Służba celna

Propozycje zmian do projektu rozporządzenia w sprawie umundurowania funkcjonariuszy celnych

 • 5 016
 • 3
W związku z przekazaniem projektu z dnia 19 października 2010 rozporządzenia w sprawie umundurowania funkcjonariuszy celnych Związek Zawodowy Celnicy PL przedstawia niniejszym uwagi do projektu. Uwagi dotyczą głównie zachowania ekwiwalentu za niepobrane sorty, terminów użytkowania poszczególnych składników, wprowadzenia fasonów damskich niektórych składników umundurowania, dystynkcji na koszulki polo i czapki do ubioru polowego i specjalnego, wprowadzenia butów zimowych (w szczególności dla kobiet), ocieplenia do zimowego obuwia specjalnego i polowego, wprowadzenia dystynkcji do umundurowania starego typu, zmiany składu koszul, zmniejszenia naramienników w marynarce dla kobiet, zmiany koloru dystynkcji do ubioru specjalnego i inne. (...)
http://zz.celnicy.pl/tekst-511.html

Propozycja zmiany rozporządzenia MF w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych, trybu awansowania oraz dokonywania zmian na stanowiskach s

 • 2 714
 • 0
Zarząd Główny Związku Zawodowego Celnicy PL składa wniosek o zmianę Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 maja 2010r. w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych, trybu awansowania oraz dokonywania zmian na stanowiskach służbowych
http://zz.celnicy.pl/tekst-512.html

Nieprawidłowości przy wdrażaniu uzbrojenia w Służbie Celnej

 • 2 965
 • 0
Związek Zawodowy Celnicy PL zwraca się z wnioskiem o zmianę rozrządzenia Ministra Finansów z dnia 13 listopada w sprawie przydziału broni palnej oraz jej magazynowania, przechowywania i zapewnienia właściwego stanu technicznego w zakresie uwzględnienia w przepisie możliwości przydzielenia broni palnej funkcjonariuszowi na czas udziału w podstawowym kursie strzeleckim oraz ustalenie procedur przekazania broni na takie zajęcia.
http://zz.celnicy.pl/tekst-513.html

Czy Minister Finansów zgodnie z prawem dzieli wykształcenie na średnie i średnie z maturą?

 • 3 190
 • 4
Pan Jan Vincent Rostowski
Minister Finansów

Szanowny Panie Ministrze.

Związek Zawodowy Celnicy PL uprzejmie informuje, że brak jest podstaw prawnych do wprowadzenia w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 maja 2010r. w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych, trybu awansowania oraz dokonywania zmian na stanowiskach służbowych (Dz.U. Nr 87, poz. 559)podziału wykształcenia średniego na: średnie i średnie z egzaminem dojrzałości. (...)

http://zz.celnicy.pl/tekst-510.html

Komentarz wywiadu z SSC w Dzienniku Gazecie Prawnej

 • 3 195
 • 1
(...)W dzisiejszym wywiadzie dla Gazety Prawnej , Szef Służby Celnej łaskawie przyznaje, że „Ustawa zakładała, że trzeba wziąć pod uwagę zajmowane stanowisko sprzed dnia jej wejścia w życie. Niektórzy interpretują to w ten sposób, że kiedykolwiek przed wejściem w życie nowej ustawy o Służbie Celnej. Można mieć co do tego wątpliwości, ale ja nie zamierzam się kłócić o to, czy termin „przed dniem wejścia w życie ustawy” to jest dzień, rok czy 10 lat przed zmianami. Uznamy, że dotyczy to każdej sytuacji sprzed wejścia ustawy w życie.”
_________________________.
W związku z powyższym, chciałbym złożyć wyrazy uznania dla celników, którzy walczyli i walczą o należne im miejsca w hierarchii Służby Celnej - myślę, że nie są to tylko starania o „dwie gwiazdki” ale o godność i szacunek.

Głęboki ukłon dla ZZ Celnicy PL za niewątpliwe zasługi dla tej sprawy, za starania i opinie prawne. W dzisiejszym wywiadzie dla GP , o którym wyżej wspominałem, Szef Służby Celnej nazywa Wasz związek mianem...

Rola liderów Związków Zawodowych w procesie "konsultacji" aktów prawnych.

 • 3 882
 • 8
Federacja ZZSC wyjaśnia zaistniałe "nieporozumienie". Przy okazji informuje o roli członków Zarządu Zrzeszenia ZZSC jaką wg autora pisma mieli odegrać podczas spotkań w sprawie wartościowania.

Dla niewtajemniczonych należy wyjaśnić, że związkowiec, członek Zarządu Kolega Marek jest kierownikiem Referatu Kontroli Przedsiębiorców.

Ponadto:
Wg informacji od celników z IC Biała Podlaska ciekawie kształtuje się także rozkład stanowisk eksperckich w Referatach Kontroli Przedsiębiorców w IC BP.

I tak w:
UC BP, gdzie kierownikiem jest aktywny działacz związkowy - jest 11 etatów i 6 stanowisk eksperckich
UC Lublin - 18 etatów i 1 stanowisko eksperckie
UC Zamość - 2 stanowiska eksperckie.

A ilu ekspertów jest w Waszych Referatach Kontroli Przedsiębiorców? Czy jest gdzieś w Polsce tak doceniony, nieliczny w sumie Referat Kontroli Przedsiębiorców?
Wnioski nasuwają się same.

http://zz.celnicy.pl/tekst-508.html

"Alea iacta est"

 • 2 705
 • 0
Jeszcze więcej dla kadry. Bez komentarza
http://zz.celnicy.pl/tekst-506.html

Dziennik Gazeta Prawna opublikował wywiad z Jackiem Kapicą

 • 4 095
 • 5
Szef Służby Celnej odpowiada w wywiadzie na niektóre z zarzutów zawartych we wniosku/wezwaniu o złożenie rezygnacji, który Związek Zawodowy Celnicy PL złożył w MF w listopadzie

Wywiad w GP:
http://podatki.gazetaprawna.pl/wywiady/469017,mianowania_w_sluzbie_celnej_beda_zmieniane.html

Zrzeszenie ZZSC informuje, że nic na razie nie zaakceptowało i nie uzgodniło

 • 3 079
 • 2
W Komunikacie rozesłanym w dniu 30.11.2010r. czytamy:
"W nawiązaniu do komunikatu Federacji ZZSC z dnia 29.11.2010r., informuję, że
Zrzeszenie ZZSRP niczego jeszcze nie uzgodniło i nie zaakceptowało. Zamieszczony
przez kol. Jacka Staniszewskiego komunikat także nie był uzgodniony z pozostałymi
centralami związkowymi. Propozycje które padały na tym spotkaniu, SSC miał rozważyć i
podjąć stosowne decyzje, które przy pozytywnym rozpatrzeniu przez Szefa SC miały być
ostatecznie omówione na spotkaniu w dniu 1.12.br.
Najbardziej interesującą propozycją była kwestia przyjęcia zasad przekształcenia starych
stanowisk na nowe, które miałoby być w formie podpisanego porozumienia pomiędzy
SSC a związkami. W porozumieniu tym miałoby się również znaleźć odniesienie (w
razie uzgodnienia) do ewentualnych zasad podziału środków finansowych na
podwyżki uposażeń w roku 2010 oraz 2011 - tak to widział SSC.
Niestety, po przeanalizowaniu sytuacji przez MF, okazało się, że przekształcenie
dotyczyłoby...

Komunikat dot. polityki MF w zakresie dysponowania środkami z Uchwały modernizacyjnej Rządu RP

 • 3 308
 • 2
W terminie do końca 2010 muszą zostać rozdysponowane zaległe środki finansowe przeznaczone na regulację uposażeń w Służbie Celnej. Promowana w chwili obecnej przez Szefa Służby Celnej koncepcja uruchomienia tych środków w sposób niezgodny z prawem, oparta o nie mające podstawy prawnej uzasadnienie, stanowi przesłankę do podjęcia kolejnych kroków prawnych, której adresatem staną się właściwe organa ścigania. Naruszenie zasad przyzwoitości oraz norm moralnych i etycznych to w chwili obecnej standard w Służbie Celnej.​
W obecnej sytuacji budżetu Państwa, kierownictwo Służby Celnej w ramach modernizacji postanowiło autorytarnie, przy okazji opisu i wartościowania stanowisk służbowych, rozdysponować zaległe środki finansowe preferując część środowiska poprzez znaczne podwyżki uposażenia zasadniczego oraz nawet ponad dwudziesto tysięczne wyrównania od 01.01.2010. Proponowany tryb regulacji płacowych pozbawia ogromną większość funkcjonariuszy należnych podwyżek...

Uwagi do rozporządzeń w sprawie uposażenia zasadniczego f.c. oraz rozp. w sprawie dodatków

 • 2 818
 • 0
(...)Związek proponuje ustalenie najniższej wielokrotności kwoty bazowej na najniższym stanowisku służbowym w Służbie Celnej na poziomie 1,919. Zbliżona wysokość uposażenia na najniższym stanowisku była proponowana celnikom przez Rząd RP w roku 2007.
Jest to uzasadnione, gdyż są to funkcjonariusze pełniący służbę w newralgicznych z punktu widzenia budżetu i bezpieczeństwa obywateli miejscach na zewnętrznej granicy UE, nadzorujący hazard, akcyzę i pełniący służbę w OC. W większości przypadków są to funkcjonariusze mający bezpośredni kontakt z przedsiębiorcami i podatnikami. Model ów, wzoruje się na innych Krajach Członkowskich, gdzie najniższe uposażenie jest na odpowiednio ustalonym poziomie.

Wnioski o podwyższenie uposażeń na najniższych stanowiskach specjalisty i mł. specjalisty kierują do Szefa Służby Celnej wszystkie Związki Zawodowe. Wnosimy o podjęcie uzgodnień tym zakresie.

W dalszym ciągu ministerstwo nie chce podjąć tematu patologicznych zaniedbań awansowych...

"Celnicy chcą rezygnacji Kapicy"

 • 4 616
 • 4
pb.jpg Puls Biznesu napisał o wezwaniu Szefa Służby Celnej do złożenia rezygnacji z zajmowanego stanowiska.

Zachęcamy do lektury, gdyż Szef Służby Celnej potwierdza w artykule konieczność przeprowadzenia naboru na wszystkie stanowiska w związku z propozycją na podstawie art.222 ust.3 ustawy o SC:
"Poszukując funkcjonariuszy do trudniejszych zadań, najpierw rozpoczyna się otwarty nabór wewnętrzny. Każdy funkcjonariusz, który chce wykonywać takie zadanie, może zgłosić się na dane stanowisko ..." - powiedział Pulsowi Biznesu Jacek Kapica

Funkcjonariusze celni składają już od paru dni wnioski aplikacyjne, związane z rekrutacją na każde stanowisko służbowe.

Cały artykuł:
http://zz.celnicy.pl/tekst-503.html

Związki Zawodowe zaakceptowały wartościowanie

 • 4 355
 • 11
Trzy Związki Zawodowe działające w Służbie Celnej, te same które w lipcu 2009 roku wyraziły zgodę na wdrożenie ustawy o Służbie Celnej, zaakceptowały właśnie w chwili obecnej i wyraziły zgodę na wdrożenie jednej z najdziwniejszych konsekwencji tej ustawy tj. wartościowania i opisu stanowisk

Poniżej komunikat Federacji ZZSC.


Toruń, dnia 29.11.2010r.

Nasz znak: FZZSC/75/KW/2010
(tylko drogą elektroniczną)

Organizacje Członkowskie Federacji ZZSC
Funkcjonariusze Celni

Informacja związkowa

Informujemy, że po długotrwałych negocjacjach prowadzonych przez przedstawicieli Federacji ZZSC, Zrzeszenia ZZ SCRP oraz Związku Zawodowego SzNPiA, Szef Służby Celnej - Pan Jacek Kapica zaakceptował wniosek zgłoszony przez Federację ZZSC, aby - przy poszanowaniu wyników przeprowadzonego procesu opisu i wartościowania stanowisk w Służbie Celnej - w przypadku tych funkcjonariuszy, którzy w procesie wartościowania zostali...

KOMUNIKAT - www.skarbowcy.pl

 • 5 033
 • 2
KOMUNIKAT​

W związku z haniebnym forsowaniem przez Rząd Rzeczpospolitej ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w kształcie bardziej przypominającym dekrety z mrocznych czasów stanu wojennego, niż akty prawne funkcjonujące w demokratycznych państwach prawa, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” podjął kroki na rzecz zorganizowania akcji protestacyjnej przed siedzibą Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Skoro ani argumenty prawne, ani argumenty merytoryczne, ani wreszcie argumenty społeczne nie są w stanie dotrzeć do osób promujących prawo złe, niekonstytucyjne i niezgodne z konwencjami międzynarodowymi, czas na inicjację - w przeddzień przewodnictwa Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej - działań burzących nieprawdziwy wizerunek Polski, jako państwa prawa i dialogu społecznego. Nawet redukcję zatrudnienia można przecież przeprowadzić w sposób cywilizowany, nie zaś na zasadach umożliwiających przeprowadzanie „czystek” w administracji...​

Pismo do DIC o stosowanie prawa przy wartościowaniu - OPINIA PRAWNA!!!

 • 3 585
 • 0
"(...)W związku z obowiązkiem stosowania przez Dyrektorów Izb Celnych przepisów rozdziału
8 ustawy o SC, postępowanie w sprawie przedstawienia pisemnej propozycji na podstawie art. 222 ust. 3 powinno nie tylko uwzględniać formalne reguły trybu awansowania na stanowisko służbowe ale przede wszystkim przy określaniu proponowanego stanowiska powinny być brane pod uwagę kryteria oceny funkcjonariusza, przewidziane w rozdziale 8 i przepisach wykonawczych. Zgodnie z delegacją ustawową z art. 113 ust. 3 ustawy o SC, kryteria oceny kandydata na dane stanowisko określa rozporządzenie MF. Według § 5 ust. 5 rozporządzenia MF, podstawowymi kryteriami oceny funkcjonariusza są: przebieg służby funkcjonariusza, ostatnia ocena okresowa albo ostatnia opinia okresowa w służbie przygotowawczej. Ponadto katalog kryteriów ocen znajduje uszczegółowienie w załącznikach nr 1 (wykształcenie), nr 3 (kompetencje) i nr 4 (kompetencje) do rozporządzenia. Zatem, kierownik urzędu przed przedstawieniem pisemnej...

Pismo do DIC o naprawienie szkód spowodowanych błędnym mianowaniem do korpusów

 • 3 027
 • 1
Związkowcy wysłali pismo do DIC o naprawienie szkód spowodowanych niewłaściwym mianowaniem do korpusów innych niż wskazane w ustawie.
Przypomnijmy. W listopadzie 2009 roku DIC mianowali funkcjonariuszy do korpusów na podstawie błędnych wytycznych/poleceń Ministerstwa Finansów.
Związkowcy pytają więc, czy DIC zamierzają przywrócić stan zgodny z prawem, czy też będą utrzymywać w obiegu swoje błędne decyzje i czekać wciąż na dalsze wytyczne z MF?

Związkowcy przypominają wszystkim funkcjonariuszom, którzy kwestionują tylko stopień w korpusie, że także dla nich zostaną przygotowane stosowne wzory, gdyż trudno jest celnikom pogodzić się z tym, że ustawowe kryterium doświadczenia zostało przez SSC zawężone tylko do udziału w misjach i szkolenia innych funkcjonariuszy. Trudno jest także zaakceptować nierówne traktowanie spowodowane punktacją SSC, które degraduje mł. dyspozytorów w stosunku do dyspozytorów celnych o trzy stopnie. Celnik, który w dniu wejścia w życie ustawy pełnił służbę...

Zapytanie SSC w związku z potwierdzonymi nieprawidłowościami powstałymi w procesie mianowań funkcjonaruszy na podstawie art.223 ustawy o SC

 • 2 917
 • 0
Związek Zawodowy Celnicy PL

Pan Jacek Kapica
Szef Służby Celnej


Dot.: aktów mianowania na podstawie art.223 ustawy o SC

W związku z pismem Szefa Służby Celnej nr SC6/0681/341/10/9296 z dnia 10.11.2010r. i w ślad za tym licznymi zapytaniami od funkcjonariuszy, Związek Zawodowy Celnicy PL zwraca się z prośbą o udzielenie odpowiedzi:

1. Czy funkcjonariusze, którzy nie złożyli odwołań od aktów mianowania i pełnili wcześniej funkcję związaną z podporządkowaniem służbowym będą mieli z urzędu wzruszoną sprawę i zostaną mianowani do właściwego korpusu oficerów młodszych?

2. Czy funkcjonariusze pełniący funkcję Kierujących Sekcją i Kierujących Wieloosobowym Stanowiskiem Służby będą mianowani z urzędu do korpusu oficerów młodszych?(...)


http://zz.celnicy.pl/tekst-500.html

Opinia prawna dot. przenoszenia f.c. i powierzania pełnienia obowiązków na innych stanowiskach

 • 2 976
 • 0
Od kilku tygodni, a nawet wcześniej, w związku z procesem wartościowania, wielu celników w całej Polsce było przenoszonych oraz powierzano im pełnienie obowiązków na innych stanowiskach.

Okazuje się, że powierzenie pełnienia obowiązków na innym stanowisku jest tylko możliwe na określony czas. Powierzanie pełnienia obowiązków na innym stanowisku na stałe może oznaczać działanie bez podstawy prawnej.
Przedstawiamy opinię Kancelarii celem wykorzystania w indywidualnych sprawach wynikających ze stosunku służbowego:

http://zz.celnicy.pl/tekst-499.html

Komunikat ze spotkania ZZ z kadrą kierowniczą IC Wrocław

 • 3 532
 • 1
Zamieszczamy Komunikat ze spotkania Zw. Zawodowych działających przy IC Wrocław z kadrą kierowniczą tej izby. Komunikat zawiera kilka interesujących informacji, m.in. informację o tym, że wysokość uposażenia w propozycji, którą nada DIC będzie kształtowała się na najniższym możliwym poziomie, oczywiście z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, jeżeli ktoś ma dzisiaj wyższe.
Protokół rozwiewa także nadzieje związane z wnoszeniem uwag do zespołów lokalnych i centralnego. Ponownie zostało potwierdzone, że była to jedna wielka mistyfikacja i kpina z celników

Związek Zawodowy Celnicy PL, po konsultacjach z prawnikami, przygotował inne, niezwiązane z harmonogramem SSC wzory. Są to wnioski aplikacyjne wraz z pismem przewodnim, które celnicy powinni składać do DIC.
Wnioski są dostępne w dziale Dyskusje Ogólne na forum celnicy.pl. Wnioski należy składać na wszystkie wybrane przez celnika stanowiska, także kierownicze.

Protokół do pobrania tutaj:
http://zz.celnicy.pl/tekst-497.html

Uwagi NSZZ Solidarność do rozp. w sprawie dodatków

 • 2 483
 • 0
NSZZ Solidarność przekazał uwagi do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków otrzymywania dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych oraz wysokości tych dodatków
http://zz.celnicy.pl/tekst-496.html
Do góry