• Witaj na stronie i forum Związku Zawodowego Celnicy PL!
  Nasz Związek zrzesza 6783 członków.

  Wstąp do nas! (KLIKNIJ i zapisz się elektronicznie!)
  Albo jeśli wolisz zapisać się w tradycyjny sposób wyślij deklarację (Deklaracja do pobrania! Kliknij!)
  Korzyści i ochrona wynikająca z członkostwa w ZZ Celnicy PL (KLIKNIJ) plus inne benefity, np. zniżki na paliwo!
  Konto Związku 44 1600 1462 0008 2567 1607 7001 w BGŻ BNP PARIBAS

Służba Celna

Zniesienie karencji dla przystępujących do ubezpieczenia grupowego w Generali

 • 5 922
 • 0
generali.jpgUprzejmie informujemy, że TU GENERALI zadeklarowało możliwość zniesienia karencji w przypadku przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie.

Informacje o ubezpieczeniu są dostępne pod linkiem:
http://celnicy.pl/content.php?264-Zmiana-druków-przystąpienia-do-ubezpieczenia-w-GENERALI

Dodatkowo można dobrać warianty ubezpieczenia, w tym rewelacyjne warunki dot. ochrony prawnej i bezzwrotnej pomocy finansowej(TO NIE JEST OBOWIĄZKOWE):
http://celnicy.pl/content.php?639-N...tys.-bezzwrotnej-zapomogi-w-razie-zawieszenia

Dodatkowo dla wszystkich ubezpieczonych w GENERALI działa Fundusz Pomocy:
http://celnicy.pl/content.php?272-Fundusz-pomocy-dla-ubezpieczonych-w-GENERALI

W razie zainteresowania obecnie 30-40 osób zadeklarowano zniesienie karencji.

Chętni do przystąpienia do ubezpieczenia mogą od razu pisać, że są zainteresowani na maila...

Jak to było z obowiązkiem zatrzymywania zajętych na granicy papierosów?

 • 5 864
 • 0
W piśmie nr ZZ Celnicy PL - 90/2010 z dnia 22.09.2010r. związkowcy napisali do Ministra Finansów Jana Vincenta Rostowskiego, że

"(...)Należy także przyjrzeć się i zrewidować tryb postępowania na przejściach granicznych z zajętymi papierosami, przemycanymi przez podróżnych w niewielkich ilościach. Obecnie przy takich drobnych i oczywistych sprawach funkcjonariusze tracą mnóstwo czasu z powodu konieczności wykonania wielu biurokratycznych czynności. To odbywa się kosztem czasu obsługi podróżnych oraz kontroli i skuteczności w zwalczaniu przemytu, który dramatycznie rośnie. Udział nielegalnych papierosów na polskim rynku szacuje się już na 20%, a roczne straty budżetu na około 3 miliardy złotych.

Dzisiaj przemytnawet paczki papierosów uruchamia niezwykle biurokratyczną machinę. Papierosy są zajmowane do depozytu w celu uregulowania ich sytuacji. Następnie kierowana jest sprawa...

Nowe grupowe ubezpieczenie - Adwokat za 2 lub 4zł miesięcznie plus 10 tys. bezzwrotnej zapomogi w razie zawieszenia

 • 5 023
 • 0
Z radością informujemy że z dniem 01.11.2011r. uruchomiony zostanie kolejny program
ubezpieczeń dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Służby Celnej, jakim jest
GRUPOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I OCHRONY PRAWNEJ GENERALI TU S.A..
Ubezpieczenie to chroni funkcjonariusza/pracownika przed skutkami finansowymi a
także prawnymi w związku z wyrządzeniem szkody każdej osobie trzeciej w tym także
pracodawcy, w związku z wykonywanym zawodem.
Ubezpieczenie to umożliwia także bezpłatne skorzystanie z usług adwokata w razie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, administracyjnego, karnego w związku z wykonywaną służbą i bezzwrotną pomoc finansową w razie zawieszenia, niezależnie od późniejszego ewentualnego powrotu do Służby
W załączeniu przekazujemy materiał informacyjny dotyczący tego ubezpieczenia.

W przypadku zainteresowania tego typu ochroną zainteresowani powinni składać swoje
deklaracje:
1. W przypadku Izb Celnych: Wroclaw, Opole, Kraków, Biala Podlaska...

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ochrony prawnej

 • 2 950
 • 0
Pokaż załącznik: ULOTKA.doc
Pokaż załącznik: deklaracja.doc

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I OCHRONY PRAWNEJ
w związku z ustawą z dnia 20.01.2011r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa
(Dz.u. z dnia 16.02.2011r.)

SUMY UBEZPIECZENIA I SKŁADKA

WARIANT
SUMA GWARANCYJNA W RYZYKU OC
SUMA UBEZPIECZENIA OCHRONA PRAWNA
SKŁADKA za 12miesieczny okres ochrony(płatna jednorazowo)
...

Rośnie liczebność związków zawodowych w Służbie Celnej

 • 5 596
 • 0
W ostatnim czasie wzrasta wciąż liczebność Związku Zawodowego Celnicy PL. Związek jeszcze niedawno liczył w granicach 500 członków. Dzisiaj osiąga już liczbę około 650 członków.

Ponadto powstają struktury Związku w poszczególnych izbach. W IC Opole, Warszawa, Przemyśl, Biała Podlaska, Gdynia, Katowice zawiązały się Zakładowe Organizacje Izbowe. Ponadto powstają Koła Związku - ostatnio w Izbie Celnej w Rzepinie i Kielcach. Związek ma przedstawicieli na większości przejść granicznych oraz w portach lotniczych i morskich. To jedyny działający w Służbie Celnej jednolity Związek Zawodowy o charakterze ogólnopolskim, który zrzesza zarówno funkcjonariuszy Służby Celnej jak i coraz liczniej pracowników Korpusu Służby Cywilnej.
Związek Zawodowy Celnicy PL ma ponadto jako jedyny członków we wszystkich izbach celnych.

Funkcjonariusze deklarują się do Związku indywidualnie tzn. bez informowania pracodawcy jak również co jest oczywiscie znakomitą większością z poinformowaniem pracodawcy...

Oświadczenie Zarządu ZZP SC w w Warszawie w sprawie naruszenia zasad demokracji w Służbie Celnej

 • 3 877
 • 0
Związkowcy z Warszawy skierowali do DIC w Opolu R.Kokota oświadczenie, informując o naruszeniu zasad demokracji w Służbie Celnej. Oświadczenie zostało wydane w związku z toczącym się postępowaniem dyscyplinarnym przeciwko Przewodniczącemu ZZ Celnicy PL.
Pokaż załącznik: Zarząd W-wa do sprawy S.Siwy.doc

Zrzeszenie ZZSC pisze do NUC Opole w sprawie dyscyplinarnej prowadzonej wobec Przewodniczącego ZZ Celnicy PL

 • 5 199
 • 0
Zrzeszenie Związków Zawodowych Służby Celnej RP wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań Kierownictwa Urzędu Celnego w Opolu skierowanych przeciwko Przewodniczącemu Związku Zawodowego Celnicy PL" Koledze Sławomirowi Siwemu - piszą zwiazkowcy Zrzeszenia
Pokaż załącznik: ZZZSC-10-16-2011 Naczelnik UC w Opolu dot. S.Siwego.pdf

Stowarzyszenie - zaproszenie na spotkanie 31 marca 2011r. godz 18:00 w Narolu

 • 2 407
 • 0
Uprzejmie przekazujemy informację, że w dniu 31 marca 2011 r. - czwartek w Restauracji SAKRA w Narolu (rynek miasta) woj. Podkarpackie - organizowane jest spotkanie założycielskie Stowarzyszenia funkcjonariuszy celnych (byłych, aktualnych i przyszłych), którzy nie zgadzają się z sposobem traktowania NAS przez wymiar sprawiedliwości, organy ścigania i przede wszystkich bezpośrednich przełożonych - organy administracji celnej tj. Dyrektorów Izb Celnych a następnie Szefa Służby Celnej.

Tomasz Sekielski w Czarno na białym o Służbie Celnej

 • 4 040
 • 3
tvn24.jpgDzisiaj tj 29.03 o godzinie 20:25 w TVN24 w programie Tomasza Sekielskiego "Czarno na białym" będzie mowa o Służbie Celnej - najprawdopodobniej będzie poruszana sprawa spirytusu.

Zmiana druków przystąpienia do ubezpieczenia w GENERALI

 • 7 391
 • 0
generali.jpgOsoby, które chcą przystąpić do ubezpieczenia grupowego Generali wypełniają nowe druki, które zamieszczamy pod linkiem:
http://zz.celnicy.pl/tekst-564.html

Nowe druki dotyczą tylko osób nowoprzystępujących. Już ubezpieczeni nic oczywiście nie muszą wypełniać

Przypominamy, że każdy może się ubezpieczyć bezpośrednio. Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 czerwca 2010r. uruchomiliśmy ogólnopolską polisę grupowego ubezpieczenia na życie CERTUM MAX Generali Życie TU S.A. na warunkach specjalnego programu ubezpieczeń dla Służby Celnej.

Formuła ubezpieczenia jakie proponujemy jest stosowana przez firmę GENERALI w przypadku kilku ogólnopolskich podmiotów (np. w przypadku programu ubezpieczeń dla emerytowanych funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej) i z powodzeniem funkcjonuje od kilku lat.
Zasady funkcjonowania programu ubezpieczeń:
- Ubezpieczającym w ogólnopolskiej polisie dla Służby Celnej – jest ZZ CELNICY PL (na deklaracji w...

Ubezpieczenie domów i mieszkań, oc w życiu prywatnym - oferta dla funkcjonariuszy celnych i pracowników SC

 • 4 564
 • 0
Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Sp. z o.o. przygotowało specjalnie dla funkcjonariuszy i pracowników SC ofertę ubezpieczenia domów i mieszkań. Przedstawicielom naszego brokera zadaliśmy kilka pytań mających na celu bliższe zapoznanie się z ofertą.

Do kogo kierowana jest oferta ?
Oferta która została specjalnie opracowana skierowana jest do wszystkich Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Celnej.

Co jest objęte ubezpieczeniem ?
Ubezpieczeniem objęte są domy, mieszkania, stałe i ruchome elementy wyposażenia oraz odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym. W wyniku wynegocjowanych warunków ochroną ubezpieczenia objęte mogą być również domy drewniane, domy o konstrukcji szkieletowej czy domy w budowie.
W jakim towarzystwie ubezpieczeniowym możemy wykupujemy ubezpieczenie ?
Warunki brzegowe które zostały ustalone podczas negocjacji oferują najszerszy zakres ubezpieczenia oraz bardzo niską cenę. Takim warunkom sprostało towarzystwo WARTA SA.

Jaki jest zakres...

Kolejna odpowiedź z MSWiA dot. prac nad emeryturami mundurowymi

Funkcjonariusze celni. Uwaga na nowe przepisy.

 • 6 174
 • 1
Ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, która od niedawna obowiązuje także funkcjonariuszy celnych w art. 2. stwierdza, że funkcjonariusz, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków służbowych ze swej winy wyrządził szkodę w mieniu, o którym mowa w art. 1 ust. 1, ponosi odpowiedzialność majątkową w granicach rzeczywistej straty i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda.

Niedawno MF wdrożył także rozporządzenie w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom celnym.

Sejm RP przyjął nadto na 80 posiedzeniu ustawę o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa.

Wszystkie te przepisy nakładają na...

I OGÓLNOPOLSKI ZLOT SŁUŻBY CELNEJ - TATRY 2010

 • 3 849
 • 1
znaczek wybrany RGB.JPGW dniach 7 – 10 października 2010 roku odbył się zapowiadany wcześniej I Ogólnopolski Zlot Służby Celnej „TATRY 2010” pod patronatem Zarządu Związku Zawodowego Celnicy PL.
63 osoby z 12 izb celnych z Polski przyjechały do Pensjonatu „U Słodyczków” w Kościelisku (miejscu zakwaterowania uczestników Zlotu), by wspólnie biesiadować i wędrować po tatrzańskich szlakach.
Przez cały czas trwania Zlotu pogoda sprzyjała pieszej turystyce, z czego chętnie intensywnie korzystaliśmy.
W pierwszym dniu planowanych pieszych wycieczek w Tatry większa część uczestników (ponad 40 osób) weszła Doliną Kościeliską na Czerwone Wierchy, zdobywając kolejne szczyty: Ciemniak, Krzesanicę, Małołączniak, Kondracką Kopę. Następnie Kondracką Przełęczą grupa skierowała się do Schroniska na Kondratowej Hali, gdzie czekał na nią zasłużony odpoczynek i obiecana szarlotka oraz piwo. Dalej Doliną Bystrej Wody do Kuźnic, a stąd już tylko do „Słodyczków”.
Znaleźli się i tacy...

Protokół ze spotkania SSC ze Związkami Zawodowymi w dniu 10.11.2010r.

 • 8 031
 • 3
W dniu 10.11.2010r. odbyło się spotkanie SSC ze Związkami Zawodowymi. Przedstawiciele ZZ Celnicy PL nie wzięli udziału w spotkaniu z uwagi na fakt, iż MF nie udzielił odpowiedzi na pismo skierowane do SSC o charakter spotkania.
ZZ Celnicy PL stoi na stanowisku, iż zgodnie z prawem zasady wynagradzania winny podlegać uzgodnieniom. Nie jest właściwy tryb konsultacji wynikający z art.19 ustawy o Związkach zawodowych, dzięki któremu Ministerstwo zupełnie dowolnie traktuje uwagi zgłaszane przez stronę społeczną i w rzeczywistości Związki są pozbawiane praw wynikających z ustawy o Związkach zawodowych nakazujących uzgodnienie zasad wynagradzania.
Wszystkie Związki mają w tej kwestii identyczne stanowisko, wszystkie jednak, poza jedynie ZZ Celnicy PL, podporządkowują się działaniom Resortu, mimo iż wielokrotnie w przeszłości przekonaliśmy się boleśnie o tym jakie konsekwencje niesie taki tryb dialogu społecznego.
ZZ Celnicy PL uważa nadto, iż w kwestii wartościowania stanowisk wszystkie...

REWELACJA!!! Przygotowane specjalnie dla celników - nowe, dodatkowe ubezpieczenie OC, ochrona prawna, NNW

 • 5 746
 • 0
EKU_FAKS_LOGO.jpg Nowe przepisy wprowadzają odpowiedzialność majątkową celników za szkody wyrządzone wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków służbowych – w mieniu Skarbu Państwa będącym w dyspozycji służb podległych ministrowi finansów.

Przygotowaliśmy dla Was ofertę ubezpieczenia, która dotyczy zakresu odpowiedzialności cywilnej i ochrony prawnej związanej z wykonywaniem obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy i pracowników Służby Celnej.
To bardzo dobra oferta. Ponadto zawiera zwrot kosztów adwokata i innych kosztów w postępowaniach administracyjnych, dyscyplinarnych, karnych.
Posiada także opcję wypłaty wysokiej bezzwrotnej pomocy finansowej w razie zawieszenia.
To oferta przygotowana specjalnie dla funkcjonariuszy celnych wraz z firmą Generali.


Szanowni Państwo,

Formuła ubezpieczenia jakie chcemy Państwu zaproponować jest dostosowana do przepisów prawa oraz specyfiki pracy i została sprawdzona przez naszego brokera...

Niektóre projekty roporządzeń Ministra Finansów zawierają niepełne dane w uzasadnieniu

 • 4 045
 • 0
Związki Zawodowe złożyły w Ministerstwie Finansów wnioski lobbingowe z uwagi na bagatelizowanie zgłaszanych merytorycznych uwag do kilku projektów rozporządzeń. Złożony formularz lobbingowy oznacza zainteresowanie pracami nad projektem. Związki chcą przeprowadzić wysłuchanie publiczne na podstawie ustawy o prowadzeniu działalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa. Minister Finansów jednak milczy, przedstawia w BIP zmienione projekty, jednak nie odnosi się do powyższego, pomija większość zgłoszonych uwag i nie przedstawia informacji o zgłoszonych na wniosku lobbingowym uwagach
Związki proszą więc Ministra Finansów o przedstawienie informacji jaka jest procedura legislacyjna/techniki legislacji funkcjonujące w Ministerstwie Finansów. Pytają jak można przeprowadzić wysłuchanie publiczne dot. aktu prawnego podpisywanego przez Ministra Finansów?

Związek Zawodowy Celnicy PL Nysa, dnia 27.09.2010r.

Nr: ZZ Celnicy PL – 93/2010...

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE DYREKTORÓW IC I NACZELNIKÓW UC?

 • 7 696
 • 0
Związek Zawodowy Celnicy PL Nysa, dnia 24.09.2010r.

Nr: ZZ Celnicy PL – 92/2010

Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów
Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
(wysłano na adres: kancelaria@mofnet.gov.pl)

W imieniu Związku Zawodowego Celnicy PL zwracam się z prośbą o udzielenie informacji publicznej w postaci oświadczeń majątkowych wraz z załącznikami funkcjonariuszy celnych, o których mowa w art. 123 ust. 9 ustawy o Służbie Celnej.
Zgodnie z ustawą oświadczenie powinno zawierać: „informacje o źródłach i wysokości uzyskanych przychodów, posiadanych zasobach pieniężnych, nieruchomościach, uczestnictwie w spółkach cywilnych lub spółkach prawa handlowego, posiadanych udziałach lub akcjach w tych spółkach, mieniu nabytym od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, gminy lub związku międzygminnego, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, mieniu ruchomym, innych prawach majątkowych...

INTRASTAT DO SZCZECINA-JAKI TO MA SENS i CZEMU TO MA SŁUŻYĆ. KILKA INNYCH ZAGADNIEŃ?

 • 4 292
 • 0
Związkowcy poinformowali Ministra Finansów o kilku wybranych paradoksach w funkcjonowaniu Służby Celnej. Mimo uprzednich zapewnień Szefa Słuzby Celnej nic przez kilka lat nie zostało zrobione.
Pismo do pobrania jako załącznik

Komisja Finansów Publicznych nie rozpatrzyła wciąż odpowiedzi MF na Dezyderat nr 2

 • 4 689
 • 0
W dniu 23.09.2010r. Komisja Finansów Publicznych zebrała się celem rozpatrzenia odpowiedzi na Dezyderat nr 2 w sprawie likwidacji trzech izb celnych oraz mianowań funkcjonariuszy celnych na stopnie służbowe na podstawie art.223 ustawy o SC.
Komisja nie rozpoczęła nawet merytorycznego rozpatrywania sprawy. Kwestia została odroczona na kolejne posiedzenie.

Odpowiedź Ministra Finansów na Dezyderat wszyscy pamiętamy http://zz.celnicy.pl/upload/art460/2f8a6df2.pdf

W przeddzień posiedzenia związkowcy wysłali do Przewodniczącego stanowisko w sprawie:

Warszawa, dnia 21 września 2010 r.

Przewodniczący Komisji
Finansów Publicznych
Poseł na Sejm RP
Paweł Arndt

Szanowny Panie Przewodniczący

Działając w imieniu Związku Zawodowego Celnicy PL, niniejszym przedstawiam
stanowisko Związku Zawodowego Celnicy PL w przedmiocie odpowiedzi Ministra
Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. na Dezyderat nr 2 Komisji Finansów
Publicznych w zakresie mianowania...
Back
Do góry