Służba Celna

Co właściwie robi Rząd w sprawie zaopatrzeniowego systemu emerytalnego? czy po raz drugi celnicy zostali wprowadzeni w błąd:

  • 4 135
  • 0
Pokaż załącznik: 104 W 1998 roku Rząd RP zobowiązał się zrównać prawa funkcjonariuszy Straży Granicznej i Służby Celnej (załącznik na dole tekstu) W styczniu 2008 roku zostało to potwierdzone. Rząd obiecał celnikom rozpoczęcie prac nad włączeniem do zaopatrzeniowego systemu emerytalnego. Wraz z wejściem w życie ustawy o Służbie Celnej zrównano jednak jedynie rygory służby, zaostrzając je nawet w niektórych aspektach w stosunku do innych służb mundurowych.

Co właściwie robi Rząd w sprawie systemu emerytur mundurowych?
Poseł Janusz Dzięcioł interpelował w sprawie zaopatrzeniowego systemu emerytalnego, podobnie jak wielu innych Parlamentarzystów:
Oto zapytanie i odpowiedź w sprawie zaopatrzeniowego systemu emerytalnego służb mundurowych
http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/30...67f1c7692da0d767c12575a00045da29?OpenDocument

Po czym pytał w sprawie włączenia celników do zaopatrzeniowego systemu emerytalnego, podobnie jak inni...

Skuteczna kontrola rynku gier hazardowych

  • 3 074
  • 0
sluzba-celna.jpg Wzrasta skuteczność Służby Celnej w wykrywaniu nieprawidłowości funkcjonowania rynku gier hazardowych, w tym automatów o niskich wygranych.

W I kwartale 2010 r. funkcjonariusze Służby Celnej przeprowadzili 404 kontrole kasyn gry, w których wykryli 4 nieprawidłowości oraz 583 kontrole salonów gier na automatach, w których stwierdzili 17 nieprawidłowości. W przypadku automatów oznacza to, że poziom wykrytych niezgodności wzrósł w stosunku do IV kwartału ubiegłego roku o 1,7 proc.

W punktach gier na automatach o niskich wygranych przeprowadzono 3 533 kontrole, w których stwierdzono 585 nieprawidłowości. Wynikiem działania pracowników Służby Celnej było zabezpieczenie 390 automatów do gier oraz w 76 przypadkach stwierdzenie złamania prawa z tytułu organizacji gier na automatach bez zezwolenia (zabezpieczono 118 nielegalnych automatów do gier).

Z kolei w tzw. nowych obszarach kontroli gier hazardowych przeprowadzono:
- 17 kontroli...

Służba Celna i jej reforma - pismo do Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych

  • 8 958
  • 0
Związek Zawodowy Celnicy PL

Nysa, dnia 01.06.2010r.
ZZ Celnicy PL – 42/2010
Pan Paweł Arndt
Przewodniczący
Komisji Finansów Publicznych
Szanowny Panie Przewodniczący

W kontekście wdrożenia modernizacji Służby Celnej pragniemy zasygnalizować kilka najważniejszych problemów oraz wniosków o naprawę powstałych nadużyć władzy. To tylko część najważniejszych spraw, które wyszczególniamy w załączniku do niniejszego pisma.
Komisja Finansów Publicznych jest ostatnią naszą nadzieją, że nadużycia i nieprawidłowości jakich dopuszcza się kierownictwo Służby Celnej, zostaną naprawione oraz zniwelowane, co może zapobiec narastaniu niepokojów społecznych w przyszłości. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nie bada zgłoszonych nieprawidłowości ograniczając się do przekazania sprawy do wyjaśnienia do właściwego Resortu. Na zarzuty wobec Szefa Służby Celnej odpowiada więc Szef Służby Celnej. Minister Finansów sygnalizował przed Komisją ds. zbadania afery hazardowej, że ma pełne...

W jakim stosownym czasie wyborczym Minister Finansów podpisze likwidację trzech izb ?

  • 3 884
  • 0
ministerstwo-finansow.jpgW dniu 19 maja 2010 roku już po posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych <a class="linkification-ext" href="http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/0/631486A3CE84D8EAC125773B00303ED8?OpenDocument" title="Linkification: http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/0/631486A3CE84D8EAC125773B00303ED8?OpenDocument">http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/0/631486A3CE84D8EAC125773B00303ED8?OpenDocument</a>
na stronach BIP MF zostały zamieszczone pakiety rozporządzeń w sprawie likwidacji izb celnych. W Ocenie Skutków Regulacji brak informacji o proteście partnerów społecznych, organów wladzy samorządowej...

W dniu 05.05.2010r. obradowała Komisja Finansów Publicznych w sprawie Służby Celnej

  • 3 117
  • 0
ministerstwo-finansow.jpghttp://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/0/5870A93DC6B8A4C3C1257726004B918B?OpenDocument
Back
Do góry