Służba celna

Propozycja rozdysponowania środków na podwyżki

 • 4 938
 • 9
Dyrektorzy Izb Celnych zapraszają Związki Zawodowe na spotkania celem przedstawienia propozycji podziału środków na podwyżki.
Na podstawie relacji z niektórych izb, gdzie odbyły się już spotkania sprawa wygląda nastepująco.
Dyrektorzy informują Związki o sposobie rozdysponowania środków bez możliwości uzgodnienia zasad.
Informują de facto o decyzji Szefa Służby Celnej, który postanowił że podwyżki tzw. II transza będzie pod wartościowanie, z zastosowaniem mnożników kwoty bazowej z rozporządzenia z 02 marca br, z nadpłatą od stycznia 2010, ale tylko za miesiące faktycznie przepracowane na danym stanowisku. Czyli jeśli, ktoś dostał stanowisko młodszego eksperta w roli dyspozytora z dniem 01 listopada br - to ma podwyżkę tylko za dwa miesiące. Reszta środków, które były przeznaczone na to stanowisko (w tym wypadku za 10 miesięcy), trafia do worka, gdzie jest gromadzona pula na ngrody dla wszystkich. Od 01 stycznia 2011- pensje wg ostatniego projektu.
Wszelkie uwagi strony związkowej...

Minister Finansów wdraża sprzyjające korpucji zarządzenie, co w rozumieniu KPRM oznacza walkę z korpucją

 • 3 679
 • 4
Minister Finansów podpisał niedawno sprzyjające korupcji zarządzenie w sprawie dokonywania opisu i wartościowania stanowisk funkcjonariuszy celnych.
Na forum celnicy.pl ktoś skomentował to w ten sposób pisząc tylko: "Boże chroń Polskę".
Pozostaje jedynie podpisać się pod tą wypowiedzią. Nie potrafimy tego skomentować.
To kolejny policzek dla tysięcy zdegradowanych funkcjonariuszy.


http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=2&dzial=534&id=231342&typ=news

Zespół Centralny zakończył prace

 • 3 021
 • 2
Około 725 funkcjonariuszy złożyło swoje zastrzeżenia do Zespołu Centralnego.
Poniżej dwa pisma - od Zespołu i pismo Federacji ZZSC. Pozostałe są dostępne na Corintii.
http://zz.celnicy.pl/tekst-517.html

Szef Służby Celnej wyróżniony odznaką "Bene Merito"

 • 2 763
 • 7
W trakcie uroczystości Minister Radoslaw Sikorski wyróżnił Odznaką Honorową „Bene Merito” osoby zasłużone w umacnianiu wizerunku Polski na arenie międzynarodowej, upowszechnianiu w świecie wiedzy o kraju, oraz za szczególne osiągnięcia w różnych dziedzinach nauki, w tym w zakresie szeroko rozumianych zagadnień polityki zagranicznej i stosunków międzynarodowych. Odznaki otrzymali:

http://www.msz.gov.pl/?document=39248

Gazeta Prawna pisze o możliwości zwolnienia celnika z chwilą upływu 12 miesięcy okresu zawieszenia

 • 2 326
 • 1
gazetaprawna.jpgGazeta Prawna w dniu 07.12.2010 roku informowała o możliwości zwalniania celników po upływie 12-o miesięcznego okresu zawieszenia. Sprawą zajmowała się także Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka.
Gazeta pisze o interpelacji jaka została złożona w tej sprawie. Kluczowym problemem jest, że Dyrektorzy przedłużają okres zawieszenia powyżej trzech miesięcy, bez istnienia szczególnych okoliczności, a jedynie na podstawie kwalifikacji prawnej czynu.
Czy jest to słuszne podejście rozstrzygną niebawem sądy administracyjne.
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/470093,mozna_zawiesic_celnika_z_zarzutami_prokuratorskimi.html

Zrzeszenie ZZSC zgłosiło sprawę wyrównań do NIK - są także inne zarzuty

 • 3 269
 • 5
Związkowcy zgłosili zastrzeżenia odnośnie zapowiedzianego przez MF wdrożenia wartościowania z datą wsteczną.
Dla przypomnienia. Informacja o możliwym naruszeniu prawa zgłaszana była do MF jeszcze na początku 2010 roku przez ZZ Celnicy PL. Sprawę opisano także w zawiadomieniu do Prokuratora Generalnego.
MF nie reagował.
Powstaje pytanie dlaczego? Czy po to, aby utracić środki zapisane w ustawie budżetowej na 2010 rok i zwyczajowo obciążyć tym Związki Zawodowe?
W 2009 roku SSC podobnie utracił gro środków z Uchwały Modernizacyjnej Rządu RP.
Czy sytuacja się powtórzy także i w tym roku?

Z tej perspektywy widać, dlaczego odstąpiono od wdrożenia modernizacji Służby Celnej w formie ustawy.
Jak widać Uchwała Rady Ministrów może być dowolnie zmieniana przez Ministra Finansów, bynajmniej w rozumieniu kierownictwa SC.

Dochodzą słuchy, że MF "negocjuje" sam ze sobą i proponuje wyrównanie 50% środków.
Trudno jest nam zrozumieć postępowanie Resortu, wszak z punktu widzenia legalizmu, nie...

Brak rzeczywistych konsultacji społecznych dot. zasad wynagradzania

 • 2 300
 • 0
Związkowcy od dłuższego czasu podnoszą, że w Służbie Celnej może dochodzić do łamania prawa poprzez pomijanie organizacji społecznych w uzgodnieniu zasad wynagradzania - art.27 ust.3 ustawy o Związkach zawodowych.
Zasady wynagradzania są wdrażane jednostronnie przez MF, co zamyka drogę do ich uzgodnienia na szczeblu pracodawca-zakładowa organizacja związkowa.

Otrzymywaliśmy dotąd od MF odpowiedzi, że akty prawne są konsultowane w trybie art.19 ustawy o Związkach zawodowych.

Nie satysfakcjonowała nas taka odpowiedź, gdyż w państwowej jednostce sfery budżetowej, zasady wynagradzania winny być uzgodnione, natomiast jak wiadomo w trybie konsultacji nie dochodzi do żadnych uzgodnień, a zgłaszane uwagi są traktowane dowolnie. Powyższe oznacza, że związki w SC nie mają zagwarantowanych ustawą i Konstytucją praw do uzgodnienia zasad wynagradzania.

ZZ Celnicy PL widząc, że sprawa jest lekceważona przez MF zgłosił sprawę do Prokuratora Generalnego. Nie ma jak dotąd odpowiedzi w tej...

Gazeta Prawna informuje, że funkcjonariusze celni mogą nie mieć uprawnień do przeszukania na imprezach masowych

 • 1 742
 • 2
gazetaprawna.jpgTemat, który podjęła GP w dość obszernym artykule, był także dyskutowany na forum celnicy.pl
http://celnicy.pl/showthread.php?6938-Przeszukanie-przez-Służbę-Celną-na-imprezie-masowej

Trudno zgodzić się z opiniami ekspertów. Z drugiej strony ustawa o Służbie Celnej wymaga niewątpliwe wielu zmian. Związki poprawiały w toku procesu legislacyjnego szereg nieprawidłowo skonstruowanych przepisów, także z zakresu kontroli. Wiele z nich wymaga wciąż doprecyzowania, aby chronić funkcjonariuszy przed późniejszymi zarzutami o przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków. Sprawy opisanej na forum oraz przez GP nie analizowaliśmy jeszcze.

http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/470381,narkotyki_celnik_nie_przeszuka_na_imprezach_masowych.html

Od połowy grudnia do końca roku możliwy paraliż kraju

 • 4 508
 • 1
Słowa SSC do Pulsu Biznesu "Poszukując funkcjonariuszy do trudniejszych zadań, najpierw rozpoczyna się otwarty nabór wewnętrzny. Każdy funkcjonariusz, który chce wykonywać takie zadanie, może zgłosić się na dane stanowisko ..." i Dziennika Gazety Prawnej "To w części budzi sprzeciw, zwłaszcza tych, którzy chcieli wysokich stanowisk i wyższego wynagrodzenia bez podejmowania trudniejszych zadań"
zbulwersowały celników.

Jak mówią funkcjonariusze - tymi nieprawdziwymi wypowiedziami SSC przelał czarę goryczy.

Stan faktyczny jest odmienny od tego co mówi publicznie SSC. Dyrektorzy nie prowadzą naboru, który wg DIC we Wrocławiu i opinii prawnej KR Chmaj i Wspólnicy SP K. jest wymagany prawnie. Nikt także nie proponował funkcjonariuszom stanowiska, na których będą realizowane "trudniejsze" zadania?!

KTOŚ MUSI PRZECIEŻ SŁUŻYĆ NA GRANICY, W ODDZIAŁACH CELNYCH WEWNĘTRZNYCH, ZWALCZAĆ PRZESTĘPCZOŚĆ, NADZOROWAĆ AKCYZĘ I HAZARD I WYKONYWAĆ WIELE INNYCH ZADAŃ, KTÓRE SSC...

Propozycje zmian do projektu rozporządzenia w sprawie umundurowania funkcjonariuszy celnych

 • 4 994
 • 3
W związku z przekazaniem projektu z dnia 19 października 2010 rozporządzenia w sprawie umundurowania funkcjonariuszy celnych Związek Zawodowy Celnicy PL przedstawia niniejszym uwagi do projektu. Uwagi dotyczą głównie zachowania ekwiwalentu za niepobrane sorty, terminów użytkowania poszczególnych składników, wprowadzenia fasonów damskich niektórych składników umundurowania, dystynkcji na koszulki polo i czapki do ubioru polowego i specjalnego, wprowadzenia butów zimowych (w szczególności dla kobiet), ocieplenia do zimowego obuwia specjalnego i polowego, wprowadzenia dystynkcji do umundurowania starego typu, zmiany składu koszul, zmniejszenia naramienników w marynarce dla kobiet, zmiany koloru dystynkcji do ubioru specjalnego i inne. (...)
http://zz.celnicy.pl/tekst-511.html

Propozycja zmiany rozporządzenia MF w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych, trybu awansowania oraz dokonywania zmian na stanowiskach s

 • 2 700
 • 0
Zarząd Główny Związku Zawodowego Celnicy PL składa wniosek o zmianę Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 maja 2010r. w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych, trybu awansowania oraz dokonywania zmian na stanowiskach służbowych
http://zz.celnicy.pl/tekst-512.html

Nieprawidłowości przy wdrażaniu uzbrojenia w Służbie Celnej

 • 2 949
 • 0
Związek Zawodowy Celnicy PL zwraca się z wnioskiem o zmianę rozrządzenia Ministra Finansów z dnia 13 listopada w sprawie przydziału broni palnej oraz jej magazynowania, przechowywania i zapewnienia właściwego stanu technicznego w zakresie uwzględnienia w przepisie możliwości przydzielenia broni palnej funkcjonariuszowi na czas udziału w podstawowym kursie strzeleckim oraz ustalenie procedur przekazania broni na takie zajęcia.
http://zz.celnicy.pl/tekst-513.html

Czy Minister Finansów zgodnie z prawem dzieli wykształcenie na średnie i średnie z maturą?

 • 3 167
 • 4
Pan Jan Vincent Rostowski
Minister Finansów

Szanowny Panie Ministrze.

Związek Zawodowy Celnicy PL uprzejmie informuje, że brak jest podstaw prawnych do wprowadzenia w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 maja 2010r. w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych, trybu awansowania oraz dokonywania zmian na stanowiskach służbowych (Dz.U. Nr 87, poz. 559)podziału wykształcenia średniego na: średnie i średnie z egzaminem dojrzałości. (...)

http://zz.celnicy.pl/tekst-510.html

Komentarz wywiadu z SSC w Dzienniku Gazecie Prawnej

 • 3 181
 • 1
(...)W dzisiejszym wywiadzie dla Gazety Prawnej , Szef Służby Celnej łaskawie przyznaje, że „Ustawa zakładała, że trzeba wziąć pod uwagę zajmowane stanowisko sprzed dnia jej wejścia w życie. Niektórzy interpretują to w ten sposób, że kiedykolwiek przed wejściem w życie nowej ustawy o Służbie Celnej. Można mieć co do tego wątpliwości, ale ja nie zamierzam się kłócić o to, czy termin „przed dniem wejścia w życie ustawy” to jest dzień, rok czy 10 lat przed zmianami. Uznamy, że dotyczy to każdej sytuacji sprzed wejścia ustawy w życie.”
_________________________.
W związku z powyższym, chciałbym złożyć wyrazy uznania dla celników, którzy walczyli i walczą o należne im miejsca w hierarchii Służby Celnej - myślę, że nie są to tylko starania o „dwie gwiazdki” ale o godność i szacunek.

Głęboki ukłon dla ZZ Celnicy PL za niewątpliwe zasługi dla tej sprawy, za starania i opinie prawne. W dzisiejszym wywiadzie dla GP , o którym wyżej wspominałem, Szef Służby Celnej nazywa Wasz związek mianem...

Rola liderów Związków Zawodowych w procesie "konsultacji" aktów prawnych.

 • 3 862
 • 8
Federacja ZZSC wyjaśnia zaistniałe "nieporozumienie". Przy okazji informuje o roli członków Zarządu Zrzeszenia ZZSC jaką wg autora pisma mieli odegrać podczas spotkań w sprawie wartościowania.

Dla niewtajemniczonych należy wyjaśnić, że związkowiec, członek Zarządu Kolega Marek jest kierownikiem Referatu Kontroli Przedsiębiorców.

Ponadto:
Wg informacji od celników z IC Biała Podlaska ciekawie kształtuje się także rozkład stanowisk eksperckich w Referatach Kontroli Przedsiębiorców w IC BP.

I tak w:
UC BP, gdzie kierownikiem jest aktywny działacz związkowy - jest 11 etatów i 6 stanowisk eksperckich
UC Lublin - 18 etatów i 1 stanowisko eksperckie
UC Zamość - 2 stanowiska eksperckie.

A ilu ekspertów jest w Waszych Referatach Kontroli Przedsiębiorców? Czy jest gdzieś w Polsce tak doceniony, nieliczny w sumie Referat Kontroli Przedsiębiorców?
Wnioski nasuwają się same.

http://zz.celnicy.pl/tekst-508.html

"Alea iacta est"

 • 2 692
 • 0
Jeszcze więcej dla kadry. Bez komentarza
http://zz.celnicy.pl/tekst-506.html

Dziennik Gazeta Prawna opublikował wywiad z Jackiem Kapicą

 • 4 076
 • 5
Szef Służby Celnej odpowiada w wywiadzie na niektóre z zarzutów zawartych we wniosku/wezwaniu o złożenie rezygnacji, który Związek Zawodowy Celnicy PL złożył w MF w listopadzie

Wywiad w GP:
http://podatki.gazetaprawna.pl/wywiady/469017,mianowania_w_sluzbie_celnej_beda_zmieniane.html

Zrzeszenie ZZSC informuje, że nic na razie nie zaakceptowało i nie uzgodniło

 • 3 066
 • 2
W Komunikacie rozesłanym w dniu 30.11.2010r. czytamy:
"W nawiązaniu do komunikatu Federacji ZZSC z dnia 29.11.2010r., informuję, że
Zrzeszenie ZZSRP niczego jeszcze nie uzgodniło i nie zaakceptowało. Zamieszczony
przez kol. Jacka Staniszewskiego komunikat także nie był uzgodniony z pozostałymi
centralami związkowymi. Propozycje które padały na tym spotkaniu, SSC miał rozważyć i
podjąć stosowne decyzje, które przy pozytywnym rozpatrzeniu przez Szefa SC miały być
ostatecznie omówione na spotkaniu w dniu 1.12.br.
Najbardziej interesującą propozycją była kwestia przyjęcia zasad przekształcenia starych
stanowisk na nowe, które miałoby być w formie podpisanego porozumienia pomiędzy
SSC a związkami. W porozumieniu tym miałoby się również znaleźć odniesienie (w
razie uzgodnienia) do ewentualnych zasad podziału środków finansowych na
podwyżki uposażeń w roku 2010 oraz 2011 - tak to widział SSC.
Niestety, po przeanalizowaniu sytuacji przez MF, okazało się, że przekształcenie
dotyczyłoby...

Komunikat dot. polityki MF w zakresie dysponowania środkami z Uchwały modernizacyjnej Rządu RP

 • 3 293
 • 2
W terminie do końca 2010 muszą zostać rozdysponowane zaległe środki finansowe przeznaczone na regulację uposażeń w Służbie Celnej. Promowana w chwili obecnej przez Szefa Służby Celnej koncepcja uruchomienia tych środków w sposób niezgodny z prawem, oparta o nie mające podstawy prawnej uzasadnienie, stanowi przesłankę do podjęcia kolejnych kroków prawnych, której adresatem staną się właściwe organa ścigania. Naruszenie zasad przyzwoitości oraz norm moralnych i etycznych to w chwili obecnej standard w Służbie Celnej.​
W obecnej sytuacji budżetu Państwa, kierownictwo Służby Celnej w ramach modernizacji postanowiło autorytarnie, przy okazji opisu i wartościowania stanowisk służbowych, rozdysponować zaległe środki finansowe preferując część środowiska poprzez znaczne podwyżki uposażenia zasadniczego oraz nawet ponad dwudziesto tysięczne wyrównania od 01.01.2010. Proponowany tryb regulacji płacowych pozbawia ogromną większość funkcjonariuszy należnych podwyżek...

Uwagi do rozporządzeń w sprawie uposażenia zasadniczego f.c. oraz rozp. w sprawie dodatków

 • 2 807
 • 0
(...)Związek proponuje ustalenie najniższej wielokrotności kwoty bazowej na najniższym stanowisku służbowym w Służbie Celnej na poziomie 1,919. Zbliżona wysokość uposażenia na najniższym stanowisku była proponowana celnikom przez Rząd RP w roku 2007.
Jest to uzasadnione, gdyż są to funkcjonariusze pełniący służbę w newralgicznych z punktu widzenia budżetu i bezpieczeństwa obywateli miejscach na zewnętrznej granicy UE, nadzorujący hazard, akcyzę i pełniący służbę w OC. W większości przypadków są to funkcjonariusze mający bezpośredni kontakt z przedsiębiorcami i podatnikami. Model ów, wzoruje się na innych Krajach Członkowskich, gdzie najniższe uposażenie jest na odpowiednio ustalonym poziomie.

Wnioski o podwyższenie uposażeń na najniższych stanowiskach specjalisty i mł. specjalisty kierują do Szefa Służby Celnej wszystkie Związki Zawodowe. Wnosimy o podjęcie uzgodnień tym zakresie.

W dalszym ciągu ministerstwo nie chce podjąć tematu patologicznych zaniedbań awansowych...
Do góry