Służba celna

Wartościowanie odbywa się w oderwaniu od stanu faktycznego. Celnicy interweniują u Ministra Finansów.

 • 4 271
 • 0
Związek Zawodowy Celnicy PL Nysa, dnia 28.10.2010r.

Nr: ZZ Celnicy PL – 88/2010

Pan Jan Vincent Rostowski
Minister Finansów

Szanowny Panie Ministrze.

Związek Zawodowy Celnicy PL zawiadamia, iż w związku z wejściem w życie zarządzenia Ministra Finansów w sprawie dokonywania opisu i wartościowania stanowisk funkcjonariuszy celnych dochodzi w Służbie Celnej do działań, które mogą polegać na poświadczaniu nieprawdy w dokumentach.
Zadania i ich czasochłonność mogą nie odpowiadać stanowi rzeczywistemu, a są jedynie dostosowane do mającego niewiele wspólnego z rzeczywistością algorytmu narzuconego przez program SOWA i inne wytyczne. Także ww. zarządzenie nie opisuje wielu zadań, które są realizowane w danej komórce organizacyjnej i jest sprzeczne z innymi aktami prawnymi podpisanymi przez Ministra Finansów np. zarządzeniem nr 8 Ministra Finansów w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym (Dz.Urz. Nr 4, poz. 21 ze zmianami) oraz Regulaminami Izb i Urzędów...

Oświadczenie Zarządu ZZ Celnicy PL w sprawie wartościowania

 • 4 585
 • 0
Związek Zawodowy Celnicy PL Nysa, dnia 22.10.2010r..

ZZ Celnicy PL – 88/2010

OŚWIADCZENIE ZWIĄZKU ZAWODOWEGO CELNICY PL W SPRAWIE ZARZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW

W dniu 18.10.2010r. Minister Finansów podpisał korupcjogenne zarządzenie w sprawie dokonywania opisu i wartościowania stanowisk funkcjonariuszy celnych. Projekt sprzyja korupcji, gdyż stanowiska służbowe, które charakteryzuje bezpośredni kontakt z przedsiębiorcą, podróżnymi, importerami, eksporterami, a także przemytnikami – zostały zwartościowane najniżej. Naturalną konsekwencją powyższego będą najniższe w Służbie wynagrodzenia na stanowiskach związanych z obsługą petentów, a co za tym idzie, ten słaby punkt – może stanowić furtkę dla nieuczciwości, a już na pewno pogorszy funkcjonowanie formacji i obsługę petentów.
Projekt jest powszechnie postrzegany w Służbie Celnej jako próba uwłaszczenia części kadry (nawet kilkutysięczne podwyżki w czasach kryzysu i kłopotów budżetowych Państwa wraz z dodatkami w perspektywie...

PROTEST W SŁUŻBIE CELNEJ. Celnicy sprzeciwiają się działaniom MF zakłócającym normalne funkcjonawianie Służby!!!

 • 4 131
 • 0
czeczpospolita.jpg W Służbie Celnej siłowo wdrażane jest zarządzenie Ministra Finansów w sprawie dokonywania opisu i wartościowania stanowisk funkcjonariuszy celnych. Zarządzenie sprzeczne z innymi aktami prawnymi podpisanymi przez Ministra Finansów np. zarządzeniem nr 8 Ministra Finansów w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym (Dz.Urz. Nr 4, poz. 21 ze zmianami) oraz Regulaminami Izb i Urzędów.
Zarządzenie, które jest aktem prawnym sprzyjającym korupcji gdyż sytuuje funkcjonariuszy celnych z zewnętrznej granicy UE, oraz zwalczających przestępczość w Grupach Mobilnych jak rownież odpowiadających za wpływy akcyzowe w najniższych kategoriach zaszeregowania.
Celnicy, którzy mają bezpośredni kontakt z przedsiebiorcą zostali zdegradowani, tak jakby po kilkunastu latach służby zaczynali pracę od nowa.
Celnicy informują, iż głównym celem wartościowania jest uwłaszczenie się...

IGNORANCJA WŁADZY MOŻE DOPROWADZIĆ DO UTRUDNIEŃ W RUCHU TOWAROWYM

 • 3 732
 • 1
"Celnicy m.in. z Przemyśla nieoficjalnie wyrażają gotowość zamanifestowania swojego niezadowolenia. W jaki sposób?
- Przeprowadzimy protest w stylu włoskim, czyli skrupulatnie i długo prowadząc odprawy – mówi jeden z nich. – Niech nasi przełożeni jeszcze raz zastanowią się nad tym, co zrobili.
Strajk na przejściach granicznych w Medyce, Korczowej i Krościenku spowoduje dłuższe niż obecnie kolejki, a nawet może doprowadzić do paraliżu ruchu."

http://www.nowiny24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20101025/REGION00/836595318

W Służbie Celnej zawrzało - "wartościowanie to upodlenie ludzi". Czy arogancja władzy spowoduje powtórnie zablokowanie granicy UE i paraliż całego kra

 • 7 523
 • 3
"Dzisiaj wprowadzając wartościowanie w szczególności na granicznych oddziałach celnych (biuro i odprawy), jak również w referatach ogólnych wprowadza się upodlanie ludzi, traktując ich pracę jako nie wymagającą żadnych umiejętności. Uznaje się, że osoby zatrudnione w oddziałowych biurach, w szczególności osoby z kancelarii, czy osoby odprawiające samochody osobowe, czy wszystkie osoby z urzędowego referatu ogólnego są na tyle mało warte, że nigdy nie podniesie się im wynagrodzenia, bo już na dzień dzisiejszy ich wynagrodzenie jest wyższe niż najwyższa kategoria zaszeregowania w specjalistach młodszych i „zwykłych”.

Chciałbym, żeby teraz się ktoś zastanowił nad niszczeniem potencjału ludzkiego, jakie Oni właśnie tworzą. Skoro zamierzeniem wartościowania jest zapłata za określony zakres zadań to należy się zastanowić, po co trzymać osoby z takim potencjałem i wykształceniem i kazać im wykonywać zadania poniżej ich intelektualnych możliwości."

Powyżej zamieszczono...

Odpowiedź Minister Julii Pitery w sprawie wartościowania

 • 3 552
 • 2
Zamieszczamy odpowiedź jaką otrzymał ZZ Celnicy PL od Minister Julii Pitery, Sekretarza Stanu w KPRM, która w Rządzie RP odpowiada m.in. za podejmowanie działań antykorupcyjnych. Niestety Pani Minister nie podjęła merytorycznie tematu i ograniczyła się do przekazania pisma SSC. Sekretariat Pani Minister przekazał odpowiedź w dniu 15.10.2010r. http://zz.celnicy.pl/tekst-471.html

APEL!!!

 • 3 370
 • 8
"Zgodnie z głosem wielu funkcjonariuszy, który dociera z pewnością także do Was, apeluję o przystąpienie do wspólnej skoordynowanej akcji protestacyjnej."

Nysa, dnia 21.10.2010r..

Nr: ZZ Celnicy PL – 88/2010

Przewodnicząca Zrzeszenia ZZSC
Pani Barbara Smolińska

Przewodniczący ZZSNP i A
Pan Mirosław Sałata

Przewodniczący federacji ZZSC
Pan Jacek Staniszewski

APEL

Szanowna Koleżanko i Koledzy.

Jak powszechnie wiadomo, Szef SC siłowo wdrożył zarządzenie w sprawie dokonywania opisu i wartościowania stanowisk służbowych f.c., podobnie jak wcześniej wiele innych aktów prawnych.

W środowisku pracowniczym zawrzało.

Wiem, że nie muszę Wam tłumaczyć, jak szkodliwe dla formacji jest rzeczone zarządzenie. Powyższe przerabialiśmy w procesie „konsultacji”

Jednocześnie, Pan Minister J.Kapica, po raz n-ty zakpił z środowiska pracowniczego, gdyż my wszyscy wyrażając głos funkcjonariuszy, odrzuciliśmy jednomyślnie ten...

Proces mianowań od strony karnej

 • 2 945
 • 0
W sprawie mianowań SR dla Warszawy Śródmieścia, rozpatrując w dniu 19.10.2010r. nasze zażalenie na odmowę wszczęcia śledztwa, podzielił nasze argumenty i uchylił postanowienie Prokuratury. Sprawa wraca więc do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
Czy to oznacza wreszcie rzeczywiste śledztwo w sprawie mianowań?

Zarządzenie w sprawie opisu i wartościowania stanowisk funkcjonariuszy celnych - podpisane

 • 7 119
 • 1
Minister Finansów zaserwował największe osiągnięcie organizacyjne i eksperyment nieznany w żadnej służbie jakim jest wartościowanie stanowisk. Wartościowanie oparte na absurdalnych zasadach, w których nie uwzględnia się wiedzy ani doświadczenia. Wartościowanie, w którym niedookreślenie wymogów w zakresie wykształcenia daje nieograniczone pole do kumoterstwa i nepotyzmu.
Wartościowanie osłabia Służbę Celna organizacyjnie i zmniejsza zdolność dostosowania do dynamicznych zmian otoczenia, zmniejsza zdolności kontrolne. Jest aktem prawnym sprzyjającym korupcji.
Metoda wartościowania została krytycznie oceniona przez prof. Dr hab. Szkoły Głównej Handlowej Martę Juchnowicz, która jej poprawność merytoryczną zastrzegła spełnieniem istotnych warunków.
Wartościowanie krytycznie ocenili niemal wszyscy dyrektorzy Izb Celnych, którzy zgłosili obszerne...

Kontakty do osób obsługujących ubezpieczenia GENERALI w izbach

 • 4 907
 • 0
1. IC BIAŁA PODLASKA Szot Wiesław 0 728 465 160 w.szot@op.pl
2. IC ŁÓDŹ Bakura Magdalena 42/638 82 37 ic.fi@lod.mofnet.gov.pl
Pluta Katarzyna 42/638 82 37 katarzyna.pluta@lod.mofnet.gov.pl
3. IC OPOLE Wałkiewicz Ewa 77 40 06 763 ewa.walkiewicz@opo.mofnet.gov.pl
4. IC WROCŁAW Burtny Ryszard 71/370 53 29 ryszard.burtny@wro.mofnet.gov.pl,
Matyja Elżbieta 71/370 53 07 elzbieta.matyja@wro.mofnet.gov.pl.
5. IC KRAKÓW prosimy o kontakt z wydziałem finansów IC w Krakowie
6. IC Przemyśl - Joanna Mazur
Wydział Kadr i Szkolenia
IC w...

Zawiadomienie Prokuratora Generalnego o możliwości popełnienia przestępstwa cd.

 • 3 420
 • 0
"Pan Andrzej Seremet
Prokurator Generalny
Związek Zawodowy Celnicy PL zwraca się do Pana Prokuratora z informacją o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia, przez Szefa Służby Celnej(...), czynów polegających na przekroczeniu uprawnień oraz utrudnianiu prowadzenia działalności związkowej zgodnie z ustawą o związkach zawodowych, tj. czynów określonych w art. 231 § 1 k.k. oraz w art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy o związkach zawodowych.
Jednocześnie zwracamy się z informacją, że Szef Służby Celnej zapowiedział dalsze popełnianie ww. czynów do końca miesiąca października br. (...)zapowiedział złamanie art.222 ust.2 ustawy o Służbie Celnej oraz art.27 ust.3 ustawy o Związkach zawodowych.(...)"

Zawiadomienie Prokuratora Generalnego o możliwości popełnienia przestępstwa

 • 2 589
 • 0
Związek Zawodowy Celnicy PL wysłał dzisiaj zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Szefa Służby Celnej. Ze względów oczywistych o dalszych szczegółach będziemy mogli poinformować dopiero po dostarczeniu zawiadomienia do Prokuratora Generalnego.

CBA wydaje poradnik antykorupcyjny. Minister Finansów przygotowuje korupcjogenne zarządzenie

 • 2 963
 • 1
"Walka z korupcją to nie tylko prowadzenie spraw korupcyjnych i zatrzymywanie przestępców, ale również edukacja, prewencja i profilaktyka antykorupcyjna. Jestem przekonany, że publikacja ta uświadomi urzędnikom czym jest korupcja, jakie konsekwencje można ponieść przyjmując łapówkę, a przede wszystkim jak należy zachować się w sytuacjach korupcyjnych – powiedział Szef CBA Paweł Wojtunik."
Więcej na ten temat oraz poradnik antykorupcyjny CBA do pobrania tutaj:
http://cba.gov.pl/portal/pl/20/461/Poradnik_antykorupcyjny_CBA.html

Tymczasem kierownictwo Służby Celnej przekonuje Ministra Finansów do podpisania aktu prawnego, który z oczywistych względów ma charakter aktu korupcjogennego. Sprawa dotyczy projektu zarządzenia MF dot. opisu i wartościowania stanowisk. Główne zadania formacji twórcy projektu zmarginalizowali. Celnicy pełniący służbę na zewnętrznej granicy UE będą w najniższych kategoriach uposażenia, podobnie Grupy Mobilne, dozór, OC wewnętrzne i ogromna...

MSWIA odpowiada - emerytury mundurowe

Decyzja o emeryturach Policjantów po wyborach samorządowych

 • 2 539
 • 1
gazetaprawna.jpgGazeta Prawna informuje dzisiaj o planach Rządu dot. zmian w zaopatrzeniowym systemie emerytalnym. Okazuje się, że są rozpatrywane dwa warianty. Pierwszy zakłada, że prawo do emerytury policjanci uzyskają dopiero po 20 lub 25 latach służby, a nie jak to jest dziś już po 15 latach. W drugim wariancie funkcjonariusze zostaną włączeni do powszechnego systemu emerytalnego i będą musieli pracować do 60. (kobiety) lub 65. (mężczyźni) roku życia. Gazeta informuje, że decyzja o powyższym zapadnie po wyborach samorządowych.

Biuletyn z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych - 23.09.2010r.

 • 2 675
 • 0
logo_sejm.jpgZamieszczamy link do Biuletynu z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych z dnia 23.09.2010r. Posłowie uznali za niezręczne, że odpowiedzi udziela Szef Służby Celnej. Warto przeczytać, gdyż Szef Służby Celnej wspomniał przy okazji, że oprócz centralizacji INTRASTAT, planuje też centralizację finansów, księgowości i rozliczeń.

http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/0/4527D8E7EDE5E0D9C12577AE004588F4?OpenDocument

REWELACJA!!! Przygotowane specjalnie dla celników - nowe, dodatkowe ubezpieczenie OC, ochrona prawna, NNW

 • 5 210
 • 0
EKU_FAKS_LOGO.jpg Nowe przepisy wprowadzają odpowiedzialność majątkową celników za szkody wyrządzone wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków służbowych – w mieniu Skarbu Państwa będącym w dyspozycji służb podległych ministrowi finansów.

Przygotowaliśmy dla Was ofertę ubezpieczenia, która dotyczy zakresu odpowiedzialności cywilnej i ochrony prawnej związanej z wykonywaniem obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy i pracowników Służby Celnej.
To bardzo dobra oferta. Ponadto zawiera zwrot kosztów adwokata i innych kosztów w postępowaniach administracyjnych, dyscyplinarnych, karnych.
Posiada także opcję wypłaty wysokiej bezzwrotnej pomocy finansowej w razie zawieszenia.
To oferta przygotowana specjalnie dla funkcjonariuszy celnych wraz z firmą Generali.


Szanowni Państwo,

Formuła ubezpieczenia jakie chcemy Państwu zaproponować jest dostosowana do przepisów prawa oraz specyfiki pracy i została sprawdzona przez naszego brokera...

Paranoja wartościowania w wersji MF - do czego prowadzi. Okazuje się, że to nie tylko korupcjogenny projekt.

 • 3 795
 • 0
Nie wiem czy wiecie, ale Służba Celna ma już inne zadania jako główne. Inne niż chciał tego ustawodawca w art.2 ustawy o Służbie Celnej.
Tylko więc patrzeć, jak okaże się, że dla funkcjonowania systemu nie są potrzebne odprawy celne, TIR-y, towary. Najlepiej byłoby, gdyby podmioty zaczęły dokonywać odpraw poza granicami Polski, a administracja i tak będzie miała mnóstwo zadań logistyczno - planistyczno - reprezentacyjno - statystycznych do wykonania.

Związek Zawodowy Celnicy PL Nysa, dnia 29.09.2010r.

Nr: ZZ Celnicy PL – 88/2010

Pan Jan Vincent Rostowski
Minister Finansów

Szanowny Panie Ministrze.

Nawiązując do spotkania w sprawie projektu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad dokonywania opisu i wartościowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych, które odbyło się w dniu 17.09.2010r. i 27.09.2010r. Związek Zawodowy Celnicy PL uprzejmie informuje, że zgłoszone przez nasz Związek obawy co do skutków ww. regulacji...

Niektóre projekty roporządzeń Ministra Finansów zawierają niepełne dane w uzasadnieniu

 • 3 517
 • 0
Związki Zawodowe złożyły w Ministerstwie Finansów wnioski lobbingowe z uwagi na bagatelizowanie zgłaszanych merytorycznych uwag do kilku projektów rozporządzeń. Złożony formularz lobbingowy oznacza zainteresowanie pracami nad projektem. Związki chcą przeprowadzić wysłuchanie publiczne na podstawie ustawy o prowadzeniu działalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa. Minister Finansów jednak milczy, przedstawia w BIP zmienione projekty, jednak nie odnosi się do powyższego, pomija większość zgłoszonych uwag i nie przedstawia informacji o zgłoszonych na wniosku lobbingowym uwagach
Związki proszą więc Ministra Finansów o przedstawienie informacji jaka jest procedura legislacyjna/techniki legislacji funkcjonujące w Ministerstwie Finansów. Pytają jak można przeprowadzić wysłuchanie publiczne dot. aktu prawnego podpisywanego przez Ministra Finansów?

Związek Zawodowy Celnicy PL Nysa, dnia 27.09.2010r.

Nr: ZZ Celnicy PL – 93/2010...

Przeniesienie INTRASTAT do Szczecina, chyba jednak nie do końca zgodne z prawem

 • 2 715
 • 0
Związek Zawodowy Celnicy PL Nysa, dnia 27.09.2010r.

r: ZZ Celnicy PL – 90/2010

Pan Jan Vincent Rostowski
Minister Finansów

Szanowny Panie Ministrze.

Związek Zawodowy Celnicy PL zwraca się z wnioskiem o przekazanie informacji publicznej w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej w postaci wszystkich dokumentów, które zostały przekazane do Ministerstwa Finansów w związku z projektem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

Czy do Resortu Finansów wpłynęły zastrzeżenia informujące o możliwym naruszeniu ustawy o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej w związku z wprowadzeniem obowiązku elektronicznego składania deklaracji? Nie jest dopuszczalne wprowadzanie ograniczeń do ustawy w formie rozporządzenia.

Do wiadomości
1. Pani Julia Pitera – Sekretarz Stanu w KPRM
2. Pan Michał Boni – Sekretarz Stanu w KPRM - Członek Rady Ministrów

Z poważaniem:
Przewodniczący
ZZ Celnicy PL
Sławomir Siwy
Do góry