AKCJA SEJM!

Koleżanki i Koledzy! Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej

WSZYSCY!

NIE ODPUSZCZAMY!

W związku z informacją o złożeniu poprawek w Senacie do ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

z uwagi na brak czasu, jednak mając nadzieję na przyjęcie poprawek przez Senat,

rozpoczynamy już dzisiaj ŚRODA) akcję skierowaną do Parlamentarzystów Sejmu RP.


Czasu na działanie jest bardzo mało, gdyż Sejm już rano w piątek będzie się tym zajmował i głosował.

Maile wysyłamy dzisiaj - ŚRODA(12.08), CZWARTEK(13.08), a kto nie zdąży to jeszcze w PIĄTEK(14.08) do godziny 12:00.

Prosimy by każdy funkcjonariusz, niezależnie od stażu(w piśmie jest także o funkcjonariuszach z krótkim stażem) wysłał maile do Sejmu i załączył pismo Związku, które udostępniamy.

Koniecznie wyślijcie na adres Klubu Parlamentarnego PiS e-mail kp-pis@kluby.sejm.pl i innych Klubów, ale także maile do możliwie jak największej liczby wszystkich Parlamentarzystów.

Rano będzie się tym zajmować Komisja AiSW. Adresy Posłów to imię.nazwisko@sejm.pl np. e-mail do Jana Kowalskiego to jan.kowalski@sejm.pl, itd oczywiście bez polskich znaków, gdy Poseł ma takie w imieniu lub nazwisku.

Tutaj pod linkiem są dostępne dane wszystkich Posłów i także ich e-maile(niektórzy dodatkowo podają też inne maile)

http://sejm.pl/Sejm9.nsf/poslowie.xsp?type=A

tutaj dane Posłów KP PiS i Prezydium Klubu

http://sejm.pl/Sejm9.nsf/klubposlowie.xsp?klub=PiS

tutaj wszystkie Kluby

http://sejm.pl/Sejm9.nsf/kluby.xsp


Zwracam się z prośbą, aby rozesłać niniejszą informację do jak największej liczby funkcjonariuszy z apelem o to, aby każdy funkcjonariusz przesłał maila do Posłów, Klubów o dowolnej treści wg własnego uznania. Podajemy przykładową treść maila:

Szanowny Pan Marszałek Ryszard Terlecki

Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PiS

Szanowny Panie Marszałku

Jako funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie przez Sejm RP poprawek zgłoszonych w Senacie RP do ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 166 i 166A, druki sejmowe nr 432, 493 i 493-A).

Chodzi o dopisanie Służby Celno-Skarbowej. Skrótowe uzasadnienie zawarte jest w załączonym piśmie.


Od siebie dodam, że czuję się odrzucony i tak jakby moje doświadczenie było gorzej traktowane przez rząd i koalicję rządową, na niższym poziomie niż Kolegów z innych formacji, z którymi ramię w ramię pełnię często/codziennie służbę.


Proszę o odpowiedź dlaczego Państwo nie wspiera mnie w walce z przestępczością, dając taką samą ochronę prawną, jak funkcjonariusze innych służb?

Dlaczego Państwo nie uznaje mojego doświadczenia?Z Poważaniem
..."


Proszę, by każdy wysłał co najmniej kilka maili, do kilku Posłów, jednak możliwie każdy jak najwięcej. Proszę wybierać Posłów ze swojego regionu, ale także szerzej, wg. własnego uznania i z Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Członkowie tej Komisji są dostępni tutaj

http://sejm.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=SKLADKOMST&NrKadencji=9&KodKom=ASW

Powodzenia!

POZDRAWIAM WSZYSTKICH!
Sławomir Siwy
Przewodniczący
ZZ Celnicy PL
 

Attachments

Komentarze

Nie mogę obserwować posiedzenia Senatu.
Może ktoś ma możliwość? Proszę o informację czy przyjęto poprawki dot. SCS?
I działajmy już proszę w Sejmie. To musi być bardzo dużo e-maili.
 
Tylko jeden senator PIS-u za nami. Reszta przeciw.
Będzie niespodzianka w Sejmie? :)
Właśnie dlatego tak ważne jest "wyedukowanie", tak DOKŁADNIE .... EDUKACJA Posłów chociażby drogą e-mailową, którą proponuje Sławek!!! A czasu jest już mało! Posłowie muszą wiedzieć, że podnosząc rękę, głosując "ZA" tymi senackimi poprawkami, nie robią niczego innego, jak tylko pochylają się nad losem i popierają prawa, pominiętych w tej Ustawie FUNKCJONARIUSZY, którzy również SŁUŻĄ Rzeczypospolitej z równym oddaniem, poświęceniem i determinacją, jak formacje podległe MSWiA oraz MS! Dlatego mam nadzieję, że ten jeden Senator zagłosował za poprawką która włącza Naszą formację, ponieważ zrozumiał, zapoznał się z Naszymi postulatami i stwierdził że jest to nic innego, jak kolejny objaw dyskryminacji Służby Celnej (czy obecnie Służby Celno-Skarbowej)! Skoro widzi tą niesprawiedliwość również sam min. Wąsik (cyt. "Będę pierwszą osobą która upomni się o Służbę Celno-Skarbową"), to czemu nie zrobi tego teraz? W końcu Nasza formacja już nie raz była poddawana .... "eksperymentom", bo przecież za taką ma Minister tą ustawę :mad: Czemu z jego strony jest aż taki sprzeciw, opór, brak zrozumienia i nawet tzw. dobrej woli? Bo sorry, ale nie wierze, że jedynym powodem jest fakt, że resort finansów za późno chciał dołączyć do procesu legislacyjnego :p Za razem nasuwa się pytanie .... gdzie leży wina? Czy (nawet gdyby był to prawdziwy powód) za tego typu uchybienie muszą być "karani" Bogu ducha winni funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej? Czy znaczy to może tylko to, że resorty MSWiA oraz MS są kierowane przez ludzi, którzy piastują tak ważne stanowiska w strukturach Zjednoczonej Prawicy, gdzie My przez ludzi z kategorii "nic nie mogę"? A co byłoby (no teraz troszkę puszczę wodzę fantazji) gdyby Ministerstwem Finansów kierował sam .... Prezes??? Wiecie co myślę, że bylibyśmy pierwszą formacją mundurową, która miałaby przyznany ten dodatek i to jeszcze z wyrównaniem od 2017 roku ;) Dlatego (pełen nadziei) oczekuję, że nie jest to jedynie kolejna rozgrywka polityczna, a wszyscy Posłowie zagłosują, po zapoznanie się z Naszymi słusznymi postulatami, zgodnie ze swoim sumieniem, a nie .... "na polecenie"!!!
 
wysłane do
Trzeba do końca mieć nadzieję, że poprawka przejdzie.
 
Znamiennym jest fakt, że na tejże Komisji Pan Przewodniczący Zdzisław Sipiera (10:47:43) już zakładał, a nawet wiedział jak będzie głosował wchodzący do sali Poseł PiS :mad: Ciekawe czy Ci Posłowie, którzy z taka łatwością podnoszą ręce w akcie głosowania, w ogóle czytają i wiedzą na co oddają swój głos :p Bo w końcu ich skrzynki e-mailowe mają ostatnio jak to stwierdził Pan Przewodniczący "zalew" pism od Celników!!! Ale dajmy jeszcze Posłom koalicji rządzącej czas na refleksję nad swoim postępowaniem.
 
Wiara, Nadzieja, Miłość trzy największe cnoty. Ja ZAWSZE nią żyję i wierzę. W paru dziedzinach dzięki temu osiągam cele. To głosowanie, jeśli będzie negatywne, nic nie kończy, a wręcz zaczyna. Środowisko na pewno odpowie. Trzeba mieć zawsze Nadzieję.
 
Wiara, Nadzieja, Miłość trzy największe cnoty. Ja ZAWSZE nią żyję i wierzę. W paru dziedzinach dzięki temu osiągam cele. To głosowanie, jeśli będzie negatywne, nic nie kończy, a wręcz zaczyna. Środowisko na pewno odpowie. Trzeba mieć zawsze Nadzieję.
Nie zgadzam się!
Wiara i Nadzieja, to cnoty ale liczenia na Boga i Człowieka. O wiele większa, mocniejsza, ważniejsza jest ... Miłość ...
 
Do góry