Wyrok Sądu Apelacyjnego-waloryzacja

Publikujemy ważny dla "wygaszonych" i "ucywilnionych", ale nie tylko dla Nich, wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie.
W sprawie waloryzacji wypowiedział się Sąd Apelacyjny w Warszawie, który zmienił wyrok I instancji i decyzję Dyrektora ZER MSWiA w ten sposób, że przy ustalaniu podstawy wymiaru emerytury funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej nakazał uwzględnienie waloryzacji emerytur i rent inwalidzkich przypadających w okresie między zwolnieniem ze służby, a ustaleniem prawa do emerytury – sygn.. Akr III AUa 1203/20
 
Ostatnia edycja:
Tak się kończą "usprawnienia" i gonitwa za statystykami.... O oszczędnościach reformatorskich to nawet
nie wspomnę:mad:..
p.s. Szacunek za czujność(y)(y)(y)
 
Witam pytanie do Sławka w związku z wyrokiem Akr III AUa 1203/20-czy jeżeli nie odwoływałem się od decyzji ZER o przyznaniu emerytury -to czy teraz można wystąpić o tą nieuwzględnioną waloryzacje. (w okresie między zwolnieniem ze służby, a ustaleniem prawa do emerytury)
 
Jesli ktoś odpuścił po niestety negatywnym wyroku SO, czy jest jakaś możliwość ponownego wejścia na droge sądową?
A gdyby tak zrobić taki myk z decyzja, która przyjdzie a dot będzie obecnej waloryzacji to zaskarżyć ja do Sądu z uwagi na brak waloryzacji emerytury miedzy zwolnieniem ze służby a ustaleniem prawa do emerytury. Dobrze byłoby znaleźć jakieś wyjście z tej sytuacji.
 
Ostatnia edycja:
Omówimy to z ZER MSWiA i napiszę wtedy. Może uda się coś wypracować. Z ZER MSWiA mamy dobre doświadczenia jeżeli chodzi o dialog i chęci obu stron do konstruktywnego i godzącego interesy SP i funkcjonariuszy rozwiązania.
 
Witam pytanie do Sławka w związku z wyrokiem Akr III AUa 1203/20-czy jeżeli nie odwoływałem się od decyzji ZER o przyznaniu emerytury -to czy teraz można wystąpić o tą nieuwzględnioną waloryzacje. (w okresie między zwolnieniem ze służby, a ustaleniem prawa do emerytury)że posiadamy już prawomocne decyzje
Jest to problem większości z nas że posiadamy już prawomocne decyzje, obawiam się Sławku że Zer nas oleje, ale warto spróbować czy na kanwie tego wyroku można wnosić do zeru o zmianę decyzji - przeliczenia ponownego emerytury z uwzględnieniem rewaloryzacji?
 
Omówimy to z ZER MSWiA i napiszę wtedy. Może uda się coś wypracować. Z ZER MSWiA mamy dobre doświadczenia jeżeli chodzi o dialog i chęci obu stron do konstruktywnego i godzącego interesy SP i funkcjonariuszy rozwiązania.
Szkoda tylko, że ZER do tej pory stoi na stanowisku odmiennym niż wynika to z sentencji wyroku SA.
Do tej pory zarówno ZER w swoich decyzjach jak i SO w Warszawie odmawiając waloryzacji nie uzasadnił swoich decyzji (wyroków) w sposób przekonywujący. Dobrze byłoby zapoznać się z uzasadnieniem wyroku SA o o ile ZER wystapi o takowe.
 
Do góry