Zaliczenie okresu tzw. "pauzowania"

Pan Bartosz Zbaraszczuk
Szef Krajowej Administracji Skarbowej


Szanowny Panie Ministrze.

Związek Zawodowy Celnicy PL zwraca się z wnioskiem o dokonanie zmian legislacyjnych mających na celu m. in. zakończenie części spraw sądowych związanych z reformą KAS.

Przedmiot wniosku

Z uwagi na powyższe wnosimy o zmiany legislacyjne, tj. o:

zmianę art. 150 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej z dnia 16 listopada 2016 r. [1] poprzez dodanie w ust. 8a, po przecinku zapisu o treści:
z wyjątkiem sytuacji gdy przeniesienie dotyczy funkcjonariusza Służby Celno – Skarbowej, który nie otrzymał propozycji służby w maju 2017 r.

lub wprowadzenie innej treści zmian prawa, które zniwelują ten problem.

CZYTAJ CAŁOŚĆ W ZAŁĄCZONYM PLIKU.
[1] Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej Dz.U. z 2016 r. poz. 1947 t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 813 – dalej ustawa o KAS
 

Attachments

  • celnicy58-22-zaliczenie okresu pauzowania-ucywilnienie.docx
    64 KB · Wyświetleń: 668
Bardzo dobre posunięcie na które długo czekało wielu ucywilnionych i wygaszonych.
Nie wiem czy wszystko dobrze rozumiem. Czy wnioskowanie o zaliczenie okresu "pauzowania" do stażu zaliczanego do wysługi emerytalnej jest jednoznaczne z uwzględnieniem tego okresu do "niezerowego" uwzględnienia tego okresu przy wyliczaniu indywidualnego wskaźnika z 10 kolejnych lat? W jaki sposób? Nie wszyscy pracowali w okresie "pauzowania". Warto zająć się tematem kompleksowo i pójść krok dalej, proponując zmianę zapisu "10 kolejnych lat" na "10 wybranych lat". Dzięki temu nawet osoby z przerwami w służbie uzbierają 10 lat, unikając okresów "zerowych" co jest bardzo niesprawiedliwe.
Problem nie dotyczy mnie, ale znam osoby które mają lub będą miały zaniżone przez to emerytury. Przerwy mogą wynikać też z innych powodów niż ucywilnienia i wygaszenia.
Rozwiązałoby to przy okazji problem który pojawi się w innych służbach w 2037 roku. Ludzie częściej niż kiedyś zmieniają pracę i pomimo prawa do pełnej emerytury mogą nie mieć ciągiem 10 lat służby.
Warto załatwić sprawę kompleksowo. Sprawę powinna pilotować Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych, bo problem dzisiaj dotyczy nas i Straży Marszałkowskiej a za kilkanaście kat wszystkich służb kiedy liczenie emerytur będzie z 10 KOLEJNYCH lat służby.
 
A czy wchodzi w grę próba wyjścia również do tych osób, które sprawy mają zakończone lub w ogóle nie poszły do sądu?
 
Dodatkowo, podobne wystąpienie należy pilnie wystosować w zakresie uchylenia ust. 11 art. 174 ustawy o KAS.
" Art. 174:
(..)
10. Przekształcenie stosunku służbowego w stosunek pracy traktuje się jak zwolnienie ze służby w rozumieniu ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. Funkcjonariusz, którego stosunek służbowy uległ przekształceniu w stosunek pracy, otrzymuje niezwłocznie świadectwo służby.
11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, prawo do emerytury ulega zawieszeniu do dnia rozwiązania stosunku pracy w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych albo w jednostkach organizacyjnych KAS."


Wielu z funkcjonariuszy SCS pozostałoby w KAS jako pracownicy cywilni, gdyby umożliwić im zwolnienie ze służby poprzez "przekształcenie stosunku służby w stosunek pracy" , z możliwością pobierania wypracowanej już emerytury mundurowej, co właśnie blokuje zapis art. 174 ust. 11
Przy tym armagedonie kadrowym, który się szykuje, należy zawalczyć o każdego doświadczonego pracownika, bo przynajmniej w mojej IAS, niektóre komórki będą do likwidacji z braku ludzi.
Tylko sprawy zostaną....
 
Bardzo dobre posunięcie na które długo czekało wielu ucywilnionych i wygaszonych.
Nie wiem czy wszystko dobrze rozumiem. Czy wnioskowanie o zaliczenie okresu "pauzowania" do stażu zaliczanego do wysługi emerytalnej jest jednoznaczne z uwzględnieniem tego okresu do "niezerowego" uwzględnienia tego okresu przy wyliczaniu indywidualnego wskaźnika z 10 kolejnych lat? W jaki sposób? Nie wszyscy pracowali w okresie "pauzowania". Warto zająć się tematem kompleksowo i pójść krok dalej, proponując zmianę zapisu "10 kolejnych lat" na "10 wybranych lat". Dzięki temu nawet osoby z przerwami w służbie uzbierają 10 lat, unikając okresów "zerowych" co jest bardzo niesprawiedliwe.
Problem nie dotyczy mnie, ale znam osoby które mają lub będą miały zaniżone przez to emerytury. Przerwy mogą wynikać też z innych powodów niż ucywilnienia i wygaszenia.
Rozwiązałoby to przy okazji problem który pojawi się w innych służbach w 2037 roku. Ludzie częściej niż kiedyś zmieniają pracę i pomimo prawa do pełnej emerytury mogą nie mieć ciągiem 10 lat służby.
Warto załatwić sprawę kompleksowo. Sprawę powinna pilotować Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych, bo problem dzisiaj dotyczy nas i Straży Marszałkowskiej a za kilkanaście kat wszystkich służb kiedy liczenie emerytur będzie z 10 KOLEJNYCH lat służby.
Dzień dobry, propozycja dotyczy osób ucywilnionych, którzy przjęli propozycję pracy, a po jakimś czasie przyjęłi propozycję powrotu do słuzby na podstawie art. 150 ustawy o KAS. Pozdarwiam
 
Pan Bartosz Zbaraszczuk
Szef Krajowej Administracji Skarbowej


Szanowny Panie Ministrze.

Związek Zawodowy Celnicy PL zwraca się z wnioskiem o dokonanie zmian legislacyjnych mających na celu m. in. zakończenie części spraw sądowych związanych z reformą KAS.

Przedmiot wniosku

Z uwagi na powyższe wnosimy o zmiany legislacyjne, tj. o:

zmianę art. 150 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej z dnia 16 listopada 2016 r. [1] poprzez dodanie w ust. 8a, po przecinku zapisu o treści:
z wyjątkiem sytuacji gdy przeniesienie dotyczy funkcjonariusza Służby Celno – Skarbowej, który nie otrzymał propozycji służby w maju 2017 r.

lub wprowadzenie innej treści zmian prawa, które zniwelują ten problem.

CZYTAJ CAŁOŚĆ W ZAŁĄCZONYM PLIKU.
[1] Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej Dz.U. z 2016 r. poz. 1947 t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 813 – dalej ustawa o KAS
Pan Bartosz Zbaraszczuk
Szef Krajowej Administracji Skarbowej


Szanowny Panie Ministrze.

Związek Zawodowy Celnicy PL zwraca się z wnioskiem o dokonanie zmian legislacyjnych mających na celu m. in. zakończenie części spraw sądowych związanych z reformą KAS.

Przedmiot wniosku

Z uwagi na powyższe wnosimy o zmiany legislacyjne, tj. o:

zmianę art. 150 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej z dnia 16 listopada 2016 r. [1] poprzez dodanie w ust. 8a, po przecinku zapisu o treści:
z wyjątkiem sytuacji gdy przeniesienie dotyczy funkcjonariusza Służby Celno – Skarbowej, który nie otrzymał propozycji służby w maju 2017 r.

lub wprowadzenie innej treści zmian prawa, które zniwelują ten problem.

CZYTAJ CAŁOŚĆ W ZAŁĄCZONYM PLIKU.
[1] Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej Dz.U. z 2016 r. poz. 1947 t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 813 – dalej ustawa o KAS
Bardzo dziękuję za podjęcie działań w tym zakresie !
 
Widzę kuźwa że związek idzie w stronę biurw cały czas.
Ci co zapirdalają na granicy i w mobilnych związek nic nie proponuje żeby zaliczyć lata pracy do służby przed 99r.
Wygaszeni , ucywilnieni, zniesione 5 lat - wszystko dla Biurw .
Jeszcze są celnicy co zapierdalają w systemie zmianowym świątek , piątek i niedziela w słońcu , deszczu mrozie, z narażeniem zdrowia a nawet życia i związek o tych FC się nie drapie .
Może jeszcze dopisać do ustawy o KAS zaliczenie lat pracy przed 99 r.w UC do Służby dla tych funków co wykonywali zadania na granicy i komórkach operacyjnych a nie siedzieli całe życie za biurkiem .
I nie mówcie że nie było wyboru bobjak trzeba było iść na granice na tzw. dopomuszki to nagle wszyscy chorowali albo wymyślali rożne BHP popierdułki .
 
Ostatnia edycja:
Widzę kuźwa że związek idzie w stronę biurw cały czas.
Ci co zapirdalają na granicy i w mobilnych związek nic nie proponuje żeby zaliczyć lata pracy do służby przed 99r.
Wygaszeni , ucywilnieni, zniesione 5 lat - wszystko dla Biurw .
Jeszcze są celnicy co zapierdalają w systemie zmianowym świątek , piątek i niedziela w słońcu , deszczu mrozie, z narażeniem zdrowia a nawet życia i związek o tych FC się nie drapie .
Może jeszcze dopisać do ustawy o KAS zaliczenie lat pracy przed 99 r.w UC do Służby dla tych funków co wykonywali zadania na granicy i komórkach operacyjnych a nie siedzieli całe życie za biurkiem .
I nie mówcie że nie było wyboru bobjak trzeba było iść na granice na tzw. dopomuszki to nagle wszyscy chorowali albo wymyślali rożne BHP popierdułki .
Przypominam, że nazwane przez Ciebie tzw. "ucywilnione biurwy" również pracowały przez wiele lat na granicy.
 
Dodatkowo, podobne wystąpienie należy pilnie wystosować w zakresie uchylenia ust. 11 art. 174 ustawy o KAS.
" Art. 174:
(..)
10. Przekształcenie stosunku służbowego w stosunek pracy traktuje się jak zwolnienie ze służby w rozumieniu ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. Funkcjonariusz, którego stosunek służbowy uległ przekształceniu w stosunek pracy, otrzymuje niezwłocznie świadectwo służby.
11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, prawo do emerytury ulega zawieszeniu do dnia rozwiązania stosunku pracy w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych albo w jednostkach organizacyjnych KAS."


Wielu z funkcjonariuszy SCS pozostałoby w KAS jako pracownicy cywilni, gdyby umożliwić im zwolnienie ze służby poprzez "przekształcenie stosunku służby w stosunek pracy" , z możliwością pobierania wypracowanej już emerytury mundurowej, co właśnie blokuje zapis art. 174 ust. 11
Przy tym armagedonie kadrowym, który się szykuje, należy zawalczyć o każdego doświadczonego pracownika, bo przynajmniej w mojej IAS, niektóre komórki będą do likwidacji z braku ludzi.
Tylko sprawy zostaną....
a wydawało mi się, że niektórzy

ucywilnieni pobierają emkę tylko pomniejszoną
 
Widzę kuźwa że związek idzie w stronę biurw cały czas.
Ci co zapirdalają na granicy i w mobilnych związek nic nie proponuje żeby zaliczyć lata pracy do służby przed 99r.
Wygaszeni , ucywilnieni, zniesione 5 lat - wszystko dla Biurw .
Jeszcze są celnicy co zapierdalają w systemie zmianowym świątek , piątek i niedziela w słońcu , deszczu mrozie, z narażeniem zdrowia a nawet życia i związek o tych FC się nie drapie .
Może jeszcze dopisać do ustawy o KAS zaliczenie lat pracy przed 99 r.w UC do Służby dla tych funków co wykonywali zadania na granicy i komórkach operacyjnych a nie siedzieli całe życie za biurkiem .
I nie mówcie że nie było wyboru bobjak trzeba było iść na granice na tzw. dopomuszki to nagle wszyscy chorowali albo wymyślali rożne BHP popierdułki .
A na jakiej podstawie zakładasz, że Ci ucywilnieni nie byli w służbie przed 99 rokiem, nie byli na oddziałach? Nie myślisz, że to co piszesz trochę jest krzywdzące?
 
Ostatnia edycja:
@Jpk To Twoje subiektywne odczucie i zapewniam, że niezgodne ze stanem faktycznym.
Stale podnosimy tematy związane z funkcjonowaniem granicy i sytuacją w grupach mobilnych.
W związku działa Zespół ds. granicy wschodniej, ds. portów i lotnisk. Interweniowaliśmy także nie raz w sprawach dot. funkcjonowania Ref. Zwalczania Przestępczości czy SENTA, CKR, OC wew i granicznych.
Jeżeli chcesz podjąć jakiś temat to pisz w sprawie granicy na ewa.bielecka5@mf.gov.pl.
W sprawach lotnisk i portów morskich na mariusz.konkol@mf.gov.pl, a w sprawach mobilnych pisz do mnie. To także apel do wszystkich.
 
a wydawało mi się, że niektórzy

ucywilnieni pobierają emkę tylko pomniejszoną
Bo tak jest.
Banaś w swojej przebiegłości się przeliczył. Ucywilnieni, na osłodę, przez przeoczenie piszących na kolanie ustawę o kas i ustawę wprowadzającą, mają możliwość pobierania emerytury bez konieczności zwalniania się z kas.
Z tym, że oni nie zmienili statusu na podstawie art 174.
 
Są ucywilnieni, chociażby na moim przykładzie, którzy w momencie ucywilnienia mieli staż służby nie pozwalający na wzięcie emerytury i wcale nie chcący być ucywilnieni, tylko dalej pełnić służbę.
I takie osoby po paru latach powróciły do munduru i chcą dalej pełnić służbę , bez utraty tych kilku straconych lat w cywilu.
A zdecydowana większość tych osób ze względu na wiek może jeszcze długo pełnić służbę, więc skorzysta Państwo Polskie i skorzystamy my, czyli odzyskamy to czego nas pozbawiono, co Nam bezprawnie zabrano, a mianowicie mundur czyli ciągłość lat w mundurze.
 
Ostatnia edycja:
Są ucywilnieni, chociażby na moim przykładzie, którzy w momencie ucywilnienia mieli staż służby nie pozwalający na wzięcie emerytury i wcale nie chcący być ucywilnieni, tylko dalej pełnić służbę.
I takie osoby po paru latach powróciły do munduru i chcą dalej pełnić służbę , bez utraty tych kilku straconych lat w cywilu.
A zdecydowana większość tych osób ze względu na wiek może jeszcze długo pełnić służbę, więc skorzysta Państwo Polskie i skorzystamy my, czyli odzyskamy to czego nas pozbawiono, co Nam bezprawnie zabrano, a mianowicie mundur czyli ciągłość lat w mundurze.
Żeby była jasność, są różne sytuacje. Np. takie: w służbie od połowy 2010 r. Służba w KP. Ucywilniony w maju 2017 r., a więc tylko 7 lat w mundurze. Załamanie totalne planów związanych z dalszą służbą i związaną z tym emeryturą. Propozycja pracy po ucywilnieniu przedziwna, bo jako CYWIL do CKR!!! Cywil tam nie pasował, więc szybko następna propozycja przeniesienia do CKK. W połowie 2019r. propozycja ponownego przejścia w mundur z miejscem służby w CKK, tam cały czas kontrole CELNE postimportowe i nieźle wymieszane w głowie (cywil - kontrole stricte celne). Tak więc od połowy 2019 r. do teraz ponownie służba jako funkcjonariusz w CKK. Mało kto tam się zna na cle. Niestety ciągłość służby w 2017 r. została przerwana (7 lat - funk, 2 lata - cywil, do teraz 3 lata funk) Czasu już zbyt wiele nie ma, bo pesel z lat 60-tych.Gdyby nie bandyckie ucywilnienie emerytura mundurowa przysługiwałaby w 2025 r. Kuriozalne jest to, że od 2010 r. zadania są cały czas takie same - kontrola cła i akcyzy. Przez widzimisie władzy brak kolejnych 10 lat do wyliczenia emerytury mundurowej. Przerwa 2. lat ucywilnienia pozbawia możliwości jej uzyskania. Żeby to osiągnąć trzeba by służyć do siedemdziesiątki pewnie z laską, pampersem i alzahaimerem..., bo psychicznie służba nie lekka. Takich funków jest wielu.
Uważam, że obecna władza, która doprowadziła do takiej sytuacji, powinna ją po prostu naprawić. Państwo nie powinno działać na szkodę swoich urzędników.
Dlatego bardzo dziękujemy Sławkowi za podniesienie tego ważnego tematu. Może ktoś się w MF wreszcie opamięta i przepisy się zmienią.
 
Ostatnia edycja:
Widzę kuźwa że związek idzie w stronę biurw cały czas.
Ci co zapirdalają na granicy i w mobilnych związek nic nie proponuje żeby zaliczyć lata pracy do służby przed 99r.
Wygaszeni , ucywilnieni, zniesione 5 lat - wszystko dla Biurw .
Jeszcze są celnicy co zapierdalają w systemie zmianowym świątek , piątek i niedziela w słońcu , deszczu mrozie, z narażeniem zdrowia a nawet życia i związek o tych FC się nie drapie .
Może jeszcze dopisać do ustawy o KAS zaliczenie lat pracy przed 99 r.w UC do Służby dla tych funków co wykonywali zadania na granicy i komórkach operacyjnych a nie siedzieli całe życie za biurkiem .
I nie mówcie że nie było wyboru bobjak trzeba było iść na granice na tzw. dopomuszki to nagle wszyscy chorowali albo wymyślali rożne BHP popierdułki .
A jest Pan./Pani pewna , że związek nie działa w sprawach poruszonych w poście? O zaliczenie lat przed 15 września 1999 r. mamy pilotażowe sprawy w sądzie.
 
Widzę kuźwa że związek idzie w stronę biurw cały czas.
Ci co zapirdalają na granicy i w mobilnych związek nic nie proponuje żeby zaliczyć lata pracy do służby przed 99r.
Wygaszeni , ucywilnieni, zniesione 5 lat - wszystko dla Biurw .
Jeszcze są celnicy co zapierdalają w systemie zmianowym świątek , piątek i niedziela w słońcu , deszczu mrozie, z narażeniem zdrowia a nawet życia i związek o tych FC się nie drapie .
Może jeszcze dopisać do ustawy o KAS zaliczenie lat pracy przed 99 r.w UC do Służby dla tych funków co wykonywali zadania na granicy i komórkach operacyjnych a nie siedzieli całe życie za biurkiem .
I nie mówcie że nie było wyboru bobjak trzeba było iść na granice na tzw. dopomuszki to nagle wszyscy chorowali albo wymyślali rożne BHP popierdułki .
Jeśli myślisz, że ucywilnieni nie wykonywali poprzednio zadań w chłodzie i trudnych warunkach na zmianach po 12 godzin, to się głęboko mylisz, kolego. Proszę, nie upraszczaj tematu.
 
Napiszę coś co może nie spodobać się wielu osobom, ale wygranymi całego zamieszania z ustawą emerytalną okazały się osoby ucywilnione a przegranymi zostali pozostający w służbie. Natomiast totalnym fiaskiem okazała się decyzja powrotu do munduru w ubiegłym roku przed zniesieniem zadań policyjnych.Współczuję jedynie wygaszonym przed osiągnięciem uprawnień emerytalnych.
 
Do góry