Informacja o przyjęciu skargi kasacyjnej do rozpatrzenia przez Sąd Najwyższy

Informujemy, że otrzymaliśmy z Sądu Najwyższego Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych postanowienie z dnia 11 maja 2021 r. sygn. akt I PSK 57/21 (poprzednia sygn. akt I PK 61/20) o przyjęciu skargi kasacyjnej do rozpoznania w sprawie o wydanie świadectwa służby i odprawy dla funkcjonariusza zwolnionego ze służby z dniem 1 czerwca 2017 r. (ucywilnienie), która została zarejestrowana pod sygn. akt I PSKP 64/21.

Czekamy na wyznaczenie terminu przedmiotowej rozprawy, o wyniku której poinformujemy osobnym komunikatem.Z poważaniem

/-/ Maria Mrugała

V-ce Przewodnicząca

ZZ Celnicy PL​
 
Do góry