Wyrok SO w sprawie wysokości zasiłku chorobowego dla funkcjonariuszy bez propozycji

Publikujemy wyroki Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w sprawie wysokości zasiłku chorobowego dla funkcjonariuszy, którzy chorują po braku propozycji do KAS i chorowali wcześniej, a ich choroba trwa.
Wygraliśmy wcześniej batalię o to, że w ogóle zasiłek się należy, bo ZUS odmawiał w ogóle prawa do świadczenia, co wprost narusza Konstytucję.
Niestety ZUS nie pogodził się z przegraną i wciąż składa apelacje, mimo iż było w tej sprawie pismo do Prezes ZUS, powołujące się na orzecznictwo i na ciężki stan zdrowia wielu chorych.
ZUS po przegranej nie poddał się i postanowił zaszkodzić chorym w jeszcze inny sposób - zaczął wypłacać zaniżony zasiłek.
Na szczęście Sądy stają na wysokości zadania i nie zostawiają suchej nitki na argumentacji ZUS.
Wg Sądu zarzuty ZUS podniesione w apelacji są nie tylko nieuzasadnione, ale także niezrozumiałe. Mimo tego, ZUS nie bacząc na krzywdy ludzkie, składa apelacje.
Zachowanie ZUS jest nieetyczne i niemoralne, gdyż często mamy do czynienia z ludźmi ciężko chorymi, których wcześniej, także w sposób niemoralny, pozbyli się z KAS niektórzy DIAS.
Czy organy w Polsce naprawdę muszą tak niesprawiedliwie, nieprawnie i niemoralnie działać?
Dlaczego nikt z rządzących - Premier, Prezydent - nie chce się temu przeciwstawić?
Pokaż załącznik: SR CHOROBOWE.docx
Pokaż załącznik: SO CHOROBOWE.pdf
 
Do góry