Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - emerytury

Publikujemy wyrok SO w Warszawie w sprawie emerytur.
To pierwszy wyrok. Kolejne na razie nie zapadły. Sąd Okręgowy w Warszawie zauważył, że sprawa ma charakter instytucjonalny i szerzej pochyla się nad zagadnieniem.
Do tego stopnia, że w sprawie, która nie dotyczyła 5 lat tzw. zadań policyjnych, Sąd zamiast wyroku, wystąpił o akta osobowe pod kątem właśnie 5 lat tzw. zadań policyjnych.
Widać, że SO w Warszawie kompleksowo zaczął patrzeć na tę sprawę.
Wyrok nie jest prawomocny i przygotowujemy apelację.
Walczymy dalej. Prosimy o wsparcie.
Pokaż załącznik: SO WWA.pdf
 
Do góry