Służba Celna

Spotkanie Szefa KAS z Szefem ukraińskiej Państwowej Służby Celnej

 • 3 069
 • 10
1 września 2019 r. w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie Szefa KAS Piotra Walczaka z nowo powołanym Szefem ukraińskiej Państwowej Służby Celnej Maksymem Niefiodowem.

Raport komisji śledczej ds. VAT przyjęty.

 • 1 648
 • 0
Sejmowa komisja śledcza ds. VAT przyjęła w piątek, wraz z poprawkami, raport końcowy. Przygotowany przez jej szefa Marcina Horałę (PiS) raport postuluje m.in. Trybunał Stanu dla Donalda Tuska, Ewy Kopacz, Jacka Rostowskiego i Mateusza Szczurka.

Już w 2009r. pisaliśmy do Ministra Finansów:

"Niektórzy wysocy urzędnicy Departamentów, ... Zamiast poprawiać prawo oraz tworzyć sprawiedliwe i czytelne reguły oraz normy usprawniające życie gospodarcze i wspierać tym rozwój gospodarczy i zdrową konkurencję, osłabiali struktury państwa, tworzyli nieczytelne i wadliwe przepisy przychylne specyficznym interesom szarej strefy. Nie reagowano na krytykę poselską, dziennikarską, czy zaniepokojone głosy organizacji branżowych, co jest sprzeczne z zasadami demokracji. Poza wąską grupą bogacących się szybko „biznesmenów”, tracili wszyscy, a szczególnie uczciwi przedsiębiorcy oraz budżet państwa."

Pytanie, czy raport coś w tym zakresie wnosi? Tzn. czy daje jakąś szansę na zmianę w...

Pismo w sprawie art.15a!!!

 • 6 407
 • 12
Czy możemy liczyć na Szefa KAS w sprawie zniesienia art.15a oraz zniesienia innych nierówności funkcjonariuszy SCS w stosunku do funkcjonariuszy innych formacji?
Czytaj więcej w zał piśmie:

Nowy szef NIK. Marian Banaś wybrany przez Sejm

 • 2 893
 • 10
Sejm zagłosował za kandydaturą Mariana Banasia (od 4 czerwca był ministrem finansów) na stanowisko prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

X Zlot - WAŻNE !!!

 • 1 296
 • 0
Uprzejmie informujemy, że lista uczestników X Zlotu jest pełna.

Kolejni chętni będą przyjmowani na miejsca rezerwowe. Prosimy więc o przysłanie samego zgłoszenia bez dokonywania wpłaty.

O wpłatę prosimy dopiero po potwierdzeniu wpisania na listę.

Pismo do ZER - pytania po nowelizacji

 • 3 792
 • 0
W związku z przepisami wprowadzonymi ustawą z dnia 19 lipca 2019r o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie wytycznych w zakresie trybu postępowania oraz wymaganych wniosków w następujących sytuacjach:

Czytaj więcej w zał piśmie

Odpowiedź MF od kiedy liczymy 5 lat tzw. zadań policyjnych?

 • 7 844
 • 11
Publikujemy pismo MF zawierające odpowiedź na zapytanie ZZ Celnicy PL w sprawie liczenia okresu 5 lat tzw. zadań policyjnych po nowelizacji.

UNIEWINNIENIE

 • 2 957
 • 7
Sąd Rejonowy w Opolu uniewinnił Przewodniczącego Sławomira Siwego od zarzutu popełnienia wykroczenia polegającego na występowaniu w mundurze funkcjonariusza Służby Celnej na Zjeździe ZZ Celnicy PL z okazji X-lecia związku.
Jak podkreślił Sąd wyrok dotyczy tego konkretnego przypadku i tej konkretnej sytuacji.
Przypominamy, że zawiadomienie w sprawie złożył dyrektor jednej z Izb. Dyrektor ten jest zatrudniony w ramach stosunku cywilnoprawnego.
Z zawiadomienia wynika także, że dyrektorowi przeszkadza avatar Przewodniczącego(konkretnie mundur) na celnicy.pl.
Ps. Tak to już niestety mamy w KAS. Działania niektórych przełożonych w sprawach dotyczących stosunku administracyjnoprawnego, godności i honoru munduru, nieznane w innych formacjach mundurowych, są niestety częstym zjawiskiem w KAS, co wpływa bardzo niekorzystnie na funkcjonowanie SCS.

Nowe propozycje pożyczek gotówkowych i kredytu hipotecznego dla zatrudnionych i pełniących służbę w KAS

 • 2 821
 • 2
Publikujemy obecne propozycje pożyczek gotówkowych i kredytu hipotecznego specjalnie dla Funkcjonariuszy i Pracowników KAS.

Szczegóły w prezentacji oraz u opiekuna obsługującego KAS.

Przemysław Obłaźny – Mobilny Ekspert ds. Finansowych

Zadzwoń lub wyślij sms o treści „kontakt”

Tel. kom. 605 376 384

Projekt rozporządzenia w sprawie wielokrotnosci kwoty bazowej

 • 3 651
 • 2
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej przesłano do konsultacji społecznych w dniu 14.08.2019r. wyznaczając 21 dni na przesłanie uwag.

Od kiedy liczyć 5 lat po nowelizacji?

 • 4 644
 • 5
Niebawem zostanie opublikowane nowe brzmienie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji …, w którym jak wiadomo dokonano zmian odnoszących się również do funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (SCS). Jedną z nich, bardzo ważną, jest to że dla funkcjonariuszy SCS okres od dnia wejścia w życie ustawy o Służbie Celnej do dnia otrzymania aktu mianowania będzie liczony jako okres równorzędny ze służbą.
Czytaj więcej w zał piśmie

Prezydent podpisał ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji ...

 • 5 093
 • 1
Z informacji na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta RP wynika, że w dniu 13 sierpnia Pan Prezydent podpisał Ustawę o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

JUBILEUSZOWY X ZLOT SŁUŻBY CELNEJ - TATRY 2019

 • 3 131
 • 1
Związek Zawodowy Celnicy PL zaprasza wszystkich zatrudnionych i pełniących służbę w Krajowej Administracji Skarbowej na X Ogólnopolski Zlot Służby Celnej „TATRY 2019”, który w tym roku odbędzie się w dniach od 25 do 29 września 2019 r.
Więcej informacji w załącznikach
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontroler z konspiry

 • 1 786
 • 0
Z wystawienia kandydatury Mariana Banasia na prezesa NIK cieszą się jego współpracownicy z okresu opozycji antykomunistycznej. I ci, którzy widzą w nim przeszkodę w usprawnieniu działalności Krajowej Administracji Skarbowej.
"Minister Marian Banaś zawiódł środowisko ..." - mówi Tygodnikowi "DO RZECZY" Sławomir Siwy Przewodniczący ZZ Celnicy PL
Czytaj więcej w tygodniku

Senat przyjął ustawę bez poprawek

 • 4 438
 • 18
Senat przyjął ustawę o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nowymi przepisami zniesiony zostanie wymóg ukończenia 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę funkcjonariuszy.

Raport NIK - modernizacja służb mundurowych

 • 1 680
 • 2
Program modernizacji służb mundurowych nie gwarantuje ich stałego unowocześniania i nie zahamował fali odejść funkcjonariuszy ze służby - wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli.

Kilkugodzinne korki na przejściu granicznym w Bezledach.

 • 1 577
 • 0
Pojawiły się informacje o zmniejszonej obsadzie celników po polskiej stronie granicy. Anna Hatała-Wanat z Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie przyznaje – celników jest nieco mniej, ale starają się prowadzić odprawy na bieżąco.

W 2020 r. zamrożenie wydatków ministerstw

 • 1 320
 • 0
Ministerstwo Finansów proponuje utrzymanie w 2020 r. wydatków ministerstw na tegorocznym poziomie - pisze w poniedziałek "Dziennik Gazeta Prawna". Dla części resortów oznaczałoby to realne zmniejszenie kwot do dyspozycji - zaznacza gazeta.

Nowa matryca VAT tuż-tuż

 • 826
 • 0
W czwartek 1 sierpnia 2019 r. nowelizacja podatku od towarów i usług trafi pod obrady Senatu. To już ostatni etap procesu legislacyjnego, który budził duże emocje wśród sadowników. Po prawie 9 miesiącach niepewności, wszystko wskazuje na to, że polscy sadownicy mogą być spokojni - w wyniku poprawki do nowej matrycy VAT nie utracą oni części krajowego rynku zbytu.

LożaRadiowa- rozmowa z Przewodniczącym Sławomirem Siwym w Radio Opole

 • 1 432
 • 2
Rozmowa z Przewodniczącym ZZ Celnicy PL na temat zeznań przed Komisją Śledczą ds. VAT i AKCYZY
Back
Do góry