Służba celna

Oświadczenie Senatora N.Krajczego i odpowiedź na oświadczenie - dot. zrównania praw z innymi służbami

 • 3 435
 • 2
Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o podjęcie przez resort działań w celu zrównania praw i obowiązków funkcjonariuszy celnych z prawami i obowiązkami funkcjonariuszy innych służb mundurowych, czego niestety nie uczyniła modernizacja Służby Celnej, w której nie uwzględniono wielu
postulatów pracowników tego resortu.

Odpowiedzi udzielił Min. J.Kapica

Pokaż załącznik: senator krajczy odp. emerytury.pdf
Pokaż załącznik: oświadzcenie Senatora N.Krajczego.pdf

Ministerstwo Finansów udzieliło odpowiedzi na PETYCJĘ SŁUŻBY CELNEJ

 • 2 351
 • 3
Ministerstwo Finansów udzieliło odpowiedzi na PETYCJĘ Służby Celnej przesyłanej wraz z dystynkcjami służbowymi do UE
http://zz.celnicy.pl/tekst-569.html

Informacja o przebiegu akcji PAGON oraz PETYCJA do pobrania pod linkiem:
http://celnicy.pl/content.php?244-AKCJA-PAGON

Przyznają sami sobie wysokie premie.

 • 3 423
 • 1
Marszałek i Wicemarszałkowie Sejmu sami sobie przyznają nagrody za ciężką pracę:confused:
http://politykier.pl/gid,13271747,img,13271809,galeria.html

Monit do Ministra Michała Boniego w sprawie emerytur

 • 2 942
 • 2
W nawiązaniu do poprzedniej korespondencji ZZ Celnicy PL-17/2011-70-2010 z dnia 01.02.2011r. w imieniu funkcjonariuszy celnych, zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o informację na temat przebiegu prac nad zmianami w zaopatrzeniowym systemie emerytalnym poprzez udzielenie odpowiedzi, dlaczego mimo licznych zapewnień przedstawicieli Rządu RP, nie biorą w rzeczonych pracach udziału przedstawiciele Służby Celnej? Dlaczego tej grupie zawodowej odmawia się nawet prawa do dyskusji i przedstawienia argumentów na rzecz objęcia funkcjonariuszy celnych prawami, które przysługują funkcjonariuszom innych służb skoro są objęci wszystkimi restrykcjami służby i ograniczeniami praw obywatelskich i politycznych. Nierówności między uprawnieniami a restrykcjami są przyczyną wielu problemów w prawidłowym funkcjonowaniu służby - piszą związkowcy do Ministra Michała Boniego
Pokaż załącznik: celnicy17-11-M.Boni-emerytury2.doc

Pismo Związku Zawodowego SC Województwa Wielkopolskiego w sprawie dyscyplinarnej wobec S.Siwego

 • 1 717
 • 0
Postawione zarzuty wobec Przewodniczącego określone w postanowieniu z dnia 11.02.2011r. stoją w jawnej sprzeczności z dobrze rozumianym dialogiem społecznym i stanowią zaprzeczenie istoty demokratycznych standardów dialogu, prowadząc jednocześnie do narzucenia przez osoby sprawujące władzę publiczną jedynie ''słusznych i poprawnych'' rozwiązań - piszą związkowcy z IC Poznań
Pokaż załącznik: pismo do Nacz.UC Opole DS_2-1 (1).doc

Interpelacja Posła Jacka Falfusa w sprawie wartościowania

 • 2 694
 • 1
sejm.jpgPoseł na Sejm RP Jacek Falfus złożył interpelację w sprawie wartościowania
Pokaż załącznik: Interpelacja- poseł Falfus (1).pdf

Znikające zawiadomienie

 • 3 348
 • 1
"Związek Zawodowy Celnicy PL zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji na temat czynności jakie przeprowadzono w związku z naszym zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa, które zostało złożone na ręce Pana Prokuratora w dniu 15.10.2010r. za pismem nr ZZ Celnicy PL- 88/2010 z dnia 15.10.2010r." - piszą związkowcy do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta.
Przypomnijmy:
ZZ Celnicy PL złożył już w dniu 15.10.2010r. na ręce Prokuratora Generalnego zawiadomienie o możliwości popełnienia przetępstwa polegającego na utrudnianiu prowadzenia działalności związkowej, przekroczeniu uprawnień i nadużyciu władzy, jak równiez przygotowań do złamania prawa - art.222 ust.2 ustawy o SC, czyli w sprawie wartościowania

Zawiadomienie wędrowało przez wszystkie szczeble prokuratury aż do Prokuratury Rejonowej Warszawa Sródmieście-Północ. W dniu 25.01.2011r. do...

Koncerny tytoniowe płacą Służbie Celnej za wykrywanie kontrabandy

 • 2 432
 • 0
GP.jpgOkoło 13 mln złotych otrzymała Służba Celna od koncernów tytoniowych za zwalczanie przemytu - informuje Dziennik Gazeta Prawna
http://podatki.gazetaprawna.pl/arty..._za_zwalczanie_kontrabandy_ile_13_mln_zl.html

Oświadczenie Zarządu ZZP SC w w Warszawie w sprawie naruszenia zasad demokracji w Służbie Celnej

 • 3 489
 • 0
Związkowcy z Warszawy skierowali do DIC w Opolu R.Kokota oświadczenie, informując o naruszeniu zasad demokracji w Służbie Celnej. Oświadczenie zostało wydane w związku z toczącym się postępowaniem dyscyplinarnym przeciwko Przewodniczącemu ZZ Celnicy PL.
Pokaż załącznik: Zarząd W-wa do sprawy S.Siwy.doc

Zrzeszenie ZZSC pisze do NUC Opole w sprawie dyscyplinarnej prowadzonej wobec Przewodniczącego ZZ Celnicy PL

 • 4 812
 • 0
Zrzeszenie Związków Zawodowych Służby Celnej RP wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań Kierownictwa Urzędu Celnego w Opolu skierowanych przeciwko Przewodniczącemu Związku Zawodowego Celnicy PL" Koledze Sławomirowi Siwemu - piszą zwiazkowcy Zrzeszenia
Pokaż załącznik: ZZZSC-10-16-2011 Naczelnik UC w Opolu dot. S.Siwego.pdf

Stowarzyszenie - zaproszenie na spotkanie 31 marca 2011r. godz 18:00 w Narolu

 • 2 030
 • 0
Uprzejmie przekazujemy informację, że w dniu 31 marca 2011 r. - czwartek w Restauracji SAKRA w Narolu (rynek miasta) woj. Podkarpackie - organizowane jest spotkanie założycielskie Stowarzyszenia funkcjonariuszy celnych (byłych, aktualnych i przyszłych), którzy nie zgadzają się z sposobem traktowania NAS przez wymiar sprawiedliwości, organy ścigania i przede wszystkich bezpośrednich przełożonych - organy administracji celnej tj. Dyrektorów Izb Celnych a następnie Szefa Służby Celnej.

Tomasz Sekielski w Czarno na białym o Służbie Celnej

 • 3 600
 • 3
tvn24.jpgDzisiaj tj 29.03 o godzinie 20:25 w TVN24 w programie Tomasza Sekielskiego "Czarno na białym" będzie mowa o Służbie Celnej - najprawdopodobniej będzie poruszana sprawa spirytusu.

Czy były naciski na Dyrektora UKS w sprawie dot. Rafinerii Trzebinia?

 • 2 691
 • 0
tvn24.jpgDwa dekrety o odwołaniu starego i powołaniu nowego dyrektora krakowskiego Urzędu Kontroli Skarbowej były elementem łańcuszka wydarzeń w sprawie ostatecznego wyniku kontroli w Rafinerii Trzebinia SA. Prokuratura wciąż bada, czy w tej sprawie doszło do nacisków na dyrektora UKS - czytamy na portalu TVN24
http://www.tvn24.pl/12690,1697076,0,1,naciski-ukryte-w-kwestiach-formalnych,wiadomosc.html

Posiedzenie Komisji SiPCZ w sprawie Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej

 • 1 207
 • 0
[h=4]pap.jpgSzef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Ryszard Kalisz (SLD) zapowiedział w piątek, że prawdopodobnie w przyszłym tygodniu zwoła posiedzenie komisji ws. wiceministra finansów Andrzeja Parafianowicza. O zwołanie posiedzenia zwrócił się klub PiS.[/h]
http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomo...dzie_posiedzenie_komisji_sprawiedliwosci.html

Dezyderat nr 6 Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka

 • 2 739
 • 4
sejm.jpgW dniu 03.08.2010r. Komisja SiPCZ przyjęła Dezyderat nr 6 (w załączeniu) skierowany do Ministra Finansów i Prokuratora Generalnego.
Obie instytucje udzieliły odpowiedzi w załączeniu.

W dniach 23 i 24.03.2011r. odbyły się posiedzenia Komisji celem rozpatrzenia Dezyderatu.
Przyjęto odpowiedzi na Dezyderat. Jednocześnie zgłaszano propozycje zmiany przepisów art.105 pkt 10 ustawy o SC i w tym zakresie Prezydium Komisji ma się wypowiedzieć.

Warto przypomnieć, że jedynie w SC istnieje poważny problem ze zwolnieniami funkcjonariuszy, w sytuacji gdy przedłuża się okres zawieszenia w czynnościach służbowych powyżej 12 miesięcy. Policja, Straż Graniczna nie ma takich problemów.

Z czego to zatem wynika? W czym tkwi problem? Przecież prawo w tym zakresie jest podobne w innych formacjach.
Pamiętamy niestety wypowiedzi Jacka Kapicy do Gazety Prawnej gdzie mówił, że nie możemy już czekać na rozstrzygnięcia sądowe i podejmujemy decyzje o zwolnieniach ze...

IC Poznań o rozdysponowaniu II transzy

 • 2 235
 • 0
Izba Celna w Poznaniu otrzymała środki na regulację uposażeń zasadniczych w ramach II transzy środków z uchwały modernizacyjnej w wysokości średnio 144,36 zł na 1 etat funkcjonariusza celnego.
http://zz.celnicy.pl/tekst-566.html

IC Przemyśl o rozdysponowaniu II transzy

 • 3 230
 • 3
Średnia kwota na wzrost uposażenia zasadniczego na jeden etat funkcjonariusza celnego w Izbie Celnej w Przemyślu w ujęciu miesięcznym wyniosła ok. 163,50 zł.
http://zz.celnicy.pl/tekst-568.html

IC Wrocław o rozdysponowaniu środków z II transzy

 • 1 718
 • 0
Średnia kwota na wzrost uposażenia zasadniczego (bez kwot na wysługę) na jeden etat funkcjonariusza w Izbie Celnej we Wrocławiu, wg planu etatów na 01 stycznia 2011r. wynosiła 135,56zł.
http://zz.celnicy.pl/tekst-567.html

Interpelacja i odpowiedź na interpelację Posła Stanisława Steca w sprawie wartościowania

 • 2 821
 • 4
logo_sejm.jpgSzanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na interpelację posła Stanisława Steca w sprawie wartościowania i opisu stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Celnej uprzejmie wyjaśniam.
Opis i wartościowanie stanowisk służbowych jest jednym z elementów systemu motywacyjnego w Służbie Celnej... - pisze J.Kapica

http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/30...20084c5faff797e041257816004b19a3?OpenDocument

Wniosek o umorzenie postępowania dyscyplinarnego

 • 4 462
 • 7
"Działając w imieniu własnym na podstawie art. 187 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej w zw. z art. 17 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania karnego wnoszę o umorzenie postępowania dyscyplinarnego nr 381000-UOGR-152-2/11 wszczętego postanowieniem z dnia 11.02.2011 r. z uwagi, iż zarzucane mi czyny nie zawierają znamion naruszenia obowiązków służbowych."
Pokaż załącznik: wniosek o umorzenie post dysc(int).doc
Do góry