Służba Celna

Szefostwo KAS postawiło na swoim. Dyrektorzy tracą stanowiska

 • 2 675
 • 2
Autoryzujący notatkę o nieprawidłowościach w KAS uważają się za sygnalistów. To pomówienia – twierdzi kierownictwo skarbówki, a dyrektorzy tracą stanowiska.

Podwyżki w KAS w 2020r.

 • 4 525
 • 1
PB otrzymał odpowiedź z MF, że:

— W 2020 r. pracownicy i funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej mają otrzymać podwyżki zarówno wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2020 r., jak też z kwot przewidzianych na wzrost wynagrodzeń i uposażeń w programie wieloletnim „Modernizacja KAS w latach 2020-2022”. Wkrótce z przedstawicielami organizacji związkowych spotka się minister Tadeusz Kościński — zapewnia Paweł Jurek, rzecznik MF.

Do artykułu PB odniosła się KAS na twitterze pisząc:
"W dzisiejszym tekście w Pulsie Biznesu dot. podwyżek dla #KAS, zabrakło ważnego zdania z naszej odpowiedzi „Rozważane są różne możliwości, ale na chwilę obecną ostateczne rozwiązania jeszcze nie zapadły”.

W tej sytuacji wciąż nie wiadomo na jakim poziomie będą podwyżki w 2020r.
O tym, że środki z uchwały modernizacyjnej nie są zagrożone wiemy już od czasu spotkania z Szefem KAS...

Pismo ZER MSWiA

 • 3 405
 • 0
Wpłynęła do nas odpowiedź ZER MSWiA na nasze pismo nr ZZ Celnicy PL-72/19.
Publikujemy pismo ZER MSWiA

Kim są zatrzymani w aferze mafii paliwowej?

 • 1 388
 • 0
Na pewno przestępcy z paliwowej spółki dysponowali wiedzą, której mieć nie powinni – jak ujawniła w ubiegłym tygodniu „Rzeczpospolita", wiedzieli, że w lipcu 2016 r. wywiad skarbowy szykuje nalot na ich firmę i blokadę kont, by rozpocząć kontrolę. Wtedy się okazało, że spółka rzekomo została sprzedana 90-letniemu Cypryjczykowi, czego dowodem miała być umowa sprzedaży wyciągnięta z biurka przez Pawła K. Śledczy uważają, że był przeciek i ktoś uprzedził ludzi z paliwowej spółki o akcji. Taką wiedzę miało wąskie grono w ABW oraz resorcie finansów - pisze RP

"Nie były to zwyczajne cukierki". Ponad kilogram kokainy w bagażu

 • 670
 • 0
Ponad kilogram kokainy w 53 cukierkach przewoziła obywatelka Brazylii, którą skontrolowano na Lotnisku Chopina. Wartość kontrabandy Służba Celno-Skarbowa oszacowała na pół miliona złotych. 39-latka została tymczasowo aresztowana.

Pismo w sprawie publikacji rozp. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej

 • 1 469
 • 2
PISMO WYSŁANE DNIA 22.11.2019r.

W nawiązaniu do pisma nr ZZ Celnicy PL - 86/19 z dnia 02.10.2019r. zawierającego prośbę o podpisanie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej w związku z nieuzasadnioną zwłoką urzędników Ministerstwa Finansów w procesie legislacyjnym, Związek Zawodowy Celnicy PL dziękuje za podpisanie rozporządzenia i nadanie legislacji trybu obiegowego.

MSWiA przyjęło analogiczne rozporządzenia dot. podległych służb w jeden miesiąc.

Ministerstwo Finansów „pracowało” nad projektem około pół roku.

Podpis Pan Premier złożył w dniu 31.10.2019r., a Rada Ministrów przyjęła ten akt prawny dnia 06.11.2019r.

Aktualnie funkcjonariusze są świadkami kolejnej nieuzasadnionej zwłoki urzędników Ministerstwa Finansów, z uwagi na brak publikacji rozporządzenia i kierują liczne wnioski do związku o interwencję.

Mając na uwadze powyższe prosimy o pomoc w tej sprawie.

Funkcjonariusze KAS wyróżnieni przez ONZ za działania na rzecz ochrony środowiska

 • 1 754
 • 2
Kilkudziesięciu przedstawicieli Krajowej Administracji Skarbowej zostało wyróżnionych przez ONZ za działania na rzecz ochrony środowiska, m.in za udaremnienie przemytu urządzeń wykorzystujących substancje zubożającą warstwę ozonową...

Projekt rozporządzenia w sprawie dodatku orzeczniczego

 • 1 935
 • 0
Do konsultacji społecznych przekazany został projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dodatku orzeczniczego na stanowisku radcy
skarbowego
ZZ Celnicy PL prosi o przekazywanie uwag w terminie do dnia 30 listopada na adres jaceksosnecki@o2.pl

Szef KAS: Donos do premiera to próba vendetty różnych środowisk [ROZMOWA]

 • 2 176
 • 4
Jesteśmy jedyną administracją w naszym kraju, którą obowiązuje tajemnica skarbowa. Dlatego nie mogę odpowiedzieć na pytanie, czy finanse mojego byłego przełożonego Mariana Banasia są lub były kontrolowane - mówi w rozmowie z DGP Piotr Walczak, szef KAS i nowy wiceminister finansów.

Firma spożywcza musiała oddać fiskusowi sporo pieniędzy. Dlaczego?

Lotnisko Chopina: zatrzymano przemyt 11 kg heroiny

 • 779
 • 0

Notatka - spotkanie z Szefem KAS dnia 18.11.

 • 21 569
 • 69
W dniu 18.11.2019r. w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie kierownictwa KAS ze związkami zawodowymi. W spotkaniu uczestniczył Szef KAS oraz jego zastępcy oraz pracownicy MF.

Cała notatka dostępna pod załącznikiem.

"Rzeczpospolita": Urzędnicy Banasia dzielili się zyskami z okradania państwa

Afera VAT w ministerstwie. Schemat działania był prosty: firma-słup znikała

 • 1 298
 • 0

Notatka po spotkaniu z Szefem KAS

 • 21 169
 • 48
W dniu 30.10.2019r. w siedzibie Ministerstwa Finansów doszło do spotkania Szefa KAS Nadinspektora Pana Piotra Walczaka z Związkiem Zawodowym Celnicy PL. Związek Zawodowy reprezentował Przewodniczący Sławomir Siwy.

Spotkanie dotyczyło omówienia kwestii podnoszonych w ostatniej korespondencji ZZ Celnicy PL kierowanej do Ministerstwa Finansów:

 1. W sprawie kontroli BHP na przejściach granicznych Szef KAS poinformował, że została udzielona odpowiedź na pismo. Ponadto poinformował, że wszelkie nieprawidłowości w tym zakresie są w zainteresowaniu Ministerstwa Finansów. Szef KAS poprosił o przekazywanie informacji o nieprawidłowościach, w celu ich weryfikacji.
 2. Poruszono kwestię zgłaszanych kilkukrotnie w korespondencji przez związek nieprawidłowości przy wydawaniu zaświadczeń wykonywania tzw. 5 lat „zadań policyjnych”. W tej kwestii Szef KAS zadeklarował powołanie zespołu na szczeblu ministerstwa, którego zadaniem będzie wypracowanie tzw. „dobrych praktyk postępowania”...

Pismo MF w sprawie powołania Zespołu - 5 lat tzw. zadań policyjnych

 • 4 759
 • 20
W związku ze zgłaszanymi informacjami dotyczącymi problemów związanych z ustaleniem stażu
służby co najmniej 5 lat („zadań policyjnych”), o którym mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby
Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony
Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
(Dz. U. z 2019 r. poz. 288, z późn. zm.), Departament Organizacji Krajowej Administracji
Skarbowej uprzejmie informuje, że planowane jest powołanie przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej Zespołu do spraw określenia zasad ustalania stażu służby przy realizacji zadań
policyjnych wymaganych do nabycia prawa do emerytury policyjnej przez funkcjonariuszy Służby
Celnej lub funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.
Zał pismo MF.

Spada liczba odkrytych nielegalnych papierosów i ich wytwórni

 • 879
 • 0
Sukcesami w walce z tytoniowymi przestępcami chwali się często Krajowa Administracja Skarbowa oraz inne służby, np. policja. Dlaczego więc pojawiają się kolejne komunikaty o wykryciu nielegalnego suszu, tytoniu lub wytwórni? W jakim zakresie w miejsce zlikwidowanych fabryk nielegalnych wyrobów powstają nowe?

Wielka akcja służb. Funkcjonariusze weszli do 80 budynków, rozbito mafię paliwową

 • 889
 • 0
Ok. 250 funkcjonariuszy CBŚP i KAS wzięło udział w wielkiej akcji wymierzonej w mafię paliwową. Rozbito mafię paliwową, która w ostatnich latach miała wyłudzić i "wyprać" ponad 160 mln zł.

Pismo do ZER MSWiA w sprawie wychowawczego

 • 980
 • 0
W imieniu ZZ Celnicy PL zwracam się z uprzejmą prośba o przekazanie opinii uzasadniającej stanowisko, iż za okres korzystania przez funkcjonariusza Służby Celnej, Służby Celno-Skarbowej z urlopu wychowawczego należy przyjąć do podstawy obliczenia emerytury uposażenie zero. Takie stanowisko zostało zawarte w piśmie nr ZER-WOP-076-4/2019.

Zakupy z Chin kontra... Marian Banaś. Pancerny twórca nowej skarbówki przegrał z chińskimi sprzedawcami

 • 773
 • 0
"Pancerny" Marian Banaś nie jest taki pancerny. Twórcę Krajowej Administracji Skarbowej i szefa Najwyższej Izby Kontroli pokonali chińscy sprzedawcy. Marian Banaś podpisywał dwa lata temu porozumienie, które miało zatrzymać lawinę nieopodatkowanych towarów z Azji. Lawina trwa, budżet traci miliardy.
Do góry