Departament MF pobłądził

Ten sam Departament MF organizuje prace zespołu w celu stworzenia jednolitych w skali kraju ram ogólnych, które powinny obowiązywać w każdym regulaminie nagradzania i być przestrzegane w każdej IAS. Jednocześnie w innym piśmie tenże Departament wskazuje, że właściwie regulamin jest nieistotny, bo DIAS ma uznaniowość i może zabrać nagrodę komu che, a my jako funkcjonariusze i pracownicy nie mamy roszczenia do Sądu o przyznanie nagrody.
Tak byśmy mogli streścić pokrótce załączone pismo MF.

Zobaczymy czy Szefowa KAS akceptuje funkcjonowanie dwóch niezależnych od siebie odmiennych zupełnie jaźni w tym Departamencie?
Zobaczymy czy zrywa de facto dialog z ZZ, bo takiej fikcji dialogu akceptować nie będziemy.
 

Attachments

  • celnicy39-2-21-nagrody, limity2.pdf
    195,1 KB · Wyświetleń: 405
  • Odpowiedz do ZZ Celnicy PL-nagrody.pdf
    114,7 KB · Wyświetleń: 487
Ostatnia edycja:
Do góry