Służba celna

Rzeczpospolita poinformowała o złożeniu aktu oskarżenia w sprawie mianowań

 • 3 554
 • 5
W dniu 12.01.2010r. Rzeczpospolita poinformowała o złożeniu do Sądu aktu oskarżenia w sprawie mianowań funkcjonariuszy na stopnie służbowe na podstawie art.223 ustawy o SC.
Wg Ministerstwa Finansów świadczy to o braku woli do rozmów przy stole o procesie mianowań. Jak jednak wiadomo MF nie zamierza w rzeczywistości prowadzić dialogu w tej sprawie.

Projekt PETYCJI SC, którą po uzgodnieniu wyślemy wszyscy wraz z dystynkcjami służbowymi

 • 3 468
 • 3
Uzgodnijmy wspólnie PETYCJĘ SC. Petycję po uzgodnieniu jej treści, włożymy wszyscy do kopert wraz z pagonami. Szukajcie zbędnych dystynkcji, niebawem będziemy wysyłać. Musimy nagłośnić to co wyprawia się ze Służbą Celną i jej funkcjonariuszami w ramach modernizacji. Musimy walczyć, podobnie jak Policjanci, gdzie jakiś czas temu rozdysponowano środki w sposób podobny do tego co u nas. Policjanci wysyłali wtedy aluminiowe widelce, jak również równolegle działali oddolnie w sposób ostrzejszy. Poskutkowało.
Załączam projekt petycji do uzgodnień. Piszcie wszyscy proszę jak ją zmodyfikować.
Niech to będzie Nasza PETYCJA.
Treść projektu PETYCJI do pobrania, celem obróbki postulatów i treści:Pokaż załącznik: petycja.doc

Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego Sygn. akt U 7/08

 • 5 256
 • 3
tk.jpgW dniu 14 grudnia 2010r. Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Marek Kotlinowski – przewodniczący
Wojciech Hermeliński
Adam Jamróz – sprawozdawca,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 14 grudnia 2010 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności:
§ 25 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie świadczeń związanych z przeniesieniem funkcjonariusza celnego do pełnienia służby w innej miejscowości (Dz. U. Nr 120, poz. 1254, ze zm.) z art. 20a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641, ze zm.) oraz z art. 32 w związku z art. 2 Konstytucji, a także z art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005...

AKT OSKARŻENIA

 • 3 682
 • 3
temida_slepa_wazy.jpgW dniu 30.12.2010r. Związek Zawodowy Celnicy PL złożył w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia w V Wydziale Karnym ul. Marszałkowska 82; 00-517 Warszawa, akt oskarżenia dot. procesu mianowań funkcjonariuszy celnych na stopnie służbowe na podstawie art.223 ustawy o SC. Jest to akt oskarżenia złożony na podstawie art.55 par.1 KPK. Zgodnie z art.55 par.3 KPK inny pokrzywdzony tym samym czynem może aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej przyłaczyć się do postępowania.
Jak powszechnie wiadomo w procesie mianowań pokrzywdzonych jest tysiące funkcjonariuszy.
Nie tylko byli kierownicy czy kierujący sekcją, ale także większośc funkcjonariuszy, których mianowano na najniższe stopnie w korpusie albo zdegradowano o kilka stopni w stosunku do swoich kolegów, którzy w dniu wejścia w życie mieli tylko stopień wyżej.
Jak powszechnie wiadomo nie uwzględniono doświadczenia funkcjonariuszy i zastosowano pozaustawowe kryterium stopnia i...

Protest - wnioski o stwierdzenie nieważności decyzji(aktu mianowania)

 • 4 627
 • 8
W grudniu 2010 Dyrektorzy Izb Celnych wręczali funkcjonariuszom propozycje pełnienia służby na podstawie art.222 ust.3 ustawy o SC.
Mimo, iż SSC skierował funkcjonariuszy na drogę administracyjną, Dyrektorzy twierdzą, że nie jest to postępowanie administracyjne.
Związek Zawodowy Celnicy PL opracował dwa wzory skarżące składane propozycje, które w tych dniach składają funkcjonariusze.

Widząc jednak, iż prawdopodobnie SSC i DIC w tej sprawie będą zmierzać w kierunku podobnym jak przy mianowaniach, proponujemy wspólnie i masowo zaprotestować przeciwko takim praktykom organów państwowych.

Złóżmy wszyscy wnioski do SSC o stwierdzenie niewazności aktów mianowania. Zasadność merytoryczna złożenia takiego wniosku została potwierdzona przez prawników.
Wiemy już od DIC, że mimo publicznych wypowiedzi SSC oraz listu otwartego do funkcjonariuszy i DIC w tej sprawie, organy Służby Celnej zamierzają wciąż sprawę przewlekać.
Wiemy już z oświadczeń DIC, że list SSC jest nieaktualny i nikt nie...

I OGÓLNOPOLSKI ZLOT SŁUŻBY CELNEJ - TATRY 2010

 • 3 376
 • 1
znaczek wybrany RGB.JPGW dniach 7 – 10 października 2010 roku odbył się zapowiadany wcześniej I Ogólnopolski Zlot Służby Celnej „TATRY 2010” pod patronatem Zarządu Związku Zawodowego Celnicy PL.
63 osoby z 12 izb celnych z Polski przyjechały do Pensjonatu „U Słodyczków” w Kościelisku (miejscu zakwaterowania uczestników Zlotu), by wspólnie biesiadować i wędrować po tatrzańskich szlakach.
Przez cały czas trwania Zlotu pogoda sprzyjała pieszej turystyce, z czego chętnie intensywnie korzystaliśmy.
W pierwszym dniu planowanych pieszych wycieczek w Tatry większa część uczestników (ponad 40 osób) weszła Doliną Kościeliską na Czerwone Wierchy, zdobywając kolejne szczyty: Ciemniak, Krzesanicę, Małołączniak, Kondracką Kopę. Następnie Kondracką Przełęczą grupa skierowała się do Schroniska na Kondratowej Hali, gdzie czekał na nią zasłużony odpoczynek i obiecana szarlotka oraz piwo. Dalej Doliną Bystrej Wody do Kuźnic, a stąd już tylko do „Słodyczków”.
Znaleźli się i tacy...

Pisma do Ministrów dot. prac nad zaopatrzeniowym systemem emerytalnym

 • 3 186
 • 0
Związkowcy wysłali pisma do Ministrów Rządu RP, którzy obiecywali albo popierali włączenie funkcjonariuszy celnych do prac w Zespole opracowującym zmiany w zaopatrzeniowym systemie emerytalnym.

Niebawem przekonamy się jak zostaną zrealizowane złożone funkcjonariuszom zapewnienia i obietnice
http://zz.celnicy.pl/tekst-525.html

Związkowcy zapytali Dyrektorów Izb Celnych o podstawy prawne regulacji płac w 2010r.

 • 3 929
 • 4
Związek Zawodowy Celnicy PL zwrócił się z prośbą do DIC o przedstawienie informacji na temat podstaw prawnych i przyjętych zasad regulacji płac za 2010r.
Związkowcy informują, że nie zostali zapoznani z podstawami prawnymi oraz zasadami jakimi kierowali się DIC wypłacając wyrównania.
Prosili także o podanie powodów odstąpienia od uzgodnień zasad wynagradzania ze Związkami Zawodowymi.
Pokaż załącznik: celnicy131-dic-zasady wypłaty wyrównań.doc

Wywiad w Dzienniku Gazeta Prawna z Przewodniczącym ZZ Celnicy PL

 • 3 527
 • 0
gazetaprawna.jpgDziennik Gazeta Prawna opublikował wywiad z Przewodniczącym ZZ Celnicy PL
http://podatki.gazetaprawna.pl/wywiady/474973,celnicy_pl_chca_innego_szefa.html

Ostateczne wzory odwołania i wezwania do usunięcia naruszenia prawa - propozycja art.222 ust.3 ustawy o SC

 • 6 473
 • 13
Zamieszczamy na portalu ostateczne wzory, które można wykorzystać i po dostosowaniu dla swojej indywidualnej sytuacji wysłać w związku z otrzymaną propozycją na podstawie art.222 ust.3 ustawy o SC.

Zgodnie z unormowaniem art.222 ust.3 ustawy o SC funkcjonariusze celni otrzymują propozycje pełnienia służby określającą miejsce, uposażenie i stanowisko.

W terminie tygodnia od dnia odbioru propozycji funkcjonariusz składa oświadczenie o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia propozycji.
ODMOWA PRZYJĘCIA, BĄDŹ NIEZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA W TERMINIE TYGODNIA OZNACZA ZWOLNIENIE ZE SŁUŻBY!!!

Dlatego każdy powinien złożyć oświadczenie w ww. terminie o przyjęciu propozycji.

Niezależnie od powyższego, funkcjonariusze niezadowoleni ze złożonej propozycji składają dwa pisma, które załączam do pobrania:
http://zz.celnicy.pl/tekst-524.html

Jedno stanowi odwołanie od propozycji jako decyzji administracyjnej, drugie wezwanie do usunięcia naruszenia prawa przez DIC, czyli uznaje...

Życzenia Boże Narodzenie

 • 2 380
 • 2
Boże Narodzenie.jpg
DLACZEGO JEST ŚWIĘTO BOŻEGO NARODZENIA?

Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?
Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie?
Dlaczego śpiewamy kolędy?
Dlatego, żeby się nauczyć miłości do Pana Jezusa.
Dlatego, żeby podawać sobie ręce.
Dlatego, żeby uśmiechać się do siebie.
Dlatego, żeby sobie przebaczać
ks. Jan Twardowski
Zdrowych, Wesołych i Pogodnych Świąt życzy Zarząd ZZ Celnicy PL
ultrasound3d11-247x150.jpg

Konferencja uzgodnieniowa dot. racjonalizacji uposażeń w służbach mundurowych

 • 4 837
 • 0
W dniu 16.12.2010r. w gmachu MSWiA przy ul St. Batorego w Warszawie odbyła się Konferencja uzgodnieniowa dot. propozycji zmian w zakresie naliczania uposażenia podczas absencji chorobowej. Jak wiemy MSWiA przygotowuje projekt, którym chce ograniczyć prawo do 100% płatnego chorobowego w służbach mundurowych, w tym także w Służbie Celnej.
W Konferencji uczestniczył Związek Zawodowy Celnicy PL, który zgłosił wcześniej uwagi do tego projektu http://zz.celnicy.pl/tekst-491.html
W tabeli uzgodnieniowej wykazano także jedną uwagę SSC o treści: "Mając na uwadze proponowane rozstrzygnięcie, iż zmniejszenie uposażenia tytułem przebywania na zwolnieniu lekarskim następować będzie w kolejnym miesiącu rozliczeniowym, należy uwzględnić odmienne zasady wypłacania uposażenia funkcjonariuszom celnym. Uposażenie f.c. wypłaca się z dołu, podczas gdy w przypadku innych służb mundurowych uposażenie jest płatne miesięcznie z góry"
Przedstawiciele MSWiA przygotowali dokument, w którym...

Wspólny Komunikat KPRM i ZZ Służb Mundurowych dot. zaopatrzeniowego systemu emerytalnego

 • 3 003
 • 1
W dniach 10.12. 1 17.12.2010r. odbyły się spotkania ZZ Służb Mundurowych z Premierem.
Z komunikatu dowiadujemy się, że będą prowadzone dalsze rozmowy na temat zaopatrzeniowego systemu emerytalnego:
http://www.fzzsm.pl/page-pl/2010-12-17/wspolny-komunikat-sluzb-mundurowych-i-kprm-z-posiedzen-1012-i-17122010-r

Panie Premierze. Celnicy nigdy nie pogodzą się z wartościowaniem

 • 5 278
 • 7
W części izb celnych rozdano już propozycje na podstawie art.222 ust.3 ustawy o SC. Oznacza to, że tysiące celników nie dostanie ani grosza podwyżki, albo ledwo stówkę/dwie, kiedy niektórzy ich przełożeni zgarną grubo ponad tysiąc złotych wraz z wyrównaniem od stycznia 2010r.

Analogiczne postępowanie władzy spowodowało już protesty w Policji. Po rozdysponowaniu podwyżek w podobny sposób parę lat temu, oczywiście dysproporcje nie były aż tak rażące, wielu Policjantów wyrażając swój sprzeciw zachorowało i nie przyszło do służby. To spowodowało, że Komendant Główny zmuszony został do naprawienia błędów i szeregowi Polcjanci także otrzymali podwyżki.

Trudno zrozumieć, dlaczego MF prowokuje do podobnych zachowań funkcjonariuszy celnych?
Celnicy nigdy nie pogodzą się z wartościowaniem. W kazdej chwili może wybuchnąć oddolny protest.

Protest w Izbie Celnej w Przemyślu?

 • 3 831
 • 1
Dzwonią do mnie liczni dziennikarze z Podkarpacia i informują mnie o rozpoczęciu protestu w dniu dzisiejszym od godziny 10-ej. Na forum rzeczywiście pojawiają się informacje o wydłużających się kolejkach oczekiwania na odprawę.
Informujcie o sytuacji w innych izbach.

http://www.pressmedia.com.pl/sn/index.php?option=com_content&task=view&id=23978&Itemid=40

Celnicy proszą o pomoc Marszałka Sejmu

 • 3 286
 • 1
Pozorowanie zasad dialogu społecznego przez kierownictwo Służby Celnej, ignorowanie uwag środowiska pracowniczego zgłaszanych przez Związki Zawodowe, niebezpieczne i szkodliwe dla budżetu zarządzenie Ministra Finansów w sprawie dokonywania opisu i wartościowania stanowisk spowodowały interwencję funkcjonariuszy w Sejmie.
W tym tygodniu został wysłany list do Marszałka Sejmu.

List do pobrania:
http://zz.celnicy.pl/tekst-521.html

Celnicy napisali do Parlementu Europejskiego. Ich Petycja jest już rozpatrywana.

 • 2 265
 • 0
Sprawa dotyczy nieprawidłowości w obrocie spirytusem, które powodują straty budżetów Państw Członkowskich, narażają zdrowie obywateli UE oraz burzą zasady zdrowej konkurencji.
W Polsce w tej sprawie toczy się długotrwałe śledztwo. Blisko dwuletnia korespondencja z Szefem Służby Celnej nie przyniosła żadnych rezultatów - proceder trwa nadal. Spirytus skażony jest zwolniony w Polsce z kontroli administracyjnej. Jest szerg innych luk w prawie.

Celnicy piszą także do Parlamentu Europejskiego o tym jak przebiega proces modernizacji Służby Celnej.

W piśmie czytamy m.in.

"(...)W Polsce niektórzy wysocy urzędnicy państwowi zatrudnieni w krajowym Ministerstwie Finansów, mimo wiedzy o nieprawidłowościach, nie tylko ich nie eliminują, ale naszym zdaniem od roku 2004 wspomagają ten stan poprzez złe przepisy prawa, opóźnienia w zmianie prawa, pogłębiające rozwój tych patologii. Równolegle osłabiają polską Służbę Celną, która stoi na straży interesów UE, przez stanowienie prawa...

Szef Służby Celnej nie ukończył Zasadniczego Kursu Celnego.

 • 4 582
 • 9
W związku z wdrażaniem modernizacji Służby Celnej w sposób autorytatywny przez Szefa Służby Celnej, prowadzący do wielu niepotrzebnych i kosztownych sporów sądowych i innych osłabiających funkcjonowanie Służby Celnej, Związek Zawodowy Celnicy PL zapytał Ministra Finansów, czy Szef Służby Celnej spełnia wymogi, którymi ma obowiązek legitymować się każdy funkcjonariusz celny.

Poprosiliśmy o dostarczenie na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej dokumentu potwierdzającego ukończenie zasadniczego kursu celnego przez Szefa Służby Celnej, o którym mowa w art.79 ustawy o Służbie Celnej.
Poprosiliśmy także o udzielenie informacji w postaci pytań i odpowiedzi do obecnego Szefa Służby Celnej w konkursie na Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie, który to konkurs miał wygrać według oficjalnego życiorysu opublikowanego na stronie Ministerstwa Finansów.

Odpowiedzi udzielił Dyrektor Departamentu SC stwierdzając, że Szef Służby Celnej nie ukończył Zasadniczego Kursu Celnego...

ZZ Celnicy PL wysłał do Dyrektorów IC propozycję podziału puli z 2010 roku

 • 3 946
 • 2
Nr: ZZ Celnicy PL – 129/2010

Pan Jacek Kapica
Szef Służby Celnej
Dyrektorzy Izb Celnych

W związku z niepodjęciem dotychczas uzgodnień w sprawie zasad podziału środków finansowych z uchwały modernizacyjnej na 2010r. przez niektórych Dyrektorów izb celnych, jak również zaproszeniem na spotkania od innych Dyrektorów izb celnych celem omówienia/uzgodnienia/prezentacji(różnie jest to przedstawiane w poszczególnych izbach celnych) zasad wynagradzania, a także ze względu na zbliżający się koniec roku i określone ustawowo terminy na uzgodnienia
- Zarząd Główny Związku Zawodowego Celnicy PL zwraca się z wnioskiem o przekazanie kwoty pozostałej do rozdysponowania w 2010r do funduszu nagród tzw. 3%.

Taki sposób rozdysponowania będzie zgodny z ustawą o Służbie Celnej tj. art. 222 ust. 2, który stanowi, iż „w sprawach związanych z uposażeniem zasadniczym i stanowiskami służbowymi, do dnia 31 grudnia 2010 r. stosuje się przepisy dotychczasowe”.

Rozdysponowanie środków zgodnie z zasadami...

Od połowy grudnia możliwy paraliż granicy?

 • 3 929
 • 6
Dziennikarze pytają czy w nadchodzącym tygodniu dojdzie do paraliżu granic?
Czy na Święta wybuchnie protest w Służbie Celnej?
System wartościowania stanowisk wdrażany w Służbie Celnej traktuje zewnętrzną granicę UE i zadania wykonywane tam przez celników jako praktycznie nieistotne dla formacji i Państwa. Funkcjonariusze zatrudnieni na granicy, ale i wielu innych realizujących najważniejsze dla Służby zadania wewnątrz kraju zostało zdegradowanych i upokorzonych.
Takie postępowanie resortu bulwersuje. To niesprawiedliwe mówią celnicy. Nasze doświadczenie i kwalifikacje zostały przekreślone. Jak Minister Finansów może w ten sposób traktować tak ważne dla bezpieczeństwa obywateli i budżetu miejsca i zadania? To szokujące zachowanie resortu?
Czy dojdzie do protestu? To zależy od oddolnej decyzji funkcjonariuszy, podobnie jak w styczniu 2008 roku mówią celnicy.

http://www.pressmedia.com.pl/sn/index.php?option=com_content&task=view&id=23837&Itemid=40
Do góry