 KB · Wyświetleń: 683
Do góry