Służba Celna

Reklama

WDB - Programy ubezpieczeniowe

Fundacja Świętego Mateusza

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej

Nowe posty

Statystyki

Tematy
13 958
Posty
179 411
Użytkownicy
10 976
Ostatni użytkownik
benito

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE - stanowisko MF

 • 953
 • 0
Publikujemy odpowiedź Ministerstwa Finansów odnośnie uwag ZZ Celnicy PL dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Kontynuuj…

DZIEŃ ŚW. FLORIANA

 • 523
 • 0
6401
"BOGU NA CHWAŁĘ, LUDZIOM NA RATUNEK"
TYLU POWROTÓW, ILU WYJAZDÓW!
WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI DLA WSZYSTKICH STRAŻAKÓW.
Kontynuuj…

Wiceszef KAS: Tu nie ma miejsca na nudę [WYWIAD]

 • 1 122
 • 0
Mariusz Szulc DGP: Krajowa Administracja Skarbowa istnieje już ponad dwa lata. Jak z perspektywy czasu ocenia pan tę reformę? Warto było ją przeprowadzać?
Piotr Walczak:
Myślę, że najlepszą odpowiedzią są fakty i liczby, bo taki miernik jest obiektywny. Rekordową w skali europejskiej skalę uszczelnienia systemu podatkowego opisują nie tylko artykuły prasowe, ale doceniły ją też gremia międzynarodowe, czy też poważne instytucje analityczno-badawcze często zresztą dalekie od przychylności dla obecnej władzy. Potwierdza to również zainteresowanie jakim nasze doświadczenia cieszą się za granicą. Chciałbym też zwrócić uwagę na inną rzecz niż suche dane statystyczne, bo spadek szarej strefy przełożył się na lepszą sytuację legalnych przedsiębiorców, czy to z branży tytoniowej, czy przede wszystkim paliwowej. Wcześniej działalność nieuczciwej konkurencji nie tylko pozbawiała budżet należnych wpływów, ale też stawiała pod znakiem zapytania przyszłość funkcjonowania legalnych...
Kontynuuj…

Wielokrotność kwoty bazowej dla funkcjonariuszy SCS w 2019r.

 • 3 401
 • 2
Ministerstwo Finansów proponuje podwyższenie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy SCS w 2019r. do poziomu 3,39.
Prosimy o ewentualne uwagi w ww. zakresie.
Więcej informacji w zał. piśmie.
Kontynuuj…

Odpowiedź MF na interpelację

 • 3 551
 • 2
Publikujemy odpowiedź MF na interpelację Posła Janusza Cichonia.
Kontynuuj…

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”

 • 717
 • 0
Na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej został zamieszczony projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” - V etap, okres realizacji: lata 2020-2022 wraz z załącznikami, uzasadnieniem i OSR. Proszę o nadesłanie ewentualnych opinii do dnia 10 maja.
Kontynuuj…

Ile zyskałaby Polska, gdyby skarbówka weszła do każdej firmy

 • 1 188
 • 1
Polski rząd od trzech lat intensywnie pracuje nad zredukowaniem luki VAT. Robi to z taką pieczołowitością, że część ekonomistów uważa, że nie zostało już w tym temacie zbyt wiele do zrobienia. Niemała gotówka jest za to do wyjęcia w innym segmencie – mianowicie z luki w CIT. Mówimy o dodatkowych wpływach przeszło 20 mld zł rocznie.
Kontynuuj…

Fiskus załatwił sobie podwyżki

 • 1 699
 • 1
Uchwała modernizacyjna ma wejść w życie 1 stycznia 2020 r. Czego rząd oczekuje od urzędników skarbowych w zamian? Większej skuteczności i efektywności, lepszego poboru podatków, ceł i innych danin, skuteczniejszego zwalczania wykroczeń i przestępstw skarbowych. Celem finalnym jest uzyskiwanie coraz większych dochodów budżetowych. Związkowcy celno-skarbowi nie kryją zadowolenia z takiego obrotu sprawy.

— Popieramy uchwałę modernizacyjną i cieszymy się, że rząd chce ją realizować. Każdy złoty zainwestowany w służby podatkowe zwróci się wielokrotnie. Dzięki nowemu sprzętowi i wprowadzeniu systemu motywacyjnego w wynagradzaniu zmniejszy się szara strefa, a dzięki temu będą pieniądze na wzrost wynagrodzeń Polaków — mówi Sławomir Siwy.

Kontynuuj…

Wniosek o zmianę rozp RM dot. wielokrotności kwoty bazowej w SCS

 • 2 020
 • 0
"Nawiązując do spotkania jakie odbyło się w Ministerstwie Finansów w dniu 16.01.2019r. i podnoszonej na spotkaniu i zaprotokołowanej konieczności zmiany rozporządzenia w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, uprzejmie proszę o odpowiedź dlaczego wciąż nie jest procedowane rozporządzenie dot. podwyższenia ww. wielokrotności w związku z przyznanymi podwyżkami w 2019r.
Na rzeczonym spotkaniu otrzymaliśmy informację, że rozporządzenie zostanie zmienione, właśnie po wypłaceniu podwyżek." - napisał ZZ Celnicy PL do Szefa KAS
Czytaj więcej w zał piśmie
Kontynuuj…

Sprawa osób z tzw. "obsługi bezpośredniej"

 • 1 496
 • 2
"Zwracam się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie wniosku pracowników Urzędów Skarbowych zatrudnionych przy tzw. obsłudze bezpośredniej.
Z informacji jakie otrzymujemy wynika, że są Oni gorzej traktowani niż pracownicy innych działów administracji zespolonej, jeżeli chodzi o podstawowe prawa pracownicze.
W większości Urzędów Skarbowych osoby pracujące „na pierwszej linii” z petentem nie mają prawa do wykorzystania przerwy śniadaniowej, względnie mają to utrudniane, przerwy przysługującej w związku z pracą przy monitorze, a ich czas pracy jest każdego dnia przekraczany. Obsługa bezpośrednia trwa 8 godzin dziennie, a wiadomo, że stanowisko pracy w tych miejscach należy przygotować i zabezpieczyć po zakończeniu pracy. Aby obsługa podatników trwała pełne 8 godzin, tak jak jest to obecnie, ww. zadania każdego dnia generują dodatkowe minuty pracy tych urzędników.
Częstym problemem jest również skorzystanie z toalety, gdyż „okienko musi być przez cały czas otwarte”.
Ponadto, pracownicy...
Kontynuuj…

Wnioski o wykreślenie art.12 ust.2 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji ...

 • 1 904
 • 0
Publikujemy wnioski skierowane przez ZZ Celnicy PL do różnych ministrów i do ZER MSWiA o wykreślenie art.12 ust.2 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji ...
Kontynuuj…

Szczegółowe warunki podwyższania emerytur funkcjonariuszy - wniosek

 • 1 769
 • 1
"W imieniu ZZ Celnicy PL zwracam się z wnioskiem o uwzględnienie poniższych uwag do rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej

1. Dodanie „Służby Celno-Skarbowej” w § 1 projektu w pkt. 1 zmieniającym §1rozporządzenia- w projekcie brak wskazania, że rozporządzenie ma zastosowanie także do funkcjonariuszy SCS;
2. Dodanie „Służbą Celno-Skarbową” w § 1 projektu w pkt. 4 w zmianie brzmienia pkt. 7 rozporządzenia,
3. Uwzględnienie w nowelizacji Służby Celnej na takich zasadach, jak Biura Ochrony Rządu (służby przekształcone odpowiednio w Służbę Celno-Skarbową oraz Służbę Ochrony Państwa)...
Kontynuuj…

Gigantyczna kontrabanda w gdańskim porcie

 • 505
 • 0
30 mln papierosów bez polskich banderoli o czarnorynkowej wartości blisko 21 mln zł - taki ładunek przejęła Krajowa Administracja Skarbowa przy wsparciu CBŚP. Znajdował się on na pokładzie kontenerowca, który przypłynął do terminalu DCT w Gdańsku z Indii. Sam rozładunek i liczenie kontrabandy zajęły stróżom prawa dwa dni. Gdyby papierosy zostały wprowadzone do obrotu, straty Skarbu Państwa wyniosłyby ponad 35 mln zł.
Czytaj więcej na:
Kontynuuj…

Mazowiecka Służba Celno-Skarbowa w Discovery Channel

 • 981
 • 0
Discovery Channel przygotował film o codziennej służbie, obowiązkach i wyzwaniach funkcjonariuszy celno-skarbowych na Lotnisku Chopina. Zobaczymy również jak pracują na lotnisku nasze czworonogi - służbowe psy m.in Nutka i Boczek.

Program przedstawia pracę różnych służb mundurowych, dzięki którym lotnisko może funkcjonować 24 godziny na dobę i podkreśla wkład tych służb w zapewnienie bezpieczeństwa naszemu państwu.

Zapraszamy do obejrzenia zwiastuna programu na naszym kanale YouTube

Pierwszy odcinek programu opowiadający o pracy naszych służb na Lotnisku Chopina będziemy mogli zobaczyć już 12 kwietnia na kanale Discovery Channel o godz.21.
6321
Kontynuuj…

Poparcie dla postulatów Federacji Służb Mundurowych

 • 2 001
 • 0
ZZ Celnicy PL przekazuje poparcie dla postulatów zgłoszonych przez Federację Służb Mundurowych.

Deklarujemy wsparcie dla Federacji w zakresie, jaki uzna za możliwy z naszej strony.
W załączeniu list przesłany do Przewodniczącego Rafała Jankowskiego.

Zachęcamy wszystkich funkcjonariuszy do odpowiedzi na Apel Federacji skierowany do funkcjonariuszy wszystkich służb tj. wysłania listu do Pana Premiera o realizacje żądań, jakie zostały wysłane do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego, Minister Finansów Teresy Czerwińskiej i Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Adresy, pod które należy wysłać list do Prezesa Rady Ministrów.
Pan Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
e-mail: bprm@kprm.gov.pl.

Więcej na stronie...
Kontynuuj…

Projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej do wykonywania pracy lub wykonywania

 • 1 534
 • 0
Publikujemy projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej do wykonywania pracy lub wykonywania zadań służbowych poza Służbą Celno-Skarbową.
Prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag do projektu na adres: zz.celnicy.pl@poz.mofnet.gov.pl w terminie do dnia 28.12.2017 r.
Kontynuuj…

Nowe druki przystąpienia do ubezpieczenia grupowego GENERALI

Czas służby- projekt zmian

 • 8 193
 • 0
Ministerstwo Finansów przesłało do zaopiniowania projekt zmiany rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych.

Proszę o zgłoszenie uwag do 10 marca br na adres slawomir.siwy@celnicy.pl
Kontynuuj…

Zmiana ustawy o Służbie Celnej L4 i i inne

 • 8 187
 • 0
Ministerstwo Finansów przesłało projekt zmiany ustawy o Służbie Celnej dot. zmniejszenia świadczeń w razie chorobowego.
Załączamy projekt oraz dokumenty dot. funkcjonariuszy MSW, które są związane z problematyką chorób w służbie, a która nie jest regulowana w Służbie Celnej jak np. choroby zawodowe, czy odszkodowania.
Poniżej link do projektu zmiany w MSW.
Bardzo prosimy o analizę dokumentów i zgłoszenie uwag do 10 marca na adres slawomir.siwy@celnicy.pl

W związku z pracami nad zmianą ustawy o Służbie Celnej prosimy także o zgłoszenie uwag i propozycji wraz z uzasadnieniem do innych artykułów ustawy.
W wyniku kilkuletniej praktyki wielu z Was zweryfikowało w praktyce dobre i złe strony rozwiązań. Warto podjąć starania nad poprawieniem wadliwych przepisów.

http://bip.msw.gov.pl/portal/bip/24...ustawy_o_Policji_ustawy_o_Strazy_Granicz.html
Kontynuuj…

Jak sąsiad daje flaszkę, to brać!

 • 7 190
 • 1
PRZEMYŚL, WARSZAWA. Szef SC uważa, że celnikowi wypada wziąć wódkę w prezencie, tylko nie wypada jej wypić!
Kilka tygodni temu opisaliśmy skandaliczne zdarzenie. Kierownik Oddziału Celnego w Medyce przyjął od swego odpowiednika wśród ukraińskich “mytników” prezent świąteczno-noworoczny w postaci około trzylitrowej butelki whisky. Wszystko, łącznie ze złamaniem norm ilościowych dla alkoholu przez Ukraińca, działo się za wiedzą i przyzwoleniem szefa Urzędu Celnego w Przemyślu. Przemyska Izba Celna problemu nie dostrzegała, a broniąc swych funkcjonariuszy powoływała się na świąteczne obyczaje oraz zasady dyplomatyczne. Jak się okazuje podobne podejście do sprawy ma zawiadomiony o wszystkim przez Związek Zawodowy CELNICY.PL, szef SC, minister Jacek Kapica...

czytaj <a href="http://supernowosci24.pl/jak-sasiad-daje-flaszke-to-brac/">tutaj</a>
Kontynuuj…
Do góry