Posiedzenie Senatu RP

W dniu 11.08.2020r. o godz. 15:00 rozpoczyna się posiedzenie Senatu RP.
ZZ Celnicy PL przedstawia wciąż Senatorom uzasadnienie za włączeniem funkcjonariuszy SCS do Ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw.
Rozmowy stale trwają. Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierają.
Czy sprawa SCS zaistnieje, czy zostaną zgłoszone poprawki dot. funkcjonariuszy SCS, czy zostaniemy włączeni przez Senat RP do tej ustawy?
Obserwujmy posiedzenie Senatu RP.
 

Komentarze

Pominięcie SCS jest znane w Senacie dzięki naszym interwencjom i obecności na Komisji. ZZ Celnicy PL prowadzi szereg działań, prowadzimy rozmowy. Kilku Senatorów chce to zgłosić jako konkretne poprawki. Jaki będzie finał? Oglądajmy obrady. Co mogliśmy zrobić, już zrobiliśmy. Dziękuję wszystkim za wsparcie i działania.
 
Do góry