Projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji ...

Publikujemy projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw, z prośbą o uwagi.

Uwagi przesyłamy na adres maria.mrugala@celnicy.pl w terminie do końca miesiąca września br.

Pozdrawiam
Sławomir Siwy
ZZ Celnicy PL
 

Attachments

  • OSR z 24 sierpnia do zw. zawod. KAS KW_1875520_DP_plik8.docx
    44,6 KB · Wyświetleń: 574
  • projekt ustawy z 1 września KW_1875520_DP_plik6.doc
    115,5 KB · Wyświetleń: 1 366
  • uzasadnienie z 1 września KW_1875520_DP_plik7.docx
    23,3 KB · Wyświetleń: 688
Czytam i wg mojej interpretacji art 15 aa z projektu nie dotyczy celników, bo przecież pozostaje art 15d, który wprowadza nam odrębny system z doliczeniami wg art 15a. Gdzie tu jest dopisanie nas do projektu?
Art. 15aa nie dotyczy w obecnej formie celników (chyba, że coś żle interpretuję), nie dotyczy też policjantów czy żołnierzy przyjętych do służby po 30 września 2003 r., adresatem jest wąska grupa przyjęta w okreslonym przedziale służby a wynika to z eksperymentalnej reformy, która na 4 lata wepchnęła funkcjonariuszy i żołnierzy do ZUSu.
Przy okazji zmian warto byłoby zmodyfikować art 18f mówiący o wyliczaniu z 10 kolejnych lat. Na forum przwijał się już temat związany z tym, że mogą być (już są) osoby które nie będą miały ciągiem kolejnych 10 lat służby (można mieć przerwy w służbie, albo dziurę wynikającą np z ucywilnienia), Należałoby ten okres skrócić np do 5 lat, lub wykreślić słowo kolejnych i pozostawić, że wylicza się z wybranych 10 lat (niekoniecznie kolejnych).
Jedyna kwestią jaka rozwiązuje dla nas projekt to sprawa waloryzacji dla ucywilnionych.

Jeśli źle interpretuje te zmiany, to niech mi ktoś to wyjasni.
 
Czytam i wg mojej interpretacji art 15 aa z projektu nie dotyczy celników, bo przecież pozostaje art 15d, który wprowadza nam odrębny system z doliczeniami wg art 15a. Gdzie tu jest dopisanie nas do projektu?
Art. 15aa nie dotyczy w obecnej formie celników (chyba, że coś żle interpretuję), nie dotyczy też policjantów czy żołnierzy przyjętych do służby po 30 września 2003 r., adresatem jest wąska grupa przyjęta w okreslonym przedziale służby a wynika to z eksperymentalnej reformy, która na 4 lata wepchnęła funkcjonariuszy i żołnierzy do ZUSu.
Przy okazji zmian warto byłoby zmodyfikować art 18f mówiący o wyliczaniu z 10 kolejnych lat. Na forum przwijał się już temat związany z tym, że mogą być (już są) osoby które nie będą miały ciągiem kolejnych 10 lat służby (można mieć przerwy w służbie, albo dziurę wynikającą np z ucywilnienia), Należałoby ten okres skrócić np do 5 lat, lub wykreślić słowo kolejnych i pozostawić, że wylicza się z wybranych 10 lat (niekoniecznie kolejnych).
Jedyna kwestią jaka rozwiązuje dla nas projekt to sprawa waloryzacji dla ucywilnionych.

Jeśli źle interpretuje te zmiany, to niech mi ktoś to wyjasni.
Art. 15 aa trzeba czytać łącznie z 15 ab.
 
Czytam i wg mojej interpretacji art 15 aa z projektu nie dotyczy celników, bo przecież pozostaje art 15d, który wprowadza nam odrębny system z doliczeniami wg art 15a. Gdzie tu jest dopisanie nas do projektu?
Art. 15aa nie dotyczy w obecnej formie celników (chyba, że coś żle interpretuję), nie dotyczy też policjantów czy żołnierzy przyjętych do służby po 30 września 2003 r., adresatem jest wąska grupa przyjęta w okreslonym przedziale służby a wynika to z eksperymentalnej reformy, która na 4 lata wepchnęła funkcjonariuszy i żołnierzy do ZUSu.
Przy okazji zmian warto byłoby zmodyfikować art 18f mówiący o wyliczaniu z 10 kolejnych lat. Na forum przwijał się już temat związany z tym, że mogą być (już są) osoby które nie będą miały ciągiem kolejnych 10 lat służby (można mieć przerwy w służbie, albo dziurę wynikającą np z ucywilnienia), Należałoby ten okres skrócić np do 5 lat, lub wykreślić słowo kolejnych i pozostawić, że wylicza się z wybranych 10 lat (niekoniecznie kolejnych).
Jedyna kwestią jaka rozwiązuje dla nas projekt to sprawa waloryzacji dla ucywilnionych.

Jeśli źle interpretuje te zmiany, to niech mi ktoś to wyjasni.
Według mnie kolego @PJS jak najbardziej dotyczy bowiem zwróć
uwagę na treść art. 15aa:
„Art. 15aa. 1. Emerytura dla funkcjonariusza, który został przyjęty do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r., a przed dniem 1 października 2003 r.... "
"Dla funkcjonariusza"- nie ma już rozróżnienia, że dla funkcjonariusza Policji, SG, Straży Pożarnej, które było jeszcze w projekcie z czerwca b.r. to po pierwsze,
Po drugie rozszerzono katalog okresów równorzędnych, które dopełniają 25 letni okres służby - ZSW, służba w UOP ale też zatrudnienie w PAC od dnia 15.09.1999 r. do dnia mianowania na funkcjonariusza Służby Celnej (art.13 ust.1 pkt1d) i jeszcze pełny okres zatrudnienia w Straży Marszałkowskiej art.13 ust.1 pkt5 żeby było śmieszniej😡.
 
Czytam i wg mojej interpretacji art 15 aa z projektu nie dotyczy celników, bo przecież pozostaje art 15d, który wprowadza nam odrębny system z doliczeniami wg art 15a. Gdzie tu jest dopisanie nas do projektu?
Art. 15aa nie dotyczy w obecnej formie celników (chyba, że coś żle interpretuję), nie dotyczy też policjantów czy żołnierzy przyjętych do służby po 30 września 2003 r., adresatem jest wąska grupa przyjęta w okreslonym przedziale służby a wynika to z eksperymentalnej reformy, która na 4 lata wepchnęła funkcjonariuszy i żołnierzy do ZUSu.
Przy okazji zmian warto byłoby zmodyfikować art 18f mówiący o wyliczaniu z 10 kolejnych lat. Na forum przwijał się już temat związany z tym, że mogą być (już są) osoby które nie będą miały ciągiem kolejnych 10 lat służby (można mieć przerwy w służbie, albo dziurę wynikającą np z ucywilnienia), Należałoby ten okres skrócić np do 5 lat, lub wykreślić słowo kolejnych i pozostawić, że wylicza się z wybranych 10 lat (niekoniecznie kolejnych).
Jedyna kwestią jaka rozwiązuje dla nas projekt to sprawa waloryzacji dla ucywilnionych.

Jeśli źle interpretuje te zmiany, to niech mi ktoś to wyjasni.
Według ustawodawcy jesteśmy przyjęci do Służby Celnej w okresie od 15.09.1999 r., a duża część funkcjonariuszy jeszcze w przedziale do 30.09.2003 r.
Rzeczywiście zamiarem projektodawcy jest ograniczenie grona beneficjentów do (99-03), a nie (99-12). FZZSM stoi na stanowisku, że należy się wszystkim (99-12).
W przeciwnym razie tworzy się kolejny system emerytalny.
 
Ostatnia edycja:
Według mnie kolego @PJS jak najbardziej dotyczy bowiem zwróć
uwagę na treść art. 15aa:
„Art. 15aa. 1. Emerytura dla funkcjonariusza, który został przyjęty do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r., a przed dniem 1 października 2003 r.... "
"Dla funkcjonariusza"- nie ma już rozróżnienia, że dla funkcjonariusza Policji, SG, Straży Pożarnej, które było jeszcze w projekcie z czerwca b.r. to po pierwsze,
Po drugie rozszerzono katalog okresów równorzędnych, które dopełniają 25 letni okres służby - ZSW, służba w UOP ale też zatrudnienie w PAC od dnia 15.09.1999 r. do dnia mianowania na funkcjonariusza Służby Celnej (art.13 ust.1 pkt1d) i jeszcze pełny okres zatrudnienia w Straży Marszałkowskiej art.13 ust.1 pkt5 żeby było śmieszniej😡.
Ale przeczytaj dokładnie art 15d, który precyzuje, że celnicy odchodzą z art. 15a, chyba że przed 1999r byli policjantami, żołnierzami zawodowymi itp. Wg mnie art 15d wyłącz nas ze stosowania art 15aa
A co z funkami przyjętymi po październiku 2003?
 
Zmiany będą dotyczyć funkcjonariuszy posiadających co najmniej 25 lat służby i okresów z nią równorzędnych, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, 1d, 2 i 5 ustawy zaopatrzeniowej.
Jeżeli tak ostatecznie będzie zapisana ustawa to ucywilnieni praktycznie bez szans a starzy w służbie dopiero za kilka lat będą mogli doliczyć sobie lata z cywila na podstawie art. 15aa.Tylko że za parę lat będzie to bezsensu by rezygnować z drugiej emerytury z ZUS i OFE dla paru procent emerytury mundurowej,.
 
Bardzo proszę jakiegoś prawnika, żeby wypowiedział się czy taki zapis jaki jest w aktualnym projekcie pozwala celnikom skorzystać z art. 15aa (w kontekście art 15d)
Pomijam kwestię wymaganych (na tą chwilę) 25 lat służby i ewentualnej nieopłacalności rezygnacji z OFE i emerytury z zus.
Ustawę trzeba czytać w całości a nie tylko wybrane artykuły.
Powtórzę, wg mnie projekt w obecnym kształcie reguluje dla celników tylko kwestię waloryzacji.
 
Zmiany będą dotyczyć funkcjonariuszy posiadających co najmniej 25 lat służby i okresów z nią równorzędnych, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, 1d, 2 i 5 ustawy zaopatrzeniowej.
Jeżeli tak ostatecznie będzie zapisana ustawa to ucywilnieni praktycznie bez szans a starzy w służbie dopiero za kilka lat będą mogli doliczyć sobie lata z cywila na podstawie art. 15aa.Tylko że za parę lat będzie to bezsensu by rezygnować z drugiej emerytury z ZUS i OFE dla paru procent emerytury mundurowej,.
no i takie jest modus operandi tego projektu. żeby niby był ale żeby się nie opłacało. Jedyne co można pewnie wywalczyć to 25 lat służy lub 55 lat wieku. Nie dla tego że to jest jakieś rozwiązanie dla nielicznych ale że negocjując trzeba mieć gdzie ustąpić a to ustępstwo wiele nie zmienia.
 
Bardzo proszę jakiegoś prawnika, żeby wypowiedział się czy taki zapis jaki jest w aktualnym projekcie pozwala celnikom skorzystać z art. 15aa (w kontekście art 15d)
Pomijam kwestię wymaganych (na tą chwilę) 25 lat służby i ewentualnej nieopłacalności rezygnacji z OFE i emerytury z zus.
Ustawę trzeba czytać w całości a nie tylko wybrane artykuły.
Powtórzę, wg mnie projekt w obecnym kształcie reguluje dla celników tylko kwestię waloryzacji.
ofe skarbie to nie będzie bo od 99 do teraz jesteśw ofe i przy przejsciu na mundurową ci aoraja tylko kapitał początkowy wchodzi w grę. No chyba że ktoś był ucywilniony i przywrócony totroszeczkę ziena ale nie wiele
 
Ale przeczytaj dokładnie art 15d, który precyzuje, że celnicy odchodzą z art. 15a, chyba że przed 1999r byli policjantami, żołnierzami zawodowymi itp. Wg mnie art 15d wyłącz nas ze stosowania art 15aa
A co z funkami przyjętymi po październiku 2003?
Nie będę polemizował ale co powiesz na treść art. 15ab'
Art. 15ab. 1. Funkcjonariusz, o którym mowa w art. 15aa, ma prawo wyboru sposobu ustalenia emerytury na zasadach i w wysokości określonych w art. 15a albo
w art. 15aa albo w art. 15d.
2. Oświadczenie o wyborze składa się do organu emerytalnego najpóźniej w dniu złożenia wniosku o ustalenie prawa do zaopatrzenia emerytalnego.”;
Według mnie jeżeli jest alternatywa "albo....albo" to tam jesteśmy.
Nie ważne z resztą w tym kształcie jak pisze kolega @heisenberg to jest lipa i pic na wodę.
 
Ostatnia edycja:
Nie będę polemizował ale co powiesz na treść art. 15ab'
Art. 15ab. 1. Funkcjonariusz, o którym mowa w art. 15aa, ma prawo wyboru sposobu ustalenia emerytury na zasadach i w wysokości określonych w art. 15a albo
w art. 15aa albo w art. 15d.
2. Oświadczenie o wyborze składa się do organu emerytalnego najpóźniej w dniu złożenia wniosku o ustalenie prawa do zaopatrzenia emerytalnego.”;
Według mnie jeżeli jest alternatywa "albo....albo" to tam jesteśmy.
Nie ważne z resztą w tym kształcie jak pisze kolega @heisenberg to jest lipa i pić na wodę.
Możesz mieć rację. Trudno się czyta ustawę która zawiera kilka różnych systemów emerytalnych. Na to albo albo nie zwróciłem uwagi. Oby ZER też nie miał wątpliwości jak to interpretować.
Może warto coś doprecyzować? Muszę na spokojnie przeanalizować Twój punkt widzenia
 
Ta ustawa daje możliwość dodania sobie do emki 7 lat pracy w cywilu, reszta przepada. Czyli większość z nas straci finansowo. Jedyna korzyść jest taka, że za te 7 lat dostaniemy po przejściu na emkę a nie po osiągnięciu wieku emerytalnego. Nie wspomnę o osobach mających OFE dla nich to już większa strata. Ja z tej zmiany nie mam zamiaru korzystać. Może niech się odezwie ktoś kto ma taki zamiar i powie dlaczego. Ciekawe ile jest takich funków w skali kraju. Chętnie zamienię art. 15aa na uznanie pracy a AC za służbę.
ps
hm, druga korzyść jest taka, że będziemy brali za te 7 lat dłużej.
 
Ostatnia edycja:
Ta ustawa daje możliwość dodania sobie do emki 7 lat pracy w cywilu, reszta przepada. Czyli większość z nas straci finansowo. Jedyna korzyść jest taka, że za te 7 lat dostaniemy po przejściu na emkę a nie po osiągnięciu wieku emerytalnego. Nie wspomnę o osobach mających OFE dla nich to już większa strata. Ja z tej zmiany nie mam zamiaru korzystać. Może niech się odezwie ktoś kto ma taki zamiar i powie dlaczego. Ciekawe ile jest takich funków w skali kraju. Chętnie zamienię art. 15aa na uznanie pracy a AC za służbę.
ps
hm, druga korzyść jest taka, że będziemy brali za te 7 lat dłużej.
W 2024r. po 15 września minie 25 lat służby (liczone od 15.09.1999r.) - co daje 66% podstawy wymiaru emerytury (40% po 15 latach + 10 lat x 2,6%), tak wiec jeśli ktoś pracował przed 15.09.1999r. to do pełnej emerytury 75% pozostaje 9% (7 lat x 1,3%).
 
W 2024r. po 15 września minie 25 lat służby (liczone od 15.09.1999r.) - co daje 66% podstawy wymiaru emerytury (40% po 15 latach + 10 lat x 2,6%), tak wiec jeśli ktoś pracował przed 15.09.1999r. to do pełnej emerytury 75% pozostaje 9% (7 lat x 1,3%).
Czy za dziennne studia przed administracją będzie policzone (0,8% za rok)??
 
Który przepis wg Ciebie reguluje tę kwestię, bo ja takiego nie widzę.
Projekt ustawy uzupełniono o regulacje dotyczące możliwości waloryzacji wysokości podstawy wymiaru emerytur dla funkcjonariuszy Służby Celnej, Służby Celno-Skarbowej i Straży Marszałkowskiej w okresie pomiędzy zwolnieniem ze służby funkcjonariusza, a ustaleniem prawa do emerytur. W celu wyeliminowania wątpliwości dotyczących braku podstawy prawnej do waloryzacji emerytur, zaproponowano skreślenie w art. 5 w ust. 1 wyrazów „z zastrzeżeniem ust. 2-4 i art. 33b.”.

To cytat z uzasadnienia
 
Projekt ustawy uzupełniono o regulacje dotyczące możliwości waloryzacji wysokości podstawy wymiaru emerytur dla funkcjonariuszy Służby Celnej, Służby Celno-Skarbowej i Straży Marszałkowskiej w okresie pomiędzy zwolnieniem ze służby funkcjonariusza, a ustaleniem prawa do emerytur. W celu wyeliminowania wątpliwości dotyczących braku podstawy prawnej do waloryzacji emerytur, zaproponowano skreślenie w art. 5 w ust. 1 wyrazów „z zastrzeżeniem ust. 2-4 i art. 33b.”.

To cytat z uzasadnienia
Dziękuję za wyczerpujące informacje.
 
Do góry