Były celnik miał prawo do zasiłku chorobowego - wyrok SN

Funkcjonariusz służby celnej nie powinien być słabiej chroniony niż zwykły pracownik, który także po ustaniu zatrudnienia może otrzymać zasiłek chorobowy.
Sprawa dotyczyła funkcjonariusza celnego, który nie został zatrudniony w nowej Krajowej Administracji Skarbowej. Jego stosunek służby wygasł z końcem sierpnia 2017 r. na podstawie art. 170 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o KAS. Wcześniej jednak zachorował. Od 31 maja 2017 r. do piątego stycznia 2018 r. przebywał nieprzerwanie na zwolnieniu. Za okres od 31 maja do 31 sierpnia (93 dni) otrzymał uposażenie na podstawie ustawy o służbie celnej...

https://www.rp.pl/Mundurowi/309119996-Byly-celnik-mial-prawo-do-zasilku-chorobowego---wyrok-SN.html
 

Attachments

Komentarze

Do góry